ОҚУ-Әдістемелік кешені
НазваниеОҚУ-Әдістемелік кешені
страница1/7
Дата конвертации09.02.2016
Размер0.68 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://irbis.vkgu.kz/portal/downloads/pobbe578.doc
  1   2   3   4   5   6   7


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

С. АМАНЖОЛОВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


Математика, физика және техника факультеті

Математикалық үлгілеу және компьютерлік технологиялар құжырасы


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ«Схемотехника негіздері» пәні бойынша

050602 «Информатика» мамандығына арналған


Өскемен, 2005Құрастырған:

Математикалық үлгілеу және компьютерлік технологиялар құжырасының оқытушысы

Мнафиянов Е.М.


ОӘК МҮ және КТ құжырасының отырысында талқыланған

Хаттама № «____»

«___» _________ 2005ж.


ОӘК МФжәнеТ факультетінің әдістемелік кеңесінде талқыланып, мақұлданған

Хаттама № «____»

«___» _________ 2005ж.Аннотация: «Схемотехника негіздері» пәнінен оқу-әдістемелік кешені «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған. Кешен студенттерді курс өзектілігі мен қажеттілігін дәйектей отырып оның мазмұнымен, саясатымен таныстырады. Сонымен қатар пәнді оқыту нәтижесінде студенттердің алатын білімдерін, дағдыларын және іскерліктерін баяндайды. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқу барысында бағыттаушы және жүйелендіруші ролін атқарады. ОӘК тақырыптық жоспардан, СӨЖ-ның берілу және тапсырылу графигінен, басқа да әртүрлі жұмыстардан тұрады.


«Схемотехника негіздері» пәні бойынша «Информатика» мамандығы студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешені / Құраст. Мнафиянов Е.М. – Өскемен: ШҚМУ баспасы, 2005. - 45 бет.


С


. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 2005

I. ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


1. Жалпы мағлұматтар:

  1. Пәннің аты: Схемотехника негіздері

  2. Құжыра: Математикалық үлгілеу және компьютерлік технологиялар

  3. Оқытушының аты–жөні: Мнафиянов Ермек Мұратбекұлы

  4. Байланыс ақпараты: ШҚМУ 8-оқу корпусы, 16 ауд, сәрсенбі, бейсенбі 10.00 - 16.00

  5. Жүргізу орны: ШҚМУ, 8-оқу корпусы, компьютерлік сыныптар

  6. Кредиттер саны: 1

  7. Оқу жоспарынан үзінді:
Курс

Сем.

Кредит саны

Дәрістер

Зертханалық сабақтар

ӨБЖО

ӨБЖ

Барлығы

Бақылау формасы

1

1

1

15

15
15

45

Емт.
  1. Курстың пререквизиттары: мектептегі информатика курсы

  2. Постреквизиттер қазіргі заманғы компьютерлік жүйелер, операциялық жүйелер және сервистік бағдарламалар, бағдарламалауды алгоритмдеу және технологиялар, бағдарламалау тілдері

 1. Курстың қысқаша сипаттамасы:

2.1 Курстың мақсаты: Қазіргі заманғы компьютерлердің микроэлектронды схемаларының ақпараттық, арифметикалық және логикалық негіздерін қарастыру. Логикалық және сақтаушы элементтердің, типтік функционалдық түйіндердің, электронды жадының, арифметикалық және басқарушы құрылғылардың, микропроцессорлардың, интерфейстік контроллерлердің, ЭЕМ құрылғыларын бағдарламалық басқару элементтерін жұмыс істеу және құрылу принциптерін меңгеру.

2.2 Курстың мамандыққа байланысты міндеттері: курс аяқталған соң тыңдаушы келесілерді білуі керек

 • қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың даму тенденциялары мен болашағы туралы түсініктері болуы керек;

 • ақпараттық технологиялар мен компьютерлік жүйелер ұрпағының ауысуына бейімделулері;

 • әр түрлі операциялық жүйелер мен қабықшаларда жұмыс істей білулері керек;


2.3 Курстың мазмұны: ЭЕМ–нің логикалық функцияларын іске асыру, логикалық элементтер. Логикалық элементтердің функционалды – толық жүйелері. Жады элементтері, триггерлік жүйелер. Регистрлер, санағыштар, сумматорлар, шифраторлар және дешифраторлар. Шиналар, арналар, мультиплексорлар, демультиплексорлар және коммутаторлар. ЭЕМ құрылғыларын бағдарламалық басқару элементтері: қоректенуді басқару, үзілістерді басқару, plug and play типті басқару. Видеоқұрылғылар, интерфейстік, мультимедиялық және стендартты емес құрылғылар. Сақтау құрылғыларының деңгейлері мен элементтері. Үзіліссіз қоректендіру құрылғылары.


3.Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигіЖұмыс

түрі

Тапсырма-ның мақсаты мен мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындалу уақыты

Балы (рейтинг-шкалаға сәйкес)

Бақылау түрі

Тапсыру

Уақыты

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Рубеждік бақылау:

«Компьютерлік схемотехниканың арифметикалық негіздері»,

«ЭЕМ – де сандарды көрсету әдістері», «Компьютерлік схемотехниканың логикалық негіздері» тақырыптары бойынша тест алу.

Тақырыпты меңгеруіне байланысты білімін тек-

серу, тео-риялық бі-лімді прак-тикада қол-дану

[7], [10]

1сағ

6


Тест


5

2Рубеждік бақылау

«ЭЕМ–де логикалық функцияларды іске асыру»,.

«Логикалық элементтердің функционалды–толық жүйелері»,

«Толығымен анықталмаған функцияларды минимизациялау» тақырыптары бойынша тест алу.

Тақырыпты меңгеруіне байланысты білімін тек-

серу, тео-риялық бі-лімді прак-тикада қол-дану

[1],

[3],


Семестр бойы

6
Тест


10


3

Реферат:

№1 тақырып

№2 тақырып


Тақырыпты меңгеруіне байланысты білімін тек-

серу

[1], [2], [3]

3 жұма ішінде

5

қорғау

7

11


6

Үй тапсырмасы

Тақырыпты меңгеруіне байланысты білімін тек-

серу

[1], [3], [4]

Семестр бойы

3

Тексеру сұрау

3.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

 1. Бабич Н.П., Жуков И.А. «Компьютерная схемотехника. Методы построения и проектирования»: Учебное пособие. – К.: «МК-Пресс», 2004.- 576с., ил.

 2. Симонович С.В. «Информатика». – Санкт-Петербург – 2000 г.

 3. Острейковский В.А. «Информатика».- М.: Высш.шк., 2001г.

 4. Могилев А.В. и др. «Информатика». – Москва.: ACADEMA, 1999 г.

 5. Информатика/ Под ред. Н.В.Макаровой. — М.: Финансы и статистика, 1997

 6. Аванесян Г.Р., Лёвшин В.П.Интегральные микросхемы ТТЛ, ТТЛШ: Справочник
  М.: Машиностроение, 1993

 7. Атовмян И.О. Архитектура вычислительных систем М.: МИФИ, 2002

 8. Борковский А. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) М.: Русский язык, 1990

 9. Бродин В.Б., Шагурин И.И. Микропроцессор i486.Архитектура, программирование, ин­терфейс М.:ДИАЛОГ-МИФИ,1993

 10. Гуров В.В. Синтез комбинационных схем в примерах М.: МИФИ, 2001

 11. Гуров В.В., Ленский О.Д., Соловьев Г.Н., Чуканов В.О. Архитектура, структура и организация вычислительного процесса в ЭВМ типа IBM PC М.: МИФИ, 2002. Под ред. Г.Н. Соловьева

 12. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы М.: Энер­го­атом­из­дат, 1991

 13. Казаринов Ю.М., Номоконов В.Н., Подклетнов Г.С. и др. Микропроцессорный ком­п­лект К1810: Структура, программирование, применение М.: Высшая школа, 1990. Под ред. Ю.М. Казаринова

 14. Корнеев В.В., Киселев А.В. Современные микропроцессоры М.: Нолидж, 1998

 15. Лю Ю-Чжен, Гибсон Г. Микропроцессоры семейства 8086/8088 М.:Радио и связь, 1987

 16. Майоров С.А., Новиков Г.И. Структура электронных вычислительных машин
  Л.: Машиностроение, Ленингр.отд-ие, 1979

 17. Никитин В.Д., Соловьев Г.Н. Операционнные системы М.:Мир, 1989

 18. Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов М.: Высшая школа, 1987

 19. http://lib.khsu.ru/245/int0.html (zip)

Қосымша әдебиеттер:


 1. Ефимова О, Моисеева М., Шафрин Ю. Практикум по компьютерной технологии/ Примеры и упражнения. – М.: ABF, 1997 г.

 2. Информатика в понятиях и терминах. — М.: Просвещение, 1991.


3.7 Рейтингі шкаласы
Бақылау түрі
Баллдары(%)
Лекциялар
7,5
Лабораториялық жұмыс
21
Үй тапсырмасы
6
Реферат, доклад
5,5
Рубеждік
20
Барлығы
6 03.8 Жұмыс түрлерін бағалау шкаласы

Пән бойынша студенттердің білімдерін бағалау сызбасы

Ағымдық бақылау(28,5 б):

 1. Лекцияға қатысу - 15 лекция* 0,5 балл =7,5 балл

 2. Лабораториялық жұмыс: сабаққа қатысу – 15 сабақ* 0,4 балл=6балл
  сабақта жұмыс істеу: 15 сабақ*
  1 балл = 15 балл

Үй жұмысы(11,5 б):

 1. Үй жұмысын дайындау: практикалық және теориялық тапсырмаларды орындау 15 * 0,4 балл = 6 балл

 2. Реферат дайындау: 6,5 балл

Аралық (рубеждік) бақылау(20 б):

 1. Өткен тақырыптар бойынша тест жұмысын алу 20 балл

Барлығы: 60 балл


 1. Курс саясаты:

- лекциялық және практикалық сабақтарды босатпау және сабаққа кешікпеу;

 • Практикалық және лекциялық сабақтар конспектісінің болуы;

 • әрбір сабаққа дайындалу және жоғарыда көрсетілген 3 графикке сәйкес бақылаулардың барлық түрлерін дәл уақытында өткізу;

 • сабақта тыныштық сақтау (мобильдік телефонды өшіру, көршілермен сөйлеспеу және т.с.с.);

- себепті сабақ босатуларды оқытушымен уақытын келісе отырып артынан өтеу.


2 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ–ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР

2.1 Курстың тақырыптық жоспары

Барлығы (кредиттер): 1Тақырыптар атауы

Лек

зерт

СӨЖО

СӨЖКомпьютерлік схемотехниканың арифметикалық негіздрі.

1

1
1ЭЕМ–де сандарды көрсету әдістері.

1

1
1Компьютерлік схемотехниканың логикалық негіздері.

1

1
1Логикалық функцияларды ЭЕМ–де іске асыру, логикалық элементтер. Логикалық элементтердің функционалды–толық жүйелері.

1

1
1Логика алгебрасының функциясын минимизациялау және оны қарастырғандағы шектеулер.

1

1
1Толық анықталмаған функцияларды минимизациялау.

1

1
1ЭЕМ құрудың классикалық негіздері.

1

1
1Жады элементтері,триггерлік сызбалар.

1

1
1Компьютерлік схемотехниканың тізбекті (жинақтаушы) түйіндері: регистрлер, санауыштар.

1

1
1Компьютерлік схемотехниканың комбинациялық функционалдық түйіндері: шифраторлар және дешифраторлар, қосындылауыштар.

1

1
1Шиналар, арналар, мультиплексорлар, демультиплексорлар және коммутаторлар.

1

1
1ЭЕМ құрылғыларын бағдарламалық басқару элементтері: қоректенуді басқару, үзілістерді басқару, plug and play типті басқару.

1

1
1Видеоқұрылғылар, интерфейстік, мультимедиялық және стендартты емес құрылғылар.

1

1
1Сақтау құрылғыларының деңгейлері мен элементтері.

1

1
1Үзіліссіз қоректендіру құрылғылары.

1

1
1

Барлығы
15

15
152.2 Лекциялық сабақтардың тезистері

1–лекция Тақырып: Компьютерлік схемотехниканың арифметикалық негіздері.

Компьютердегі сандық ақпарат төмендегідей сипатталады:

- санау жүйесімен (екілік, ондық);

- сан түрімен (нақты, космплексті, массив);

- сан типімен (аралас, бөлшек, бүтін);

- сандарды көрсету аралығымен және дәлдігімен;

- терім сандарды кодтау әдістерімен;

- арифметикалық операцияларды орындау алгоритмдерімен.

Санау жүйесіне анықтама берейік: санау жүйесі – цифрлік белгілер (алфавит) жиыны көмегімен сандарды жазу әдістері мен ережелерінің жиыны. Цифрлік белгілердің санын санау жүйесінің негізі деп атайды.

Санау жүйесінің екі типі болады:

 • позициялық, әрбір цифрдің мәні санды жазғандағы оның орнымен анықталады;

 • позициялық емес, әрбір цифрдің мәні санды жазғандағы оның орнына тәуелді емес.

Позициялық емес санау жүйесінің мысалы римдік санау жүйесі болады: IX, IV, XV және с.с.

Позициялық санау жүйесіне күнделікті қолданылатын ондық санау жүйесін айтуға болады.

Позициялық жүйеде кез келген бүтін санды көпмүшелік түрінде жазуға болады:

Xs={AnAn-1...A1A0}s=An•Sn+An-1•Sn-1+...+A1•S1+A0•S0

мұндағы s – санау жүйесінің негізі;

А- осы санау жүйесінде жазылған санның мәндік

цифрлары;

n – санның разрядтар саны.

Мысал 1. 534110 санын көпмүшелік түрінде жазайық:

534110=5•103+3•102+4•101+1•100

Мысал 2. 32110 санын екілік санау жүйесінде жазайық. Ол үшін санды 2–дәрежелі сандардың қосындысы түрінде жіктеп жазу керек.

32110=1•28+1•26+1•20

Одан соң екі дәреже болған кездегі коэффициенттерін оңнан солға қарай жазамыз (минималды нөлінші дәрежеден максимал дәрежеге қарай)

Сондықтан бұл сан екілік санау жүйесінде 1010000012 түріне келеді.

Екілік санау жүйесіндегі сандармен орындалатын арифметикалық операциялар:

1. Қосу операциясы бір разрядта екілік қосу кестесі көмегімен орындалады:

+ 0 1

0 0 1

1 1 10

Мысал 3.

10012 11012 111112

10102 10112 12

100112 110002 1000002

2. Алу операциясы алу кестесі көмегімен орындалады, ондағы 1 үлкен разрядтан алынады.

- 0 1

0 0 11

1 1 0

Мысал 4.

1011100112 1101011012

1000110112 1010111112

0010110002 0010011102

3. Көбейту операциясы кәдімгі ондық санау жүйесіндегі сызба бойынша орындалады.

х 0 1

0 0 0

1 0 1

Мысал 5.

х 110012 х 1012

11012 112

11001 101

11001 101

11001 11112

1010001012

4. Бөлу операциясы 10-ық санау жүйесінде пайдаланылатын алгоритмге ұқсас алгоритм бойынша жүргізіледі.

Мысал 6.

1010001012 11012 1000110002 11112

1101 11012 1111 100102

1110 0010100

1101 1111

1101 10102 -остаток

1101

0

Негізгі әдебиет: 1, 2, 3, 4.

Қосымша әдебиет: 11, 12

2–лекция Тақырып: ЭЕМ–де сандарды көрсету әдістері.

Біз білетіндей сандарды көрсетудің екі негізгі әдістері бар:бекітілген және жүзуші үтірі бар. Көптеген әмбебап ЭЕМ–дер жүзуші үтірі бар сандармен жұмыс істейді, ал көптеген арнайы ЭЕМ-дер бекітілген үтірі бар сандармен жұмыс істейді.

Бірақ машиналардың бірқатары екі форматтағы сандармен жұмыс істей береді.

Жалпы жағдайда сандарды көрсету әдісі бағдарламалау сипатына үлкен әсер етеді. Бекітілген үтірі бар жүйеде жұмыс істейтін ЭЕМ–де бағдарламалау қиын өйткені арифметикалық қиындықтан басқа үтірдің тұрған орнын анықтау керек.
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

ОҚУ-Әдістемелік кешені iconПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Пәннің-оқу әдістемелік кешені Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің оқу-әдістемелік бірлестігі әзірлеген және ұсынған 090140...
ОҚУ-Әдістемелік кешені iconПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Пәннің-оқу әдістемелік кешені Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің оқу-әдістемелік бірлестігі әзірлеген және ұсынған 050114...
ОҚУ-Әдістемелік кешені iconПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені
«Ауытқушылық мінез-құлық психодиагностикасы және психокоррекциясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
ОҚУ-Әдістемелік кешені iconПәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Геологиялық эрозия – табиғатта болуға тиісті биологиялық процесс, ол топырақты жаңартуға көмегін тигізеді
ОҚУ-Әдістемелік кешені iconПәнінің оқу-әдістемелік кешені №2 басылым 09 2014 ж. ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының аға оқытушысы
ОҚУ-Әдістемелік кешені iconПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені курс – I
Пәннің оқу әдістемелік кешені «Цитология» бойынша 050113 – «Биология» мамандығы типтік оқу бағдарламасы. Алматы, 2005ж. (типтік бағдарлама...
ОҚУ-Әдістемелік кешені icon«Қазақстан Республикасының қазіргі экологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №2 басылым 11. 09. 2014 ж. ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ПОӘК магистрантқа арналған «Қазақстан Республикасының қазіргі экологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
ОҚУ-Әдістемелік кешені icon«Ежелгі дүние тарихы» пәнінің оқу- әдістемелік кешені №1 Басылым 18. 09. 2013 ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
...
ОҚУ-Әдістемелік кешені iconПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені пәнінің ОҚытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы семей – 2012 Мазмұны
Биотехнология мамандығы бойынша студенттеріне арналған. Ол студенттерді пәннің мазмұнымен, саясатымен, өзектілігімен, қажеттілегімен...
ОҚУ-Әдістемелік кешені iconБарлығы – 90 сағат Орал
Курс бағдарламасы пәннің оқу әдістемелік кешені 050116 география мамандығы 2 курс студенттеріне арналған кредиттік оқыту технологиясы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница