Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Скачать 254.52 Kb.
НазваниеФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Дата конвертации09.02.2016
Размер254.52 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/1727.doc


Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.18.2/07


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетіСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Жасанды интеллект жүйесі пәні бойынша


050602 «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған


Павлодар
Студенттерге арналған пән бағдарламасын

бекіту беті

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/11
БЕКІТЕМІН

ФМ және АТ факультетінің деканы

________________ Тлеукенов С.К.

«__» _______________ 200 ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Абильдинова Г.М.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы


050602 «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған


Жасанды интеллект жүйесі пәні бойынша

ПӘН бағдарламасы
Пән бағдарламасы «__»______ 200 ж. бекітілген жұмыс жоспары негізінде әзірленген.


Кафедра отырысында қарастырылды“______” _____________200__ж. Хаттама №_________
Кафедра меңгерушісі _______ Ж.К.Нұрбекова
ФМжәнеАТ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
“______” _____________200__ж. Хаттама №_________
ӘК төрағасы _______________ Кишубаева А.Т.

1 Оқытушылар туралы мәліметтер

Абильдинова Гульмира Маратқызы, аға оқытушы

Қабылдау уақыты: Кеңес беру кестесіне сәйкес А1-102 ауд.


1. 2 Пән туралы мәліметтер

«Жасанды интеллект жүйесі» курсы 7 семестрге есептелген. Семестрде

15 сағат дәрістік сабақтар, 7,5 сағат тәжірибелік, 7,5 сағат зертханалық және 60 сағат студенттердің өздік жұмысы қарастырылған. Бақылау түрі – емтихан.

Сабақтардың, межелік бақылаулардың және емтихан сессиясының кестелерін деканат қояды. Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.


  1. Пәнді оқыту мақсаттары:

Студенттерді интеллектуальды ақпараттық жүйелердің негізгі қасиеттері мен

классификациясымен таныстыру.Эксперттік жүйе және интеллектуальды жүйе саласында еркін бағытталуды үйрету. Нейрондық жүйелердің негізі туралы мағлұмат беру. Студенттерді осы саладағы білгерлігін арттыру.


  1. Пәннің міндеттері:

Адамның ойлау қабілеті туралы білімдерін, ой - өрістерін толықтыру және осы саланы компьютерлендіруді қарастыру мәселесіне көңіл аудару:

- эксперттік жүйе және интеллектуальды жүйелер саласын оқып үйрену;

- білімді беру әдістерін және заңдарды түсіндіру (интерпретациялау) әдістерін оқып үйрену;

- эксперттік жүйенің білім қорын және шешімдерді іздеуді моделдеу

- нейрондық желілерінің негізгі моделдерін оқып білу.


1.5 Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

- интеллектуальды жүйелердің түрлері туралы білу керек;

- білімнің берілуінің әр түрлі әдістерін білу керек, және сол әдістер арасында көшуді білу қажет.


1.6 Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

- білімнің берілуінің әр түрлі әдістерін пайдаланып экспертердің білімін формальдау;

- дедукция, индункция, аналогия негізіндерін талқылау;

- білім қорын ұйымдастыру;

- программалық қосымшаларда нейрондық желілердің моделдерін пайдалана білу.


1.7 Пререквизиттер:

- Математикалық логика;

- Программалау тілдері;

- Информатика.

Пәннің тақырыптық Нысан

жоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/10

2 Пәннің тақырыптық жоспары


р/с

Тақырыптың аты

Сағат саны

Дәріс

Зерт.

Практ.

СОӨЖ

СӨЖ

1.

Интеллектуальды ақпараттық жүйе түсінігі. Негізгі қасиеттері. Жасанды интеллектуалдық жүйелердің классификациясы.

13

7

2.

Эксперттік жүйелер. Эксперттік жүйелердің құрамдас бөліктері: білім қоры, енгізу механизмы, білімді қабылдау мен түсіндіру механизмы, интеллектуальды интерфейс.

2

2

1

3

7

3.

Білім қорын ұымдастыру. Пәндік(фактуальды) және проблемалық (операциялық) білімдер.

2

1

2

3

7

4.

Білімді ұсынудың декларативтік және процедуралық формалары. Білімді ұсыну әдістері.

2

1
3

7

5.

Жасанды интеллектуалды жүйелерде талқылаудың логикалық және эвристикалық әдістері.

2

1

1

3

8

6.

Дедукция индукция, аналогия негізіндегі талқылаулары. Білімнің нақты емес қорытындылры. Қорытындылардың бірқалыпты еместілігі.

2

1

1

5

8

7

Статистикалық және динамикалық эксперттік жүйелер. Білім алу. Қордан білімді алып шығу.Мысалдар ретінде машиналық оқу.

2

1,5

1

5

8

8

Нейрондық желілер. Эксперттік жүйелерді жобалау этаптары: идентификация, концептуалдану, формалану, іске асу, тестілеу, дұрыс іске қосу. Жобалау үрдісінің қатысушылары: эксперттер, білім бойынша инженерлер, соңғы қолданушылар.

2
1,5

5

8

Барлығы

15

7,5

7,5

30

603 Теориялық курс мазмұны

3.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны


Тақырып №1 Интеллектуальды ақпараттық жүйе түсінігі. Негізгі қасиеттері. ИАЖ классификациясы.

Тақырып №2 Эксперттік жүйелер. Эксперттік жүйелердің құрамдас бөліктері: білім қоры, енгізу механизмы, білімді қабылдау мен түсіндіру механизмы, интеллектуальды интерфейс.

Тақырып №3. Білім қорын ұымдастыру. Пәндік(фактуальды) және проблемалық (операциялық) білімдер.

Тақырып №4 Білімді ұсынудың декларативтік және процедуралық формалары. Білімді ұсыну әдістері

Тақырып №5 Жасанды интеллектуалды жүйеде талқылаудың логикалық және эвристикалық әдістері.

Тақырып №6 Дедукция индукция, аналогия негізіндегі талқылаулары. Білімнің нақты емес қорытындылры. Қорытындылардың бірқалыпты еместілігі.

Тақырып №7 Статистикалық және динамикалық эксперттік жүйелер. Білім алу. Қордан білімді алып шығу.Мысалдар ретінде машиналық оқу.

Тақырып №8 Нейрондық желілер. Эксперттік жүйелерді жобалау этаптары: идентификация, концептуалдану, формалану, іске асу, тестілеу, дұрыс іске қосу. Жобалау үрдісінің қатысушылары: эксперттер, білім бойынша инженерлер, соңғы қолданушылар.


3.2 Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны

Тақырып №2 Эксперттік жүйелер. Эксперттік жүйелердің құрамдас бөліктері: білім қоры, енгізу механизмы, білімді қабылдау мен түсіндіру механизмы, интеллектуальды интерфейс.

Тақырып №3. Білім қорын ұымдастыру. Пәндік(фактуальды) және проблемалық (операциялық) білімдер.

Тақырып №4 Білімді ұсынудың декларативтік және процедуралық формалары. Білімді ұсыну әдістері

Тақырып №5 Жасанды интеллектуалды жүйеде талқылаудың логикалық және эвристикалық әдістері.

Тақырып №6 Дедукция индукция, аналогия негізіндегі талқылаулары. Білімнің нақты емес қорытындылры. Қорытындылардың бірқалыпты еместілігі.

Тақырып №7 Статистикалық және динамикалық эксперттік жүйелер. Білім алу. Қордан білімді алып шығу.Мысалдар ретінде машиналық оқу.


3.3 Зертханалық жұмыстардың мазмұны


Тақырып №2 Эксперттік жүйелер. Эксперттік жүйелердің құрамдас бөліктері: білім қоры, енгізу механизмы, білімді қабылдау мен түсіндіру механизмы, интеллектуальды интерфейс.

Тақырып №3. Білім қорын ұымдастыру. Пәндік(фактуальды) және проблемалық (операциялық) білімдер.

Тақырып №4 Білімді ұсынудың декларативтік және процедуралық формалары. Білімді ұсыну әдістері

Тақырып №5 Жасанды интеллектуалды жүйеде талқылаудың логикалық және эвристикалық әдістері.

Тақырып №6 Дедукция индукция, аналогия негізіндегі талқылаулары. Білімнің нақты емес қорытындылры. Қорытындылардың бірқалыпты еместілігі.

Тақырып №7 Статистикалық және динамикалық эксперттік жүйелер. Білім алу. Қордан білімді алып шығу.Мысалдар ретінде машиналық оқу.

Тақырып №8 Нейрондық желілер. Эксперттік жүйелерді жобалау этаптары: идентификация, концептуалдану, формалану, іске асу, тестілеу, дұрыс іске қосу. Жобалау үрдісінің қатысушылары: эксперттер, білім бойынша инженерлер, соңғы қолданушылар.

3.4 СОӨЖ жұмыстардың мазмұны

Тақырып №1 Интеллектуальды ақпараттық жүйе түсінігі. Негізгі қасиеттері. ИАЖ классификациясы.

Тақырып №2 Эксперттік жүйелер. Эксперттік жүйелердің құрамдас бөліктері: білім қоры, енгізу механизмы, білімді қабылдау мен түсіндіру механизмы, интеллектуальды интерфейс.

Тақырып №3. Білім қорын ұымдастыру. Пәндік(фактуальды) және проблемалық (операциялық) білімдер.

Тақырып №4 Білімді ұсынудың декларативтік және процедуралық формалары. Білімді ұсыну әдістері

Тақырып №5 Жасанды интеллектуалды жүйеде талқылаудың логикалық және эвристикалық әдістері.

Тақырып №6 Дедукция индукция, аналогия негізіндегі талқылаулары. Білімнің нақты емес қорытындылры. Қорытындылардың бірқалыпты еместілігі.

Тақырып №7 Статистикалық және динамикалық эксперттік жүйелер. Білім алу. Қордан білімді алып шығу.Мысалдар ретінде машиналық оқу.

Тақырып №8 Нейрондық желілер. Эксперттік жүйелерді жобалау этаптары: идентификация, концептуалдану, формалану, іске асу, тестілеу, дұрыс іске қосу. Жобалау үрдісінің қатысушылары: эксперттер, білім бойынша инженерлер, соңғы қолданушылар.


3.4 СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

12

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, ұй жұмыстарын әзірлеу.

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

12

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Конспект т.б

Коллоквиум т.б

12

4

Семестріллік тапсырмаларды орындау

Реферат т.б

СТ қорғау

12

5

Бақылау жұмыстарына дайындық
МБ1,МБ2, коллоквиум (тест және т.б)

12
Барлығы60


Тақырып №1 Интеллектуальды ақпараттық жүйелерінің даму тарихы.

Тақырып №2 Турбо Пролог тіліндегі Синтаксис. Термдер. Константалар.Жалпы құрылымы.

Тақырып №3 Құрылымдар және білімді классификациялау әдістері

Тақырып №4 . Білімді беру әдістері: бірінші ретті предикаттардың логикасы; ережелер - өнімдер; семантикалық желілер және фреймдер.

Тақырып №5 «Павлодар ескерткіштері» ақпараттық – іздеу жүйесін жасау

Тақырып №6 Тізімдегі предикаттар.Пасьянстар салу.

Тақырып №8 Нейрондық жүйелердің программалық және аппараттық орындалу.


4 Әдебиет

Негізгі:

 1. 1 Балдин К.В., Уткин В.Б, Информатика. Учебник для вузов.- М.: Проект, 2003. С.304

 2. Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика: универсальный курс. – М.: АСТ – Пресс; Инфорком – Пресс, 1999. –480с.

 3. Острейковский В.А. Информатика: учебник для ВУЗов. – М., Высшая школа, 1999. –511с.:ил.

 4. Экспертные системы: принципы работы и примеры. //под ред. Р. Форсайта. –М.: Радио и связь, 1987. –223 с.

 5. Люгер, Джордж, Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем, 4-е издание. : Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2003. - 864 с.-С. 777-840.

Қосымша:

 1. Болотова Л.С., Комаров М.А., Смольянинов А.А. Системы искусственного интеллекта. Теоретические основы СИИ и формальные модели представления знаний: Учеб. пособие - М.: МИРЭА, 1998. - 108 с.

 2. Искуственный интеллект. Кн.1 Системы общения и экспертные системы/ Под ред. Э.В.Попова. – М.: Радио и связь,20005 Күндізгі оқу бөлімі


Бақылау түрі

Баллдың ең үлкен мөлшері

КҮ1

КҮ2

1. Сабаққа қатысу, сабақтарға дайындалу және топпен жұмыс істеу

7

8

2. Практикалық жұмыстарды орындау және тапсыру

35

32

3. Тәжребелік жұмыстарды орындау және тапсыру

35

32

4.СОӨЖ жұмыстарды орындау және тапсыру

14

16

5. СӨЖ орындалуы

9

12

Барлығы

100

1006. Бақылау түрлері бойынша ағымдағы үлгерім ұпайларының күнтізбелік кестесі (7 семестр)

1 рейтинг

Барлық ұпай

Апталар

1

2

3

4

5


6


7

200

Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

13

13

17

13

13

18

113

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

1

1

1

1

1

1

1

7

Тәжірибелік жұмыс

5

5

5

5

5

5

5

35

Зертханалық жұмыс

5

5

5

5

5

5

5

35

СОӨЖ орындау және қорғау

2

2

2

2

2

2

2

14

СӨЖ орындау және қорғау4
59

Межелік бақылау100

100
2 рейтинг


Барлық ұпай

Апталар

8

9

10

11

12

13

14

15

200

Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

11

11

17

11

17

11

11

11

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Тәжірибелік жұмыс

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Зертханалық жұмыс

4

4

4

4

4

4

4

4

32

СОӨЖ орындау және қорғау

2

2

2

2

2

2

2

2

16

СӨЖ орындау және қорғау6
6


12

Межелік бақылау


100

1007 Курс саясаты

«Жасанды интеллект жүйесі» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Әр тапсырма жеке файлда немесе бумада орындалып, СРС 1_ФИО, СРС 2_ФИО және т.б. деп аталынуы керек. СӨЖ-ының тапсырмалары иілгіш дикскке жазылып, бақылау шараларының кестесіне сәйкес оқытушыға тапсырылады.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

2. Межелік бақылау 100 баллдық шкаламен анықталады.

Межелік бақылауға КҮ балы бар студенттер жіберіледі.

3. КҮ мен МБ бағалары бойынша студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) анықталады. Р1(2)=КY1(2)*0,7+ МБ1(2)*0,3

Егер студент МБ орындамаса немесе МБ-дан 50 баллдан кем алса, онда рейтинг анықталмайды. Бұл жағдайда декан студенттің МБ тапсыруының жеке мерзімін тағайындайды.

4. Студенттің семестр бойынша емтиханға жіберу рейтингі бағасы ЖР=(Р1+Р2)/2

Егер пән бойынша курстық жұмыс (КЖ) болса, онда КЖЭ қорғау бағасы ЖР есептеуде ескеріледі: ЖР=(Р1+Р2)*0,7/2+КЖ*0,3

Сырттай оқитын студенттер үшін: ЖР=Р1 немесе ЖР=Р1*0,7+КЖ*0,3

Пән бойынша қорытынды тексеруге (ҚТ) (емтихан) оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған студенттер және ЖР 50-ден кем емес балл алған студенттер жіберіледі.

5. Пән бойынша қорытынды баға (ҚБ) (итог): ҚБ=ЖР*0,6+ҚТ*0,4

6. КЖ комиссия алдында қорғалады.

Емтихан тест түрінде жүргізіледі.
ПМУ ҰС Н 4.01.1/02
Танысу парағыр/с

Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан күні

қолы

Қолдың мағынасын ашу

Похожие:

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница