050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемес»
Название050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемес»
страница1/5
Дата конвертации09.02.2016
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/6199.doc
  1   2   3   4   5
Түсіндірме хат


050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемес» курсы профильдік пәндердің бірі болып табылады. Осы курстың мақсаты: студенттерде ұлттық тіл білімінің даму перспективасы мен қазіргі жағдайы, қазіргі жалпы орта мектептердің оқушыларына шетел тілдерін оқыту процесін ұйымдастыру заңдылықтары туралы көзқарас қалыптастыру.

«Шетел тілі екі шетел тілі» мамандығының мемлекеттік білім стандарты бойынша. Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемесі» пәні лабораториялық практикумдермен қамтамасыз етілу қажет. Лабораториялық практикумдердің негізгі мақсаты: инновациялық оқыту Технологияларын тиімды және шығармашылық тұрғыдан қолдану дағдыларын қалыптастыру, ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізу, белгілі оқу жағдайларында өзінің оқыту тәжірибесінде шетел тілін оқыту үрдісінің негізгі заңдылықтарын қолдану.

Осы міндеттерді орындау үшін лабораториялық практикумдерде шынайы оқу үрдісін модельдейтін (үлгілейтін) жағдайларды тудыру. Қазіргі кезеңдегі шетел тілін оқытудың жалпыдидактикалық ұстанымдарының бірі болып жеке тұлғаға бағытталған оқыту болып табылады.

Осындай оқытудың негізінде оқу үрдісінің қатысушыларымен барлық компоненттерінің өзара тең байланыс жатыр. Оқушы өзінің оқу барысында белсенді қатысушы субъект болып табылады, ал мұғалім сабақта фасилитатор, кеңесші, көмекші және қатысушы рөлінде болады. Мұғалімнің белсенділігінің, маңызды аспектісі – әр-бір оқушының интеллектуалдық қабілеттерін, әлем туралы концептуалдық білімдерді, сөйлеу тәжірибесі, оның жеке ерекшеліктерін, қажеттіктерін, мотивтерін есепке алу, шетел тіліндегі қарым-қатынас барысында өзара әрекеттестіктің әр – түрлі формаларын құру. Жоғарыда айтылған келесіні талап етеді: мұғалімнің арсеналына шығармашылық тапсырмаларды кіргізу, оқушылардың өзіндік интеллектуалдық, және сөйлеу – ойлау белсенділігін арттыратын және жұмыстың интерактивтік формаларымен тәсілдерін, оқу үрдісінің барлық қатысушыларының нәтижелі әрекеттестігін болжау, өзінің тілді меңгерудегі дара жолын әр-бір оқушыға ұғынуға көмектеседі. Осындай тәсілдермен, отандық және батыстық әдістемешілердің пікірі бойынша жобалы жұмыстар, еркін пікірсайыстар, симуляция, рөлдік және іскер ойындар, мәселелі тапсырмалар т.б. болып табылады. Сонымен, «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемесі» пәні бойынша жүргізілетін зертханалық жаттықтыру сабақтарында «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығының студенттерінде өздерінің келешек оқытушы тәжірибесінде жұмыстың әртүрлі интерактивтік формаларын қолдану қабілеттілігін және дайындығын қалыптастыру қажет. Шетел тілін оқыту теориясын ғылыми облыс ретінде оқу үрдісінің құрулуының заңдылықтары туралы, ауызша және жазбаша қатынастың дамуындағы, шетел тілдері оқытудағы ең нәтижелі технологиялар туралы жалпы түсініктеме қалыптастыру қажет. Лабораториялық жұмыстарға арналған әдістемелік ұсыныстар ГОСО және «Қазіргі шетел тілін оқытудың әдістемі» пәннің 050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығының типтік бағдарламасы негізінде құрастырылған.

Әрбір лабораториялық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар келесі құрылым компоненттерден тұрады; тақырыптар, мақсаттар, талқылауға арналған сұрақтар, глоссарий, тірек конспекті, ұсынылған әдебиет тізімі, өздік жұмысқа арналған тапсырмалар.


1 Шетел тілдерін оқыту әдістемесінің теориялық негіздері


1.1 Лабораториялық жұмыс (4 сағат)


Жұмыс мақсаты:

 1. шетел тілдерін оқыту әдістемесі ғылыми ретінде, шетел тілін оқытудың қазіргі жүйесінің компоненттік құраммен мәселелер тобы ретінде студенттерді таныстыру;

 2. шетел тілдерін оқытудың қазіргі жүйесінің концептуалдық негізгі туралы студенттерде көзқарас қалыптастыру.

Талқылауға арналған сұрақтар:

 1. шетел тілдерін оқытудың жүйесі оның компоненттік құрамы;

 2. шетел тілдерін оқытудың қазіргі жүйесінің концептуалдық негізі.


Глоссарий


Қатынас сферасы – коммуникативтік жағдаяттардың жиынтығы, адамның сөйлеу қажеттілігінің бірізділігімен, әңгімелесушілер арасындағы қарым-қатынаспен ерекшеленген.

Іскерлік – сөйлеу қызметіне қабілеттілікті жүзеге асыруды қалыптастыру (есту-айту, сқйлеу, оқу, жазу) шетел тіліндегі қарым-қатынас жағдайында алынған білімдер мен дағдылардың негізінде шартталған.

Дағды – тілдік құбылыспен жасалатын әрекет, автоматтандырылған дағдыға дейін жеткізілген

Оқудың ұстанымдары: шетел тілін оқыту стратегиясын себептейтін негізгі жайы.

Оқытудың әдісі – бағыттардың біріне негізделген және нақты бір тәсілге сүйенуші, осы бағытқа типті оқудың қорытынды үлгісі;

Туынды тілдік тұлға – Адамның басқа тілдері қатынастың мәдениетаралықдеңгейдегі қабілеттіліктерінің жиынтығы.

Коммуникативтік біліктілік – Қатынасты жүзеге асыру қабілеттілігі, олармен ойымен ауысуға әртүрлі жағдайларда басқа қатысушылармен әрекеттестік барысында және қатынас мінез – құлықын таңдай отыра, қатынастың аутентикалық жағдайына барабар.

Тірек конспекті:

 1. шетел тілін оқыту жүйесінің компонентік құрылымына;

   1. шетел тілін оқыту мақсаты;

   2. оқытудың мазмұны (пәндік және процессуалдық аспектілері);

   3. оқытушының (мұғалімдік) оқыту қызметі;

   4. оқушының оқулық қызметі;

   5. тілді оқытудың ұстанымдары, әдістері, тәсілдері, құралдары.

Әдістеменің ғылыми ретіндегі ерекшелігі және оның пәндік объекті саласының өзгешелігі, тең құқықты бола және автономды мінез – құлық, бір-біріне өзара ықпал... және өзара корреляция етеді.

Шетел тілін оқудың қазіргі кезеңнің мақсаты – мәдениетаралық деңгейде қатынаса алатын және қатынасқа қатыса алатын (қатынасты тілейтін) оқушының тұлғасын қалыптастыру.

Оқушының туынды тілдік тұлға ретінде мінез – құлықтың қалыптасуы мәселесі жөнінде, күрделі интегративтік біртұтастықты құрастырады, каммуникативтік біліктілікке ғана емес және мәдениетаралық біліктілікке апарар.

Шетел тілін оқытудың стратегиялық мақсатының көп аспектілігі және күрделілігі прагматикалық, педагогикалық және когнитивтік қажеттілікті талап етеді;

Оқудың мазмұны –педагогикалық мақсатты тұрғыдан интерпритациялайтын, штоқ категориясы ретінде ұғынылады.

Шетел тілдерін оқудың мазмұны категория ретінде ұғынылады; Шетел тілдерін оқудың мазмұны мұғалімнің оқытушылық қызметіне қатысты, оқулық материал, сонымен қатар оның меңгеру процессін құрастырады. Оқудың компоненттік құрамының мазмұнына әдестемешілердің ынтымақты пікірімен, мынандай категориялар, оқудың мақсаты, пәндік аспекті (қатынас сфералары: тақырыптар, мәтіндер, тілдік материал, елтану білімі), және іс жүргізуші аспекті (дағдылар, іскерліктер, компенсациялық іскерліктер) кіреді.

Оқудың ұстанымы – осы заңдылыққа сәйкес, пәннің оқу жүйесі тиісті даму және жұмыс жасау. Шетел тілдерге оқытудың өңдетілген ұстанымдары – шетел тілдерін оқытудың қазіргі үрдісіне үлгі жасау ашық үрдіс сияқты, мұғалім жағынан директивтікті ала отырып және оқушы жағынан оқу мазмұнын қабылдамау. Оқу урдісіне тән ашықтық, тұлғалық бағдарланған бағытты болу тиіс, білдіреді осы урдістің орталығында оқушының көпмәдениет тұлғасы тиісті орнына болу қажет. Жоғарыда айтылғанмен орайлас, өте маңызды шетел тілдерін оқытудың жалпыдидактикалық ұстанымдардың бірі болып тұлғалық – бағдарлық бағыттылық келеді. Сондай оқу негізінде барлық оқулық үрдістің барлық қатысушыларының тең құқықтық әрекеттестігі жатар, сонымен қатар өзара келісужәне оқулық үрдістің барлық компоненттерінің (құрамдарының) әр алуан динамикалық өзара байланыстырады.

«Мұғалім – оқушы» қарым – қатынас (өзара байланысы) серіктестік (серіктік) принциптарынан салынады (құрастырылады), бірге қызметте және ынтымақтастықта негізі салынған, жалпы мақсатқа жетуіне бағытталғандардың. Оқу үрдісі пашың мінез-құлық және әрекеттестіктен хабардар болады, мүмкіншілікпен әрбір оқушының мақсаттары, себептері, назарлары, тиімді көрінетін стратегия, сонымен мұғалімнің кәсіби қызметінің стилі және ерекшелігі.

1970 жылдардың басында лингвистикада тіл талдауы әлеуметтік және функционалдық аспектілеріне бұрылу болды. Лингвистикалық зерттеулер айқын айтылған прагматикалық бағыттылық алады. Сөйлеу қатынасын талдаудың жаңа парадигмасын ең алдымен сөйлеу қызметінің теориясы және сөйлеу актілердің теориясы құрастырылады. Тап осы парадигма қатынас құралуарының жалпылық мәселелерін және білімдерін коммуниканттардың ақиқат шындықтың нақты ақиқат шешім істеді. Мынау әдістемелік авансценасына сондай феноменды ұсыну ескертеді коммуникативтік біліктілік сияқты. Коммуникативтік біліктілік ұғым немесе сөйлеу қатынасқа қабілеттіліктер толақтыру (байыту). Қатынас үрдісі оларға сәйкес тек қана хабарды қабылдау және тапсыру сияқты, сонымен қатар серіктер аралыққа көңіл болуды жөнге салуымен сипатталады. Маңызды деңгейде маңызды рөль ақпараттың ағын, қарым-қатынас деңгейде – әлеуметтік (паралингвистік және экстралингвистік) факторлар ойнайды. Лингвистикада томға тезис ұсынылады, қатынасқа қабілеттілік дамуы тек қана дамумен шектеле, алмайды тілдік қабілеттілік тілдік құралдар және ережелер нақты тіл заңдарымен олармен сәйкесттікте болу. 1970-1980 жылдардың лингвистикалық зерттеулердің айқын айтылған прагматикалық бағыттылығы әдістеменің жалпы концнпциялы позициялары ғылым ретінде және шетел тілдерге оқу технологиясында көрсетілген. Әдістемелік тәсілдер (амалдар) айқын коммуникативтік өзгешілікке ие болды. Тілге оқыту барысында мынау радикалдық бұрылуды қажет етті, тап осы үрдістің көздеуі – коммуникативтік біліктілікті қалыптастыру, ал кейінірек және оқылатын тілде қатынасқа қабілеттілік, жағдайлық және жекелік факторларды есепке ала отырып, басқа тілде сөйлеудің ерекшелігіне айқындайтын. Сөйтіп, әдістемешілер лингвистердің артынша (ізімен) нақты сөйлеу қатынас жағдайларда әлеуметтік және функционалдық аспектілерін қолдануы ұсынады.

Сонымен қатар ескерту қажет, қазіргі әдістемелік ғылым, экстралингвистік жағдайларға және басқа тілдегі қатынас жағдайларына, субъектілердің тұлғаларына, олардың әлем туралы білімдеріне үлкен назар аударады. Бұл шетел тілін оқытудың қазіргі әдістемесінің мәдениеттілікті бағыттайды.


Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар


 1. Шетел тілдерін оқытудағы қазіргі кезеңдегі мазмұнын және мақсатын анықтамасын әдебиетте ұсынылған әдістемелік ұстанымдарды талдаңыздар.

 2. Қатынас сфераларын ерекшелеңіздер және олардың әрбіріне қысқаша мінездемені беріңіз.

 3. Мәтіндердің үлгілерін талдаңыздар, орта мектепте шетел тілдерге оқыту барысында қолданылатын және мәтіндердің үлгілердің өзара байланыстардың тақырыппен және қатынас мақсаттармен үлгілерін келтіріңіздер.

 4. Туынды тілдік тұлғаның үлгісін суреттеп айтыңыздар адамда болатын басқа тілді меңгеру барысындағы процесстерді есепке ала отырып.

 5. Қазіргі шетел тілін оқыту әдістемесінің пәндік – объекты облысын құрастыратын мәселелердің щеңберін жалпылаңыздар.


1.2 Лабораториялық жұмыс (4 сағат)


Жұмыс мақсаты:

 1. студенттерді шетел тілдерін оқытудың урдісін ұйымдастырудың қазіргі ұстанымдармен таныстыру;

 2. шет тілдерін оқыту үрдісі барысында студенттерде категориялардың амал және әдіс арасында әрекеттесуі өзара байланыс туралы көзқарас қалыптастыру.

Талқылауға арналған сұрақтар:

 1. шетел тілдерге оқыту үрдісінің ұйымдастырудың қазіргі амалдары;

 2. шетел тілдерге оқыту теориясындағы әдіс және амал арасындағы арақатынас мәселесі.


Глоссарий


Оқыту тәсілі – анау немесе басқа әдіс арқасында оқудың бастаушы, басым ойларын стратегия түрінде.

Жаттығу стратегиялары: ол әрекеттер және операциялар, алу және хабар сақьауының үрдістерін ыұшамдау мақсатымен оқушылармен қолданылатын, оны жадтан шығару, сонымен қатар жиналған хабармен пайдалану процестерінің пайдалану.

Когнитивтік стиль – тану үрдісін орындау барысындағы айқын тәсіл, әлемді тану жолы.

Қатынас – танырлық және аффективті – бағалалы мінез – құлықты ақпаратты тапсыру және хабарлау, білімдермен, дағдылармен және іскерліктермен екеу немесе көбірек адамдардың сөйлеу әрекеттестіктің барысында айырбас.

Тірек конспекті:

1) оқу амалы сәйкес (лайық) тіл теориясына сүйенеді – оқудың лингвистикалық негіздерін және оқу (оқытудың) теориясы – оқудың дидактикалық негіздері, отан әдістемесінде үш компонентті қарастырады, оқудың амалын анықтаушы, лингвистикалық, дидактикалық, психолингвистикалық оқу негіздері. Оқуға ыңғай – барлық компоненттердің барысын білдіреді. Бұл жағдайда сөз оқудағы бағыт туралы сөз қозғалады, барлық әдістеме арналған тап осы негізделген ғылымдарға сүйенуші.

Белгілі тәсілдер, шетел тілдердің оқытуына маңызды ықпалын жасаған,болып бихевиоризм (Б. Скиннер), когнитивтік тәсіл (Дж. Брунер, У. Риверс), құрылысты тәсіл, табиғи тәсіл, (С. Крашен и Т.Тэррел).

Осымен арайлас оқудың жаңа мақсатын ұсынуымен – қатынас құралы ретінде тілді меңгнру – 1970 жылдарда Ұлыбританияда шетел тілдерге оқуға қатынас коммуникативтік ықпал пайда болды (Брумарш, Уидоусон, ж.б.)

Шетел тілдерін оқытудағы коммуникативтік ықпалға (амал) сәйкес нақты каммуникация ерекшеліктерін ескере отырып, ал оқу процесі негізінде нақты қатынас үлгісі жату тиісті, каммуникация мақсаттарында тілді нәтижелі пайдалану үшін сондықтан тіл жүйесіне не (грамматиканы және лексиканы білу) иелік. Коммуникативтік ықпал әртүрлі сөйлеу функцияларын меңгеруді болжайды, яғни іскерліктерді құруы барысында мынау әлде анау каммуникативтік интенцияны айту (өтінішті, келуссі, шақыру, қабыл алмау, кеңес, кінә қою және т.б.) Қазіргі шетелдік және отандық әдістемеде кең таратылған тағы бір амалдың бірі, тұлғалық – бағытталған амал шетел тілдерін оқытудағы. Ол оқытылатындардың дара ерекшеліктердің есебінде құрылады, тұлға ретінде өзінің ерекшеліктері, әуестіктері және қызығушылықтары. Атап өту қажет, тілді меңгеру қызметін жүзеге асыру тәсілі, әрбір оқушыға тән. Осы саладағы негізгі жетістік болып зерттеу және әртүрлі оқулық стратегиялардың өңдеуі келеді, оқушылардың оқу барысында пайдалынатын. Р. Оксфорд 62 оқу стратегияларын белгілейді, оларды оқу топқа ұсақтайды: негізгі және қосалқылар. Тұлғалық – бағытталған амалдың шеңберінде кейбір әдістемешілер радикалдық көзқарасқа ұстанады, оқушылардың дербестігіне оұу барысындағы қатысты. Олар оқу барысында оқушылардың толық дербестігін және автономиясын құптайды.

Гуманистік амал, соңғы он жылдарда, сонымен қатар психологияда гуманистік бағытта негізделген. Ол оқушының сезімдеріне, ойларына меңгерудің, тәрбиелеудің және даму барысында сүйенеді, сонымен қатар когнитивтік процесстерге, әлемді тануды қамтамасыз етеді өзін-өзі тануды және оқуға жағдай жасайды. Тап осы амал жауаптылық сезімді тәрбиелеуді қажет етеді және оқушылардың шығармашылығымен ой бастандыққа шек қоюын теріске шығарады.

2) әдіс және амал арақатынас мәселесі пікірталасты болып көрінеді. Отан әдістемешілер және шетелдік зерттеушілердің көпшілігі есептейді, оқудың амалы негізгі қалаушы рөльді атқарады және басым оймен жаңа әдіс құрылу барысында.

Атап өту жөн, не бір және анау әдіс бір неше амалдарға сүйене алады, ал бір және анау амал әртүрлі әдістердің негізі болуы мүмкін. Сонымен аудиолингвалдық әдіс бихевиористік бағыт, құрылым тәсілі, сонымен қатар мұғалімге және сөйлеу қызметтің өніміне бағытталған тәсілдер іске асатын оқудың сондай үлгісі болып табылады. Өз кезегінше, құрылым тәсілде сондай әдістер негізделген, аудиовизуалды, физикалық әрекеттерге тірек әдіс және басқа да қазіргі тәсілдер сияқты. Әдіс және амал (тәсіл)өзара байланысқа, олардың араларында қатты, тұрақты бекітілген бағындырулар олар үшін жоқ, оларға тұрақты әрекеттестік тән. Тәсілдердің белгілі қиыстыруы жаңа әдіс жасауына ертіп әкеледі. Сонымен қатар үлгілер болады, қашан әдіс, оқуда қолданылған, бірақ теориялық ақырына дейін зерттелген емес болатын, оқуға жаңа тәсіл өңдеуіне арналған қоры болып қызмет етті, бұдан былай жаңа әдіс жасауына ертіп әкеледі. үлгі ретінде крашеннің табиғи тәсілін атауға болады, теориялық зерттеулердің нәтижесінде пайда болды әдістемедегі белгілі табиғи (натуралдық) әдістің негізіне және нақ осы шақта каммуникативтік тапсырмалар әдісін өңдеуіне маңызды ықпалын жасауды көрсетеді және басқа да қазіргі әдістердің қатарын әдістемешілер зерттеушілер томға пікірді ынтымақты айтады, барлық оқу шарттарына арналған даусыз дұрыс және нәтижелі әдіс болмайды, және әртүрлі амалдарды ұстанымдарды қиыстыру қажеттілігі туралы сөйлейді (әңгіме жүргізеді), және әдістердің әртүрлі элементтерінің оқу ерекшілігін есепке ала, сондықтан да, не нәтижелі бір шарттарда, басқа оқу шарттарында қарама – қарсы нәтижелі бола алады.

  1   2   3   4   5

Похожие:

050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемес» iconЛекция: 15 сағ
Педагогика тарихы пәні” бойынша 050119 “Шетел тілі: екі шетел тілі” – мамандығының студенттері үшін
050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемес» iconДиссертация Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Шетел тілдері және аударма кафедрасында орындалды
М011900 Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі
050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемес» iconРеферат бақылау жұмысы глоссарий
Жас ерекшелік психологиясы” пәні бойынша “050119” – “Шетел тілі: екі шетел тілі” мамандығының 2-курс студенттерінің білімін бақылауға...
050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемес» iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Аударма ісі», «Шетел тілі: екі шетел тілі», «Шетел филологиясы» мамандықтарының студенттеріне арналған
050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемес» icon6М011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы
Білім магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациялық жұмыстың
050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемес» iconЖанибекова гүлдана бекбайқызы ағылшын тілі сабақтарында ойын әдісі арқылы оқушылардың коммуникативті біліктілігін дамыту
Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған
050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемес» iconДиссертациялық жұмыс Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Роман герман кафедрасында орындалды
М011900 шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның
050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемес» iconТоктамысова Гульназ Асетовна Коммуникативті оқыту технологиясы негізінде оқушылардың сөйлеу дағдысын дамыту жолдары
М011900-Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның
050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемес» iconЛекция: 30 сағ
Этнопедгогика” пәні бойынша 050119- шетел тілі “Екі шет тілі” – мамандығының студенттері үшін
050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемес» iconКіріспе
«6М011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша магистратурада оқып, «педагогика ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница