Бекітемін
Скачать 138.88 Kb.
НазваниеБекітемін
Дата конвертации09.02.2016
Размер138.88 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/101581.doc
Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан

титул парағы ПМҰ ҰС Н 7.18.3/37

(Syllabus)
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Металлургия, машина жасау және көлік факультеті


Машина жасау және стандарттау кафедрасы


050506 − Экономика, 050511 – Маркетинг мамандықтарының

күндізгі оқитын студенттеріне арналған


Сапа менеджменті


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38


БЕКІТЕМІН

Декан ММЖжКФ

__________проф. Т.Т. Тоқтағанов

«___»_____________20__ ж.


Құрастырушы: аға оқытушы _____________ Искакова Д.А.


Машина жасау және стандарттау кафедрасы


050506 − Экономика, 050511 – Маркетинг мамандықтарының


күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған


Сапа менеджменті


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 20__ ж. «____»_______ бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


20__ж. «___ » __________ кафедра отырысында ұсынылған. Хаттама № _____
Кафедра меңгерушісі __________Шумейко И.А. «___»_________20__ ж.


ММЖжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20__ж. «__»_________ Хаттама №_____


ОӘК төрағасы ___________ Ахметов Ж.Е. «___»_________20__ ж.


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

А.Ж.Т. Искакова Динара Алтынбекқызы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: аға оқытушысы, магистр

Машина жасау және стандарттау кафедрасы Б корпусында (Ак.Шөкин көш. 139 үй), 214 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673633.


2 Пән туралы мәліметтер


«Сапа менеджменті» пәні 050506 «Экономика», 050511 «Маркетинг» мамандықтарының студенттеріне жетінші семестрде оқытылады. Кредиттер саны – екі, пәннің көлемі: барлығы – 90, аудиториялық – 30, СӨЖ – 60. Емтихан жетінші семестрде өткізіледі. Дәріс сабақтары – 15 сағат, тәжірибелік сабақтары – 15 сағат.


3 Пәннің еңбек сыймдылығы

Семестр

Кредиттер саны

Аудиторлық сабақтарының түрлері бойынша сағат саны

СӨЖ сағат саны

Бақылау түрлері

барлығы

дәріс

тәжір

барлығы

ӨСӨЖ

7

2

30

15

15

60

30

емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Сапа менеджментіне арналған ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттардың топшасының негізгі талаптарын білімдер жүйесін, СМЖ құдаттамаларды, мақсаттары мен саясатын, сертификаттау және аудит өткізу білімдерді тәлімгерлерге қамтамасыз ету.

Пән міндеттері: өнімдердің өмірлік циклдарын анықтау, ИСО 9000 стандарттардың ұстанымдарды пайдалану сапа менеджмент жүйелердің аудиттерін өткізу және сапа менеджмент жүйелердің құжыттымаларды дайындау үшін тәлімгерлерді оқыту.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар:

− сапа менеджментінің жүйесіне арналған ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттар топшасының талаптарының түсінігі болуы керек;

− өндіріске халықаралық стандарттарды еңгізу тәртібін білуі керек;

− сапа менеджмент жүйесінің ұстанымдарды, құрастыруды қолдана білуі керек;

− сапа менеджмент жүйесіндегі ақпараттық технологияларын пайдалануын дағдыларын игеруі керек.

− өнімдердің өмірлік циклдарын анықтау;

− сапа менеджмент жүйесінің үрдістерін анықтау;

− сапа менеджмент жүйесінің құжаттамаларды дайындау;

− сапа менеджмент жүйесінің аудиттерін өткізу және өндірістерді, ұйымдастырларды сертификаттауға дайындауына құзыретті болуы керек.


6 Пререквизиттер

«Сапа менеджменті» пәнін зерделеу алдында оқытылатын пәндерінің тізімі: стандарттау, метрология және сертификаттау, өндірістерді метрологиялық қамтымасыз ету.


7 Постреквизиттер

«Сапа менеджменті» тәртіптің, келесі зерттеу жанында қайсылардың тәртіп білімдері қажетті: дипломдық жобалауға дайындау.


8 Пәннің тақырыптық жоспары

р/с

Тақырып атауы

Сабақ түрлері бойынша сағат саны

дәріс

тәжір.

СӨЖ

1

2

3

4

8

1

Кіріспе. Сапа басқару жүйелердің даму тарихы

1
7

2

ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттар топшасының негізгі ережелері

1

5

7

3

Сапа менеджмент жүйелер құжаттамалардың құрылымы

2
7

4

Өнімнің өмірлік циклдары. Өлшеу, талдау, жақсарту

2

5

7

5

Сапа менеджмент жүйелердің ұстанымдары

2
8

6

Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу жөніндегі Қомитетінің қызметі, міндеттері мен мақсаттары

2

5

8

7

ИСО 9001:2000 халықаралық стандарт бойынша сапа менеджмент жүйені дайындау, өндіру және пайдалану

2
8

8

Сапа менеджмент жүйелері мен табиғатты қорғау

3
8
Барлығы

15

15

60


9 Пәннің қысқаша мәліметі

«Сапа менеджменті» - өнеркәсіптің нарықтық қатынасқа өтуі кәсіпорындардың бәсекелестігі және олардың халық аралық нарыққа өз бетімен шығуының металл өнімнің сапасын көтеру бойынша көп әрекет қажет етеді. Сапа ұғымын дұрыс түсіну үшін келесі жағдайларды есепке алу керек. Сапа пайдаланушыға бағыттану керек.


10 Курс компоненттері

10.1 Пәннің тақырыптары мазмұны

1 тақырып − Кіріспе. Сапа басқару жүйелердің даму тарихы. Сапа менеджментінің жүйелерідн қажеттілігі.

Қолданылатын әдебиет: [1, 3]


2 тақырып − ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттар топшасының негізгі ережелері. ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттарынның негізгі анықтамалары, ұғымдары, қызметтері мен қажеттілігі.

Қолданылатын әдебиет: [2, 3]


3 тақырып − Сапа менеджмент жүйелердің құжаттамалардың құрылымы. Сапа саласындағы саясаты мен мақсаттары. Құжаттамалық процедуралардың құрылымы, қажеттілігі. Сапа менеджментінің құжаттамалардың құрылымы, үрдістері мен құрастыруының тәсілі. Қазақстан Республика аумағында пайдаланатын стандарттар және басқа нормативті-техникалық құжаттамалардың түрлері.

Қолданылатын әдебиет: [2, 3]

4 тақырып − Өнімнің өмірлік циклдары. Өлшеу, талдау, жақсарту.

Өнеркәсіптік өнімдерді жасау, құрастыру, бақылау, сату және пайдалану сатылары.

Қолданылатын әдебиет: [2, 3, 6]


5 тақырып − Сапа менеджмент жүйелердің ұстанымдары. ИСО 90001:200 халықаралық стандартының сапа менеджмент жүйенің ұстанымдарының мазмұны. Сапа менджментінің жүйелердің сегіз ұстанымдарды пайдалануының қажеттілігі.

Қолданылатын әдебиет: [4, 5]


6 тақырып − Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу жөніндегі Қомитетінің қызметі, мендеттері мен мақсаттары.

Қолданылатын әдебиет: [6, 7]


7 тақырып − ИСО 9001:2000 халықаралық стандарт бойынша сапа менеджмент жүйені дайындау, өндіру және пайдалану

Қолданылатын әдебиет: [1, 8]


8 тақырып – Сапа менеджмент жүйелері мен табиғатты қорғау. Машина жасау өндірістің үрдістерді реттеу және табиғатты қорғау халықаралық стандарттарды пайдалану.

Қолданылатын әдебиет: [2, 3, 10, 12]

10.2 Тәжірибелік сабақтардың тізімі

Тәжірибелік жұмыстың мақсатары – сапа менеджменті бойынша ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттардың мазмұның оқу және, ұйымдастырларда сапа жүйелерін кұру кезінде білімдерді пайдалану және негізгі құжаттамаларды жасау және еңгізу.

Тәжірибелік жұмыстар сабақтарды өз бетімен орындау қажеттілігі болуы, өз өзін ұйымдастыру және өз өзін ұстау үшін студенттердің шығармашылық қабілеттілігі мен ойлау қабілеті дамуына бағытталған. Ол дәрісті сабақтарда алынған білімді бекітуіне және ұлғайтуына қабілеттенеді.

Тәжірибелік жұмыстардың тізімі:

№1 тәжірибелік жұмыс (2 тақырып) – Техникалық өнімдердің сапа көрсеткіштерді жіктеу және сапаны анықтау технологиясының зерттеу.

№2 тәжірибелік жұмыс (4 тақырып) – Өнімнің өмірлік циклдары.

№3 тәжірибелік жұмыс (6 тақырып) – Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу жөніндегі Қомитетінің қызметі, міндеттері мен мақсаттары.


10.3 Оқытушымен бірге тәлемгерлердің өздік жұмыстардың мазмұны

Өздік жұмыстың орындалуы жанында студенттердің дербес жұмыс мақсатымен ең басты және қосымша әдебиет дербес зерттеу, стандарттардың бөлек жайларының және нормативті – техникалық құжатнамаларды келеді, лабораториялық жұмыстарға дайындауға және емтихандарға.

Өздік жұмыстар дағдыларын және басқа да білімдерді алу үшін студент өздік жұмыстардың екі түрі қолданылады:

1. Дәрістік материалдарды бойынша өздігінен дайындалу. Бақылаудың түрі – тәжірибелік сабақтарда сұрау және аралық бақылау кезінде тестілеу.

2. Дәрістік аудиториялық сабақтарда оқып-танымайтан бөлімдер бойынша өзіндік дайындалу. Бақылаудың түрі – берілген тақырыптар бойынша рефераттарды дайындау.


Студенттердің өздік жұмыстардың тақырыптарының тізімі

1. Сапаны басқару әдістері.

2. Сапаны басқару жүйелері.

3. Өнімнің өмірлік циклдары.

4. Сапа жүйені сертификаттау.

5. СМЖ құрылымы мен иерархиясы.

6. Сапа жүйесінің ақпараттық қамтамасыз етуі.

7. TQM ұстанымдары.

8. ИСО 9000:1994 және 2000 ж. жаңа болжамалардың айырмашылықтары.

9. ИСО 10011 халықаралық стандарты.

10. Экологиялық менеджмент аумағындағы ИСО 14000 халықаралық стандарттардың сериясы.

11. Ішкі және сыртқы аудитінің тәртібі мен қажеттілігі.

12. Қазақстан Республикасының техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуштердің қажеттілігі, жүргізудің тәртібі, мазмұны.

13. Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу бойынша Комитетінің қызметі, міндеттері мен мақсаттары.

14. Құжаттамалық процедураларды жасау жәртібі мен мазмұны.

15. Ұйым стандарты (мазмұны, қолдану саласы мен жасау тәртібі).

16. Ұйымның сапа саласындағы саясаты мен мақсаттарды жасау.

17. Сапа менеджмент жүйені жақсарту үшін ұсыныстары.

18. Ресурстардың менеджменті.

19. ИСО 9001:2000 халықаралық стандарт бойынша сапа менеджмент жүйелерге қойылатын негізгі талаптары.

20. Өнімдердің сапамен басқаруының статистикалық әдістері.

21. Жапон сапасының ерекшіліктері.

22. Сапа менеджментінің жүйені еңгізу үрдісі.

23. QS 9000 өнеркәсіп стандартының мазмұны және пайдалану қажеттелігі.

24. Сапа менеджмент жүйесін сертификаттаудың мақсаттары мен міндеттері.

25. Басшылықтың жауапкершілігі.
СӨЖ-дің түрі

Тапсыратын түрі

Бақылаудың түрі

Сағат-тардың көлемі

1

Дәрістік сабақтарға дайындалуы

Сұрау

Сабақтарда жұмыс істеу

15

2

Тәжірибелік және жұмыс тапсырмаларды дайындау

Жұмыс дәптер

Сабақтарда жұмыс істеу

15

3

Қосымша материалды оқу

Реферат

Рефератты қорғау

15

4

Бақылау жұмыстарға дайындалуы
МБ1, МБ2

15
Барлығы:

60


Студенттердің өздік жұмыстардың тақырыптарының тізімі

1. Сапаны басқару әдістері.

2. Сапаны басқару жүйелері.

3. Өнімнің өмірлік циклдары.

4. Сапа жүйені сертификаттау.

5. СМЖ құрылымы мен иерархиясы.

6. Сапа жүйесінің ақпараттық қамтамасыз етуі.

7. TQM ұстанымдары.

8. ИСО 9000:1994 және 2000 ж. жаңа болжамалардың айырмашылықтары.

9. ИСО 10011 халықаралық стандарты.

10. Экологиялық менеджмент аумағындағы ИСО 14000 халықаралық стандарттардың сериясы.

11. Ішкі және сыртқы аудитінің тәртібі мен қажеттілігі.

12. Қазақстан Республикасының техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуштердің қажеттілігі, жүргізудің тәртібі, мазмұны.

13. Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу бойынша Комитетінің қызметі, міндеттері мен мақсаттары.

14. Құжаттамалық процедураларды жасау жәртібі мен мазмұны.

15. Ұйым стандарты (мазмұны, қолдану саласы мен жасау тәртібі).

16. Ұйымның сапа саласындағы саясаты мен мақсаттарды жасау.

17. Сапа менеджмент жүйені жақсарту үшін ұсыныстары.

18. Ресурстардың менеджменті.

19. ИСО 9001:2000 халықаралық стандарт бойынша сапа менеджмент жүйелерге қойылатын негізгі талаптары.

20. Өнімдердің сапамен басқаруының статистикалық әдістері.

21. Жапон сапасының ерекшіліктері.

22. Сапа менеджментінің жүйені еңгізу үрдісі.

23. QS 9000 өнеркәсіп стандартының мазмұны және пайдалану қажеттелігі.

24. Сапа менеджмент жүйесін сертификаттаудың мақсаттары мен міндеттері.

25. Басшылықтың жауапкершілігі.


11 Курс саясаты

Біріңғай жұмыс үрдісі кезінде біз келесі ережелерді танытамыз:

1) Студент пен оқытушы бір біріне сыйластықпен қатынасу керек.

2) Сабаққа студент белсенді қатысып, оқытушыға сұрақтарды қою керек.

3) Оқытушы студенттермен шығармашылықпен жұмысты істеу тиіс, студент өздік, тәжірибелік жұмыстар бойынша оқытушыдан кеңес алу керек.

4) Қате жіберуге қорықпандар.

5) Студент міндетті түрде сабаққа қатысу керек. Егер Сіз үш сабаққа маңызды себепсіз қатыспасаңыз, онда оқытушыға деканаттан жібермелікті әкелу керек.

6) Сондықтан, мен Сіздерге сабақтан қалмауды өтінемін.

7) Тәжірибелік сабақтарында студенттің ағымдағы тапсырмамен жұмыс істеуі, орындауы және қорғауы бағаланады. Осындай жүйемен әрбір сабақта 10 балл жинау керек.

8) Студенттің өздік жұмысы төмендегі көрсеткіштермен бағаланады.

9) Бірінші және екінші межелік бақылау өткен тақырыптар бойынша әрқайсысы тестілеумен тексеріліп, 100 баллмен бағаланады.

10) Емтихан өткен материалдарға байланысты тесттермен жүзеге асады. Емтихан жұзбаллдық жүйемен бағаланады.

11) Сабақтағы кезкелген тәртіпсіздік аудиториядан шығаруға дейін шара қолданылады. Сабаққа қатыспағаны үшін мен төмендегідей айып шараларын қолданамын:

- дәріс, тәжірибелік сабақтарда себепсіз қатыспағаныңыз үшін - 0 балл;

- тәртіп бұзғандығы үшін аудиториядан шығарылған студентке осы сабаққа 0 балл беріледі.


12 Қолданылатын әдебиеттердің тізімі

Негізгі

1. «Сапа менеджмент жүйелері» пәні бойынша дәрістік кешені. − Иксан Ж.М., 2009 ж.

2. Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикаының Заңы. - Астана, 2005.

3. ҚР СТ ИСО 9000:2001 Сапа менеджментінің жүйелері. Жалпы ережелері мен сөздік. − Астана, 2001.

4. ҚР СТ ИСО 9001:2001 Сапа менеджментінің жүйелері. Талаптар. − Астана, 2001.

5. ҚР СТ ИСО 9004:2001 Сапа менеджментінің жүйелері. Қызметті жақсарту жөнінен ұсыныстар. − Астана, 2001.

6. ҚР СТ ИСО 14001:2006 Экологиялық менеджмент жүйелері. Қолдану жөніндегі талаптар мен басшылық. − Астана, 2006.

7. Управление качеством. Учебник для ВУЗов. − Салимова Т.А., 2007.

Қосымша

8. Никитин В.А., Филончева В.В. Управление качеством. 2005 − 127 с.

9. Шубенкова Е.В. Тотальное управление качеством. − М. : Экз. 2005 − 256 с.

10. Аристов О.В. Управление качеством. − М. : Инфра − М., 2004 − 240 с.

Похожие:

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін icon“Бекітемін”

Бекітемін iconСабақ кестесі "бекітемін"

Бекітемін iconСабақ кестесі "бекітемін"

Бекітемін iconБекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму»

Бекітемін iconБекітемін химиялық технология және

Бекітемін iconБекітемін тжҚ факультет деканы

Бекітемін iconБекітемін: Мектеп директоры: Искаков Қ. Н

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница