Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Скачать 164.31 Kb.
НазваниеФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Дата конвертации09.02.2016
Размер164.31 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/1834.doc


Студенттерге арналған

пән бағдарламасы


Ф

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетіМәліметтер қоры пәні бойынша


050601 «Математика» мамандығының

Студенттеріне

арналған бағдарламаПавлодарСтуденттерге арналған пәннің бағдарламасын келісу парағыФ

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/11БЕКІТЕМІН

ФМ және АТ факультетінің деканы

_____________ Тлеукенов С.К.

«__»____________________200 ж.

Құрастырушы: Аға оқытушы Ақанова А.С.Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Мәліметтр қоры пәні бойынша

050601 «Математика» мамандығының студенттеріне арналған

пән бағдарламасыПән бағдарламасы «__»_______________________200 ж. бекітілген жұмыс жоспары негізінде әзірленген.


Кафедраның отырысында қарастырылған

«__»_______________________200 ж.

№_____ хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.К.Нұрбекова

(қолы)


Факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған

______________________________________

«___»___________200 ж. №______ хаттама


ӘК төрайымы ____________ А.З.Кишубаева

(қолы)
1. Оқытушылар туралы мәліметтер


Ақанова Ақерке Сапарқызы информатика магистрі, «Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасының оқытушысы

Қабылдау уақыты: Кеңес беру кестесіне сәйкес А1-102 ауд.

2. Пән туралы мәліметтер

курс 1 семестрге есептелген. Семестрде 3 кредит оның ішінде 15 сағат дәрістік сабақтар, 15 практикалық, 105 сағат студенттердің өздік жұмысы қарастырылған. Бақылау түрі - емтихан.

Сабақтардың, межелік бақылаулардың және сынақ - емтихан сессиясының кестелерін деканат қояды. Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.


1.1 1. Курстың мақсаты және міндеті, оның оқу үрдісіндегі орны:  1. Пәнді оқыту мақсаттары:

мәліметтер қоры негізгі теорияны оқыту, деректермен жүргізілетін негізгі әрекеттер, деректерді өңдеу және іздеуді ұйымдастыру әдістері.


  1. Пәннің міндеттері:

- сипаттау тілінің құралдары және деректермен манипуляцияларды жасау;

- деректер моделінің жобалау принциптері;

- мәліметтер қорының басқару жүйесінде оларды қолдану.


1.3 Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

- сипаттау тілінің құралдары және деректермен манипуляцияларды жасау;

- деректер моделінің жобалау принциптері;

- мәліметтер қорының басқару жүйесінде оларды қолдану.


1.4 Пререквизиттер:

1. информатика;

2. программалау тілдері және технологиялары;

3. нысандық-бағытталған программалау;


3. Әдебиет


Негізгі:

 1. Система управления БД и знаний: Справочное издание /А.Н.Наумов, А.М.Ведров, В.К.Иванов и др. —М.:Финансы и статистика, 1991. -348с.

 2. Базы данных: интеллектуальная обработка информации В.В.Корнеев, А.Ф.Гареев, С.В.Васютин. —М.:Нолидж, 200. -352с.:ил.

 3. Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 6. Учебный курс. — СПб.:Питер, 2002.— 352с.: ил.

 4. Фаронов В.В. Шумаков П.В. Delphi 4. Руководство разработчика баз данных. – М.: “Нолидж”, 1999. –560с.: ил.

 5. Фаронов В.В. Шумаков П.В. Delphi 5. Руководство разработчика баз данных. – М.: “Нолидж”, 2000. –640с.: ил.

 6. Хендерсон К. Руководство разработчика баз данных в Delphi 2/Пер. с англ. – К.: «Диалектика», 1996. –544с.

 7. Когсвелл Д. Изучи сам программирование баз данных в Delphi 2.0…сегодня/Пер с англ. –Мн.: ООО “Попурри”, 1997. -448с.: ил.

Қосымша:

 1. Конопка Р. Создание оригинальных компонент в среде Delphi: Пер с англ./Рэй Конопка. –К.: НИПФ “ДиаСофт Лтд”, 1996. –512с.

Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10

2 Пәннің тақырыптық жоспары

2.1 Күндізгі ЖОБ негізінде оқитын студенттерге арналған «Мәліметтер қоры» курсының тақырыптық жоспары№ т/б

Мазмұны


Сағат саны

Дәріс

Тәжірибелік

СӨЖ

1.

Мәліметтер қоры, мәліметтер банкі, мәліметтерді басқару жүйесі. Құрастырудың принциптері мен тағайындалуы. Эволюциясы мен мінездемесі.

2

2

15

2.

МҚ өмірлік кезеңі. Іс-әрекетті басқару және мәліметтерді өңдеу- МҚ қолданып шешілетін негізігі есептер. Ақпаратты іздеу.

2

2

15

3.

Мқ типологисы: фактографиялық, деректі, мультимедиялық; оперативті және ретроспективты ақпаратты МҚ.

2

2

15

4.

Ақпараттын негізгі өңдеулері. Логикалық және физикалық жазулардың ұғымы. Жазулардың орналасу сызбасы.

2

2

15

5.

Мәліметтер моделі: иерархиялық, желілік, реляциалық, объектілі.

2

2

15

6.

Деректер қорының метологиялық моделдері: пәндік аймақтын моделі, мәліметтреді ұымдастыру моделі, енуді басқаратын модель

2

2

15

7

«мәліметтр», «ақпарат», «метаақпарат» ұғымдарының арасындағы қатынас. Жақсы және нашар құрылымдалған ақпарат. Объектілерді және қатынастарды бейнелейтін декларативті және процедуралық тәсіл. Ішкі және сыртқы сұлба.

2

2

10

8

Реляциялық алгебра и реляциялық есептеулер. Реляциялық алгебра и реляциялық есептеулер өңдеу кезіндегі негізгі операциялары. Аномалия. Қатынастарды қалыптандыру..

1

1

5

Барлығы

15

15

105


3 Теориялық курс мазмұны

3.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1. Мәліметтер қоры, мәліметтер банкі, мәліметтерді басқару жүйесі. Құрастырудың принциптері мен тағайындалуы. Эволюциясы мен мінездемесі.

Тақырып 2. МҚ өмірлік кезеңі. Іс-әрекетті басқару және мәліметтерді өңдеу- МҚ қолданып шешілетін негізігі есептер. Ақпаратты іздеу.

Тақырып 3. Мқ типологисы: фактографиялық, деректі, мультимедиялық; оперативті және ретроспективты ақпаратты МҚ.

Тақырып 4. Ақпараттын негізгі өңдеулері. Логикалық және физикалық жазулардың ұғымы. Жазулардың орналасу сызбасы.

Тақырып 5. Мәліметтер моделі: иерархиялық, желілік, реляциалық, объектілі.

Тақырып 6. Деректер қорының метологиялық моделдері: пәндік аймақтын моделі, мәліметтреді ұымдастыру моделі, енуді басқаратын модель

Тақырып 7. «мәліметтр», «ақпарат», «метаақпарат» ұғымдарының арасындағы қатынас. Жақсы және нашар құрылымдалған ақпарат. Объектілерді және қатынастарды бейнелейтін декларативті және процедуралық тәсіл. Ішкі және сыртқы сұлба.

Тақырып 8. Реляциялық алгебра и реляциялық есептеулер. Реляциялық алгебра и реляциялық есептеулер өңдеу кезіндегі негізгі операциялары. Аномалия. Қатынастарды қалыптандыру..


3.2 Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны

Тақырып №1 Ақиқат- байланыс әдісін қолданумен жобалау;

Тақырып №2. Қазіргі заманғы деректер қорларын басқару жүйесін (ДҚБЖ) таңдау арқылы үйрену

Тақырып №3. SQL-да сұраныс жасау

Тақырып №4. Асcеss бағдарламасында жасалған деректер қорын Дельфи программалау ортасымен қосу.

Тақырып №5. Дельфидағы ADO компонентің пайдаланып программа жасау.

Тақырып №6. Database Desktop базасында жұмыс жасау.

Тақырып №7 Дельфидағы Table, Quire компоненттерін пайдаланып программа жасау.

Тақырып №8 Paradox-e қорында деректер қорын жасау.

3.3 СӨЖ мазмұны

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

күндізгі

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

25

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, ұй жұмыстарын әзірлеу.

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

25

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Конспект т.б

Коллоквиум т.б

25

4

Семестріллік тапсырмаларды орындау

Реферат т.б

СТ қорғау

25

5

Бақылау жұмыстарына дайындық
МБ1,МБ2, (тест және т.б)

30
Барлығы105


СӨЖ мазмұны

1. Мәліметтер қоры, мәліметтер банкі, мәліметтерді басқару жүйесі.

ДББЖ немесе МҚБЖ деректер базасын құру және өңдеу құралы. Деректер банкінің қолданушылары.

2. Мәліметтер моделі

Иерархиялық, тораптық және реляциялық моделдер, олардың құрылым түрлері. Қатынас, атрибут.

3. МҚ өмірлік кезеңі. Қазіргі заманғы ДББЖ-да деректер базасын құру

ДББЖ –да деректерді өңдеудің негізгі операциялардың орындалуының программалық мысалдары: жазбаларды қосу және жою, түрлі критерийлер бойынша іздеу, деректер базасы бойынша жаңартулар.

4 Деректер қорының метологиялық моделдері:

Талаптарды түрге келтіру және талдау. Концептуалды жобалау. Логикалық жобалау. Физикалық жобалау.


6. Курс саясаты

«Мәліметтер қорыі» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті зертханалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

1 Семестрдің ортасы және аяғында 100 балдық шкаламен ағымды үлгерім анықталады (АҮ)

2 МБ бағасыда 100 балльной шкаламен анықталады.

Межелік бақылауға ағымды үлгерімнен баллдары бар студенттерғана жіберіледі.

3 АҮ және МБ қорытынды бағалары мен пәннің рейтингі анықталады (Р1 және Р2)

Р1(2) = ТУ 1(2)*0,7 + РК1(2)*0,3.

Егер студент МБ өте алмаса онда және 50 ден төмен балл алса, онда деканат МБ жеке тапсырудың уақытын тағайындайды.

4 Студенттің рейтингтен өту (РӨ) бағасын келесі түрде есептейді

РӨ = (Р1+Р2)/2.

Егер пәнен жұмыс жоспары бойынша курстық жұмыс және емтихан болса онда рейтингтан өтуі анықталу кезінде курстық жұмыстың бағасы ескеріледі.


РӨ = (Р1+Р2)* 0,7/2 + КР*0,3.


Сырттай оқитын студенттерге рейтингтен өту бағасы келесі түрде есептеледі

РӨ = Р1 немесе РӨ = Р1*0,7 + КР*0,3.


Қорытынды бақылауға келесі студенттер жіберіледі:

- жұмыс бағдарламасы бойынша барлық талаптарын: СӨЖ жұмыстарын, барлық зертқаналық және тәжірибелік тапсырмаларды жасап өткізген жағдайда

- курстық жұмыстан жақсы баға алса және соған орай рейтингі 50 –ден жоғары болу керек.

5 Студенттің әр пәннен оқу жетістіктерінің денгейін (соның ішінде қорытынды баға ретінде МЕ болса да) қорытынды бағамен анықталады (Қ), қорытынды баға РӨ және ҚБ (қорытынды бағалау – емтихан, диф. есеп, немесе курстық жұмыс)

И = РД*0,6 + ИК*0,4


6 КП/КЖ комиссия алдында қорғалады. Қорытынды баға, егер студент РӨ және қорытынды бағалаудан жақсы баға алған жайдағана есептеледі. Егер қорытынды бағалауға сепесіз келмесе, онда ло «қанағатанралық емес» деп қабылданады Емтиханның нәтижесі сол күні немесе ерьенгі күні жарияланады.

 1. Қорытынды бағалауда алған бағаны жақсы бағаға көтеру үшін қайта тапсырылмайды.

 2. Егер академиялық қарыздар болса, онда студен сол пәнді ақылы түрде қайта оқиды.


Қорытынды бақылау екі тапсырмадан тұрады:

1. Тест (50 сұрақ)

2. Тәжірибелік тапсырма


Баға жүйесі.


Балмен берілген қорытынды баға (Қ)


Балдардың цифрлық эквиваленті (Ц)

Әріп жүйесінде берілген баға

Дәстүрлі жүйемен берілген баға

Емтихан, дифзачет

зачет

95 - 100

4

A

Өте жақсы

есептелді

90 - 94

3,67

A-

85 - 89

3,33

B+

Жақсы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

қанағаттанарлық

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

C-

55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

0 - 49

0

F

Қанағаттанарлық емес

есептелмеді


ПМУ ҰС Н 4.01.1/02

Танысу парағы
Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан уақыты

Қолы

Қолдың айқындалуы
Похожие:

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница