1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Скачать 363.99 Kb.
Название1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
страница1/5
Дата конвертации09.02.2016
Размер363.99 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/51920.doc
  1   2   3   4   5


Пән бойынша оқыту Нысан

бағдарламасының (Syllabus) ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

титулдық парағы


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Металлургия, машинажасау және көлік факультеті


Көліктік техника және логистика кафедрасы


050901 – Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандық студенттеріне арналған


«Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механикалары»


ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМА

(Syllabus)


Павлодар

Пән бойынша оқыту Нысан

бағдарламасын (Syllabus) ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ММжК факультетінің деканы

________ Т. Т. Тоқтағанов

2010 ж. ___08___ «_24


Құрастырушы: ________ аға оқытушы, магистр, Имангазинова Д. Б.


Көліктік техника және логистика кафедрасы


050901 – Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауд ұйымдастыру мамандығының


күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған


«Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механикалары»


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


2010 ж. «_23_»___08____кафедра отырысында ұсынылған №1 хаттама.


Кафедра меңгерушісі ________ Е. К. Ордабаев 2010 ж. «_23_»____08__


ММжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2010 ж. ___08__ «_24_», №1 хаттама


ОӘК төрағасы ___________ Ж. Е. Ахметов 2010 ж. «_24_» __08___


1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат

Имангазинова Динара Балғабековна

Магистр, аға оқытушы

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы Б 1 корпусында (Ак. Шокин көш. 139), 220 аудитория, байланыс телефоны 67-36-23


2 Пән туралы мәлімет

«Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механикалары» пәні 050901 – Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығының студенттеріне арналған көліктегі жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша профильдік пәндердің бірі болып келеді. Жұмыс жоспары бойынша дәрістер, тәжірибелік сабақтар, студенттердің өздік жұмыстары қарастырылған. Барлық сабақтардың және емтихандық сессияның кестелері оқу үрдісін бақылау бөлімімен құрастырылады. Сабақтар кестемен сәйкес өткізіледі.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредит

тер саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау

нысаны

Барлығы

Дәрістер

Тәжірибелік

Барлығы

СӨЖМ

5

2

90

15

15

60

30

Емтихан

Всего

2

90

15

15

60

30


4 Пән мақсаттары және міндеттері

Пәнді оқытудың мақсаты – тиеу-түсіру машиналар және жабдықтар жүйелерінің, машинамен және көліктік-қоймалы комплекстармен басқару автоматтандыру принциптерінің, қоймадағы әр түрлі жүктерді қайта өңдеу технологиялық үрдістерінің заманауи және болашақты білімдерін алу.

– көліктегі заманауи тиеу-түсіру жұмыстарын оқу. Заманауи тиеу-түсіру машиналарын, жабдықтарын, пневматикалық, гидравликалық көліктерін, автомобиль- және вагонтоңқарғыштарын, олардың есептеу теорияларын оқу. Темір жолдар бойымен тасымалданатын негізгі жүктері бар жоғары тиімді технологиялық үрдістер, және де осы жүктерді тар сораптан кең сорапқа, темір жолдан су және автомобиль көліктеріне және де кері тоңқару тәсілдері оқытылады.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Курсты оқу нәтижесінде студенттер:

білуі керек:

– тиеу-түсіру жұмыстары мен қойма операцияларының сипаттамасы мен ұйымдастыруын және олардың тасымалдау үрдісіндегі мәнін; ғылыми-техникалық прогрессті жылдамдату, ғылым мен техника жетістіктерін тәжірибеге кең және жылдамдатып енгізу негізінде еңбек өндірістілігін кардиналды жоғарлату бойынша шараларын; студент заманауи тиеу-түсіру машиналарын, жабдықтарын және автоматтау құралдарын жақсы білуі керек, олардың сенімділіктің, стандарттаудың, унификаттаудың және патенттаудың техникалық-пайдалану көрсеткіштерін; эргономикалық, эстетикалық, еңбек қорғау көрсеткіштерін;

істей білуі керек:

– машиналардың, жабдықтардың, есептеуіш техника құралдарының заманауи жүйелерін қолдану негізінде қоймалы операциядағы тиеу-түсіру жұмыстарының жоғары тиімді өндірісін ұйымдастыруды; жаңа тиеу-түсіру машиналар жүйелерін жобалауға арналған технико-экономикалық тапсырмалар құрастыру;

тәжірибелік дағдылар алуы керек:

– жылжымалы құрамның жүккөтергіштігін ұлғайту; өндірісте кибернетиканы, электронды есептеуіш қондырғыларын қолдануды және жоспарлық есепте есептесу мен басқару, жоғары деңгейлі машина жүйелерімен автоматты басқару жүйесін үдеулі енгізу, әр түрлі көліктің қарым-қатынасын және тасымалдауды ұйымдастыру технологиясын жаңарту.


6 Пререквизиттер

Пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқу кезінде алынған білім мен дағылар керек:

«Жоғары математика», «Физика», «Метрология, стандартизация және сапаны басқару», «Химия», «Теориялық механика», «Сызба геометриясы және инженерлік графика», «Электротехника және электроника негіздері», «Инженерлік геодезия».


7 Постреквизиттер

Пәнді оқу кезінде алынған білім мен дағылар келесі пәндерді меңгеру үшін керек:

«Біртұтас көлік жүйесі», «Көлік құралдары», «Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару», «Көлік логистика».


8 Тақырыптық жоспар

№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

Дәріс

тер

Тәжірибелік

СӨЖ

1

Кіріспе

1

-

-

2

Тиеу түсіру жұмыстарын және қойма операцияларын механикаландыру және технологиясының негізі. Тиеп-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру

2

-

-

3

Тиеу-түсіру жұмыстарының механикаландырылған дистанциясы және оның қажеттілігімен алға қоятын мақсаттары

1

4

4

4

Тиеу-түсіру машиналарымен автоматтандыру қондырғыларының негізгі техникалық пайдалану көрсеткіштері және классификациялары

1

1

7

5

Тиеп-түсіру машиналары және жабдықтары. Үздіксіз қызмет атқаратын машиналары және жабдықтары

2

2

8

6

Үздікті қызмет атқаратын машиналар және оның құрылымдары

1

1

10

7

Тиегіштердің, механикалы және автоматты күректердің, скреперлердің өнімділігін және жетегінің қуатын анықтау

1

-

6

8

Жүктерді тиеу–түсірудегі технологиясы және механикалары. Тиеу-түсіру жұмыстарын және қойма операцияларын кешенді механикаландырудың және автоматтандырудың жобалаудың негіздері

2

2

6

9

Тараланған-дара жүктердің тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механикалары

1

1

5

10

Жүктерді контейнерлермен және контейнерлер тасымалдайтын тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы және механикалары

1

2

7

11

Ауырсалмақты және ұзын-мөлшерлі жүктердің тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы және механикалары

1

2

4

12

Сусымалы-кесекті жүктердің тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы мен механикалары

1

-

3

БАРЛЫҒЫ:

15

15

60

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механикалары» курсында - көліктегі заманауи тиеу-түсіру жұмыстарын оқу. Заманауи тиеу-түсіру машиналарын, жабдықтарын, пневматикалық, гидравликалық көліктерін, автомобиль- және вагонтоңқарғыштарын, олардың есептеу теорияларын оқу. Темір жолдар бойымен тасымалданатын негізгі жүктері бар жоғары тиімді технологиялық үрдістер, және де осы жүктерді тар сораптан кең сорапқа, темір жолдан су және автомобиль көліктеріне және де кері тоңқару тәсілдері оқытылады.

  1   2   3   4   5

Похожие:

1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
«Көлік, көліктік техника және технологиялары» мамандығының студенттеріне арналған
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Металлургия, машинажасау және көлік факультеті
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандық студенттеріне арналған
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандық студенттеріне арналған
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1. Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпараттары
Бағдарлама «01» қыркүйек 2010ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon«Мұрағаттық анықтамалар беру» мемлекеттік қызмет стандартына
Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің Ұлттық мұрағаты
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon2 Оқытушы туралы мәлімет
Пәннің оқу әдістемелік кешені «Зоология», А. 2005 типтік бағдарлама және кафедра құжаттары негізінде құрастырылған
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т
Студенттердің (магистранттардың) оқытушымен жүргізетін өздік жұмыстарының кестесі
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат iconБАҒалы қАҒаздар эмиссиясының проспектісі
...
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 жалпы мәлімет оқытушы және пән бойынша жалпы мәлімет
Семей қ. ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік университеті 3 деңгейлі смк құжат поәК поәК 042-18-16 66/02-2014 поәК
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница