Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Скачать 152.79 Kb.
НазваниеПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Дата конвертации09.02.2016
Размер152.79 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/110226.doc

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰН С 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Энергетика факультеті


Автоматтандыру және басқару кафедрасы


5В070800 – Мұнай газ ісі мамандығының студенттеріне арналған


Өндірістік үрдістерді автоматтандыру негіздері


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Павлодар

Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38


БЕКІТЕМІН

Энергетика факультетінің деканы

____________ Кислов А.П.

2011 ж. «____»___________


Құрастырушы: аға-оқытушы ___________Жалмагамбетова У.К.


Автоматтандыру және басқару кафедрасы


5В070800 – Мұнай газ ісі мамандығының сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған

«Өндірістік үрдітерді автоматтандыру негіздері»


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 2011ж. «29»_____04_______ № 8 Хаттама


Кафедра меңгерушісі ____________ Хацевский В.Ф. 2011ж. «29»___04_______


Энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2011ж. «14»__05____ №_9_ Хаттама


ОӘК төрағасы _____________ Кабдуалиева М.М. 2011ж. «_14_» ___05___


КЕЛІСІЛДІ


Кафедра меңгерушісі _________ Хацевский В.Ф. 2011 ж. «____»_____________


1 Оқытушылар тәралы ақпарат және байланыс ақпараты

А.Ж.Т. – Жалмагамбетова Ултуар Каирболатовна

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы – аға-оқытушы

Автоматтандыру және басқару кафедрасы Ломов к., 64, А корпусына орналасқан, А-333 аудитория, байланысы телеоны 67-36-57

2 Пән туралы мәліметтер

Атауы «Өндірістік үрдістерді автоматтандыру негіздері»

Сағат саны - 135

Курс 4 семестрде оқытылады

4 Семестердің ағымында 6 сағат тәжірибелік, ал 6 семестрдің ағымында 9 тәжірибелік, 3 сағат зертханалық, 117 сағат өздік сабақтар қарысытырылған.


3 Еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттер саны

Аудиториялық сабақтардың түрі бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмыстың сағат саны

Бақылау нысаны

барлығы

дәріс

тәжірибелік

зертханалық

студиялық

жеке

барлығы

СӨОЖ

4

2

12

-

9

3

-

-

117

18

экз.

Всего

2

18

-

15

3

-

-

117

18

экз.


4 Пәннің мақсаты мен міндеті

Өндірістік үрдістерді автоматтандыру бойынша сұрақтарды шешу барысында теориялық білімді және тәжірибелік дағдыларды меңгеру және ерекше автоматтандырылатын объектілерді ескерілуімен, таңдалатын техникалық құралдарды дәлелдеуді ептілік ету.


5 Білімдерге, дағдыларға қойылатын талаптар:

Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер міндетті:

білу керек:

  • технологиялық үрдістерді автоматтандыру барысындақолданулатын аспаптар мен құралдар, олардың жұмыс істеу принципі мен эксплуатация жағдайлары;

  • өңдеудің теориялық негіздері мен автоматика жүйелерінің іс-әрекеттері;

  • автоматика және автоматтандыру саласындағы жаңа жетістіктері туралы;

істей білулері керек:

– технологиялық үрдістерінің математикалық моделін алу;

– қарапайым және құрделі технологиялық үрдістерді және бүтін кешендерді автоматтандыру үшін тапсырмаларды тұжырымдау;

– нормативті-техникалық құжаттардың негізінде бөлек машиналармен, аппараттармен және технологиялық түзулерімен автоматты бақылау және басқару сызбаларын өңдеу мен оқу.

тәжірибелік дағдыларды алу:

– зерттеу үрдісіне объектінің алғашқы мәліметтердің әсерін талдау;

– ғылыми зерттеу алгоримтдері және әдістемелерін өңдеу.


6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін, келесі пәндерді меңгеру барасында білімі мен дағдылары болуы керек:

- Физика - тараулары: Электрлік. Магниттілік;

- Мұнай және газ химиясы.

- Математика тараулары: дифференциалдық теңдеулерін шешу. Комплексті айнымалылардың функциялары. Дифференциалдық теңдеулер шешунің сандық әдістері. Фурье-Лаплас түрлендірілуі. Таратылынатын теңдеулердің теориясы;

- Компьютерлік графика.


7 Постреквизиты

Дипломдық жобалардың тарауларын өңдеуге арналған алған білімдері мен дағдылары.


№ п/п

Тақырыптардың атауы

Сағаттар мөлшері

дәріс

тәжірибелеік

зерттеулік

студийлік

жеке

СӨЖ

1

Кіріспе

1

-

-

-

-

20

2

Автоматты реттеу мен басқару негіздері

2

2

-

-

-

20

3

Автоматты бақылау

1

2

-

-

-

20

4

Дистанционды және телемеханикалы бақылау мен басқару

1

1

-

-

-

10

5

Мұнайгаз саласындағы өндірістік үрдістерді автоматтандыру

1

1

-

-

-

8

БАРЛЫҒЫ :

6

6

-

-

-

78


9 Краткое описание дисциплины Пәннің қысқаша мазмұны

Студеттерді автоматты бақылау мен басқару объектісі ретінде құрылыстық материалдарды өндіру технологиясының жалпы әдістемелігіне үйреті. Жобаландырудың нәтижесін дипломдық жобаларда қолдану.


10 Курстың компоненті

Тәжірибелік сабақтардың тізімі:

1) 1 Тақырып. Автоматтадыру сызбаларын құру.

2) 2 Тақырып. Автоматты басқарудың электрлік сызбасын құру.

3) 5 Тақырып. Реттеу объектісінің динамка теңдеуін шығару мысаларды.

4) 6 Тақырып. Объектінің математикалық моделі бойынша өтпелі функциясын алу мысалдары.


Өздік меңгеруіне енгізілген тақырыптары

1) Тұрақтылық аймағын құру.

2) Бейсызықты жүйелерінің ерекшеліктері.

3) Өздік жөндеуіш жүйесі.

4) Динамикалық сипаттамаларды анықтаудың белсенді әдістері.


СӨЖ сипаттамасы:
СӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Көлемдегі сағат

1

Тәжірибелік жұмысқа дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

20

2

Аудиториялық сабаққа кірмеген материалды меңгеру

Конспект

Сұрастыру

25

3

Семестерлік тапсырмаларды орындау

Реферат

СТ қорғау

45

4

Бақылау іс-шаралрын орындау
РК1, РК2, тестілеу

8

Барлығы

1185В070800 – Мұнайгаз ісі мамандығының сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған «Өндірістік үрдістерді автоматтандыру негіздері» пәні бойынша СӨЖ орындау мен тапсыру бойынша


Бақылау іс-шаралардың күнтүзбелік кестесі


СӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы беру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау түрі

1 сабақта

барлығы

Тәжрибелік сабақтарға қатысу мен дайындық

3

20

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Зертханалық сабақтарға қатысу мен дайындық

5

15

1 сабақта

кесте бойынша

жіберу

Зертханалық жұмыстарды рәсімдеу мен қорғау

 

15
кесте бойынша

қорғау

Бақылау жұмыстарды орындау
50

1 сабақта

кесте бойынша

қорғау

 

 

100

 

 

 Қорытынды бақылау мен ағымдағы үлгерімдері бойынша бағларда бөлу:

Пән бойынша жұмыс оқу бағдарламасын орындаған және 50 бал астам балдар алған студенттер ғана қорытынды бақылауға жіберіледі.

Пән бойынша емтихан қорытынды бақылау жұмы оқу бағдарламасына сәйкес қарастырылған. Пән бойынша қорытынды баға келсі формула бойынша анықталады


И = РД*ВДРД + ИК*ВДИК,


мұндағы ВДРД, ВДИК – пән бойынша ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың өлшемдік бөлігі

Қорытынды бақылаудың түрі мен ағымдағы университеттің Оқу кеңесімен келесі үлгерімнің өлшемдік бөлігі бекітілді.


Белгіленуі

Бақылау түрі

Өлшемдік бөлігі

ВДИК

Қотырынды бақылау (емтихан)

0,4

ВДРД

Жіберу рейтингі

0,6


Студенттің жіберуі рейтингі мен қорытынды бағалары бар болған жағдайда ғана пәні бойынша қорытынды бағалар есептелінеді. Себепісз қорытынды бақылауға келмеген жағдайда, баға «қанағаттанарлықсыз» деп есептелінеді. Емтиханның және межелік бақылаудың бағалары сол күні хабарландырылады, ал егер жазбаша емтихан болса, онда келесі күннің екінші жартысында жарияланады.

Егер студент емтиханнан F деген баға алса, онда журналға қанағаттарлықсыз деген баға ензіледі.

Студент білім бағасының өлшемі:


Балдағы қорытынды баға (И)

Балдардың сандық эквиваленті (Ц)

Әріптік үйедегі баға
Дәрісүрлі жүйе бойынша баға

Емтихан, диф. сынақ

Сынақ

95-100

4

А
Өте жақсы

Есептелінді


90-94

3,67

А-
85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз
Есептелінбейді


11 Курс саясаты

Әр студент сбақтың барлық түрлеріне қатысуы керек, топтың пікір алмасуында және жұмысында белсенді қатысуы керек. Аудиториялық сабақтарға кешігіп келуі, сабақтың дұрыс өткізілуіне кедергі келтіреді, сондықтан бес минуттан кейін кешігіп келсе, онда ол студентті сабаққа қатысты деп белгілемейді. Сабақтың өткізілуіне бұдан басқа кедергілер келтірілген жағдайда, аудиториядан шығарып тастауға дейін жаза келтіріледі.

Әр сабаққа дайындық пен берген материалды меңгеру міндетті. Зертаханлық сабақтарда сұрастырулар арқылы және өткен тарауды меңгергеннен кейін тест арқылы тексерулер жүзеге асырылады. Семестрдің ағымында өткен материал бойынша межелік бақылау қарастырылған. Студенттің қандай да бір себепті межелік бақылауға қатыспаған жағдай, ол қайтадан өкізілмейді.

Ағымдаық бақылаудың түрлері: У – оқу үрдісіне қатысу, П – тәжірибелік сабақтарға қатысу; РК – межелік бақылау.

Меңгерілетін пән бойынша семестрдің ортасында және соңында 100 балдық шкла бойынша ағымдағы үлгерімнің бағасы анықталады. Межелік бақылаудың бағасын да 100 балдық шкала бойынша анықталады. Ағымдағы үлгерім бойынша бағалары бар студенттер ағана межелік бақылауға жіберіледі. Пән бойынша ағымдағы үлгерімнің және межелік бақылаудың қорытынды бағасы бойынша (Р1 және Р2) рейтинг анықталады.


Р1(Р2)=ТУ1(ТУ2)*0,7+РК1(РК2)*0,3.


Егер студент РК өтпесе немесе 50 балдан кем алса, онда рейтинг анықталмайды. Осы жағдайда декан РК тапсыру жеке мерзімдерін бекітеді.

Пән бойынша рейтинг бағасы жіберіледі егер РД = (Р1 + Р2)/2 болған жағдайда.

Пән бойынша қорытында баға сандық, әріптік және дәстүрлік эквивалентке алмастырылып, «Студенттің оқу жетістіктері журналына» және «Рейтгілік ведомостьтарына» енгізіледі. Межелік аттестацияның ведомостьқа және сынақ кітапшасына қорытынды бағалар дәстүрлі түрінде қойылады.


12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

 1. Волков Н.И., Миловзоров В.П. Электромашинные устройства автоматики. М: Высш. шк., 2001 г.

 2. Основы теории электрических аппаратов. Под ред. И.С.Таева. М.: 1997г.

 3. Буль Б.К., Буль О.Б., Азанов Б. А., Шоффа В.Н. Электромеханические аппараты автоматики. М: Высш. шк., 1998 г.

 4. Исембергенов Н.Т., Сарсенбаев Н.С., Фогель А.А. Элементы и устройства автоматики. Методические указания к лабораторным работам. Алматы, КазНТУ. 2005 г.


Қосымша әдебиет

 1. Справочник по автоматизированному электроприводу. Под ред. Елисеева, В.А. Шинянского А.В. М.: 1998 г.

 2. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых: систем в MATLAB 6.0.: учебное пособие.- СПБ.: Корона принт, 2001. 320 с, ил.

 3. Исембергенов Н.Т. Электромашинные преобразователи на базе асинхронизированных машин для нетрадиционных источников энергии. Алматы, 2000. 202 с.,ил.

 4. Башарин А.В., Постников Ю.В. Примеры расчета автоматизированного электропривода на ЭВМ. Учебное пособие для вузов. -- 3-е изд. Л.: Энергоатомиздат, 1998. -512 с, ил.

 5. Основы научных исследований: учеб.- метод. пособие.- Е.С. Аскаров, Е. К. Балафанов, Б. А. Койшыбаев / Алматы: ИНТ, 2005.- 198б.

 6. Научное исследование : методика проведения и оформление / 3-е изд., перераб. и доп. И. Н. Кузнецов / М.:Дашков и К 2008.-457 с.

 7. Б.Д., Лыков Ю.Ф. Применение ЭВМ для проектирования систем электроснабжения. – М.:ЭАИ, 2002.

 8. Ивоботенко Б.А., Ильинский Н. Д., Копылов И. П. Планирование эксперимента в электромеханике. -М.: Энергия , 1998-184 стр.

 9. Папковская, П. Я. Методология научных исследований : курс лекций /.-3-е изд., стер. П. Я. Папковская / Минск : Информпресс, 2007.- 182 с.

 10. Азбука исследователя: (методология постановки и проведения исследований)/.- В. Ж. Аренс / М. : Интермет Инжинеринг, 2006.- 212 с.

Похожие:

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
«Тереңдетілген қаржылық талдау» курстiң мақсаты компаниялардың қаражат-шаруашылық қызметтiң талдау теориясын және әдістемесін тыңдаушыларымен...
Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница