Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Скачать 212.84 Kb.
НазваниеФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Дата конвертации09.02.2016
Размер212.84 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/32435.doc
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07


Студенттерге арналған пән бағдарламасыҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетіСтуденттеріне

арналған бағдарлама050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған

Экономикалық ақпараттық жүйелерде жаңа технологиялар пәні бойынша


Павлодар
Студенттерге арналған пән бағдарламасын

бекіту беті

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/11
БЕКІТЕМІН

ФМ және АТ факультетінің деканы

________________ Тлеукенов С.К.

«__» _______________ 200 ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Абильдинова Г.М.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы


050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған

Экономикалық ақпараттық жүйелерде жаңа технологиялар пәні бойынша


ПӘН бағдарламасы
Пән бағдарламасы «__»______ 200 ж. бекітілген жұмыс жоспары негізінде әзірленген.


Кафедра отырысында қарастырылды“______” _____________200__ж. Хаттама №_________
Кафедра меңгерушісі _______ Ж.К.Нұрбекова
ФМжәнеАТ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
“______” _____________200__ж. Хаттама №_________
ӘК төрағасы _______________ Кишубаева А.Т.

1 Оқытушылар туралы мәліметтер

Абильдинова Гульмира Маратқызы, аға оқытушы

Қабылдау уақыты: Кеңес беру кестесіне сәйкес А1-102 ауд.


2. Курстың мақсаты және міндеті, оның оқу үрдісіндегі орны:

  1. Пәнді оқыту мақсаттары: теоряны, әдістер мен деректерді талдау

технологиясын эконмикалық ақпараттық жүйелерде қолдану.


2.2 Пәннің міндеттері:

- талдаудың ерекшеліктрін оқыту, экономикалық ақпараттық жүйелерді

жасау;

- «1С:Предприятие» жүйесін конфигурациясын практикалық міндерттерін

игеру.

2.3 Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

   1. экономикалық ақпараттық жүйелердің талдау технологиясының негізгі классификациясын;

   2. жүйенің негізгі компоненттерін және оның конфигурация әдістерін;

   3. кірістірілген бағдарламалау тіліннің әр түрлі есептерді шығаруға арналған әдстерді мен құралдарды жасау.


2.4 Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

   1. конфигурацияға арналған есепті қатынасты байланысқан метадеректер нысандар және алгоритмдерді өңдеу түрінде келтіру;

   2. болған конфегурацияның өзгерістерін жасау;

   3. метадеректер нысандарды көшіру, құру, жою;

   4. кірістіру бағдарламалау тілімен қойылған есептерді шешу.


2.5 Пререквизиттер:

- экономикалық есептерді программалау құралдары.


Әдебиет 1. 1С: Предприятие. Руководство пользователя. М.: Фирма 1С. 2004.

 2. 1С: Предприятие. Описание типовой конфигурации. М.: Фирма 1С. 2004.

 3. 1С: Предприятие. Конфигурирование и администрирование. М.:

 4. Фирма 1С. 2004.

 5. Рязанцева Н. А., Рязанцев Д. А. 1С: Предприятие. Комплексная

 6. конфигурация. Секреты работы. СПб.: BHV. 2003.

 7. Харитонов С. А. Компьютерная бухгалтерия 7.7 в системе гибкой автоматизации бухучета (азбука бухгалтера). СПб.: ЭЛБИ. 2003.

 8. Рязанцева Н. А., Рязанцев Д. А. 1С: Предприятие. Зарплата и кадры. Секреты работы. СПб.: BHV. 2003.

 9. С. Михайлов 1C программирование как дважды два. – СПб.: Тритон, 2005. – 173с.Пәннің тақырыптық Нысан

жоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/10ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/с

Тақырып атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

ОӨЖ

1

2

3

4

5Кіріспе. Ақпараттық ресурс – экономиқалық әрекеттің ақпараттандыру негізі

1


-

-Бухгалтерлік есепте автоматтандырылған ақпараттық жүйелер.

2

-

-Бағдарламашыға арналған бухгалтерлік есеп теориясының негізгі аспектілері.

2

-

-1C:Предприятие жүйесінің негізгі түсініктері. 1C:Предприятие жүйенің құрылымы. Конфигурация элементтері.

2

6

15Кірістірілген бағдарламалау тілін үйрену (операторлар, басқаратын құрылымы, деректер типтері).

4

6

35Анықтамаларымен, құжаттармен және құжаттар журналдамен жұмыс жасау.

2

9

20Таңдаулармен жұмыс жасау және есепті құру. Қортындыны шығару.

2

9

20

БАРЛЫҒЫ:

15

30

90

3 Теориялық курс мазмұны

3.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1 Кіріспе. Ақпараттық ресурс – экономиқалық әрекеттің

ақпараттандыру негізі.

Тақырып 2 Бухгалтерлік есепте автоматтандырылған ақпараттық жүйелер.

Бухгалтерлік есептін жалпы сипаттамасы. Бухгалтерлік есепте компьютерлік ақпараттық технологиялар. Кіші өнімнің есептерді өңдеудің компьютерлік технологиялар.

Тақырып 3 Бағдарламашыға арналған бухгалтерлік есеп теориясының негізгі аспектілері.

Бухгалтерлік есеп, оның нысандары және негізгі тапсырмалар. Бухгалтерлік есепке қойылатын талаптар. «Бухгалтерский учет» типтік конфигурациясына кіріспе.

Тақырып 4 1C:Предприятие жүйесінің негізгі түсініктері. 1C:Предприятие жүйенің құрылымы. Конфигурация элементтері.

Деректер базасын құру. Деректер базасын индексациялау. Жүйенің нгізг түсініктері

Тақырып 5 Кірістірілген бағдарламалау тілін үйрену (операторлар, басқаратын құрылымы, деректер типтері).

Бағдарламалық модулдері. Деректер типтері.Басқару операторлары. Транзакциялармен жқмыс жасау. 1С сыртқы қосымшыларды жүзеге асыру.

Тақырып 6 Анықтамаларымен, құжаттармен және құжаттар журналдамен жұмыс жасау.

Анықтамалар. Құжаттар. Құжаттар журналдары.

Тақырып 7 Таңдаулармен жұмыс жасау және есепті құру. Қортындыны

шығару.

Кестелер. Бухгатерлік есептермен жұмыс жасау. Корректі проводкалаен

жұмыс жасау. Бухгалтерлік өортындылармен жұмыс жасау. Деректрді енгізуге арналған кестелермен жұмыс жасау. Нысанмен кестелер мағнасын жікету.


  1. Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны

Тақырып 1 Сызықтық моделдеу.

Тақырып 2 Графикалық нысандармен жұмыс жасау және ұйымдастыру диаграммаларды құру.

Тақырып 3 Сызықтық және сызықтық емес оптимизация моделдер айырмашылығы.

Тақырып 4 Енгізу кезінде деректерді тексеру.

Тақырып 5 Аттарды пайдалану. ВПР функциясы.

Тақырып 6 Қаржылық функциялар.

Тақырып 7 1С:Предприятие. Бухаглтерлік есеп конфигурациясы.

Тақырып 81С:Предприятие. Кірістіру бағдарламалау тілін үйрену. Тақырып 9Анықтамаларымен, құжаттармен және құжаттар журналдамен жұмыс жасау.

Тақырып 10 1С:Предприятие. Таңдаулармен жұмыс жасау және есепті құру. Қортындыны шығару.


3.3 ОӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, ұй жұмыстарын әзірлеу.

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

15

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Конспект т.б

Коллоквиум т.б

20

4

Семестріллік тапсырмаларды орындау

Реферат т.б

СТ қорғау

25

5

Бақылау жұмыстарына дайындық
МБ1,МБ2, коллоквиум (тест және т.б)

15
Барлығы90


Тақырып 1Өнім туралы бастапқы мәліметтерді енгізу

Тақырып 2Амалдарды қолмен енгізу

Тақырып 3Ақшалық құралдардын қозғалысын есептеу

Тақырып 4Өнімділік тауарларды құратын есеп

Тақырып 5Дайын өнімді шығару

Тақырып 6 Негізгі құралдарды жіберу

Тақырып 7 Еңбек ақысын есептеу

Тақырып 8Қаржылық нәтижелерді есептеу құралдары

Тақырып 9Деректерді қортындылау стандартты құралдары


4. Күндізгі оқу бөлімі


Бақылау түрі

Баллдың ең үлкен мөлшері

КҮ1

КҮ2

1. Сабаққа қатысу, сабақтарға дайындалу және топпен жұмыс істеу

7

24

2. Тәжірибелік жұмыстарды орындау және тапсыру

35

40

4.СОӨЖ жұмыстарды орындау және тапсыру

28

32

5. СӨЖ орындалуы

16

4

Барлығы

100

1005. Бақылау түрлері бойынша ағымдағы үлгерім ұпайларының күнтізбелік кестесі

(6 семестр)

1 рейтинг

Барлық ұпай

Апталар

1

2

3

4

5


6


7

200

Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

12

12

22

12

12

12

112

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

3

3

3

3

3

3

3

21

Тәжірибелік жұмыс

5

5

5

5

5

5

5

35

СОӨЖ орындау және қорғау

4

4

4

4

4

4

4

28

СӨЖ орындау және қорғау106
16

Межелік бақылау100

100
2 рейтинг


Барлық ұпай

Апталар

8

9

10

11

12

13

14

15

200

Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

12

12

14

12

14

12

12

112

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

3

3

3

3

3

3

3

3

24

Тәжірибелік жұмыс

5

5

5

5

5

5

5

5

40

СОӨЖ орындау және қорғау

4

4

4

4

4

4

4

4

32

СӨЖ орындау және қорғау2
2


4

Межелік бақылау


100

100


7 Курс саясаты

«Экономикалық ақпараттық жүйелерде мәліметтерді талдау» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Әр тапсырма жеке файлда немесе бумада орындалып, СРС 1_ФИО, СРС 2_ФИО және т.б. деп аталынуы керек. СӨЖ-ының тапсырмалары иілгіш дикскке жазылып, бақылау шараларының кестесіне сәйкес оқытушыға тапсырылады.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

2. Межелік бақылау 100 баллдық шкаламен анықталады.

Межелік бақылауға КҮ балы бар студенттер жіберіледі.

3. КҮ мен МБ бағалары бойынша студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) анықталады. Р1(2)=КY1(2)*0,7+ МБ1(2)*0,3

Егер студент МБ орындамаса немесе МБ-дан 50 баллдан кем алса, онда рейтинг анықталмайды. Бұл жағдайда декан студенттің МБ тапсыруының жеке мерзімін тағайындайды.

4. Студенттің семестр бойынша емтиханға жіберу рейтингі бағасы ЖР=(Р1+Р2)/2

Егер пән бойынша курстық жұмыс (КЖ) болса, онда КЖЭ қорғау бағасы ЖР есептеуде ескеріледі: ЖР=(Р1+Р2)*0,7/2+КЖ*0,3

Сырттай оқитын студенттер үшін: ЖР=Р1 немесе ЖР=Р1*0,7+КЖ*0,3

Пән бойынша қорытынды тексеруге (ҚТ) (емтихан) оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған студенттер және ЖР 50-ден кем емес балл алған студенттер жіберіледі.

5. Пән бойынша қорытынды баға (ҚБ) (итог): ҚБ=ЖР*0,6+ҚТ*0,4

6. КЖ комиссия алдында қорғалады.

Емтихан тест түрінде жүргізіледі.

Танысу парағыр/с

Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан күні

қолы

Қолдың мағынасын ашу


Похожие:

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница