График профессионального обучения безработных граждан на 2008 год
Скачать 130.71 Kb.
НазваниеГрафик профессионального обучения безработных граждан на 2008 год
Дата конвертации09.02.2016
Размер130.71 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://aktoo.narod.ru/raspo/2008/5/r080516.doc
16.05.2008 ж.

Мектептер директорларына!

ММ “Ақтөбе қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің” 2008 жылғы 25 сәуірдегі №08-01/912 хаты бойынша Ақтөбе қаласының тұрғындарын 2008-2010 жылдары жұмыспен қамту жүйесін жетілдіру жөніндегі 2008 жылғы 15 ақпандағы №541 шаралар жоспарымен қаланың еңбек нарығындағы сұранысқа ие мамандықтар бойынша жастарды бағыттау және оқытуда көмек көрсету қаралған.

Аталғандарға сәйкес кәсіптік-техникалық лицейлер мен мектептер базаларында ұйымдастырылатын мамандықтар тізімінде (қоса жалғанды) көрсетілген мамандықтар жөнінде мектеп бітіруші түлектерге жеткізіп, мамандыққа баулу жұмыстарын жүргізулеріңіз сұралады. Жұмыссыз азаматтардың бұл мамандықтарға оқуы мемлекеттік қаржылар есебінен жүзеге асырылады. Оқуға ниет білдірген мектеп бітіруші түлектер болса, ол жөнінде ММ “Ақтөбе қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі” мекемесімен хабарласуы қажет. Сондықтан қосымша ақпараттар алу үшін аталған мекеменің байланыс телефондары мен мекен-жайын береміз: Ақтөбе қаласы, ағайынды Жұбановтар көшесі, 289А, каб.№23, т.51-87-45, 51-22-49.

Оқуға ниет білдіргендер төмендегі құжаттарды өздерімен бірге алулары тиіс:

-тұрғындарды тіркеу кітабы,

-жеке куәлігі, СИК, РНН,

-еңбек кітапшасы,

-білім туралы дипломы немесе аттестат

Оқу кезінде ай сайын 2336 теңге шеңберінде стипендия төленеді.

А.Отар


Директорам школ!

Согласно письма ГУ “Городской отдел занятости и социальных программ” №08-01/912 от 25 апреля 2008 года в плане мероприятий от 15 февраля 2008 года за №541 по обеспечению жителей города Актобе работами на 2008-2010 годы предусмотрены мероприятия по оказанию помощи молодежи в выборе специальности, имеющей спрос в рынках труда и их обучением.

В соответствии с вышеизложенным просим Вас довести до сведения выпускников список специальностей, организовываемых на базе профессионально-технических лицеев и профессионально-технических школ (список прилагается). Обучение безработных граждан осуществляется за счет средств государства. Дополнительную информацию можно получить по адресу: ГУ «Городской отдел занятости и социальных программ», г.Актобе, ул.бр.Жубановых, 289А, каб.№23, т.51-87-45, 51-22-49.

Желающие получить профессию должны иметь при себе следующие документы:

-книгу регистрации жильцов,

-удостоверение личности, СИК, РНН,

-трудовую книжку,

-Выпускникам диплом об образовании или аттестат

В период обучения выплачивается стипендия в сумме 2336 тенге ежемесячно.

А.Отар

График профессионального обучения безработных граждан на 2008 годНаименование профессии

Срок обучения

Учебное заведение

1

Штукатур-маляр

3-мес.

ПТЛ-1

2

Слесарь-сантехник

3-мес.

ПТЛ-1

3

Каменщик-плотник

4-мес.

ПТЛ-6

4

Машинист автокрана с выдачей водительского удостоверения

5-мес.

ПТЛ-6

5

Секретарь-референт на госудасртвенной языке

4-мес.

ПТЛ-6

6

Организатор автосервиса-менеджер с выдачей водительского удостоверения

5-мес.

ПТЛ-6

7

Повар

3-мес.

ПТЛ-3

8

Кондитер

3-мес.

ПТЛ-3

9

Портная с умением раскроя

5-мес.

ПТЛ-3

10

Оператор ЭМВ

1-мес.

ПШ №1

11

Парикмахер-универсал (визаж, маникюр, педикюр)

5 мес.

ПШ №1

12

Электромонтер сигнализации, централизации, блокировки

6 мес.

ПШ №1

13

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (многопрофильный)

6 мес.

ПШ №1

14

Бухгалтерский учет 1-С с основами ЭВМ (курсы повышения квалификации для безработных имеющих специальность бухгалтера)

2 мес.

ПШ №1Мектептер директорларына!

Ақтөбе облыстық білім департаментінің 2008 жылғы 7 мамырдағы №1-1294 хатының негізінде Ресей Федерациясының жоғарғы оқу орындарында білім алу үшін елімізідің азаматтарына 43 орын (40-жоғары білім алуға, 3-аспирантураға) бөлінгенін хабарлаймыз. Жол шығындарынан басқасы Ресей тарапынан.

Сондықтан Ресей Федерациясының жоғарғы оқу орындарында оқуға ниет білдірген түлектер жөніндегі мәліметтер мен көрсетілген үлгіге сәйкес толтырылған анкеталарды қалалық білім бөліміне (каб.№32) 2008 жылғы 20 мамыр күнінің бірінші жартысында ұсынуларыңызды сұраймыз. Бұл күннен кешікпеуіңіз қажет, себебі бұдан соң қабылданбайды.

Қоса жалғанды: Ресей Федерациясының жоғарғы оқу орындарына іріктеу тәртібі, Ресей жоғарғы оқу орындарының тізімі, оқу орынына жолданатын анкета үлгісі.

Облыстық білім департементіндегі байланыс телефоны: 55-06-52, Дина Ельдесова

А.ОтарДиректорам школ!

На основании письма Департамента образования Актюбинской области за №1-1294 от 7 мая 2008 года сообщаем, что выделено 43 места (40-по получению высшего образования, 3-в аспирантуру) гражданам Республики Казахстан для обучения в ВУЗах Российской Федерации. Дорожные расходы за счет изъявившего желания, остальное за счет Российской Федерации.

В связи с этим просим представить сведения о выпускниках изъявивших желание обучаться в Российских ВУЗах и анкету согласно представляемой форме в срок в первой половине дня 20 мая 2008 года. Просим не опаздывать, 20 мая последний день приема списков желающих.

Прилагается: Порядок отбора граждан РК для обучения в ВУЗх России и научных учреждениях систем образования, список ВУЗов и образец анкет направляемых в учебные заведение.

Контактный телефон в облДО: 55-06-52, Дина Ельдесова

А.ОтарПорядок

отбора граждан РК для обучения в ВУЗах России и научных уреждениях систем РАН


1.Настоящий Порядок отбора граждан РК для обучения в ВУЗах РФ (далее-Порядок) разработан в целях отбора граждан РК для обучения в ведущих ВУЗах РФ.

2.В отборе для обучения в ВУЗах РФ имеют право участвовать граждане РК, имеющие среднее общее и высшее профессиональное образование.

3.Кандидаты на обучение в ВУЗах РФ на все ступени образования должны иметь хорошие и отличные оценки по профилирующим предметам (дисциплинам).

4.В аспирантуру высших учебных заведений РФ могут быть направлены лица, имеющие достижение в научной работе.

5.Для участия в конкурсном отборе на обучение ВУЗах РФ кандидат подает в Конкурсные комиссии областных, г.г.Астана, Алматы департаментов (управлений) образования следующие документы:анкета на русском языке установленного образца, с указанием шифра и полного наименования избранной специальности, нотариально заверенные копии документов об образовании и их перевод на русский язык с указанием изученных предметов и полученных по ним экзаменационных оценок (баллов); медицинские заключение (на русском языке), заверенное официальным органом здравоохранения, в том числе об отсутствии заболевания СПИД; копии страниц национального паспорта установочными данными; 4 фотографии размером 3х4.

6.Для участия в конкурсном отборе на обучение в аспирантуре ВУЗах РФ претенденты подают в Департамент высшего и послевузовского образования Минситерства образования и науки РК следующие документы: анкета на русском языке установленного образца, с указанием шифра и полного наименования избранной специальности; нотариально заверенные копии документов об образовании и их перевод на русский язык с указанием изученных предметов и полученных по ним экзамениционных оценок (баллов); медицинское заключение (на русском языке), заверенное официальным органом здравоохранения, в том числе об отсутствии заболевания СПИД; копии страниц национального паспорта с установочными данными; 4 фотографии размером 3х4. А также необходимо подать список публикаций и реферат по теме будущего исследования на русском языке.

Лица, поступающие в аспирантуру также должны пройти процедуру признания соответствующих документов об образовании.

7.Конкурсный отбор на обучение в ВУЗах РФ осществляется поэтапно.

На первом этапе предварительный отбор претендентов проводится Конкурсными комиссиями областных, г.г.Астаны, Алматы департаментов (управлений) образования с 14 по 21 мая 2008 года.

Второй этап, отбор Конкурсной комиссией Министерства образования и науки РК проводится на основании представленных результатов и заключений Конкурсных комиссий областных, г.г.Астаны, Алматы департаментов образования до 29 мая 2008 года.

8.Прохождение конкурсного отбора претендентами на обучение в Российские ВУЗы не является гарантией их зачисления в заявленные ими ВУЗ.

9.Окончательный отбор осуществляется принимающей стороной, при этом, для поступающих в аспирантуру обязательны вступительные экзамены по специальной дисциплине, одному из иностранных языкови философии.

10.Российская сторона предоставляет гражданам РК, принятым на учебу в российские ВУЗы: бесплатное обучение, стипендию в размере, определенном для российских студентов, аспирантов; размещение в общежитии с оплатой, предусмотренной для российских граждан, медицинское обслуживание в соостветствии с законодаетльством РФ (толко скорая неотложная помощь).

11.Граждане РК, прошедшие конурсный отбор и паравляемые на обучение в ВУЗы РФ и научные учреждения системы РАН, должны иметь медицинскую страховку, включающую как амбулаторное, так и стационарное медицинское обсулживание.


АНКЕТА


Иностранного гражданина, направляемого на обучение в высшие учебные заведение России


1.Страна


2.Фамилия, Имя, Отчетсво


3.Пол


4.Число, месяц и год рождения


5.Место рождения


6.Адрес местожительства, телефон


7.Профессия и место работы


8.Знаете ли русский язык, в какой степени


9.Образование (наименование учебных заведений, их местонахождение, дата поступления, дата окончания, какой документ получен)


10.Оценки по основным предметам


11.Обучались ли ранее в высших учебных заведениях (в каких, когда)

12.Номер и наименование выбранной специальности


Подпись___________ Дата_____________


Перечень

Мест в российских вузах, предоставляемых в 2008 году Министерству образования и науки РК для организации приема по обучению казахских граждан


Наименование учебного заведения

Код и

Наименование академической степени или квалификации

К-во мест

Архангельский государственный технический университет

080105 Финансы и кредит

270114 Проектирование зданий

Специалист

Специалист

1

1

Астраханский госудасртвенный университет

030201 Политология

040201 Социология

230201 Информационные системы и технология

Специалист

Специалист

Специалист

1

1

1

Башкирский государственный универститет

080502 Экономика и управление на предприятии

240301 Радиофизика и электроника

Специалист

Специалист

1

1

Воронежская государственная лесотехническая академия

250203 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Специалист


1

Иркутский государственный технический университет

140104 Промышленная теплоэнергетика

220301 Автоматизация технологических процессов и производство

270205 Автомобильные дороги и аэродромы

Специалист

Специалист


Специалист

1

1


1

Казанский государственный финансово- экономический институт

080105 Финансы и кредит

Специалист


1

Казанский государственный университет

031001 Филология

Специалист

1

Мичуринский государственный педагогический институт (г.Мичуринск, Тамбовская Область)

050301 Руский язык и литература (с дополнительными специальностями английский и немецкий языки)

Специалист


2

Московский государственный технический университет “МАМИ”

190100 Наземные транспортные системы

Бакалавр

1

Московский государственный университет дизайна и технологии

260901 Технология швейных изделий

Специалист

1

Московский государственный открытий университет


140602 Электрические и электронные аппараты

Специалист

1

Московский ГУ прикладной биотехнологии

260501 Технология продуктов общественного питания

Специалист

1

Новосибирский государственный педагогический университет

030602 Связи с общественностью

031001 Филология

Специалист

Специалист

1

1

Новосибирский государственный университет

020800 Экология

080500 Менеджмент

Бакалавр

Бакалавр

1

1

Омский государственный педагогический университет

050706 Педагогика и психология

080111 Маркетинг

Специалист

Специалист

1

1

Омский государственный университет

010600 Прикладная математика и физика

0312012 Перевод и переводоведение

Бакалавр

Специалист

1

1

Пензенский ГУ

010501 Прикладная информатика

150408 Бытовые машины и приборы

Специалист

Специалист

1

1

Самарский ГУ

031201 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

080504 Государственное и муниципальные управление

Специалист


Специалист

1


1

Тульский ГУ

011000 Механика

190205 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

Бакалавр

Специалист

1

1

Тюменский государственный нефтегазовый университет

190603 Сервис транспортных и технологических машин и оборудовании в нефтегазодобыче

230201 Информационные системы и технологии в нефтегазовом деле

Специалист


Специалист

1


1

Уфимский государственный авиационный-технический университет

160901 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей

Специалист

2

Медицинские ВУЗы

Медицинские специальнсоти

Специалист

1

ВУЗы культуры и искусств

Специальности культуры и искусств

Специалист

2

Похожие:

График профессионального обучения безработных граждан на 2008 год iconГосударственная программа развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы Астана, 2008 год
Анализ современного состояния системы технического и профессионального образования
График профессионального обучения безработных граждан на 2008 год iconГрафик работы выездных офисов налоговой службы Межрайонной ифнс россии №1 по Республике Бурятия по сбору денежных средств с граждан в счет уплаты имущественных
По сбору денежных средств с граждан в счет уплаты имущественных налогов на 2 квартал 2015 года
График профессионального обучения безработных граждан на 2008 год iconПеречень абсолютных медицинских противопоказаний при зачислении граждан в пу «крок» для оказания социальных услуг и профессионального обучения
Активный или затухающий туберкулез (I группа диспансерного учета, подгруппы а и Б, II группа и V группа, подгруппы а и Б)
График профессионального обучения безработных граждан на 2008 год iconПлан график самостоятельных работ по избранному виду спорта (спортивные и подвижные игры) для студентов индивидуального графика обучения Тема самостоятельной работы
...
График профессионального обучения безработных граждан на 2008 год iconШкольная библиотека в деле обучения и образования для всех
Школьная библиотека наделяет учащихся навыками обучения на протяжении всей жизни и развивает воображение, что позволяет им действовать...
График профессионального обучения безработных граждан на 2008 год iconИнструкция по работе с программой актин-2008
Скачайте программу актин-2008 на свой компьютер (программа актин-2008 размещена на сайте кгу в подразделе документы раздела наука...
График профессионального обучения безработных граждан на 2008 год icon51278-2008 от 13. 10. 2008, 51283-2008 от 13. 10. 2008, 51285-2008 от 13. 10. 2008, 51290-2008 от 13. 10. 2008, 51825-2008 от 16. 10. 2008, 51827-2008 от 16. 10. 2008
Объемы закупки в натуральном выражении: 1 2 ед. / 5-6 1655 компл. / 7 30 компл. / 8 4 компл. / 9 30 наим. / 10 8 ед. / 11, 14 1 шт....
График профессионального обучения безработных граждан на 2008 год iconРабочая программа по дисциплине «практическая фонетика первого иностранного языка. Первый год обучения» Данная рабочая программа составлена на основе требований государственного стандарта высшего профессионального образования
Программа утверждена на заседании кафедры французской филологии 22. 05. 2007 года (протокол №9)
График профессионального обучения безработных граждан на 2008 год iconГрафик посещения занятий по смежным, фундаментальным дисциплинам и циклам
«Общественное здоровье и здравоохранение», «Медицинское право», «Мобилизационная и военно-экстремальная подготовка и гражданская...
График профессионального обучения безработных граждан на 2008 год icon080105 «Финансы и Кредит»
«Финансы и Кредит» для студентов заочного обучения и заочного обучения с применением дистанционных образовательных технологий на...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница