Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма
Скачать 268.87 Kb.
НазваниеТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма
страница1/2
Дата конвертации09.02.2016
Размер268.87 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/56008.doc
  1   2


Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus)
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Факультет «Металлургия, машинажасау және көлік факультеті»


Кафедра «Механика және мұнайгаз ісі»


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Жалпы гидравлика пәні бойынша


050708 «Мұнайгаз ісі» – мамандығының студенттері үшін арналған


ПавлодарЛист утверждения программы обучения по дисциплине (Syllabus)
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ММ ж КФ деканы Т.Т.Токтаганов

____________________ (подпись)

«___»_____________2010г.

Құрастырған: т.ғ.к., профессор В.В.Рындин ____________________

аға оқытушы Г.Е. Ибрагимова_________________


Кафедра «Механика және мұнайгаз ісі»


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Жалпы гидравлика пәні бойынша

050708 «Мұнай газ ісі» – мамандығының студенттері үшін арналған


Бағдарлама оқу жұмыс бағдарламасының негізінде құралып, «___»_________ 2010 ж. бекітілген.


Кафедра мәжілісінде ұсынылған «___» _______ 2010ж. хаттама №___.
Кафедра меңгерушісі _________________________ Мустафин А.Х.
ММжКФ оқу-әдістемелік кеңеспен құпталды «_____»___________2010_ж. хаттама №___


ОӘК төрағасы _____________________Ж.Е. Ахметов


КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі_____________Мустафин А.Х. «___»_________2010_ ж.


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Ибрагимова Гульнара Ермековна, аға мұғалiмы.

Механика және мұнайгаз ісі кафедрасы, Б корпуста, 215 аудиториясы, 673630, 87012224982, 607179.

2 Пән туралы мәліметтер

Жалпы гидравлика - 050708 «Мұнай газ ісі» – мамандықтарын менгеретін студенттер үшін көп салалы пәндердің негіздерін оқытар түбегейлі пән болып саналады. Ол екінші курстың бірінші семестрінде оқылады.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

3

2

30

15

1560

60

30

емтихан


Бар-лығы

2

30

15

1560

60

30

4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

Пәннің мақсатыстуденттерді гидравлика, гидростатика, газды динамика мен жер асты гидравликасының негізгі түсыныктермен, заңдарымен, теңдеулерімен таныстыру және гидрвликалық есептеулер өткізудің практикалық дағдысына үйрету.

Мұнай-газ ісі мұнай және қабаттарындағы сүйық пен газдың сүзілу, сұйық пен газды құбыр арқылы тасымалдау, мұнай мен газды сақтау, мұнай мен газ ұңғымаларын бұрғылау, мұнай-газ кенорындарын игеру, мұнай және газды дайындау прцестерімен байланысты.

Қарастырылатын процестердің бәрінде зерттеу нысаны – сұйық пен газ.

Пәнді зерделеудің мәселелері – гидростатиканың, гидродинамиканың негізгі түсініктері мен заңдарын меңгеру; ұңғымаларды бұрғылауды, мұнай және газ кенорындарын игеруді, мұнай және газ тасымалдауды жобалауға қажет гидравликалық есептер жүргізуге практикалық дағдыны қалыптастыру


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:

- гидравликаның негізгі заңдарын;

-гидро- және пневможабдықтардың негізгі түрлерін,

- гидропневможетектерді;

- пневматикалық және гидравликалық жүйе есептерінің жобалау негіздерін білу қажет;

Студенттер:

– берілген техникалық талаптар мен орындауші механизмдерді дәлелдеуге энергия көзін талғауды;

– берілген циклдер мен гидравликалық, пневматикалық сүлбелерді жасауды;

– тұтас жүйемен гидролтүзгілердің статистикалық және динамикалық сипаттамалардың зерттеуді;

– гидравликалық және пневматикалық сүлбелерді еркін оқуды білуі керек.

\

\


6 Пререквизиттер Бұл курс мына пәндерді оқу барысында алынатын білімге негізделген математика, ақпараттану, физика, механика.

7 Постреквизиттер

«Жалпы гидравликаны» оқыған кезінде алынған білім және тәжірибелері, келесі пәндермен танысқан кезде өте қажет: «Бірінғай орта механикасы», «Жерасты гидромеханикасы», «Мұнайды сақтау және тасу» және де басқа қажет пәндерді.

8 Тақырыптық жоспар

№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

Зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Кіріспе.

1
2

Тұтас ортаның негізгі сипаттамалары

1

24

4

3

Гидростатика негіздері

2

14

4

4

Сұйық кинематикасы мен динамикасының жалпы түсыныктері

1

13

2

5

Тұтас орта механикасының негізгі теоремаларын қолдану

1

22

3

6

Құбырдағы сұйықтың ағысы

2

24

4

7

Жергілікті кедергілі құбырлардағы гидравликалық есептеулер

2

24

4

8

Сұйықтың тесік пен қондырғы арқылы ағуы

2

14

4

9

Сұйықтың қалыптаспаған үші Бернулли интегралы

2

22

3

10

Арынды құбырларды гидравликалық есептеу

1

2


2

БАРЛЫҒЫ :

15

1530

30


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Жалпы гидравликатүрлі сұйықтардың табиғи жағдайымен, оларды қолдану шараларын шешкен кезде және қозғалу заңдылығын, сонымен қатар сұйықтың күш әсерімен жер бетіне немесе басқа заттардың бетіне тигізетін әсерін зерттейді. Осындай күрделі мәселелерді шешу кезінде, бұл білім, ғылым ретінде қалыптасты, да, оны гидромеханика немесе сұйық механмкасы – гидравлика деп аталады. Гидравлика деген сөз гректің су және құбырша деген сөзінен тұрады. Гидравлика дегеніміз, әртүрлі сұйықтың тепе-тңдік жағдайы мен қозғалу заңдылығын зерттеді де, осы заңның практикада әртүрлі инженерлі техникалық есептеулер кезінде қолдану тәсілдері беріледі.


10 Курс компоненттері

10.1 Практикалық сабақ тақырыптарының тізбесі және мазмұны

1) 2 Тақырып Тұтас ортаның негізгі сипаттамалары. «Су, мұнай және газ қасиеттері» тақырыбына бақылау сұрақтары және есептер шығару.

2) 3 Тақырып «Гидростатика негіздері» тақырыбына бақылау сұрақтары және есептер шығару.

3) 4 Тақырып Сұйық кинематикасы мен динамикасының параметрлері және сұйық пен газ ағынының шамаларын анықтау және есептер шығару.

4) 5 Тақырып Тұтас орта механикасының негізгі теоремаларын және заңдарын тақырыбына бақылау сұрақтары және есептер шығару.

5) 6 Тақырып Құбырдағы сұйықтық ағысы. Мұнай құбырының сызықтық бөлікшесін гидравликалық есептеу

6) 7 Тақырып Жергілікті кедергілі құбырлардағы есептеулер. Және тақырыбына сәйкес бақылау сұрақтары. Есептер шығару. Бұрғылау ұңғымасын жууды гидравликалық есептеу.

7) 8 Тақырып Сұйықтық тесік пен қондырғы (сипаттамалар) арқылы ағуы тақырыбына бақылау сұрақтары және есептер шығару.

8) 9 Тақырып Қалыптаспаған сұйықтық қщзғалысы үшін Бернулли интегралы. «Күрделі құбырды есептеу» тақырыбына бақылау сұрақтары және есептер шығару.

9) 10 Тақырып Арынды құбырларды гидравликалық есептеу тақырыбына бақылау сұрақтары және есептер шығару. Қалыптаспаған ағыстар мен гидравликалық соққы үшін Бернулли интегралы тақырыбына бақылау сұрақтары және есептер шығару.


10.2 Студенттерге арналған өздік жұмыстарының мазмуны


10.2.1СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәрістік сабаққа дайындалу

Дәрістердің конспекті

Сабаққа қатынасу

8

2

Тәжірибелік сабаққа дайындалу, үй жұмысын орындау

Шығарылған есептер

Есептерді қорғау

12

3

Өздык жұмыстарын орындау

Реферат

қабылдау

16

4

Аудиториялық сабақта қарастырылмаған материалдарды оқу

Конспект

Конспектті тексеру

16

5

Межелік бақылауға дайындық
МЖ1, МЖ2

8

Барлығы: 60


10.2.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1 Тақырып Кіріспе. Сұйықтың және газдың негізгі физикалық қасиеттері. Бейньютондық сұйығы. Екіфазды орта. Ағын аэрация. Кавитация.

Әдебиет: [3] § 1.1 – § 1.6.

2 Тақырып Гидростатика негіздері. Сұйықтың тепе-теңдігінің дифференциалды теңдеуы. Сұйықтың жазықтық бетінінің күш қысымы. Пьезометрліқ биыктігі, вакуумметрліқ биыктігі немесе вакуумның биыктігі. Потенциалды арын. Әдебиет: [3] § 1.6 – § 1.8.

3 Тақырып Сұйықтың қозғалыс заңы. Жылдамдығының таралуы. Сұйықтың деформациялы және айналмалы қозғалысы. Сығылмайтын жылжып бара жатқан сұйықтың дифференциал түрдегі теңдеуы. Гидродинамикалық қысымы. Бернулли теңдеунің геометриялық және энергетикалық интерпретациясы. Әдебиет: [3] Глава 3. § 1.1, § 3.10, § 3.12.

4 Тақырып Гидродинамикалық ұқсастығы. Физикалық және математикалық үлгілеу. Динамикалық ұқсастыгының критерийлары. Кинематикалық ағынның параметрлеры. Гидравликалы құбылыстардың үлгілеулеріне негізгі нұсқаулар. Әдебиет: [3] Глава 16. § 16.1 – § 16.4.

5 Тақырып Жергілікті гидравликалық жоғалуы. Ағын кенет кеңейгендегі арынның жоғалуы. Борда формуласы. Құбыр тарылғандағы жағдайдағы параметрлердің өзгерістері. Сұйықтың құбырға кірер кезі. Диафрагма. Ағынның бұрылысы. Әдебиет: [3] Глава 4, § 4.15 – § 4.18.

6 Тақырып Сұйықтың тесіктен және саптама арқылы ағуы. Сұйықтың кішкене тесіктен атмосфераға ағу. Торричелли формуласы. Жылдамдықтың коэффициенты. Тесіктегі шығынның коэффициенты. Деңгей астына ағу (батырылған ағу). Кышкене және үлкен тесіктердің ұғымы. Саптамадан аққан кезінде вакуумды есептеу. Әдебиет: [3] Глава 10, § 10.1 – § 10.8.

7 Тақырып Әрі түрлі режимдегі құбырдағы сұйықтың қозғалысы. Вейсбах-дарси формуласы. Гидравликалық диаметрі. Гидравликалық теп-тегіс құбырлар, квадраттылы алдындағы облысының кедергілер, квадраттылы облысының кедергілер және олардың шектілік Рейнольдс саны. Шези формуласы. Шези коэффициенты. Шығын және жылдамдықтың модулі. Әдебиет: [3] Глава 4, § 4.9 – § 4.11.

8 Тақырып Құбырлардың арынды мінездемелері. Ұзын құбырлардың бір-бірімен кезектесе жалғауысының және параллельді жалғауының есептеуы. Құбырлардың мінездемелерін құрастыру. Әдебиет: [4 ] Глава 15, § 71- § 74.

9 Тақырып Құбырлардағы гидравликалық соққы. Инерциялық арын, бірөлшемдік бірғалыпсыз қозғалыс. Гидросоққының физикалық картинасы. Серпімділі дефформациянлы сұйықтың жылдамдықтың тарауы. Толықсыз гидросоққы. Әдебиет: [1] Глава 9, § 9.8 – § 9.12.

  1   2

Похожие:

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова Факультет филологии, журналистики и искусства
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма
Составители: к ф н., профессор Невмержицкий С. В., доцент Куленов Б. А., к ф н., доцент Кожамжарова М. Ж., к ф н., доцент Ахметова...
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Министерство образования и науки Республики Казахстан

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Министерство образования и науки Республики Казахстан

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница