Ф со пгу 03. 1/10
Скачать 376.79 Kb.
НазваниеФ со пгу 03. 1/10
страница1/3
Дата конвертации09.02.2016
Размер376.79 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/26623.doc
  1   2   3
Оќытушы туралы мєлімет:

Мүтәлиева Раушан Мамырқызы, ф. ѓ. к., доцент

Мекен-жайы: Торайғыров-56-19, 55-38-82

Қабылдау сағаты: дүйсенбі: 12-16, кафедра

Пән туралы мәліметтер:

Ќазіргі дєуір єдебиеті пәні

Оқу жұмыс жоспарынан көшірме: 3-курс, 5-семестр, аптасына 1 сағ. дәріс, 1,5 сағ. тәжірибешілік, бақылау түрі – емтихан, СӨЖ, аптасына 1 сағ.

Ф СО ПГУ 7.03.1/10


Оқу формасы

Бақылау түрі

Сағаттар саны

Курс пен семестрге бөлу

3-курс

6-семестр

7-семестр

Емтихан

Сынақ

Барлық сағат саны

Барлық аудит

СӨЖ

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ


К‰ндізгі, жалпы орта білім негізінде

5
90

54

36

18

36

36Пререквизиттер – ¦лы Отан соѓысы кезіндегі қазақ әдебиеті пәніне қажетті пәндер: әдебиеттануға кіріспе,әдебиет теориясы.

Пәннің қысқаша аннотациясы:

Осы уақытқа дейін мектептерде көркем шығарманың идеялық-тақырыптық негізін ашумен, шығарма мазмұнын толық баяндаумен шектелу басым болып келгенін, көркем шығарманың көркемдік сипатын жете аша алмау сияқты фактілердің орын алып келгенін ескерсек, шығарманы оқытып қана қоймай, оның көркемдік сипатын ашуға бағыттаудың мәні зор. «Қазіргі қазақ әдебиетін» өткенде, оның мектепте өтілетін салаларына баса көңіл бөлу, мектепте қандай қиындықтар мен ерекшеліктер кездесетініне көңіл бөліп отыру – бәрі болашақ мамандыққа сай бағдар, дайындық беру талабынан тумақ.

Пәннің мақсаты:

Студенттерге «Қазіргі қазақ әдебиеті» материалдарын меңгерту. Бағдарлама бойынша өтілетін ақын-жазушылар еңбектерімен таныстыру. Көркем әдебиет мәтіндерін оқыту. Ол мәтіндерді ғылыми-әдеби талдай білуге үйрету.


Әдебиеттер тізімі:

Негізгі

 1. Ахметов З. Өлең – сөздің теориясы. А., Мектеп, 1973ж.

 2. Базарбаев М. Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы. А., Жазушы, 1993ж.

 3. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. А, Ғылым, 1979ж.

 4. Қирабаев С. Революция және әдебиет. 1-2 том, А, Жазушы, 1977ж.

 5. Дүйсенов М. Қазақ драматургиясының жанр, стиль мәселесі. А, Ғылым, 1977ж.

 6. Нарымбетов Ә. Қазақ совет поэмасы. А, Ғылым, 1977ж.

 7. Нұрғалиев Р. Арқау. 1-2 том, Жазушы, 1991ж.

 8. Негимов С. Өлең өрімі. А, Ғылым, 1980ж.

 9. Сәтбаева Ш. Әдеби байланыстар. А, Жазушы, 1974ж.

 10. Тәжібаев Ә. Өмір және поэзия. А., ҚМКӘБ, 1960ж.

 11. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А, Ғылым, 1975ж.

 12. Бердібаев Р. Әдебиет және өмір. А, ҚМКӘБ, 1964ж.

 13. Оразов Ф. Замана қаһарманы. А, Жазушы, 1981ж.


Қосымша:


 1. Мүсірепов Ғ. Заман және әдебиет. А, Жазушы, 1982ж.

 2. Қабдолов З. Жанр сыры. А, ҚМКӘБ, 1964ж.

 3. Қабдолов З. Жебе. А, жазушы, 1977ж.

 4. Нұрғалиев Р. Айдын. А, Өнер, 1985ж.

 5. Қаратаев М. Таңдаулы шығармалар. 3 томдық. А, Жазушы, 1974ж.

 6. Лизунова Е. Современный казахский роман. А, 1964ж.

 7. Исмагулов Ж. Облик современника. А. жазушы 1970ж.

 8. Кенжебаев Б. Әдебиет белестері. А. Жазушы, 1986ж.

 9. Дәуітов С. Көңіл сазы. А. Жазушы, 1989ж.

 10. Нұрпейісов Ә. Толғау. А. Жазушы, 1972ж.

 11. Әбдірахманова Т. Қасым Аманжоловтың поэтикасы, А, Ғылым, 1976ж.

 12. Серікқалиев З. Ақ жол, А. Жазушы, 1990ж.

 13. Мырзалиев Қ. Сөз сиқыры. А. Жазушы, 1982ж.

 14. Қабдолов З. Жанр сыры. А, ҚМКӘБ, 1964ж.Ф СО ПГУ 7.03.1/04

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырып

лек

прак

өзд

1

Ѓ.М‰сіреповтіњ «Ер Ана», «Аќлима» єњгімелері


2

4

2

2

Ѓ.М‰сіреповтіњ «Ќазаќ солдаты» романы

2

4

2

Б.Б±лќышевтіњ «¤мір мен µлім туралы», «Шыѓыс ±лына хат», «Мен µмір с‰ргім келеді» маќала-очерктері

4

Ѓ.М±стафинніњ «Шыѓанаќ» романы

2

7

2

М.Єуезовтіњ «Абай»романы

5


6


7


8

9

М.Єуезовтіњ «Сын саѓатта», «Ќынаптаѓы ќылыш», «Намыс гвардичсы» драмалары

2


2


2


2

2

4


4


4


4

1

2

Ќ.Аманжоловтыњ «Байкал», «Аќын µлімі туралы ањыз» шыѓармалары

Ж.Сайнныњ «Айтылмай кеткен аманат», «Партизандар», «Жаралы партизан жырлары»

А.Тоќмаѓамбетовтіњ «М±най бер» толѓауы

Є.Єбішевтіњ «Жас т‰лектер» повесі
БАРЛЫҒЫ:

18

36

36


Курстың компоненттері

Ф СО ПГУ 7.03.1/05

ТӘЖІРИБЕШІЛІК САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАЛУ КЕСТЕСІТақырып атауы

Мазмұны

Бақылау түрі

Орын-дау мерзімі (апта бойын-ша)

Аббре-виатура

1

Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті сыны

1.Жиырмасыншы жылдардағы қазақ әдебиеті сыны мәселелері.

2.Отызыншы жылдардағы қазақ әдебиеті, сыны.

3.Қырқыншы жылдардағы әдебиет, сыны.

4.Елуінші жылдардағы әдебиет, сыны.


конспект

2

ТЖ1

2

Міржақып Дулатов өлеңдері

Ахмет Байтұрсынов

1.Міржақып Дулатов өмірі, шығармашылығы.

2.Міржақып Дулатов өлеңдері: «Қажыған көңіл», «Арманым», «Сағыну».

3.Міржақып Дулатов өлеңдері: «Елім-ай»(жаттау), «Алашқа», «Қайда едің?»-бойынша.

4.Ахмет Байтұрсынов өмірі, шығармашылығы.

5.Ақын өлеңдері: «Досыма хат», «Тілек батам», «Жауға түскен жан сөзі».

6.Ақын өлеңдері: «Жұбату», «Н. Қ. ханымға», «И. Б. жездем хатынан, жауап хаттан» бойынша.

ауызша

4

ТЖ2

3

Мағжан Жұмабаев , Жүсіпбек Аймауытов

1.Мағжанның азаматтық лирикасы: «Сағындым», «Батқан күн, атқан таңның жыры» бойынша.

2.Мағжан Жұмабаев-кемел ақын: «Жаралы жан», «Жел».

3.Мағжан Жұмабаевтың табиғат лирикасы: «Жазғытұры», «Туған жерім, Сасықкөл», «Орал тауы» бойынша.

4.Мағжан Жұмабаев өлеңдерінің романтизмі: «Гүлсімге», «Мені де, өлім, әлдиле» бойынша.

5.Жүсіпбек Аймауытов өмірі, шығармашылығы.

6.Жүсіпбек Аймауытов «Ақбілек» романындағы Ақбілек бейнесі.

7.Романдағы орыс офицері, Мұқыш бейнелері.

8.Романның көркемдік ерекшелігі, тілі.

ауызша

6

ТЖ3

4

Сәкен, Ілияс

1.Сәкеннің азаматтық лирикасы: «Нұра», «Асығып тез аттандық», «Далада» өлеңдері бойынша.

2.Сәкен Сейфуллиннің «Ақсақ киік» өлеңінен көрінетін шеберлігі.

3.Поэманың идеялық-тақырыптық негізі.

4.Поэмадағы ақынның табиғатты бейнелеу шеберлігі.

5.Аққу бейнесі.

6.Дастанның идеялық-тақырыптық негізі.

7.Ақынның табиғатты бейнелеу шеберлігі.

8.Адақ, Қалмақ қызы бейнелері.

9.Дастанның көркемдік ерекшеліктері.

10.Туындының жанрлық сипаты.

11.Романның идеялық-тақырыптық негізі.

12.Романдағы жағымды, жағымсыз бейнелер туралы.

13.Ақынның «Гималай» өлеңінен көрінетін шеберлігі.

14.Ақынның азаматтық лирикасы: «Мұңды құс», «Қажыдым», «Ақынға», «Ызалы қиял» бойынша.

15.Ақынның «Жетісу суреттері» өлеңі.

ауызша

8

ТЖ4

5

Бейімбет Майлин

1.«Күлпаш» әңгімесінен көрінетін қазақ әйелі тағдыры.

2.«Ұлбосын» әңгімесіндегі қатардағы адам адам бейнесі.

3.«Қара шелек», «Күлтай болыс» әңгімелеріндегі күрескер бейнесі.

4.«Желдібай Жындыбаев», «Арыстанбайдың Мұқышы».

5. «Шұғаның белгісі» повесінің идеялық-тақырыптық негізі.

6.Шұға, Әбдірахман бейнелері.

7.«Раушан - коммунист» повесінің идеялық-тақырыптық негізі.

8.Раушан, Бәкен бейнелері.

9.Повестердің көркемдік ерекшеліктері

10.Пьесаның идеялық-тақырптық негізі.

11.Талтанбай-орталық кейіпкер.

12.Пьесадағы жағымды бейнелер.

13.Пьесадағы басқа да жағымсыз бейнелер.


ауызша

10

ТЖ5

6

Мұхтар Әуезов әңгімелері, пьесасы

1.Мұхтар Әуезов өмірі.

2.«Оқыған азамат», «Сөніп-жану» әңгімелері.

3.«Көксерек» әңгімесінің көркемдік ерекшеліктері.

4.«Ескілік көлеңкесінде», «Кінәмшіл бойжеткен» әңгімелері.

5.«Қорғансыздың күні» әңгімесінің көркемдік ерекшеліктері.

6.Пьесаның идеялық-тақырыптық негізі.

7.Жантас, Тәнеке бейнелері.

8.Сапа бейнесі.

9.Кәрім бейнесі.

10.Майқан бейнесі.

11.Ояз Казанцев бейнесі.

12.Бибіш бейнесі.

ауызша

12

ТЖ6

7

Мұхтар Әуезов.

«Абай жолы»

1.«Абай жолы»-тарихи роман.

2.«Абай жолы»-эпопея.

3.«Абай жолы» композициясы.

4.Жазушының табиғатты бейнелеу шеберлігі.

5.Суреткердің әдеби портрет жасау шеберлігі.

6.Дәуірнаманың көркемдік ерекшелігі.

7.Абай бейнесі.

8.Құнанбай бейнесі.

ауызша

14

ТЖ7Ф СО ПГУ 7.03.1/06

ОӨЖ МАЗМҰНЫ МЕН ОРЫНДАУ КЕСТЕСІТақырып

Мазмұны

Бақылау түрі

Мерзімі

Аббре-виатура

1

2

3

4

5

6

1

Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті сыны


Т. Кәкішев «қазақ әдебиеті сыны тарихы»

конспект

6-апта

ҮТ1

2

Міржақып Дулатов өлеңдері

Ахмет Байтұрсынов өлеңдері

«Елім-ай»


«Қырық мысал»

Жаттау


оқу

6-апта

ҮТ2

3

Мағжан Жұмабаев өлеңдері

Жүсіпбек Аймауытов шығармалары


«Орал тауы»


әңгімелері

Жаттау


оқу

6-апта

ҮТ3

4

Сәкен Сейфуллин


Ілияс Жансүгіров

«Тар жол, тайғақ кешу » туындысы

«Гималай»

Оқу


жаттау

6-апта

ҮТ4

5

Бейімбет Майлин

әңгімелері, повестері, «Талтанбайдың тәртібі» пьесасы

оқу

14-апта

ҮТ5

6

Мұхтар Әуезов

«Қара қыпшақ Қобыланды»

оқу

14-апта

ҮТ6

7

Мұхтар Әуезовтің


«Абай жолы» туындысының көркемдігі

реферат

14-апта

ҮТ7


Пән бойынша қорытынды рейтингті есептеу әдісіҚорытынды бақылау түрі

Бақылау түрлері

Үлес түрлері

1

емтихан

емтихан

0,6

2

сынақ

Ағымдық үлгерімді бақылау

0,4

3

Емтихан К/Ж

Емтихан К/Ж

Ағымдық үлгерімді бақылау

0,5

0,2

0,3

4

К/Ж

К/Ж

Ағымдық үлгерімді бақылау

0,4

0,6

Пән бойынша қорытынды рейтинг мына формула бойынша анықталады:


Қ = Р1 + Р2__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж

2


мұндағы Р1, Р2, Е, С,КЖ – бірінші, екінші рейтингте алған балл бойынша емтихандағы балл көрсеткіші

ӨҮаү, ӨҮе, ӨҮс, ӨҮкж – ағымдық үлгерімнің семестрдегі үлестері.

Студент сынақты тапсырмай алуы үшін жинаған балы 100 болу керек.

Егер оқу жоспарында емтихан мен сынақ қарастырылған болса, онда сынақ ағымдық бақылау түрі деп есептеледі.

КЖ ғылыми жетекші қатысуымен комиссия алдында қорғалады және пікірмен бірге бағаланады. Пән бойынша қорытынды рейтинг 2-кестеге сай баллдан сандық баламаға, әріптік және дәстүрлі бағаға ауыстырылады. Сөйтіп, оқу жетістіктері журналына және рейтингтік ведомостьқа жазылады. Ведомость пен сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен баға қойылады.

Егер пән бойынша емтиханнан басқа курстық жұмыс қарастырылған болса, онда сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен Кж балына сай баға қойылады.

Ф СО ПГУ 7. 03.1/07


Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші


Балл түріндегі қорытынды баға

Балдың сандық баламасы

Әріп жүйесі бойынша бағалау

Дәстүрлі жүйе бойынша қойылатын баға

Емтихан, дифф. сынақ

сынақ

1

2

3

4

5

95-100

4

А

өте жақсы

есептелді90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

жақсы

80-84

3,0

В

жақсы

75-79

2,67

В-

жақсы

70-74

2,33

С+

қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

Д+

50-54

1,0

Д

0-49

0

F

қанағаттанарлықсыз

есептелмеді


Егер студент емтиханда F деген баға алса, оның қорытынды рейтингі анықталмайды. Ведомостьқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады. Егер пән бірнеше семестрде өтетін болса, онда балл түріндегі баға орташа есеппен қорытылады:

Қ= _Қ1122+...+Қnn

К12+...+Кn

Мұнда Қ1 2 n – семестр бойынша балл түріндегі қорытынды баға;

К12n – семестр бойынша пән сағаты

n – семестр саны

Ф СО ПГУ 7.03.1/08

  1   2   3

Похожие:

Ф со пгу 03. 1/10 iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05

Ф со пгу 03. 1/10 iconРабочая программа ф ффсо пгу 18. 2-06

Ф со пгу 03. 1/10 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Ф со пгу 03. 1/10 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06

Ф со пгу 03. 1/10 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Ф со пгу 03. 1/10 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Ф со пгу 03. 1/10 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06

Ф со пгу 03. 1/10 iconСтуденттерге арналған пән бағдарламасы ф со пгу 18. 2/07

Ф со пгу 03. 1/10 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07

Ф со пгу 03. 1/10 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/06

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница