050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған
Скачать 183.32 Kb.
Название050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған
Дата конвертации09.02.2016
Размер183.32 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://kafedra.ucoz.kz/Docs/Sillabus/KAZ/15-050704_kz.doc


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ


Радиотехника және байланыс факультеті

Электроника және компьютерлік технологиялар кафедрасы


«Бекітемін»

РТБФ деканы

______________Медеуов Ұ.Ы.

«___»_______________2008 ж.
«Операциялық жүйелер»

пәнінің


ОҚУ бағдарламасы (SYLLABUS)


050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған

Оқу түрі күндізгі

Кредиттер саны 3

Барлық сағат саны 135

Курс 3

Семестр 6

Дәрістер 40 сағат

Зертханалық сабақтар 16 сағат

Аудиториялық сағаттар саны 56

СӨЖ 79 сағат

ЕГЖ 3

Корытынды бақылау емтихан


АЛМАТЫ, 2008

050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған «Операциялық жүйелер» пәнінің оқу бағдарламасы (Syllabus) типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған.


Құрастырушы: ЭКТ кафедрасының аға оқытушысы Мұсатаева Г.Т.


ЭКТ кафедрасының мәжілісінде қарастырылған және құпталған, 02.07.2008 ж. Хаттама № 9.


Кафедра меңгерушісі Берікұлы Ә.


1 ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ – SYLLABUS

1.1 Оқытушылар туралы мәліметтер:

Сабақ жүргізетін оқытушы: Мұсатаева Гүлсім Төлеген қызы – «Электроника және компьютерлік технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы

Байланыс түрі 2926066

Кафедрада болатын уақыты ауд. Б 331.

1.2 Пән туралы мәліметтер:

Пән атауы Программаны әзірлеудің құрал-саймандары

Кредит саны 3

Өткізу орны ЭКТ афедрасының компьютерлік лабораториялары


1-кесте

Оқу жоспарының көшірмесі

Курс

Семестр

Кредит

тер

Дәрістер, 1 аптадағы академиялық сағаттар

Лаб. сабақтарТәжіри

белік/

семин. Сабақт.

СӨЖ*

СОӨЖ*

Барлығы,

1 аптадағы академ. Сағаттар

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

3

3

2

1

-

3

3

9

емтихан

1.3 Пререквизиттері: «Ақпараттану», «Алгоритмдік тілдер», «Программалау технологиясы», «Жүйелік программалау» пәндеріне негізделген.

1.4 Постреквизиттер: «Операциялық жүйелер» пәнін оқуда алынған білімде «Есептеу тораптары мен жүйелері», “Жүйелі программалау”, “Ақпаратты қорғау”, “Есептеу жүйесінің архитектурасы ”, “Жүйені программамен қамтамасыздандыру” сонымен қатар мамандандыру пәндері мен ЖОО кеңесі бекіткен пәндерді оқу негізінде қолданылады.


1.5 Пәннің қысқаша мазмұны

«Операциялық жүйелер» пәнін оқытудың мақсаты есептеу машинасы, жүйесі және тораптарының жүйелік программалық қамтамаларын жүзеге асыруға қатысты жабдықтарын қуру мен іске асырудың негізгі әдістемелік принциптерін оқыту болып табылады.

«Операциялық жүйелер» пәнді оқу нәтижесінде

Студенттер :

 • ЭЕМ, жүйелері және тораптарын басқару принциптерін;

 • операциялық жүйелердің құрамдас бөліктерінің қызметтерін;

 • ЭЕМ, жүйелері және тораптарындағы есептеу үрдістерін, сұраныстарын

 • деректерді жәнеЭЕМ қорларын басқаратын программалар құру принциптерін

білулері керек.

1.6 Тапсырмалардың тізімі мен түрлері және оларды орындау кестесі:

- тапсырмалар тізімі және түрлері (курстық жоба (жұмыс), есептеу-графикалық тапсырмалар, типтік есептеулер т.б.);

- пайдалануға ұсынылатын әдебиеттер тізімі;

- орындау мерзімі;

- бақылау түрі (тестілер, экспресс-сұрақтар, есеп, реферат, баяндама т.б.).

График төмендегі үлгі бойынша тьютор құрастырады (2-кесте)

2-кесте

Тапсырмалар түрі мен оларды орындау мерзімі

Бақылау түрі

Жұмыс түрі


Жұмыс тақырыбы


Ұсынылатын әдебиетке (беттері көрсетілген) сілтеме

Баллдары

(рейтинг-шкаласына сәйкес)

Тапсыру мерзімі

Ағымдағы бақылау

Л1

Операциялық жүйені іске қосу және инициализациялау. Опреациялық жүйені пішінүйлесімдіру

2нег[191-221], 10нег[30-55]

15қос[9-27]

2

1 апта

Ағымдағы бақылау

ӨЖ1

Нақты ОЖ-лер мен программалық қамтамалардың құрылысы мен элементтерінің жымысын оқып-үйрену

9нег[42-65],

15қос[79-114]

1

2 апта

Аралық бақылау

АБ 1

Бірінші модуль бойынша сұрақтар

9нег[42-65]

2нег[191-221] 10нег[30-55]

8

3 апта

Ағымдағы бақылау

ӨЖ 2

Басқаратын құрылғылардың типтері. Көпесептілік . Үрдіс басқаруымен ядроның жұмысы.

10 нег [64-77]

2 нег [221-242]

9 нег [101-123]

15 қос [114-157]

1

4 апта

Ағымдағы бақылау

Л 2

Енгізу-шығаруды ұйымдастыру тәсілдері. Файлға еркін қатынас құру. Енгізу-шығарудың стандартты кітапханасы.

9нег[237-275] 10нег[270-276] 2нег[129-147]

2

5 апта


Аралық бақылау

АБ 2

Екінші модуль бойынша сұрақтар

9нег[237-275], 10нег [270-276]. 2нег[129-147]

8

6 апта


Ағымдағы бақылау

Л3

Файлдық жүйенің базалық функциялары. Файлдарға қатынас құру.

3нег[29-48]. 10нег[80-96] , 15қос[262-293]

2

7 апта


Бақылау

Б 1

Бірінші және екінші модуль сұрақтары

10нег[64-77].

3нег[29-48]

3

8 апта


Ағымдағы бақылау

ӨЖ3

Еңгізу-шығару менеджерінің жұмыс жасау алгоритмі, құрылымы, функциялары. Еңгізу-шығарудың қорғауын ұйымдастыру.

9нег[237-275], 10нег[270-276]

2 нег [129-147]

1

9 апта


Ағымдағы бақылау

Л4

Ұрдістер мен ағындар.

10нег[64-77].

2нег[221-242].

15 қос [114-157]

2

10 апта

Бақылау

Б 2

ОЖ файлдар мен каталогтармен жұмыс жасау

10нег[64-77].

3нег[29-48]

2 нег [221-242]

2

11 апта

Курстық жұмыс

Есеп беру

ОЖ функцияларының алгоримдерін оқып үйрену

2нег. [588-696]

21 қос [449-481]

20

12апта

Аралық бақылау

АБ3

Үшінші модуль бойынша сұрақтар

9 нег[205-237].

10нег[248-261]

2 нег [191-201]

7

13 апта

Ағымдағы бақылау

ӨЖ4

Файылдық жүйенің құрылымы мен қасиеті. Қатынау құқығы. Файлдарды қорғау тәсілдері. Бүркемелеу.

9нег[237-278]. 10нег[270-276]. 2нег[129-147]

2

14 апта

Ағымдағы бақылау

Л5

Ядро жұмысы. Жүйедегі сұраныстарды орындау үшін базалық функцияларды қарастру.

9нег[205-237]. 10нег[248-261]. 2нег[191-201]


2

15 апта


1.7 Әдебиеттер тізімінің мазмұны:

Негізгі әдебиет

 1. Стивенс У. UNIX, взаимодействие процессов. – М.: Питер, 2002

 2. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. - СПб.: Питер, 2001

 3. Дейтл Г. Введение в операционные системы. В 2-х томах. Пер.с англ. – М.: Мир, 1987

 4. Концептуальное моделирование информационных систем. /Под.ред. В.В.Фильчакова. – СПб: СПВУРЭ ПВО, 1998

 5. Клочко В.И. Теория вычислительных процессов и структур. Учебное пособие. – Краснодар: Издательство КубГТУ, 1999

 6. Кейт Хэвиленд, Дайана Грэй и др. Системное программирование UNIX. – М.: Москва, 2000

 7. Операционные системы – от РС до РS/2/ Ж.Фодор, Д.Бонифас, Ж.Танги. Пер. с франц. – М.: Мир, 1992

 8. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые ОС.- СПб.: 2002

 9. Хелен Кастер. Основы Windows NT и NTFS. Пер.с англ. – М.: Отдел Русская редакция “ТОО-Channel Traiding ltd”, 1996

 10. Эви Немет, Гарт Снайдер и др. UNIX. Руководство системного администратора. – Киев, 2000

 11. Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы. Москва, 1999

Қосымша әдебиет

12. Бржезовский А.В. Фильчаков В.В. Концептуальный анализ вычислительных систем. – СПб: ЛИАП, 1991

13. Джон Д.Рули и др. Сети Win NT 4.0. Пер. с англ. – Киев: Изд. гр. BHV, 1997

 1. Глушаков С.В. и др. Сетевые технологии WINDOWS NT. – Харьков: М., 2001

 2. Краковяк С. Основы организации и функционирования ОС ЭВМ. Пер. с франц. – М.: Мир, 1988

 3. Кейлингерт П. Элементы ОС. Пер. с англ. – М.: Мир, 1985

17. Компаниец Р.И., Маньков Е.В., Филатов Н.Е. Системное программирование. основы построения трансляторов / Учебное пособие для высших и средних учебных заведений. – СПб: КОРОНА принт, 2000

18. Микропроцессоры 80х86, Pentium: Архитектура, функционирование, программирование, оптимизация кода. /В.М.Михальчук, А.А.Ровдо, С.В.Рыжиков – Мн.: Битрикс, 1994

 1. Ресурсы Win NT. Пер.с англ. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1996

20. Грегори Р. Эндрюс Основны многопоточного, параллельного и распределенного программирования. Москва, 2003.

1.8 Білімді бақылау және бағалау

Барлық курс пен барлық пәндері бойынша студентердің білімін тексеруге рейтінгілік бақылау қолданылады. Балдық – рейтінгілік жүйеде іске асырылатын білімді бағалау туралы мәліметтер бақылаудың барлық түрі көрсетілетін шкала түрінде беріледі.

Мамандық бойынша оқу жұмыс жоспарына енгізілген әрбір пәннің рейтингі қорытынды бақылауға тәуелсіз 100 балдық шкаламен бағаланады.

Әрбір пәнге келесі бақылау түрлері белгіленеді: ағымдық бақылау, қорытынды бақылау.

Ағымдық бақылау түріне: лабораториялық және есептеу-графикалық жұмыстарды орындау жатады. Қорытынды бақылау түріне байланысты бақылау түрінің балдық көрсеткіштері қолданылады.


Бақылау түрлеріне қарай рейтингтік балдарды бөлу


Семестр №

Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Баллы


5


Емтихан


Қорытынды бақылау

40

Ағымдық бақылау

60

Студенттердің білімін бағалау үшін лабораториялық жұмыстар (8-жұмыс) - 7 балдан және ЕГЖ жұмыстарына (3-жұмыс) - 10-баллдан бөлінген.

Ағымдық бақылау қорытындысын өткізу мерзімі пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесімен белгіленеді. Ағымдық бақылау саны пәннің оқу әдістемелік кешенінде көрсетілген пәннің мазмұнымен және оның көлемімен анықталады.


Бақылаудың барлық түрлерін өткізу бойынша күнтізбелік кестесі

«Программаларды өңдеудің аспаптық құралдары» пәнінен

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


16

Бақылау түрі

Л1

Б-

ЕГЖ1,

ЕГЖ2,

ЕГЖ3

Л2
А

Л3

Л4
Л5

Қ-ЕГЖ1

Л6

А

Л7

Қ-ЕГЖ2

Л8

Қ-ЕГЖ3

Баллы

7
7
7

7

7
7

10

7

7

7

10

7

10

Бақылау түрлері: Л-лабораториялық сабақтар, А-аттестация, ЕГЖ-есептеу графикалық жұмыс, Б – ЕГЖ беру, Қ – ЕГЖ қабылдау

Студент жалпы 30 рейтинг балы есебімен қорытынды бақылауға жіберіледі. Қорытынды бақылауға 20 балл жинаған жағдайда ғана өткізілді деп есептелінеді. Пәннің қорытынды бағасы шкала бойынша кестеде анықталады.

Студеттердің білімдерін бағалау

Баға

Әріптік

эквивалент

Проценттік берілуі %

Баллмен берілуі

Өте жақсы

А

95-100

9

А-

90-94

8

Жақсы

В+

85-89

7

В

80-84

6

В-

75-79

5

Қанағаттанарлық

С+

70-74

4

С

65-69

3

С-

60-64

2

D+

55-59

1

D

50-54

0

Қанағаттанарлық емес

F

0-49

-Тақырыптар бойынша және аралық бақылау өткізуге арналған сұрақтардың тізімі

1 модулді бақылауға арналған сұрақтар:

. 1. Есептеу жүйесінің элементтерінің орталық басқаруының әрекеттесу сұлбасы.

2. Операциялық жүйелердің жіктелінуі

 1. Операциялық жүйелердің жіктелінуі

4. Операциялық жүйенің функциялары мен міндеті

5. Операциялық жүйеде үрдістің орындалуы мен сұлбасы

6. Параллельді үрдістердің синхрондауының үш негізгі тәсілдері

7. Үзу және алыптастауды өндеу

 1. Өнімділік анализі

9. Көпесептілік

10.Үзудің типтері мен пұрсаттылықтары1

2 модулді бақылауға арналған сұрақтар:

1. HPFS файлдық жүйесінің құрамы

2. Файлдардың блокті – тізбекті құрылымының ұйымдастыруы

 1. Файлдарды блокті – индексті бөлу

 2. Еңгізу – шығаруды басқарудың жалпы принциптрі

5. Unix операциялық жүйсінде файлға қатынау құқықтары, мысал келтіру

6. Файлдар картасы бойынша бөлу

7. Unix операциялық жүйсіндегі еңгізу-шығару стандартты кітапханасының функциялары

8. Программаланатын еңгізу-шығару

9. Каталог құрылымы

10. Unix операциялық жүйсіндегі пайдаланушының атрибуттары

11. Файлдық жүйенің диспетчерінің құрылымы

12. «қараңғы» каталогты құру, мысал

13. Файлдық жүйе менеджерінің жұмыс механизмдері

14. Қатармен еңгізу- шығаруды басқару

3 модулді бақылауға арналған сұрақтар:

1. Оперативті жадының жұмыс зоналары

2. Sendmail программасы

3. FTP командасы

4. ізсалу байланысы

5. дискіден алмасу операцияларының талдауы

6. Syslog- та программалау мысалдары

7. дискіде файлдарды орналастыру

8. виртуалды жадының құрылымы

9. виртуалды жадының диспетчерінің жұмысы

10. жадыны диспетчерлеу

11. бағыттарды конфигурациялау

12. Тораптық интерфейстерді конфигурациялау

13. Бағдарғылау домені

14. Жүктеу жазба құрылымы

15. Торапты басқару

1.9 Курстың саясаты мен процедурасы

Студенттер сабаққа міндетті түрде қатысулары қажет. Егер де студент сабаққа келмесе (себепті немесе себепсіз жағдайларға байланысты), онда ол оқудан тыс түрде жіберген сабағын тапсырады. Алдыңғы зертханалық жұмысты тапсырғаннан кейін ғана студенттерге келесі зертханалық жұмысты орындауға тапсырма беріледі. Қорытынды бақылауды тапсыру үшін студент алдымен барлық бақылау түрлерін тапсырып болуы қажет.

«Операциялық жүйелер» пәнін оқу барысында

Студенттер білу қажет:

 • ЭЕМ, жүйелері және тораптарын басқару принциптерін;

 • операциялық жүйелердің құрамдас бөліктерінің қызметтерін;

 • ЭЕМ, жүйелері және тораптарындағы есептеу үрдістерін, сұраныстарын

 • деректерді жәнеЭЕМ қорларын басқаратын программалар құру принциптерін

білулері керек.

2 НЕГІЗГІ ТАРАТЫЛАТЫН МАТЕРИАЛДАР МАЗМҰНЫ


2.1 Курстың тақырыптық жоспары әрбір тақырып үшін қарастырылған тақырыптардың атауы және академиялық сағат саны көрсетілген кесте түрінде құрастырылады.

Курстың тақырыптық жоспары

Тақырып атауы

Академиялық сағат саны


Дәріс

Лабораториялық сабақтар

СОӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

Кіріспе. Операциялық жүйенің жалпы түсінігі. Операциялық жүйелердің даму бағыттары. Операциялық жүйенің функциялары және міндеттері. Мультипрограммалау. Уақыт бөлу режимдері. Көпқолданбалы жұмыс режимдері. Арнайы міндетті және әмбебап операциялық жүйелер.

4

3

6

3

Операциялық жүйеденің архитектурасы Операциялық жүйенің үйлесімділігі. Үрдістерді басқаратын уақиғалық тітіктер. Үрдістер әрекеттестігі. Үзу жүйелері.

44

Операциялық жүйеде процесстердің берілуі Сигналдар өңдеу жабдықтары.

4

3

6

4

Процесстердегі әрекеттер және олармен байланысты түсініктер. Үрдістің біресепті және көпесепті орындалуы. Есепті көпсанашықты шешуді басқару тәсілдері.

45

Процессті жоспарлау. Енгізу-шығару жүйесін басқару. Синхронды және асинхронды енгізу-шығару. Енгізу-шығаруды диспетчерлеу. Еркін және тізбекті қатынас құру тәсілдері. Енгізу-шығару ағындары. Енгізу-шығаруды қорғау тәсілдері.

6

3

7

4

Файлдық жүйенің негізгі функциялары. Файлдық жүйенің құрамы. Файлдарды ұйымдастыру тәсілдері

4
6

5

Файлдық жүйенің менеджері. Файлдарды қорғау мен сақтау. Жадыны бірігіп қолдану.

2

3

7

5

Жадыны қорғау. Қатынас құру функциялары. Виртуалды жадыны ұйымдастыру. Беттерді аударыстыру стратегиялары. Жады қорының менеджері. Жадыны бөлу стратегиялары.

45

Қолданбалық интерфейстер және қабықшалар. Телеқатынасқұрудың программалық қамтамасы.

4

3

7

5

Хабарларды тіркеу, буферлеу және бағдарғылау. Қашықтан өңдеу. Электрондық пошта. Операциялық жүйені инициализациялау, генерациялау және пішінүйлесімдіру. Ақпаратты тораптық қорғау программалық құралдары. Қортынды

4
6

5

Барлығы (сағаттар)

40

16

45

45Похожие:

050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған icon050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» пәнінің оқу бағдарламасы...
050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған iconБекітемін
«Автоматтандыру және басқару», 050703 – Ақпараттық жүйелер, 050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандықтарының...
050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған iconБекітемін
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандықтарының студенттеріне арналған
050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студентеріне арналған
050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студентеріне арналған
050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған iconЛекциялар 32
«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтарының студенттері үшін
050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған iconПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы үшін «Физика»
050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студенттері үшін
050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студенттері үшін бітіру жұмыстарын орындау
050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған icon2. 1 Пәнді оқыту мақсаты
Дайындау бағыты 050704 «есептеу техникасы және бағдарламалық Қамтама» мамандығЫ
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница