Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Скачать 156.37 Kb.
НазваниеИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Дата конвертации09.02.2016
Размер156.37 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/42250.doc

Студенттерге арналған пән бағдарламасы

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасыАқпараттық жүйелерді жобалау пәні бойынша

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының

СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН пән бағдарламасы
Павлодар
Студенттерге арналған пән бағдарламасының бекіту парағы

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/11

БЕКІТЕМІН

ФМжАТ факультетінің деканы

_____________ Тлеукенов С.К.

«__»________________2008 ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Оспанова Назира НұрғазықызыИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы


«Ақпараттық жүйелерді жобалау» пәні бойынша

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының


СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН

Пән бағдарламасыПән бағдарламасы «___» _________ 2008 ж. бекітілген жұмыс оқу жоспары негізінде әзірленген.


Кафедраның отырысында қарастырылған «__»___________2008ж. №_____ хаттама


Кафедра меңгерушісі _____________________________Ж.К.Нұрбекова

(қолы)


Факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған «___»__________200__ж. №______ хаттама


ӘК төрайымы _______________________________ А.З.Даутова

(қолы)
Оқытушылар туралы мәліметтер

Оспанова Назира Нұрғазықызы - «Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы

Қабылдау уақыты: Кеңес беру кестесіне сәйкес А1-101 ауд.


1. Курстың мақсаты және міндеті, оның оқу үрдісіндегі орны:

1.1 Курстың мақсаты қазіргі заманғы экономикалықматематикалық әдістері мен есептеу техникасын қолдануға негізделген БАӨКЖ жобалау принциптерін, күрделі жүйені талдау және синтездеу концепциясын және әдістемесін меңгеру.


  1. Курстың міндеттері:

 • жаңа ақпаратты технологияларды және жүйелерді жобалаудың инструментальды құралдарын қолдану арқылы ақпаратты жүйелерді жобалаудың барлық түрлерін қамтамасыз етуге үйрету;


1.3 Курстың оқытылу нәтижесінде студенттер:

- ақпараттық жүйелерді макро және микродеңгейде жобалау әдістемесін;

жүйелердің иерархиялық принциптерін;

- жүйелік талдауды білулері керек.

- жобалаудың барлық кезеңдерінде ақпараттық жүйелерді тиімді жобалау мақсатымен жүйелерді декомпозиция әдістерін қолдануды;

- ақпараттық жүйелердің ұйымдастырушылық және функционалды құрылымдарын жобалаудың формальды әдістерін қолдануды;

- күрделі жүйелердің эскизді жобалауын іске асыруды және жобаланған жүйенің сенімділігі мен сапасын бағалауды игерулерлері керек.


1.4 Пререквизиттер:

 • жоғары математика;

 • алгоритмдеу және программмалау технологиясы;

 • ақпараттану.
Тематический план дисциплины


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07

2. Тақырыптық жоспар

2.1 Жалпы орта білім негізіндегі күндізгі оқу бөліміндегі студенттерге арналған пәннің тақырыптық жоспары, түскен жылы 2006

Ф СО ПГУ 7.18.1/14

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫр/с

Тақырыптар атауы

Сағат саны

дәріс

тәжірибе

СӨЖ

1

2

3

4

5Кіріспе

1
5Ақпараттық жүйелерді жобалаудың концепциясы

1

5

20Ақпараттық жүйелерді жобалаудың әдістемелік принциптері

3

5

20Ақпараттық жүйелердің компоненттерін жобалаудың модельдері мен әдістері

5

10

20Корпоративті ақпараттық жүйелерді жобалаудың технологиясы

5

10

25

Барлығы:

15

30

90


3. Курс мазмұны

3.1 Дәрістер мазмұны


Тақырып 1. Кіріспе

«Ақпараттық жүйелерді жобалау» курсының мақсаттары мен міндеттері. Экономика – математикалық әдістер теориясы, жаңа ақпараттық технологиялар мен есептеу техникасы негізіндегі әдістемелік қамтамасыз етудің негізгі бағыттары.

Тақырып 2. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың концепциясы

Жүйелер мен жүйелік талдау. Жүйе, иерархия, иерархия принциптері, сыртқы орта, декомпозицияның әртүрлі түрлері. Жүйелік талдау сатылары: есептің қойылымы, жүйені құрылымдау, модельді құру және зерттеу. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың кеңейтілген кезеңдері мен сатылары.

Тақырып 3. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың әдістемелік принциптері

Ақпараттық жүйелерді жобалаудың кезеңдері. Концептуальды, логикалық және физикалық жобалау. Ақпараттық және оптимизациялық есептер. Ең тиімдісін таңдау мақсатымен алгоритмдердің сапасын бағалау. Ақпараттық жүйелердің әртүрлі құрылымдарын көрсетудегі формальдық көзқарас.

Тақырып 4. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың модельдері мен әдістері

Қолданбалы программа пакеті базасында компьютерлік ақпаратты және жүйені басқарушыны құрастыру. БАӨКЖ–ді құрудың іріленген тобырлар: жоба алдындағы тексеру, ТЭН есептеу, техникалық тапсырманы өңдеу; жобаларды өңдеу – техникалық жобалау, жұмыстық жобалау; қолдануға енгізу – жұмыстың жобасын өңдеу, тәжірибелік қолдану, өндірістік қолдану. БАӨЖК–дің күтілген экономикалық тиімділікті есептеу.

БАӨЖК–ді өңдеудің индустиальды әдістері: объектілік, элементті, ішкіжүйелік және модельді.

Тақырып 5. Корпоративті ақпараттық жүйелерді жобалаудың технологиясы

Мультикомпонентті ақпараттық және басқарушы жүйелерді жобалау әдістері. «Дуализм» және көпкомпонентті принциптері.

Өндірістік кәсіпорындардың корпоративті ақпараттық жүйелері. Жаңа автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді жобалау кезеңдері: Бизнес–модель жасау және талдау. Бизнес–модельде формализациялау, бизнес–процестердің логикалық моделін жасау. Лингвистикалық қамтаманы таңдау, программалық қамтама жасау. ААЖ–ді тестілеу және іске асыру. Жүйелерді эксплуатациялау, іске қосу және бақылау.

3.2 Тәжірибелік және зертханалық сабақтардың тақырыптарының тізімі.

1. «Ақпараттық жүйелердің құрылымдарын синтездеу немесе мәліметтерді өңдеу жүйесі» блогын жобалау.

2. «БАӨКЖ эскизді жобасының программалық қамтамасын беріктілікке талдау» блогын жобалау.

3. «Объектінің беріктілігін, бақылаулық, басқарушылық қасиеттерін талдау» блогын жобалау.

4. «Берілген басқару заңдарымен АБЖ-ды синтездеу» блогын жобалау, соның ішінде модульді, тиімді реттеуіштің аналитикалық құрастыруы, сандық реттеуіш.

5. Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық іс-әректіне талдау жасаудағы экономика-математикалық әдістер.

6. Өндірістік кәсіпорынның және оның тармақтарының экономикалық дамуын жорамалдаудағы экономика-математикалық әдістер.


3.3 СӨЖ мазмұны

ЖОБ негізінде күндізгі оқу бөліміне түскен студенттерге арналған өздік жұмысы мазмұны, түскен жылы 2006


№ р/с

СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Көлемі (сағат)Қосымша тақырыптарға дайындық, рефераттар дайындау

реферат

сабақтардағы белсенділік

15Тәжірибелік жұмыстарға дайындық

қажет кестелерді, сызбаларды және т.б. даярлау

тәжірибелік жұмысқа жіберілуі

25Тәжірибелік жұмыстар бойынша есептер даярлау және оны қорғау

есеп

тәжірибелік жұмысты қорғау

20Үй тапсырмаларын орындау

жұмыс дәптерлері

сабаққа қатысуы

20Бақылау шараларына дайындық
МБ1, МБ2 және т.б. тестілеу жұмыстары

10

Барлығы
90


3.4 Өзіндік жұмыстың тақырыптардың тақырыптарының тізімі


 1. Ауысатын гипермәтінді құжаттарды зерделеу және құру.

 2. HTML – құжаттарының құрылымын зерделеу.

 3. HTML – құжаттарын динамикалық генерациялау.

 4. HTML-де кесте ұйымдастыру; HTML – құжатына кілтті сөздер, бөлімдер және т.б. арқылы іздеуді ұйымдастыру.

 5. Электронды оқулық құрудың бар әдістеріне шолу жасау.

 6. Кәсіпорынның инвестициялық қызметі.

 7. Инвестициялық жобаның бизнес-жобасы.

 8. Нарықтық экономиканың сұранысы мен ұсынысы.

 9. Ресейдің вертикальды-интегралды мұнай компаниялары. Олардың тәжірибесін ҚР-да қолдану.

 10. ҚР кәсіпорындарында маркетинг концепциясын құру. Кәсіпорынның маркетинг қызметін қалыптастыру.

 11. Модельдеудің UML – унифицияланған тілін зерделеу.4.Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


1 рейтинг

Апталар

1

2

3

4

5

6

7


барлығы

Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

8

6

15

14

15

14

28

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

2

-

2

-

2

-

2

8

Практикалық жұмыс


6


66


6


6


6


6


42

СОӨЖ7
714

СӨЖ орындау және қорғау


СӨЖ1

8
СӨЖ2

8
16

Межелік бақылау20

20
Апталар

8

9

10

11

12

13

14

15

Барлық ұпай

Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

6

12

14

12

6

12

14

24

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

2

-

2

-

2

-

2

-

8

Практикалық жұмыс


4


4


4


4


4


4


4


4


32

СОӨЖ
8
88
24

СӨЖ орындау және қорғауСӨЖ3

8СӨЖ4

816

Межелік бақылау


20

20


Бақылау түрлері: З - зертханалық жұмыс, ПР – практикалық жұмыс, СӨЖ – студенттің өздік жұмысы, МБ –межелік бақылау.


5. Курс компоненттері

Бақылау түрлері бойынша үлестердің таралымы

1. Ағымдағы бақылау 0,6

2. Емтихан 0,4


6. Курс саясаты

«Информатика» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, зертханалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті зертханалық, практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Әр тапсырма жеке файлда немесе бумада орындалып, СРС 1_ФИО, СРС 2_ФИО және т.б. деп аталынуы керек. СӨЖ-ының тапсырмалары иілгіш дикскке жазылып, бақылау шараларының кестесіне сәйкес оқытушыға тапсырылады.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

Семестрлік рейтинг мына формула бойынша есептеледі:

,

мұндағы: Р1 – рейтинг 1

Р2 – рейтинг2

Пән бойынша қорытынды рейтинг ұпайлар бойынша мына формула бойынша есептеледі:


Қ=СР*0,6+Е*0,4


мұндағы: СР – семестрлік рейтинг, Е – емтиханда алынған ұпайлар саны

Емтихан тест түрінде жүргізіледі.


7. Әдебиеттер


Негізгі әдебиеттер

 1. Петров В.Н. Информационные системы. СПб., «Питер», 2002,

 2. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении. М., «Дело», 2002,

 3. Мамиконов А.Г. Основы построения АСУ. М: «Высшая школа», 1989.

 4. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. М: ФиС, 1995

 5. Волобуева О.П. Теоретические оссновы компьютерных систем. Алматы: КазНТУ, 2001

 6. Конноли Т.М. Бегг К.Е. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. М.: «Вильямс», 2000

 7. Проектирование экономических информационных систем //под.ред. Смирновой Г.Н. М.: Финансы и статистика, 2001

 8. Юркевич Е.В. Введение в теорию информационных систем. М.: 2004Қосымша әдебиеттер

 1. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 6-е издание: Пер. с англ. – К.; М.; СПб.: Издательский дом «Вильямс»,2000

 2. Джеффри Д.Ульман, Дженифер Уидом. Введение в системы баз данных. Пер. с англ. – М.: Издательство «Лори»,2000
Похожие:

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Информатика, 050607 Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне «Қазіргі заманғы программалау тілдері» пәнінен
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
В070300 Ақпараттық жүйелер мамандығы студенттеріне Мамандыққа кіріспе пәнінен
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және ішкі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және күндізгі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
...
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница