5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Название5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
страница8/40
Дата конвертации09.02.2016
Размер5.35 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/WEPsait/oku/ТҚЭИ-kaz.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   40

Кредит саны: 4

Дәріс беруші : аға оқытушы Жумадилова М, Абдукерова А

Курстың мақсаты: ҚР кәсіпкерлік құқығы курсының мақсаты республикамыздағы кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығын зерттеу болып табылады. Сонымен бірге ҚР кәсіпкерлік құқығы курсының мақсаты студенттерді кәсіпкерлік қызмет туралы нормаларды құрайтын негізгі заң актілерімен таныстыру, кәсіпкерлік қызмет ұғымын қарастыру, кәсіпкер тұлғасын және оның құқықтық мәртебесін айқындау.

ҚР кәсіпкерлік құқығы курсының міндеті кәсіпкерліктің құқықтық режимін қарастыру болып табылады. Курс бойынша өткізілетін семинар сабақтарын жүргізу барысында тәжірибе материалдарымен студенттерді таныстыру, кәсіпкерлік қызметпен айналысу кезінде пайдаланылатын құжаттарды құрастыру бойынша тәжірибелік білімді көрсету қажет.

Деректемелері/Пререквизиттері: Құқық негіздері, Мелекет және құқық теориясы, ҚР мемлекет және құқық тарихы, Рим құқығы Азаматтық құқық (ж.б.),

Курстың/пәннің мазмұны:.

Курсты оқу барысында студен кәсіпкерлік қызмет құрамы туралы білім алып, оны басқа шаруашылық қызмет түрлерінен ажырату қажет. Сондай-ақ кәсіпкерліктің түрлену сипаттамасын, оның ұйымдық нысанын, кәсіпкерліктің құқықтық сипаттамасын, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу механизімін, ҚР заңы бойынша кәсіпкерлікті қорғау мен қолдау әдістерін біліп, тәжірибеде өз білімдерін қолдана білуі керек.

Ұсынылатын әдебиет:

1. 1995 жылдың 30 тамызындағы Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан

Республикасының 1998 жылғы 7 қазандағы Заңымен, 2007 жылғы 21 мамырдағы Заңымен,

2011 жылғы 2 ақпандағы Заңымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген нұсқасы

2. 1994 жылдың 27 желтоқсанындағы № 23 Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (жалпы бөлім),

02.04.2010 жылғы енгізілген өзгерістер және толықтырулармен

3. 1999 жылдың 1 шілдесіндегі № 409-I Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (ерекше бөлім),

15.07.2010 жылғы енгізілген өзгерістер және толықтырулармен

4. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан – 2030. Қазақстан халқына Жолдауы.

5. Бизнестің жол картасы -2020. ҚР Үкіметінің 2010 жылы қабылдаған Бағдарламасы

6. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық

өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы. 29 қаңтар 2010.

7. 2006 жылдың 31 қаңтарындағы № 124 Қазақстан Республикасының «Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңы,

06.01.2011 жылғы енгізілген өзгерістер және толықтырулармен

8. 1997 жылдың 21 қаңтарындағы № 67-I Қазақстан Республикасының «Банкроттық туралы» Заңы,

25.03.2011 жылғы енгізілген өзгерістер және толықтырулармен

9. 2003 жылдың 8 қаңтарындағы № 373-II Қазақстан Республикасының «Инвестициялар туралы» Заңы,

31.01.2011 жылғы енгізілген өзгерістер және толықтырулармен

10. 2008 жылдың 25 желтоқсанындағы № 112-ІV Қазақстан Республикасының «Бәсекелестік туралы» Заңы,

19.03.2010 жылғы енгізілген өзгерістер және толықтырулармен

11. 1995 жылдың 17 сәуіріндегі № 272-І Қазақстан Республикасының «Заңды тұлғаларды мемлекеттік

тіркеу туралы және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Заңы, 19.03.2010 жылғы

енгізілген өзгерістер және толықтырулармен

12. 2007 жылдың 11 қаңтарындағы № 214 Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» Заңы,

15.07.2010 жылғы енгізілген өзгерістер және толықтырулармен

13. Мороз С.П. Кәсіпкерлік (шаруашылық) құқық. - Алматы, Бастау, 2009.

14. Копбулов Р.А. Кәсіпкерлік құқық. Оқу құралы. - Қарағанды, 2010.

16. Елшібаев Р.Қ. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру. Оқу құралы. - Алматы, 2009.

17. Киздарбекова, Асетова Г.Б. Кәсіпкерлік құқық. Оқулық. - Алматы, 2011.

18. Бикебаев А.Ж. Конкурентное (антимонопольное) право и политика Республики Казахстан. - Алматы,

2010.

19. Сәбікенов С., Сәбікенова Г. Заң терминдері мен ұғымдарының қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздігі.

- Ал маты, 2007.

20. Мороз С.П. Кәсіпкерлік (шаруашылық) құқық бойынша практикум. - Алматы, 2009.

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Криминалистика

Пәннің коды: Kri 4305

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті пән

Оқу жылы: 4 оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 5

Дәріс беруші: аға оқытушы., з.ғ.к., Алтаев Е.,

Курстың мақсаты: оқу процесінде студенттер – криминалистика ғылымының жалпы, арнайы, нақты міндеттерінің қылмыстық істерді ашу, тергеу, алдын алу жұмыстарында жүзеге асырылу жолдарын көрсету арқылы пәннің тергеу іс тәжірибесін талдап қорытып және ғылым мен техниканың жетістіктерін қылмыспен күресте пайдалануға қылмыстық іс жүргізу заңдарының талаптарына сәйкес икемдеп ұсынған әдіс-тәсілдерін оқып үйрену негізінде құқықтық пәндерден алған білімдерін іс жүзінде пайдалануға дағдыландыру. Сонымен бірге криминалистика ғылымының түсінігін, жүйесін, даму тарихын, негізгі қағидаларын, басқа ғылым салаларымен арақатынасын, олардың жаңалықтарын тергеу тәжірибесіне ендіру жолдарын студенттердің оқып үйренуі қажет

Деректемелері/Пререквизиттері: ҚР Конституциясы, ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы

Курстың/пәннің мазмұны: Криминалистиканы оқып-үйрену ол қылмыстық әрекеттердің іздерін, айғақ заттарды іздеп табу, бекіту, алу және зерттеу әдістерін меңгеру, осы әдістерді жүзеге асыру үшін қолданылатын құрал-саймандарды қолдана білуді игеру. Тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде оның нәтижелілігін арттыру үшін оңтайлы тактикалық тәсілдерді қолдануды үйрету. Қылмыстық істерді тергеу барысында қолданылатын әдістемелік ұсыныстарды пайдалануға машықтандыру арқылы тергеу жұмыстарының сапасын арттыруға септігін тигізу.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Шакенов А.О.. Криминалистика. Оқулық. Астана, 2008.

 2. Коновалова В.Е. «Тактика производства очной ставки», М. 2000.

 3. Давлетов А.К. «Очная ставка на предварительном следствии» Л. 2003.

 4. Ратинов А.Р. «Судебная психология для следователей» М. 2005.

 5. «Криминалистика» под ред. И.Р.Пантелеева, Н.Н.Селиванова, М., ЮЛ, 2006.

 6. Белкин Р.С. «Собирание, исследование и оценка доказательств» М. 2006.

 7. Дулов А.В., Нестеренко В.Д. «Тактика следственных действий» Минск. 2006.

 8. Абуов А.Ғ. Криминалистика негіздері, Алматы «Жеті Жарғы» 2004.

 9. Жәкішев Е. Ғ. «Криминалистік тактика», Алматы «Жеті Жарғы» 1998.

 10. Гутман Ю.А. «Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» М. 1998.

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Адвокатура

Пәннің коды: adv 4308

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті, таңдау пән

Оқу жылы: 4 оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: аға оқытушы Мырзагулова Б

Курстың мақсаты: адвокаттық қызметтi реттейтiн ҚР қолданыстағы заңнамасын студенттерге оқыту, сондай-ақ оларды ҚР –дағы адвокатураның мәнi, мiндеттерi, жұмыс iстеуi мен қалыптасу тәртiбi, адвокаттардың құқықтары мен мiндеттерi туралы бiлiмдi қалыатастыру. Курстың бағдарламасы студенттердi болашақ кәсiби қызметке бейiмдеуге, оларға адвокаттар алқасы қызметiнiң негiзгi бағыттары және азаматтармен ұйымдарға көрсетiлетiн заң көмегi туралы жалпы түсiнiк беруге бағытталған. Бұл курс сонымен қатар ғылыми пән ретiнде де қарастырылатындығын атап өткен жөн, мұнда адвокат қызметiн реттейтiн заңнаманы әрi қарай жетiлдiруге байланысты мәселелерге назар аударылады. Бұған, сондай-ақ адвокатура менадвокаттардың құқық қорғау органдарымен және лауазымды адамдармен өзара қатынасына байланысты мәселелердi зерттеу мен ұсыныстар әзiрлеу.

Деректемелері/Пререквизиттері: ҚР конституциялық құқығы. ҚР-дағы құқық қорғау органдары, Заңгердің кәсіптік этикасы

Курстың/пәннің мазмұны:«Қазақстан Республикасының адвокатурасы және адвокаттық қызмет» курсы 4 курста жүргізіледі, 20 лекция (1 сабақ 1 академиялық сағат, яғни 50 минут), 10 сағат практика және 15 сағат студенттің өз бетімен оқытушымен жұмысы (СӨОЖ). Лекция сабақтарын өткізу барысында оқытушы маңызды және қолданбалы сипаттағы негізгі сұрақтарды баяндайды. Практикалық және семинар сабақтарын өткізу барысында оқытушы жұмысын студенттердің барлығы сол тақырыпты меңгеру дәрежесін анықтайтындай етіп өткізу керек. Жалпылай алғанда келесідей бақылау түрін қолдануға болады: сауалнама, баяндама жасау, процессуалдыө акт жасау, дискуссия, коллоквиум. Қосымша оқыту нысаны ретінде студентің өз бетінше оқытушымен жұмысы (СӨОЖ) қарастырылған. Аталған оқу нысанының міндеті студенттің жекелеген тақырыптарды өзі оқып меңгеруі және өзіндік шығармашылық қабілетін арттыру.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. ҚазақстанРеспубликасының Конституциясы. Алматы: Қазақстан. - Алматы, 2010ж.

 2. 1997 жыл 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының адвокаттық қызметi туралы заңы.

 3. 1997 жыл 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргізу кодексi .

 4. 1997 жыл 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi.

 5. 1999 жыл 13 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Азаматтық iс жүргiзу кодексi.

 6. 1995 жыл 17 сәуiрдегi ҚР-ның “Лицензиялау туралы” заңы.

 7. 1999 жыл 26 тамыздағы Қазақстан Республикасы үкiметiнiң қаулысы “Республикалық бюджет қаражы есебiнен адвокаттар көрсететiн заң көмегiне ақы төлеу және қорғау мен өкiлдiк етуге байланысты шығыстарды өтеудiң ережелерi туралы” (2001 жыл 24 желтоқсандағы өзгерiстер мен толықтырулар).

 8. Адвокатура нормативтiк құқықтық актiлердiң жинағы. Алматы: 1999 жыл.

 9. 1994 жылғы 12 ақпандағы Қазақстан Республикасыдағы құқықтық реформаның мемлекеттiк бағдарламасы. (негiзгi бағыттар). ҚР-сы Президентi мен үкiметiнiң актiлерiнiң жинағы 1994, № 9.

10.2000 жыл 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасының “Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттiк қорғау туралы” заңы

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: Кредиттік оқыту жүйесі бойынша білім алушының бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға қойылады.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана, электронды оқулықтар, интерактивті тақта, интернет сынып


Таңдау компоненттері


Курстың/пәннің/юниттің атауы- ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы

Пәннің коды: KRAІK 3301

Пәннің типі: Базалық, міндетті

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші доцент., з.ғ.к., Исаева Ж.А

Курстың мақсаты: «ҚР-ның азаматтық іс жүргізу құқығы» курсын оқытудың мақсаты студенттердің азаматтық істер бойынша сот төрелігін іске асыру барысында сот пен іске қатысушылардың арасында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормаларының маңызын, құқықты қорғаудың соттық нысанының басымдылығын, құқық нормаларының оларды практикада қолданумен тығыз байланыстылығын түсінуі, студенттерде құқықтық көзқарастарды, барлық негізгі іс жүргізушілік институттар мен ұғымдар: азаматтық іс жүргізу құқығы саласының мәні, азаматтық процестің соттың сот төрелігін жүзеге асыруы бойынша қызметі екендігі, іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың ерекшелгі, соттың және азаматтық сот ісін жүргізу қатысушыларының құқықтары мен міндеттері, процесс сатылары туралы, яғни азаматтық іс жүргізу құқығы басшылыққа алатын құқықтық ұғымдар туралы дұрыс түсінік қалыптастыру

Деректемелері/Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы, ҚР Азаматтық құқығы

Курстың/пәннің мазмұны: Бұл оқу курсының оқыту пәні азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру барысында пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары, сондай-ақ азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымына тән құқықтық ұғымдар, теориялық көзқарастар мен концепциялар болып табылады. Осыған орай, азаматтық процесс азаматтардың ар-намысын қорғауда, еңбектік және басқа да дауларды шешуде, моральдік және материалдық зиянның орнын толтыруда, азаматтық құқықтық қатынастың барлық субьектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуде тиімді құрал болуы тиіс

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Треушников М.К. Гражданскии процесс. Москва 2000 г.

 2. Абдуллина З.К. Производство гражданских дел в суде первой инстанции. Алматы.1998г.

 3. Аргунов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе. Москва. 1991г

 4. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право РК: Алматы , 2001г

 5. Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы» ҚР-ң Конституциялық заңы. 2000 ж. 20 желтоқсан.

 6. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім), 27 желтоқсан 1994; Ерекше бөлім, 1 шілде 1999 ж.

 7. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу Кодексі. 1998 ж. 2000 жылғы 29 наурыздағы №42-11, 2000 ж. 5 шілдедегі №75-11, 2001 жылғы 2 наурыздағы №162-11, 2000 ж. 11 шілдедегі №238-11 8 шілде 2003 жыл заңдарымен енгізілген өзгірістер және толықтыруларымен.

 8. ҚР Жоғары соты пленуымының 9 қаулысы. 30 маусы 2000 ж. Азаматтық іс жүргізу заңдарының кейбір нормаларын пайдалану туралы.

Сабақ беру әдістері: ролдік ойындар, оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы

Пәннің коды: KRAІK 3302

Пәннің типі: Базалық, міндетті

Оқу жылы: 3- оқу жылы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   40

Похожие:

5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconҚұқықтану және халықаралық қатынас факультеті 2010-2011 оқу жылы
Мамандығы 5В030100 құқықтану 2 курс 3 аоб семестр күндізгі қазақ бөлімі 204 топ
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница