5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Название5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
страница7/40
Дата конвертации09.02.2016
Размер5.35 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/WEPsait/oku/ТҚЭИ-kaz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Жерді пайдалану мен қорғаудың мемлекеттік бақылауды жүзеге асырудың тәртібі туралы Ереже. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 19.02.1997 жылғы қаулысымен бекітілген

 2. Қазақстан Республикасының жер ресурстарын басқару комитеті туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 21.04.1998 жылғы қаулысымен бекітілген.

 3. ҚР Үкіметінің 2 қырқүйек 2003 ж. «Мемлекеттің немесе мемлекеттік жер пайдаланушының жер учаскесін жеке меншікке немесе жалға беру кезіндегі ақының базалық ставкаларын бекіту туралы»қаулысы.

 4. ҚР Үкіметінің 22 тамыз 2003 жылғы «Жер учаскесіне құқықты күәландырытын құжаттардың нысанын бекіту туралы» қаулысы.

 5. ҚР Үкіметінің 22 казан 2003 ж. Қазақстан Республикасының азаматының шаруа /фермер/ қожалығын жүргізуге, Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес Заңғы түлғаларында және олардың артықшылық берілген түлгаларында тауарлы ауылшаруашылық жүргізу үшін жеке меншік құқығында сонымен бірге шетел түлгаларымен азаматтық жоқ адамдарда ауылшаруашлық өндірісін жүргізу үшін пайдалану құқығында болатын ауылшаруашылық мақсчатына арналған жерлердін бір әкімшілік аудан бойынша шектіқ мөлшерін бекіту туралы қаулысы.

 6. Стамкулов А.С. Қазақстан Республикасының Экология құқығы Тараз 2003 Жалпы және ерекше бөлім.

 7. Быстров Г.Е. Опыт аграрной реформы состояние и тенденции развития. Минск, 2000

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: ҚР Экологиялық құқығы

Пәннің коды: EPRK 3216

Пәннің типі: Базалық, міндетті

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші : Қаржаубаева Л.М,, заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Курстың мақсаты: ҚР заңдар жүйесінде қолданылып жүрген заңдардың ішінде – экологиялық заңдардың орны ерекше. Бұл курста студенттерге ҚР табиғи ресурстарды мен қоршаған орта байлықтарын өндіру, өңдеу және экология саласындағы нормативтік құқықтық актілерімен таныстыру, табиғи ресурстар мен қоршаған орта байлықтарын пайдаланудың құқықтық реттелуін, мемлекеттік басқару органдарының қоршаған орта байлықтарын пайдалануды жүргізу саласындағы өкілеттілігін және түрлерін экология қатынастардың реттелу ерекшеліктері т.б. экология саласындағы құқықтық іс-әрекеттер жайлы толық мәлімет алады.

Деректемелері/Пререквизиттері: ҚР Конституциясы., ҚР Азаматтық құқық., ҚР Қылмыстық құқық

Курстың/пәннің мазмұны: ҚР Экологиялық құқығы Қазақстан Республикасындағы құқық жүйелерінің бірі. Себебі табиғи ресурстарға бай және сонымен бірге, экологиялық ахуалы басыт назарда тұрған Қазақстан Республикасында экология саласындағы қатынастарды құқықтық реттеудің маңызы жоғары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. ҚР Конституциясы 30.08.1995ж өзгертулер мен толықтырулармен бірге 21.05.2007 ж №254

 2. ҚР Экологиялық кодексі 19.01.2007ж Юрист баспасы, Алматы, 2011ж

 3. ҚР Жер кодексі 20.05.2003 ж Юрсит баспасы, Алматы, 2011ж

 4. Абдаимов Б. Экологиялық зиян: сипаттамасы, денсаулыққа әсері, сот арқылы өтелуі. А., 2001ж

 5. Байделдинов Д.Л., ҚР-ң Экологиялық құқығы. Алматы, 2005ж

 6. Бакишева Г.С. Экологическое право РК. Караганда 2002г

 7. Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования. М., 2003г

 8. Культелеев С.Т. Экологическое право РК. А., 2003г

 9. Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений. М., 1998г

 10. Дубовик О.Л. Экологическое право. Учебник. М., Проект, 2005г

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың / пәннің / юниттің атауы: Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары

Пәннің коды:ККО 1211

Пәннің типі: Базалық таңдау пән

Оқу жылы: 1 оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 5

Дәріс беруші: аға оқытушы Мырзағұлова Б.К, Қындыбаева Р.Р

Курстың мақсаты: «Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары» курсының мақсаты ҚР құқық қорғау органдары туралы және олардың құзыреті, құрылымы жайлы жалпы түсінік беріп үйрету болып табылады.

Деректемелері: Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы.

Курстың / пәннің мазмұны: «Қазақстан Республикасындағы құқық қорға органдары» оқу пәні студенттерге керекті деген білімді, оның ішінде: құқық қорғау органдарының, соттың, сот әділдігі мен билігінің, судьяның, сот әділдігінің демократиялық принциптерінің ұғымын және алдына қойылған мақсаттары сот органдарының құрылуы мен ұйымдастырылу тәртібі және Қазақстандағы сот жүйесінің қалыптасуы, кеңес заманында және қазіргі уақытта даму кезеңдері туралы, құқық қорғау және сот органдарының заңи тұрпаты, олардың мемлекеттік органдармен қарым-қатынасы, құқық қорғау қызметін жүзеге асырушы тұлғалардың құқықтары мен міндеттері және оларға қойылатын талаптар туралы жалпы түсініктер алуға септігін тигізеді. Сонымен қатар, құқық қорғау және сот органдары қызметінің негізгі бағыттары туралы айтылып, судьяның мемлекеттік биліктің өкілі ретінде, сот әділдігін жүзегеасыру ерекшеліктеріне басты назар аударылады.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Мәми Қ. Ә. Қазақстандағы сот реформасының даму кезеңдері. - Астана, 2003.

2. Халиқов К. Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары. – Алматы, 1995.

3. Халиков К.Х., Серімов Е.Е. Сот шешендігі. Оқу құралы. – Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2006.

4. Мами К. Становление и развитие судебной власти в Республике Казахстан. – Астана: Елорда, 2001.

5. Мами К.А. Конституционная законность и судебная власть в Республике Казахстан: Основные тенденции и приоритеты. – М.: Наука, 2004.

6.. Судоустройство и правоохранительные органы в российской Федерации: Учебник / отв. ред. В.И. Шевцов. – М.: Проспект, 1996.

8. Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права. – М.: Былина, 2002.

9. Лебедев В.М. Судебная защита свободы и личной неприкосновенности граждан на предварительном следствии: Учебное пособие. – М., 2001.

10. Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации. – М., 2000.

11. Этика судьи: Пособие для судей / науч. ред. Н.В. Радутная. – М., 2002.

12. Правоохранительны органы Российской Федерации / под ред. В.П. Божьева. – М.: Спарк, 2002.

13. Халдеев Л.С. Судья в уголовном процессе: Практическое пособие. – М.: Юрайт, 2000.

14 Шарипов Ш. Судьяның тәуелсізідігі: Оқу құралы. – Алматы: Данекер, 2003. – 207 б.

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың / пәннің / юниттің атауы: Салыстырмалы құқықтану

Пәннің коды: ТК 2202

Пәннің типі:Базалық, таңдау пән

Оқу жылы: 1 оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 4

Дәріс беруші: аға оқытушы Б.Ж.Айтимов

Курстың мақсаты: Өз ұлттық құқығын жақсарту және оның алдында тұрған ғылыми-қолданбалы мәселелерді шешу үшін елдердің құқықтық жүйесі мен құқықтық институттарын оқыту; қазіргі замандағы құқықтық жүйелерді кешенді оқыту; қазіргі замандағы құқықтық мәселелерді салыстырмалы зерттеу; ұлттық құқықтық жүйені щетелдік құқықтық жүйелермен салыстырмалы оқыту; құқықтық шындық туралы жаңа теориялық білімдерді игеру.

Деректемелері: Қазақстан мемлекеті мен құқығының негіздері; Шетелдердің мемлекеті мен құқығының тарихы; Қазақстан мемлекеті мен құқығының тарихы; Шетелдердің конституциялық құқығы; Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы; Мемлекет және құқық теориясы; Рим құқығы

Курстың / пәннің мазмұны: Салыстырмалы құқықтану құқықты оқып үйренуді ұлттың бір жақты нұсқаудың шеңберінен шығып, құқықты кең аяда зерттеуге жол ашады. Ұлттық құқықтық жүйе мен шет елдердің құқықтық жүйесінің ара-қатысын анықтау әр түрлі мемлекеттердің ұлттық, құқықтық жүйесінің ерекешеліктерін айқындауға мүмкіндік береді. Түрлі құқықтық жүйелерді зерттеу, әр елдің құқығының даму жолдары мен ерекшеліктерін түсінуге көмектесумен қатар, өз елінің заң ғылымдарын дамытуға жол ашады. Сондықтан да, салыстырмалы құқықтану заң ғылымдарын дамытуға құқықтық шындық туралы жаңа теориялық білім ғана емес, ұлттық құқықтың даму тұжырымдамасын жасап, қалыптастыруда да қолданылады.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Ө. Қ. Қопаев Шетелдердің конституциялық құқығы. А. 1998ж.

2. Ғ. Сапарғалиев. Қ.Р-ң конституциялық құқғы. А. 1998ж.

3. Қ.Р-ң Конституциясы.(түсініктеме). А. 1998ж.

4. Ж. Башиев. Конституционное право РК. 2001г.

5. А.Н. Сагиндыкова. Конституционное право РК. 1999г.

6. А. Чаркин. Конституционное право зарубежных стран М. 1997г.

7. Медушевски А.Н. Сравнительное Конституционное право и политические институты. М., 2002г.

8. Сравнительное Конституционное право. М., 2002г.

9. Конституции стран СНГ.(сост. Ю. Булуктаев.) А. 1999г.

10. Ж. Башиев, К. Шакиров. Конституции 16 стран мира. А. 1999г.

11. В.Е Чиркин. Конституционное право развивающихся стран. М. 1990г.

12. 17. Табанов Салыстырмалы құқықтану негіздері А, 2003

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Криминология

Пәннің коды: TK4304

Пәннің типі: Кәсіптік, таңдау пән

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 4

Дәріс беруші: аға оқытушы, з.ғ.к., Қаржаубаева Л

Курстың мақсаты: Криминология қылмыстылықты, оның себептері мен жағдайларын, қылмыскердің жеке тұлғасын, қылмыстылықпен күресу мен алдын алу шараларын зерттеу мен өңдеуде қомақты орны алады. Криминология – қылмыстылық, оның себептері мен жағдайлары, қылмыскердің тұлғасы, қылмыстылықпен күрес шараларының жүйесі туралы ғылым. Болашақ жоғарғы дәрежелі заңгер, қылмыстылық және басқа да құқықбұзушылықтардың алдын алу, сақтандыру және олармен күрес шараларын жүргізуге бағытталған ІІМ-гі органдарының, прокуратура, сот және басқад да әділет органдарының жұмыстарының статистикалық көрсеткіштеріне маңызды талдау жасау әдістемесін қалыптастыра білуі, қылмыстылық және басқа да құқықтық құбылыстарды зерттеу мен талдаудың статистикалық әдістемесін терең меңгеруі қажет

Деректемелері/Пререквизиттері: ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы, ҚР Қылмыстық атқару құқығы.

Курстың/пәннің мазмұны:. «Криминология» білім беру, Криминологияның жалпы ережелерін, принциптерін, оның негізгі ұғымдарын түсіндіру, сондай-ақ нақты қылмыстардың субъективтік жағының сипаттамасын беру. Студент курсты оқу барысында біліп шығу тиіс:

 1. Криминология пәнін меңгерудің әлеуметтік рөлі, олардың яғни қылмыстың алдын алу амалдарымен арнайы құралдары арқылы күрес жүргізе білу;

 2. Криминологияның негіздері жалпы ережелері принциптерін, оның негізгі ұғымдары мен институттарын білу.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений. М., 2001.

 2. Жабдаев С.Х. Криминология. Краткий курс лекции. Алматы: Жеті-жарғы, 2002.

 3. Жулев В.И. Предупреждение дорожно – транспортных проишествий. М., 2002.

 4. Криминология./Под ред. Ю.Ф. Кваши. Ростов – на – Дону, 2002.

 5. ЛановенкоИ.П. Пьянство и преступность: история, проблемы. Киев, 2001.

 6. Основы противодействия коррупции: Учебное пособие/Под ред. И.И. Рогова, К.А. Мами, С.Ф. Бычковой. Алматы, 2004.

 7. Рогов И.И. Экономика и преступность. Алматы, 1999.

 8. Тирский В.В. Предупреждения рецидива преступления. Томск, 1999.

 9. Токарев А.Ф. Криминологическое прогнозирование и планирования предупреждения преступления. М., 2000.

 10. Эминов В.Е. Мацкевич И.М. Преступность военнослужащих. Исторический, криминологический, социально – правовой анализ. М., 1999.

 11. Явчуновская Т.М. Криминологическая характеристика женской преступности. Иванова, 2001.

 12. Яковлев А.М. Экономическая преступность: закон и жизнь. М., 2000.

 13. Алауханов Е.О. Криминология. Оқулық. – Алматы: Жеті жарғы, 2006

 14. Давыдов Я.В. Криминология ( конспект лекций). – М.: Приор – издат., 2005

 15. Водопьянов В. Криминология (конспект лекций в схемах). – М.:Приор – издат, 2005.

 16. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренных дел и юстиции / Под ред. Аверьяновой Т.В. и Статкуса В.Ф. м., 2003.

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы Кәсіпкерлік құқығы

Пәннің коды: KK 3301

Пәннің типі: Базалық, міндетті

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі:1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40

Похожие:

5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconҚұқықтану және халықаралық қатынас факультеті 2010-2011 оқу жылы
Мамандығы 5В030100 құқықтану 2 курс 3 аоб семестр күндізгі қазақ бөлімі 204 топ
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница