Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
Скачать 255.38 Kb.
НазваниеТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
Дата конвертации09.02.2016
Размер255.38 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/60703.doc


Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus)

Ф

ФСО ПГУ 7.18.3./37


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
«Ақпаратты өңдеу әдістері» пәні бойынша

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы студенттеріне арналған
ПӘНДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)Павлодар

Пәнді оқыту бағдарламасын бекіту парағы (Syllabus)

Ф

ФСО ПГУ 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ФМ ж АТ факультетінің деканы

_____________ Нурбекова Ж.К.

«____»_________2010ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Нұрғазина Б.Қ.«Ақпаратты өңдеу әдістері» пәні бойынша

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығына күндізгі және сырттай оқитын студенттерге арналған
Пәнді оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «____»________ 2010 ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.


Кафедраның отырысында қарастырылған «____»________2010ж.

№___ хаттама


Кафедра меңгерушісі ____________ А.Ж.Асаинова «__» ______ 2010ж.


ФМжАТ факультеті оқу-әдістемелік кеңесінде құпталған

2010ж. «_____»______________ №____ хаттама


ОӘК төрайымы _______________ Ж.Г.Муканова  1. Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпараты


Нұрғазина Балқаш Кадылбекқызы – аға оқытушы
«Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасы А1 ғимаратында 102 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 673687 (ішкі 1125)


2. Пән туралы мәліметтер

«Ақпаратты өңдеу әдістері» курсы 1 семестрге есептелген. Семестрде 22,5 сағат дәрістік сабақтар, 22,5 сағат тәжірибелік және 90 сағат студенттердің өздік жұмысы қарастырылған. Бақылау түрі – емтихан.

Сабақтардың, межелік бақылаулардың және емтихан сессиясының кестелерін деканат қояды. Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.


  1. Пәннің жұмыс көлемі


Оқу түрі

Семестр

Кредит саны

бар-лығы

Аудиториялық сабақтар түрлері боынша сағаттар саны

Студенттердің өздік жұмыстар сағаттарының саны

Бақылау түрі

дәріс-тер

тәжіри-белік


Бар-лығы

СОӨЖ

Күндізгі жалпы орта білім, 2008ж

5

3

135

22,5

22,5

90

45

емтихан

Сырттай орта кәсіби білім, 2008

5

3

135

3

9

117

18

емтихан

Сырттай жалпы орта білім, 2008

6

0

12

6

6


Сырттай жалпы орта білім, 2007

7

3

123
6

117

18

емтихан4. Пәннің мақсаты мен міндеттері


Пәннің мақсаты: студенттердің сандық емес алгоритмдерді анықтау және ондай алгоритмдерді құру білімдері мен дағдыларын қалыптастыру; алгоритмдерді күрделілік тұрғысынан талдау әдістерін меңгеру.


Пәннің міндеттері:

- массивтердегі іздеу мен сұрыптау әдістерін және оларды жүзеге асыру алгоритмдерін қарастыру, талдау;

- ақпаратты құрылымдау: ағаштар мен граф түрінде бейнелеу әдістерін сипаттау және талдау;

- сыртқы файлдардағы ақпаратты пайдалану әдістерін арастыру.


5. Білім мен дағдыларға қойылатын талаптар

Студент білу керек:

- массивтерді өңдеуге байланысты анықтамалар мен ұғымдарды, массивтегі ең үлкен, ең кіші мәндерді анықтау, элементті іздеу мен массивті сұрыптау әдістерін;

- бинарлық ағаштарға қолданылатын операцияларды


Студент үйрену керек:

рекурсивті алгоритмдерді жүзеге асыру;


6. Пререквизиттер

Информатика; Алгоритмдеу мен программалау тілдері.


7. Постреквизиттер

Мультимедиалық жүйелерді жобалау және құрастыру.


8. Тақырыптық жоспар8.1 Жалпы орта білім базасындағы күндізгі оқу түрі

№ т/н

Мазмұны


Сағат саны

Дәрістер

Тәжір

СӨЖ«Ақпаратты өңдеу әдістері» пәніне кіріспе. Ақпараттық массивтерді өңдеудің қарапайым алгоритмдері

2

2

10Ақпараттық массивте элемент іздеу. Қарапайым іздеу. Бинарлық іздеу. Ақпараттық массивте ең үлкен және ең кіші элементті іздеу.

2

2

10Рекурсия. Рекурсивтік шешімдер. Заттарды тізу. Ақпараттық массивте рекурсивті іздеу.

2

2

10Алгоритмдердің тиімділігі және сұрыптау. Алгоритмдердің тиімділігін өлшеу. сұрыптау алгоритмдерін салыстыру

4

4

10Тоғайлар. Абстрактілік бинарлық тоғай. Іздеудің абстрактілік бинарлық тоғайы. Жалпы түрдегі тоғайлар

2

2

10Кестелерді тиімді жасау. Іздеудің теңдестірілген тоғайлары. Хэштеу.

2

2

10Графтарды қолдану әдістері.

2

2

10Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы файлда мәліметтерді өңдеу

2

2

10Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы кестелер. Сыртқы файлды индекстеу. Сыртқы хэштеу. В-тоғайлар. Айналып өту алгоритмі. Көптік индекстеу.

4,5

4,5

10
Барлығы

22,5

22,5

90


8.2 Жалпы орта білім базасындағы сырттай оқу түрі, 2007жТақырыптар

Сағат саны

Лекц

Практ

СӨЖ

1

Маркетингтің теориясы және тұжырымдамалары


2

Маркетингтік ақпарат


3

Маркетингтік ақпарат дайындаудың бағдарламалық құралдары


4

Тұтыну нарығы5

Маркетингтік зерттеулер


6

Нарықты сегменттеу


7

Маркетинг жүйесіндегі тауар саясаты


8

Маркетинг жүйесіндегі баға саясаты


9

Маркетингтік коммуникациялар


10

Халықаралық маркетинг

Барлығы
9. Пәннің қысқаша сипаттамасы

Cандық емес алгоритмдерді анықтау және ондай алгоритмдерді құру –алгоритмдер теориясында қарастырылатын басты мәселелердің бірі. Алгоритмдерді құрумен қатар, оларды күрделілік тұрғысынан талдап, тиімді әдістерді таңдау бірқатар өндірістік немесе тәжірибелік мақсаттарда ірі жетістіктерге жеткізеді. Аиалған пән осы мәселелерді қарастырады.


10. Курс компоненттері
10.1 Теориялық курс тақырыптары

Тақырып №1 «Ақпаратты өңдеу әдістері» пәніне кіріспе. Ақпараттық массивтерді өңдеудің қарапайым алгоритмдері

Тақырып №2 Ақпараттық массивте элемент іздеу. Қарапайым іздеу. Бинарлық іздеу. Ақпараттық массивте ең үлкен және ең кіші элементті іздеу.

Тақырып №3 Рекурсия. Рекурсивтік шешімдер. Заттарды тізу. Ақпараттық массивте рекурсивті іздеу.

Тақырып №4 Алгоритмдердің тиімділігі және сұрыптау. Алгоритмдердің тиімділігін өлшеу. сұрыптау алгоритмдерін салыстыру

Тақырып №5 Тоғайлар. Абстрактілік бинарлық тоғай. Іздеудің абстрактілік бинарлық тоғайы. Жалпы түрдегі тоғайлар

Тақырып №6 Кестелерді тиімді жасау. Іздеудің теңдестірілген тоғайлары. Хэштеу.

Тақырып №7 Графтарды қолдану әдістері.

Тақырып №8 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы файлда мәліметтерді өңдеу

Тақырып №9 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы кестелер. Сыртқы файлды индекстеу. Сыртқы хэштеу. В-тоғайлар. Айналып өту алгоритмі. Көптік индекстеу.


10.2 Тәжірибелік сабақтар мазмұны


Тақырып №1 «Ақпаратты өңдеу әдістері» пәніне кіріспе. Ақпараттық массивтерді өңдеудің қарапайым алгоритмдері

Тақырып №2 Ақпараттық массивте элемент іздеу. Қарапайым іздеу. Бинарлық іздеу. Ақпараттық массивте ең үлкен және ең кіші элементті іздеу.

Тақырып №3 Рекурсия. Рекурсивтік шешімдер. Заттарды тізу. Ақпараттық массивте рекурсивті іздеу.

Тақырып №4 Алгоритмдердің тиімділігі және сұрыптау. Алгоритмдердің тиімділігін өлшеу. сұрыптау алгоритмдерін салыстыру

Тақырып №5 Тоғайлар. Абстрактілік бинарлық тоғай. Іздеудің абстрактілік бинарлық тоғайы. Жалпы түрдегі тоғайлар

Тақырып №6 Кестелерді тиімді жасау. Іздеудің теңдестірілген тоғайлары. Хэштеу.

Тақырып №7 Графтарды қолдану әдістері.

Тақырып №8 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы файлда мәліметтерді өңдеу

Тақырып №9 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы кестелер. Сыртқы файлды индекстеу. Сыртқы хэштеу. В-тоғайлар. Айналып өту алгоритмі. Көптік индекстеу.


СОӨЖ мазмұны

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

10

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй жұмыстарын әзірлеу.

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

20

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Конспект т.б

Коллоквиум т.б

50

5

Бақылау жұмыстарына дайындық
МБ1,МБ2, коллоквиум (тест және т.б)

10

Барлығы:

90


Бақылау түрлері бойынша кезекті үлгерім балдарының бөлінуі


Күндізгі оқу бөлімі


Бақылау түрі

Баллдың ең үлкен мөлшері

КҮ1

КҮ2

1. Сабаққа қатысу, сабақтарға дайындалу және топпен жұмыс істеу

30

25

2. Практикалық жұмыстарды орындау және тапсыру

30

30

3. СӨЖ орындалуы

40

45

Барлығы

100

100


Сырттай оқу бөлімі


Бақылау түрі

Баллдың ең үлкен мөлшері

КҮ1

1. Оқу сессиясындағы сабақтардан алған баллдар, сабаққа қатысу, практикалық жұмыстарды орындау және тапсыру,

15

2. Оқу сессиясы аралығында алған баллдар (СӨЖ орындау және қорғау, реферат, бақылау жұмыстары).

60

3. Оқу-емтихан сессиясынан алған баллдар.

25

Барлығы

100


10.4 Үлгерімді тексерудің күнтізбелік графигі


Күндізгі оқу түрі

1 рейтинг

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Бар лығы

Аптадағы ең үлкен балл

19

6

19

6

19

6

19

6

АҮ1

100


Сабаққа қатысу

Лекц.

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Практикалық ұмыс

ПР1-2ПР3ПР4-5ПР6ПР7-8ПР9ПР10-11ПР1248

СОӨЖ уақытында орындау

СОӨЖ1

9
СОӨЖ2

9
СОӨЖ3

9
СОӨЖ4

9
36

Мерзімді бақылау


МБ1

100
2 рейтинг

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы

Аптадағы ең үлкен балл

15

15

15

15

15

15

10

АҮ2

100


Сабаққа қатысу

Лекц.

2

2

2

2

2

2

2

14

Практ. жұмыс

ПР

13-14
ПР

15
ПР

16-17ПР18

3ПР19-20
ПР21ПР2244

ОӨЖ уақытын-да орындау

СОӨЖ5

9
СОӨЖ6

9
СОӨЖ7-8

12 б
СОӨЖ 9-10 12б

42

Мерзімді бақылауМБ2

100


Сырттай оқу түрі
Апталар

1

2

3

1 рей тинг

4

5

6

2 рей тинг

Бар лығы

Аптадағы ең үлкен балл


100


100

Сабаққа қатысу

Лекц.

2

2

2Практикалық ұмыс

ПР1-2ПР3ПР4-5


ПР7-8ПР9ПР10-11ПР12


СОӨЖ уақытында орындау

СОӨЖ1

9
СОӨЖ2

9
СОӨЖ3

9
СОӨЖ4

9Мерзімді бақылау


МБ1 100


МБ2

100

11. Курс саясаты

«Ақпаратты өңдеу әдістері» курсы теориялық және практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Әр тапсырма жеке файлда немесе бумада орындалып, СРС 1_ФИО, СРС 2_ФИО және т.б. деп аталынуы керек. СӨЖ-ының тапсырмалары иілгіш дикскке жазылып, бақылау шараларының кестесіне сәйкес оқытушыға тапсырылады.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарының кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

1. Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

2. Межелік бақылау (МБ) 100 балдық шкаламен анықталады.

Межелік бақылауға ағымдық үлгерім (АҮ) балы бар студенттер жіберіледі.

3. АҮ мен МБ бағалары бойынша студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) анықталады. Р1(2)=КY1(2)*0,7+ МБ1(2)*0,3

Егер студент МБ орындамаса немесе МБ-дан 50 баллдан кем алса, онда рейтинг анықталмайды. Бұл жағдайда декан студенттің МБ тапсыруының жеке мерзімін тағайындайды.

4. Студенттің семестр бойынша емтиханға жіберу рейтингі (ЖР) бағасы ЖР=(Р1+Р2)/2

Егер пән бойынша курстық жұмыс (КЖ) болса, онда КЖ қорғау бағасы ЖР есептеуде ескеріледі: ЖР=(Р1+Р2)*0,7/2+КЖ*0,3

Сырттай оқитын студенттер үшін: ЖР=Р1 немесе ЖР=Р1*0,7+КЖ*0,3

Пән бойынша қорытынды тексеруге (ҚТ) (емтиханға Е) оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған студенттер және ЖР 50-ден кем емес балл алған студенттер жіберіледі.

5. Пән бойынша қорытынды баға (ҚБ) (итог): ҚБ=ЖР*0,6+Е*0,4

6. КЖ комиссия алдында қорғалады.

Емтихан тест және практикалық тапсырма түрінде жүргізіледі.


12. Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1) Каррано Ф.М., Причард Дж.Дж. Абстракция данных и решение задач на С++.- М., 2003. -843 с.

2) Дюсембаев А.Е. Информатика. Мәліметтер құрылымы, іздеу, сұрыптау. –Алматы, 2008. -144 б.

3) Кнут Д.. Искусство программирования, Т.1. -1967.


Қосымша:


4)Я.Н.Глинский, В.Е.Анохин, В.А.Ряжская. TURBO PASCAL 7.0 и DELPHI.Учебное пособие. Москва-Санкт-Петербург-Киев. 2001.

5)А.Абрамов., Гнездилова Г.Г., Капустина Е.Н., Селюн М.И. Задачи по программированию. Москва. Наука, 1988.

6)Б.Д.Сыдықов Алгоритмдеу жэне Бағдарламалау негіздерін оқыту. Алматы,2002.

7)Н.И.Культин. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi/ -СПб.: БХВ-
Санкт-Петербург, 1999.Танысу парағыр/с

Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан күні

Қолы

Қолдың мағынасын ашу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16Похожие:

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Министерство образования и науки Республики Казахстан

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Министерство образования и науки Республики Казахстан

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова Факультет филологии, журналистики и искусства
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница