5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Скачать 11.55 Mb.
Название5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
страница7/113
Дата конвертации09.02.2016
Размер11.55 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/WEPsait/oku/kaz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   113

Ұсынылатын әдебиет:

 1. G.V.Rogova. “Methods of Teaching English”. Москва. Просвещение 1985г.

 2. Н.И.Гез, М.В. Ляховидский А.А. Миролюбов, С.К. Фоломкина, С.Ф. Шатилов «Методика обучения инстранным языкам в средней школе» 1982г

 3. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Книга для учителя с 1-4 кл.

 4. Дубровин М.И., Кузнецова Н.Н. Англо-русский иллюстрированный словарь для школьников.

 5. Барменкова О.И. «Проектная работа на уроке ИЯ» - ИЯ в школе. -1997.

 6. Сарсенбаева Р.А. Методическое пособие к использованию учебников англ. яз. в школах с казахским языком обучеия. (Пособие для учителей) Алматы. Мектеп, 1989.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Бастауыш мектепте информатиканы оқыту теориясы мен технологиясы

Пәннің коды: BMIOTT 3309

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2 KZ кредиті

Дәріс беруші: аға оқытушы Махаева Д.

Курстың мақсаты: Информатииканы оқыту әдiстемесi курсы болашақ мұғалiмдердi информатиканы оқыту проблемаларын шешуге шығармашылық тұрғыдан қарауды баулуы, жаңа техника негiзiнде оларды оқыту процесiн өзiнше талдай бiлу икемдiлігімен дағдыларын қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы информатиканы жақсы меңгеру қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Информатиканы оқыту әдістемесінінің мақсаты мен жалпы мәселелері. Информатика оқыту әдістемесі пәнінің тарихы. Педагогикалық білімдер жүйесінде информатиканы оқыту әдістемесі. Информатиканы оқыту әдістемесінің басқа ғылымдармен байланысы. Информатика пәнiнiнiң мектептiң оқу жоспарындағы орны. Бастауыш мектепте информатиканы оқытуды ұйымдастырудың теориялық негіздері. Информатика пәнiн оқыту негiзгi түрi – сабақ. Бастауыш мектепте ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолданудағы негізгі бағыттары. Информатиканы оқытудың дәстүрлi формаларымен әдiстемесi. Информатиканы оқыту әдiстерiне шолу. Оқыту әдiстерi және бiлiм мазмұны. Бастауыш мектептегі оқушыларға информатиканы оқытудың мазмұны мен технолдогиясы. Бастауыш мектепте информатика курсын оқытудың мүмкіндіктері мен болашағы. Информатика және есептеуіш техника кабинетінің жұмысын ұйымдастыру мәселелері. Дербес компьютерлердің орналасуына және жабдықталуына қойылатын талаптар. Жалпы білім беретін мектептер мен мектепке дейінгі мекемелердегі компьютерлік сыныптарға қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар. Компьютерге қойылатын дидактикалық талаптар.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Мектеп информатика оқулықтары

 2. Есжанов А.Е.“Алгоритмдер және оларды мектепте оқыту“, Алматы,“Мектеп“, 1988 жыл

 3. Информатика, физика, математика журналының басылымдары

 4. Информатика негiздерi журналының басылымдары

 5. “Информатика и образования“ журналының басылымдары

 6. Халықова Информатиканы окыту эдiстемесi К., Алматы,2000ж.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Ғылыми-педагогикалық зерттеу теориясы мен әдістемесі

Пәннің коды: GPZA 2302

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2 KZ кредиті

Дәріс беруші: п.ғ.к., аға оқытушы Баймағанбетова Ж.

Курстың мақсаты: Студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарына даярлау, психологиялық оқыту әдістемелік бойынша талаптарды, психологиялық міндеттерді статистикалықөңдеу әдістерін білу, ғылыми жұмысты жоспарлауда зерттеу әдістерін практикалық жолмен пайдалану туралы, танымдық кәсіби және ғылыми іс-әрекеттерін білу және тәжірибелік қолдану, ғылыми зерттеу жұмысының қалыптасуы және дамуы жайлы мағлұмат беру.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Жалпы педагогика негіздері», «Дидактка».

Курстың/пәннің мазмұны: Ғылыми зерттеудің жалпы методологиясы. Нақты объекті жөніндегі білім жүйесі ғылыми зерттеудің нәтижесі. Педагогикалық зерттеуге жүйелі құрылымдық және іс-әрекеттік қатынас. Педагогикалық зерттеудің ұғымдық аппараты және логикалық құрылымы. Тақырыптың анықтамасы және оның көкейкестілігі. Ғылыми зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру. Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері. Зерттеу міндеттерін шешудің негізгі жолымен тәсілдері. Дәстүрлі педагогикалық зерттеу әдісі. Теориялық зерттеу әдісінің мазмұны. Анализ, синтез индукция және дедукция, абстрактілі ойлаудан нақты ойлаудың теориялық негіздері. Ғылыми әдебиеттерімен жұмыс жасау әдісі. Тарихи педагогикалық зерттеу әдістері. Педагогикадағы социологиялық және статистикалық зерттеу әдістері. Педагогикалық зерттеу қорытындыларының оқу практикасымен тәрбиеге ендірілуі. Ғылыми жұмыста жазу мен безендірудің ерекшеліктері: реферат, мақала, ғылыми есеп, курстық және дипломдық жұмыс.Ғылыми жұмыстарды безендіруге қойылатын талаптар.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Бабанский Ю.К.: Проблемы повышения эффективности педогогических исследований. Москва, 1992 год.

2. Журавлев В.И.: Ғылыми зерттеуге кіріспе. Студенттерге арналған оқу құралы. Москва, 1988 ж

3. Краевский В.В.: Методология педагогического исследования. Самара,1994 г.

4. Кузьмина Л.: Методы системного педогогического исследования. Ленинград, 1999 г.

5. Скалкова Я.: Методология и методы педагогического исследования. Москва, 1986 г.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Төменгі сынып оқушыларына жүргізілетін тәрбие жұмысының технологиясы

Пәннің коды: TSOZhTZhT 2301

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2 KZ кредиті

Дәріс беруші: магистр оқытушы Керейбаева А.

Курстың мақсаты: «Бастауыш мектептегі сынып жетекшісінің кәсіби, тәрбиелік іс-әрекетінде оқушылардың тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесінің негізгі мәселелерін оқып-үйренуге және шығармашылықпен болашақ қызметін атқаруға бағыт-бағдар беруге көмектесу.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Педагогиканың жалпы негіздері», Дидактика».

Курстың/пәннің мазмұны: Бастауыш мектептегі тәрбиелік істі ұйымдастыру әдістемесі. Рухани-адамгершілік тәрбиесі бойынша тәрбиелік істерді ұйымдастыру. Эстетикалық тәрбиесі бойынша тәрбиелік істерді ұйымдастыру. Құқықтық тәрбиесі бойынша тәрбиелік істерді ұйымдастыру. Еңбек тәрбиесі бойынша тәрбиелік істерді ұйымдастыру. Экономикалық тәрбиесі бойынша тәрбиелік істерді ұйымдастыру. Көркемдік тәрбиесі бойынша тәрбиелік істерді ұйымдастыру. Дене тәрбиесі бойынша тәрбиелік істерді ұйымдастыру. Экологиялық тәрбиесі бойынша тәрбиелік істерді ұйымдастыру. Патриоттық тәрбиесі бойынша тәрбиелік істерді ұйымдастыру. Ақыл-ой тәрбиесі бойынша тәрбиелік істерді ұйымдастыру. Төменгі сынып оқушыларына жекелік тұрғыдан қараудың әдістемесі. Ата-аналар мен балалардың бірлескен іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Әбиев Ж., Бабаева С., Құдиярова А. Педагогика Алматы., 2004

 2. Бекмағамбетова Р.К., Азимбьаева Д.Қ. Педагогиканың жалпы негіздері және тәрбие теориясы (әдістемелік құрал). Алматы., 2003

 3. Бастауыш саты (1-4 сыныптар) бағдарламалары

 4. Иманбаева Б. Сынып жетекшісі А.,2004

 5. Ұзақбаева С.А. Тамыры терең тәрбие. –Алматы., Білім 1995

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Музыкалық аспап

Пәннің коды: TK 2301

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер, таңдау пән

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3 KZ кредиті

Дәріс беруші: ак.доцент Сералиев А.

Курстың мақсаты: Студенттің осы пән негізінде теориялық білімі мен іскерлік дағдыларын қалыптастыру әдісі, әнді бірте – бірте үйрету тәсілдерін меңгерту мақсаты көзделеді.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздері»

Курстың/пәннің мазмұны:

Кіріспе Пән туралы түсінік. Нота сызықтары. Музыкалық дыбыстар. Ноталардың сызықта орналасуы, ұзақтық созылымы. Бүтін, жартылық, ширектік ноталардың өлшемге топтастырылуы. Өлшемнің түрлері жай өлшемдер, күрделі өлшемдер. Музыкалық екпіндер Музыкадағы қайталау белгісі (реприза, тыныс белгілер (пауза). Альтерациялық белгілер. Қағыс штрихтарын меңгеру. Ноталарды қосалқы ұзарту белгілері. Аспапты меңгеруде қағыс түрлері. Жаттығулармен жұмыс. Жеңіл күйлерді ойнап үйрену. Мектеп әндерін еркін ойнау Берілген тапсырманы аспаппен қосыла айту.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бастауыш мектеп,36бет №2 2006ж,ақпан

 2. Мектептегі музыка пәнінің мұғалімдерге арналған методикалық нұсқау. Алматы «Мектеп» 1987жыл

 3. Музыка 1-4 сыныптарға арналған бағдарламалар. Алматы 2003жыл

 4. Музыка 4-сынып. Құлманова Алматы 2000ж

 5. Музыка теориясының негіздері. 2005ж

 6. Музыка 3-сынып. Құлманаова Алматы «Атамұра» 1999ж

 7. Мектеп әндері. Алматы 1959ж

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Сүйемелдеу класы

Пәннің коды:

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер, таңдау пән

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3 KZ кредиті

Дәріс беруші: ак.доцент Сералиев А.

Курстың мақсаты: Сүйемелдеу класының негізгі мақсаты мектеп әндерін домбыра, баян пианино аспаптарының бірінде жете меңгеріп ойнау. Кез келген мектеп әндерін нотасымен тез арада ойнап кетуге үйрету. Ол ұзақ процесті қамтыған жаттығулардан соң іске асатын процесс. Пәннің жоспарына мектептің музыка оқулығының 1,2,3,4 сыныпқа арналған әндерін алуға болады. Сабақ оқытушының бақылауымен тексеріліп отырылуы тиіс.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздері».

Курстың/пәннің мазмұны: Бастауыш мектеп әндерін музыкалық аспапта ойнай білу. Әнді қосылып айта білу. Студенттің қалауы бойынша (домбыра, баян, пианино) аспаптарының бірін меңгеру.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Бастауыш мектеп,36бет №2 2006ж,ақпан

Мектептегі музыка пәнінің мұғалімдерге арналған методикалық нұсқау. Алматы «Мектеп» 1987жыл

2. Музыка 1-4 сыныптарға арналған бағдарламалар. Алматы 2003жыл

3. Музыка 4-сынып. Құлманова Алматы 2000ж

4. Музыка теориясының негіздері. 2005ж

5. Музыка 3-сынып. Құлманаова Алматы «Атамұра» 1999ж

6. Мектеп әндері. Алматы 1959ж.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Педагогика тарихы

Пәннің коды: PT 4204

Пәннің типі: Базалық, міндетті пәндер

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 1 KZ кредиті

Дәріс беруші: магистр оқытушы Тоқмырзаева Г.

Курстың мақсаты: Болашақ мамандарды терең де жан-жақты біліммен,біліктілікпен қаруландыру. Кәсіби педагогикалық білімнің ғылыми. Болашақ педагогтың педагогикалық ойлауы мен көзқарасын және болашақ педагог-психологтардың тұлғалық кәсіби тұрғыда өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Жалпы педагогика негіздері, дидактика, тәрбие теориясы

Курстың/пәннің мазмұны: «Педагогика тарихы» курсы пәні және міндеттері. Алғашқы қауымдағы тәрбие. Тәрбиенің пайда болуы. Ежелгі мектеп пен тәрбие. Ортағасыр дәуіріндегі тәрбие мен мектеп және педагогикалық ойлар. Батыс Европа елдеріндегі мектеп пен тәрбие (ХVІІ ғасырдың ортасы-ХVІІІ ғасырдың аяғы). Батыс Европа елдеріндегі ХІХ-ХХ ғасырлардағы мектеп пен тәрбие. Х- ХVІІ ғасырлардағы Ресейдегі тәрбие мен білім беру. ХVІІІ ғасырлардағы Ресейдегі ағарту, мектеп және педагогика. ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басындағы Ресейдегі білім беру мен тәрбиелеу. Кеңес дәуіріндегі Ресей мектебі мен педагогикасы. Ресейдегі қазіргі мектеп және педагогика. Ерте заманнан Қазақ хандығының құрылуына (VІ-ХV ғ.ғ.) дейінгі Қазақстандағы педагогикалық ой-пікірлер. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы педагогикалық ой-пікірлер. Қазақстандағы мектеп пен педагогика. ХХ ғасырдың 40-60 жылдары Қазақстандағы педагогикалық теорияның дамуының негізгі мәселелері. Егеменді Қазақстандағы мектеп және педагогика.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   113

Похожие:

5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
В010200 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқитын
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconЛекция: 30 сағ
Этнопедгогика” пәні бойынша 050102, “Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі” – мамандығының студенттері үшін
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon«Педагогика және спорт» факультеті “Педагогика бастауыш оқыту әдістемесі” кафедрасы “ Бастауыш мектепте
Бастауыш мектепте дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы” пәні бойынша 050102- “Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі”мамандықтарының...
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconРеферат ы қызылорда, 2012 ж Жұмыс Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ОҚУ Үдерісінде болашақ МҰҒалімдердің педагогикалық МӘдениетін қалыптастыру (жаратылыстану пәндері негізінде)
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасы «бекітемін»
М010200 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының магистратураға қабылдау емтиханының
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon«6D010200 – Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconКурс – 2
«Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығына арналған Абай ат. ҚазҰпу -інің педагогика және психология факультетінің...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница