5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Скачать 11.55 Mb.
Название5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
страница6/113
Дата конвертации09.02.2016
Размер11.55 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/WEPsait/oku/kaz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   113

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Этнопедагогика

Пәннің коды: Etn 2205

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Жайлауова М.

Курстың мақсаты:. болашақ мамандарды егеменді еліміздің ұлттық ерекшелігін ескере отырып, халқымыздың қанша уақыт өтсе де сары алтындай жарқырап, тат баспаған сал-дәстүрлерін оқу-тәрбие процесінің түп қазығына айналдыруға даярлау, Қазақстан Республикасында этномәдениеттік білім беру тұжырымдамасының негізгі идеяларымен таныстыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: педагогиканың жалпы негіздері, тәрбие жұмысының технологиясы.

Курстың/пәннің мазмұны: Этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері. Адамзат дамуының тарихындағы этнопедагогикалық идеялардың генезисі (тегі). Этнопедагогикадағы тәрбиенің мақсаты.Этнопедагогикадағы тәрбиенің әдістері және құралдары. Қазақстан Республикасы халықтарының ұлттық салт және дәстүрлері – халықтық тәрбиенің негізі. Халық педагогикасындағы рухани мінез-құлықтық және азаматтық, патриоттық тәрбие. Халық педагогикасындағы еңбек және дене тәрбиесі. Халық педагогикасындағы эстетикалық және зиялылық тәрбиесі. Халық педагогикасының қазіргі қызметі. Жалпы білім беретін мекеменің оқу процесінде халық педагогикасының прогрессивтік элементтерін пайдалану.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Адамбаев Б. Халық даналығы. Алматы.,Мектеп, 1976.

 2. Атамекен бағдарламасы Егемен Қазақстан. 1991 ж., 27 тамыз.

 3. Ахметов М. Қазақ әндері және халық дәстүрі. Алматы., Өнер, 1991.

 4. Волков Г. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974.

 5. Гашимов А.Ш. Некоторые вопросы азербайжанской народной педагогики. Баку, 1970.

 6. Габдуллин М. Аналарға тәрбие туралы кеңес. Алматы, 1966.

 7. Елікбаев Н. Ұлттық психология. Алматы. Қазақ университеті. 1991.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Жас ерекшелік психологиясы

Пәннің коды: ZhEP 2207

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3 KZ кредиті

Дәріс беруші: аға оқытушы Абуова М.

Курстың мақсаты:. қоғамның әлеуметтік - экономикалық құрылымында адамдар қарым- қатынасының теориялық және тәжірибелік іс- әрекетінің дамуын зерттеу, студенттердің өздігінше іздені, кәсіби дайындығын қалыптастырады. Ойлаудың диалектикалық логикасын қалыптастыра отырып, психикалық құбылыстарды түсінудегі жалған стереотиптерді жеңе отырып, ғылыми психологиялық ойлау жүйесін қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Жалпы психология», «Жалпы педагогика негіздері»

Курстың/пәннің мазмұны: Жас ерекшелігі психологиясының пәні мен міндеттері. Психикалық даму шарттары және оны оқыту. Психикалық даму шарттары. Оқыту тәрбиелеудің негізгі жолдары. Жас шамасына қарай дамуды кезеңге бөлу. Балдырғандық және мектепке дейінгі шақтың психологиялық ерекшеліктері. Нәрестелік шақтағы психикалық дамуыдың алғышарттары. Ерте сәбилік шақтың сипаттамасы. Сәбилік шақтың аса маңызды жетістіктері. Мектепке дейінгі балалық шақтағы баланың дамуының психологиялық ерекшеліктері. Мектепке дейінгі балалы шақтағы сенсорлық даму. Мектеп жасына дейінгі балалардың интелектуалдық дамуы. Бастауыш мектеп шағындағы психологиялық даму. Баланың мектептегі өмірінің бастапқы кезеңдегі ерекшеліктері. Бастауыш класс оқушыларының танымдық процестері. Жеткіншектік кезеңнің баланың дамуындағы алатын орны мен маңызы. Жеткіншек организмінің қайта құрылуы. Жеткіншек пен ересектің өзара қарым-қатынастары. Ересектіктің дамуындағы және өмірлік құндылықтардың қалыптасуындағы бағыттар. Жеткіншектің жолдастарымен қарым-қатынасы. Жеткіншектердің достығы. Жеткіншектің оқу қызметі. Жас өспірімдік - әлеуметтік психологиялы құбылыс. Оқыту процесіне ықпал жасайтын факторлар. Жаттаудың ішкі факторлары. Зейін мен бағдар. Дағдыларға машықтандыру. Дағдыларға машықтану жолдары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Возрасная и педагогическая психология / Под.ред. А.В.Петровского М,1986

 2. Возрасная и педагогическая психология / Под.ред. М.В.Гамезо,М.В.Матюхиной,Г.С.Михальнок М,1984

 3. Возрастная психология / Под.ред.Л.Ф.Обужовой М,1996

 4. Детская психология / Под.Ред . Я.Л.Коломинского,Е.Н.Панько,Миниск,1988

 5. Люблинская А.А. Детский психология М,1971

 6. Мухина В.С. Возрасная психология М,1998

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Математиканың бастауыш курс негіздері

Пәннің коды: MBKN 2209

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3,4

Кредит саны: 3 KZ кредиті

Дәріс беруші: аға оқытушы Есенбаев Т.

Курстың мақсаты: 5В010200 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша бастауыш сынып мұғалімдеріне математикадан теориялық білімдер жүйесін беруге, сондай-ақ бағдарламада көрсетілген білімдер мен дағдыларды меңгеруге арналған.

Деректемелері/Пререквизиттері: математика курсы мектепте оқытылатын математика пәндерінен алған ұғымдарына негізделеді.

Курстың/пәннің мазмұны: Жиындар және оларға қолданылатын амалдар. Бірігудің және қиылысудың коммутативтігі, дистрибутивтілігі. Граф теориясының элементтері. Сәйкестіктер. Бейнелеулер. Жиындағы қатынастар және олардың қасиеттері. Комбинаторлық есептер. Қосынды және көбейтінді ережелері. Шектеулі жиынның ішкі жиындарының саны. Пікірлер және оларға амалдар қолдану. Алгоритмдер.Есеп және оны шешу процесі. Есепті шешудің әдістері мен тәсілдері. Теріс емес бүтін сандар жиынын құрудың теориялық жиындық тәсілі.

Натурал сан мен нөл ұғымдары. Теріс емес бүтін сандар жиынындағы «тең» , «кем», «артық» қатынастары. Теріс емес бүтін сандар жиынында амалдар қолдану. Көбейтіндінің анықтамасы, оның бар және жалғыз болуы. Көбейту заңдары.

Теріс емес бүтін сандар жиынын аксиоматикалық жолмен құру. Пеано аксиомалары. Теріс емес бүтін санарға амалдар қолдану. Санау жүйелері. Ондық жазылудан басқа санаудың позициялық жүйелері.

Теріс емес бүтін сандардың бөлінгіштігі. Кейбір натурал сандардың бөлінгіштік белгілері. Жай және құрама сандар. Теріс бүтін сандар. Рационал сандар.

Бөлшек ұғымы. Тең бөлшектер. Рационал сандар жиынының қасиеттері. Ондық бөлшектер. Нақты сандар. Шама және оны өлшеу ұғымдары. Сколяр шамаларға амалдар қолдану. Геометрия элементтері. Көпжақ. Көпжақтар туралы Эйлер теоремасы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Виленкин Н.Я. и др. Математика – М.,1977

 2. Виленкин Н.Я. и др. Задачник-практикум по математике. – М.,1977

 3. Оспанов Т.Қ. Математика. Оқу құралы. – А., 2000.

 4. Стойлова Л.П. Математика. Учебное пособие для студентов педвузов. – М., 2000

 5. Столяр А.А., Лельчук М.П. Математика. Учебное пособие для студентов педвузов – Минск, 1975

 6. Саханов Н., Жаңбырбаев Б. Математика және микрокалькулятор. – М.,1988

 7. Столяра А.А. Математика. Под ред.– Минск, 1976

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Бастауыш сыныпта мәтін есептермен жұмыс жүргізу әдістемесі

Пәннің коды: TK 2201

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау пән

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3 KZ кредиті

Дәріс беруші: аға оқытушы Есенбаев Т.

Курстың мақсаты: 5В010200 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің бастауыш мектеп математика оқулығында көрсетілген логикалық есептерді үйретуге және мәтін есептермен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Матикатиканың бастауыш курс негіздері»

Курстың/пәннің мазмұны: Дидактикалық ойындар - логикалық ойлау негізі. Бастауыш сыныптарға арналған математика оқулықтарындағы логикалық ойындарға шолу

Бастауыш сыныптарға арналған математика оқулықтарындағы дидактикалық ойындарға шолу. Математикалық ойындар. Комбинаторика элементтерін пайдаланып шығармашылық есептерді шығару әдісі. Заттарды салыстыру. Заттардың белгілерін айыру және олармен жұмыс

«Барлығы», «кейбір», «кез келген», «әрқайсысы», «және», «немесе», «емес» логикалық сөздерін және оларға сәйкес логикалық іс-әрекеттерді меңгеруге арналған есептер. «Жіктеу» арқылы логикалық әрекетін қалыптастыруға арналған тапсырмалар. «Анықтау» арқылы логикалық іс-қимылын қалыптастыруға арналған тапсырмалар. Қарапайым ой-қорытындылар мен дәлелдемелер келтіру іскерлігін қалыптастыруға арналған тапсырмалар. Мәтіндік есептермен жұмысты жүргізу жүйесі. Жай есептерді шығаруға үйрету. Пропорционал шамалармен байланысты есептер. Кері есептер. Мәтінді есептің түрлері. Бастауыш сыныптарда математика пәнінен сыныптан тыс жұмыстар. Математика үйірмесі. Математикалық фокустар.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Оспанов Т.Қ және басқалар Математика – 1 2004

 2. Оспанов Т.Қ және басқалар Математика – 2 2004

 3. Оспанов Т.Қ және басқалар Математика – 3 2004

 4. Оспанов Т.Қ және басқалар Математика – 4 2004

 5. Қадырбаева А.А и др Внекласная работа по математике в начальной школе – А. 2000

 6. Құмалиева Ш.Х задачи и упражнения направленные на развитие интелектуальных уменийй у младших школьников – А. 2000

 7. Демидова Т.Е. Тонких А.П. Теория и практика решения текстовых задач – М. 2002

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Қызықты математика

Пәннің коды:

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау пән

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3 KZ кредиті

Дәріс беруші: аға оқытушы Есенбаев Т.

Курстың мақсаты: Логикалық және жұмбақ есептерді шығару технологиясын үйренеді. Халық есептерінің түрлерімен танысып, шығару технологияларымен танысады. Математикалық фокустардың түрлері және оны пайдалану технологиясын үйренеді. Топологиялық есептермен танысады.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Матикатиканың бастауыш курс негіздері»

Курстың/пәннің мазмұны: Қызықты математика курсы. Математикалық білімін, дағдысын қалыптастыру мақсатында түрлі математикалық викториналар, сөзжұмбақтар және фокустар жүргізу технологияларынан тұрады.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Оспанов Т.Қ және басқалар Математика – 1 2004

 2. Оспанов Т.Қ және басқалар Математика – 2 2004

 3. Оспанов Т.Қ және басқалар Математика – 3 2004

 4. Оспанов Т.Қ және басқалар Математика – 4 2004

 5. Қадырбаева А.А и др Внекласная работа по математике в начальной школе – А. 2000

 6. Құмалиева Ш.Х задачи и упражнения направленные на развитие интелектуальных уменийй у младших школьников – А. 2000

 7. Демидова Т.Е. Тонких А.П. Теория и практика решения текстовых задач – М. 2002

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Бастауыш мектепте шетел тілін оқыту теориясы мен технологиясы

Пәннің коды: BMShTO TT2308

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2 KZ кредиті

Дәріс беруші: аға оқытушы Қартаева М.

Курстың мақсаты: болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне ағылшын тілін оқыту әдістемесінің теориясынан жүйелі білім беру, сабақ жүргізу әдіс-тәсілдерін меңгерту.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Шетел тілі», «Қазіргі қазақ тілі», «Дүниетану», «Математика», «Бейнелеу өнері»

Курстың/пәннің мазмұны: Ағылшын тілін оқытудың теориясы мен технологиясы – ғылым. Мектепке дейінгі жас балаларды және бастауыш сынып оқушыларын ағылшын тіліне үйрету.

Бастауыш сыныптарда ағылшын тілін оқытудың мақсаттары мен міндеттері.

Бастауыш сыныптарда ағылшын тілін оқыту құралдары. Фонетиканы оқыту әдістемесі.

Лексиканы оқыту әдістемесі. Грамматиканы оқыту әдістемесі. Жазуға үйрету әдістемесі.

Оқуға үйрету әдістемесі. Тыңдауға және сөйлеуге үйрету әдістемесі. Ағылшын тілі сабағында қолданылатын сабақтық ойындар.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   113

Похожие:

5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
В010200 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқитын
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconЛекция: 30 сағ
Этнопедгогика” пәні бойынша 050102, “Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі” – мамандығының студенттері үшін
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon«Педагогика және спорт» факультеті “Педагогика бастауыш оқыту әдістемесі” кафедрасы “ Бастауыш мектепте
Бастауыш мектепте дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы” пәні бойынша 050102- “Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі”мамандықтарының...
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconРеферат ы қызылорда, 2012 ж Жұмыс Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ОҚУ Үдерісінде болашақ МҰҒалімдердің педагогикалық МӘдениетін қалыптастыру (жаратылыстану пәндері негізінде)
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасы «бекітемін»
М010200 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының магистратураға қабылдау емтиханының
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon«6D010200 – Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconКурс – 2
«Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығына арналған Абай ат. ҚазҰпу -інің педагогика және психология факультетінің...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница