«Су ресурстары жерді пайдалану» кафедрасы оқу курстарының каталогы мамандық «050805»
Название«Су ресурстары жерді пайдалану» кафедрасы оқу курстарының каталогы мамандық «050805»
страница1/10
Дата конвертации09.02.2016
Размер1.05 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ukgu.kz/sites/default/files/oku_kurstar_katalogi_050805.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ф.7.06-32

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЕЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


«Су ресурстары жерді пайдалану» КАФЕДРАСЫ

ОҚУ КУРСТАРЫНЫҢ КАТАЛОГЫ


Мамандық «050805» Су ресурстары және суды пайдалану


Шымкент, 2010ж.


1 курс

1,2 семестрлер

1,2 семестр

Пәннің аталуы

М3. Орыс тілі

Қысқартылған атауы

ОТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық сабақ, СӨЖ, ОБСӨЖ

Семестр:

1 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Калдыкозова С.Е, Анартаева Г.У., Джаксылыкова Ф.З., Бимурзина А.А.

Доцент/оқытушы:

Доценттер, аға оқытушылар

Жұмыс тілі

Орасшы тілде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент.

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практ-45с., ОБСӨЖ-45с, СӨЖ – 45 с .

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Жалпы сабақ грамматика, лексика, стилистика және орыс тілі

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Формирование у будущих специалистов коммуникативной компетентности, способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях из научной сферы, а именно: умение давать оценку полученной информации, извлекать новую информацию из текстов, составлять тексты учебно-научных, научно-профессиональных жанров.

Свободно владеть русским языком, языком межнационального общения. Иметь навыки структурирования комплексной постановки задания.

Мазмұны

Лексический и терминологический минимум по специальности. Грамматические формы и конструкции в коммуникативном, функциональном аспектах. Репродуцирование адаптированных и продуцирование несложных прагматических текстов, диалогических и монологических, в устной и письменной форме, на темы, актуальные для социально- бытовой сфер. Профессиональный русский язык. Научно-профессиональная речь. Активное, обобщенное, объемное формирование навыков и умений в области научно-профессиональной речи. Использование научной литературы по специальности с целью получения информации, способствующей формированию профессиональной компетенции.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Қорыта келгенде емтихан алдында пәнді үйрену барысында студен орысша сөйлей және жаза білуі керек.

Бақылау түрі: ағымдағы, аралық, қорытынды (емтихан).1, 2,3 семестрлер

Пәннің аталуы

М5. Шет тілі

Қасқартылған атауы

ШТ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1-2

Оқытушының Т.А.Ә.

Курбанбаева С.Н.,Ашимова Т.С

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы, оқытушы

Жұмыс тілі

Ағылшын тілі,орыс тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Практ.- 60сағ., ОСӨЖ-60сағ., СӨЖ –60сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 180 сағ

Кредиттер /сынақ бірліктері

2+2═4кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиты: қазақ тілі, орыс тілі

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

«Шетел тілі» пәнін оқытудың мақсаты қарым –қатынас жасаудың 4 түрін қолдана отырып,студенттердің коммуникативті аясында шет тілін қолданумен анықталады, шет ел тілінде қарым-қатынас жасау.

Мазмұны

Практикалық сабақтар бастауыш оқу топтарына қарастырылған: онда төмендегі сұрақтар қарастырылады, шетел тілінің бүкіл әлемде және Қазақстанда қызмет етуі; ағылшын /неміс тілдерінің грамматикалық жүйесін меңгеруі. Мәтін байланыс жасаудың бірлігі.Монологиялық тілдің түрлері. Реферат.

Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті кең тараған жағдаяттарда қарым-қатынас жасау үшін қажет лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру,тілдің және сөйлеу іс-әрекеттерінің әр түрін дамыту. Студенттердің білім деңгейі ағымдық ,межелік және қорытынды бақылау түрінде – емтихан тест түрінде қабылданады.1 семестр

Пәннің аталуы

М11. Информатика

Қысқартылған атауы

ИНФ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, зертханалық сабақ, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1

Оқытушының Т.А.Ә.

Кыдырбекова А.С., Жайлаубаев Н.М.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі, орыс тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент.

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практ-45с., ОБСӨЖ-45с, СӨЖ – 45 с .

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Переквизиттері: математика, физика, информатиканың мектептік курсы

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Жаңа информациалық дағдыларды меңгере білу, жаңа технологиялық ізденістер мен жобаларды құрастыру. Ақпаратты сақтай және өңдей білу.

Компетенция: логикалық, аналитикалық шабыттар мен тез ойлай білу.

Мазмұны

Дәріс мазмұны: Ақпаратты копьютерге енгізе және ала білу. Булева алгебрасын және компьютердің логикалық схемаларын алып. өңдеу. Компьютердің негізгі блоктарын ұйымдастыра білу және өңдеу. Компьютерлердің негізгі блоктарын ұйымдастыру. Сақтау жиілігі мен жылдамдығын. Негізгі мәліметті сақтау тәсілдерін ұйымдастыру. Пән, информатиканың негізгі объектілері мен бөлімдері. Ақпарат және ақпарат түрлері. Ақпаратты өлшеу бірліктері. Арифметикалық және логикалық жүйелер.

Алгоритмдер (түрлері, құрылысы, ұйымдастыру тәсілдері). Алгоритмдер структурасы. Алгоритмизация. Бағдарламалық тілдері және олардың классификациясы. Структуралық бағдарламалар. Модульді бағдарламалар.

Операциялық жүйелер. Операциялық жүйелердің функциялары. Жүйелік бағдарламалар. Трансляторлар. Редакторлар. Windows операциялық жүйесі. Компьютерлік байланыстар. Локальді және глобальді байланыс. Байланыстық технологиялар. Internetпен жұмыс жүргізу. MS Word мәтіндік редакторы. MS Excel таблицалық процессоры. Негізгі жүйе мәліметтері. Microsoft Power Point презентацияларды ұйымдастыру. Негізгі қауіпсіздік.

Сервис бағдарламалары (Антивирус Касперского – бағдарламаларын енгізу және жұмыс жасай білу. Архивтеу – WinRAR, бағдарламаларды енгізу және жоя білу; файл менеджері Windows Commander; CD-R/RW жаза білу және сақтау, Flash- тасымалдағышы; аудио-видео ақпаратты ұйымдастыру және білу).

Зертханалық сабақтар мазмұны: Арифметикалық және логикалық жүйелер. Алгоритм түсінігін қалыптастыру және ұйымдастыра білу. MS Word, MS Excel, бағдарламаларын ұйымдастыру. Сұраныс туғызу. Формалар. Есептер. Компьютерлік байланыстарды ұйымдастыру. Локалды және глобальды байланыстыру. Internet-те жұмыс жүргізу. Электронды поштамен жұмыс жүргізу. Word – та жұмыс жүргізу. Негізгі Интернетте және локалды байланыстарда (браузерлермен – Internet Explorer; электронды пошта – Outlook Express; Web-парағын дайындау, сайттар – MS FrontPage; IRC, ICQ-уақытымен жұмыс жүргізу, Telnet-бағдарламасын құру) жұмыстар жұргізе білу. Қауіптерден сақтандыру және классификациясы. Сканирлеу және қағаздарды айқындай білу – ABBYY FineReader; жедел түрде аудару бағдарламасымен жұмыс – PROMT; электронды сөздіктер – Lingvo.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті компьтермен жұмыс жасау барысында, технологиялық бағдарламаларды меңгеру.

Студенттердің білім деңгейі ағымдық ,межелік және қорытынды бақылау түрінде – емтихан тест түрінде қабылданады.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

«Су ресурстары жерді пайдалану» кафедрасы оқу курстарының каталогы мамандық «050805» icon«Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы» кафедрасы оқу курстарының каталогы
Кредиттік оқу жүйесінің ең басты ерекшеліктерінің бірі бұл әрбір студентке арналған жеке траекториясының түзілуі
«Су ресурстары жерді пайдалану» кафедрасы оқу курстарының каталогы мамандық «050805» icon«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы» кафедрасы оқу курстарының каталогы
Мамандық «050726 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы»
«Су ресурстары жерді пайдалану» кафедрасы оқу курстарының каталогы мамандық «050805» icon«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедрасы ОҚу курстарының каталогы
Тіршілік қауіпсіздігі негіздері. Төтенше жағдайдағы тіршілік қауіпсіздігі. Төтенше жағдайлардан қорғаудағы кәсіптік қауіпсіздік
«Су ресурстары жерді пайдалану» кафедрасы оқу курстарының каталогы мамандық «050805» icon«менеджмент» кафедрасы оқу курстарының каталогы
Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды....
«Су ресурстары жерді пайдалану» кафедрасы оқу курстарының каталогы мамандық «050805» icon«халықаралық туризм және сервис» кафедрасы оқу курстарының каталогы
Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды....
«Су ресурстары жерді пайдалану» кафедрасы оқу курстарының каталогы мамандық «050805» icon«бейнелеу өнері және сызу» кафедрасы оқу курстарының каталогы
Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды....
«Су ресурстары жерді пайдалану» кафедрасы оқу курстарының каталогы мамандық «050805» icon«Өнер» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050402-«Аспаптық орындаушылық»
Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды....
«Су ресурстары жерді пайдалану» кафедрасы оқу курстарының каталогы мамандық «050805» icon«режиссура және актерлік өнер» кафедрасы оқу курстарының каталогы
Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды....
«Су ресурстары жерді пайдалану» кафедрасы оқу курстарының каталогы мамандық «050805» icon«халықаралық туризм және сервис» кафедрасы оқу курстарының каталогы
Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды....
«Су ресурстары жерді пайдалану» кафедрасы оқу курстарының каталогы мамандық «050805» icon«Қолданбалы механика» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050712 «Машина жасау»
Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница