Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984
НазваниеСписок составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984
страница1/27
Дата конвертации09.02.2016
Размер2.84 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.eco-tiras.org/dnister_bibl.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева


[Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия.-Москва, 1984.-С.315.

[Река Днестр] // Доманицкий А.П., Дубровина Р.Г., Исаева А.И. Реки и озера Советского Союза (Справочные данные).-Ленинград, 1971.-С. 38, 45, 59.

[Реки Молдавии]; Днестр, Киленка, Молокиш, Рыбница, Ягорлык, Реут, Копачанка, Куболта, Кайнар, Малый Чулук, Икель, руч. Балцата, Бык, Ишновец, Ботна // Вознесенский К.П. Норма и изменчивость годового стока рек Советского Союза.-Ленинград, 1962.-С. 206, 210, 212.

«Репортер» И.А. Овидиопольский, Белгород-Днестровский и Беляевский районы «строятся» быстрее всех в регионе // Вечерняя Одесса.-18 января 2003 г.

Andreev A., Zubkov N. Directory of Azov-Black sea coastal wetlands // Moldova.-Wetlands international.-Kyiv.-2002.-C. 76-93.

Ardamatskaya T., Rusev I. Black Sea counts of goose // IWRB Goose research group bulletin, November 1994, nr. 5.

Ardamatskaya T., Rusev I. Wintering geese on the coast of Ukraine // IWRB Goose Research Group Meeting, Western Palearctic, 3-6 Nov. 1995,Lower Odra Valley, Poland.

Balfoort H.W., De Leeum A.M., Maaten R., Vander Most H. Dnestr River Water Resources stady, Phase 2. Main report.-Delft Hydraulics.-1996.

Bălţeanu I. Păstrarea şi lărgirea diversităţii biologice a cursului râului Nistru prin promovarea meşteşugurilor artistice // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 28-29.

Bejenaru I., Balan V. Ariile naturale protejate din cursul medial şi inferior al fluviului Nistru // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 17-18

Bileţchi L. Caracteristica acumulării stronţiului la moluştele din fluviul Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 20-21.

Bodean A. Starea actuală a biodiversităţii ihtiofaunei în bazinul hidrografic al râului Botna // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 23-25.

Boicenco N. Studiul despre poluarea r. Bâc cu metale grele // Conferinţa stiinţifică: Estimarea şi managementul riscului chimic.-Chisinau.-1998.-P.10.

Boicenco N. The assessment of the water quality of the Reut river // Analele ştiinţifice ale Universitaţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, România.-2002.-P. 85-90.

Boicenco Nina. Migraţia substanţelor nutritive şi toxice în afluenţii fluviului Nistru – Răut şi Bâc. Autoref. al tezei de doctor în şt. biologice.-Chişinău.-2003.-24 p.

Bonine J., Manning M. Can NGOs help protect rivers? // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 25-28.

Bugaiev Iu., Codreanu L. Principiile monitoringului aerocosmic a bazinului râului Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 31-32.

Ciobanu Gh., Agapi C. Conservarea biodiversităţii în rezervaţia naturală Emil Racoviţă (zona transfrontalieră România-Republica Moldova a râului Prut) // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 250-252.

Climenco V. Succesiunile zooplanctonului în lacul de acumulare Cuciurgan în condiţiile presului termic. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Chişinău: CE USM. 2003. p. 46-48.

Cocârţa P. Environmental Information Systems in the Republic of Moldova. Technical and Assessment Report. GRID-ARENDAL, UNEP, 1996, 65 P.

Cocârţa P. Securitatea ecologică şi problemele monitoringului ecologic în Republica Moldova. Centrul de cercetări Oltchim. A 21-a sesiune de comunicări ştiinţifice.Volumul al II-lea. 25-27 octombrie 1995. Călimăneşti-Căciulata, România. P. 677-686.

Cocirta P. Some considerations on environmental protection and ecological monitoring in river Dniester basin // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 100-104.

Codreanu I. Premizele aplicării metodei de monitoring cartografic în bazinul Nistrului // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 97-98.

Conservation and use of the Dniester delta wetlands, Ukraine: conflict analysis and recommendation for action plan and towards wise use // EPCEM project report.-Wageningen.-1997.-N1997/4.-90 p.

Cuharuc E., Grozav O. Controlul radiecologic a condiţiei statului superior a solului din bazinul rîului Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 121-122.

Directory of Azov-Black Sea Coastal wetlands. Kyiv.-2002.-229 p.

Dniester River Water Resources Study. Main Report. World Bank, Delft Hydraulics.-1996.-190 p.

Drumea D., Belous T. Influenţa diferitor concentraţii a azotului şi fosforului asupra Gammarus kisshineffensis // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 63-64.

Dudnicenco T. Microalga verde Haematococcus pluviatilis Flotow – sursă de carotenoizi // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 69-70.

Dudnicenco T., Obuh P. Diversitatea clonală a algei verzi Haematococcus pluviatilis Flotow în natură şi în culturi de laborator axenice şi nonaxenice // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 70-71.

Gorbunenko P., A.Andreev, I.Trombitsky. Biodiversity conservation on the Dniester River. [Сохранение биоразнообразия реки Днестр] The Northern Lights ANPED Newsletter, 2000, V.3, nr. 4. P. 6-8.

Gorbunenko P., Trombitki I., Andreev A. Current status, perspectives and gaps in transboundary environmental co-operation between Moldova and Ukraine // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-С. 50-52.

Gorbunenko P., Trombitsky I., Andreev A. Towards protection of the Dniester River lower stream wetlands of Moldova [На пути сохранения водо-болотных угодий нижнего Днестра в Молдове] // The Black Sea Ecological Problems. Odessa, SCSEIO, 2000. P. 81-90.

Grabco N., Obuh P., Navroteacu T., Ungureanu I., Nedbaliuc B. Aridizarea climei, creşterea salinităţii apelor şi consecinţele lor algofloristice şi algocenotice în apele bazinului interfluviului Nistru-Prut // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 45-47.

Grabco N., Obuh P., Nedbaliuc B., Ungureanu I. Biodiversitatea diatomeelor (Bacilariophzta) bazinului Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 53-55.

Hadirca V., Burac I., Paladiuc A. White poplar at the inundation land of the Nistru. Dendrometric investigation // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 245-246.

Hadirca V., Fondus V. About correlation between average and current increase bz false acacia at the inundation land of the Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 247.

Hunter J.M., Black J.M., Rusev I.T., Michev T., Munteanu D. Red-breasted Goose-Branta ruficollis // Goose populations of the western palearctic: a review of status and distribution.-Wetlands international Publication N48, 1999.-P.328-340

Important bird areas in Europe (compiled by R.F.A.Grimmett and T.A.Jones), IWRB.-1989

Jarochenko M.F., Naberejnyi A.I., Chorik F.P., Byzgou S.E. et Gorbatenki G.G. Les processus biologiques dans le liman de Koutchourgan – le refroidisseur de la Centrale thermique État // Verh. Internat. Verein. Limnol.-1973.-v.18.-P. 1825-1834.

Karyshkovskiy P.O., Kleiman I.B. The City of Tyras: a historical and archaeological essay.-Polis Press.-1985.-399 p.

Korzukov A.I., Koshelev A.I. Unfavourable weather conditions and their effect on waterfowl in the northwestern Black Sea.-Managing Waterfowl Populations.-Proceeding of an IWRB Symposium, Astrakhan, USSR, 2-5 Oktober 1989.-IWRB Special ublication.-1990.-N12.-P. 187-188

Lozan A., Drumea D. Problemele sectoriale în domeniul conservării biodiversităţii în Republica Moldova // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 138-142.

Lysenko V.I. Pelecanus crispus in the Ukraine // Pelecans in the formed USSR.-IWRB publication, 27.-1994.-5 p.

Makarow A.K. (Odessa). Über das Vorkommen des Moesterdiens Lophopus cristallinus Pallas in den Flüssen Dnjestr und Dnjepr.-Zool. Anzeiger.-1941.-Bd. 133.-Hf. 1/2.

Melnic M. Distribuţia nevertebratelor pedobionte (mononchide, enhitreide şi tradigrade) în biocenoze silvicle // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 151-153.

Migration and international conservation of waders. Research and conservation on north Asian, African and European flyways is based on an international conference on “Migration and international conservation of waders” held in Odessa during 13-17 April 1992.-500 p.

Mironov I. Modificarea biodiversităţii peisajelor sub acţiunea factorului antropic // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-С. 153-154.

Mogilevsky L.Ya., Alexandrov B.G., Ryasintseva N.I., Rusev I.T., Voitenko A.., Zasipka L.I. Sanitary-Hygienic and Ecological state of the North-western Black Sea Coast and Odessa oblast // Management and conservation of the North-western Black Sea coast. Proceedings of the EUCC international symposium.-Odessa.-1998.-P.105-110.

Moşu A. Aspecte ale stării ihtiopatologice la populaţiile piscicole aparţinând fluviului Nistru // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 116-119.

Moşu A. Cercetări preliminare privind parazitofauna speciilor vulnerabile şi rare de peşti din fluviul Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 158-160.

Naberejnâi A., Esaulenco V., Climenco V. Diversitatea specifică şi producţia zooplanctonului în ecosistemele acvatice ale Moldovei // Diversitatea şi ecologia lumii animale în ecosistemele naturale şi antropizate.-Chişinău: Institutul de Zoologie.-1997.-P. 130-131

Nazarenko, L.F., Yuzefik, M.F. 1957. Breeding of the Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus Pall.) on the Dniester River // Materials on ornithofauna of the Lower Dinester River). // Proc. Odessa Univ.-Vol.147.-Ser. biol. sc.-. Issue 8.-P.207-208. In Ukrainian

Neculiseanu Z. Coleopterele din câmpia Nistrului inferior // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 122-123.

Neculiseanu Z. Fenologia şi reproducerea Calathus halensis (Schall.) (Coleoptera, Carabidae) în unele agrostaţii din zona Nistrului medial // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 177-178.

Neculiseanu Z. Zborul Badister peltatus (Pz.) (Coleoptera, Carabidae) la sursele de lumină ultravioletă în lunca Nistrului inferior // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 178-180.

Nedbaliug B., Grabco N., Obuh P., Mustafa D. Fitoperifitonul comunităţilor acvatice de macrofite în apele stagnante din bazinul Nistrului inferior // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 175-176.

Negru A., Pânzaru P., Cantemir V., Izverskaia T., Negru C. Biodiversitatea vegetală a ecosistemelor petrofite riverane Nistrului mediu // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 171-172.

Negru A.G. Ecosistemele riverane ale Nistrului inferior // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 169-170.

Negru C., Negru M. Intensitatea degradării materiei organice în fluviul Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 173-174.

Negru M. Structura funcţională a comunităţilor microbiene al fluviului Nistru // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 120-121.

Negru M., Negru C. Observaţii referitoare la activitatea microorganismelor heterotrofe în sectorul mediu al fluviului Nistru şi lacul de baraj Dubăsari // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 174-175.

Negru Maria, Şuberneţchi I. Analiza bacterioplanctonului fluviului Nistru în aspect multianual. // Seminar Ecologic Internaţional „TIRAS-96”. Lvov–Vadul-lui-Vodă, 9-23 septembrie 1996. Chişinău: Institutul de Chimie.-1996.-P. 65-76.

Negru Maria, Şuberneţchi I. Starea actuală a bacterioplanctonului în sectorul inferior al fluviul Nistru. // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002”. 30 septembrie-6 octombrie 2003. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe chimico-biologice.-Chişinău: CE USM.-2003.-P. 164-165.

Nistreanu V. Componenţa şi dinamica ornitofaunei în pădurea de stejar a rezervaţiei „Codrii” // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 180-182.

Ozharovskii A.V. Community involving into practical urban environmental projects: example of Novorossiysk arboretum // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 184-185.

Panchenko T., Zakrevsky A., Ustenko T.,Shutko A., Medina T., Gordienko N. Development of ecological tourism in Ukraine.-Kiyv, 1999.-24 c.

Patriche N., Pecheanu C., Vasile M. Contribuţii la perfecţionarea tehnologiilor de reproducere artificială a sturionilor anadromi din fluviul Dunărea // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 124-125.

Pecheanu C., Patriche N., Vasile M., Mirea D. Studii privind diversitatea sturionilor din fluviul Dunărea // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 125-126.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Похожие:

Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconЛавренов С. Я. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах
«Лавренов С. Я. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах»: act, Астрель; Москва; 2003
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconРекомендации №2 Общественного наблюдательного совета при Министерстве экономического регулирования Кыргызской Республики по Таможенному союзу
Каким будет развитие экономики страны в ближайшем будущем во многом зависит от выбора, который Кыргызстан сделает в ближайшее время:...
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconРаспоряжение от 17 ноября 2010 г. N 2024-р о подписании соглашения между правительством республики белоруссия, правительством республики казахстан
Белорусской и Казахстанской Сторонами проект Соглашения между Правительством Республики Белоруссия, Правительством Республики Казахстан...
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconНизкоамперный электролиз воды
Аннотация: показана возможность реализации процесса электролиза воды, протекающего при фотосинтезе, в технических устройствах. При...
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconСоветский Союз в условиях роста военной опасности
Советско-германский пакт о ненападении и секретный протокол
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconБорис Николаевич Ельцин Исповедь на заданную тему Журнал «Огонек» Москва 1990
В ней я ставил перед собой простую задачу — рассказать о себе: кто я, откуда родом и вообще какова моя биография. Это было время,...
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconБюллетень новых поступлений литературы за июль
Таможенный союз и Единое экономическое пространство: проблемы экономической интергации : сборник науных трудов / Казахстанский институт...
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconБурин С. Н. На полях сражений гражданской войны в США. М., 1988. 176 с. Серия Страны и народы
«Бурин С. Н. На полях сражений гражданской войны в США. М., 1988. — 176 с. — (Серия «Страны и народы»)»: Наука; М.; 1988
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconАйтмуханбет есдаулетов экологическая тематика на страницах периодической печати Казахстана в годы перестройки
Бря 1984 года постановления ЦК кпсс и Совета Министров СССР «О долговременной программе мелиорации, повышении эффективности использования...
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 icon“Гражданская авиация в период
Я хочу рассказать о том времени, когда еще существовал Советский Союз, когда была Коммунистическая партия, когда наша страна вышла...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница