Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті
НазваниеКредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті
страница9/29
Дата конвертации09.02.2016
Размер3.71 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://ukgu.kz/sites/default/files/oku_kurstar_katalogi_1.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

2 КУРС

3 – СЕМЕСТР

Пәннің аталуы

Философия

Қысқартылған атауы

Филос.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ж.:

Кенжебаев А.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 30, практикалық – 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Мәдениеттану», «Логика», «Өзін өзі тану», «Әлеуметтану», «Саясттану», «Психология»,

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

мақсаттар: болашақ мамандардың философиялық көзқарастарды қалыптастыру.

Мазмұны

Лекция. Философия мәдениет феномені ретінде. Философия пәні және қызметтері Мәдени-тарихи контексттегі филосифия. Мәдениет контекстіндегі философияның тарихи типтері. Ежелгі Үнді философиясы шығыс мәдениетінің феномені ретінде. Қытай мәдениетінің гүлденуі кезіндегі ежелгі Қытай философиясы. Антика мәдениетіндегі философия Орта ғасырлық мәэдениеттегі философия феномені. Ислам мәдениеті аясындағы араб-мұсылман философиясы. Ба­тые Еуропалык орта ғасырлык мәдениеттегі философия. және дін феномені Қайта өрлеу және Реформация мәдениетіндегі философия. Жаңа Заман мәдениетіндегі батыс еуропалық философия.

Практикалық сабақтар: Адамның дүниетанымдық өзін-өзі анықтауы және жилософияның ондағы рәлі. Көне Үнді,Көне Қытай және Көне Грек философиясының дүниетанымдық нұсқаларыныңсалыстырмалы талдауы. Августин мен Фома Аквинский ілімдеріндегі Құдай,дуние және адамның арақатнасы. Араб-мұсылман және батысевропалық философиядағы сенім мен білім арақатнасының мәселесі:салыстырмалы талдау. Жатсыну мен оны жеңудің маркстік тұғырнамасы; иә және қарсы. Софистика,схоластика және диалектиканы салыстырмалы талдау. Постмодернизмнің батыстық философияны сынауы:иә және қарсы. Әлемнің мәні мен құрылысының рационалдық-философиялық және оккульттік түсіндірмелері. Адам мен қоғам болмысындағы табиғилық пен мәденилықтың арақатнасы. Мәдениеттегі материалдық пен руханилықтың арақатнасы. Пайдалылық және құндылық. .Мәдениеттегі ғылым,өнер,дін және моральдің арақатнасы. Оқу-білім мен тәрбиенің философиялық аспектілері. Глобализм жағдайында мәдени өзіндікті сақтау мәселесі. Авторатаризм мен тоталитаризмнен демократияға өту;транзистік қоғамның философиялық аспектілері.(Қазақстан материалдарында.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқудың мақсатында философияның негізгі терминдерін және философия мәселелерінВ результате изучения дисциплины студент должен знать основные термины и проблемы философии, основные философские способы решения мировоззренческо-методологических вопросов в контексте культуры/емтихан.
Пәннің аталуы

Шетел тілі 3

Қысқартылған атауы

Шет.тіл.3

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ж.:

Морозова В.Ю

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Ағылшын, қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық – 30, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Қазақ тілі», «Орыс тілі»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Курстың мақсаты коммуникацияның төрт түрін: оқу, хат, шет тілде сөйлесуді қолдана отырып, маманның кәсіптік ортасында шет тілін қолданумен анқталады.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: Фонетика деңгейінде: фонетика бойынша мәліметтерді кеңейту және тереңдету, артикуляциялық дағдыларды бекіту. Сөйлемнің әр түрлі типтерін, яғни 1. хабарлы; 2. сұраулы; 3. бұйрықты сөйлемдерді интонациялық тұрғыдан рәсімдеу. Басқа тілдерден енген сөздердің жалқы есімдерді қоса алғанда, айтылуы. Морфология деңгейінде: аффикстік сөзжасам, зат және сын есімдердің, үстеудің, етістіктің префикстері: конверсия-сөзжасам тәсілі. Синтаксис деңгейінде: затты, тұлғаны, құбылысты, іс-әрекетті, жағдайды, үдрісті білдіретін грамматикалық түрлер мен конструкциялар, іс-әрекетке бейімдеу, іс-әрекеттің қажеттігі, мүмкіндігі, нақтылығы, іс-әрекеттің болған орны, уақыты, мәні, заттың, тұлғаның, құбылыстың қасиеті, сапасы. Сөйлемнің құрылымдық түрлері: сұраулы (сұраулы сөзбен), (сұраулы сөзсіз), хабарлы(болымды, болымсыз), бұйрықты: жай, құрмалас, салалас құрмалас, сабақтас сөйлем. Сөйлемдегі күрделі конструкциялар: жайылма анықтауыштың формалды белгілері, инфинитивті айналым топтың формалды белгілері. Мәтін элементтері арасындағы логикалық-мағыналық байланыстардың формалды белгілері (жалғаулықтар, жалғаулық сөздер, клише жасалған фразалар, енгізу айналымдары мен конструкциялары). Мәтін деңгейінде: экономикалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері. Айтылым қызметі деңгейінде. Мәтін мазмұнын айту, диалог, монолог құру, іскерлік келісімдер, тұсаукесерлер өткізу. Жазу деңгейінде: резюме (түйіндеме) және іскерлік хаттар жазу.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті қолданысты жағдайларда сөйлесу үшін қажетті лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру, сөйлеу түрлерінің және сөйлеу қызметінің әр қилы түрлерін дамыту/ емтихан.
Пәннің аталуы

Қазақ (орыс тілі) 3

Қысқартылған атауы

Қаз. (орыс тіл.)3

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ж.:

Баймурзаева К.Б.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық – 30, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасы бойынша қазақ тілін меңгеріп, тіл дамыту, сөздік қорды байыту, екі тілді қоса меңгеру, сауаттылықты арттыру қарастырылған.

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Академиялық, арнаулы публицистикалық және басқа басылымдардан алынған мәтіндерді сыни көз қараспен оқи алу; эссе, баяндама, іскери хат, мазмұндама және басқа да түрдегі академиялық және арнайы прозаны сауатты жаза білу; академиялық, арнай және әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасай алу; академиялық, арнайы және әлеуметтік контекстердегі ауызекі қазақ тілін түсіне алу; жоғарыда келтірілген дағдыларды игеру үшін негізгі терминологиялық өзекті меңгеру; сонымен қатар қазақ тілінің грамматикалық жүйесін меңгеру.

Мазмұны

Практикалық сабақтар:Орыс тілін оқыту барысында орыс тілінің фонетика, лексика, морфология, синтаксис салалары қамтылады. Грамматика бөлімінде орыс тілінің фонетикалық, орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық нормалары мен негізгі түсініктері беріледі. Сөйлем деңгейінде жай және күрделі сөйлем құрылысындағы субъектілі-предикативтік қатынастар, жай және құрмалас салалас пен құрмалас сабақтас сөйлемдердегі объектілік, анықтауыштық, толықтауыштық мәндері ашылады. Лексика саласы бойынша төмендегілер қарастырылады: тура, ауыспалы, көп мағыналы сөздер; омоним, синоним, антоним сөздер; фразеологизмдер; лексикография; жиі қолданылатын сөздер; кәсіби лексика; экономикалық терминдер; ауыз екі сөйлеу лексикасы. Мәтін деңгейінде түрлі тақырыптағы мәтін байланыстарының құралы мен құрылымы, қазіргі орыс тілінің түрлі стилінің (ғылыми, ауыз екі, көсемсөздік, ресми-іскерлік, көркем әдебиет стильдері) ерекшеліктері негізге алынады.Оқытудағы негізгі ұстаным–үйренушінің күнделікті сөйлеу жағдаятында (әлеуметтік–тұрмыстық және кәсіби– іскерлік жағдаяттарда) тілді қарым-қатынас құралы ретінде қолдана алуы. Сондықтан тілді үйрету барысында үйренушілердің сөйлесім әрекетінің 4 түрін-түрлі типтегі монолог, диалог, полилог құра білуге үйрету, мәтін мазмұнын талдау мен қайта жаңғыртып оқыту арқылы олардың белсенділігін арттыру көзделеді.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Жоғары оқу орнында мектептен алған білімдерін арттыра отырып, жаңа технологиялық әдістермен қатар активті, интерактивті әдістерді қолданып, лексика-грамматикалық тақырыптарды еркін меңгертумен бірге, сөздік қорды молайту / емтихан.
Пәннің аталуы

Информатика

Қысқартылған атауы

Инф.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, практикалық – 30, ОСӨЖ – 45, СӨЖ– 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 - кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: “Информатика” пәнін оқу барысында студенттер орта мектепте информатикадан, математика және физикадан алған білімдерінің нәтижесін пайдаланып компьютерді жатық меңгеруге дағдыланады. Жоғарғы оқу орындарының бағдарламасына сәйкес көлемдегі білім алу үшін студент әдебиеттермен, оқу құралдарымен, сөздіктермен, компьютермен жұмыс жасай білу қажет.

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Дербес компьютерді пайдалана білу; алгоритмдерді пайдалана отырып, есептерді шығару; басқа пәндерді оқып түсіну үшін қажетті білім алу; компьютерлік әдебиетпен өз бетінше жұмыс істей білу; Windows-тың қосымша бағдарламаларымен жұмыс істей білу; берілгендер қорын құра білу; Excel-де экономикалық есептерді шеше білу; Power Point-та бос слайдтарды құрып үйрену.

Мазмұны

Лекция: Информатика пәні, объектісі және құрамдас бөліктері. Ақпаратты көрсету формалары. Сан жүйелері. Сандарды аудару әдістері; екілік арифметика: Дескретизация ұғымы, белгіленген және жылжымалы үтірлі сандармен арифметикалық операцияларды орындау. Тілдер үшін обътілер және процесстер кескіндеу тәсілі. Казіргі заманғы есептеу техникасының кұрылысы. Ақпаратты компьютерде беру. Бульдік алгебра және компьютерің логикалық схемасы. Логикалық схемалар және логикалык машиналар. Компьютердің негізгі блоктарының элементтерінің негіздерін ұйымдастыру. Процессордың архитектуральқ ұйымдасуы. Компьютердің жадын ұйымдастыру, про-грамманы баскару принципі, функционалдьқ және құрылымдық компьютердің уйымдастыру, мәліметтерді ендеудегі желілік технологиялар.

Лабораториялық сабақтар: Программалауға кipicne. Есептерді алгоритмдеу негіздері. Алгоритмдер (типтер, касиеттері, беру тәсілдері). Алгоритмдік структуралар. Программалауды оқыту тілдері. Жалпы кызметтік программала тілдері. Қолдаңбалы программалаумен камтамасыз ету, ақпаратты өндеу. Берілгендер базасын басқару жүйесі. Компьютерлік желілер, желілік және телекоммуникацияльқ технологиялар. Желілер жөнінде жалпы мағлұмат, компьютерлерлердің желшік қарым-қатынасының қажеттілігі. Ақпаратты қоpғav негіздері. Ақпараттық; кауіпсіздік және оның құрамалары. Ақпараттык; процесстерге заңсыз енуден қорғау. ¥йымдастыру шаралары, ақпаратты қорғаудың инженерлік~техникальң және де баскаша әдістері. Локалдық; компьютерлік желідегі ақпаратты қорғау, антивирустық қорғану.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Алгоритмдер, есептерді шығарудың этаптары, алгоритмнің түрлері; буль алгебрасы және компьютердің логикалық схемасы; жаңа құжаттарды құру және оларды тиімді редактірлеумен қатар құжаттарды көрнекілей білу; бүкіл әлемдік желімен жұмыс, Internet Explorer-де қажетті материалды таба білу; электрондық поштамен жұмыс істеу, күнтізбені құрастыру мен уақытты жоспарлау; берілгендерді енгізу және оны талдау, қажетті ақпаратты іздеу және оны сұрыптау; берілгендер қорын құру, ақпаратты енгізу және ақпаратты ұйымдастыру /емтихан.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Похожие:

Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті icon«Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы» кафедрасы оқу курстарының каталогы
Кредиттік оқу жүйесінің ең басты ерекшеліктерінің бірі бұл әрбір студентке арналған жеке траекториясының түзілуі
Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті icon2010-2011 оқу жылына 050801-Агрономия мамандығы бойынша бакалаврлар үшін
Студенттің жеке жоспары міндетті пәндер компонентінен тұрады. Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі...
Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті iconБастауыш мектепте қазақ тілін жаңа технология бойынша оқыту
Осыған орай білім берудің тұтас жүйесін құру негізгі мәселелердің бірі болып, үздіксіз тәлім тәрбиеден, яғни от басынан бастап, қоғам...
Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті iconЖеке табыс салығын есептеу және төлеу тәртібі
Салық салу объектiлерi бар жеке тұлғалар жеке табыс салығын төлеушiлер болып табылады
Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті iconМемлекетік жеке меншік әріптестіктің даму бағыттары
Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік (ағылшын.: Public Private Partnership (ppp) қоғамдық міндеттерін неғұрлым тиімді орындау мақсатында...
Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті iconЛ. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Оқу құралының басты мақсаты – студенттерге бақ-тағы жарнама жүйесінің өзіндік ерекшеліктерін, маңызын ашу, жаңа технологиялық құрылымдардың...
Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті icon1. Тестер немесе Пульмонология
Жеке картасында ифекция бойынша зерттеулердің нәтижесі теріс. Удз-ді соңғы бақылау : нәрестенің құрсақ ішілік дамудың кідіруі гестация...
Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті icon1Тақырып Маркетингтің теориялық негіздері мен концепциялары 4
Осыған байланысты, қазіргі уақытта рынок қажеттіліктерін жеке жұмыс нәтижелерімен біріктіре отырып алатын мамандарды даярлаудың маңызы...
Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті iconАсылбекова мәрзия пәзілқызы халық педагогикасы негізінде балалар үйіндегі тәрбиеленушілердің тұлғасын қалыптастыру
Зерттеудің көкейкестілігі. Еліміздің саяси-экономикалық және әлеуметтік жедел жаңаруында Қазақстан Республикасының «Қазақстан – 2030»...
Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті iconҚосымшалар. Ітарау. Оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастыруда өзіндік жұмыстың теориялық негіздері
Ориясы, оқушы тұлғасын жан жақты және үйлесімді қалыптастыру туралы ілім болып табылады. Бұл теория білім беру және оқытуды арнайы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница