1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер
Скачать 223.68 Kb.
Название1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер
Дата конвертации09.02.2016
Размер223.68 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/emi/stocks/A4366/stocksA4366$-$2907$-$..doc


Акциялар шығарылымының проспектiсi


Акционерлік қоғамының толық және қысқартылған атауы: «Астана Сити Палас» акционерлік қоғамы

«Астана Сити Палас» АҚ


«Уәкiлеттi органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу проспектiде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бiр ұсынымдар ұсынуды бiлдiредi. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын уәкiлеттi орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейдi. Акциялар шығарылымының проспектiсi Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуiне ғана қаралды. Акционерлiк қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектiдегi ақпараттың шынайылығына жауап бередi және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды»

1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер.


2. Акционерлік қоғамның атауы:

Қазақ тіліндегі акционерлік қоғамның толық атауы - «Астана Сити Палас» акционерлік қоғамы; қысқа атауы - «Астана Сити Палас» АҚ.

Орыс тіліндегі толық атауы - Акционерное общество «Астана Сити Палас»; қысқа атауы - АО «Астана Сити Палас».

25.08.2000 жылдан 11.05.2005 жылға дейін акционерлік қоғамның толық атауы – «Астана Сити Палас» ашық акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы: «Астана Сити Палас» ААҚ.

11.05.2005 жылдан акционерлік қоғамның толық атауы – «Астана Сити Палас» акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы - «Астана Сити Палас» АҚ.

«Астана Сити Палас» АҚ «Астана Сити Палас» ашық акционерлік қоғамді «Астана Сити Палас» акционерлік қоғамына қайта құру жолымен құрылған және «Астана Сити Палас» ААҚ барлық құқықтары мен міндеттемелері бойынша мұрагері болып табылады.


3. АҚ-ды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет:

«Астана Сити Палас» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы Әділеттік министрлігінің Астана қаласының әділет департаментімен 2005 жылы мамырдың 11 тіркелген, заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігінің № 8678-1901-АО.


4. СТН – 620300012312.


5. Акционерлік қоғамның мекен-жайы, байланыс телефондары және факс, электрондық пошта адресі туралы мәлімет:

Акционерлік қоғамның мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Бигельдинов көш., 54.

Байланыс тел. (3172) 214141, 216879, 216845 ф.

e-mail: citymarket@mail.online.kz


6. Акционерлік қоғамның банк реквизиттері:

«Цеснабанк» АҚ Астаналық филиалы, Астана қ., Бейбітшілік көш., 43, е/ш 017467104, БИК 195301703.


7. Акционерлік қоғамның қызмет түрлері.

Қоғам «Астана Сити Палас» АҚ жарғысының 3 бабы 3.2. т. сәйкес Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңына қайшы келмейтін кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыра алады.


8. Рейтингтер туралы мәліметтер. рейтингтер жоқ.


9. АҚ барлық филиалдардың және өкілеттіктердің атаулары, тіркеу күндері, мекен-жайлары және пошталық мекендері.

«Астана Сити Палас» акционерлiк қоғамның филиалдары және өкілеттіктері жоқ.


10. Аудиторлық ұйымның толық ресми атауы: акционерлiк қоғамның қаржылық есебiне аудитті жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың аты-жөнi, бар болса - әкесiнiң аты)

«Делойт и Туш» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі - 21.10.1999 ж. ҚР ҚМ лицензия №0000008, Ержанов А.Б. директорі.


2. Қоғамның органдары және құрылтайшылар (акционерлер).


11. АҚ Директорлар кеңесі:

ДК мүшелерiнiң аты-жөнi, туған жылы

қазiргi уақытта және соңғы үш жылда атқаратын лауазымы

Эмитент шығарылған акциялардың жалпы санына ДК мүшелерiне тиесiлi акциялардың проценттiк ара қатынасы

еншiлес және тәуелдi ұйымдардың ДК мүшелерiне тиесiлi акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесiнiң) осы ұйымдардың шығарылған акцияларының жалпы санына проценттiк ара қатынасы

Исламов Кинталь Кинтальевич,

1964 г.р. Директорлар кеңесінің төрағасы


2002ж. – маусым 2005ж.- "Астана-финанс" АҚ Басқармасының төрағасы

0

0

Горбунова Любовь Васильевна,

1954 г.р.

2002ж. бүгінгі күнге дейін - "Астана-финанс" АҚ Басқармасының төрағасының орынбасары

0

0

Исмаилов Алимжан Акимович,

1972 г.р.

2002ж. бүгінгі күнге дейін - "Астана Сити Палас" АҚ Басқармасының төрағасы

0

0


Соңғы екi жыл iшiндегi директорлар кеңесi құрамындағы өзгерістер: жоқ


12. АҚ алқалы (жеке дара) атқару органы


Атқару органыны мүшесiнiң аты-жөнi, туған жылы

Қазiргi уақытта және соңғы үш жылда, оның iшiнде өкілеттігі көрсетілген қоса атқаратын лауазымды қызметi

Осы тұлғаларға тиесiлi акциялардың АҚ орналастырған акциялардың жалпы санына (ЖК үлесіне) проценттiк ара қатынасы

Исмаилов Алимжан Акимович,

1972 т.ж.

3 жылдын ішінде - "Астана Сити Палас" АҚ Бақармасының төрағасы. Өкілеттер:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлгалармен қатынастарға Қоғам атынан сенімхатсызәрікет етеді;

3) үшінші тұлгалармен қатынастарға Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Қоғам кызметкерлерін (Басқарманың мүшелері болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді? Атқарушы орган мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

7) Қоғамның осы жарғысында және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.


0

Аскаров Темирхан Габдуллинович,

1964 т.ж.

3 жылдын ішінде - "Астана Сити Палас" АҚ Басқармасының төрағасының орынбасары. Өкілеттер:

 1. жоспардарын орындауды талап ету және ережелерді сақтау;

 2. оз құзыретіне кіретін мәселелер жөнінде өз қолымен өкімдер шығару;

 3. басқарма төрағасын ұсыну

- өндірістік қызмет мәселелері жөніндегі жобасы

- жұмыскерлерін көтермелеу, жаза тарту, тағайындау, ауыстыру және жұмыстан босату туралы ұсыныс;

 1. басқарма төрағасының тапсырмасы бойынша өзінің қолымен қайта жазу жүргізу және АҚ атынан әртүрлі ұйымдарда қызмет мәселелері жөнінде өкілеттік жүргізу;

 2. қолданылып жүрген заңға сәйкес бағынатын еңбек ұжымының міндеттерін, құқықтарын және жауакершілігін белгілеу

 3. қызмет мәселелері жөнінде бұйрықтарға, өкімдерге және басқа құжаттамаларға қол қою

0

Ахатова Гульдана Хабдулмажитовна, 1975 т.ж.

3 жылдын ішінде - "Астана Сити Палас" АҚ Басқармасының мөшесі. Өкілеттер:

 1. басқарма төрағасына көтермелеу, жаза салу, тағайындау, қоғамның оған бағынгатын құрылымдық бірлігінің жұмыскерлерді ауыстыру және жұмыстан босату туралы ұсыныс білдіру

 2. басқарма төрағасының тапсырмасы бойынша өзінің қолымен қайта жазу жүргізу және қоғам атынан әртүрлі ұйымдарда оның құзыретіне кіретін мәселелері жөнінде өкілеттік жүргізу

 3. тауар-материалды бағалы заттардың және негізгі құралдардың түсуін бақылауды, сондай-ақ белгіленген мерзімде дебиторлық жаза салумен және кредиторлық берешекті өтеумен бюджетіндегі қаражаттарды шығындаудың дұрыстығын жүзеге асыру;

 4. қолданылып жүрген заңға сәйкес бағынатын еңбек ұжымының міндеттерін, құқықтарын және жауакершілігін белгілеу;

 5. оның құзыретіне кіретін мәселелері жөнінде бұйрықтарға, өкімдерге және басқа құжаттамаларға қол қою;

 6. қаржылық-экономикалық қызметке қатысты барлық құжаттарына бұрыштама соғу;
0


13. Қоғамның лауазымды тұлғаларына ақырғы қаржы жылда төленген сыйақы мен айлықақының жалпы сомасы.

Қоғамның лауазымды тұлғалар

Кезең

Еңбек ақысының сомасы (мың теңге)

Исламов К.К.

Директор кенесінің төрағасы

2004 жыл

1800,00

Горбунова Л.В.

Директор кенесінің мөшесі

2004 жыл

-----

Исмаилов А.А.

Директор кенесінің мөшесі, Басқармасының төрағасы

2004 жыл

4285,00

Аскаров Т.Г.

Төрағасының мөшесі

2004 жыл

2658,00

Ахатова Г.Х.

Төрағасының мөшесі

2004 жыл

2113,00


14. АҚ ұйымдастыру құрылымы:

1) «Астана Сити Палас» АҚ-ның құрылымдық бөлiмшелерi жоқ.

2) «Астана Сити Палас» АҚ қызметкерлерiнiң жалпы саны – 17 адам.

3) «Астана Сити Палас» АҚ акцияларын иеленетiн акционерлiк қоғам қызметкерлерiнiң жалпы саны: жоқ

4) «Астана Сити Палас» АҚ-ның құрылымдық бөлiмшелерi жоқ.

5) «Астана Сити Палас» АҚ-ның филиалдары мен өкiлеттiктері жоқ.


15. АҚ құрылтайшылары (акционерлері).

Құрылтайшымен (құрылтайшылармен) төленетін акциялардың саны немесе «Астана Сити Палас» акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының 10 (он) және одан да көп процентiн иеленетiн акционерлердiң жалпы саны.


Акционерлер-заңды тұлғалардың толық және қысқаша атауы немесе акционерлер-жеке тұлғалардың аты-жөні

Акционерлер-заңды тұлғалардың мекен-жайы немесе акционерлер-жеке туған жылы

ЖҚ Акционерлердің үлесі, %

«Астана-Недвижимость» АҚ

010000 Астана қ., Сары-Арқа ауданы, Абай д., 44 үй

100


16. Акционерлiк қоғам орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесiмен) 10 (он) және одан да көп процентiн иеленетiн iрi акционер болып табылатын ұйымдар туралы мәлiметтер.

Акционерлiк қоғам орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесiмен) 10 (он) және одан да көп процентiн иеленетiн iрi акционер болып табылатын ұйымдар – жоқ.


17. Қоғам қатынасатын өнеркәсiптiк, банктiк, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат.

АҚ өнеркәсiптiк, банктiк, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.


18. Акционерлік қоғамның басқа аффилиирданған тұлғалар туралы мәлімет.

 1. «Астана-Недвижимость» АҚ - «Астана Сити Палас» АҚ жалғыз акционері,

 2. Исмаилов Алимжан Акимович (Басқармасының төрағасы, Директор кенесінің мөшесі):

- әкесі - Исмаилов Аким Исраилович,

- анасы - Джамалова Камилям Кудусовна,

- әйелі - Исмаилова Жанна Тургановна,

- ағасы - Исмаилов Равиль Акимович,

- баласы – Исмаилов Дияр Алимжанович,

- әйелінің әкесі – Розахунов Турган Имирович,

- әйелінің анасы – Розахунова Авагуль Садыковна,

- әйелінің ағасы – Розахунов Арманжан Турганович.

 1. Аскаров Темирхан Габдуллинович (Басқармасының мөшесі):

- анасы – Аскарова Несивельды Айтмагамбетовна,

- әйелі – Аскарова Бахытжан Есимжановна,

- апасы – Аскарова Райхан Габдуллаевна,

- апасы – Аскарова Раушан Габдуллаевна,

- апасы – Садвокасова Гульхан Габдуллаевна,

- баласы – Аскаров Аргын Темирханович,

- әйелінің әкесі – Бексеитов Есимжан Каирбекович,

- әйелінің анасы – Бексеитова Айшолпан Бабыржановна,

- әйелінің ағасы – Бексеитов Аскарбек Есимжанович,

- әйелінің апасы – Пшмбаева Салтанат Есимжановна,

- әйелінің апасы – Мизимбаева Жадра Есимжановна,

- әйелінің апасы – Бексеитова Сауле Есимжановна.

 1. Ахатова Гульдана Хабдулмажитовна (Басқармасының мөшесі):

- әкесі – Ахатов Хабдулмажит,

- анасы – Ахатова Каукар Касиденовна,

- ағасы – Ахатов Дулат Хабдулмажитович,

- апасы – Тюлюбаева Салтанат Хабдулмажитовна,

- апасы – Ахатова Айгуль Хабдулмажитовна.

 1. Исламов Кинталь Кинтальевич (Директор кенесінің төрағасы)

- анасы – Исламова Алиям Мухтаровна,

- ағасы – Исламов Наиль Кинтальевич,

- апасы – Касенбаева Чолпан Кинтальевна,

- апасы – Исламова Неля Кинтальевна,

- қызы – Исламова Элеонора Кинтальевна,

- қызы – Исламова Камилям Кинтальевна,

- баласы – Исламов Амир Кинтальевич,

- қызы – Исламова Нагима Кинтальевна.

 1. Горбунова Любовь Васильевна (Директор кенесінің мөшесі)

- анасы – Горбунова Мария Никифоровна,

- әкесі – Горбунов Василий Васильевич,

- қызы – Горбунова Оксана.


18-1. Аффилиирданған тұлғалармен мәмілелер. жоқ.


3. Акционерлік қоғам қызметінің сипаты.


19. Акционерлiк қоғам қызметiнiң негiзгi түрлерiнiң қысқаша сипаты, акционерлiк қоғамдарға бәсекелес болып табылатын ұйымдар туралы мәлiметтер.

«Астана- финанс» «Сити – Палас» жобасын жүзеге асыруды ниеттенді. Ғажайып сауда- думан орталығы, қазіргі кезеңге халықаралық талаптарға сәйкес салынған және функционалдық өстетикалық талаптарға сай орталық халықтың, яғни астана тұрғындарына көңіл көтеру, ойын сауық өткізу үшін бағытталған. «Сити – Палас» кешені нің жалпы аумағы 120 000 шаршы метр болатын, бірнеше бөліктерлен тұратын біртұтас кешенді құрайды. Сауда- сауық орталығында супермаркет, сауда қойма орындары, сауық думан өткізуге арналған орындар, кинотеатр, фитнес орталығы, реторандар, мейрамханалар қарастырылған. Тұрғындардың сұранысын қанағаттандыру үшін байланыстың қазіргі деңгейдегі технологияларымен қамтамасыз етілген қонақ үй типтес хом-офистер, конференс- залы бар бірнеше қабатты блок қарастырылған. Машина қою орны 1300 автомобильге есептелген, оның ішішде 980 орын жер астында орналасқан.

Бұл жобаны жүзеге асыруға, сонымен қатар «Сити – Палас» кешенін басқару, пайдалану мақсатында «Астана- финанс» ААҚ жаңа «Астана-Сити Палас» компаниясын құрды. Қазіргі кезеңде кәсіпорынның жаңа құрылымы «Сити – Маркет» сауда орталығы қызмет көрсетуде, ол іске 2000 жылдың 16 желтоқсанынан қосылды., оның негізгі қызметі халық тұтынатын тауарларды сатуға жабдықталған сауда орындарын жалға беру, басқа да қосымша қызметтер көрсету.


Қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша бәсекелес болатын ұйымдар:

 • «Sine Tempore» СО (ЦУМ), мекен-жайы: Астана қ., Бейбітшілік к., 9.

 • «Евразия» СО, мекен-жайы: Астана қ., 2А ш.а., 3үй

 • «Жаннур» СО, мекен-жайы: Астана қ., Абай к., 48


20. АҚ қызметiнiң негiзгi түрлерi бойынша сату (жұмыс, қызмет көрсету) кiрiстiлiгiне оң және терiс әсер ететiн факторлар.

«Сити Маркет» сауда орталығында аумақты жалға беру - негізгі қызмет.
Кіріске оң ықпал ететін жағдайлар

Кіріске теріс әсерін тигізетін жағдайлар

1.

Орналасқан жері

Супермаркеттің жоқтығы

2.

Ұсынылатын тауарлар мен қызметтердің жоғары сапасы

Сауда орталығының кішілігі, сондықтан тауарлар мен қызметтердің толық ассортиментінің болмауы.

3.

Автомашиналар қоятын орын
4.

Қосымша жағдайлар
5.

Жалға беру шарттары мен бағасы

21. Сатылған өнімдер (жасалған жұмыс, қызмет) көлемі ақырғы екі жылда немесе АҚ нақты жүзеге асырып жүрген мерзімінде.


өнімдер, жұмыстар, қызмет көрсетулердің негізгі түрлері

жыл

өнімнің шығару көлемі, мың теңге.

жыл

өнімнің шығару көлемі, мың теңге.

Жалдаудан табыс, мың тг

2003

121 873


2004

136 658Ақырғы екі жылда немесе нақты жүзеге асырып жүрген мерзімінде акционерлік қоғамның сатылған өнімдері (жасалған жұмыс, қызмет көрсету) көлемдеріндегі өзгерістерді талдау.Қызметтің негізгі түрлері

2003 ж.

2004 ж.

2005 ж. жобасы

Жалдаудан табыс, мың тг

121 873

136 658


190 0002004 ж. жалдау табысының 14 785 мың теңгеге көбеюі жалдау ақысының қымбаттауна байланысты.


22. Өзінің өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша АҚ қызметі:

өндірілетін немесе тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) жалпы сомасынан 5 және одан да көп процентін құрайтын көлемде қоғамның жеткізушілері туралы мәліметтер.
Атауы

Мекен-жайы

Жеткізушілер

1

"Құмыс Қасқыр" ЖШС

Астана қ., Гумелев көш., 3

2

"Астана-финанс" АҚ

Астана қ., Бигельдинов көш., 54

3

"Астанателеком" МТО

Астана қ., Кенесары көш.

4

"GSM Қазақстан" ЖШС

Астана қ., Республика д.

Тұтынушылар

1.

"Азия Техникс Астана" ЖШС

Астана қ., Иманов көш., 11

2.

Хагай А.Л. ЖК

Астана қ., Иманов көш., 11

3.

"DL-Trade" ЖШС

Астана қ., Иманов көш., 11

4.

Залеский В.Ф. ЖК

Астана қ., Иманов көш., 11

5.

"Асылағаш" ЖШС

Астана қ., Иманов көш., 11


23. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін факторлар:

1) мерзімдік сипатта болатын қызмет түрлерi, олардың АҚ жалпы кiрiсiндегі үлесі;

маусымдық сипаты бар қызмет түрлері жоқ.

2) акционерлiк қоғамға жеткiзiлетiн (көрсетiлетiн) шикiзаттағы (жұмыстардағы, қызмет көрсетулердегi) импорттың үлесi және сатылатын өнiмнiң жалпы көлемiндегi экспортқа акционерлiк қоғам сататын өнiмнiң (жұмыстың, қызмет көрсетудiң) үлесi: жоқ.

3) сот процестерiне акционерлiк қоғамның қатысуы туралы мәлiмет. Оның қатысуымен сот процестерi мәнiнiң сипаттамасын ұсыну қажет, оның нәтижелерi бойынша акционерлiк қоғамның қызметi тоқтатылуы немесе өзгеруi, одан ақшалай және өзге мiндеттемелер өндiрiлiп алуы мүмкін;

АҚ қатысуымен сот үрдістері болған жоқ.

4) акционерлiк қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына соңғы жыл iшiнде уәкiлеттi мемлекеттiк органдар және (немесе) сот салған барлық әкiмшiлiк жазалар туралы мәлiметтер;

әкiмшiлiк жазалар болған жоқ.

5) тәуекел факторлары. тәуекелдер нақты талдауын ұсынуға міндетті:

Эмитент қызметімен байланысты тәуекелдер:

 • Қаржылық тәуекел – қаражатты инвестициялайтын акциялардың бағасы, сондай-ақ эмитент қызметіне тікелей әсер ететін олардан түсетін табыстар ауытқуға ұшырайды.

 • Құқықтық немесе заңдылық тәуекел – эмитент қызметі барысында қосымша шығындарға ұрындыратын, мемлекеттің және шетел мемлекеттері (оның ішінде, салық саясатында) заңдары өзгеруінің мүмкіндігі.

 • Өтімділік тәуекел. Бағалы қағаздар портфелін қалыптастыруда, нақты мүмкіндігімен немесе мүмкіндігі болмауымен байланысты акциялардың қажетті көлемін ағымдағы күні осы бағалы қағаздардың нарықтық құнына сәйкес бағамен сатуға өтімділік тәуекел бар.

 • Валюталық тәуекел – эмитенттің бағалы қағаздары үшін салымдар теңгеде жүргізілгендіктен, ал эмитенттің активтерін орналастыру сондай-ақ, басқа да валютада жүзеге асырылады, шетел валютасының құны қазақстандық теңгеге қатынасында өзгеру тәуекелі пайда болады.

 • Саяси тәуекел – эмитент өз қызметін Қазақстан Республикасында жүзеге асырады және оның қызметі елдегі саяси үрдістермен тығыз байланысты. Елдегі жағдайдың тұрақтанғанын және мемлекеттік реформаның аяқталғанын есепке алып, осы уақытта Қазақстандағы саяси жағдай елеулі өзгеріске түспейді. Бірақ мемлекеттегі саяси-экономикалық жағдайға жағдайлары Қазақстандағыдай тұрақты емес басқа мемлекеттердегі оқиғалар әсер етеді.

 • Экономикалық жағдайдың өзгеру тәуекелі – эмитенттің қызмет саласының қажеттілігін азайту мүмкін сыртқы тәуекелдер: банктік кризис, валюталық курстың өзгеруі, инфляцияның деңгейі өзгеруі.

 • Бәсекелік тәуекел. Отандық және шетел фирмалар жақтарынан осы нарық тауашасының дамыуымен күшеюі мүмкін бәсекелесін есептеу керек.

 • Басқа тәуекелдер – эмитенттің қызметіне, эмитент толық мөлшерде болжай және бақылай алмайтын, зілзала нәубеттері, экологияның нашарлауы және т.б. сияқты басқа да тәуекелдер әсер ете алады.


4. Қаржы емес ұйымдардың қаржылық жағдайы.


24. Инвестициялар. Басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар қоғамда жоқ.


25. Дебиторлық берешек.

АҚ алдында қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан да көп процентi мөлшерiнде дебиторлық берешегi бар ұйымдар – жоқ.


25-1. Активтер.

АҚ активтерінің баланстық құнының бес және одан да көп процентi мөлшерiн құрайтын қоғам мүлігінің сипаты көрсету қажет.Атауы


Бағасы, мың тг.

1

2 жер учаскесі

432 393

2

Аяқталмаған құрылыс

525 864

3

ТМЗ

320 104

4

Көлік құралдары

6 865

5

Машиналар және құрал-жабдықтар

619

6

Ақша құралдары

10 756


26. Қоғамның жарғылық капиталы.

01/07/05ж. акционерлiк қоғамның төленген жарғылық капиталы 50 000 000 теңге құрайды.


27. Қарыздар.

млн.теңге
Займ сомасы

Орындау мерзімі

% мөлшерлеме

2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

I т

ІІ т

ІІІ т

IV т.

1. Тауарларды несиеге сату жөнінде келісімге қосымша 24.11.2003ж.

Қарыз алушы: «Астана-Финанс» АҚ (евро)

817 348,54 евро

30.04.08ж

5,2

-

-

-

-

-

-

2. Заем келісімі №5\2411 - 29.04.2005 ж.

Қарыз алушы: «Астана-Финанс» АҚ (теңге)

1 099 043 488 теңге

30.04.08ж

12,0

-

-

-

-

-

-


28. Қоғамның негiзгi қызметiн жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешек (жеткiзушiлер алдындағы берешек, алынған аванстар):

АҚ қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан да көп процентi мөлшерiнде кредиторлық берешегi бар ұйымдар жоқ


6. Бағалы қағаздарды шығару туралы мәліметтер.


43. Барлық тiркелген бағалы қағаздар шығарылымдарына қатысты:

1) бағалы қағаздардың әрбiр шығарылымының жалпы саны, түрi, санаты және нақтылы құны, сондай-ақ бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асырған орган, бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу нөмiрi және тiркеу күнi

акциялардың жалпы саны – 145 дана жай атаулы акциялар (KZ1C436614Х1)

- нақты құны – 25 000 теңге,

- шығару нысаны – құжатсыз,

- бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асырған орган – Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық Комиссиясы

- мемлекеттiк тiркеу нөмiрi – А 4366

- бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу күнi – 12 желтоқсан 2000 ж.

2) бағалы қағаздарды орналастыру күнiнiң басталуы және аяқталуы. Егер бағалы қағаздарды орналастыру аяқталмаған болса, онда бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттiк тiркеуге қоғам берген құжаттардағы деректерге сәйкес бағалы қағаздарды орналастыру басталған және аяқталған нақты күндi көрсету қажет

- орналастыру басталған күні – 12 желтоқсан 2000 ж;

- орналастыру аяқталған күні – 24 қазан 2003 жылы

3) қоғамның бағалы қағаздар ұстаушыларының алдында өз мiндеттемелерiн орындамауы, облигациялар бойынша сыйақыларды төлемеуi (төлемдi кешiктiруi), жай және артықшылықты акциялар бойынша төлемеуi (төлемдi кешiктiруi) орындалмаған мiндеттемелердiң мөлшерi және оларды орындаудың мерзiмi өткен күнi туралы ақпаратты қоса алғандағы фактiлер туралы мәлiметтер. Дивидендтердi есептеу және төлеу бойынша берешектер болған жағдайда оның себебiн көрсету:

- ұстаушылардың алдында өз мiндеттемелерiн қоғамның орындамағаны жөнінде фактілер жоқ,

- облигациялар шығарылған жоқ,

- дивидендтердi есептеу және төлеу бойынша берешектер жоқ.

4) бағалы қағаздарды орналастыру немесе айналысқа жiберу тоқтатылған немесе бағалы қағаздар шығарылымы жарамсыз деп танылған жағдайларда осы шешiмдi қабылдаған мемлекеттiк органның атауы шешiм қабылданған күн және оның негiздемесi көрсетiледi;

- бағалы қағаздарды орналастыру тоқтатылған жоқ

- шығарылымы жарамсыз деп танылған жоқ.

5) облигациялар бойынша төлемдердiң өтеу күнi және жалпы мөлшерi:

- облигациялар шығарылған жоқ

6) бiр акцияға (жай, артықшылықты) дивидендтiң сомасы және екi соңғы қаржы жылының iшiндегi әрбiр жыл үшiн әрбiр акция түрiне дивидендтiң жалпы сомасы: дивидендтер төленген жоқ.

7) сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауын қоса алғанда, қоғамның бағалы қағаздарымен сауданы жүзеге асыратын негізгi рыноктар көрсетiледi.

- қоғамның бағалы қағаздарымен сауда жүзеге асырылған жоқ.


7. Жарияланған акциялар шығару туралы мәлімет.


43. АҚ-ның конвертацияланған бағалы қағаздары: жоқ.


44. Акциялар туралы мәліметтер:

1) акциялардың саны, түрі: 60 000 жай атаулы акциялар, нақты құны 25 000 теңге;

2) құрылтайшылар арасында орналастырылатын акциялардың саны, түрі: құрылтайшылардың шығарылымы емес;

3) құрылтайшылармен төленетін бір акцияның нақты құны – құрылтайшылардың шығарылымы емес;

4) артықшылықты акциялар бойынша кепілденген дивиденд мөлшері – артықшылықты акциялар жоқ.


45. Қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер:

«Регистр-Центр» акционерлік қоғамы, «Регистр-Центр» АҚ, 480100, Алматы қ., М.Зверев көш., 35 үй, тел. (3272) 91-87-08, факс (3272) 58-88-06, 2004 жылы 13 ақпанда ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі берген, тізім жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыру лицензия № 0406200279.

«Регистр-Центр» АҚ шарт 2004 жылы 05 маусым № 23 жасалған.


45-1. Қоғамның төлем агенті туралы мәлімет:

төлем агенті көзделмеген


8. Қосымша ережелер.


49. Акциялар шығаруға шығындар сомасы. Аудиторлар көрсеткен қызметінің сыйақы мөлшері 2 894 000 теңге.


50. Инвесторлар үшін ақпарат.

«Астана Сити Палас» акционерлiк қоғамның жарғы көшірмесімен және акциялар шығару проспектісімен инвесторлар қоғамның ораналасқан жерінде таныса алады: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Бигельдинов көш., 54.


Басқармасының төрағасы: ___________________/Исмаилов А.А./


Бас бухгалтер: ___________________/Ахатова Г.Х./


МО


Похожие:

1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер icon2005 1 Бөлім. Акционерлік қОҒам туралы жалпы мәліметтер
Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде қамтылған ақпараттың растығына жауапты және ондағы барлық ақпараттың расттығы...
1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер iconАкционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер
Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың...
1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер icon1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер
Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы даңғылда келтірілген ақпараттардың ақиқилығына жауапты және мұнда беріліп отырған барлық...
1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер icon1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер
Акционерлiк қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектiдегi ақпараттың шынайылығына жауап бередi және онда ұсынылған барлық ақпараттың...
1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер icon1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер
Акционерлiк қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектiдегi ақпараттың шынайылығына жауап бередi және онда ұсынылған барлық ақпараттың...
1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер iconЖалпы жиналыстардың шешімдері туралы мәліметтер ” Маңызды дерегі туралы хабарлама
«ТұранӘлем Финанс» «бта банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы» жауапкершілігі шектеулі қоғамы
1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер icon«Қазмұнайгаз» барлау өндіру» акционерлік қОҒамының акционерлері үшін ақпараттық хабарлама
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қр заңының 23-бабын орындау үшін, Қоғам акционерлерінің 2010 жылдың 25 мамырындағы жылдық жалпы жиналысы...
1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер icon«Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже
«Қазпочта» акционерлік қоғамының (бұдан әрі Қоғам) Директорлар кеңесі туралы осы ереже (бұдан әрі Ереже) ҚР «Акционерлік қоғамдар...
1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер icon1. Акционерлік коғамы туралы жалпы мәліметтер
Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілік көтереді және онда берілген барлық...
1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер iconСұрақ: Акционерлік қоғам
Ионер қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұратулар беруге және сұрату қоғамға түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауап...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница