Жұмыстың методологиялық негізінде
Скачать 106.42 Kb.
НазваниеЖұмыстың методологиялық негізінде
Дата конвертации09.02.2016
Размер106.42 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ksu.kz/files/Faculties/Philosophies_and_psychology/Autoreferat/Mustafina_T.doc
Мустафина Толғанай Вагизовнаның

Философия магистрі академиялық дәрежесін ізденуге арналған магистрлік диссертацияның рефераты


Тақырыптың өзектілігі: Қытай ойшылдарының үнемі астыртын қайталап отыратын адам мен барша дүниенің кемелдігі туралы идеялары бүгінгі күні өзінің құндылығы мен мәнін арттырмаса, жоғалтқан жоқ. Сан ғасырлар бойы Қытай дүниетанымында адам мен әлем болмысын тереңдей түсіну мақсатында кемелдікке деген мәңгі ұмтылыс өзекті тақырып болып қала берді. Бүгінгі заманда бұл мәселеге деген көзқарас жаңа сарынмен қайта қарастырылуда. Тарихқа жүгінсек, адамзаттың соңғы ғасырлардағы жетістіктері мен ізденістері көп жағдайда оның сыртқа болмысына бағытталып келді. Бірақ заман талабы адамды соңғы кездерде рухани дағдарыспен бетпе-бет жүздестірді. Осының салдарынан адамның рухани болмысына қатысты “кемелдену” мәселесі адамзатты толғандыратын мәселелер аясында жаңа леппен қайтадан, жан-жақты талдануды қажет етеді. Қытай философиясында адамның рухани болмысының жетілуіне байланысты көтерілген сұрақтар тиісінше жауаптарды да іздестіруді талап етеді. Конфуцийдің кемел адам туралы және Лао-Цзыдың кемел жол туралы толғаныстары бұл мәселе аясында құндылығын бірден аңғартады. Кемелділіктің глобальді, жалпы мәдени-философиялық мағынасы әлі де болса айқындалмаған. Бұл жұмыста кемелдіктің онтологиялық қырлары мен сипаты теория тұрғысынан талданады.

Ғылыми жаңашылдығы: Қытай философиясын зерделей отырып, біз бұл жұмыстың барысында қытайлық данышпандар үнемі назар аударатын кемелдік ең әуелі әрбір адамның рухани болмысына байланысты қолданылатын сауал екенін ескереміз. Сондай-ақ қытайлық ойшылдарының адам мен барша әлем туралы көзқарастарын жүйелей отырып, біз үйлесімділік кемелдікке жол ашатын бағдар екенін негіздейміз. Негізнен алғанда, кемелдік туралы ойлар мен идеялар барлық ілімдерде кездесетіні анық. Алайда, біз бұл жұмыста Қытай философиясын негізге ала отырып, барлық адамзатқа тән кемелдікке деген ұмтылысты ой жүйесінде саралауды жүзеге асырамыз.

Жұмыстың методологиялық негізінде бағамдаудағы тәсілдердің бірлігі мен сан алуандылығын көрсету көзделеді. Жұмыста үнемі салыстырмалы (компаративистикалық) әдіс қолданылып отырады. Бірақ қытайлық ойлау мәдениетіне қатысты кейбір сұрақты талдауда оның ешкімге ұқсамайтын табиғаты сипаттау арқылы түсіндіріледі. Соңғы жылдары Қытай философиясын зерттеуде жақсы нәтижелерге қол жеткізген ресейлік ғалымдар В.Малявин, А.Торчинов, А.Лукьянов, еліміздегі А.Сагиқызы, А.С.Мансурова, т.б. ізденістерін біз де ескере отырып, Қытай философиясын зерттеуде оның кемелдікке деген ұмтылысын теориялық тұрғыда саралауға тырыстық.

Теориялық құндылығы еліміздегі Қытай философиясын зерттеудегі ізденістерді толықтарады. Сырт көзбен Батыс пен Шығысты үнемі біріне-бірі қарсы бағытта ғана талдап қоймай, шығыс әлемінің өз ішінен шыға отырып, сұрақтарды орынды қоя білу, теориялық ізденістер алаңын кеңейтеді. Себебі, біздің өзімізге шығыстық ойлау тәсілі жат болмағандықтан, қытайлық дүниетанымды тереңнен, жаңаша талдаудың теориялық қажеттілігі өте зор. Кемелдіктің эстетикалық, этикалық белгілерінен бұрын ең әуелі оның адамның рухани болмысына қатыстылығын талдап жеткізу теориялық білімге өз үлесін қосады.

Практикалық құндылығы арнайы “Шығыс философиясы”, “Қытай философиясы” курстарын оқытуда қажетті бола алады. Бүгінгі күнде барша адамзаттың рухани дағдарысын тереңнен түсіндіруде бұл жұмыстың нәтижелерін қолдануға мүмкіндік бар. Әрбір халықтың өзіне ғана тән ерекшеліктері бар. Қытайлықтардың ежелгі рухани иммунитеті қазіргі заманда барша адамзат алдында туындаған рухани дағдарыстың алдын алуға ең тиімді деген шарттарды жүйелеген. Бүгінгі таңда қандай да бір ұлт үшін ел болып қалуы үшін өзіне ғана тән ойлау мәдениетінің ерекшелігін жоғалтпау қажеттілігі басты сауалға айналды. Әлем даналығынан меңгеруде Қытай дүниетанымындағы идеялардың құндылығын тәжірибеге байланысты қолдану тиімді деп санаймыз.

Жұмыстың мақсаты: Біздің мақсатымыз Қытай философиясында жиі көтерілетін кемелдікке қатысты мәселелерді адамның рухани болмысына қатысты бүгінгі күннің талабына сай талдау.

Міндеттер:

1. Қытай дүниетанымындағы әлем бейнесін талдау.

2. Қытай философиясындағы онтологиялық мәселелердің Дао түсінігі арқылы талдануын зерттеу.

3. Қытай философиясындағы Адам-Әлем сабақтастығының өзгерістер принципі арқылы жүруін түсіндіру.

4. Кемелдік пен үйлесімділік ұғымдарының сабақтастығын талдау.

5. Қытай дүниетанымындағы Даоға ұқсас болу принципін меңгеру.

6. Қытай ойшылдарының “кемелдік” идеясын астыртын жеткізу шеберлігін талдау.

Зерттеу болжамы: “Кемелдену” деген ұғым адам болмысына қатысты қолданғанда белгілі бір жоғары дәрежені немесе деңгейді білдірмейді. Адам болмысы қаншалықты терең болса, оның табиғатының кемелдігі де соншалықты тұңғиыққа толы мәселе. Ендеше оның ортақ өлшемін белгілеу қисынсыз болмақ.

Зерттеу пәні: Қытай дүниетанымындағы “кемелдену” идеясы

Зерттеу объектісі: Қытай дүниетанымы

Зерттеу жұмысының көлемі мен құрылымы: жұмыс кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен тұрады. 1 тарауда Қытай философиясындағы әлемнің бейнесі жан-жақты қарастырылады. Сондай-өқ Қытай ойшылдарының адам және тұтас әлемді Дао және оның өзгеруге бейім табиғаты арқылы түсіндіруі зерделенеді. 2 тарауда кемелдіктің үйлесімділік арқылы ашылуы аңғарылып, қытайлық данышпандар шақыратын “Даоға ұқсас болу” принципі талданады. Үйлесімділік ішкі мақсатқа лайық болуды көздейді. Ол қандай да бір бүтін және оның бөлшектері арасындағы қарама-қайшылықтарды шешудің мәнін мойынына алады. Үйлесімді бүтінді құрайтын компоненттер бір-біріне қатынасында да сәйкестікті сақтауы қажет. Кемелдік нәтижелі дамумен, мүмкіндіктердің максималды ашылуымен, қарама-қайшылықтарды шешумен байланысты. Ал үйлесімділік болса, осы кемелденудің бір көрсеткіші, оның оптималды өмір сүруінің формасы. Біз бұл жұмыста Қытай дүниетанымына сүйене отырып, барша адамзатты толғандыратын кемелдену мәселесіне өздігімізше ой жүгірттік.

Диссертациялық жұмыс бойынша жарияланған мақалалар:

 “Қытай философиясы контексіндегі “кемелдену” идеясы”. Гуманитарлық ғылымдар: ғылыми мақалалар жинағы. I бөлім. – Қарағанды, 2009.

  • “Қытайлық Дао түсінігін мәдени-философиялық қарастыру”. – Тілдерді оқудың теориясы мен практикасы мәселелеріне арналған Республикалық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Қарағанды, 2009.

  • “Қытай философиясындағы кемелдену идеясының өзіндік ерекшеліктері”. – ҚарМУ хабаршысы. –Тарих, философия, құқық сериясы №4(56)/2009.

  • “Дао іліміндегі қарама-қайшылықтардың үйлесімділігі”.–ҚарМУ хабаршысы. –Тарих, философия, құқық сериясы 1(57)/2010.

Кілттік сөздер: Дао, инь, ян, кемелдік, қарама-қайшылықтар және үйлесімділік, үндестік, адам, рухани тазару, сәбилікке оралу, өзгерістер, өмір, өлім, рухани ізденіс, рухани дағдарыс.

Мамандық 6N0201 - «Философия».


Реферат магистерской диссертации на соискание академической степени магистра философии Мустафиной Толганай Вагизовны


Актуальность темы исследования. Часто встречающаяся у китайских мысителей мысль о совершенстве природы человека и всей вселенной и по сей день не теряет свою значимость. Испокон веков в китайском мировоззрении в целях истинного понимания бытия мира и человека постоянное стремление к совершенству являлось центральной проблемой. Сегодня эта же проблема приобрела новый характер и другие стороны. Как показывает нам история за последние несколько столетий поиски и достижения человечества были связаны исключительно с его внешним бытием. Но время неизбежно заставило человечество лицом к лицу столкнуться с духовным кризисом. Поэтому “совершенство” по отношению к духовному бытию человечества сегодня занимает одну из центральных позиций в ряде наиважнейших вопросов, требующих к себе нового, глубокого размышления и рассмотрения. Вопросы в китайской философии, касающиеся развития духовного бытия человека требуют поисков соответствующих им ответов. В исследовании этой проблемы размышления Конфуция о совершенном человеке и идеи Лао-Цзы о совершенном пути приобретают ключевой характер. Глубинный, культурно-философский, глобальный смысл совершенства не раскрыт и по сей день. В данной работе с точки зрения теории рассматриваются онтологические стороны совершенства.

Научная новизна: В данной работе, изучая особенности китайской философии, мы обращаем внимание на то, что совершенство, часто упомянутое китайскими мыслителями, в первую очередь связано с внутренним, личным бытием отдельного человека. Также, систематизируя взгляды и мысли китайских мыслителей о человеке и вселенной, мы раскрываем то, что в достижении совершенства гармония является его ключевым фактором. В целом, во всех учениях часто встречаются мысли и идеи о совершенстве. Мы же в данном исследовании опираясь на китайскую философию теоретически анализируем само стремление человечества к совершентву.

Методологическая основа предложенного нами научного исследования предполагает донести единство и разнообразность методов в осмыслении данной проблемы. В большей части работы используется сравнительный (компаративисткий) метод. Но некоторые вопросы, касающиеся китайского образа мышления, в силу неповторяемости его природы имеют в работе описательный характер. В методологическую основу работы были взяты сделанные и достигшие результатов исследования таких современных российских ученых как В.Малявин, А.Торчинов, А.Лукьянов, казахстанских исследователей А.Сагиқызы, А.С.Мансуровой. В процессе исследования мы постарались опираясь на философию Китая, с теоретической точки зрения глубоко размышлять о всецелом совершенстве относительно человека и человечества.

Теоретическая значимость работы дополнит результаты отечественного исследования в области китайской философии. Необходимо не только все время противопоставлять друг-другу Запад и Восток, а исходя из самого Востока попробовать по-новому рассмотреть важнейшие вопросы. Так как в нас самих заложен восточный образ мышления теоретическое исследование китайской философии в этом толке будет очень значимо и плодотворно. Относительность совершенства в первую очередь с духовным бытием человека прежде его этических, эстетических определений внесет свой вклад в теоретические исследования.

Практическая значимость будет раскрыта по назначению при чтении специальных курсов “Восточная философия”, “Китайская философия”. Результаты данного исследования могут быть плодотворно использованы в решении проблем, связанных с духовным кризисом человечества, с которым оно невольно сталкивается сегодня. Издревне духовный иммунитет китайского народа систематизировал наиважнейшие условия преодоления духовного кризиса, касающегося всего человечества. Мы считаем, что в освоении мудрости мира значимость идей китайского мировоззрения может иметь свою практическую полезность.

Цель работы: Наша цель исследования в современном толке раскрыть ту особенность совершенства, что это понятие в первую очередь применимо к духовному бытию человека.

Задачи:

1. Раскрыть понимание мира в китайской философии.

2. Исследовать рассмотрение онтологических проблем китайской философии через понятие о Дао.

3. Объяснить взаимосвязь человека и мира в китайской философии посредством принципа перемен.

4. Раскрыть взаимосвязь определений совершенства и гармонии.

5. Освоить принцип китайского мировоззрения “быть подобным Дао”.

6. Рассмотреть умение китайских мыслителей негласно доносить смысл идеи совершенства.

Объект исследования: Китайское мировоззрение.

Предмет исследования: Идея совершенства в китайском мировоззрении.

Общая гипотеза: Определение “совершенство” в применении относительно бытия человека не указывает на какой-либо достигнутый уровень или высокую степень. Насколько глубинно бытие человека, настолько загадочна проблема совершенства, касающаяся его природы.

Объем и структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников. В главе 1 мы всесторонне рассматриваем китайское понимание мира. Здесь же в творчестве китайских мыслителей осмысляется сущность человека и целого мира посредством понятия Дао и свойственной ему переменчивой природой. Во 2 главе рассматривается совершенство и его раскрываемость через гармонию, а также призыв китайских мыслителей принципу “быть подобным Дао”. Гармония предполагает следование внутренней целесообразности. Также гармония несет с собою ответственность за решение противоречий между какой-либо целостностью и составляющей ее компонентов. Компоненты, составляющие гармоничное целое в соотношении друг с другом предполагают соответствие между собою. А совершенство неразрывно связано с результативным развитием и решением противоречий. Следовательно гармония может являться одним из показателей совершенства, его оптимальной формой существования. В данной работе мы опираясь на китайское мировоззрение пытаемся рассмотреть проблему совершенства относительно его всечеловеческого значения.

Статьи, опубликованные по магистрской диссертации:

 “Қытай философиясы контексіндегі “кемелдену” идеясы”. Гуманитарные науки: сборник научных статей. Часть I. – Караганда, 2009.

  • “Қытайлық Дао түсінігін мәдени-философиялық қарастыру”. – Материалы республиканской студенческой научно-практической конференции по проблемам теории и практики изучения языков. – Караганда, 2009.

  • “Қытай философиясындағы кемелдену идеясының өзіндік ерекшеліктері”. – Вестник КарГУ. –Серия: история, философия, право №4(56)/2009.

  • “Дао іліміндегі қарама-қайшылықтардың үйлесімділігі”.– Вестник КарГУ. –Серия: история, философия, право 1(57)/2010.

Ключевые слова: Дао, инь, ян, совершенство, противоречия и гармония, соразмерность, человек, духовное очищение, возврат к младенчеству, перемены, жизнь, смерть, духовный поиск, духовный кризис.

Специальность 6N0201 - «Философия».


The abstract magisterial dissertations on competition of the academic degree of the master of philosophy of Mustafina T.V.


Urgency of the subject of the study: Often meeting beside chinese philosopherthought about perfection of the nature of the person and the whole world and on today does not lose its value. Long ago in chinese worldoutlook in purpose of the true understanding life world and person constant longing to perfection was shown by central problem. Today this problem has gained the new nature and other sides. What shows us history for the last several centuries quest and achievements mankind were bound solely with his(its) external life. But time has inevitably forced the mankind face to face to face the spiritual crisis. So "perfection" to spiritual life mankind today occupies one of the central position in row of the main questions, requiring to itself new, deep cogitation and consideration. The Questions in chinese philosophy, concerning developments spiritual life person require searching for corresponding to him answer. In study of this problem of the cogitation Сonfucy about made person and ideas Bark-Czy about made way gain the key nature. Deep, cultural-philosophical, global sense perfection not revea open and on today. In given work with standpoint of the theories are considered life sides perfection.

Scientific novelty: In given to work, studying particularities Chinese of philosophy, we point to the fact, perfection, often mentioned chinese thinker, is in the first place connected with internal, the personal life of the separate person. Also, systematizing glances and thoughts of the chinese thinkers about person and world, we reveal that in achievement perfection harmony is his (its) key factor. As a whole, the thoughts and ideas often meet in all teachings about perfection. We in given study resting in chinese philosophy theoretically analyse longing mankind itself to ideal.

The Methdological base offered by us scientific study expects explain unity and different methods in comprehension given problems. In most of the work is used comparative method. But some questions, concerning chinese image of the thinking, on the strength of exclusive his(its) natures have in work descriptive nature. In methdological base of the work were take made and reach result studies such modern russian scientist as V.Malyavin, A.Torchinov, A.Lukiyanov, Kazakhstan researchers A.Sagikyzy, A.S.Mansurova. In process of the study we tried resting in Chinese philosophy, with theoretical standpoint deeply to speculate about general perfection for person and mankind.

Theoretical value of the work add the results of the domestic study in the field of chinese philosophy. Necessary not only all time to oppose to the friend-friend West and Orient, but coming from most Orient to try newly to consider the most most important questions. Since in us mortgaged east image of the thinking basic research chinese philosophy themselves in this sense will very significant and seminal. Relativity perfection in the first place with spiritual life of the person previously his(its) ethical, aesthetic determinations will contribute its contribution to basic researches.

Practical value will is revealled on purpose when reading special course "East philosophy ", "Chinese philosophy ". The Results given studies can be are seminal used in decision of the problems, in accordance with spiritual crisis mankind, with which it instinctively faces today. Long ago spiritual opposition chinese folk systematized the important condition win spiritual crisis, concerning whole mankind. We consider that in mastering the wisdoms of the world value ideas of the chinese worldoutlook can have its practical usefulness.

The Purpose of the work: Our purpose of the study in modern sense to reveal that particularity a perfection that this notion in the first place applicable to spiritual life person.

The Problems:

1. Reveal understanding the world in Chinese philosophy.

2. Research consideration an life problems chinese philosophy through notion about give.

3. Explain intercoupling the person and world in chinese philosophy by means of principle of the change.

4. Reveal intercoupling the determinations perfection and harmonies.

5. Master the principle of the chinese worldoutlook "to be like Dao".

6. Consider the skill of the chinese thinkers secret explain sense to ideas perfection.

The Object of the study: Chinese worldoutlook.

The Subject of the study: Idea perfection in chinese worldoutlook.

The General hypothesis: Determination "perfection" in using comparatively life person does not point to some reached level or high degree. Insofar deep life of the person, so enigmatic problem perfection, concerning his(its) natures.

The Volume and structure of the work consists of introduction, two chapters, conclusions, list of the used sources. In chapter 1 we all-round consider chinese understanding the world. Here in creative activity of the chinese thinkers think over essence of the person and integer of the world by means of notion give and characteristic him changeable nature. In 2 chapters is considered perfection and his(its) openness through harmony, as well as call of the chinese thinkers principle "to be like Dao". The Harmony expects the following to internal practicability. Also, the harmony carries with itself responsibility for decision contradiction between some wholeness and forming her(its) component. The Components, forming harmonious integer in correlation with each other expect the correspondence to between itself. But perfection indissoluble is connected with effective development and decision contradiction. Consequently harmony can be one of the factors perfection, his(its) optimum form of the existence. In given work we resting in Chinese worldoutlook we try to look into a matter perfection comparatively his(its) general of importance.

The Articles published on master of the thesises:

- “Ideal idea in Chinese philosophy”. The Humanitarian sciences: collection scientific article. A Part I - Karaganda, 2009.

- “Cultural-philosophical consideration of the chinese notion Dao”. - А мaterial republican student scientifically-practical conference on problem of the theories and practical persons of the study languages. - Karaganda, 2009.

- “Particularities to ideas about ideal in chinese philosophy” - a Herald KARGU. -A series: history, compatibility of the oppositions in teaching about give, right 4(56)/2009.

- “Сompatibility of the oppositions in teaching about Dao”.- Herald KARGU. -A series: history, philosophy, right 1(57)/2010.

The Keywords: Dao, feminine beginning-in, male beginning-yan, perfection, contradictions and harmony, propotion, person, spiritual defogging, return to infancy, change, life, death, spiritual searching for, spiritual crisis.

The Profession 6N0201 – “Philosophy”.

Похожие:

Жұмыстың методологиялық негізінде iconЖұмыстың методологиялық негізі
Мәдениеттану магистрі академиялық дәрежесін ізденуге арналған магистрлік диссертацияның рефераты
Жұмыстың методологиялық негізінде iconПавлодар
Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген 050509 «Қаржы»
Жұмыстың методологиялық негізінде iconПән бағдарламасы (Syllabus)
Кітаптанудағы және библиографиятанудағы, кітапханатанудағы теоретико-методологиялық пәні бойынша
Жұмыстың методологиялық негізінде iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Оқу жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген, С. Торайғыров атындағы...
Жұмыстың методологиялық негізінде iconІ бөлім. Жастардың девианттық мінез-құлқын әлеуметтік жұмыс проблемасы ретінде зерттеудің теориялық-методологиялық негіздері
Кіріспе
Жұмыстың методологиялық негізінде icon«Қойма» деректер қорын басқару жүйесін құру Зертханалық жұмыстың мақсаты
Зертханалық жұмыстың мақсаты: «Қойма» ДҚбж алдын ала жобалап, меңгерілген теориялық мәліметтерге сүйеніп жүйені құру
Жұмыстың методологиялық негізінде icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович
Оқу жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген, С. Торайғыров атындағы...
Жұмыстың методологиялық негізінде icon1 Пәннің мақсаты мен міндеттері Пәнінің негізгі мақсаты
...
Жұмыстың методологиялық негізінде iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
Оқу жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген, С. Торайғыров атындағы...
Жұмыстың методологиялық негізінде iconҚазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
Оқу жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген, С. Торайғыров атындағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница