Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің жинағы Павлодар
НазваниеЭкономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің жинағы Павлодар
страница1/20
Дата конвертации06.02.2016
Размер2.19 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://library.psu.kz/fulltext/transactions/1104_karimbergenova_m._k._mukantaeva_a._j.__menedjme
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


М. К. Каримбергенова

А. Ж. Мукантаева


МЕНЕДЖМЕНТ


Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған

оқу-әдістемелік кешеннің жинағы


Павлодар

Кереку

2012

ӘОЖ 338.24 (07)

КБЖ 65.290-2 я 7

Б 13


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің қаржы-экономикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен шығаруға мақұлданған


Пікірсарапшылар:

С. К. Кунязова – экономика ғылымының кандидаты, доцент, «Экономика и менеджмент» кафедрасының меңгерушісі;

А. Ж. Мусина – экономика ғылымының кандидаты, доцент, «Есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі;

Р. И. Смагулова – экономика ғылымының кандидаты. Инновациалық Еуразия университеті, «Есеп және аудит» кафедрасының доценті.


Каримбергенова М. К., Мукантаева А. Ж.

Б13 Менеджмент : экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің жинағы / М. К. Каримбергенова, А. Ж. Мукантаева. – Павлодар : Кереку, 2012. – 151 б.


«Менеджмент» пәннің оқу-әдістемелік кешеннің жинаңы осы оқу курсын толық меңгеруі үшін барлық оқу-әдістемелік материалының компоненттерін қамтиды.

Бұл кешендік жинақ экономика мамандықтарын және осы пәнді меңгеріп жүрген студенттерге жұмыс оқу жоспары мен бағдарламаға сәйкес әзірленген.


УДК 338.24 (07)

ББК 65.290-2 я 7


© Каримбергенова М. К., Мукантаева А. Ж., 2012

© С. Торайғыров ат. ПМУ, 2012


Материалдың дұрыс болуына, грамматикалық және орфографиялық қателерге авторлар мен құрастырушылар жауапты

Кіріспе


ҚРдағы қазiргi экономикалық тұжырымдамаларының тез өзгеруi, парадигмалардың экономикалық дамуы биiк профессионализмның барлық деңгейлерiнiң мамандар және жетекшiлерi және менеджменттiң төңiрегiдегi терең теориялық бiлiмдерiнен талап етедi.

Нарықтық экономикада барлық экономикалық мамандықтарға осы пәндi зерттеудi қажеттiлiгi ескертетiн менеджменттiң рөлi жоғарылайды.

Берілген жинақ сырттай оқитын студенттерге арналған силлабустан, тәжірибелік сабақтардың жоспарынан, тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулықтан, пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулықтан, дәріс кешенінен, дәріс, тәжірибелік сабақтарға дайындалу тапсырмаларын, оқу материалдарын өздігінен оқуға арналған тапсырмаларын қосатын СӨЖ үшін материалдардан, студенттердің оқу жетістіктерін бақылау мен бағалау материалдардан, қорытынды бақылауға сұрақтардан тұрады.

Берілген жинақ дәріс сабақтарында және ұсынылған әдебиеттерді өздігінен оқу кезінде алған теориялық материалды жүйелі түрде оқу үшін, сонымен қатар рефераттар, үй тапсырмаларын, нақты жағдайларды талдау, тәжірибелік тапсырмаларды орындау жолымен білімді тәжірибелік бекіту үшін арналған.

«Менеджмент» пәнінің ОӘК жинағы емтиханға дайындалу кезінде де, пәнмен алғаш танысу кезінде де, сонымен қатар «Менеджмент» бағыты бойынша университеттің оқу-әдістемелік базасын толтыруға қажет болады.  1. Күндізгі оқитын студенттерге арналған силлабусОқытушылар туралы мәліметтер

Каримбергенова Мадина Кудайбергеновна – аға оқытушы

«Экономика және менеджмент» кафедрасы А корпусында (Ломов көш. 64), 419 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-43

Мукантаева Алия Жумажановна – «Экономика және менеджмент» кафедрасының оқытушысы, тел. 67-36-43

Кафедрада (ауд.419) қабылдау сағаттары кеңестер кестесіне сәйкес

Пән туралы мәліметтер

Пәннің еңбек сыйымдылығы 135 сағат, оның ішінде 45 сағат аудиториялық сабақтарға және 90 сағат пәнді оқу бойынша студенттердің өзіндік жұмысына (СӨЖ) берілген. Сабақтар түрлері бойынша аудиторлық уақытты бөлу тақырыптық жоспарда көрсетілген.

Курстың мақсаты

«Менеджмент» пәнінің мақсаты курстың теориялық-эдістемелік түрғысынан, басқару теориясы мен тәжірибесінің қолданылуы мен дамуын нарықтық қатынастар жағдайларыңда игеру болып табылады.

Менеджмент пәнінің зерттеу объектісі – бұл ұйым қызметін басқару қағидалары, тәсілдері, механизмдері және олардың жиынтықтары.

Пәнді оқытудың негізгі мақсаттары:

- студенттер үшін менеджмент туралы теориялық білімдер кешенін құру;

- менеджментті сипаттайтын түсініктер мағанасын ұғындыру;

- дүниежүзілік тәжірибені тиімді пайдалану кезінде басқару қызметіндегі нақты дағдыларды жасау.

Курстың міндеті:

- тесттерді, тренингтерді, жаттығуларды, практикалық тапсырмаларды, іскерлік ойындарды және т.б. орындау арқылы студенттердің кәсіби білімдерін жетілдіру;

- басшының тәжірибелік жұмыс дағдыларын игеру;

- шығармашылық белсенділіктерді арттыру;

- іскерлік қасиеттерді дамыту.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

- басқару еңбегінің мәні;

- басқарудың әдістері, қағидалары, қызметтері,

- басқару стильдері және кәсіпорын қызметінің жеке сфераларындағы басқару ерекшеліктері жөнінде түсініктері болуы;

- басқарушылық процестердің, негізгі ұйымдық құрылымдардың, менеджердің атқаратын міндеттері мен жұмыс стилінің табиғатын;

- менеджердің жауапкершілігі туралы, басқару деңгейлері бойынша жауапкершіліктердің бөліну;

- ұйым ресурстарын тиімді басқара;

- ұйым қызметін жоспарлау және болжау әдістері мен нысандарын білуі;

- ұйым ресурстарын, яғни еңбек, қаражат, материалдық және т.б. тиімді басқару үшін олардың ұйым балансында қанша көлемде бар екендігін және оларға деген қажеттіліктің қанша екендігін бағалап, оны талдауға;

- ұйым қызметіне қойылған талаптарға және болашақта мүмкін болатын өзгерістерге сүйене отырып дұрыс қорытынды жасап, бірнеше баламалар ішінен тиімді шешім қабылдауға;

- ұйымда қарастырылатын жобаларды және оларды қаржыландырудағы инвестиция көздерін таңдауды экономикалық тұрғыдан қарастыруға икемді болуы;

- басқару шешімдерін әзірлеу, талдау және шешу бойынша;

- персоналды және толығымен ұйымды тиімді басқару бойынша практикалық машықтарды иемденуі қажет.

Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: экономикалық теория; макроэкономика; микроэкономика; маркетинг, әлеуметтану, құқық негіздері.

Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: өндірісті ұйымдастыру; кәсіпорын қызметін жоспарлау.


Тақырыптық жоспар

5В050800 «Есеп және аудит» 5В050900 «Қаржы» мамандықтардың жалпы орта және орта кәсіби негізіндегі, күндізгі оқу түріПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ


Тақырыптың аталуы

Сағат саны
ДС

ТС

СӨЖ
1

2

3

4

5
1

Басқару ғылымының пәні мен әдісі

1
4
1

2

3

4

5
2

Менеджменттің мәні мен қағидалары

1

1

4
3

Қазақстандағы менеджменттің әдістемелік негіздері

1
4
4

Ұйым түсінігі және оның түрлері

2

1

4
5

Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы

1

1

4
6

Менеджментті ақпаратпен қамтамасыз ету

1
4
7

Менеджменттегі коммуникация

1

1

4
8

Менеджмент басқару шешімдері

2

1

4
9

Басқарудың экономиқалық әдістері

2

1

4
10

Басқарудың әлеуметтік - психологиялық әдістері

1

1

4
11

Басқарудың ұйымдастырушылық - өкімдік әдістері

1

1

4
12

Басқару функциялары

1

1

4
13

Менеджменттегі жоспарлау

2

1

4
14

Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде

2

1

4
15

Менеджменттегі мотивация

2

1

4
16

Менеджмент жүйесіндегі бақылау

2

1

4
17

Басшылық: билік, ықпал ету және әріптестік

1

1

4
18

Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі

1

1

4
19

Қайшылықты, күзелісті және өзгерістерді басқару

1
4
20

Фирманың қадырлық саясаты

1
4
21

Басқару қызметінің мәдениеті

1
4
22

Басқарудың корпоративтік мәдениеті

1
3
23

Менеджердің іскерлік этикасы

1
3Барлығы

30

15

90


Курстың компоненттері


Дәріс сабақтарының тізімі


1-тақырып. Басқару ғылымының пәні мен әдісі

Экономикалық ғылымдар жүйесінде басқару ғылымының пәні.

Менеджменттің теориялық және әдістемелік негіздері. Теория мен практика бірлігі, менеджментегі зерттеудегі тарихи және логикалық тәсілдер. Өндірісті басқару ғылымының пәні. Қоғамдық жүйедегі қатынастардың жіктемесі. Басқару ғылымы әдістерінің жиынтығы.Курстың мазмұны мен міндеттері. «Менеджмент» оқу пәнінің басқа пәндермен байланысы. Оның мамандар дайындаудағы мақсаттары мен міндеттері.Басқарудың шетелдік тәжірибесін зерттеу қажеттілігі.


2-тақырып. Менеджменттің мәні мен қағидалары

Менеджмент ұғымы, міндеті мен түрлері: өндірістік менеджмент, қаржылық менеджмент, инновациялық менеджмент, инвестициялық менеджмент, бейдағдарыстық менеджмент, халықаралық менеджмент және басқалар.

Басқарушы және басқарылушы кіші жүйелер, олардың бірлігі мен өзара әрекеттестігі. Менеджер және оның функциялары. Нарықтық экономикадағы басқару объектілері. Басқарудың ғылыми қағидалары. Басқару ғылым және өнер ретінде. Басқару мен кәсіпкерліктің өзара байланысы. Басқарудың мәні мен қағидаларына неғізгі теориялық көзқарастар. Америкалық және Жапон менеджменті: ерекшеліктері мен өзгешіліктері. Тарихи алғышарттар мен менеджмент эволюциясының дамуы.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Похожие:

Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің жинағы Павлодар iconКӘсіпорынның инвестициялық Қызметі экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құралы Павлодар Кереку 2011
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен
Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің жинағы Павлодар icon5В050600 «Экономика» мамандықтарының студенттеріне арналған
В050600 «Экономика» мамандықтарының студенттеріне арналған өндірістік практиканы өту жөніндегі
Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің жинағы Павлодар iconБейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» 050721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулар Павлодар
Орысша-қазақша химия-технологиялық терминологиялық сөздік 050720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721 «Органикалық...
Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің жинағы Павлодар iconОрганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар
«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721– «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының сырттай оқу...
Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің жинағы Павлодар iconМҰсылман қҰҚЫғы Юриспруденция мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесімен басуға ұсынылды
Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің жинағы Павлодар iconМемлекеттік тілде іс жүргізу пәнінен сырттай оқу бөлімінің студенттеріне арналған бақылау жұмысына әдістемелік нұсқау Павлодар
«Мемлекеттік тілде іс жүргізу» пәні бойынша бақылау жұмысына әдістемелік нұсқау ретінде сырттай оқу бөлімінің барлық мамандықтарының...
Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің жинағы Павлодар icon5B050600 «Экономика» мамандықтарының студенттеріне арналған
Дәрістердің тезистезистары 5B050600 «Экономика» мамандығына күндізгі оқу түрінде оқитын студенттеріне Мемлекеттік білім беру стандартына...
Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің жинағы Павлодар iconБухгалтерлік есеп бойынша есептер жинағы колледжінің оқушыларға арналған Бухгалтерлік есеп пәнінін тәжірибиелік есебінің жинағы күндізгі оқу бөлімі Павлодар
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми кеңесінің шешімімен ұсынылған
Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің жинағы Павлодар iconМетодические указания по выполнению контрольных работ 5B050600 «Экономика» мамандықтарының студенттеріне арналған
Дәрістердің тезистезистары 5B050600 «Экономика» мамандығына күндізгі оқу түрінде оқитын студенттеріне Мемлекеттік білім беру стандартына...
Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің жинағы Павлодар iconЛттық ойындардың КӨмегімен жастардың белсенді өмір жағдайларын қалыптастыру барлық мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құралы Павлодар Кереку 2009
Ж. А. Усин – педагогика ғылымдарының докторы, профессор, пмпи, Дене шынықтыру және спорт факультетінің деканы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница