5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Скачать 212.66 Kb.
Название5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Дата конвертации08.02.2016
Размер212.66 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/bj.doc
5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі


Элективті пәндер

(таңдау бойынша)1 курсЦиклы

ТК№

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр

1

ЖБП

1

А) Мамандыққа кіріспе

Б) Ғылыми терминология

Абдрахманов С.Т

Ташимова А.А

2

1

2

БП

1

А) Химия

Б) Физколлоидты химия

Файзуллаева М.Ф

Дармағамбет К.Х

3

1

3

БП

7

А) Химиялық талдау

Б) Аналитикалық химия

Балықбаева Г.Т.

Төлегенова Г.Ө

2

2


1а. Пәннің атауы: Мамандыққа кіріспе

Пререквизиттер: Тіршілік қауіпсіздігі, экология

Постреквизиттер: Еңбек қорғаудың құқықтық және ұйымдастыру сұрақтары

Еңбек қорғау бойынша негізгі заңдылықтарды білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мамандықтың жоспары бойынша оқу процесін ұйымдастыру. Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілік қауіпсіздігі объектілері. Ғылым және техникалық жетістігі, өміртіршілік қауіпсіздігіндегі және қоршаған ортаны қорғаудағы техникалық прогресс.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т., Ташимова А.А


1б. Пәннің атауы: Ғылыми терминология

Пререквизиттер: Іс-қағаздарын жүргізу

Постреквизиттер: Ғылыми зерттеу және жобалау негіздері

Зерттеу бағыттарын таңдауды, нженерлік экспериментті ұйымдастыруды білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Анықтаулар мен терминдер

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т.

2а. Пәннің атауы: Химия

Бағдарламаның жетекшілері: Файзуллаева М.Ф


2б. Пәннің атауы: Физколлоидты химия

Бағдарламаның жетекшілері: Дармағамбет К.Х


3а. Пәннің атауы: Химиялық талдау

Пререквизиттер: Химия

Постреквизиттер: Химиялық және биологиялық қауісіздік негіздері

Бағдарламаның жетекшілері: Балықбаева Г.Т.


3б. Пәннің атауы: Аналитикалық химия

Бағдарламаның жетекшілері: Төлегенова Г.Ө


2 курсЦиклы

ТК№

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр

1

ЖБП

5

А) Мемлекеттік тілде іс-

қағаздарын жүргізу

Б) Іскерлік қарым-қатынас

Бекмағанбетова Г.Ш

1

4

2

БП

3

А) Ғылыми зерттеу негіздері

Б) Отын-энергетика ресурстарын тиімді пайдалану


Абдрахманов С.Т

Ташимова Ә.А

3

3

3

БП

5

А) Автокад және кредо негіздері

Б) Компьютерлік жобалау негіздері

Курбанов Д.

3

3-4

4

БП

6

А) Радиациялық экология

Б) Еңбек және тіршілік қауіпсіздігіндегі қорғау және бақылау құралдары

Балықбаева Г.Т

Абдрахманов С.Т

2

4

5

БП

7

А) Адамның жеке қорғаныс құралдары

Б) Алғашқы медициналық көмек

Ермуханова Н.Б

3

3

6

БП

11

А) Мамандыққа кіріспе

Б) Ғылыми терминология

Абдрахманов С.Т

3

4


1а. Пәннің атауы: Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу (ЖББП циклын қараңыз)

Бағдарламаның жетекшілері: Бекмағанбетова Г.Ш

1б. Пәннің атауы: Іскерлік қарым-қатынас (ЖББП циклын қараңыз)

Бағдарламаның жетекшілері:. Бекмағанбетова Г.Ш


2а. Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу негіздері

Пререквизиттер: Іс-қағаздарын жүргізу, информатика

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Зерттеу бағыттарын таңдау. Инженерлік экспериментті ұйымдастыру. Эксперимент объектілері. Мәліметтерді тіркеу. Техникалық жүйелерді құрастыру мен жобалау.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т


2б. Пәннің атауы: Отын-энергетика ресурстарды тиімді пайдалану

Пререквизиттер: Экология, Қоршаған ортаны қорғау

Постреквизиттер: Қоршаған орта мониторингі

Экологиялық мониторинг бағдарламаларын, қорғашан орта мониторингінің мемлекеттік бірыңғай жүйесі білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Энергия тарату мен альтернативті көзіне қолдану проблемалары. Энергетикалық ресурстардың категориялары. Отын-энергетикалық балансы. Энергетикалық ресурстарды үнемдеу. Энергия өндірісінің қалдықтары. Күннің геотермальды энергиясын қолдану. Ғимараттар мен үймереттердің жылуының төмендеуі, жылу жүйесінің рационалды жұмысы.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т., Ташимова Ә.А


3а. Пәннің атауы: Автокад және кредо негіздері

Пререквизиттер: Инженерлік графика

Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелер

Бағдарламаның қысқаша курсы: графикалық моделдеу, сызбалардың ақпараттық мәліметтер қорын құру, кеңістіктегі конструкцияларды жобалау, моделдеу, визуализацилау, сыртқы мәліметтер қорына қол жетімділігі, әртүрлі форматтағы файлдармен жұмыс істей алу, интеллектуалды құралдар көмегімен сызбаларға өлшемдер беру, автоматтандырылған жүйе арқылы ресурстарды басқару.

Бағдарламаның жетекшілері: Курбанов Д.


3б. Пәннің атауы: Компьютерлік жобалау негіздері

Пререквизиттер: инженерлік графика

Постреквизиттер: Кредо

Бағдарламаның қысқаша курсы: графикалық моделдеу, сызбалардың ақпараттық мәліметтер қорын құру, кеңістіктегі конструкцияларды жобалау, интеллектуалды құралдар көмегімен сызбаларға өлшемдер беру

Бағдарламаның жетекшілері: Курбанов Д.


4а. Пәннің атауы: Радиациялық экология

Пререквизиттер: Экология, Тіршілік қауіпсіздігі

Постреквизиттер: Радиациялық қауіпсіздік негіздері

Радиациялық қауіпсіздік нормаларын, қажетті құжаттамаларды білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қоршаған ортаға тіршілік әлеміне иондалған сәулелердің әсері және радионуклидтердің таралуы. Радиохимиялық сараптаманың зерттеу объектісінің негізі. Токсикологиялық радиоактивті заттар.

Бағдарламаның жетекшілері: Балықбаева Г.Т


4б. Пәннің атауы: Еңбек және тіршілік қауіпсіздігінде қорғау және бақылау құралдары

Пререквизиттер: еңбек қорғау, тіршілік қауіпсіздігі

Постреквизиттер: Техника және технология қауіпсіздігі

Өндірістік процестердегі қолданылатын техника мен технологиялық процестердің қауіпсіздік негіздерін білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдарының түрлері. Өлшеудің үлгілік және жұмыстық құралдары. Бақылау және өлшеу құралдарының дәлдік класстары және метеорологиялық сипаттамаларды нормалау. Өндірістік үрдістерінің зияндылыктарың бақылайтың аспаптар мен құралдар. Өлшеу құралдарын сынақтан өткізу және өлшеудің әртүрлі қағидаларына негізделген талдау жасау.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т., Сарабекова Ұ.Ж


5а. Пәннің атауы: Адамның жеке қорғаныс құралдары

Пререквизиттер: Өміртіршілік қауіпсіздігі

Постреквизиттер: Еңбек қорғау

ЕҚ нормативтік-техникалық құжаттамаларын, басқару жүйесін білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жеке қорғайтын құралдардың топтасуы. Қызметкерлерді жеке қорғайтын құралдармен жабдықтауды ұйымдастыру. Арнайы киімдер олардың топтасуы және оған қойылатын арнайы талаптар. Арнайы киімді тігуге пайдаланатын мата түрлері, жоғары және төменгі температурадан қорғайтын киімдер. Жеке қорғайтын құралдардың көрсеткіштері, тиімділігімен сапасын бағалау әдістері

Бағдарламаның жетекшілері: Ермұханова Н.Б

5б. Пәннің атауы: Алғашқы медициналық көмек

Пререквизиттер: Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

Постреквизиттер: Апаттық-құтқару ісі

Төтенше жағдайларда күш пен құралдарды дайындау және қолдану жөніндегі шараларды жоспарлауды, қауіпті объектілерді, құбылыстарды және потенциалды қауіпті нысандарды анықтау

Бағдарламаның қысқаша курсы: Демалу және жүрек қызметіне тоқталу, жаралану және қансыраулар, күю және үсу, сіңірлердің созылуы мен соғылуы, буын шығулары, танулар мен жылу соққылар, газдармен және сұйықтармен улану, электр тоғымен зақымға ұшырау кезінде алғашқы медициналық көмек.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермуханова Н.Б.


6а. Пәннің атауы: Мамандыққа кіріспе

Пререквизиттер: Тіршілік қауіпсіздігі, экология

Постреквизиттер: Еңбек қорғаудың құқықтық және ұйымдастыру сұрақтары

Еңбек қорғау бойынша негізгі заңдылықтарды білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мамандықтың жоспары бойынша оқу процесін ұйымдастыру. Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілік қауіпсіздігі объектілері. Ғылым және техникалық жетістігі, өміртіршілік қауіпсіздігіндегі және қоршаған ортаны қорғаудағы техникалық прогресс.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т., Ташимова А.А


6б. Пәннің атауы: Ғылыми терминология

Пререквизиттер: Іс-қағаздарын жүргізу

Постреквизиттер: Ғылыми зерттеу және жобалау негіздері

Зерттеу бағыттарын таңдауды, нженерлік экспериментті ұйымдастыруды білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Анықтаулар мен терминдер

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т.3 курсЦиклы

ТК№

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр

1

БП

2

А) Экологиялық сараптама

Б) Өндірісті жоспарлау және

басқаруды ұйымдастыру

Нұрымова Р.Д

3

6

2

БП

4

А) Өнеркәсіптік экология

Б) Өндірістік жарақаттану және кәсіби аурулар

Нұрымова Р.Д

Ермұханова Н.Б

3

6

3

БП

8

А) Еңбек физиологиясы және

психологиясы

Б) Өнеркәсіптік санитария, еңбек гигиенасы және токсикология

Ермұханова Н.Б

4

5

4

БП

10

А) Мұнай газ өндіру қауіпсіздігі

Б) Апаттық-құтқару ісі

Абдрахманов С.Т

3

6

5

БП

11

А) Төтенше жағдай кезінде қорғау және апатты жою

Б) Еңбек қорғау мәселелері

Абдрахманов С.Т.

Ташимова Ә.А

3

5

6

БП

13

А) Кредо

Б) Математикалық моделдеу

Сүлейменова Ж

1

5

7

КП

2

А)Шаңгазтазартқыш қондырғылар

Б) Өрт қауіпсіздігі

Абдрахманов С.Т

3

6

8

КП

4

А) Өндірістік үрдістердегі эргономика

Б) Еңбек және тіршілік қауіпсіздігі іс-шараларын экономикалық бағалау

Аяхметов А.Ж.

Нұржанова Д.Б

3

5


1а. Пәннің атауы: Экологиялық сараптама

Пререквизиттер: Экология, қоршаған ортаны қорғау

Постреквизиттер: Өнеркәсіп қалдықтарын утилизациялау және көму

Бағдарламаның қысқаша курсы: Экологиялық сараптаманың мақсаттары мен принциптері. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың негізгі міндеттері. Табиғат қорғау және жобалау бойынша мемлекеттік стандарттар. Экологиялық сараптама туралы заң мен ережелері. Сараптамаға қатысушылардың құқықтары мен олардың жауапкершіліктері.

Бағдарламаның жетекшілері: Нұрымова Р.Д


1б. Пәннің атауы: Өндірісті жоспарлау және басқаруды ұйымдастыру

Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кәсіпорындағы кезекпен жүргізілетін жұмыстың негізі. Есеп пен есептеуді жоспарлау. Өндірістік-шаруашылық қызметті талқылау. Кәсіпорынның бизнес-жоспары. Еңбекті жоспарлау және еңбек ақы және рентабельдікті жоспарлау. Табиғатты қорғау шараларын жоспарлау және табиғат қорларын тиімді пайдалану.

Бағдарламаның жетекшілері: Тұманбаева Б.


2а. Пәннің атауы: Өнеркәсіптік экология

Пререквизиттер: Экология

Постреквизиттер: Радиациялық экология, қоршаған орта мониторингі

Қоршаған ортаға тіршілік әлеміне иондалған сәулелердің әсері және радионуклидтердің таралуын анықтауды білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ластану көзі, ластанудың құрамы мен түрлері. Ластанудың белгілі нормативтерін көрсету. Өндірістік салалардың әртүрлі техногендік әсері. Шаң, діріл әсер ету көзі. Өндірістің қалдықсыз концепциясы. Өнеркәсіп орындарының экологиялық паспорты.

Бағдарламаның жетекшілері: Нұрымова Р.Д


2б. Пәннің атауы: Өндірістік жарақаттану және кәсіби аурулар

Пререквизиттер: Тіршілік қауіпсіздігі

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өндірістік жарақат және кәсіби аурулардың себептерін жіктеу. Өндірісте апатқа ұшыраған жағдайларды жіктеу, тексеру және анықтау.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермұханова Н.Б.


3а. Пәннің атауы: Еңбек физиологиясы және психологиясы

Пререквизиттер:Тіршілік қауіпсіздігі, психология

Постреквизиттер: Еңбек қорғау

Бағдарламаның қысқаша курсы: Еңбек қорғаудағы психофизиологиялық фактордың ролі. Еңбектің физиологиялық мінездемесі. Жұмысқа қабілеттілігі, шаршау, демалу және еңбек режимі. Еңбек психологиясының мінездемесі – психикалық процесс, психикалық қасиеті, тұлғалуы және ұжым психологиясы.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермұханова Н.Б


3б. Пәннің атауы: Өнеркәсіптік санитария, еңбек гигиенасы және токсикология

Пререквизиттер: Еңбек қорғау, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өндірістегі жағымсыз факторлармен бірге өндірістік биологиялық, химиялық улар мен микроорганизмдердің еңбекшілердің жұмысшы зонасына әсерін, санитарлық-гигиеналық тұрғыдан сипаттамасы мен санитарлық нормаларын қарастырады.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермұханова Н.Б


4а. Пәннің атауы: Мұнай-газ өндіру қауіпсіздігі

Пререквизиттер: Эргономика,

Постреквизиттер: Еңбекті қорғау, Қоршаған ортаны қорғау

Бағдарламаның қысқаша курсы: Бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезіндегі еңбек қауіпсіздігі. Жалпы түсінік. Қауіпсіздік техникасындағы ұйымдастырылған жұмыстар. Мұнай-газ скважинасындағы аварияның мінездемесі.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т., Нұржанова Д.Б


4б. Пәннің атауы: Апаттық-құтқару ісі

Пререквизиттер: Тіршілік қауіпсіздігі негіздері, алғашқы медициналық көмек

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Апатты-құтқару жұмыс түрлері. Төтенше жағдайларда күш пен құралдарды дайындау және қолдану жөніндегі шараларды жоспарлау. ТЖМЖ күштерінің әрекеті жоспарының, бейбітшілік уақытындағы төтенше жағдайларды болдырмау және жою жөніндегі субъектілердің құрылымы және мазмұны. Құтқару жұмыстарын жүргізудегі күш пен құралдарды қолдану тәртібі. Аймақтардағы қауіпті табиғи объектілерді, құбылыстарды және потенциалды қауіпті объектілерді табу жөніндегі қызмет ету аудандарын зерттеудің әдісі.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т., Нұржанова Д.Б


5а. Пәннің атауы: Төтенше жағдай кезінде қорғау және апатты жою

Пререквизиттер: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Төтенше жағдайларда сақтандыру және әрекет жүйесінің ұйымдастырушылық құрылымы және міндеттері. Іздеулік-құтқарушылық қызметінің ролі мен орны. Халықты және ұлт дәулетін қорғау жөніндегі мемлекеттік басқару органдарының төтенше жағдайлар кезіндегі жағдайдың адамдарға психологиялық әсер етуі, құтқарушылар мен халықтың мінез-құлқының моральды-психологиялық негіздері

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т., Нұржанова Д.Б


5б. Пәннің атауы: Еңбекті қорғау мәселелері

Пререквизиттер: Еңбек қорғау

Постреквизиттер: Еңбек қорғаудың құқықтық және ұйымдастыру сұрақтары

Бағдарламаның қысқаша курсы: Еңбекті қорғау бойынша негізгі заңнамасы. ЕҚ нормативтік-техникалық құжаттамасы. ЕҚ басқару жүйесі. Жұмыстардың ұйымдастырылуы және координациясы, жұмыстардың жоспарлануы. ЕҚ жүйесінің жағдайын бақылау және қадағалау.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т., Ташимова Ә.А


6а. Пәннің атауы: Кредо

Пререквизиттер: Автокад негіздері, информатика және есептеу техникасы, компьютерлік біліктілік

Постреквизиттер:Компьютерлік жобалау

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазіргі талаптарға сәйкес инженерлер жобалаудың автоматтандырылған жүйелерімен, Кредо кешенімен жұмыс жасау шарт. Оқу барысында осы жүйелер кешенінен инженерлі жұмыс кезіндегі күрделі есептеулерді қолмен есептеуден автоматтандырылған есептеулер мен өңдеуге көшуін, әр түрлі объектілердің пландық жобалауын қарастырады.

Бағдарламаның жетекшілері: Сүлейменова Ж.


6б. Пәннің атауы: Математикалық моделдеу.

Пререквизиттер: Жоғарғы математика, информатика.

Постреквизиттер: Математикалық бағдарламалар әдістерін қолдану

Бағдарламаның қысқаша курсы: “Математикалық моделдеу” пәнін оқытудың мақсаты мынадай: шектеулі кеңістіктегі қазіргі оптимизация әдістерін үйрету; есептеу математикасы пәні бойынша инженерлік және қосалқы пәндерді оқып үйренуге қажетті білімдер көлемін беру; математикалық интуицияны дамыту және меңгерілген сандық әдістерді қолданбалы есептерді шешуге пайдалануды үйрету; математикалық мәдениетті өсіру және кітаппен, компьютермен жұмыс істеу дағдысын дамыту; тамақ өнеркәсібі бойынша және жерді тиімді пайдаланудың, экстремалдық есептердің компьютерлік модельдерін зерттеуді үйрету.

Бағдарламаның жетекшілері: Абжанов Е.


7а. Пәннің атауы: Шаңгазтазартқыш қондырғылар

Пререквизиттер: Өнеркәсіптік желдетпе

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қоршаған ортаны шаңнан және газдан тазартудың инженерлік жолдарын, адсорбциялау процестерін, қоршаған ортаға тасталған газдарды тазарту әдістері. Ауа құрамындағы зиянды шаң мөлшерін өлшеу приборлары, микроклиматтың, желдету жүйесінің, шаң-газ режимінің, шаң-газтұтқыш жүйелердің параметрлерін бақылауға арналған приборлармен жұмыс жасай білу тәсілдері.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т., Сарабекова Ұ.Ж


7б. Пәннің атауы: Өрт қауіпсіздігі

Пререквизиттер: Тіршілік қауіпсіздігі

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өрт қауіпсіздігінің заңдылық, құқықтық және ұйымдастыру сұрақтары. Өрттің пайда болуы механизмі. Өнеркәсіптік нысандар мен қоршаған ортану өрт қауіпсіздігі жүйелері.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т., Нұржанова Д.Б.


8а. Пәннің атауы: Өндірістік үрдістердегі эргономика

Пререквизиттер: Еңбек қорғау

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Эргономика нысаны - «адам-машина-өндірістік орта» динамикалық жүйе. Эргономиканың құрылымдық кестесі мен элементтері. Эргономика құрылымы және мәселелері. Жағдайлардың, еңбек құралдарының адамға қалыптасуы. Жұмыс орындарын ұйымдастыруға, машиналардың құрылысына, басқару орындарына қойылатын эргономикалық талаптар.

Бағдарламаның жетекшілері: Аяхметов А.Ж., Нұржанова Д.Б


8б. Пәннің атауы: Еңбек және тіршілік қауіпсіздігі іс-шараларын экономикалық бағалау

Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Еңбек жағдайы және қорғауды жақсарту жөніндегі шаралардың экономикалық маңызы. ЕЖжҚ жақсарту жөніндегі шаралардың тиімділік көрсеткіштері, шығыны, әлеуметтік және әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау әдістері, халық шаруашылығы әлеуметтік нәтижелерін экономикалық бағалау және есептеу әдістері.

Бағдарламаның жетекшілері: Тұманбаева Б.4 курсЦиклы

ТК№

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр

1

БП

1

А) Қоршаған орта мониторингі

Б) Экологиялық менеджмент

Дармағамбет К.Х

Жиенбаева Л.Б

2

7

2

БП

14

А) Адам анатомиясы және физиологиясы негіздері

Б) Техникалық эстетика және дизайн негіздері

Ермұханова Н.Б


Аяхметов А.Ж

2

7

3

КП

1

А) Табиғатты қорғаудың аймақтық-кешенді схемаларын жобалау

Б) Өнеркәсіптік қалдықтарды утилизациялау және көму негіздері

Аяхметов А.Ж


Жиенбаева Л.Б

2

7

4

КП

4

А) Өндірістік үрдістер және жабдықтар қауіпсіздігі

Б) Өрт және жарылыс теориясы

Аяхм етов А.Ж

2

7

5

КП

5

А) Өнеркәсіптік-азаматтық нысандарды өртжарылыстан қорғау

Б) Өнеркәсіптік нысандардың электр қауіпсіздігі

Абдрахманов С.Т:

Сарабекова Ұ.Ж

Тайманов С.Т

3

7

6

КП

7

А) Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастыру сұрақтары

Б) Құрылыс материалдары

өндірісінде қор сақтаушы

технологиялар

Абдрахманов С.Т.

Нұржанова Д.Б

2

7

7

КП

8

А) Техногенді қалдықтарды кешенді пайдалану

Б) Еңбек және тіршілік қауіпсіздігіндегі ақпараттық жүйелер


Жиенбаева Л.Б


Мырзаев Р.

3

7


1а. Пәннің атауы: Қоршаған орта мониторингі

Пререквизиттер: Экология, Өнеркәсіптік экология

Постреквизиттер:-

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қоршаған орта мониторингі бойынша негізгі нұсқаулар. Экологиялық мониторинг бағдарламалары. Атмосфералық ауа мониторингі. Топырақ мониторингі. Қорғашан орта мониторингінің мемлекеттік бірыңғай жүйесі.

Бағдарламаның жетекшілері: Дармағамбет К.Х


1б. Пәннің атауы: Экологиялық менеджмент

Пререквизиттер: Экология, маркетинг және мененджмент негіздері

Постреквизиттер: -

Бағдарламаның қысқаша курсы: Эколог-экономикалық басқарудың негізні принциптері. Экологиялық менеджмент технологиясы. Экологиялық менеджмент жүйесі аудитінің мәселелері.

Бағдарламаның жетекшілері: Жиенбаева Л.Б.


2а. Пәннің атауы: Адам анатомиясы және физиологиясы негіздері

Пререквизиттер: Тіршілік қауіпсіздігі

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Бағдарламаның жетекшілері: Ермұханова Н.Б


2б. Пәннің атауы: Техникалық эстетика және дизайн негіздері

Пререквизиттер: Эргономика негіздері

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Техникалық эстетиканың негізгі бағыттары. Өндірістік эстетиканың адамға әсері. Түстер туралы негізгі түсініктер.

Бағдарламаның жетекшілері: Аяхметов А.Ж.


3а. Пәннің атауы: Табиғат қорғаудың аймақтық-кешенді схемаларын жобалау

Пререквизиттер: Қоршаған ортаны қорғау

Постреквизиттер: -

Бағдарламаның қысқаша курсы: Әртүрлі деңгейдегі аймақтық бағдарламаларды дайындаудың әдістемелік негіздері. Қоршаған табиғи ортаның жағдайын болжамдау.

Бағдарламаның жетекшілері: Аяхметов А.Ж


3б. Пәннің атауы: Өнеркәсіптік қалдықтарды утилизациялау және көму негіздері

Пререквизиттер: Экология

Постреквизиттер: -

Бағдарламаның қысқаша курсы: ластау көздері, түрлері, жіктелуі. Өнеркәсіптік қалдықтарды утилизациялау әдістері, технологиялары. Қалдықтарды жинау, тасымалдау, көму. Бағдарламаның жетекшілері: Жиенбаева Л.Б


4а.Пәннің аты: Өндірістік үрдістер және жабдықтар қауіпсіздігі

Пререквизиттер: Техника және технология қауіпсіздігі

Постреквизиттер: -

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өндірістік үрдістер мен жабьдықтарға қойылатын жалпы талаптар. Электргаздәнекерлеу жұмыстарының қауіпсіздігі. Көтеру-көлік машиналары мен механизмдерінің қауіпсіздігі. Олардың апаттарының себептері.

Бағдарламаның жетекшілері: Аяхметов А.Ж., Нұржанова Д.Б


4б. Пәннің аты: Өрт және жарылыс теориясы

Пререквизиттер: Тіршілік қауіпсіздігі

Постреквизиттер: -

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жанудың физика-химиялық негіздері. Жану теориясы. Жарылыстар түрлері. Газ-, шаң-ауа қоспаларының жануы мен жарылуы.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т.


5а. Пәннің аты: Өнеркәсіптік-азаматтық нысандарды өртжарылыстан қорғау

Пререквизиттер: Еңбек қорғау

Постреквизиттер: -

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өнеркәсіптік және азаматтық нысандарда өрт және жарылыстар себептері. Өрт және жарылыстардың алдын-алу, олардан қорғау.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т., Сарабекова Ұ.Ж


5б. Пәннің атауы: Өнеркәсіптік нысандардың электр қауіпсіздігі

Пререквизиттер: Электр қауіпсіздігі

Постреквизиттер: -

Бағдарламаның қысқаша курсы: Электр тоғының адам ағзасына әсері. Өндірістік бөлмелердің электр тоғымен зақымдану қауіптілігі бойынша жіктелуі.

Бағдарламаның жетекшілері: Тайманов С.Т.


6а. Пәннің атауы: Еңбек қорғаудың құқықтық және ұйымдастыру сұрақтары

Пререквизиттер: Еңбек қорғау, Құқық негіздері

Постреквизиттер: -

Бағдарламаның қысқаша курсы: Еңбекті қорғау бойынша негізгі заңдылықтар; нормативті-техникалық құжаттар. Еңбек қорғауды басқару жүйесі – негізгі нұсқаулықтар, жұмыстарды ұйымдастыру, жоспарлау.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов С.Т


6б. Пәннің атауы: Құрылыс материалдары өндірісінде қор сақтаушы технологиялар

Пререквизиттер: Экология

Постреквизиттер: -

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қор сақтаушы технологиялар. Шикізат ресурстары.

Бағдарламаның жетекшілері:


7а. Пәннің атауы: Техногенді қалдықтарды кешенді пайдалану

Пререквизиттер: Экология, Қоршаған ортаны қорғаудың теориялық негіздері

Постреквизиттер: -

Бағдарламаның қысқаша курсы: Техногенді қалдықтардың сипаттамасы және жіктелуі. Екіншілік қорлар. Өнеркәсіптік қалдықтарды пайдалану.

Бағдарламаның жетекшілері: Файзуллаева М.Ф


7б. Пәннің атауы: Еңбек және тіршілік қауіпсіздігіндегі ақпараттық жүйелер

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: -

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ақпараттық жүйелер туралы негізгі түсініктер. Жүйенің жіктелуі. Еңбек және тіршілік қауіпсіздігі бойынша ақпараттық жүйелерді басқару процесі.

Бағдарламаның жетекшілері: Мырзаев Р.

Похожие:

5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі iconРабочая учебная программа Мамандық: шифр 5В073100 Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
Мамандық: шифр 5В073100 – Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Мамандық: 5B073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі iconПавлодар Кереку 2009
Азық – түлік өнімдерінің технологиясы", 050731 "Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау"
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі iconРабочая учебная программа Мамандық: 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Мамандық: 5В073100 – «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі iconРабочая учебная программа Мамандық : 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Мамандық : 5В073100 – «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі iconРабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия», 5В073700 «Пайдалы қазбаларды байыту», 5В070700 «Тау-кен ісі», 5В073100 «Қоршаған ортаны қорғау...
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
...
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі iconПсіздік негізі тәжірибелік жұмыстар істеуіне әдістемелі нұсқаулар 050731 «Өмір тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығы студенттеріне арналған Кереку 2008
«Өмір тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығы студенттеріне арналған
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі iconДиссертациямен Қорқыт Ата атындағы Қму ғылыми-техникалық кітапханасында танысуға болады
Мамандығы 6М073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы бойынша техника және технология магистрі...
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
Мамандық: 5В073100 – Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница