Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16
НазваниеИсточник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16
страница9/44
Дата конвертации08.02.2016
Размер4.35 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kazenergy.com/images/stories/Pravovaia_baza/TS/codex_project_kz.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44
92-бап. Уақытша сақтаудағы тауарлармен жасалатын операциялар

1. Уақытша сақтау қоймасы және өзге де уақытша сақтау орындары иесінің, тауарларды алушының, кедендік брокердің, тауарларға қатысты өкілеттігі бар өзге де тұлғаның және олардың өкілдерінің уақытша сақтау орындарындағы тауарларды тексеруі мен өлшеуіне және кеден органының рұқсатымен тауарлардың сынамалары мен үлгілерін алуына болады.

2. Уақытша сақтаудағы тауарларға, бүлінген орамаларын жөндеуді қоса алғанда, олардың өзгеріссіз жағдайда сақталуын қамтамасыз ету үшін кеден органының рұқсатымен қажетті операциялар жасалуы мүмкін.

3. Уақытша сақталуы кезеңінде ырық бермес күштің әсері салдарынан жарамсыз болған, бүлінген немесе зақымданған тауарлар декларант айқындаған, егер олар жарамсыз, бүлінген немесе зақымданған жағдайда әкелінгендей болса, кедендік режимге орналастырылуға тиіс.

4. Көлік құралдарында уақытша сақтаудағы тауарлармен қандай да бір жүк операцияларын жүргізу (түсіру, тауарлардың салмағын, санын нақтылау, сараптама жүргізу мақсатында сынамалар мен үлгілерін алу) қажет болатын жағдайда, олар бірдейлендіру құралдарын пайдалану арқылы не тауарлар өзге де уақытша сақтау орындарына орналастырылған жағдайда кеден органы лауазымды адамының қатысуымен кедендік уақытша бақылау аймағында жүргізіледі.

93-бап. Уақытша сақтау орындарына орналастыруға болатын тауарлар

1. Уақытша сақтау орындарына, құбыр тасымалымен және электр беру желілерi бойынша өткiзiлетiндерден басқа кез келген тауарларды, сондай-ақ осы Кодекстiң 470-бабына сәйкес ең төменгi деңгейдегі тәуекел санатына жатқызылған сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар өткiзген тауарларды орналастыруға болады

2. Басқа тауарларға зиян келтіруі мүмкін немесе сақтаудың ерекше жағдайларын талап ететін тауарлар мұндай тауарларды сақтау үшін арнайы лайықталған уақытша сақтау қоймаларында немесе осы Ко­декс­тің 43-тарауына сәйкес кедендік төлемдер мен салықтардың төленуі қамтамасыз етілген жағдайда көлік құралында сақталуға тиіс.

94-бап. Темір жол көлігімен тасымалданатын тауарларды уақытша сақтаудың ерекшеліктері

1. Кедендік төлемдерді және салықтарды төлеу қамтамасыз етілген жағдайда, темір жол көлігімен тасымалданатын ерекше тауарлар мен сақтаудың ерекше жағдайларын талап ететін тауарларды қарауында темір жол учаскесі бар тұлғаның сұратуы бойынша уақытша сақтауға жол беріледі.

2. Тауарларды уақытша сақтау оларды түсіргенге дейін орналасатын жері кеден органдарымен келісілген, аталған тұлғалардың темір жолдарындағы тікелей көлік құралдарында жүзеге асырылады.

3. Аталған орындар уақытша кедендік бақылау аймағы болып табылады.

4. Тауарларды түсіруге және оларды кез келген басқа жерге ауыстыруға кеден органының рұқсатымен ғана жол беріледі.

5. Қарауында темір жол учаскесі бар тұлға:

1) уақытша сақтаудағы тауарларды кедендік бақылаудан тыс, көлік құралынан алып қою мүмкіндігін болдырмауға;

2) уақытша сақтаудағы тауарлардың сақталуын қамтамасыз етуге;

3) кедендік бақылаудың жүзеге асырылуына жәрдемдесуге;

4) уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен көлік құралында сақтаулы тауарлар туралы есеп жүргізуге және есептілікті кеден органына табыс етуге;

5) бөгде адамдардың сақтаудағы тауарларға кеден органдарының рұқсатынсыз қолжетімділігін болдырмауға;

6) тауарлар жоғалған не кеден органының рұқсатынсыз басқа тұлғаларға берілген жағдайда кедендік төлемдерді және салықтарды төлеуге міндетті.

95-бап. Тауарларды алушының қоймасында уақытша сақтау

1. Уақытша сақтау қоймасын құруға лицензиясы және уақытша сақтау орны деп тану туралы шешім болмағанда кеден органының рұқсатымен:

1) ерекше тауарларды немесе ерекше жағдайда сақтауды талап ететін тауарларды уақытша сақтау қажет болған жағдайда;

2) тауарлар жеткізілген жерде уақытша сақтау қоймасы болмаған жағдайда, кедендік төлемдерді және салықтарды төлеу қамтамасыз етілген шартпен тауарларды алушының қоймасында уақытша сақтау жүзеге асырылуы мүмкін.

2. Тауарларды алушы сақтау кезінде кеден органдарының рұқсатынсыз бөгде адамдардың сақтаудағы тауарларға қолжетімділігін болдырмауға міндетті.

3. Тауарларды алушының қоймасында басқа тұлғаларға тиесілі тауарларды сақтауға жол берілмейді.

96-бап. Арнайы бөлінген және жайластырылған үй-жайларды, ашық алаңшаларды уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімдерді беру тәртібі

1. Арнайы бөлінген және жайластырылған үй-жайлар мен ашық алаңшаларды уақытша сақтау орны деп тану туралы кеден органының шешімі меншігінде немесе пайдалануында үй-жай немесе ашық алаңша бар тұлғаға беріледі.

2. Иеленуші үй-жайларды немесе ашық алаңшаларды уақытша сақтау орны деп тану туралы шешім алу үшін, тұлға және үй-жайдың немесе алаңшаның орналасқан жері туралы мәліметтерді көрсете отырып, кеден органына еркін нысанда өтініш береді.

3. Иеленуші өтінішпен бірге:

1) үй-жай немесе ашық алаңша иесінің тіркеу құжаттарының нотариаттық куәландырылған көшірмелерін табыс етуге;

2) уақытша сақтау орындарына арналған аумақтың жоспарларын, үй-жайдың немесе ашық алаңшаның жоспарлары мен сызбаларын табыс етуге;

3) уақытша сақтау орындарына арналған үй-жайға немесе ашық алаңшаға меншік құқығын немесе пайдалану құқығын растайтын құжаттардың нотариат­тық куәландырылған көшірмелерін табыс етуге;

4) кеден органдарында сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың есебінде тұруға тиіс.

4. Кеден органы өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қарайды.

5. Мәлімделген мәліметтер, үй-жайлар мен ашық алаңшалардың жайластырылуы мен жабдықталуы уақытша сақтау орындарына қойылатын қажетті талаптарға сәйкес келмейтін жағдайларда кеден органы уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімді беруден бас тартуы мүмкін.

6. Тұлғаны қайта тіркеу кезінде уақытша сақтау орны деп тану туралы шешім өз күшін сақтайды. Бұл жағдайда уақытша сақтау орнының иесі кеден органын қайта тіркеу фактісі туралы хабардар етуге міндетті. Қажет болған жағдайда кеден органы қайта тіркеудің күнін көрсете отырып, уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімге өзгерістер енгізеді.

97-бап. Арнайы бөлінген және жайластырылған үй-жайлар, ашық алаңшалар иелерінің міндеттері

Уақытша сақтау орындарының иелері:

1) осы Кодекстің 89-бабында белгіленген талаптарға сәйкес үй-жайды немесе ашық алаңшаны кедендік бақылауды қамтамасыз ету үшін қажетті тиісінше тұрғыда жайластыруға;

2) уақытша сақтаудағы тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылаудан тыс, үй-жайдан немесе ашық алаңшадан алу мүмкіндігін болдырмауға;

3) үй-жайдағы немесе ашық алаңшадағы тауарлардың және (немесе) көлік құралдарының сақталуын қамтамасыз етуге;

4) кедендік бақылаудың жүзеге асырылуына жәрдемдесуге;

5) уәкілетті орган белгілейтін тәртіппен келіп түскен, сақтаулы, әкетілген тауарлар және (немесе) көлік құралдары туралы есеп жүргізуге (оның ішінде бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған нысандарын пайдалану арқылы) және ол туралы есептілікті кеден органына табыс етуге;

6) бөгде адамдардың сақтаудағы тауарларға және (немесе) көлік құралдарына кеден органдарының рұқсатынсыз қолжетімділігін болдырмауға;

7) арнайы бөлінген және жайластырылған үй-жайларды, ашық алаңшаларды уақытша сақтау орны деп тану туралы шешім беру шарттарының сақталуын және кеден органдары лауазымды адамдарының сақтаудағы тауарларға және (немесе) көлік құралдарына олардың талап етуі бойынша қолжетімділікті қамтамасыз етуді қоса алғанда, кеден органдарының талаптарын орындауға;

8) тауарлар жоғалған не кеден органының рұқсатынсыз басқа тұлғаларға берілген жағдайда кедендік төлемдерді және салықтарды төлеуге;

9) уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімнің қолданылуын тоқтату рәсімімен байланысты барлық шығыстарды көтеруге;

10) жөндеу жұмыстарын жүргізу туралы, уақытша сақтау орны алаңын ұлғайту не кішірейту туралы, осы жұмыстарды орындаудың жоспарланған мерзімін көрсете отырып, кеден органын жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

98-бап. Арнайы бөлінген және жайластырылған үй-жайларды, ашық алаңшаларды уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімнің қолданылуын тоқтата тұру

1. Уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімнің қолданылуын кеден органы:

1) уақытша сақтау орны иесінің жөндеу жұмыстарын жүргізу туралы, уақытша сақтау орны алаңын ұлғайту не кішірейту туралы өтініші бойынша уақытша сақтау орнының иесі айқындаған мерзімге;

2) уақытша сақтау орнының иесі осы Кодексте белгіленген уақытша сақтау орнына қойылатын талаптар мен міндеттерді сақтамаған жағдайда - бір айға дейінгі мерзімге тоқтата тұрады.

2. Арнайы бөлінген және жайластырылған үй-жайларды, ашық алаңшаларды уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімнің қолданылуын тоқтата тұру туралы шешім мұндай тоқтата тұрудың себептері көрсетіле отырып, кеден органы басшысының бұйрығымен ресімделеді.

3. Уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімнің қолданылуы ол қойылатын талаптарға сәйкес болған жағдайда жаңғыртылады.

99-бап. Арнайы бөлінген және жайластырылған үй-жайларды, ашық алаңшаларды уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімді қайтарып алу

1. Арнайы бөлінген және жайластырылған үй-жайларды, ашық алаңшаларды уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімді кеден органы:

1) осы Кодексте белгіленген талаптар мен міндеттер алты айдың ішінде қайталап бұзылған жағдайларда;

2) шешімнің қолданылуы бұрын тоқтатыла тұрғандығы бойынша себептер осы Кодекстің 98-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген мерзім ішінде жойылмаған жағдайда;

3) уақытша сақтау орнына қатысты мүліктік құқықтар тоқтатылған немесе өзгертілген кезде;

4) уақытша сақтау орны иесінің өтініші бойынша қайтарып алады.

2. Арнайы бөлінген және жайластырылған үй-жайларды, ашық алаңшаларды уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімді қайтарып алу жөніндегі шешім мұндай қайтарып алудың себептері көрсетіле отырып, кеден органы басшысының бұйрығымен ресімделеді.

3. Уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімді қайтарып алу кезінде уақытша сақтау орнының иесі қайтарып алу туралы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей шешімді кеден органына қайтаруға тиіс.

4. Шешім беру туралы қайталап жасалған өтінішті кеден органы оны қайтарып алу үшін негіз болған себептер жойылған жағдайда белгіленген тәртіппен қарауы мүмкін.

100-бап. Арнайы бөлінген және жайластырылған үй-жайларды, ашық алаңшаларды уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімнің қолданылуын тоқтату

1. Арнайы бөлінген және жайластырылған үй-жайларды, ашық алаңшаларды уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімнің қолданылуы:

1) шешім қайтарып алынған кезде;

2) уақытша сақтау орнының иесі болып табылатын тұлға таратылған не қайта ұйымдастырылған кезде тоқтатылады.

2. Арнайы бөлінген және жайластырылған үй-жайларды, ашық алаңшаларды уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімнің қолданылуын тоқтату туралы шешім мұндай тоқтатудың себептері көрсетіле отырып, кеден органы басшысының бұйрығымен ресімделеді.

3. Уақытша сақтау орнының иесі болып табылатын тұлға таратылған не қайта ұйымдастырылған кезде, арнайы бөлінген және жайластырылған үй-жайларды, ашық алаңшаларды уақытша сақтау орны деп тану туралы шешім күнтізбелік он бес күн ішінде кеден органына қайтарылуға тиіс.

4. Арнайы бөлінген және жайластырылған үй-жайларды, ашық алаңшаларды уақытша сақтау орны деп тану туралы шешімнің қолданылуы тоқтатылған кезде, ондағы сақтаулы тауарлар лицензияның қолданылуын тоқтату туралы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде уақытша сақтау қоймасына ауыстырылуға тиіс.

101-бап. Уақытша сақтау қоймаларының түрлері

1. Тауарларды уақытша сақтау рәсімдерін жүзеге асыруға арналып арнайы белгіленген және жайластырылған үй-жай, аумақ немесе орын уақытша сақтау қоймасы деп танылады.

2. Уақытша сақтау қоймалары, осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, кез келген тауарларды уақытша сақтау рәсімдерін жүзеге асыру және кез келген тұлғалар пайдалану үшін қолжетімді ашық түрдегі қоймалар болып табылады.

3. Кеден органдары құратын уақытша сақтау қоймалары ашық түрдегі қоймалар болып табылады.

4. Жабық түрдегі уақытша сақтау қоймалары белгілі бір тауарларды немесе белгілі бір тұлғалардың тауарларын сақтауға арналған. Жабық түрдегі уақытша сақтау қоймаларын айналымы шектелген және сақтаудың ерекше жағдайларын талап ететін ерекше тауарларды әкелуді жүзеге асыратын тұлғалар құрады не жабық түрдегі қойманы құру сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың немесе көлік ұйымдарының қажеттеріне сай келген кезде құрылады.

102-бап. Уақытша сақтау қоймасы иесінің міндеттері

Уақытша сақтау қоймасының иесі:

1) осы Кодекстің 104-бабында белгіленген талаптарға сәйкес қойманы кедендік бақылауды қамтамасыз етуге қажетті тиісінше тұрғыда жайластыруға;

2) кеден органының жұмыс уақытынан тыс кезде келген тауарлар мен көлік құралдарын қоймада не қоймаға жапсарлас, кедендік бақылау аймағы болып табылатын аумақта орналастыруды қамтамасыз етуге;

3) уақытша сақтау қоймасындағы не оған жапсарлас, кедендік бақылау аймағы болып табылатын аумақтағы тауарлардың және көлік құралдарының сақталуын қамтамасыз етуге;

4) кедендiк бақылаудың жүзеге асырылуына жәрдемдесуге және кедендiк бақылау үшін қажетті жүк операцияларын тауарлар мен көлік құралдары уақытша сақтауға орналастырылған кезден бастап жұмыс күнi iшiнде аяқтауды қамтамасыз етуге;

5) уәкілетті орган белгілейтін тәртіппен уақытша сақтау қоймасына келіп түскен, сақтаулы және одан әкетілген тауарлар мен көлік құралдары туралы есеп жүргізуге (оның ішінде бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған нысандарын пайдалану арқылы) және ол туралы есептілікті кеден органына табыс етуге;

6) қойма қызметкерлері болып табылмайтын және тауарларға қатысты өкілеттіктері жоқ бөгде адамдардың сақтаудағы тауарлар мен көлік құралдарына кеден органдарының рұқсатынсыз қолжетімділігін болдырмауға;

7) уақытша сақтау қоймасын құруға арналған лицензияның шарттарын сақтауға және кеден органдары лауазымды адамдарының сақтаудағы тауарлар мен көлік құралдарына қолжетімділігін қамтамасыз етуді және бұл адамдарға кедендік бақылау мен кедендік ресімдеуді жүзеге асыру үшін үй-жайларды, уақытша сақтау қоймасындағы жабдықтар мен байланыс құралдарын Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген тәртіппен беруді қоса алғанда, кеден органдарының талаптарын орындауға;

8) сақтаудың ерекше жағдайларын талап ететін тауарларды сақтау жағдайында тауарларды сақтаудың арнаулы талаптарын орындауды қамтамасыз етуге;

9) осы Кодекстің
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44

Похожие:

Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф, 19. 09. 2011 15: 10: 09

Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф, 21. 04. 2011 12: 32: 36
Мемлекет басшысының 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа он жылдық жаңа экономикалық өрлеу Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан...
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф-www
Бюджеттің түсімдері мен шығыстарына әсер ететін нормативтік құқықтық актілер 2-тарау. Бюджеттің түрлері мен деңгейлері
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф, 06. 02. 2012 15: 21: 12
Осы Заң міндетті экологиялық сақтандыру саласында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді және оны жүргізудің құқықтық, экономикалық...
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconГражданский кодекс кыргызской республики
Параграф Общие положения о ренте и пожизненном содержании Параграф Постоянная рента
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф www
«процентінен», «проценттен», «процентпен», «проценттер», «процентіне», «процентті» деген сөздер тиісінше «пайыздық», «пайызы», «пайыз»,...
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф, 23. 08. 2012 15: 09: 20
«одан айыру», «лицензиясынан айырылған», «лицензиясынан айыру», «лицензиясынан айыруды», «алқалы басқару органдарының шешімімен олардан...
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconЗа каждого приемного ребенка семьи в Удмуртии получат 1243 рублей. Источник: «Сусанин»
Супругам-изуверам больше не позволят усыновить детей. Источник: «Российская газета»
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф, 22. 05. 2012 13: 49: 24
«Кемені, оның ішінде шағын көлемді кемені және оған құқықтарды мемлекеттік тіркеу қағидасында», «Кемені, оның ішінде шағын көлемді...
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф, 27. 07. 2012 17: 05: 40
Р заңымен (бұр ред.қара); 2009. 17. 07. №188-iv қр заңымен (бұр ред.қара); 2011. 10. 01. №383-iv қр заңымен (бұр ред.қара); 2011....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница