Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16
НазваниеИсточник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16
страница14/44
Дата конвертации08.02.2016
Размер4.35 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kazenergy.com/images/stories/Pravovaia_baza/TS/codex_project_kz.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   44
374-бабына сәйкес декларант ретінде болуы мүмкін тұлға мәлімдеуі мүмкін.

4. Шетел тауарларын қайта өңдеу жөніндегі операцияларды жүзеге асыру кезінде қазақстандық тауарлар пайдаланыла алады.

154-бап. Қайта өңдеу өнімдеріндегі шетел тауарларын бірдейлендіру

1. Әкелінген тауарларды қайта өңдеу фактісін белгілеу мақсатында мынадай тәсілдердің бірін пайдалана отырып қайта өңдеу өнімдеріндегі әкелінген тауарларды бірдейлендіру жүргізіледі:

1) тиісті уәкілетті мемлекеттік орган берген қорытындыда аталмаған тауарларды өндірістік процесте пайдалануға жол бермеу мақсатында, белгілі бір технологиялық операцияларды орындайтын қойма үй-жайларына, технологиялық желілер учаскелеріне пломба түрінде кедендік қамтамасыз етуді орнату;

2) декларанттың, қайта өңдеушінің немесе кеден органдары лауазымды адамдарының қайта өңдеуге арналған шетел және (немесе) қазақстандық бастапқы тауарларға мөрлер, мөртабандар, цифрлық және басқа да таңбаларды қоюы;

3) өндірісте пайдаланылатын шикізат, материалдар және жинақтаушы заттар туралы мәліметтерді қоса алғанда, қайта өңдеуге арналған тауарларды сипаттау;

4) қайта өңдеуге арналған тауарларды ауқымында суретке түсіру, кескіндеу;

5) тауарлардың алдын ала іріктеп алынған сынамаларын, үлгілерін қайта өңдеу өнімдерімен салыстыру;

6) тауарлардағы (двигательдердің, шанақ бөлшектерінің және басқаларының) зауыт нөмірлері түріндегі бар таңбаларды пайдалану.

2. Егер:

1) қайта өңдеу үшін өндірістің үздіксіз циклына жататын технологиялық процесс пайдаланылса;

2) қайта өңдеуші Қазақстан Республикасының аумағында қайта өңдеудің ұқсас өнімдерін өндіруді болдырмайтын бірегей технологиялық процесті пайдаланса, қайта өңдеу өнімдеріндегі тауарларды бірдейлендіру талап етілмейді.

Аталған технологиялық процестердің тізбесін тиісті уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.

155-бап. Кедендік аумақтағы тауарларды қайта өңдеу жөніндегі операциялар

1. Тауарларды қайта өңдеу жөніндегі операциялар:

1) бірдейлендіру қайта өңдеудің міндетті шарты болып табылатын кезде, шетел тауарлары қайта өңдеу өнімдеріндегі әкелінген тауарларды бірдейлендіруге мүмкіндік беретін қайта өңдеу өнімдеріндегі сипаттамаларды сақтай отырып жеке сипатын жоғалтатын, тауарларды қайта өңдеуді немесе өңдеуді;

2) әкелінген тауарлардың негізгі сипаттамасы сақталатын монтаждау, жинау мен шақтауды қоса алғанда, тауарларды дайындауды;

3) тауарды, оны қалпына келтіруді, құрамдас бөлшектерін ауыстыруды қоса алғанда, жөндеуді;

4) егер бұл тауарлар қайта өңдеу процесінде толық немесе ішінара тұтынылса да, қайта өңдеу өнімдерінің өндірісіне жәрдемдесетін немесе оны жеңілдететін тауарларды шикізат ретінде пайдалануды қамтиды. Бұл операция осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында көрсетілген операциялардың біреуімен бір мезгілде орындалуы тиіс.

2. Тауарларды қайта өңдеу операцияларына:

1) тауарлардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі, сатуға және тасымалдауға даярлау жөніндегі операциялар;

2) төл алу, малдарды, құстарды, балықтарды өсіру және бордақылау, сондай-ақ шаян тәріздестер мен моллюскілерді өсіру;

3) ағаштар мен өсімдіктер өсіру;

4) пайдалы қазбаларды өндіру;

5) балықты, шаян тәріздестер мен моллюскілерді аулау;

6) аңшылық;

7) саңырауқұлақтар мен өсімдіктер жинау;

8) ақпаратты, дыбыс- және бейне жазбаларды ақпарат жеткізуші көздердің кез келген түрлеріне көшіру және көбейту;

9) шетел тауарларын технологиялық процесте көмекші құралдар ретінде (жабдық, станоктар, тетіктер және басқаларын) пайдалану жатпайды.

156-бап. Тауарларды кедендік аумақта қайта өңдеудің мерзімдері

1. Тауарларды кедендік аумақта қайта өңдеу осы баптың 2-тармағына сәйкес белгіленген, бірақ тауарлар кедендік режимге орналастырылған күннен бастап үш жылдан аспайтын мерзімде жүргізіледі.

2. Қайта өңдеу мерзімін декларант немесе қайта өңдеуді жүзеге асыратын тұлға белгілейді және ол:

1) тауарларды қайта өңдеудің өндірістік процесінің ұзақтығын;

2) қайта өңдеу өнімдерін нақты әкету үшін қажетті уақытты қамтиды.

3. Тауарларды қайта өңдеу мерзімін үш жыл шегінде ұлғайту туралы мәселені шешу үшін декларант бақылауды жүзеге асырушы кеден органына қайта өңдеу мерзімінің аяқталуына дейін он бес жұмыс күнiнен кешіктірмей, тиісті уәкілетті мемлекеттік органның қайта өңдеу мерзімін ұлғайтудың орындылығы туралы қорытындысын қоса тіркеп, осындай ұзартудың қажеттілігі туралы өтініш береді.

4. Қайта өңдеу мерзімін ұлғайту туралы өтінішті қарау мерзімі өтінішті алған күннен бастап он жұмыс күнiнен аспауға тиіс.

5. Егер мерзімді мұндай ұзартуды тиісті уәкілетті мемлекеттік орган орынсыз деп таныған жағдайда, сондай-ақ декларант кедендік ережелерді бұзған жағдайда, қайта өңдеудің мерзімін ұлғайтудан бас тартылуы мүмкін.

6. Тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік аумағында қайта өңдеу мерзімін ұлғайту туралы кеден органының шешімі өтініш берушінің назарына жазбаша нысанда жеткізіледі.

7. Қайта өңдеу мерзімін ұзартудан бас тартылған жағдайда кедендік аумақта кедендік қайта өңдеу режиміне орналастырылған тауарлар өзге кедендік режимге мәлімделуге жатады.

157-бап. Тиісті уәкілетті мемлекеттік органның тауарларды кедендік аумақта қайта өңдеу талаптары туралы қорытындысы

Тиісті уәкілетті мемлекеттік органның кеден аумағындағы тауарларды қайта өңдеу талаптары туралы қорытындысында мынадай мәліметтер болуы тиіс:

1) тауарлар мен қайта өңдеу өнімдерінің Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес атауы, жіктемесі, олардың саны және құны;

2) шарттардың (келісімшарттардың) және олардың негізінде тауардың өңдеуі жүргізілетін басқа да құжаттардың күні мен нөмірі, өңдеудің өндірістік процесінің мерзімі;

3) қайта өңдеу өнімдерінің шығарылу нормасы;

4) қайта өңдеудің сипаты;

5) бірдейлендіру тәсілдері;

6) қайта өңдеуді жүзеге асыратын декларант пен тұлға туралы мәліметтер;

7) қалдықтар мен артық қалдықтарды пайдалану мүмкіндігі.

Әкету кезінде тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын және (немесе) кеден баждары өндіріп алынатын қазақстандық тауарлар пайдаланылған жағдайда тауарларды кедендік аумақта қайта өңдеудің талаптары туралы тиісті уәкілетті мемлекеттік органның қорытындысында олардың Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес атаулары, тауарлардың жіктемесі, саны және құны көрсетілуі тиіс.

Кедендік аумақта тауарларды қайта өңдеу талаптары туралы қорытындының нысанын тиісті уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша уәкілетті орган белгілейді.

158-бап. Кедендік аумақта тауарларды қайта өңдеу өнімдерінің шығарылу нормасы

1. Қайта өңдеу өнімдерінің шығарылу нормасы деп қайта өңдеу процесінде абсолюттік мәнде немесе проценттік қатынаста пайдаланылатын тауарлар санының бір бірлігінен өндірістік процеске сәйкес алынатын қайта өңдеу өнімдерінің саны түсініледі.

2. Қазақстан Республикасының кедендік аумағында әкелінген тауарларды қайта өңдеу нәтижесінде пайда болған қайта өңдеу өнімдерінің шығарылу нормасын тиісті уәкілетті мемлекеттік орган айқындайды.

159-бап. Тауарларды кедендік аумақта қайта өңдеу нәтижесінде алынған қалдықтар мен артық қалдықтар

Өңделмей әкелінген шетелдік тауарлардың қалдықтары мен қайта өңдеу нәтижесінде пайда болған артық қалдықтар, аталған қалдықтар мен артық қалдықтар оларды одан әрі пайдалануға жарамсыз күйде өңделген жағдайды қоспағанда, өзге кедендік режимге орналастыруға жатады.

160-бап. Балама тауарлар

1. Кедендік аумақта кедендік қайта өңдеу режиміне орналастырылған шетел тауарларын тұлғаның жазбаша өтініші бойынша балама тауарлармен ауыстыруға жол беріледі.

2. Өзінің сипаты, сапасы және техникалық сипаттамалары бойынша шетел тауарларымен сәйкес келетін қазақстандық тауарлар балама тауарлар ретінде түсініледі.

3. Балама тауарларды қайта өңдеу нәтижесінде алынған өнімдер осы тараудың ережелеріне сәйкес шетел тауарларын қайта өңдеу өнімдері ретінде қаралады.

4. Балама тауарлар - шетел тауарларының мәртебесін, ал оларды ауыстырған тауарлар - қазақстандық тауарлар мәртебесін алады.

161-бап. Кедендік аумақта тауарларды қайта өңдеу кезіндегі кедендік бақылау ерекшеліктері

1. Кедендік аумақта тауарларды қайта өңдеудің кедендік режимін қолдануға кедендік бақылауды өзінің қызмет аймағында тауарларды қайта өңдеу жүзеге асырылатын кеден органы жүзеге асырады.

2. Кедендік аумақта тауарларды қайта өңдеудің кедендік режиміне тауарларды орналастырған тұлға қайта өңдеу мерзімі аяқталған күннен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде кеден органына кедендік аумақта тауарларды қайта өңдеудің кедендік режимін пайдаланғандығы туралы толық есеп беруге міндетті. Есеп беру нысанын уәкілетті орган белгілейді.

3. Қайта өңдеу өнімдерін дайындау кезіндегі өндірістік процесс нәтижесінде құралатын өндірістік шығындар кедендік ресімдеуге жатпайды.

162-бап. Қайта өңдеу өнімдеріне кедендік баждарды, салықтарды және тарифтік емес реттеу шараларын қолдану

Шетел тауарларының қайта өңдеу өнімдері әкетілімдік кеден баждарынан босатылады. Аталған өнімдерге тарифтік емес реттеу шаралары қолданылмайды.

Қайта өңдеу өнімдерін еркін айналыс үшін шығарудың кедендік режиміне орналастырған жағдайда, кедендік баждар және салықтар, сондай-ақ тарифтік емес реттеу шаралары қайта өңдеу өнімдеріне қолданылады.

Бұл ретте тауарды қайта өңдеу өнімдерінің кедендік құны қайта өңдеу үшін әкелінген тауардың құны ретінде айқындалады.

 

163-бап. Кедендік аумақта тауарларды кедендік қайта өңдеу режимін аяқтау

1. Осы Кодекстің 156-бабына сәйкес белгіленген кедендік аумақта қайта өңдеу мерзімінің аяқталу күнінен кешіктірілмей, қайта өңдеу өнімдері Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тысқары жерлерге әкетілуі немесе өзге кедендік режимге мәлімделуі тиіс.

2. Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тысқары жерлерге әкетілетін қайта өңдеу өнімдерін кедендік ресімдеу уәкілетті орган айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.

3. Егер қайта өңдеу өнімдері кедендік аумақтан тысқары жерлерге бірнеше лекпен әкетілсе, қайта өңдеу өнімдері санының сәйкестігін түпкілікті салыстыра тексеру қайта өңдеу өнімдерін әкетуден кейін мезгіл-мезгіл, бірақ үш айда бір реттен жиі емес және тауарлардың соңғы легін әкеткен күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей жүргізілуі мүмкін.

4. Кедендік аумақта тауарларды қайта өңдеудің кедендік режимінде мәлімделген шетелдік тауарлар, оның ішінде оларды қайта өңдеу өнімдері осы режимнің талаптарын сақтау шартымен өзге кедендік режимге орналастырылуы мүмкін. Кедендік аумақта тауарларды кедендік қайта өңдеу режимінің қолданылуы осы Кодекске сәйкес аталған кедендік режимнің қолданылу мерзіміне аяқталады.

21-тарау. Тауарларды еркін айналыс үшін қайта өңдеу

164-бап. Тауарларды еркін айналыс үшін қайта өңдеудің кедендік режимін тағайындау

Тауарларды еркін айналыс үшін қайта өңдеу - қайта өңдеу өнімдерін тауарларды еркін айналыс үшін шығарудың кедендік режиміне кейіннен орналастыра отырып, кедендік баждар, салықтар алынбастан және тарифтік емес реттеу шаралары қолданылмай, кедендік бақылаумен кедендік аумақта шетел тауарлары қайта өңдеу жөніндегі операцияларға ұшырайтын кедендік режим.

165-бап. Тауарларды еркін айналыс үшін қайта өңдеудің кедендік режиміне тауарларды орналастыру талаптары

1. Тауарларды еркін айналыс үшін қайта өңдеудің кедендік режиміне тауарларды орналастыруға:

1) тауарларды еркін айналыс үшін қайта өңдеудің талаптары туралы осы Кодекстің 168-бабында белгіленген тәртіппен тиісті уәкілетті мемлекеттік орган қорытындысы ұсынылған;

2) кеден органдары шетел тауарларының қайта өңдеу өнімдерінде бірдейлендірген;

3) кедендік бақылаудан тыс, тауарлар мен қайта өңдеу өнімдерін алып қою мүмкіндігін болдырмауды қамтамасыз етуді, кедендік бақылауды жүзеге асыру үшін жағдайлар жасауды, тауарларға кеден органдарының қол-жетімділігін қамтамасыз етуді, тауарларды есепке алу және олармен операцияларды жүргізуді, сондай-ақ есептілік беруді қоса алғанда, Қазақстан Республикасы кеден заңдарының талаптарын орындау қамтамасыз етілген;

4) қайта өңдеу өнімдерін экономикалық тиімді тәсілмен бастапқы жағдайдағы қалпына келтіру мүмкін болмаған;

5) қайта өңдеу жөніндегі операцияны тікелей жүзеге асыратын тұлға тауарларды қайта өңдеу үшін әкелген жағдайда жол беріледі.

2. Тауарларды еркін айналыс үшін қайта өңдеудің кедендік режимін осы Кодекстің 374-бабына сәйкес декларант ретінде өкілдік ете алатын тұлға мәлімдеуі мүмкін.

3. Тауарларды еркін айналыс үшін қайта өңдеудің кедендік режиміне бұрын өзге кедендік режимдерге орналастырылған шетелдік тауарлар орналастырыла алады.

4. Қазақстан Республикасының Үкіметі тауарларды еркін айналыс үшін кедендік қайта өңдеу режиміне орналастыруға тыйым салынған тауарлар тізбесін белгілейді.

166-бап. Қайта өңдеу өнімдеріндегі шетел тауарларын бірдейлендіру

Шетел тауарларын еркін айналыс үшін қайта өңдеу фактісін белгілеу мақсатында осы Кодекстің 154-бабына сәйкес бір немесе бірнеше тәсілді пайдалана отырып, қайта өңдеу өнімдеріндегі шетел тауарларын бірдейлендіру жүргізіледі.

167-бап. Тауарларды қайта өңдеу жөніндегі операциялар

1. Тауарларды қайта өңдеу жөніндегі операциялар:

1) бірдейлендіру қайта өңдеудің міндетті шарты болып табылатын жағдайда, қайта өңдеу өнімдеріндегі әкелінген тауарларды бірдейлендіруге мүмкіндік беретін қайта өңдеу өнімдеріндегі сипаттамаларды сақтай отырып, шетел тауарлары жеке сипатын жоғалтатын тауарларды қайта өңдеуді немесе өңдеуді;

2) әкелінген тауарлардың негізгі сипаты сақталатын монтаждау, жинау және шақтауды қоса алғанда тауарларды дайындауды;

3) қайта өңдеу процесінде бұл тауарлар толық немесе ішінара тұтынылған жағдайларда, қайта өңдеу өнімдерінің өндірісіне жәрдемдесетін немесе оны жеңілдететін тауарларды шикізат ретінде пайдалануды қамтиды.

Аталған операция осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілгендердің біреуімен бір мезгілде орындалуы тиіс.

2. Тауарларды қайта өңдеу операцияларына:

1) тауарлардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі, сатуға және тасымалдауға даярлау жөніндегі операциялар;

2) төл алу, малдарды, құстарды, балықтарды өсіру және бордақылау, сондай-ақ шаян тәріздестер мен моллюскілерді өсіру;

3) ағаштар мен өсімдіктер өсіру;

4) пайдалы қазбаларды өндіру;

5) балықты, шаян тәріздестер мен моллюскілерді аулау;

6) аңшылық;

7) саңырауқұлақтар мен өсімдіктер жинау;

8) ақпаратты, дыбыс- және бейне жазбаларды ақпарат жеткізуші көздердің кез келген түрлеріне көшіру және көбейту;

9) шетел тауарларын технологиялық процесте көмекші құралдар ретінде (жабдық, станоктар, тетіктер және басқаларын) пайдалану жатпайды.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   44

Похожие:

Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф, 19. 09. 2011 15: 10: 09

Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф, 21. 04. 2011 12: 32: 36
Мемлекет басшысының 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа он жылдық жаңа экономикалық өрлеу Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан...
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф-www
Бюджеттің түсімдері мен шығыстарына әсер ететін нормативтік құқықтық актілер 2-тарау. Бюджеттің түрлері мен деңгейлері
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф, 06. 02. 2012 15: 21: 12
Осы Заң міндетті экологиялық сақтандыру саласында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді және оны жүргізудің құқықтық, экономикалық...
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconГражданский кодекс кыргызской республики
Параграф Общие положения о ренте и пожизненном содержании Параграф Постоянная рента
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф www
«процентінен», «проценттен», «процентпен», «проценттер», «процентіне», «процентті» деген сөздер тиісінше «пайыздық», «пайызы», «пайыз»,...
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф, 23. 08. 2012 15: 09: 20
«одан айыру», «лицензиясынан айырылған», «лицензиясынан айыру», «лицензиясынан айыруды», «алқалы басқару органдарының шешімімен олардан...
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconЗа каждого приемного ребенка семьи в Удмуртии получат 1243 рублей. Источник: «Сусанин»
Супругам-изуверам больше не позволят усыновить детей. Источник: «Российская газета»
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф, 22. 05. 2012 13: 49: 24
«Кемені, оның ішінде шағын көлемді кемені және оған құқықтарды мемлекеттік тіркеу қағидасында», «Кемені, оның ішінде шағын көлемді...
Источник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16 iconИсточник: ис параграф, 27. 07. 2012 17: 05: 40
Р заңымен (бұр ред.қара); 2009. 17. 07. №188-iv қр заңымен (бұр ред.қара); 2011. 10. 01. №383-iv қр заңымен (бұр ред.қара); 2011....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница