6D050600 – Экономика мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтиханының бағдарламасы Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
Скачать 31.53 Kb.
Название6D050600 – Экономика мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтиханының бағдарламасы Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
Дата конвертации08.02.2016
Размер31.53 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kaznau.kz/attachments/337_Programma 6D050600 ekonomika kaz..doc
6D050600 – Экономика мамандығы бойынша

докторантураға қабылдау емтиханының бағдарламасы


Фирманың экономикалық қауіпсіздігі

Экономикалық қауіпсіздіктің және қауіпсіздіктің пайда болуы және дамудың объективті негіздері. Экономикалық қауіпсіздіктің қалыптасуы және дамуы. Экономикалық қауіпсіздіктің мүдделері мен экономикалық басымдылықтары. Экономикалық қауіпсіздіктің көрсеткіштерінің классификациясы және жүйесі. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету механизмдер. Фирмалық қауіпсіздіктің технико-технологиялық негіздері. Коммерциялық құпияны қорғау және экономикалық мүдделерді қорғау. Экономикалық қауіпсіздіктің және инвестициялық-инновациялық даму. Экономикалық қауіпсіздіктің ақпараттық-ұйымдастырушылық аспектілер. Экономикалық қауіпсіздікті мемлекеттік қолдаудың механизмдері. Фирманың экономикалық қауіпсіздігін мемлекеттік қолдау мен реттеудегі шет ел тәжірибесі. Фирманың дағдарысқа қарсы басқару стратегиясы. Фирманың экономикалық қауіпсіздікті бағалауы.


Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау

Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудың мәні, құрылымы және ерекшеліктері. Инновациялық бизнес-жобалардың құрастыру кезеңдері. Инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау көрсеткіштері. Инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау көрсеткіштері. Инновациялық жобаларды құрастыру және тиімділігін анықтау әдістемесі. Басымды инновациялық жобаларды анықтау мен оларды қаржыландыру аясындағы мемлекеттік саясат.


Макро-микроэкономикалық талдау

Тұтынушы талғамын талдау. Хикс және Слуцкий бойынша табыс және алмастыру нәтижелері. Өтемді сұранысты талдау. Тұтынушы ұтысын талдау. Табыстың өтемді және эквивалентті өзгерісі. Анықталған қалаулар теориясы. Нарықтық сұранысты талдау. Икемділік коэффициентіндегі Слуцкий теңдестігін талдау.

Өндіріс функциясы және ҒТП. Жетілдірілмеген және жағдайындағы нарықтық қарым-қатынасты талдау. Қоғамдық игілік және жалпы экономикалық тепе-теңдік. Мемлекеттің аллокативті ролі және нарықтың бас тартуы. Сыртқы сауданың микроэкономикасы.Жиынтық сұранысты талдау. Уақытаралық таңдау теориясы. Инвестициялардың Кейнс және неоклассикалық үлгілерін талдау. Инвестицияларды талдау және инвестициялық процестің акселератор үлгісі. Тобиннің q-теориясы. Кейнстік және классикалық теорияларындағы жиынтық ұсынысты талдау. Ақша нарығын талдау. Еңбек, ақша, игілік нарықтарындағы жалпы тепе-теңдікті талдау. Экономикалық циклдерді талдау. Мультипликатор-акселератордың қатынас үлгісі . АD-AS үлгісіндегі импульстардың тарауы. Ашық экономикадағы ағымдағы операциялар шоттарын, инвестицияларды және жинақтарды талдау. IS-LM-BR үлгісіндегі макроэкономикалық саясатты талдау. Макроэкономикалық саясатты талдау. Макроэкономикалық саясаттың теориялар. Мақсатты көрсеткіштер мен құралдар. Лукас критикасы.


Ұсынылған әдебиеттер


 1. Мамыров Н.К., Тлеужанова М.А. Макроэкономика. Алматы,2003

 2. Сулейменов Ж.Ж., Лухманова Г.Қ. Макроэкономика:қысқаша дәрісбаяндар жинағы, тест сұрақтары. Алматы, 2008

 3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Москва, 2006

 4. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Санкт- Петербург, 2006.

 5. Мамыров Н.К., Саханова А.Н., Ахметова Ш.С., Брузати Л.Х. Цикл учебников «Государство и бизнес», книга первая – Государство, предпринамательство и общество, книга вторая – отношения между правительством и обществом, книга третья – менеджмент государственного сектора, книга четвертая – теория государственного предпринимательства. Алматы, Изд. «Экономика», 2002г.

 6. Келимбетов К. Основные направления экономической политики до 2030г. Аль-Пари, 2001г. №-2, с. 5-8.

 7. Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения / А.В. Козаченко, В.П. Пономарев, А.Н. Ляшенко. Киев: Издательство: Либра, 2003. — 280 с.

 8. Экономическая безопасность. Под редакцией Богомолова В.А. 2-е издание, переработанное и дополненное – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2009

 9. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. - СПб.: Питер, 2007

 10. Метелев С.Е., Храмцов К.В. Экономическая безопасность предприятия - Учебное пособие - Омск, 2006

 11. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.: Эксмо, 2008, 2009, 2010

 12. Лукасевич И.Я. Инвестиции. Учебник – М. Вузовский учебник. ИНФРА-М, 2011

 13. Коноплев С.П. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. ВЗФЭИ. Архангельский филиал. – М.: Проспект, 2007

 14. Инновационный менеджмент: учебное пособие/ Под ред. АК Барышевой. – М.: Дашков и К, 2007

 15. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М: Финансы и статистика, 2000

 16. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. 3-е изд. СПб: ПИТЕР, 2002

 17. Ахметов Қ.Ғ. «Менеджмент негіздері», Алматы, 2003

 18. Мейірбеков А.К.; Әлімбеков Қ.Э.«Кәсіпорын экономикасы», Алматы, 2003

Похожие:

6D050600 – Экономика мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтиханының бағдарламасы Фирманың экономикалық қауіпсіздігі iconБАҒдарламасы шымкент, 2010ж
«технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығы бойынша phd докторантурағА Қабылдау емтиханының
6D050600 – Экономика мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтиханының бағдарламасы Фирманың экономикалық қауіпсіздігі iconҚазақстан Республикасы Президентінің жанындағы
«Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша Академияға докторантураға оқуға түсушілерге арнайы пәндер бойынша қабылдау емтиханының
6D050600 – Экономика мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтиханының бағдарламасы Фирманың экономикалық қауіпсіздігі icon«6D020500 филология» (Қазақ тілтануы) мамандығы бойынша докторантурағА Қабылдау емтиханының
Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес «6М020500 – Филология» мамандығының...
6D050600 – Экономика мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтиханының бағдарламасы Фирманың экономикалық қауіпсіздігі icon6D021400-Әдебиеттану мамандығы бойынша қабылдау емтиханының бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
6D050600 – Экономика мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтиханының бағдарламасы Фирманың экономикалық қауіпсіздігі iconМамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтиханның бағдарламасы

6D050600 – Экономика мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтиханының бағдарламасы Фирманың экономикалық қауіпсіздігі icon6М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 Мазмұны
М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының
6D050600 – Экономика мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтиханының бағдарламасы Фирманың экономикалық қауіпсіздігі icon6М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012
М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының
6D050600 – Экономика мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтиханының бағдарламасы Фирманың экономикалық қауіпсіздігі icon6D021300 – «Лингвистика» мамандығы бойынша докторантураға түсу емтиханының бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
6D050600 – Экономика мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтиханының бағдарламасы Фирманың экономикалық қауіпсіздігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Оқытушыға арналған «Фирманың экономикалық қауіпсіздігі» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы
6D050600 – Экономика мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтиханының бағдарламасы Фирманың экономикалық қауіпсіздігі icon6М050600-Экономика мамандығы бойынша талапкерлерден емтихан қабылдау бағдарламасы
М050600-Экономика мамандығы бойынша талапкерлерден емтихан қабылдау бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница