Phd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Скачать 180.42 Kb.
НазваниеPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
не т б
Дата конвертации08.02.2016
Размер180.42 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder9732/ядерная физика каз.doc
әл-фараби атындағы қазақ ұлттық УНИВЕРСИТЕТі


Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми - әдістемелік кеңесінің

2012 ж. «_____»_____ мәжілісінің

____ хаттамасымен

бекітілген
«6D060500 – ЯДРОЛЫҚ ФИЗИКА»

мамандығы бойынша

PhD ДОКТОРАНТУРАҒА ТҮСУШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ТҮСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ


АЛМАТЫ 2012

Бағдарлама «6D060500 – Ядролық физика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушысы ф.-м.ғ.д., проф. Минал Динейхан


Бағдарлама кафедра мәжілісінде қарастырылған ________________

2012 ж. ____ _________ № ___ Хаттама

Кафедра меңгерушісі Абишев М.Е.


Факультеттің әдістемелік бюросында мақұлданған

2012 ж. ____ _________ № ___ Хаттама

Әдістемелік бюро төрағасы Габдулина Г.Л.


Ғылыми кеңес мәжілісінде бекітілген

2012 ж. ____ _________ № ___ Хаттама

Ғылыми кеңес төрағасы,

Факультет деканы Давлетов А.Е.

Ғалым хатшы Джумагулова Қ.Н.


МАЗМҰНЫ


 1. Мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері


Дайындық бағыт бойынша PhD докторантураға түсу емтиханы тәжірибелік және теориялық дайындығын анықтауы үшiн арналған және оқытылу үшін талаптарына дағды бiлiмдердiң сәйкестiгiн анықтау мақсатымен жүргiзiледi.

PhD докторантураға түсу емтиханында алдыңғы әзiрлеудiң негiзгi пәндерi бойынша бiлiмдердiң тереңдiгiн, ғылыми зерттеу потенциалын көрсетуi керек, бұл PhD докторантураның бiлiм беру бағдарламасының табысты игеруi үшiн жеткiлiктi де, қажеттi болып табылады.

Түсуші қазіргі әдебиетпен өзiндiк жұмыс істей бiлуін, заманауи ядролық физика саласында өз табыстарын авторлық жариялаулар, дипломдар, сертификаттар және т.б. түрiнде көрсете білу керек.

Түсу емтиханның формасы - жазбаша емтихан. Емтихан тапсырушылары емтихандық билеттiң сұрақтарына өз жауабын жауап парақтарына жазады, ол шифрлалған түрде емтихандық комиссиямен тексерiледі.


 1. PhD докторантураға түсуші тұлғалардың даярлық деңгейлеріне қойылатын талаптар


PhD докторантураның бiлiм беру бағдарламасын меңгергiсi келген тұлғалардың бiлiмiнiң алдыңғы деңгейi – жоғарғы оқу орнынан кейiнгi бiлiм болу керек.

PhD докторантураға азаматтардың қабылдау реті жоғарғы оқу орнынан кейiнгi бiлiмнiң кәсiби оқыту бағдарламасын iске асыратын бiлiм ұйымдары қабылдайды және бiр үлгiдегi ережелерiмен сәйкес бекiтiледi.


 1. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері


«Атомдық физика», «Ядролық физика», «Ыдырау физикасы», «Кванттық механика», «Атом ядросының және элементар бөлшектердің физикасы», «Ядролық реакциялар физикасы», «Ядролық реакциялар кинематикасы», «Атом ядросының құрылымы», «Ядролық реакциялар және релятивисттік кинематика» 1. Емтихан тақырыптарының тізімі«Ядролық реактолар физикасы» пәні


 1. Реакторлар

Қаралатын сұрақтар: реакторлар үлгілері, құрылымы мен жұмыс істеу принципі, энергияшығару механизмі, құрылысы, жұмыс істеудің физикалық принциптері, жіктеу


 1. Үлкен адрондық коллайдер

Қаралатын сұрақтар: Техникалық сипаттамалары, детекторлар, коллайдерде бөлшектерді үдету процесі, энергия пайдалануы, қауіпсіздік мәселесі, құрылыс, сынақтан өткізу мен эксплуатация.


 1. Нейтрондар

Қаралатын сұрақтар: нейтрондардың диффузиясы, нейтрондардың баялауы, нейтрондардың шашырауы, шекті отрада нейтрондардың баяулауы, жұтылуы бар кездегі нейтрондардың баяулауы.


 1. Ықтималдылық пен спектр

Қаралатын сұрақтар: анық оқиғалар, кездейсоқ оқиғалар, біртұтас спектрлер, дискретті спектрлер, ықтималдылық тығыздығы, Максвелл таралуының функциясы.


 1. Масса және энергия

Қаралатын сұрақтар: инерциалды координата жүйесі, арнайы салыстырмалылық теориясы, релятивистік масса.


 1. Электромагниттік сәулелену

Қаралатын сұрақтар: электромагниттік толқындар, электромагнитттік сәулелену түрлері, Вульф-Брэгг теңдеуі, атомдарда электрондардың қозғалысы, байланыс энергиясы.


 1. Атомдық спектрлер

Қаралатын сұрақтар: химиялық элементтердің мезгілдік жүйесі, Бальмер сериясы, сутек атомы.


 1. Атомдағы электрондардың кванттық күй

Қаралатын сұрақтар: энергия, қозғалыс санының моменті, магниттік момент, бас кванттық сан, орбиталдық кванттық сан, магниттік кванттық сан, спин, изоспин, Паули принципі.


 1. Атомдық ядро

Қаралатын сұрақтар: ядро құрамы, массалық сан, нуклид, ядролық изомерлер, ядро массасы, спин және ядроның магниттік моменті, байланыс энергиясы, ядроның энергетикалық деңгейі, ядролық күштер, ядро тұрақтылығы, ядро модельдері.


 1. Радиоактивтілік

Қаралатын сұрақтар: радиоактивтіліктің жалпы сипаттамасы, табиғи және жасанды ядролар, ыдырау энергиясы, радиоактивті жанұя, радиоактивті ыдырау заңдылығы, -ыдырау, -ыдырау, -ыдырау, Гейгер-Неттол заңы.


«Калибрлік өрістер теориясы» пәні


1. Калибрленген өріс

Электродинамика, әлсіз және электромагнитті әсерлесулерді біріккен модельдері, хромодинамика, гравитация теориясы қатысатын калибровті-инвариантты жүйелер үшін кванттау мен есептегіш әдістердің құрылуы мәселелері зерттелінеді. Ауытқу теориясымен байланыспаған квантталған өріс теориясының, оның ішінде модельдердің симметрия тобының мөлшерлігі бойынша жіктелуі зерттелінеді.


2. Янг-Миллс өрісі

Янг— Миллс теориясының сипаттамалық қасиеті, Янг-Миллс өрісінің қайта құрылуы, Янг-Миллс өрісінің Лагранжианы, Янг-Миллс лагранжианының инвариантылығын дәлелдеу.


3. Тоқтар мен зарядтар

Қарастырылатын сұрақтар: SU(2), SU(3), топтары, кварктік зарядтардың алгебрасы, аксиалды тоқтар, аксиалды тоқтарды анықтау, әсерлесу диаграммасы, асимптоттық еркіндік.


4. Әлсіз әсерлесулер мен векторлық мезондар

Қарастырылатын сұрақтар: әлсіз әсерлесулер, W-мезондар мен олардың тоқтары, ауыр векторлы мезондар мен жоғарғы энергетикалық жүріс-тұрысы.


5. Фотондар

Қарастырылатын сұрақтар: фотонның спиндік күйлері, фотондар үшін Фейнман ережесі, калибровті инварианттылық.


6. Локальды калибровты симметрияның спонтанды бұзылуы

Қарастырылатын сұрақтар: нерелятивистік мысалдар, Хиггс моделі, Хоофт калибровкасы, нейтралды векторлық өрістер, неабельді қайта құрылудың жалпы жағдайы, преобразований, Хиггс теориясындағы тоқтың матрицалық элементтері, симметрияның динамикалық теориясы.


7. Лептондар теориясы

Қарастырылатын сұрақтар: модель, Хиггс өрісі, толық лагранжиан, электрондарда нейтриноның шашырауых, электрон мен позитрон аннигиляциясы, ауыр лептондар.


8. Калибрленген өрістің квантталуы

Қарастырылатын сұрақтар: калибровты көлемді бөлу, Фадеев-Попов функциясы, Фейнман ережелері, жалпылау.


9. СР – және Т – инвариантылығының бұзылуы

Қарастырылатын сұрақтар: СР – және Т – инвариантылығының спонтанды бұзылуы


10. Калибровты теориялар мен күшті әсерлесу

Қарастырылатын сұрақтар: күшті әсерлесу теориясына талаптар, Хигс өрістері мен криальді симметрияның бұзылуы, күшті әсерлесу симметриясының калибровты теориясы, «түсті» топтар, асимптоттық еркіндік.


«Жоғарғы энергиялы физикасының тәжірибелік әдістері» пәні 1. Черенков сәулеленуі

Интерференциялық эффект ретінде ЧС, ЧС табалдырық сипаттамасы, спектр, ЧС бұрыштық үлестіруі және поляризациясы, ионизациялық шығын ретінде ЧС, ЧС тіркеу көмегімен бөлшектерді идентификациялау.


 1. Детекторлар

Қарастырылған мәселелер: детекторларды топтастыру, газдық детекторлар, детектор газындағы физикалық процесстер, бірінші және толық ионизация, δ-электрондар, зарядталған бөлшектердің дрейфі мен диффузиясы, газдық күшейту, ойық, фотоионизация және фотожұтылу, ионизациялық камера, сигнал пішіні, индукциялық эффект, цилиндрлік пропорционалды тіркегіш, жүктеу эффектісі, жұмыс қоспалары, тректік тіркегіштер, уақыт-проекциондық камера, жартылайөткізгіш детекторлар.


3. Үдеткіштер және тіркегіштер

Келесі сұрақтар қарастырылады: үдеткіштер, қарсы келе жатқан бөлшектермен үдету, зарядталған бөлшектерді тіркеу, калориметрлер.


4. Адрон-адрондық әсерлесу

Келесі сұрақтар қарастырылады: көлденең кима және ыдырау жылдамдығы, изоспин, Брайт-Вигнердің резонансты өрнегі, бозондық резонанс, жоғарғы энергияда бөлшектердің пайда болуы.


5. Адрондардың статистикалық кварктік моделі

Келесі сұрақтар қарастырылады: бариондардың декуплеті, спин және кварктік түс, бариондардың октеті, векторлық мезондар, векторлық мезондардың лептондық ыдырауы, пион-нуклондық көлденең қимасы, бариондардың магниттік моменты.


 1. Әлсіз әсерлесу

Әлсіз әсерлесудің классификациясы, ядролық -ыдырау, Ферми теориясы, бос нейтриналардың әсерлесуы, нейтриноның, жұптылықтың бұзылуы.


 1. Электромагниттік әсерлесу

Келесі сұрақтар қарастырылады: спинсіз электрондардың ядролармен серпімді шашырауы, берілетін 4-импульс, электрондардың нуклондарда шашырауы, кванттық электродинамика және жоғарғы дәрежедегі процестер.


 1. Принциптер және инварианттылық және сақталу заңдар

Келесі сұрақтар қарастырылады: инварианттылық и кванттық механикадағы операторлар, айналу, жұптылық, сақталу заңдарын тексеру, позитронның ыдырауы, позитрондың ыдырау кезінде фотондардың поляризациялануы, СР-бұзылуы және СРТ-теорема.


 1. Кварк-кварктық әсерлесу взаимодействие. Кванттық хромодинамика.

Келесі сұрақтар қарастырылады: ішкі серпімді электрон-нуклондық шашырау, өлшемді инварианттылық и партондар, лептондардың кварктарға шашырауы, өте аз арақашықтықтағы КХД-потенциалы, үлкен арақашықтықтағы КХД-потенциалы.


 1. Фундаменталды әсерлесулер және оларды біріктіру

Келесі сұрақтар қарастырылады: кванттық электродинамиканы нормаландыру, нейтралды тоқтарды ендіру, КЭД калибрлік инвариантылық, біріктірілген калибрлік инвариантылық, Хиггс базоны.


«Нейтрондық физика және оны тіркеу әдістері» пәні


 1. Нейтронның негізгі қасиеттері.

Нейтронды физикаға кіріспе. Нейтронның ашылуы және оның массасын анықталуы. Нейтронның радиоактивтілігі және оның өмір сүру уақытын анықтау. Нейтронның спині мен магнит моменті. Нейтронның электр заряды мен электрлік дипольдік моментін зерттеу.


 1. Нейтрондардың көзі.

Табиғаттағы нейтрондар. Ядролардағы нейтрондардың байланыс энергиясы. Нейтрондардың стационарлы көздері. Импульсті нейтронды түтіктер. Нейтрондар көзі ретіндегі ядролық реакторлар. Энергиялары бойынша нейтрондардың жіктелуі.


 1. Нетрондарды тіркеу.

Нейтрондарды тіркеу ерекшеліктері. Протон қайтарылымы бойынша жылдам нейтрондардың детекторлары. He3, B10 негізіндегі пропорционалды тіркегіштерде баяу нейтрондарды тіркеу. Бөлу камерасы. Нейтрондардың барлық толқындық детектор.


 1. Нейтрондардың әсерінен ядролардың бөлінуі.

Бөлінудің ашылуы. Бөлінудің қарапайым теориясы. Бөліну энергиясы. Бөліну механизмі.


 1. Бөліну физикасының қосымша сұрақтары.

Кешігуші нейтрондар. Жарқыншақ қасиеті. Бөліну ассиметриясы. Бөлінудің шапшаң гамма-сәулелері. Спонтандық бөліну. Бөліну нейтрондардың спектрі.


 1. Нейтрондардың диффузиясы.

Шашыраудың көліктік ұзындығы. Жылуылқ нейтрондардың диффузия коэффициенті және ортада нейтрондардың өмір сүру уақыты. Нейтрондардың диффузия ұзындығы. Диффузия теңдеу.


 1. Нейтрондардың баялауы.

Жылдам нейтрондардың баяулауы. Заттың баялау қасиеті. Баяулану ұзындығы.


 1. Жылулық нейтрондарда ядролық реактор физикасы.

Шексіз көбеюші орта. Шексіз көбеюші орта үшін нейтрондардың көбею коэффициенті. Шашыратқышсыз жазық реактор. Шашыратқышсыз текше реакторы. Шашыратқышы бар реактор. 1. Реактор кинетикасы және зерттеуші мен энергетикалық реакторлардың негізгі типтері.

Реактордың реактивтілігі мен екпін кезеңі. Реактордың екпін кезеңіндегі кешігуші нейтрондардың әсері. Реактор нысаны. Реактордың улануы мен шлактануы. Ауыспалы асты құрастыру. Импульстік реакторлар.


 1. Нейтрондық спектроскопия.

Механикалық селектор әдісі. Механикалық монохроматор әдісі. Жыпылықтаушы үдеткіш әдісі. Баяу нейтрондардың кристалдардан дифракциясы, немесе кристалдық монохромат әдісі. Нейтрондардың затпен әсерлесу қимасының энергетикалық тәуелділігін зерттеуінің кейбір нәтижелері


«Кванттық хромодинамика» пәні

 1. Квантталған өріс теориясындғы таралулар және олардың болдырмау әдістері

Ілмекті түзетулердің есептеу техникасы. Импульсты интегралдарды реттеу әдістері. Таралуды есептеу сызбанұсқалары. Контрмүшелер және қайта нөмерлеу. Локальды квантталған өріс теориясындағы таралудың болу себептері.

2. Кванттық хромодинамикадағы ренормтоп әдісі

Глюодинамикадағы қайта нөмерлеу. Ренормализацияланған топ әдісі. Кванттық хромодинамиканың инвариантты заряды. Функционалды және дифференциалды формадағы ренормтоптың теңдеуі.


3. КХД-ғы инвариантты заряд пен асимптотикалық еркіндік.

Бірілмекті деңгейдегі күшті әсерлесудің жүгірмелі байланыс тұрақтысы. QCD масштабты параметр. Жоғарғы ілмекті жуықтаудағы инвариантты заряд. Тәжірбиеде алынған мағлұматтардан кванттық хромодинамикадағы жүгірмелі байланыс тұрақтысын табу. Табалдырық эффектілері. Есептеу сызбасынан ауытқу теориясының нәтижелерінің тәуелділігі.


4. Лептон-адрондық шашырау процесінің кинематикасы.

Нүктелік және нақты протонда электронның серпімді шашырау қимасы. Нуклондарда лептондардың терең серпімсіз шашырауы. Құрылымдық функциялар, бьеркендік скейлинг. Электрон-протондық терең серпімсіз шашыраудың дифференциялдық қимасы. Тәжірибиелік мағлұматтар.


5. Электрон-позитронның адрондарға аннигиляциясы.

Электрон-позитронның адрондарға аннигиляция процесінің кинемтикасы мен қимасы. Уақытша тәріздес аудандағы күшті әсерлесу процестерінің сипаттау ерекшеліктері.


6. Поляризацияланған оператор үшін дисперсиондық қатынас.

Адлердің D-функциясы үшін дисперсионды қатынасы. Поляризацияланған оператордағы күшті әсерлесудің үлесі. Ауытқу теориясының аясында R-қатынасы. Тәжірибиелік мағлұматтар және олардың теориялық сараптамасы.


7. Тау-лептонның инклюзивті ыдырауы.

Тау-лептон ыдырауының кинематикасы мен ені. Поляризацияланған операторға күшті түзетулер. Ауытқу теориясы аясындағы тау лептон инклюзивті ыдырауының сипаттау ерекшелігі. Тәжірибиелік мағлұматтар және олардың теориялық сараптамасы.


8. Электроәлсіз процестердегі күшті әсерлесудің үлесі.

( g-2) / 2 мюонның жалпы нормадан ауытқыған магнит моментін сипаттау. Тәжірибиелік мағлұматтар және олардың теориялық сараптамасы.


9. Электроәлсіз процестердегі күшті әсерлесудің үлесі.

Электромагнитті әсерлесудегі жүгірмелі байланыс тұрақтысының эволюциясы. Тәжірибиелік мағлұматтар және олардың теориялық сараптамасы.


10. Кварктер конфайнмент: потенциалды модельдер.

Спинорлы электродинамикада Кулон заңы. Бірглюонды алмасу жуықтауындағы кварк-антикваркті потенциал. Потенциалды әдістегі мезондар мен бариондарды сипаттау. Кварк-антикваркті әсерлесудің статистикалық потенциалының кейбір модельдері. Сингулярлы Фурье-қайта құрылуының регуляриазция техникасы. Тордағы кварктер конфайнменті.


«Атом ядросы және элементар бөлшектер физикасы» пәні


 1. Шашырау әдістері

Шашырау бойынша тәжірибені кою, шашырау процесстердің кинематикасы, ыдырау кинематикасы, бөлшектердің пайда болу реакциясының кинематикасы, серпімді шашырау кинематикасы, эффективті шашырау қимасы, ыдырау ықтималдылығы.


 1. Көздер және бөлшектерді тіркеу

Көздер бөлшектер, үдеткіштер түрлері, бөлшектреді тіркеу және тіркегіштер.


 1. Атом ядроларының қасиеттері.

Атом құрылымы, антибөлшектер, масса жіне байланыс энергия, спин, жұптылық, ядроның электромагнитілі, ядро формасы, ядро өлшемі, атом ядросының құрылымы.


 1. Ядролық үлгілер және ядролық күштер

Ядролық үлгілер, жартылай эмперикалық формула байланыс энергия үшін, ядролық қабыршық үлгісі, ядролық күштер, ядролық күштердің мезондық теориясы. 1. Радиоактівті өзгеруі

Радиоактвтілік, радиоактівті түрлері, нейтрино, ядролардың гамма сіулеленуі, Мессбауэр эффекті.


 1. Ядролық реакциялар және ядролық энергетика

Ядролық реакция, ауыр ядролардың реакциялары, ауыр ядролардың бөліну механизмі, ядролық реакторлар, синтезді реакция, табиғаттағы термоядролық энергия.


 1. Бөлшектердің феноменологиясы

Келесі сұрақтар қарастырылады: элементар бөлшектер дегеніміз не, жартылайфеноменологиялық бөлшектердің систематикасы, бөлшектер физикасындағы сақталу заңдар.


 1. Бөлшектердің құрылымы және фундаменталды әсерлесу.

Квартық үлгі, электромагниттік әсерлесу, әлсіз әсерлесу, электроәлсіз әсерлесу, күшті әсерлесу


 1. Электромагниттік әсерлесудің матрицалық элементтері

Токпен өрістің байланысы, радиациялық процесстер, зарядталған бөлшектермен әсерлесу, заряд тығыздығы және бос нуклондардың заряттық тығыздығы.


 1. Кванттық сандар және толқындық функциялар

Бірбөлшекті күй, тесіктік күйлер, жартылай тесіктік күйлер, жартылай және тесіктік күйлердің изоспины. одночастичные состояния, дырочные


«Ядролық реакция кинематикасы» пәні

 1. Релятивисті кинематиканың жалпы принциптері

Қозғалыс интегралы. Сақталу заңдары. Бұрыштар мен испульстердің қайта релятивистік құрылуы.


2. Эффективті қима және координата жүйесін өзгерткенде оның қайта құрылуы.

Интегралды және дифференциалды қималар. Бұрыштық және импульстік таралудың қайта релятивистік құрылуы.


3. Екі бөлшектің пайда болумен әсерлесу кинематикасы.

Жалпы релятивистік жағдайдағы әсерлесу. Нерелятивистік жағдай үшін негізгі формулалар. Екі бөлшекке ыдырау.


4. Үш бөлшек пайда болатын әсерлесу.

Экстремалды қатынас. Екінші ретті бөлшектердің энергетикалық спектрі.


5. Көпретті процестер.

Шекті қатынас. Көпретті процестердегі энергетикалық және бұрыштық таралу. Жылдам нуклондардың энергиясын анықтау.


6. Шашырау матрицасы және оның қасиеттері.

S-матрица. S-матрицасының унитарлығы. Қозғалыс интегралы. Қозғалыс айналдырмасы. Қайта құрылуы функциясы.


7. S-матрицасының жалпы теориясын қолдану.

Серпімді және серпімсіз процестердің эффективті көлденең қималарының байланысы. Тура және кері реакциялардың эффективті көлденең қималарының байланысы.


8. Спині бар бөлшектердің соқтығысы.

S-матрицаның параметрлеу. Векторлық қосылу коэффициенті. Ядролық реакциядағы бұрыштық таралу.


9. Ядролық реакцияда бөлшектердің поляризациясы.

Жалпы формулалар. Ядролық реакцияларда поляризацияланған бөлшектер пайда болуының негізгі заңдылықтары.


10. Фотондардың қатысумен болатын реакция.

Жалпы формулалар. Нуклонда пи-мезондардың фототуу, шашырау процестері мен комптон-эффектінің байланысы.


6. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


Негізгі әдебиет:


 1. А.И.Абрамов и др. Основы экспериментальных методов ядерной физики.. М., Атомиздат, 1970

 2. Принципы и методы регистрации элементарных частиц.ИНЛ,- М.,1963.

 3. Клаус Групен. Детекторы элементарных частиц. Сибирский хронограф, Новосибирск, 1999.

 4. Б.С.Ишханов, И.М.Капитонов, Э.И.Кэбин. Частицы и ядра. Эксперимент.М., Из-во МГУ, 2005.

 5. Э.Фюнфер, Г.Нейерт. Счетчики излучений. М. 1961.

 6. Славнов А.А., Фаддеев Л.Д. Введение в квантовую теорию калибровочных полей. – 2-е изд. М.: Наука, 1988.

 7. Квантовая теория калибровочных полей. Сб. статей. М.: Мир, 1977.

 8. Рубаков В.А. Классические калибровочные поля. Бозонные теории. – 2-е изд. М.: URSS, 2005.

 9. Коноплева Н.П., Попов В.Н. Калибровочные поля. – 2-е изд., М.: Атомиздат, 1980.

 10. Дирак П. Лекции по квантовой механике. В кн. Принципы квантовой механики. – М.: Наука, 1979.

 11. Фейнман Р., Хибс А. Квантовая механика и интегралы по траекториям. – М.: Мир, 1968.

 12. Зинн-Жюстен Ж. Континуальный интеграл в квантовой механике. – М.: Физматлит, 2006.

 13. Овчинников Ф.Я., Семенов В.В. Эксплуатационные режимы водо-водяных энергетических реакторов. - Изд.3-е. М.: Энергоатомиздат, 1988.

 14. Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Экспериментальные методы физики реакторов. М.: Энергоатомиздат, 1984.

 15. Корсаков B.C. и др. Технология реакторостроения. М., Атомиздат, 1977 г. 267 ст.

 16. Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов. М., Атомиздат, 1976 г. 295 ст.

 17. Г.Г.Бартоломей, Г.А.Бать, В.Д.Байбаков, М.С.Алхутов Основы теории и методы расчета ядерных энергетических реакторов / : Под ред. Г.А.Бать. М. ; Энергоиздат, 1982.

 18. Ганев И.Х. Физика и расчет реактора / Под ред. Н.А. Доллежаля. М.: Энергоиздат, 1981.Қосымша әдебиет:


 1. В.И.Калашникова, М.С.Козодаев. Детекторы элементарных частиц. «Наука», М.

 2. И.В.Эстулин. Радиоактивные излучения. М., 1962.

 3. Над чем думают физики. Физика атомного ядра. Серия ФЬ, М. 1962

 4. Попов В.Н. Континуальные интегралы в квантовой теории поля и статистической физике. – М.: Атомиздат, 1976.

 5. Васильев А.Н. Функциональные методы в квантовой теории поля и статистике. – Л.: Изд. Ленинградского ун-та, 1976.

 6. Березин Ф.А. Метод вторичного квантования. – М.: Наука, 1986.

 7. Ициксон К., Зюбер Ж.-Б. Квантовая теория поля. Т. 2. – М.: Мир, 1984.

 8. Дубровин Б.А., Новиков С.П., Фоменко А.Т. Современная геометрия. – М.: Наука, 1979.

 9. Нестеренко В.В., Червяков А.М. Сингулярные лагранжианы. Классическая динамика и квантование. Лекции для молодых ученых. ОИЯИ Р2-86-323, Дубна, 1986.

 10. Барбашов Б.М., Нестеренко В.В. Непрерывные симметрии в теории поля. Лекции для молодых ученых. ОИЯИ Р2-12029, Дубна, 1978.

 11. Barbashov B.M., Nesterenko V.V. Continuous symmetries in field theories. Fortschritte der Physik B. 31, Hf. 10, S. 535-567 (1983).

 12. Гельфанд И.М., Фомин С.В. Вариационное исчисление. – М.: Физматгиз, 1961.

 13. Волошин М.Б., Тер-Мартиросян К.А. Теория калибровочных взаимодействий

элементарных частиц. – М.: Энергоатомиздат, 1984.

 1. Ахиезер А.И., Пелетминский С.В. Поля и фундаментальные взаимодействия. – Киев, Наукова Думка, 1986.

 2. Рамон П. Теория поля. Современный вводный курс. М.: Мир, 1984.

 3. Ченг Т.-П., Ли Л.-Ф. Калибровочные теории в физике элементарных частиц. – М.: Мир, 1987.

 4. Раджараман Р. Солитоны и инстантоны в квантовой теории поля. – М.: Мир, 1985.

 5. Гельфанд И.М., Яглом А.М. Интегрирование в функциональных пространствах и его применение в квантовой физике. // УМН –1956. Т. 11, № 1. С. 77– 114.

 6. Кап Ф. Физика и техника ядерных реакторов. М., Изд. Иностранной литературы. 1960 г. 515 ст.

 7. Фейнберг С.М. и др. Теория ядерных реакторов. М., Атомиздат, 1978 г. 396 ст.

 8. Герасимов В.В., Монахов А.С. Материалы ядерной техники, М., Энергоиздат, 1982, 288 ст.

 9. Глесстон С., Эдлунд М. Основы теории ядерных реакторов. М.;Изд-во иностр.лит., 1954.

 10. Климов А.Н. Ядерная физика и ядерные реакторы. М.: Атомиздат, 1971.

 11. Фейнберг С.М., Шихов С.Б., Троянский В.Б. Теория ядерных реакторов. Том 1. М.: Атомиздат, 1978.

 12. Галанин А.Д. Теория ядерных реакторов на тепловых нейтронах. М.: Атомиздат, 1959.

 13. Перкинс Д. Введение в физику высоких энергий: Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1991.— 429 с: ил.— ISBN 5-283-02467-9

 14. Дж. Тейлор. КАЛИБРОВОЧНЫЕ ТЕОРИИ СЛАБЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

 15. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц, Москва, Просвещение, 1984

 16. Л е в и н В. С. Ядерная физика и ядерные реакторы. Учебник д.тя техникумов.- Изд. 4-е, пер. и доп. М.: Атомиздат, 1979. 288 с.

Похожие:

Phd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «шифр-мамандық атауы» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Phd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6D020900-Шығыстану» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар:...
Phd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 мазмұНЫ
Білім беру бағдарламасының мақсаты: мамандарды бәсекелес ортада, химия бойынша Қазақстаннан және басқа да елдерден ең жақсы оқитындар...
Phd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 iconАлматы 2012
«Философия» мамандығына түсушілерге арналған мамандық бойынша магистратураға түсу емтиханының бағдарламасы
Phd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012

Phd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М051100 маркетинг» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М051100 Маркетинг» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Phd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 iconТҮсушілерге арналған мамандық бойынша түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6D020400 – Мәдениеттану» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушы:...
Phd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М020900-шығыстану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2015
Бағдарлама «6М020900-Шығыстану» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар:...
Phd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М021200 – Түркітану: филология» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған
Phd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «050110 –Физика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушысы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница