Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Скачать 194.75 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Дата конвертации08.02.2016
Размер194.75 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/5253.doc
Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.18.2/07


Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым МинистрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Шетел филологиясы кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


«Көне дәуір әдебиеті» (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті) пәні


050210 - Шетел филологиясы мамандығы


Павлодар

Студенттерге арналған Нысан

пәннің бағдарламасын ПМУ ҰС Н 7.18.2/11

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН
Филология, журналистика және өнер факультетінің

деканы _______ Сарбалаев Ж.Т.

"___" __________200_ж.Құрастырушы: доцент Ислям К.С.


Шетел филологиясы кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


пән «Көне дәуір әдебиеті» (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті) мамандыққа арналған 050210 – «Филология: шетел филология» студенттеріне


Бағдарлама 200_ж. «____» _________бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған.

Хаттама №_____.


Кафедра меңгерушісі ____________________ Каирбаева А.К.


Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 200_ж. «_____»______________хаттама №____.

ӘК төрайымы__________________ Жуманкулова Е.Н.
КЕЛІСІЛГЕН

Кафедра меңгерушісімен ____________________ Каирбаева А.К

200_ж. «_____»_____________

Мұғалім жөнінде мағлұматтар:

Шетел филологиясы кафедрасының доценті Ислям Канат Сериковна

Кафедрадағы қабылдау уақыты: әр дүйсенбі сайын сағат 16-дан 17-ге дейін, № 422 ауд.

Тел. 606997

1. Пәннің мақсаты мен міндеттері


1.1 Курстың мақсаты:

Батыс Европанын қазіргі заман әдебиеті өзінін бастауын антикалық әдебиеттен, яғни Кене Греция мен Рим әдебиетінеи алады. Сондықтан «Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)» курсы "050210-Шетел филологиясы" мамандығын бойынша бакалаврларды кәсіби дайындауда жалпы және жеке тіл білімі және үйретілетін шет тілімен қатар кәсіби бағытталған пәндердін бірі болып табылады. Антикалық әдебиет курсы гуманитарлық бағыттағы орта білім беру орындарында филология саласы бойынша шет тілі мен шетел әдебиеті пәнінің окытушысын немесе ғылыми мекемелерде кіші ғылыми қызметкер-филолог ретінде өзінін кәсібн кызметін аткара алатын маман дайындау максатьш алға кояды. Ол үшін «Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)» курсы студент-филологтарға барынша толык және терең білім беру және кабілетін қалыптастыру міндеггерін өз алдына қояды

«Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)» курсы жалпы және жеке тіл білімі, үйретілетін шет тілі, оқылатын тіл елдерінің әдебиеті, шетел әдебиеті пәндерімен қатар, гуманитарлық бағыттағы орта білім беру орындағы филология саласы бойынша шет тілі мен шетел әдебиеті пәнінің оқытушысы ретінде немесе ғылыми мекемелерде кіші ғылыми қызметкер-филолог ретінде өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыра алатын маман қалыптастыру.


1.2 Курстың міндеттері:

- студент-филологтарға барынша толық және терең білім беру және қабілетін қалыптастыру

- студент-филологтардың кәсіби білім және біліктіліктерді шетел тілі маманы әрекетінде олардың маңызын ашу арқылы дамыту;

 • қазіргі кезеңдегі тілдік білім жүйесінің құрылуын және дамуын ескертетін студенттердің объектілі факторлары туралы ғылыми көзқарасын құрастыру;


1.3 Курстың оқу нәтижесінде студент білуі керек:

 • екі көне дәуір әдебиетінің (Кене Греция және Рим) әр кайсысынын өзіндік ерекшеліктерін

 • екі көне дәуір әдебиетінің әр қайсысының пайда болуының хранологиялык кезендерін жөне олардың дамуын;

 • көне дәуір одебиеті үшін және Батыс Европа әдебиеті үшін де ең маңызды шығармаларды;

 • көне доуір кезеңінде пайда болған негізгі әдеби жаанрларды;

 • Көне Грек әдебиетінде пайда болтан түрлер мен жанрлардың римдік әдебиет тарапынан игерілуі кезіндегі негізгі түрленімдерін;


1.4 «Көне дәуір әдебиеті» курсын меңгеру арқылы студент:

- әдеби шығармалардың үзінділерін ғана емес, оларды толықтай оқу;

 • белгілі бір тақырып бойынша мәліметтерді оқулыктармен қатар арнайы сыни әдебиеттерден де өз бетінше тауып қолдану;

 • әдебиеттанулық зерттеулердің алғашқы кезеңі барысында көркем шығармаға талдау жасау;

 • өдебиеттану терминологиясын дұрыс пайдалана білу;


2 «Көне дәуір әдебиеті» курсаның пререквизиті – «Әдебиеттануға кіріспе», «Классикалық филология», «Философия»


Әдебиет:


Негізгі әдебиет:


1 История всемирной литературы. - М.: Наука, 1987. Т.1

2 Радциг С.Н.История древнегреческой литературы.- М.: кез келген басылымы

3 Тахо-Годи. Античная литература. - М.: Высшая школа

4 Тройский И.М. История античной литературы. - М.: Высшая школа


Қосымша әдебиеттер

5 Антикалық шешендер. М.; ММУ,1978.

6 Козаржевский А.Ч. Антикалык шешендік өнер. М.: ММУ, 1980.

7 Покровская З.А. Антикалык философиялык эпос. М.: ММУ, 1979.

8 Ярхо В.Н., Полонская К.П. Антикалык комедия. М.: ММУ,1979.

9 Ярхо В.Н., Полонская К.П. Антикалык лирика. М., 1979.

10 Ярхо В.Н. Антикалык трагедия. М., 2003


Пәннің тақырыптық Нысан

жоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/103.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Күндізгі ЖОБ

р/с

Тақырып атауы


Сағат саныДәріс

Тәж

ОӨЖ

1

2

3

4

5

5 семестр

1

Антикалық әдебнет. Кіріспе

0,5

0,5

4,5

2

Ежелгі грек әдебиеті

0,5

0,5

4,5

3

Эпос

0,5

0,5

3

4

Лирика

0,5

0,5

4,5

5

Драма

0,5

0,5

3

6

Комедия

0,5

0,5

4,5

7

Рим әдебиеті. Ежелгі рим әдебиеті

1

1

3

8

Республиканың соңғы ғасырындағы әдебиет (б.з.д. ІІғ. ортасы—Іғ. ортасы)


0,5

0,5

4,5

9

Империя дәуірінің әдебиеіпі (рим әдебиетің алтын ғасыры — б.з.д. I ғ. екінші жартысы - б.з.д. I ғ. басы)


1

1

3

10

Кейінгі кезең (Рим әдебиетінің күміс ғасыры — б.з.д. І-ІІ ғғ.)


0,5

0,5

3

11

Кейінгі кезең (Рим әдебиетінің күміс ғасыры — б.з.д. І-ІІ ғғ.)


1

1

4,5

12

Ең соңғы кезең(б.з.д. II ғ. соңы мен Vғ)


0,5

0,5

3Барлығы 5 семестрда

7,5

7,545Курстың аудиториялық мазмұны


3.2 Курстың дәріс мазмұны

5 семестр


Тақырып №1. Антикалық әдебнет. Кіріспе

Мәдени-тарихи дәуірлер туралы түсінік. "Антикалық әдебиет" ұғымы, оның мәні, мазмұны мен құрамы.

Тақырып №2. Ежелгі грек әдебиеті

Ежелгі грек әдебиетінің пайда болуы. Ежелгі грек әдебиетін кезеңдерге бөлу. Мәтіндер: ежелгі Грецияның қолжазба мұраларын сақтау және оны оқып-үйрену мәселесі.

Тақырып №3. Эпос

Эллиндік немесе классикалық кезеңде пайда болған әдебиеттегі үш. Эпостың негізгі жанрлық принципі, Гомерлік эпостар "Илиада" мен "Одиссей". Киклдық поэмалар. Эпикалық поэзияның эволюциясы, оның "ұсақталуы". "Гомерлік гимндер". Пародиялар мен дидактикалық эпикалық поэзияның пайда болуы: Гесиодтың "Жұмыстар мен күндері». Гесиодтың «Теогониясы» және мифологиялық аңыз-хикаяттарды жүйелеу.

Тақырып №4. Лирика

Ежелгі грек лирикасының көне түрлері: элегия жоне ямб. Архилох, Каллин Эфеский, Тиртей, Солон - элегиялык жәие ямбылық поэзияның көрнекті авторлары. Меликалық поэзия. Хор лирикасы, оның негізгі түрлері Пиндар және эпиникия жанры.

Тақырып №5. Драма

Драманың пайда болуы мен негізгі түрлері: трагедия, сатиралық драма, комедия. Трагедия және оның құрылымы. Эсхил - "трагедия атасы". Эсхилдың драматургиялық мұралары. Софокл. Софоклдын сақталған трагедиялары, "Эдиподия" - Софокл шығармашылығындағы қаһарман мәселесі, «трагедиялық ирония», қаһарман және тағдыр. Хордыц рөлі. Софокл трагедияларының тілі мен стилі. Еврипид. Еврипидтін сақталған трагедиялары және оның мұраларының тағдыры. Сатиралық драма, оның мағынасы.

Тақырып №6. Комедия

Ежелгі аттикалық комедия, онын пайда болуы мен құрылымы. Аристофан - комедия атасы. Ортааттикалық комедия, онын ерекшелігі. Жаңааттикалық комедия, оның құрылымы, сюжет типі, кейіпкерлері, комикалық сипаты. Менандр комедиялары.

Тақырып №7. Рим әдебиеті. Ежелгі рим әдебиеті

Римнің алғашқы ақындары (Ливии Андроник, Гней Невий); алғашқы көркемдік кезең, римдік эпос; трагедиялар, комедиялар (паллиата - плащ комедиясы, тогата - тога комедиясы); сахнальқ ойындарды ұйымдастыру; римдік театр, актерлар мен көрермендер. Плавт пен Теренций комедиялары.

Тақырып №8. Республиканың соңғы ғасырындағы әдебиет (б.з.д. ІІғ. ортасы—Іғ. ортасы)

Ескі әдеби жанрлардың құлдырауы мен жаңа жанрлардың көтерілуі. Римдік сатираның дамуы (сатура). Луциллий сатиралары. Саяси және соттық шешендік өнердің дамуы. Цицерон. Тарихты жазу. Цезарь, оның саяси және әдеби қызметі. Лукрецийдің "Заттардың табиғаты туралы" философиялық поэзиясы. Катулл.

Тақырып №9. Империя дәуірінің әдебиеті (рим әдебиетің алтын ғасыры — б.з.д. I ғ. екінші жартысы - б.з.д. I ғ. басы)

"Август ғасырындағы" рим қоғамы. Саяси шешендік декломациясының кұлдырауы; әдеби үйірмелер (Меценат). Вергилий шығармашылығы: "Буколики", "Георгики" шығармаларының жанрлық ерекшеліктері. "Энеида" - Гомерлік эпосқа қатысы, Вергилий жаңашылдығы. Гораций -теоретик және әдебиет сыншысы: Горацийдің "Жолдауы". Овидий шығармашылығының негізгі кезеңдері. Овидийдің мифологиялық поэмалары: "Метаморфозалар", "Фасттар".

Тақырып №10. Кейінгі кезең (Рим әдебиетінің күміс ғасыры — б.з.д. І-ІІ ғғ.)

Юлий мен Клавдийлер дәуірі. Сенека және стоицизм. Сенеканың хаттары мен пәлсапалық трактаттары. Сенека трагедияларының жанрлық ерекшеліктері.

Петронийдің "Сатирикон" шығармасы. Петроний және европалық айлакерлік роман. Федр мысалдары. Квинтилиан.

Тақырып №11. Кейінгі кезең (Рим әдебиетінің күміс ғасыры — б.з.д. І-ІІ ғғ.)

Үлкен Плинийдің "Табиғи история/(окиға)" шығармасы мен оның ортағасырлық мәдениет үшін маңызы. Кіші Плинийдің "Хаттар" шығармасы. Марциал мен Ювенал сатиралары. Тациттің "Тарих" және "Анналдар" шығармалары.

Тақырып №12. Ең соңғы кезең (б.з.д. II ғ. соңы мен V ғ)

Светонийдің "Цезарлар өмірін суреттеу" шығармасы. *Апулейдің "Метаморфозалары" ("Алтын есек").

Латын тіліндегі жазба әдебиет, оның ертеортағасырлық мөдениеттегі ролі. Ежелгі грек және батыс европалық әдебиеттері арасындағы рим өдебиетінің делдалдық маңызы.


3.3 Курстың тәжрибелік сабақ мазмұны

5 семестр


Тақырып №1.

Гомер поэмаларынын поэтикасы

Тақырып №2.

Сапфо, Алкей, Анакреонт поэзиясы

Тақырып №3.

Ежелгігрек театры мен драматургиясы

Тақырып №4.

Ежелгі рим әдебиеті. Плавт пен Теренций комедиялары

Тақырып №5.

Республиканың соңғы ғасырындағы Рим әдебиет (Б.з.д. Иғ.ортасы мен Іғ.

ортасы.)

Тақырып №6

Цицерон, Лукреций, Катулл

Тақырып №7.

Рим әдебиетінің алтын ғасыры,(б.з.д, I ғасырдың екіиші жартысы мен б.з. I

ғасырдың басы).

Тақырып №8.

Кейінгі кезеңдегі және ең сонғы кезеңдегі рим әдебиеті (б.з.І-Үғғ.)

Тақырып №9.

Сенека, Светоний, Апулей.

Тақырып №10.

Квинт Гораций Флакк

Тақырып №11.

Публий Овидий Назон

Тақырып №12.

Сенека, Светоний, Апулей.


Студенттің өздік жұмыстарының мазмұны
ОӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау

түрі

Сағат көлемі

1

2

3

4

5

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысуы

8

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері


Сабаққа қатысуы

15

3

Бақылау шараларына дайындық

тест

МБ 1, МБ 2

2

4

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

(және басқалар)

Коллоквиум

(және басқалар)

20

Барлығы

45Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


1- рейтинг

балл

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

АҚ 1
Бақылау түрі бойынша жоғары ұпай

9

9

9

9

9

9

9

9

28

100

Сабаққа деген ынтасы, үлгерімі

Дәріс

Д

1

Д

1

Д

1

Д

1

Д

1

Д

1

Д

1

Д

1
8

Тәжрибе сабағы

Т

5

Т

5

Т

5

Т

5

Т

5

Т

5

Т

5

Т

5
40

СӨЖ орындауы

СӨЖ

3

СӨЖ

3

СӨЖ

3

СӨЖ

3

СӨЖ

3

СӨЖ

3

СӨЖ

3

СӨЖ

3
24

Аралық қорытынды бақылау

АҚ 1 Т28

28

2- рейтинг

балл

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

АҚ 2
Бақылау түрі бойынша жоғары ұпай

10

10

10

10

10

10

10

30

100

Сабаққа деген ынтасы мен үлгерімі

Дәріс

Д

3

Д

3

Д

3

Д

3

Д

3

Д

3

Д

3
21

Тәжрибе сабағы

Т

5

Т

5

Т

5

Т

5

Т

5

Т

5

Т

5
35

СӨЖ орындауы

СӨЖ

2

СӨЖ

2

СӨЖ

2

СӨЖ

2

СӨЖ

2

СӨЖ

2

СӨЖ

2
14

Аралық қорытынды бақылау


АҚ230

30


Бақылау түрлері:

Қ – сабаққа қатысу; Үт – үй тапсырмасын дайындау; БЖ – тақырып бойынша жазбаша бақылау жұмысы; АҚБ - аралық қорытынды бақылау


Курстың саясаты

Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету. Қойылған талаптар орындалмаса, жаза қолданылады. Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытында және дұрыс орындаса – ең жоғары ұпай 100 балл қойылады. Студентттерден әрбір тапсырманың мезгілінде орындалуы талап етіледі. Себепсіз сабақ босатқаны, сабаққа кешіккені үшін студенттің балы кемітіледі. Курсты өту барысында пән бойынша «Бақылау шараларының календарлық кестесі» жасалды және төмендегідей марапаттау ұпайлары қойылады:

 • себепсіз дәрісті немесе тәжрибелік сабақты босатса – 2 баллға төмен бағаланады

 • мезгілінен кешіктіріліп орындалған тапсырма – 2 баллға төмен бағаланады

 • егер барлық тапсырма орындалып отырса ең жоғарғы балл – 6 балл

Бақылау жұмыстарын, конспектілерді (үй тапсырмаларын), рефераттарды көшіруге тыйым салынады, емтиханды әр студент өз күшімен тапсыруға тиіс.

Барлық аудиторлық уақыт дәрістік және тәжрибелік болып бөлінген, одан басқа әр сабақта афоризмдер және лексикалар жатқа сұралынады.

Әр студент студенттік әнұранды ( “Gaudiamus”) жатқа біліп тапсыруға тиіс.

«Календарлық кестеде» бақылау тапсырмаларының барлық түрлері ең жоғары балл негізінде көрсетілген. Олардың орындалмауы немесе сапасыз орындалуы «0» балға дейін кемітіледі.

Сабаққа дайындық тестармен, сөзжұмбақтармен, жат жазулармен тексеріліп отырылады. Барлық тапсырма уақытында орындалып отыруға тиіс.
Осы пән бойынша қорытынды баға «Ережеде...» көрсетілген формула бойынша шығарылады. Қорытынды бағада күнделікті сабақ үлгерімінің, екі шекаралық бақылаудың нәтижелері мен соңғы емтиханның бағасы ескеріледі.

Бір семестерде екі шекаралық бақылау жүргізіледі.Шекаралық бақылау екі түрлі жұмыстан тұрады: тест және коллоквиум бағаланады.Бақылау өткен тақырыптарды блоктарға бөлу арқылы жүргізіледе.

Егер студент екі шекаралық бақылаудан сүрінбей жақсы тапсырып өтсе емтихан немесе сынақ тапсырудан босатылады.

Емтихан билеттері 3 сұрақтан тұрады: екеуі теория бойынша, біреуі тәжрибе бойынша.

Тәжрибелік сабақ бойынша төмендегідей баллдар қойылады:толық әрі дұрыс жауап – 12 балл; қосымша материалдар қолданса – 10 балл; лексика мен грамматиканы дұрыс қолданса – 10 балл
 1. Теориялық курс бойынша сұрақтар (40 баллов):


№ р/р

Параметрлары

Критерилері

1

Жалпы түсінігі

10 балл

2

Байланыстру машықтығы

10 балл

3

Ой-өрісінің толықтығы

10 балл

4

Салыстра білу машықтығы

10 балл 1. тәжрибелік тапсырма (60 баллов):


№ р/р

Параметрлары

Критерилері

1

Шығармаларды оқу

60 баллов

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 2015 ж. 29 қазанында...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Алқасының 2003 ж. 23 маусымдағы (№8 хаттама)...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының
Республикасы Білімжәне ғылым министрлігі Білім және ғылымсаласындағы бақылау комитеті ұсынатын ғылыми баспалар тізбесі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница