«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет»
Название«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет»
страница1/4
Дата конвертации08.02.2016
Размер0.49 Mb.
ТипДиплом
источникhttp://www.keu.kz/attachments/article/696/Cил. ДЖК_.doc
  1   2   3   4


Қазтұтынуодағы

Қарағанды экономикалық университетіБЕКІТЕМIН

Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ.к., профессор Бугубаева Р.О.

____________________

«_____» _________2010 ж.

КЕЛICIЛДI

Жаңа технологиялар және қашықтықтан оқыту бойынша проректоры, п.ғ.д., профессор Ибышев Е.С.

____________________

«_____» _________2010 ж.
СИЛЛАБУС

бакалавриат


Пән: «ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КОНСУЛДЫҚ ҚЫЗМЕТ»

Мамандық: 050202 – «Халықаралық қатынастар»

Кафедра: Экономикалық теория және халықаралық экономика


Барлығы 3 несие (Көп еңбектік 135 сағат )


Лекциялар 15 сағат

Семинарлар 30 сағат

СӨЖ 90 сағат

СОӨЖ 30 сағат


Емтихан


Карағанды 2010


Құрастырушылар: тарих магистрі, оқытушы Сыздықбеков Е.С., 050202 – «Халықаралық қатынастар» мамандығының типтік оқу жоспарларының негізінде


Экономикалық теория және халықаралық экономиканың кафедрасының оқу-әдiстемелiк семинарының мәжiлiсінде қарап шыққан


.... маусым 2010 ж. Хаттама №1


Кафедра меңгерушісі: Жетпісбаева М.Қ.


Оқытушы туралы мәліметтер:

Сыздықбеков Е.С. тарих магистрі, оқытушы; экономикалық теория және халықаралық экономиканың кафедрасы.


Кеңсе: Қарағанды экономикалық университеті, экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы, кабинет № 266

Тел: 44-16-34, ішкісі 142

Консультациялық сағаттар (office hour): ОСӨЖ-ның графигі бойынша

Уақыт: жұмыстар бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.


3 Форма

Пәннiң мiнездемесi

Пәннiң сабақ беруiн мақсаты

Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiнiң жариялауы дүниелiк бiрлестiкке бiздің елiміздiң кiруiн бiлдiрдi. Өз сыртқы саяси функцияларының жүзеге асырулары үшiн егемендi республикаға халықаралық қатынастарға арналған мамандар керек. Олар дипломаттық және консулдық қызметтің негізі білуі керек. Қазақстан Республикасы халықаралық аренаға шықты. Шетел елдерімен өзара әрекеттесуді оның саласы едәуір кеңіді.

Маңызды орынның сыртқы саяси қатынастарында елдердің арасындағы дипломаттық және консулдық байланыстарда орналасады, дамытуды олардың деңгейі, тиісті номативтік-заңға сүйенген базасының бар болуы және тағы басқалар. Мемлекеттің дипломаттық қызметі сыртқы саясаттың негізгі бағыттарының анықтауын құралмен, бекітуірек және қойылған стратегиялық және тактикалық мақсаттардың табысының әдістері болып табылады. Консулдық қатынастардың саласына гуманитарлық сұрақтарды жатады: қорғау мемлекттердің арасындағы заңды және жеке тұлғалардың мүдделері, саяси, сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени байланыстардың сұрақтарына беттеріншелерді қамтамасыз ету де дұрыс айтады.

Дипломаттық және консулдық қызметтің табысты жұмыс жасауы басқа елдермен экономикалық және мәдени байланысуларды дамытуға арналған үлкен мағына және ұлттық қауіпсіздіктің мәселенің шешімін алады. Шетел мемлекеттердің көздеріндегі біз елдің позитивті түрінің жасауына бұл маңызды.

«Дипломаттық және консулдық қызмет» оқу пәні елшілік туралы ұсыныстың келешек мамандарында құрастырып, дипломаттың мамандығының ерекшелігін ашып, дипломаттық және мемлекеттердің консулдық қызметін функционалдық тағайындаумен көздестіруге көмектеседі. Осы пәннің мазмұны қазіргі әлемдерге болған процесстерге сәйкес келеді.

Курстың тақырыбы үш бөлімдерден тұрады. Олар елшіліктің тарихы, қазіргі елшіліктің ұйымының қарастыруы және дипломаттық жұмыстың техникасына арналған.

Пәннің зерттеуінің мақсат және есептері

«Дипломаттық және консулдық қызмет» курстың мақсаты - Дипломаттық және консулдық қызметтің ерекше белгісі және ерекшеліктердің қарастыруы Қазақстан Республикасының сыртқы саяси мекемелерінің құрылымы бар студенттерінің мемлекеттердің тағы басқалары, сонымен бірге танысу.

Курсте келесі есептерге тұрғызылады:

  • дипломаттық және мемлекеттердің сыртқы саясатының есептерінің іске асыруындағы консулдық қызметі және халықаралық қатынастардағы орын және рөлдің көрсету;

  • дипломаттық қатынастардың жүргізуінің бастаушы қағидаларымен таныстыру;

  • дипломаттық және консулдық қызметтің ұйымын жарықтандыру;

  • негізгі әдістер және дипломаттық жұмыстың техникалық әдістері ашу;

  • дипломаттық стратегияны және тактиканы, дипломаттық және консулдық қызметтің ерекше белгісі, ерекше ерекшеліктерінің көрсету;

  • дипломаттық құжаттардың негізгі түрлерімен таныстыру;

  • әзірлеу және сыртқы саяси шешімдердің қабылдануын процесстің көрсету;

  • шетелдік істер және шетелдік өкілдіктердің әр түрлі орталық мекемелерінің рөл және функциялары, олардың жұмысының үйлестіруін тетік ашу;

  • жоғарыда айтылған оқу пәні бойынша негізгі теориялық және нақты материалдың білімі беру.

Қаралатын проблемалық жапсарлас пәндердің қатарының тоғысқан жерінде болады. Ол көздің әртүрлі бұрыштарының астында талдауды зат бола алады: халықаралық қатынастардың тарихы және елшіліктің тарихы, мемлекеттік институттар, құқық, әләуметтік психология, этикет және хаттама, қазіргі Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты және тағы басқалар. Дипломаттық және консулдық қызмет туралы кешенді ұсыныс пән аралық жолдың негізінде қалыптасады.

«Дипломатиялық және консулдық қызмет» курсы «Халықаралық қатынастар» мамандығында оқылатын базалық пәндердің бірі болып табылады.

«Дипломатиялық және консулдық қызмет»пәнінің ғылыми әрі саяси мәні зор. Бұл курста дипломатиялық қызметтің қалыптасуы, оның даму эволюциясы, сыртқы қатынастардың мемлекеттік органдарының құрылуы мен олардың атқаратын қызметі және олардың халықаралық қатынастар тарихынындағы алған орны мен рөлдері қарастырылады.

Пререквизиттері:

негізгі компонент ретіндегі «Дипломатиялық және консулдық қызмет» пәнін меңгеру үшін студенттер меңгеруі тиіс:

- «Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» курсының негізгі мазмұнын;

- «Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы» курсының негізгі мазмұнын;

- «Халықаралық қатынастардың жаңа және қазіргі заман тарихы»

Батыс және Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі замандағы қоғамдық дамуының жетекші тенденцияларын білу;

- Деректер және ғылыми зерттеулермен жұмыс жасаудың жаңа жолдарын іздестіру;

- Халықаралық қатынастар жүйесіндегі өзекті мәселелерге аналитикалық талдай жасай білу

Постреквизиттер:

«Дипломатиялық және консулдық қызмет» курсын оқу барысында алған білім, шеберлік мамандық бойынша Типтік оқу-жоспарының негізгі және арнайы пәндерін, таңдау бойынша компоненттің пәндерін оқу барысында негіз болып табылады және сол пәндерді игеру кезінде көмегі тиеді:

- Қазіргі заманғы шиеленістер және оларды реттеудің әдістері;

- Мамандану елінің саяси жүйесі;

- Мамандану елінің сыртқы саясаты;

- Мамандану елінің тарихы;

- Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі мәселелері;

- Халықаралық ұйымдар;

- Әлемдік интеграция үрдістері;

- Қазіргі кездегі дипломатия.


4 Форма

Студенттердің білімдерінің бағасының жүйесі

Пән бойынша емтихандық баға шекара бақылаулар – 60% және аралық іскерлік сараптау – 40% бойынша үлгерімнің максимал көрсеткіштерінің сомасымен сияқты анықталады және 100% құрайды.

Қорытынды баға келесі формуламен есептеледі:


И% = Р12/2 х 0,6+Э х 0,4 , бұнда


Р1 – бірінші рейтинг бағасының процентті мазмұны;

Р2 – екінші рейтинг бағасының процентті мазмұны;

Э – емтихан бағасының процентті мазмұны.


Қорытынды бағасының есептеуінің түзулылықтары үшін үйренушы шекара бақылау және қорытынды емтиханда білімі пайыздарындағы бағалауға керек.

Студенттердің білімі, білуі және дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады:


Әріптік жүйе бойынша баға

Цифрлік эквивалент (баллдар)

Процентті мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

үздік

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағатсызБілімді жалпы бағалау:

Пайыздық мазмұны

Қойылатын талаптар

0-49

Бағдарлама материалдарын толық білмеген жағдайда; негізгі оқу бағдараламасы материалдарын білмеу және өрескел қателіктер жіберу

50-74

Жауап негізінен дұрыс болғанымен толық емес; бағдарлама материалдарын жеткілікті дәрежеде толық түсінбеу; басты идеялар мен теориялық мәселелерді мегеруде жекелеген қателіктер жіберу; өзіндік қорытындылар мен жалпы сипаттау жоқтығы

75-89

Жауап толық және дұрыс; зерттелетін негізгі деректердегі басты мәселелерді игеру. Қоғамдық құбылыстарға дұрыс баға беру. Фактілік материалдар, негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды білу. Оқу пәндері бойынша материалдарды баспасөз құралдарынан пайдалана білу. Дәлелдеу, өз ойын жеткізу, қорытындылар мен сипаттама бере білу. Бірақ аздаған кемшіліктері бар.

90-100

Жауап толық және дұрыс; зерттелетін негізгі деректердегі басты мәселелерді игерудегі білімін көрсете білу. Қоғамдық құбылыстарға дұрыс баға беру. Фактілік материалдар, негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды білу. Оқу пәндері бойынша материалдарды баспасөз құралдарынан пайдалана білу. Дәлелдеу, өз ойын жеткізу, қорытындылар мен сипаттама бере білу

5 Форма

1 Кесте. Жұмыстардың түрлері бойынша сағаттың үлестірілуі
Тақырыптың атауы

Сағат саны

дәріс

сем

ОСӨЖ

СӨЖКіріспе. Ежелгі Шығыс, Ежелгі Грекия мен Ежелгі Римнің дипломатиясы.

1

2

2

4

I БӨЛІМ. ДИПЛОМАТИЯ ТАРИХЫОртағасырлардағы, Ренессанс дәуіріне және жаңа кезеңдегі дипломатиясы


1

2

2

4ХҮ-ХҮІІІ ғғ. Ресей дипломатиясы. Қазақ хандығының дипломатиясы. ХІХ ғ. сыртқы саясат ведомстволарының эволюциясы

1

2

2

4Шетелдік мемлекеттердің қазіргі заманғы дипломатиялық қызметі. Мемлекетаралық қатынастардың халықаралық-құқықтық негіздері

1

2

2

4Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметінің қалыптасуы. Қазақстан Республикасы дипломатиялық қызметінің негізгі органдары


1

2

2

4

II БӨЛІМ. ҚАЗІРГІ ДИПЛОМАТИЯНЫҢ ҰЙЫМЫ

6

Дипломатиялық қатынастар. Сыртқы қатынастардың мемлекеттік органдары

1

2

2

4

7

Дипломатиялық өкілдіктер мен оның персоналының құқықтық мәртебесі. Халықаралық ұйымдар жанындағы дипломатиялық өкілдіктер

1

2

2

4

8

Консулдық қызмет және оның жұмыс істеуі

1

1

1

4

9

Дипломатиялық протокол

1

2

2

4

10

Көпжақты дипломатия. Ұжымдық дипломатия


1

2

2

4

11

Дипломатиялық кадрлар, дипломаттың жеке басының қасиеттері мен өнері. Қазақстан Республикасының дипломатиялық тәжірибесі

1

2

2

4

III БӨЛІМ. ДИПЛОМАТТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ТЕХНИКАСЫ

12

Дипломаттық жұмыстың негізгі қалыптары және әдістері.

1

1

1

4

13

Протоколдық жұмыс

1

2

2

4

14

Дипломатиялық байланыстар, тікелей сапарлар мен сұхбаттар. Келіссөздер және келіссөздер барысының технологиясы. «Халықтық дипломатия»

1

4

4

4

15

Дипломатияның тәжірибесіндегі қазіргі кездегі өзгерістер

1

2

2

4
БАРЛЫҒЫ

15

30

30

60

  1   2   3   4

Похожие:

«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет» iconҚазақстан Республикасының Үкіметі мен Испания Корольдігінің Үкіметі арасындағы Дипломатиялық өкілдіктердің, консулдық мекемелердің және тұрақты өкілдіктердің
Республикасының Үкіметі мен Испания Корольдігінің Үкіметі арасындағы Дипломатиялық өкілдіктердің, консулдық мекемелердің және тұрақты...
«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет» icon«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет»
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет» iconҚазіргі кезеңдегі қазақ-герман арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың даму қарқыны
«орталық» арқылы ғана жүзеге асқан болатын. Енді міне Қазақстан Республикасы тәуелсіз ел ретінде бүкіл әлеммен, соның ішінде еуропалық...
«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет» iconҚытай Халық Республикасында консулдық іс-әрекеттер жасау үшін алынатын консулдық алымдар ставкаларының мөлшерлері
Халық Республикасында консулдық іс-әрекеттер жасау үшін алынатын консулдық алымдар ставкаларының мөлшерлері
«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет» iconҚр іім дипломатиялық өкілдіктерді күзету жөніндегі полиция полкі
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің 2011 жылдың I тоқсанына қызмет көрсету
«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет» icon2. Англияның дипломатиялық қызметінің және сыртқы саясатының жүйесі
Англия дипломатиясы классикалық дипломатия ретінде, өз кезегінде эталон секілді, ол XIX-XX ғғ. әлемдік дипломатияның дамуына зор...
«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет» icon2. Англияның дипломатиялық қызметінің және сыртқы саясатының жүйесі
Англия дипломатиясы классикалық дипломатия ретінде, өз кезегінде эталон секілді, ол XIX-XX ғғ. әлемдік дипломатияның дамуына зор...
«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет» icon«Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және есепке қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
Республикасының Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің «Халыққа қызмет көрсету...
«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет» iconСписок книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби
Цин патшалығының саяси-дипломатиялық қатынастары туралы қытай мұрағат құжаттары/ ҚР білім және ғылым м-гі, Р. Б. Сүлейменов атын...
«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет» icon2. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі әзірледі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница