Курс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы
Скачать 384.83 Kb.
НазваниеКурс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы
страница1/4
Дата конвертации08.02.2016
Размер384.83 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/smis.doc
  1   2   3   4
5В073200 – «Стандарттау, метрология және сертификаттау»


Элективті пәндер

(таңдау бойынша)


1 курсПән циклы

ТК №Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

Him 1201

FHimN 1201

1

а. Химия


б. Физколлоидтық химия негіздері

Дармағанбетова К.Х.


Балықбаева Г.

3


3

1


1

2

IG

1202

EK 1202

2

а. Инженерлік графика


б. Еңбекті қорғау

Батырбаев Е.А.


Аяхметов А.Ж.

3


3


1


1

3

TM 1203

GZh 1203

3

а. Теорялық механика


б. Гидромашиналар мен жетектер

Үргенішбеков А.Т.


Ахметов Н.Х.

3


3

2


2


Базалық пәндер


1.а). Пәннің атауы: Химия

Пререквизиттер: Физколлоидттық химия негіздері, физика, экология

Постреквизиттер: Гидромашиналар мен жетектер, Газмұнай құбырлары, Мұнай және газ химиясының негіздері, Мұнайгаз жабдықтарының техникасы мен технологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Периодтық заң және атом құрылысы. Зат құрылысы. Химиялық байланыс. Химиялық теормодинамика. Химиялық реакциялардың энергетикасы. өздігінен жүретін процестердің жүру шарттары. Химиялық және фазалық тепе-теңдіктер. Химиялық кинетика. Рекация жылдамдығы және оны реттеу әдістері. Катализаторлар және каталитикалық жүйелер. Ерітінділер және олардың негізгі заңдары. Тотығу-тотықсыздану реакциялары мен электрохимиялық процестер. Металдар коррозиясы. Комплекстік қосылыстар. Дисперсиялық жүйелер, олардың инженерлік-техникалық проблемеларды шешудегі алатын орны.

Бағдарлама жетекшілері: Дармағанбетова К.Х.


1.б) . Пәннің атауы: Физколлоидтық химия негіздері

Пререквизиттер: Химия, Өміртіршілік қауіпсіздік негіздері, Экология және тұрақты даму

Постреквизиттер: Электроника негіздері, Мұнайгаз саласындағы қоршаған ортаны қорғау, Газ жабдықтарының сенімділігі, Жерасты гидромеханикасы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өнім қауіпсіздігі мен бақылау. Негізгі ұғымдар мен химия заңдары. Химиялық байланыс. Заттың құрылысы. Химиялық және фазалық тепе-теңдіктер. Ертінділер. Физколоидтық химия, талдаудың физикалық-химиялық әдістері. Қоршаған ортаны қорғаудың коллоидтық химиялық негіздері. Химиялық идентификация: сапалық және сандық талдау, талдаудың физика-химиялық әдістері.

Бағдарламаның жетекшісі: Балықбаева Г.

2.а). Пәннің атауы: Инженерлік графика

Пререквизиттер: Математика, Физика, Информатика, Стандарттау

Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері, Өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару, Технологиялық машиналарды АЖЖ

Бағдарламаның қысқаша курсы: Проекциялау модельдері. Монж эпюралары. Осьсіз сызба. Нүктені, түзуді, жазықтықты проекциялау. Сызбаны түрлендіру. Бетті проекциялау. Қырлы беттер. Айналу беттері. Сызбаларды рәсімдеудің жалпы ережелері. Компьютерлік графика. Компьютерлік графиканың әдістері мен құралдары. Сызбаларды салуға арналған қолданбалы программалар пакеттері.

Бағдарлама жетекшілері: Батырбаев Е.А.

2.б) . Пәннің атауы: Еңбекті қорғау

Пререквизиттер: Өміртіршілік қауіпсіздік негіздері, Экология және тұрақты даму, Физика

Постреквизиттер: Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау, Мұнай және газ өндіру технологиясы, Газ жабдықтарын жөндеу

Бағдарламаның қысқаша курсы: Тіршілік әрекетін қамсыздандыруды ұйымдастыру негіздері. Бейбіт және соғыс уақытындағы азаматтық қорғаныс. Төтенше жағдайлар. Апат теориясы. Зақымдану көздері. Құтқару және аварияны қалпына келтіру жұмыстары. Тұрғындарды қорғау. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмыстарын, радиациялық және химиялық барлау және дозиметриялық бақылау.Өндіріс қызметі негіздерінің және оларды қолданудың осы заманғы экологиялық талаптарға сәйкестігін зерделеу.Болашақ мамандардың жалпы санитарлық-гигиеналық мәдениетін жетілдіру

Бағдарламаның жетекшісі: Аяхметов А.Ж.

3.а). Пәннің атауы: Теориялық механика

Пререквизиттер: Информатика, Математика, Физика, Инженерлік графика

Постреквизиттер: Конструкциялық материалдар технологиясы, Машина бөлшектері, Машина мен механизмдер теориясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кинематика; абсолюттік қатты дене туралы ұғым; еркін қатты дене қозғалысының жалпы жағдайы; нүктенің абсолюттік және салыстырмалы қозғалысы; статика динамикасы мен элементтері; динамика және статика заты; динамика міндеттері; механикалық жүйе; күштік өріс туралы ұғым. Күштер жүйесі; күштердің ерікті жүйесі тепетеңдігінің аналитикалық шарттары; қатты дененің ауырлық центрі және оның координаталары.

Бағдарлама жетекшілері: Үргенішбеков А.Т.

3.б) . Пәннің атауы: Гидромашиналар мен жетектер

Пререквизиттер: Химия, Физика, математика, Инженерлік графика, Еңбек қорғау

Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері, Технологиялық процестерді бақылау теориясының негіздері, Жерасты гидромеханикасы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Сораптар, сораптар түрлері. Динамикалық сораптар, құрылыс схемалары. Ортадан тепкіш сорап гидромеханикасы, қалақты сораптар, сипаттамлары, пайдаланудың тиімді тәртібі. Көлемді сораптар: көлемді сорап түрлері. Роторлы сораптар: роторлы сорап түрлері, тісті, дөңгелекті, бұрандалы, роторлы-поршенді сораптардың құрылғысы, сорап жұмысының тәртібін реттеу, құбыр өткізгіш тізбегіне сорап жұмысы, әртүрлі сораптардың пайдалану аймақтары. Гидроқозғалтқыштар, олардың түрлері, құрылымдары, жұмыс істеу принципі, турбобур турбиналарының гидромеханикасы, турбобур сипаттамасы. Компрессорлар. Пайдалану аймағы, техникалық параметрлері, көрсеткіштері, компрессорлар классификациясы. Ортадан тепкіш компрессорлар; өстік компрессорлар, желдеткіштер. Көлемдік компрессорлар, көпсатылы сығылу, қысымдардың сатылар бойынша бөлінуі, цилиндрдің индикаторлық қуаты, компрессорлық қуат, роторлы компрессорлар, құрылымы, жұмыс істеу принципі, роторлы компрессордың сипаттамасы.

Бағдарламаның жетекшісі: Аяхметов Н.Х.


2 курсЦиклы

ТК №Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

КМТ 2204

MВ 2204

4

а. Конструкциялық материалдар технологиясы


б. Машина бөлшектері


Ысқақ Е.Н.


Бекжанов С.


3


3


3


3

2

EN 2205

EN 2205

5

а. Электротехника


б. Электроника негіздері

Тайман С.Т.


Мұхамеджан А.

3


3

3


3

3

OZhT 2206

MK

2206

6

а. Өлшеудің жалпы теориясы


б. Мамандыққа кіріспе

Демеуова А.Б.


Қодар Е.Т.


3


3


4


4

4

Мet 2207

GMK 2207

7

а. Метрология


б. Газмұнай құбырлары

Абдраймова Н.Ө.


Ержанова А.Т.


3


3


4


4

5

MeZhT 2214

DT 2214

8

а. Мұнайгаз жабдықтарының техникасы мен технологиясы

б. Дәнекерлеу технологиясы

Басқанбаева Д.Ж.


Ержанова А.Т.


3


3


4


4Базалық пәндер:


4.а). Пәннің атауы: Конструкциялық материалдар технологиясы

Пререквизиттер: Химия, Физика, Физколлоидттық химия негіздері

Постреквизиттер: Гидромашиналар мен жетектер, Машина бөлшектері, Мұнайгаз жабдықтарының техникасы мен технологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Халық шаруашылығының барлық салаларында технологиялық машиналардың тораптары мен бөлшектерінің құрылымын, есептеу жолдарын теориялық тұрғыдан жобалау негіздері. Жобалаудың, құрылым жасаудың жалпы қағидалары, жалпы пайдалынатын бөлшектердің моделін құрып, есептеу алгоритімін жасау. Машиналар мен қондырғылардың сенімді жұмыс істеу қабілеттілігін бағалау негізі. Машина бөлшектерін автоматты түрде жобалау: есептеу, сызу, өндіріске дайындау, зерттеу жұмыстарының нәтижесін өңдеу. Электрондық есептеу машиналарымен жобалау әдістері. Жобалаудың экономикалық негізі.

Бағдарламаның жетекшісі: Ысқақ Е.Н.

4.б) Пәннің атауы: Машина бөлшектері

Пререквизиттер: Математика, Физика, Инженерлік графика

Постреквизиттер: Метрология, Ғылыми-зертеу жұмыстарының негіздері, Бұрғылау жабдықтары, Кәсіпшілік жабдықтары.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Халық шаруашылығының барлық салаларында қолданылатын технологиялық машиналардың тораптары мен бөлшектерінің құрылымын, есептеу жолдарын теориялық тұрғыдан жобалау негіздері. Машина бөлшектерін автоматты түрде жобалау: есептеу, сызу, өндіріске дайындау, зерттеу жұмыстарының нәтижесін өңдеу. Майлау материалдары. Машина бөлшектерінің тозуы. Үйкеліс пен тозуды тексеру қондырғылары.

Бағдарламаның жетекшісі: Бекжанов С.

5а) Пәннің атауы: Электротехника

Пререквизиттер: Математика, Физика, Информатика

Постреквизиттер: Технологиялық процестерді бақылау теориясының негіздері, Дәнекерлеу технологиясы, Гидромашиналар мен коппрессорлар.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Тұрақты токтың электр тізбектері. Синусоидалы токтың бір фазалы электр тізбектері. Үш фазалы тізбектер. Синусоидалы емес электр тізбектері. Өтпелі процестер. Сызықты емес электр тізбектер. Магниттік тізбектер. Айнымалы ток тізбектеріндегі магнит өткізгіштері бар орауыш. Электрлік және электрлік емес шамалар өлшемдері. Трансформаторлар.

Бағдарламаның жетекшісі: Тайман С.Т.

5б) Пәннің атауы: Электроника негіздері

Пререквизиттер: Математика, Физика, Химия, Информатика, Электротехника

Постреквизиттер: Мұнайгаз жабдықтарының техникасы мен технологиясы, Машиналар мен механизмдер теориясы, Энергия тасымалдағыштарды тасымалдау және сақтау негізіндегі экология.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Электроника пәнін оқытудағы негізгі мақсат студенттерге жартылау өткізгішті аспаптардың жұмысын, жасалу принципін, электрондық сұлбалардың құрылысын және олардың қолданылу ерекшеліктерін оқып үйренуде өз деңгейінде білім алуын қамтамасыз етеді. Студенттерді жартылай өткізгішті аспаптардың құрылысымен, жұмыс жасау принципімен таныстыру. Электрониканың негізгі ұғымдарын игеру мақсатында инженерлік есептеу әдістері мен электрондық жүйелері құру әдістерін оқыту. Ғылыми көзқарас қалыптастыру және қазіргі ғылым аппаратуралармен танысу, эксперименттер жүргізуге іскерлікті қалыптастыру.

Бағдарламаның жетекшісі: Мұхамеджан А.

6а) Пәннің атауы: Өлшеудің жалпы теориясы

Пререквизиттер: Математика, Физика, Информатика, Инженерлік графика, Стандарттау метрологиясы

Постреквизиттер: Квалиметрия, Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері, Технологиялық процестерді бақылау теориясының негіздері

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Бағдарламаның жетекшісі: Демеуова А.

6б) Пәннің атауы: Мамандыққа кіріспе

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы,Өміртіршілік қауіпсіздігінің негіздері, Физика, Химия, Инженерлік графика

Постреквизиттер: Конструкциялық материалдар кедергісі, Метрология, Квалиметрия, Газ жабдықтарының сенімділігі

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өлшеудің формальды-логикалық негіздері тану процесі ретінде. Ұқсастық және өлшемдіктер теориясының әдістері. Классикалық өлшеу жүйелері. Тұрақтылық-өлшеу нәтижелерінің сенімділігі мен дәлдігіне қол жеткізудің қажетті шарты.

Бағдарламаның жетекшісі: Қодар Е.Т.

7.а) . Пәннің атауы: Метрология

Пререквизиттер: Математика, Физика, Химия, Инженерлік графика, Информатика

Постреквизиттер: Технологиялық процестерді бақылау теориясының негіздері, Өндірістік жабдықтардың қауіпсіздігін бақылау, Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау

Бағдарламаның қысқаша курсы: Метрологияның теориялық негіздері. Метрологиялық қамтамасыз жайында түсінік. Метрологиялық қамтаманың ұйымдастырушылық, ғылыми және әдістемелік негіздері. Өлшеу тұтастығын қамтамасыз етудің құқықтық негіздері. Мекеменің метрологиялық қызметінің құрылымы мен функциялары.

Бағдарламаның жетекшісі: Абдраимова Н.Ө.

7.б) . Пәннің атауы: Газмұнай құбырлары

Пререквизиттер: Химия, Физколоидттық химия негіздері, Микро және макро экономика, Конструкциялау негіздері

Постреквизиттер: Технологиялық машиналарды АЖЖ , Газ жабдықтарын жөндеу, Мұнай базалары және газ сақтағыштар

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мұнай және мұнай өнімдерін теміржол, су, автомобиль көлік түрлерімен тасымалдау: темір-жол, автомобиль цистерналарының, танкерлердің, баржалардың құрылмалары, құбырөткізгіш тасымалының болашағы, магистралды құбыр өткізгіштері құрылысының құрамы. Негізгі және қосымша құрал-жабдықтар, гидравликалық есеп, механикалық есеп, құбырдың өткізгіштік қабілетін көтеру тәсілдері, құрал – жабдықтарды таңдау. Магистралды газ құбыры құрылысының құрамы, компрессорлық станциялар, газды үлестіруші станциялар, магистралды газ таңдау, құбырдың нақты өткізгіштік қабілетін анықтау, тізбекті айдау, қоспаның пайда болу механизмі.Газқұбыр құрылысының құрамы, компрессорлық станциялар, газды үлестіруші станциялар, магистралды газ құбырының технологиялық есебі.

Бағдарламаның жетекшісі: Ержанова А.Т.
  1   2   3   4

Похожие:

Курс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы

Курс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Эконометрикалық әдістер негізінде экономикалық құбылыстарды зерттеу модельдерін құруға пайдаланылады
Курс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы
Постреквизиттер: Егіншілік және өсімдік шаруашылығы, топырақты эрозиядан қорғау, жерді
Курс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Функцияны зерттеу және дифференциалды мен интегральды есептеу әдістерін меңгеруі тиіс
Курс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Жоғарғы деңгейлі бағдарламалау тілдерінің негізгі операторлары, модульдік бағдарламалар. Құрылымдық бағдарламалау элементтері. Бағдарламаны...
Курс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Постреквизиттер:«Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп», Аралық қаржылық есеп», «Тереңдетілген қаржылық есеп», «Бухгалтерлік...
Курс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Ксро кезінде бұл елдердің тарихы тек Ресей мемлекеті негізінде келді. Мемлекеттердің даму процесінің әрқилы жолдары, экономикалық...
Курс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Сот жүйесі сот органдарының құрылысының түсінігі; сот буындары мен инстанциялары; сот органдарының ұйымдастырылуы мен қызметінің...
Курс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы icon1. Пәндердің атауы және олардың негізі бөлімдері
Филология:қазақ тілі мамандығының «Фонетика», «Лексикология», «Сөзжасам», «Морфология», «Синтаксис» пәндердің типтік бағдарламалары...
Курс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы icon1. Пәндердің атауы және олардың негізі бөлімдері
М020500-Филология:қазақ тілі мамандығының «Фонетика», «Лексикология», «Сөзжасам», «Морфология», «Синтаксис» пәндердің типтік бағдарламалары...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница