Лекциялар 15 сағат
НазваниеЛекциялар 15 сағат
страница1/5
Дата конвертации08.02.2016
Размер0.58 Mb.
ТипЛекция
источникhttp://www.keu.kz/attachments/article/696/Cил. ХКТ жа_а.doc
  1   2   3   4   5


Қазтұтынуодағы

Қарағанды экономикалық университетіБЕКІТІЛГЕН

Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ.к., профессор Бугубаева Р.О.

____________________

«_____» _________2010 ж.

КЕЛICIЛДI

Жаңа технологиялар және қашықтықтан оқыту бойынша проректоры, п.ғ.д, профессор Ибышев Е.С.

____________________

«_____» _________2010 ж.
СИЛЛАБУС

бакалавриат


Пән: «ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ»

Мамандық: 050202 – «Халықаралық қатынастар»

Кафедра: Экономикалық теория және халықаралық экономика


Барлығы 3 несие (Көп еңбектік 105 сағат )


Лекциялар 15 сағат

Семинарлар 30 сағат

СӨЖ 30 сағат

СОӨЖ 30 сағат


Емтихан


Карағанды 2010

Үлгi 2


Құрастырушылар: тарих магистрі, оқытушы Сыздықбеков Е.С., 050202 – «Халықаралық қатынастар» мамандығының типтік оқу жоспарларының негізінде


Экономикалық теория және халықаралық экономиканың кафедрасының оқу-әдiстемелiк семинарының мәжiлiсінде қарап шыққан


« 10» маусым 2010 ж. Хаттама №10


Кафедра меңгерушісі: Жетпісбаева М.Қ.


Оқытушы туралы мәліметтер:

Сыздықбеков Е.С. тарих магистрі, оқытушы; экономикалық теория және халықаралық экономиканың кафедрасы.


Кеңсе: Қарағанды экономикалық университеті, экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы, кабинет № 266

Тел: 44-16-34, ішкісі 142

Консультациялық сағаттар (office hour): ОСӨЖ-ның графигі бойынша

Уақыт: жұмыстар бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.


Үлгi 3

Пәннiң мiнездемесi

Пәннiң сабақ беруiн мақсаты

Халықаралық қатынастар тарихын және сыртқы саясатты тұтастай меңгеру үшін пән мазмұны ірі аймақтардың, әлемнің жетекші мемлекеттерінің сыртқы саяси тарихындағы негізгі оқиғаларға ерекше мән беріп, осы көпғасырлық үрдістің даму заңдылықтары мен негізгі кезеңдерін қамтиды. Әсіресе басты көңіл дипломатияның рөліне, оның ерекшеліктеріне, әдістеріне және сыртқы саясатты жүргізу құралдарына бөлінеді.

Шешім қабылдау үрдістері және оларды саяси жетекшілер мен сыртқысаяси мекеме басшыларының жүзеге асыруын қарастыру да аса маңызды болып табылады. Сонымен бірге жиналған нақтылы деректерге теоретикалық тұрғыдан талдауға аса мән беріледі. Материалды беруде жүйелік, хронологиялық, жағрапиялық және маңызды мәселелік қағидалар пайдаланылған.

Көрсетілген мамандықтың типтік оқу жоспарының мақсаты мен міндеттерін ескере отырып, бұл бағдарлама студенттердің халықаралық қатынастар жүйесін және қазіргі сыртқысаяси мәселелерді толықтай түсінуін дамытуға көңіл бөледі.

Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiнiң жариялауы дүниелiк бiрлестiкке бiздің елiміздiң кiруiн бiлдiрдi. Өз сыртқы саяси функцияларының жүзеге асырулары үшiн егемендi республикаға халықаралық қатынастарға арналған мамандар керек. Олар халықаралық қатынастар тарихы білуі керек. Қазақстан Республикасы халықаралық аренаға шықты. Шетел елдерімен өзара әрекеттесуді оның саласы едәуір кеңіді.

Осы пәнді оқу барысында студенттер бұған дейін «Еуропа және Америка елдерінің тарихы», «Азия және Африка елдерінің тарихы», «Дипломатиялық және консулдық қызмет» пәнінен алған білімдеріне сүйенеді.

«Халықаралық қатынастар жаңа заман тарихы» курсы «Халықаралық қатынастар» мамандығында оқылатын базалық пәндердің бірі болып табылады. «Халықаралық қатынастар тарихы» пәнінің бағдарламасы 1992 ж. басталған оқу үрдісі барысында шындалған осы бағдарламаның бірінші және екінші басылымдарына негізделеді.


Пәннің зерттеуінің мақсаттары

  • халықаралық қатынастар жаңа заман тарихының зертеуі;

  • осы кезеңдегі халықаралық қатынастардың негiзгi тенденцияларының анықталуы;

  • бiлу алған бiлiмдерiн қолдану;

  • халықаралық қатынастарды тарих жататын мәселелердiң дербес талдауының дағдыларын игеру;Пререквизиттері:

негізгі компонент ретіндегі «Халықаралық қатынастар жаңа заман тарихы» пәнін меңгеру үшін студенттер меңгеруі тиіс:

- орта мектептiң программасының нақты материал бiлу керек;

- «Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» курсының негізгі мазмұнын;

- «Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы» курсының негізгі мазмұнын;

- «Халықаралық қатынастардың теориясы»

Батыс және Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі замандағы қоғамдық дамуының жетекші тенденцияларын білу;

- Деректер және ғылыми зерттеулермен жұмыс жасаудың жаңа жолдарын іздестіру;

- Халықаралық қатынастар жүйесіндегі өзекті мәселелерге аналитикалық талдай жасай білу


Постреквизиттер:

«Халықаралық қатынастар жаңа заман тарихы» курсын оқу барысында алған білім, шеберлік мамандық бойынша Типтік оқу-жоспарының негізгі және арнайы пәндерін, таңдау бойынша компоненттің пәндерін оқу барысында негіз болып табылады және сол пәндерді игеру кезінде көмегі тиеді:

- Қазіргі заманғы шиеленістер және оларды реттеудің әдістері;

- Мамандану елінің саяси жүйесі;

- Мамандану елінің сыртқы саясаты;

- Мамандану елінің тарихы;

- Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі мәселелері;

- Халықаралық ұйымдар;

- Әлемдік интеграция үрдістері;

- Қазіргі кездегі дипломатия.


Үлгi 4

Студенттердің білімдерінің бағасының жүйесі

Пән бойынша емтихандық баға шекара бақылаулар – 60% және аралық іскерлік сараптау – 40% бойынша үлгерімнің максимал көрсеткіштерінің сомасымен сияқты анықталады және 100% құрайды.

Қорытынды баға келесі формуламен есептеледі:


И% = Р12/2 х 0,6+Э х 0,4 , бұнда


Р1 – бірінші рейтинг бағасының процентті мазмұны;

Р2 – екінші рейтинг бағасының процентті мазмұны;

Э – емтихан бағасының процентті мазмұны.


Қорытынды бағасының есептеуінің түзулылықтары үшін үйренушы шекара бақылау және қорытынды емтиханда білімі пайыздарындағы бағалауға керек.

Студенттердің білімі, білуі және дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады:


Әріптік жүйе бойынша баға

Цифрлік эквивалент (баллдар)

Процентті мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

үздік

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағатсызБілімді жалпы бағалау:

Пайыздық мазмұны

Қойылатын талаптар

0-49

Бағдарлама материалдарын толық білмеген жағдайда; негізгі оқу бағдараламасы материалдарын білмеу және өрескел қателіктер жіберу

50-74

Жауап негізінен дұрыс болғанымен толық емес; бағдарлама материалдарын жеткілікті дәрежеде толық түсінбеу; басты идеялар мен теориялық мәселелерді мегеруде жекелеген қателіктер жіберу; өзіндік қорытындылар мен жалпы сипаттау жоқтығы

75-89

Жауап толық және дұрыс; зерттелетін негізгі деректердегі басты мәселелерді игеру. Қоғамдық құбылыстарға дұрыс баға беру. Фактілік материалдар, негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды білу. Оқу пәндері бойынша материалдарды баспасөз құралдарынан пайдалана білу. Дәлелдеу, өз ойын жеткізу, қорытындылар мен сипаттама бере білу. Бірақ аздаған кемшіліктері бар.

90-100

Жауап толық және дұрыс; зерттелетін негізгі деректердегі басты мәселелерді игерудегі білімін көрсете білу. Қоғамдық құбылыстарға дұрыс баға беру. Фактілік материалдар, негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды білу. Оқу пәндері бойынша материалдарды баспасөз құралдарынан пайдалана білу. Дәлелдеу, өз ойын жеткізу, қорытындылар мен сипаттама бере білуҮлгi 5

1 Кесте. Жұмыстардың түрлері бойынша сағаттың үлестірілуі
Тақырыптың атауы

Сағат саны

дәріс

сем

ОСӨЖ

СӨЖКіріспе

1
ХҮІІ ғасырдағы халықаралық қатынастар

12Отызжылдық соғыс және Вестфаль бітімі

14ХҮІІІ ғасырдың бірінші жартысындағы халықаралық қатынастар
2

2


ХҮІІІ ғасырдың екінші жартысындағы халықаралық қатынастар

14

6

Отарлық империялардың құрылуы (ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ.)
2

2
7

Солтүстікамерикандық отарлардың тәуелсіздігі үшін күресі және оның халықаралық қатынастарға тигізген ықпалы
2

2
8

XVІІІ ғ.аяғы - XІX ғ.басындағы халықаралық қатынастар

1

2

2
9

Халықаралық қатынастардың Вена жүйесінің қалыптасуы
2

2
10

1815-1830 жж. еуропалық дипломатия

14

11

"Шығыс мәселесінің" пайда болуы және еуропалық дипломатия
2

2
12

ХІХ ғасырдың 40-60-шы жж. халықаралық қатынастар

14

13

ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы халықаралық қатынастар жүйесіндегі АҚШ

14

14

ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Орта Шығыстағы және Үндістандағы халықаралық қатынастар

1

2

2
15

ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Қиыр Шығыстағы халықаралық қатынастар

1

2

2
16

Италия мен Германияны біріктіру жолындағы дипломатиялық күрес
2

2
17

ХІХ ғасырдың 70-ші жж. халықаралық қатынастар

14

18

ХІХ ғасырдың 80-90-шы жж. халықаралық қатынастар

14

19

ХІХ ғасырдың аяғы ХХ ғасырдың басындағы Қиыр Шығыстағы халықаралық қатынастар
2

2
20

ХІХ ғасырдың аяғы – ХХ ғасырдың басында Латын және Солтүстік Америкадағы халықаралық қатынастар
2

2
21

Әлемді аумақтық бөлісудің аяқталуы
2

2
22

ХХ ғасырдың басындағы халықаралық қатынастар

1

2

2
23

Бірінші дүниежүзілік соғыстың дипломатиялық дайындығы

1

2

2
24

Бірінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі дипломатиялық күрес

1

2

2БАРЛЫҒЫ

15

30

30

30

  1   2   3   4   5

Похожие:

Лекциялар 15 сағат iconЛекциялар 15 сағат

Лекциялар 15 сағат iconЛекциялар: 15 сағат
Студентке арналған ережелер
Лекциялар 15 сағат iconЛекциялар: 15 сағат
Студентке арналған ережелер
Лекциялар 15 сағат iconЛекциялар 15 сағат
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ. к., профессор Бугубаева Р. О
Лекциялар 15 сағат iconЛекциялар: 15 сағат
Мемлекеттік тілдегі заң іс қағаздары бойынша 050301 “Заңтану” мамандығының студенттері үшін
Лекциялар 15 сағат iconЛекциялар: 30 сағат
Халықаралық құқық” пәні бойынша 050115 “Құқық және экономика негіздері” мамандығының студенттері үшін
Лекциялар 15 сағат iconЛекция 15 (сағат) Практикалық сабақ 30 (сағат) осөЖ 45 (сағат) СӨЖ 45 (сағат) Емтихан Сағат көлемі 135 Курс 3 Семестр 5 Астана 20 ж. Жұмыс бағдарламасы «Кәсіптік аурулар»

Лекциялар 15 сағат iconЛекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б
Лекциялар курсы жоғары және орта арнайы оқу орындары, жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларына арналған
Лекциялар 15 сағат iconЛекциялар, сағат
Силлабус Қаржы, есеп және салық салу кафедрасында 050508,5В050800 – Есеп және аудит ҚР 08. 312 – 2006 мамандықтың мемлекттік білім...
Лекциялар 15 сағат iconЛекциялар 15 сағат
«Металлургия», 6N0905 – «Кадастр», 6N0711 – «Геодезия және картография», 6N0731 – «бжд» 6N 0707 – «Тау-кен ісі», 6N0508 – «Есеп және...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница