Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Скачать 310.27 Kb.
НазваниеКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
страница1/3
Дата конвертации08.02.2016
Размер310.27 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/is.doc
  1   2   3
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)

1-курсЦиклы

ТК №Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

БП

MT 1201

AZ 1201

а) Математикалық талдау

б) Амалдарды зерттеу

Абжанов Е.А.

3

2

2

БП

OZh 1202

ZhAT 1202

а) Операциялық жүйелер

б) Жаңа ақпараттық технологиялар

Махаева Д. М.

Остаева А.Б.

3

2

3

БП

APT 1203


ZhDTP 1203

а) Алгоритмдеу және программалау тілдері

б) Жоғары деңгейлі тілдерді программалау

Махаева Д. М


4

1


Пәннің атауы: Математикалық талдау

Пререквизиттер: Алгебра және геометрия.

Постреквизиттер: Дискретті математика. Компьютермен модельдеу негіздері.

Құзыреттілігі:

Функцияны зерттеу және дифференциалды мен интегральды есептеу әдістерін меңгеруі тиіс.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Анализге кіріспе, бір және көп айнымалы функцияларының дифференциалдық есептеулері, бір және көп айнымалы функцияларының интегралдық есептеулері, дифференциалдық теңдеулер, қатарлар теориясы, Фурье қатары және Фурье интегралы

Бағдарламаның жетекшісі: Абжанов Ералы Абжанұлы


Пәннің атауы: Амалдарды зерттеу

Пререквизиттер: Математикалық талдау. Алгебра және геометрия.

Постреквизиттер: Жүйелік талдау және операцияларды зерттеу.

Құзыреттілігі:

Математикалық программалау, жалпыға қызмет көрсету жүйесі, қорларды басқару моделі сияқты амалдарды зерттеудің тәсілдерін білуі тиіс.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Амалдардың математикалық моделі. Амалдарды зерттеудің негізгі мақсаты. Жүйе ұғымы. Жүйе құрылымы. Кездейсоқ шамалар. Дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалар. Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Жалпыға қызмет көрсету жүйесі. Қызмет көрсету каналдары. Кездейсоқ процестер. Өткізгіштік қабілеті.

Бағдарламаның жетекшісі: Абжанов Ералы Абжанұлы

Пәннің атауы: Операциялық жүйелер

Пререквизиттер: Информатика.

Постреквизиттер: Компьютерлік жүйелердің архитектурасы, жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету.

Құзыреттілігі:

Қолданыстағы операциялық жүйелер туралы хабары болуы тиіс. Операциялық жүйелерді қондыруды, қайта қондыруды, мәселені анықтау және түсіну үшін жүйелік концепцияларды пайдалана білуі тиіс.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Операциялық жүйелердің даму тарихы. Операциялық жүйелердің мақсаты мен міндеттері. Операциялық жүйелердің функциялары мен сипаттамалары. Операциялық жүйелердің жіктелуі. Операциялық жүйелердің құрылымы мен бағыты. Процессті басқару. Процесстің жағдайлары. Процесстің контесті мен дескрипторы. Процесстерді жоспарлау алгоритмдері. Процесстерде қарым-қатынас құру және синхронизациялау әдістері. Мультибағдарламалау. Жадыны басқару. Адрес типтері. Жадының таралуы. Визуалды жады түсінігі. Процесстің виртуалды адресті кеңістігін сегментациялау. Енгізу-шығаруды басқару. Үзілісті өңдеудің енгізу-шығаруының бағдарламалық жасақтамасын сегменциялау. Енгізу-шығаруды басқару. Үзілісті өңдеудің енгізу-шығаруының бағдарламалық жасақтамасын ұйымдастыру. Файлдық жүйе. Файлдық жүйенің архитектурасы. UNIX операциялық жүйесі. OS\2 операциялық жүйесі. Windows NT концепциясы мен құрылымы. Windows XP ерекшелігі.

Бағдарламаның жетекшісі: Махаева Дина Мейрамбекқызы


Пәннің атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар

Пререквизиттер: Информатика, Алгоритмдеу және программалау тілдері, Программалау технологиясы

Постреквизиттер: Экономикадағы берілгендер қорлары және банкілері. Деректер базасының жүйесі.

Құзыреттілігі:

Ақпараттық технологиялардың құрылымы мен құрамын, жобалау мен құрудың әдістемесін, автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді ұйымдастыру құралдарын білуі тиіс. Басқарудың ақпараттық технологияларының тиімділігін бағалауды жүзеге асыра білуі тиіс.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Ақпараттық технологиялардың шығу тарихы. Ақпараттың мөлшерлік сипаттамалары және оларды бағалау тәсілдері. Басқару процесінің ақпараттық сипаттамалары. Ақпараттың технологияның құрылуы. Ақпараттық технология анықтамасы және міндеті. Базалық ақпараттық технологияның құрылымы. Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Өндірістегі ұйымдық ақпараттың технологиясы. Ақпараттық процесс құрылымы және түсінігі. Өңдеу, жіберу процесстерінің моделі.Жинау процесінің моделі. Білімді көтеру моделі. Компьютерлік желілерді қорғау. Интернетте ақпаратты қорғау. Ақпараттық қызмет көрсету түрлері. Электронды почта. Телеконференция ақпараттық технологиялар дамуының инновациялық бағыттары. Мультимедия, мультимедия негіздері.

Бағдарламаның жетекшілері: Остаева Айымхан Батырханқызы


Пәннің атауы: Алгоритмдеу және программалау тілдері

Пререквизиттер: Ақпараттану (бөлімдері: “Алгоритмдеу”, “Сандық жүйелер”, “Қолданбалы программалар”), Математика (бөлімдері: “Математикалық амалдар”, “Қарапайым жуықтап есептеулер”, “Қарапайым функциялар”, “Тригонометрия”, “Аналитикалық геометрия”), Ағылшын тілі (бастапқы деңгей).

Постреквизиттер: Программалау технологиясы және арнайы пәндер

Құзыреттілігі: Алгоритм негізі, оны сипаттау тәсілдері, алгоритмдік тілдер мен қазіргі заманғы программалау орталары және технологиялары туралы білім негіздерін игеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Алгоритмдеу негіздері. Алгоритмді жазу тәсілдері. Жоғары деңгейлі алгоритмдік тілдер. Тілдің сөздігі. Программа құрылымы. Мәліметтер типтерін баяндау. Мәліметтердің динамикалық құрылымы. Жоғары деңгейлі программалау тілдерінің негізгі операторлары, модульдік программалар. Құрылымдық программалау элементтері. Жоғары деңгейдегі программалық тілде программа әзірлеу. Программалау стилі, құрастыру тәсілдері, программаны верификациялау. Программаны жобалау, программаны түзету. Программаның қазіргі заманғы технологиясы.

Бағдарламаның жетекшісі: Махаева Дина Мейрамбекқызы


Пәннің атауы: Жоғары деңгейлі тілдерді программалау

Пререквизиттер: Мектептің информатика курсы

Постреквизиттер: Программалау технологиясы, Визуалды программалау

Құзыреттілігі: Қазіргі заманғы жоғары деңгейдегі тілдерде түрлі сипаттағы программаларды құруды игеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Алгоритмдеу және программалаудың теориялық негіздері: алгоритм теориясының және программалау технологиясының негіздері.

Жоғарғы деңгейлі Си программалау тілінің жалпы сипаттамасы, программа құрылымы, мәліметтер типтері, амалдар және өрнектер, мәліметтерді енгізу және шығару.

Есептеу процесін басқару операторлары, көмекші программалар.

Жоғарғы деңгейлі тілдің қосымша мүмкіндіктері: динамикалық жады, сілтеуіштер, көрсеткіштер.

Құрылымдар және біріктірулер. Препроцессор құралдары.

Визуалды программалу тілдеріне және Интернет-қосымшаларында белсенді қолданылатын объектіге-бейімделген Java программалау тілдерімен танысу.

Бағдарламаның жетекшісі: Махаева Дина Мейрамбекқызы


5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)

2-курсЦиклы

ТК №Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

ЖБП

Mtikg 2101


Ikk 2102

а)Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

б)Іскерлік қарым-қатынас

Жұмабаева М.К.

1

4

2

БП

DM 2205

IMN2206

а)Дискретті математика

б)Информатиканың математикалық негіздері

Жоламанова Р.М. Абуова А.Ө.

Абжанов Е.А.

3

4

3

БП

AN 2217

CN 2218

а)AUTOCAD негіздері

б)CREDO негіздері

Құрбанов Д.Т.


3

3,4

4

БП

IKG 2203


AZhGZh 2204

а)Инженерлік және компьютерлік графика

б)Ақпараттық жүйелердің графикалық жабдықтары

Жалмурзаева А.Н.


Төлегенова Э.Н.

3

4

5

БП

OZh 2201

ZhAT 2202

а) Операциялық жүйелер

б)Жаңа ақпараттық технологиялар

Махаева Д. М.

Остаева А.Б.

3

3


Пәннің атауы: Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

(Жалпы білімдік пәндер циклын қараңыз)


Пәннің атауы: Іскерлік қарым-қатынас

(Жалпы білімдік пәндер циклын қараңыз)


Пәннің атауы: Дискретті математика

Пререквизиттер: Математикалық талдау. Алгебра және геометрия.

Постреквизиттер: Экономикадағы берілгендер қорлары және банкілері. Деректер базасының жүйесі.

Құзыреттілігі: Ақпаратты қисынды өңдеу әдістерін игеру, модельдердің мазмұндық бағалылығын сақтай отырып сипаттаудың бір тілінен екіншісіне көшу мүмкіндіктерін білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Жиындар. Жиындар элементтері. Жиындардың берілуі. Жиындарға қолданылатын амалдар. Жиындарды салыстыру. Қатыстар. Реттелген жұптар. Жиындардың тік көбейтіндісі. Қатыстар композициясы. Қатыс дәрежесі. Қатыстар қасиеттері. Бульдік функциялар. Формулалар. Математикалық логика элементттері. Пікір айту логикасы. Логикалық байланыстар. Шындық таблицалары. Пікір айту логикасының алфавиті. Формулалар. Формулалар тең күштілігі. Тепе-тең шын формулалар. Екі жақтылық заңы. Формулалардың қалыпты түрі. Конъюнктивті қалыпты форма. Дизъюнктивті қалыпты форма. Предикаттар теориясы. Негізгі анықтамалары. Интерпретациясы. Жалпы мәнділігі. Предикаттар теориясының толықтылығы. Графтар теориясы. Негізгі анықтамалары. Изоморфизм, гомеоморфизм. Графтардың матрицалық түрде берілуі. Граф элементтері. Маршруттар, тізбектер, циклдар. Төбелердің арақашықтығы. Байланыстылық . Граф түрлері. Травиальді және толық графтар. Ағыс анықтамасы. Форд теоремасы. Максимальді ағысты табу алгоритмі. Орграфтағы байланыс. Төте жолдар. Доғалар ұзындығы. Флойд алгоритмі.

Бағдарламаның жетекшісі: Жоламанова Роза Мүслімқызы

Абуова Асылзат Өмірзаққызы

Пәннің атауы: Информатиканың математикалық негіздері

Пререквизиттер: Математикалық талдау, Алгебра және геометрия.

Постреквизиттер: Экономиканы зерттеудегі математикалық әдістер. Деректер базасының жүйесі.

Құзыреттілігі: Санау жүйелері, алгоритмдер теориясымен, криптография негіздерімен танысу.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Сандар теориясының элементтері. Комбинаторлық схемалар. Комбинаторлық объектілер генерациясы. Сұрыптау және іздеу. Графтар теориясына кіріспе. Пікір айту алгебрасы. Бульдік функциялар. Сумматордың математикалық моделі. Предикаттар мен қатынастар. Түстік ақпаратты кодтау.

Бағдарламаның жетекшісі: Абжанов Ералы


Пәннің атауы: AUTOCAD негіздері

Пререквизиттер: Информатика, Компьютерлік графика, Ақпараттық технологиялар

Постреквизиттер: Автоматты жобалау жүйелері, арнайы пәндер.

Құзыреттілігі:

AUTOCAD бағдарламасының негізгі командаларын қолдана білуі тиіс. Автоматты жобалау жүйелері бағдарламасын орындауға кәсіби дағдылану.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

AUTOCAD бағдарламасының негізгі командаларымен танысу. Қарапайым сызуларды орындау. Автоматты жобалау жүйелері бағдарламасын орындауға кәсіби дағдылану.

Бағдарламаның жетекшісі: Құрбанов Даурен


Пәннің атауы: CREDO негіздері

Пререквизиттер: Информатика, математикалық талдау

Постреквизиттер: Барлық арнайы пәндер

Құзыреттілігі:

Автоматтандырылған стандарттық жүйелердің бағдарламаларымен жұмыс істеуге машықтану

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Жобалау,сызу жұмыстарын автоматтандыру жүйесін пайдалану арқылы инженерлі ізденістерін өңдеудің, алаңдар мен автожолдарды жобалаудың, жер бетінің сандық моделін жасаудың әдістері мен тәсілдері. Осы графикалық жүйе арқылы сызудың басқа, әр түрлі салада пайдаланатын күрделі кеңістік, көлемдік конструкцияларын есептеу және құру. Геодезиялық планды-биіктік торларын теңестіру, түсіріс және өлшеулік жұмыстарын өңдеу, Х және У координаталарының көрінісін өзгерту, өңдеу нәтижелерін шығару.

Бағдарламаның жетекшісі: Құрбанов Дәурен


Пәннің атауы: Инженерлік және компьютерлік графика

Пререквизиттер: Информатика, математикалық анализ

Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау, арнайы пәндер

Құзыреттілігі:

Macromedia Flash, Corel Draw, Fine Reader программаларымен танысу.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Компьютерлік графика түрлері. Инженерлі графика. Ғылыми графика. ИМГ-ны қолдану ортасы. Таңбаларды енгізу құралы. Графикалық мәліметтерді шығару құралы. Видеокарта. Графикалық бейне. Экспликация. Коммерциялы графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Таблицалы процессорларды графикалық талдау жүйесінің құру технологиясы. Иллюстративті графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Иллюстативті графиканың ҚПП-нің негізгі сипаттамалары. Құжаттарды электронды формаға түрлендіру. Fine Reader программасы.
  1   2   3

Похожие:

Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы

Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Эконометрикалық әдістер негізінде экономикалық құбылыстарды зерттеу модельдерін құруға пайдаланылады
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы
Постреквизиттер: Егіншілік және өсімдік шаруашылығы, топырақты эрозиядан қорғау, жерді
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы
Постреквизиттер: Гидромашиналар мен жетектер, Газмұнай құбырлары, Мұнай және газ химиясының негіздері, Мұнайгаз жабдықтарының техникасы...
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Жоғарғы деңгейлі бағдарламалау тілдерінің негізгі операторлары, модульдік бағдарламалар. Құрылымдық бағдарламалау элементтері. Бағдарламаны...
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Постреквизиттер:«Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп», Аралық қаржылық есеп», «Тереңдетілген қаржылық есеп», «Бухгалтерлік...
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Ксро кезінде бұл елдердің тарихы тек Ресей мемлекеті негізінде келді. Мемлекеттердің даму процесінің әрқилы жолдары, экономикалық...
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Сот жүйесі сот органдарының құрылысының түсінігі; сот буындары мен инстанциялары; сот органдарының ұйымдастырылуы мен қызметінің...
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы icon1. Пәндердің атауы және олардың негізі бөлімдері
Филология:қазақ тілі мамандығының «Фонетика», «Лексикология», «Сөзжасам», «Морфология», «Синтаксис» пәндердің типтік бағдарламалары...
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы icon1. Пәндердің атауы және олардың негізі бөлімдері
М020500-Филология:қазақ тілі мамандығының «Фонетика», «Лексикология», «Сөзжасам», «Морфология», «Синтаксис» пәндердің типтік бағдарламалары...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница