Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Скачать 165.54 Kb.
НазваниеФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Дата конвертации08.02.2016
Размер165.54 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/48795.doc


Пән бойынша оқыту бағдарламасының титулдық беті (Syllabus)

Ф

ФСО ПГУ 7.18.3./37


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
ПӘНДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)«Web технологиялар »

пәні бойынша 050703 – Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша

сырттай оқитын студенттерге арналған

Павлодар

Пән бойынша оқыту бағдарламасын бекіту парағы (Syllabus)

Ф

ФСО ПГУ 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ФМ ж АТ факультетінің деканы

_____________ Нурбекова Ж.К.

«____»_________2010ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Ардабаева А.К.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

ПӘНДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)«Web технологиялар »

пәні бойынша 050703 – Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша

сырттай оқитын студенттерге арналған
Бағдарлама «____»____ 2010 ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.


Кафедраның отырысында қарастырылған «____»________2010ж.

№___ хаттама


Кафедра меңгерушісі ____________ А.Ж.Асаинова «__» ______ 2010ж.


ФМжАТ факультеті оқу-әдістемелік кеңесінде құпталған

2010ж. «_____»______________ №____ хаттама


ОӘК төрайымы _______________ Ж.Г.Муканова


1. Оқытушылар туралы мәліметтер және байланыс ақпараты

Ардабаева Алмагүл Қайырбайқызы – аға оқытушы
«Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасы А1 ғимаратында 102 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 673687 (ішкі 1125)


2. Пән туралы мәліметтер

Аталған курс 3 несиелі, 2 семестрге есептелген. 8 семестрде 6 сағат дәрістік сабақтар, 9 семестрде 3 сағат дәрістік сабақтар, 6 сағат тәжірибелік, 3 сағат зертханалық жұмыстар қарастырылған, студенттердің өздік жұмыстары 117 сағатқа есептелген. Бақылау формасы – тест және практикалық тапсырмалар түріндегі біріктірілген емтихан.


3. Пәннің жұмыс көлемі

Семестр

Кредиттер саны

Аудиторлық сабақтар бойынша контактілі сағаттардың саны

Студенттердің өздік жұмыстары сағаттарының саны

Бақылау формасы

бар-лығы

дәріс

тәжі-рибе

зерт-хана

студия- лық

барлығы

СОӨЖ

8

3

6

69
12

3

6

3
135

117

емтихан

Барлығы

18

9

6

3
135

117

4. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәннің мақсатыстудентерге болашақта Web-дизайн саласында есептеу техникасын қолданып игеруде кәсіби маман болу үшін қажеттілігі білім, білік, дағдыларын меңгерту.

Пәннің міндеттері:

 • қолданбалы бағдарламалар және программалау арқылы Web-беттерді жобалау негіздерін оқыту;

 • қазіргі программалау тілдерінің негіздерін оқыту;

 • WEB-беттерді жасау дағдыларын дамыту үшін, қолайлы жағдай жасау.


5. Білім мен дағдыларға қойылатын талаптар

 • Web-объектілерді құру үшін негізгі бағдарламалық жабдықтарының қызметі;

 • Интернет-қеңестіктің бағдарламалық қамтамасыз етуі;

 • HTML тілінде алгоритмдерді жазу ережелері;

 • Интернет желісінде сайтты жоспарлау және жариялау принциптері.


6. Пререквизиттер

- Информатика;

- Алгоритмдеу және программалау тілдері;

- Ақпараттық жүйелердің негіздері


7.Постреквизиттер

Жаңа ақпараттық желілік технологиялар.


8. Тақырыптық жоспар

8.1 Сырттай ЖБО негізінде оқитын студенттерге арналған тақырыптық жоспарр/сТақырыптар атауы

Сағат саны

дәріс

тәжірибе

зертхана

СӨЖ

1

Web-технологияларының негізгі ұғымдары

120

2

Web-технологияларды қолдану орталары

116

3

Web-қосымшаларды жасау технологиялары

117

3.1

Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML, DHTML тілдері

1

1

1

16

3.2

HTML -де CSS қолдану технологиясы

116

3.3

XML тілі

116

3.4

Сценарий тілдері. JavaScript тілі

116

3.5

PHP технологиясы

1

2

1
3.6

Web-қосымшалардағы графика. Flash технологиясы

1

3

1
Барлығы:

9

6

3

117


9. Пәннің қысқаша сипаттамасы

Web технологиялар — қолданылуы кең ғылыми пән. Оның негізгі бағыттары:

 • қолданбалы бағдарламалар және программалау арқылы Web-беттерді жобалау негіздерін оқыту;

 • қазіргі программалау тілдерінің негіздерін оқыту;

 • WEB-беттерді жасау дағдыларын дамыту үшін, қолайлы жағдай жасау.


10. Курс компоненттері

10.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1. Web-технологияларының негізгі ұғымдары

Web-технологияның ұғымдары. Статикалық және динамикалық Web-беттер. Web-қосымшаларды жасау құралдарына шолу. Web-қосымшаларды жасаудың аспаптық құралдары. Web-қосымшаларды жасаудың бағдарламалау құралдары. Сайтты жоспарлаудың негізгі кезеңдері. Web-сайттың логикалық құрылымы. Сайттардың базалық құрылымдар.

Тақырып 2. Web-технологияларды қолдану орталары

Интернеттің клиент-серверлік сәулеті. URI. URL. Интернет хаттамалары. Интернет қызметтері. Web-браузерлер. Internet Explorer браузерінің объекттік моделі. Интернетте сайтты жариялау тәсілдері. Хостинг. Сайтты индекстеу. Индекстеу ережелері. Іздестіру машиналар.

Тақырып 3. Web-қосымшаларды жасау технологиялары

Тақырып 3.1 Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML, DHTML тілдері

HTML-дің қызметті. HTML-дің қысқаша тарихы. HTML құжаттың құрылымы. HTML элементтері. Функционал бөлімдік элементтері. Басқа құжаттармен байланыстыру. Гипермәтіндік сілтемелер. Динамикалық мүкіндіктерді жасау құрал-тәсілдері. DHTML-дің стандартты оқиғалар және әдістер. Визуалдік фильтрлер.

Тақырып 3.2 HTML -де CSS қолдану технологиясы

CSS тілі. CSS тілінің құрылымы және ережелері. Стильдердің Ішкі Кестелер. Стильдердің Ауқамды Кестелер. Стильдердің Байланыстырған Кестелер.

Тақырып 3.3 XML тілі

XML-құжатты құру негіздері. Тіл конструкциялар. Арнайы символдар. Құжаттардың құрылымын сыңау директивалар. DTD. Құрал-саймандары. DOM-ның объекттік моделі. Microsoft Internet Explorer-дегі XML.

Тақырып 3.4 Сценарий тілдері. JavaScript тілі

JavaScript-тің қызметі және қолдануы, жалпы мәліметтер. JavaScript-ке байланысты объекттік моделінің ұғымы. Қасиеттері. Әдістер. Оқиға. HTML-бетте кодтың орналысуы. JavaScript-тің URL-схемасы. Оқиғаларды өндеушілер. Ауыспалар. SCRIPT контейнері. HTML-құжаттің ішінде кодты орналастыру.

Тақырып 3.5 PHP технологиясы

PHP технологиясы. Сілтемелер. Өрнектер. PHP операциялары. PHP функцииялары.

Тақырып 3.6 Web-қосымшалардағы графика. Flash технологиясы

Macromedia flash бағдарламаның мүмкіндіктері. Flash-тың жұмыс ортасы. Кадр. Кілтті кадр. Графикамен және дыбыспен жұмыс. Қабаттармен жұмыс. Анимацияны жасау. Action script тілді қолдану. Action script құралдары арқылы қарапайым сценарийлерді құру. Flash-технологияны қолданып web-сайттардың элементтерін жасау. Flash-ті қолданып web-беттерді жасаудың негізгі бағыттары. Атаулар және бейнелер. Кірістегі бет басы. Санаушылар. Қонақ кітаптарі. Мәзір. Html-кодқа flash -элементтерді кірістіру.


10.2 Тәжірибелік жұмыстардың тізімі

Тақырып 3.1 Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML, DHTML тілдері

Тәжірибелік жұмыс №1 – Динамикалық мүмкіндіктерді қосу. Форма жасау.

Тақырып 3.5 PHP технологиясы

Тәжірибелік жұмыс №2 – PHP операциялары.

Тәжірибелік жұмыс №3 – PHP функцииялары.

Тақырып 3.6 Web-қосымшалардағы графика. Flash технологиясы

Тәжірибелік жұмыс №4 - HTML құжаттың құрылымы. HTML элементтері. Гипермәтіндік сілтемелер. Тізімдер.

Тәжірибелік жұмыс №5 - HTML элементтері. Кестелер. Web–графика. HTML-құжаттың түстер гаммасы. Мета-тегтар. Формалар. Фреймдар.


10.3 Зертханалық жұмыстардың тізімі

Тақырып 3.1 Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML, DHTML тілдері

Зертханалық жұмыс№1 – Динамикалық мүкіндіктерді жасау құрал-тәсілдері. DHTML-дің стандартты оқиғалар және әдістер.

Тақырып 3.5 PHP технологиясы

Зертханалық жұмыс№2 – PHP технологиясын Web-беттерді жасау үшін қолдану.

Тақырып 3.6 Web-қосымшалардағы графика. Flash технологиясы

Зертханалық жұмыс№3 – Flash программасының ортасымен таңысу. Дайын графиканы кірістіру. Кескіннің параметрлерін баптау. Дыбысты қосу және уақыт сызығында орналастыру. Қабаттармен жұмыс.


10.4 Студенттің оқытушымен өздік жұмысы (СОӨЖ) түрлері.

Студенттерге арналған өздік жұмысы (СОӨЖ) түрлері.
СӨЖ түрі

Бақылау түрі

Сағаттың көлемі

1

Дәрістерді талқылау. Қосымша материалдарды оқу.

Ауызша сұрау, межелік бақылау

30

2

Тәжірибелік жұмыстарға дайындалу, есептерді рәсімдеу.

Бақылау сұрақтар, есеп

20

3

Зертханалық жұмыстарға дайындалу, есептерді рәсімдеу.

Бақылау сұрақтар, есеп

17

4

Үй тапсырмаларын орындау

Жазбаша есеп

30

5

Бақылау жұмыстарға дайындалу және қатысу

межелік бақылау, емтихан

20

Барлығы

117Тақырып 1. Web-технологияларының негізгі ұғымдары

Web-қосымшаларды жасаудың бағдарламалау құралдары. Сайтты жоспарлаудың негізгі кезеңдері. Интернет хаттамалары.

Тақырып 2. Web-технологияларды қолдану орталары

Internet Explorer браузерінің объекттік моделі. Интернетте сайтты жариялау тәсілдері. Хостинг. Сайтты индекстеу. Индекстеу ережелері. Іздестіру машиналар.

Тақырып 3. Web-қосымшаларды жасау технологиялары

Тақырып 3.1 Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML, DHTML тілдері

Динамикалық мүкіндіктерді жасау құрал-тәсілдері. DHTML-дің стандартты оқиғалар және әдістер. Визуалдік фильтрлер.

Тақырып 3.2 HTML -де CSS қолдану технологиясы

Стильдердің Байланыстырған Кестелер.

Тақырып 3.3 XML тілі

Құрал-саймандары. DOM-ның объекттік моделі. Microsoft Internet Explorer-дегі XML.

Тақырып 3.4 Сценарий тілдері. JavaScript тілі

JavaScript-тің URL-схемасы. Оқиғаларды өндеушілер. Ауыспалар. SCRIPT контейнері. HTML-құжаттің ішінде кодты орналастыру.

Тақырып 3.5 PHP технологиясы

PHP операциялары. PHP функцииялары.

Тақырып 3.6 Web-қосымшалардағы графика. Flash технологиясы

Action script тілді қолдану. Action script құралдары арқылы қарапайым сценарийлерді құру. Flash-технологияны қолданып web-сайттардың элементтерін жасау. Flash-ті қолданып web-беттерді жасаудың негізгі бағыттары. Атаулар және бейнелер. Кірістегі бет басы. Санаушылар. Қонақ кітаптарі. Мәзір. Html-кодқа flash -элементтерді кірістіру.


10.5 Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

8 семестр

9 семестр
Апталар

1

2

3

4

5

6

барлығы

Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақы-лау түрлері бойынша:

1236

30

22

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

12618

Зертха-налық (студиялық) жұмыс


10

10
20

Практи-калық жұмыс


10

10

10

30

Студенттің өздік жұмысын орындау және уақытында тапсыру


10

10

12

32

Межелік бақылау
100

100


11. Курс саясаты

«WEB-технологиясы» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, зертханалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті зертханалық, практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Әр тапсырма жеке файлда немесе бумада орындалып, СРС 1_ФИО, СРС 2_ФИО және т.б. деп аталынуы керек. СӨЖ-ының тапсырмалары иілгіш дикскке жазылып, бақылау шараларының кестесіне сәйкес оқытушыға тапсырылады.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарының кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

1. Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

2. Межелік бақылау (МБ) 100 балдық шкаламен анықталады.

Межелік бақылауға ағымдық үлгерім (АҮ) балы бар студенттер жіберіледі.

3. АҮ мен МБ бағалары бойынша студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) анықталады. Р1(2)=АY1(2)*0,7+ МБ1(2)*0,3

Егер студент МБ орындамаса немесе МБ-дан 50 баллдан кем алса, онда рейтинг анықталмайды. Бұл жағдайда декан студенттің МБ тапсыруының жеке мерзімін тағайындайды.

4. Студенттің семестр бойынша емтиханға жіберу рейтингі (ЖР) бағасы ЖР=(Р1+Р2)/2

Егер пән бойынша курстық жұмыс (КЖ) болса, онда КЖ қорғау бағасы ЖР есептеуде ескеріледі: ЖР=(Р1+Р2)*0,7/2+КЖ*0,3

Сырттай оқитын студенттер үшін: ЖР=Р1 немесе ЖР=Р1*0,7+КЖ*0,3

Пән бойынша қорытынды тексеруге (емтиханға Е) оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған студенттер және ЖР 50-ден кем емес балл алған студенттер жіберіледі.

5. Пән бойынша қорытынды баға (ҚБ) (итог): ҚБ=ЖР*0,6+Е*0,4


12. Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

 1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети.Учебник. СПб:Издательство «Питер», 1999.

 2. Петров В.Н. Информационные системы. Учебник. СПб: Издательство «Питер», 2002.

 3. Филимонов А.Ю. Протоколы интернета.-СПб:БХВ-Петербург, 2003.

 4. Найк Д. Стандарты и протоколы Интернета. Пер. с англ. – М.:1999.

 5. Ганеев Р.М. Проектирование интерактивных WEB-приложений.М.:2001.

 6. Косентино К. РНР. WEB-профессионалам: Пер. с англ.-К.: Издательская группа BHV, 2001.

 7. Леонтьев Б. WEB-дизайн: Хитрости и тонкости:-М.:Познавательная книга плюс, МиК, 2001.

Қосымша әдебиеттер

 1. Николенко Д.В. Практические занятия по JavaScript.СПб.:2002.

 2.  Гультяев А.К., Машин В.А. Уроки WEB-мастера. СПб.:2002.

 3. Рик Дарнелл, JavaScript- справочник. 2001.

11. Жумагалиев Б.И. Лабораторный практикум по интернет-технологиям.


ПМУ ҰС Н 4.01.2/02


Похожие:

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница