Лекция Лабораториялық сабақ МӨож консультация кестесі Аралық бақылау кестесі 7 және 14- апта Халықова Гүлира Заманбекқызы П.ғ. к., доцент, «Жаратылыстану пәндері»




Скачать 118.92 Kb.
НазваниеЛекция Лабораториялық сабақ МӨож консультация кестесі Аралық бақылау кестесі 7 және 14- апта Халықова Гүлира Заманбекқызы П.ғ. к., доцент, «Жаратылыстану пәндері»
Дата конвертации08.02.2016
Размер118.92 Kb.
ТипЛекция
источникhttp://g-khalikova.narod.ru/Flash/FLASHSyll_2010.doc

стр. из

Пәннің силлабусы



Пәннің аты

Пәннің коды

Кредиттер саны

Курс, семестр

Macromedіa Flash MX технологиясы




3

5 курс,

11 семестр

Мамандық атауы

Мамандық шифры

кафедра

факультет

информатика

6A0111

Жаратылыстану пәндері

Мгистратура және PhD докторантура

Оқыту формасы

Оқыту тілі

күндізгі

қазақ

4. Пәнді өткізу орны мен уақыты:

Лекция

Лабораториялық сабақ

МӨОЖ


Консультация кестесі




Аралық бақылау кестесі

7 және 14- апта

Халықова Гүлира Заманбекқызы

П.ғ.к., доцент, «Жаратылыстану пәндері» кафедрасының профессоры




жұмыс телефоны:

Email: xgulira@rambler.ru

Лектордың қолы


Кафедра меңгерушісінің

Қызметін атқарушы Искаков К.Т.



2. Курстың қысқаша сипаттамасы

«Macromedіa Flash MX технологиясы» арнайы курсын оқытудың мақсаты – магистранттарды Macromedia Flash технологиясының мүмкіндіктерімен, негізгі әдістерімен және құралдарымен толық таныстыру; аталған технологияны пайдаланып мультимедиалық оқыту программаларын, WEB беттерін құруға үйрету. Күнделікті оқу процесіне қажетті құрал ретінде пайдалана алатындай деңгейге жеткізу.

«Macromedіa Flash MX технологиясы» арнайы курсын оқытудың міндеттері – Macromedia Flash технологиясының мүмкіндіктерін меңгеру, оқыту процесі мен білім беруді басқаруға ақпараттық технологияларды енгізетін әдіскер ретінде аталған технологияны пайдаланушыларды дайындау.

«Macromedіa Flash MX технологиясы» арнайы курсын оқудың нәтижесінде магистранттар:

- Flash MX интерфейсін меңгеріп, жұмыс істей білуі; әртүрлі құралдарды пайдалана білуі; мәтінмен жұмыс істей білуі;графикалық объектілердің анимациясын құра білуі тиіс;

- Flash MX ортасында символдармен жұмыс істеп, оны пайдалана білуі; Интерактивті анимациялар құра білуі; Flash фильмдерін шығарудың ретін басқара білуі;

- Flash технологиясында программалауды меңгеруі тиіс.

3. Пәннің пререквизиттері:

информатика, «Информатиканы оқыту әдістемесі», «компьютерлік графика» және т.б.

4. Пәннің постреквизиттері:

«Информатиканың арнайы пәндерін оқыту әдістемесі».

5. Календарлық тақырыптық жоспар. Пр/сем./ лаб./студ саб (с.)




Пән тақырыптарының аталуы

апта

Аудиториялық сабақтар

Тапсырма түрі (сипаттамасы)

Барлығы

(сағ)

Дәріс (сағ.)

Пр/сем./зертх./
студ саб (сағ.)

MОӨЖ

MӨЖ

1

Кіріспе. Flash MX технологиясының жұмысына жалпы сипаттама. Сурет салу. Салынған суреттерді жөндеу. Графикалық элементтерді көшіру. Объектілерді топтастыру. Мәтінмен жұмыс істеу

1

2

2

2

3

9

2

Графикалық объектілердің анимациясы.Кадрлық анимация. Автоматты түрде құрылатын анимация. Берілген траектория бойынша қозғалыс анимациясы. Бірнеше объектілердің анимациясы.

2

2

2

2

3

9

3

Flash MX ортасындағы символдар.Символдар құру және сақтау. Клип құру. Анимацияланған графикалық символ құру.

3

2

2

2

3

9

4

Интерактивті анимация. Батырмалар және басқа да интерфейс элементтерін құру.

4

2

2

2

3

9

5

Фильм элементтеріне әрекет тағайындау. Батырма экземплярына немесе клипке әрекет тағайындау

5

2

2

2

3

9

6

Интерактивті анимация. Батырмалар және басқа да интерфейс элементтерін құру

6

2

2

2

3

9

7

Flash фильмдерін шығарудың ретін басқару. Белгісі бар кадрға шартсыз көшуді ұйымдастыру. Фильм құрылымы және Movіe Explorer панелі. Интерфейс элементіне әрекет тағайындау.

7

2

2

2

3

9

8

Фильм ішіндегі фильмнен бас фильмге көшуді құру. Клиптің негізгі фильмін басқару

8

2

2

2

3

9

9

Жылжымалы мәтін. Мәтіндік өріс құру, айнымалы атауын меншіктеу және мәтінді айнымалыға беру.

9

2

2

2

3

9

10

Негізгі орағыш жолақтарын қосу. Мәтінге орағыш жолақтарын орнату.

10

2

2

2

3

9

11

Орағыштың экрандық батырмаларына көрінбеушілік қасиетін беру.Сыртқы файлдан мәтін шақыру.

11

2

2

2

3

9

12

Flash технологиясында программалау. Қарапайым қозғалысты программалау. Экрандық батырмалар арқылы қозғалысты басқару. Клавиатурадағы бағыттауыш клавиштарды пайдаланып қозғалысты басқару

12

2

2

2

3

9

13

Айнымалылар. Енгізу-шығару өрістерін құру. Мысалдар.

13

2

2

2

3

9

14

Тармақталу және қайталану командаларына мысалдар. Flash технологиясында тест құру.

14

2

2

2

3

9

15

Студенттердің зерттеу тақырыбы бойынша мультимедиалық оқыту программасын құру

15

2

2

2

3

9




Барлығы




30

30

30

45

135



6. Оқуға арналған әдебиеттер


1. Халықова Г.З. Кеңесбаев С.М., Мафухаева Р.М. Macromedia Flash МХ технологиясы. Оқу құралы. - Алматы: Казақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 2006. – 253б.

2. Б. Сандерс. Эффективная работа: Flash 5. СПб: Питер, 2001. -352 с.:ил.

3. Этан Уотролл, Норберт Гербес. Flash MX. Санкт-Петербург, 2003 г.

4. С.И.Переверзев. Macromedia Flash в школе. Информатика и образование. 2003. № 5,6,11,12. 2004. № 1,3.

5. А.Кишик, П.Галушкин. Flash МХ. Эффективный самоучитель: -СПб.:ООО «ДиаСофтЮп», 2003.-416 с.

6. Обучение Macromedia Flash МХ. СD. 2003 г.

7. Д.Ю.Титоров. Flash-программирование элективный курс для школьников.// Информатика и образование. №12, 2004. стр.81-88.

8. В. Дунаев. Самоучитель Flash МХ 2004. Спб.: Питер, 2005. -368 с.:ил.


 1. Баға қою саясаты.




Бірінші аралық бақылау


Жұмыс түрі


Ұпайы

Мөлшері

Барлығы



теория

Коллоквиум

6

1

6



Тест

1

3

3



қатысу

Сабаққа қатысуы

0,2

5

1



Сабақтағы белсенділігі

0,15

7

1



МӨОЖ

Тапсымаларды орындауы

1

7

7



Дербес тапсырмалар

1

6

6



МӨЖ

Практикалық жұмыс

0,5

6

3



Қорытынды жоба

7

1

3



Барлығы







30

Екінші аралық бақылау



теория

Коллоквиум

6

1

6



Тест

1

3

3



қатысу

Сабаққа қатысуы

0,2

5

1



Сабақтағы белсенділігі

0,15

7

1



МӨОЖ

Тапсымаларды орындауы

1

7

7



Дербес тапсырмалар

1

6

6



МӨЖ

Практикалық жұмыс

0,5

6

3



Қорытынды жоба

7

1

3



Барлығы







30




Емтихан

40




Барлығы

100



8. Оқытушының саясаты – бұл оқытушының курсты оқыту барысында студентке қоятын талаптар жүйесі.

Төменде ұсынылатын талаптар тізімі көрсетілген:

 • сабақтан кешігуге оны жіберуге болмайды;

 • сабақ үстінде ұялы телефондарды өшіру;

 • барлық тапсырмаларды өз уақытында орындау;

 • сабақ үстінде сағыз шайнамау;

 • оқытушы ұсынған сабақ жоспарын мұқият тыңдап, оған белсенді түрде қатысу;

 • себепті жағдаймен қатыспаған сабағын ( деканаттың рұқсатымен) қайта тапсыру;

 • өз бетінше кітапханада жіне үйде дайындық жасау;



Академиялық этика ережесі:

 • тәртіп сақтау;

 • тәрбиелік;

 • адамшергілік;

 • шыншылдық;

 • жауапкершілігінің бар болуы;

Оқу топтарындағы келіспеушілік жағдайларды оқытушылар немесе тьюторлардың қатысуымен ашық түрде талқыға салу керек, шешілмеген жағдайда деканат қызметкерлері көмегімен қарастырылады.


Ф КазНПУ 703- 3 -06 Силлабус

Похожие:

Лекция Лабораториялық сабақ МӨож консультация кестесі Аралық бақылау кестесі 7 және 14- апта Халықова Гүлира Заманбекқызы П.ғ. к., доцент, «Жаратылыстану пәндері» iconЛекция 15 Лабораториялық сабақ 15 соөЖ 15 СӨЖ 45 Емтихан семестр Алматы, 2009 «Macromedіa Flash mx технологиясы»
«Macromedіa Flash mx технологиясы» арнайы курсының жұмыс оқу бағдарламасын доцент, п.ғ. к., Г. З. Халықова құрастырған және Информатика...
Лекция Лабораториялық сабақ МӨож консультация кестесі Аралық бақылау кестесі 7 және 14- апта Халықова Гүлира Заманбекқызы П.ғ. к., доцент, «Жаратылыстану пәндері» icon“ ” 2011ж. Сабақ кестесі

Лекция Лабораториялық сабақ МӨож консультация кестесі Аралық бақылау кестесі 7 және 14- апта Халықова Гүлира Заманбекқызы П.ғ. к., доцент, «Жаратылыстану пәндері» iconСабақ кестесі "бекітемін"

Лекция Лабораториялық сабақ МӨож консультация кестесі Аралық бақылау кестесі 7 және 14- апта Халықова Гүлира Заманбекқызы П.ғ. к., доцент, «Жаратылыстану пәндері» iconСабақ кестесі "бекітемін"

Лекция Лабораториялық сабақ МӨож консультация кестесі Аралық бақылау кестесі 7 және 14- апта Халықова Гүлира Заманбекқызы П.ғ. к., доцент, «Жаратылыстану пәндері» icon«Бекітемін» бірінші проректор Ермаганбетов М. Е. Сабақ кестесі

Лекция Лабораториялық сабақ МӨож консультация кестесі Аралық бақылау кестесі 7 және 14- апта Халықова Гүлира Заманбекқызы П.ғ. к., доцент, «Жаратылыстану пәндері» icon«Құқық негіздері» пәні. Уақыты: сабақ бекітілген кестесі бойынша өткізіледі
Мамандық: Жылу энергетикасы [5В071700], Электр энергетикасы [5В071800], Машина жасау [5В071200]
Лекция Лабораториялық сабақ МӨож консультация кестесі Аралық бақылау кестесі 7 және 14- апта Халықова Гүлира Заманбекқызы П.ғ. к., доцент, «Жаратылыстану пәндері» iconОқу әдістемелік ісі жөніндегі проректоры
Академиялық күнтізбе Қр мжмбс 04. 019-2011 "Бакалавриат. Негізгі ережелер", Жоғары оқу орындарында білім алушылар үлгерімінің ағымдағы...
Лекция Лабораториялық сабақ МӨож консультация кестесі Аралық бақылау кестесі 7 және 14- апта Халықова Гүлира Заманбекқызы П.ғ. к., доцент, «Жаратылыстану пәндері» iconРеферат Бақылау жұмысы
«Химиялық технология» пәнінен оқу бағдарламасына сәйкес 3-кредит (135- сағат) берілген. Оның 30 – сағаты лекция, 15 – сағаты лабораториялық...
Лекция Лабораториялық сабақ МӨож консультация кестесі Аралық бақылау кестесі 7 және 14- апта Халықова Гүлира Заманбекқызы П.ғ. к., доцент, «Жаратылыстану пәндері» iconОқушылардың жаратылыстану пәндеріне деген қызығушылығын арттыра отырып, ой-өрісін дамыту
Жаратылыстану пәндері бойынша оқу-тәрбие жұмысын қазіргі заман талабына және мемлекеттік білім беру стандартына сай жүргізу
Лекция Лабораториялық сабақ МӨож консультация кестесі Аралық бақылау кестесі 7 және 14- апта Халықова Гүлира Заманбекқызы П.ғ. к., доцент, «Жаратылыстану пәндері» iconКурс –3
Семестр 15 апта оқу үрдісі мен 2 апта сессиядан тұрады. Бір аптаға 2 кредит сағаты жоспарланады, оның 2 сағаты дәріс, 1 сағаты практикалық...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница