Турбо Паскаль бағдарлау тілі неше буынға бөлінеді?
Скачать 194.17 Kb.
НазваниеТурбо Паскаль бағдарлау тілі неше буынға бөлінеді?
Дата конвертации08.02.2016
Размер194.17 Kb.
ТипВопрос
источникhttp://uza.ucoz.kz/_ld/0/28_...doc
«Бағдарламалау» пәні бойынша сұрақтар тізімі


1. Турбо – Паскаль бағдарлау тілі неше буынға бөлінеді?

А) 3

В) 4

С) 5

D) 6

Е) 7

2. Алгоритм дегеніміз не?

А) белгілі бір шаманын мәнін қабылдауын айтамыз

В) барлық қадамдық нұсқаулар орындалып болғаннан соң

есептің шешімін табу

С) ақпаратты өңдеу барысында әртүрлі қабылдайтын шама

D) Орындаушыға қойылған тапсырманы шашу үшін берілген

ережелер тізбегі

Е) Есептің бір құрылымды қойылуы

3. Алгоритм неше типке бөлінеді?

А) 2

В) 5

С) 4

D) бөлінбейді

Е) 3

4. «Бүтін» паскаль тілінде қалай жазылады?

А) boolean

B) real

C) string

D) integer

Е) char

5. Циклді есептеу алгоритмнің түрлері:

А) дейін, әзір, параметрлі

В) дейін, тармақталған, тізбектелген

С) әзір, тізбектелген

D) жауабы жоқ

Е) сызықты, тармақталған

6. Модификация дегеніміз не?

А) есептеу амалдарының жиыны

В) айнымалыларды енгізу

С) циклдің басы қайталанатын әрекеттерді сипаттау

D) шарт тексеру нәтижесіне байланысты алгоритм қадамын

таңдау

Е) формулаларды енгізу блогы

7. « PqUp» пернесі қандай жұмыс атқарады?

А) бір бетке жоғары жылжу

В) ағымдағы жолдың соңына жылжу

С) бір бетке төмен жылжу

D) ағымдағы жолдың басына жылжу

Е) дұрыс жауап жоқ

8. Турбо – Паскальда Ғ2 пернесі қандай жұмыс атқарады?

А) өңдеу режимінде қолданылады

В) редакторленген тексті дискідегі файлға жазып алу

С) бағдарламаны компиляциялау

D) Турбо – Паскаль ортасынан шығу

Е) Жазылған мәліметті сақтау

9. блок схема қалай аталады?

А) процесс

В) енгізу

С) шарт

D) модефикация

Е) формуланы енгізу

10. «SAVE AS» командасының атқаратын жұмысы

А) бұрын құрылған файлды ашу

В) актив терезеден дискідегі актив каталогқа сақтау

С) файлдың атын және жолын көрсете отырып сақтау

D) бақылау терезесін ашу

Е) Анықтама терезесін шақыру

11. Паскаль тілінде div және mod нені бідіреді?

А) қосу және азайту

В) бөлу және көбейту

С) қосу және көбейту

D) бүтін және қалдық

Е) қалдық және бөлінді

12. Паскаль тілінде жазылуы

А) sinx

В) lnx

С) cosx

D) sqrt (x)

Е) (x) sqrt

13. Паскаль тіліндегі амалдар

А) ; - , ( :

В) - * / +

С) , + ! (

D) ( +

E) + ! ( -

14. Таңдау операторы

А) elsе

В) if

С) case of

D) div

Е) mod

15. Массив жазылуы...

А) аrraу

В) read

С) begin

D) end

Е) real

16. Осы блок схема қандай нәтижеге

байланысты жазылады?

А) шарт түрінде

В)

процес түрінде

С) жіберу басы

D) жауабы жоқ

Е) формула енгізу

17. Оператор дегеніміз ?

А) кез-келген бағдарлама тілінің негізгі ұғымы

В) кез- келген программа

С) жауабы жоқ

D) тұрақтылар

Е) айнымалылар

18. - Паскаль тілінде жазылуы

А) sinx

В) lnx

С) abs

D) exp(X)

Е) соs(х)

19. Паскаль тілін кімнің құрметіне арнады?

А) Джон фон Нейман

В) Блез Паскаль

С) Чарльз Беээбидж

D) Пол Аллен

Е) Чарльз Аллен

20. Берілген алгоритмнің бағдарламалау тілінде операторлар тізбегі арқылы сипатталатын түрін не деп атаймыз?

А) Алгоритм

В) Бағдарлама

С) Паскаль

D) Блок – схема

Е) Оператор

21. Деректерді өңдеудің функционалды аяқталу үшін арналған бағдарламаның өзіндік фрагментіне қатысты ішкі бағдарламаны не деп атаймыз?

А) Массив

В) Модуль

С) Оператор

D) Символ

Е) Айнымалы

22. Транслятордың типтерін ата.

А) Интерпретатор,Транслятор

В) Массив,Компилятор

С) Интерпретатор, Массивтер

D) Символдық,Массивті

Е) Интерпретатор,Компилятор

23. Қайталау оператолары нешеге бөлінеді?

А) 2

В) 5

С) 3

D) 4

Е) 6

24. Турбо Паскальдің қанша стандартты модулі бар?

А) 2

В) 4

С) 7

D) 8

Е) 5

25. Ішкі бағдарламаның түсінігін құрайтын Паскаль тілінде ішкі бағдарламаның екі түрін көрсет

А) ішкі және сыртқы

В) процедура және функция

С) модулді және процедура

D) функция және ішкі

Е) ішкі және модульді

26. Массивтің түрлері:

А) Матрицалы, векторлы

В) Логикалық, векторлы

С) Модулді

D) Символды

Е) Массивтер түрге бөлінбейді

27. Блок – схемадағы төртбұрыш нені білдіреді?

А) программаның басы-соңы;

В) енгізу-шығару блогы;

С) есептеу амалдарының жиыны

D) шарт қою блогы.

Е) программаның басы

28. y= tgx+ 6 cosx функциясының Паскальда жазылуы дұрыс . . . . . х

А) y=tgx+6/x *cos

B) y=TAN(x)+(6/x)*COS(x)

C) y:=sin(x)/cos(x)+(6/x)*cos(x)

D) y:=sinx+cosx+6/xcosx

Е) y=TAN(x)+(6/x)COS(x)

29. Меншіктеу операторы қайсы жағдайда қате жазылған?

А) d+1:=a

B) a:=5

C) a:=b

D) a:= a+b

Е) a:=16

30. 5 mod 2 операциясының нәтижесі неге тең?

А) 52

В) 5

С) 1

D) 2

Е) 4

31. 5 div 2 операциясының нәтижесі неге тең?

А) 25

В) 1

С) 52

D) 3

Е) 2

32. Төмендегі амалдардың нәтижесінде x, y айнымалыларының мәндері қандай?

x:=8 mod 2; y:=30 div 5*5

A) x=12 y=10

B) x= 0 y=1

C) x=14 y=0

D) x=6 y=5

Е) x=5 y=4

33. Төмендегі әректтердің нәтижесінде с айнымалыларының мәні неге тең болады?

a:=4;

b:=2

с:=а+ b/2

A) с=1

B) с=5

C) с=16

D) a=17

Е) с=3

34. Егер x және y айнымалылары нақты типті болса программада қалай жазылады?

A) x, y:integer;

B) x, y:real;

C) x, y: boolean;

Д) x :integer;

Е) y:real;

35. Массивтің дұрыс жазылуын көрсет

А) a: array [1..10] of Integer

В) array a: [1..10] of Integer

С) a array [1..10] of Integer

D) a[0]:=5

Е) a: of Integer [1..10

36. Қайсы тұжырым дұрыс емес?

А) 144 – бүтін сан

В) 15,6 – бөлшек сан

С) Integer – бүтін

D) real- таңдау амалы

Е) mod – қалдықты табу

37. Турбо – Паскаль тілінде максимум және минимум мәндері қалай жазылады?

А) max, min

B) True, False, Maxint

C) Grapht, System, Crt

D) Integer, Real, Boolean

Е) True, Boolean

38. Программада қандай бөлім міндетті түрде болуы керек?

А) label бөлімі

В) var бөлімі

С) type бөлімі

D) begin..end бөлімі

Е) end бөлімі

39. Паскаль тілінде жазылған бағдарлама қандай сөзден басталады?

А) PROGRAM

В) VAR

С) BEGIN

D) WRITELN

Е) Еnd

40. Паскаль тілінде жазылған бағдарлама қандай қызметші сөзімен аяқталады?

А) VAR

В) READ

С) END

D) ARRAY

Е) PROGRAM

41. Ағылшын read сөзі қазақша қандай мағына білдіреді?

А) оқу

В) жазу

С) енгізу

D) шығару

Е) қорытындылау

42. Қайсы жағдайда программа құрылысы дұрыс анықталған?

А) program p1;

const n=15;

var a, b: integer;

B) program p2;

var a, b: integer;

const n=15;

C) program p3

var a, b: integer;

const n=15;

D) program p4

var a, b: integer;

const n:=15

43. «:» амалы Паскаль тілінде нені білдіреді?

А) бөлімдерге бөлу

В) программаның аяқталуы

С) программаның орындалуы

D) енгізу операторы

Е) меншіктеу операторы

44. Бағдарламалау тілінің үшінші буыны ХХ ғасырдың нешінші жылына жатқызуға болады?

А) 40ж

В) 60ж

С) 50ж

D) 70ж

Е) 80ж

45. Бағдарламалық тілдің симантикасы

А) оқып үйренуге құрылған тіл

В) альфавиттер бойыеша алгоритм қатарын құрастыру ережесі

С) алгоритімі сипатталып отарған процестің қадамдарға бөлінуін айтады

D) құрылымдардың мағынасын түсіндіретін ережелерді айтамыз

Е) бағдарламаның құрылуы

46. Белгілі бір шаманын мән қабылдауын не деп айтамыз?

А) сипаттау

В) алгоритм

С) мәлімет

D) меншіктеу

Е) таңдау

47. Алгоритм қадамдарын мағынасы мен жазылу үлгісі тұрақты, шартты белгілер жүйесі арқылы жазу

А) сипаттау

В) алгоритм

С) мәлімет

D) меншіктеу

Е) таңдау

48. Save командасы қай менюде орналасқан?

А) File

В) Edit

С) Run

D) Help

E) Tool

49. Ctrl – PqUp пернесінің атқаратын жұмысы

А) бір бетке жоғары шығу

В) ағымдағы жолдың басына шығу

С) текст басына жылжу

D) текст соңына жылжу

Е) ағымдағы жолдың соңына шығу

50.

Тииьтиьить Көрсетілген блок схеманын түрі


А) процесс

В) енгізу

С) шарт

D) жіберу

Е) шығару

51. Қайсы жағдайда айнымалы идентификаторы дұрыс жазылмаған?

А) аа

В) а2

С) а_2

D) 2а

Е) а3

52. End сөзінің мағынасы...

А) программның басы

В) айнымалыларды енгізу

С) программаның соңы

D) айнымалыларды шығару

Е) меншіктеу

53. Begin сөзінің мағынасы...

А) программның басы

В) айнымалыларды енгізу

С) программаның соңы

D) айнымалыларды шығару

Е) меншіктеу

54. Паскаль тілінде алгоритмнің неше түрі бар?

А) 3

В) 4

С) 2

D) 5

Е) 6

55. Блок схема дегеніміз не?

А) айнымалылардың берілуі

В) программаның орындалуы

С) программаның сызба түрінде жазылуы

D) алгоритмнің берілуі

Е) программаның орындалуы

56. Boolean типінің мағынасы....

А) символдық

В) нақты

С) бүтін

D) стандартттық

Е) логикалық

57. Бағдарламалау тілінің 2 буыны қай жылдары дамыды?

А) 60ж соңы

В) 50ж соңы

С) 50ж соңы 60ж басы

D) 40ж басы 50ж соңы

Е) 60ж басы

58. Турбо – Паскаль тілінде кез – келген константа, айнымалы, функцияның немесе өрнектің мәні немен суреттеледі?

А) өзінің типімен

В) объектісімен

С) өрнегімен

D) айнымалысымен

Е) жазылуымен

59. Бағдарламалауда «атау» сөзі қандай сөзбен жиі алмастырылады?

А) индентификатор

В) алгоритм

С) операциялар

D) символ

Е) айнымалы

60. Мәліметтерді сипаттау бөлімінде қандай «белгі» қызметші сөзінің баламыс...

А) INTEGER

В) PROGRAM

С) READ

D) LABEL

Е) REAL

61. Бағдарламалау тілінің 1 буыны қай жылдары дамыды?

А) ХХ ғ. 60ж

В) ХХ ғ. 50ж.

С) ХХ ғ. 70ж.

D) ХХ ғ.

Е)ХХ ғ. 40ж

62. Меншіктеу операторы қайсы жағдайда қате жазылған?

А) а:=a+1

B) a:=1

C) 1:=a:

D) a:=a+a

Е) a:=a+в

63. Қайсы идентификаторлар дұрыс жазылмаған?

А) Melka12,_a1

B) qraph, Сумма

C) Sum, K_1

D) Data1, Data_1

Е) Data1

64. 10 div 3 өрнегінің мәні неге тең?

А) 0

В) 5

С) 1

D) 3

Е) 4

65. Дұрыс жауапты көрсет...

А) INTEGER - байттық

В) PROGRAM – программа соңы

С) READ - нақты

D) LABEL - белгі

Е) REAL - бүтін

66. Мәліметтер дегеніміз не?

А) өзгеріп отыратын және осы өзгеру процесінде әр түрлі мәндер қабылдайтын қайсыбір шама

В) орындаушыға қойылған тапсырманы шешу үшін берілген ережелер тізбегі

С) мәні оның «өмір сүру» периодында өзгермейтін шама

D) ақпараттың сақталу, өңделу және берілу мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін, формальды түрде көрсетілген ақпарат

Е) айнымалылар жиынын айтамыз

67. Сөйлемді толықтырыңыз.

. . . . . . . . . . . дегеніміз күрделі бағдарламаларды өңдеу әдістер, олардың декомпозицясы, сонымен қатар одульдер типін таңдау және олардың әрқайсысын функциялдау ерекшеліктері.

А) Модуль

В) Оператор

С) Массив

D) Бағдарламалау

Е) айнымалы

68. Турбо Паскальда неше стандартты модуль бар?

А) 8

В) 7

С) 9

D) 6

Е) 10

69. Алгоритм құрылымының график түрде бейнеленуін не деп атаймыз?

А) процесс

В) блок схема

С) шарт

D) фигура

Е) ромб

70. Процесс блок схемасы ненеі білдіреді?

А) программаның басынсипаттайды

В) айнымалыларды енгізу

С) Шамалардың мәні, тиісті формулалар жазылады

D) қосалқы бағдарлама

Е) Циклдің басы орындалады

71. Паскаль тілінде ішкі бағдарламаның неше түрі бар?

A) 2

В) 8

С) 3

D) 7

Е) 5

72. Тұрақты дегеніміз не?

А) мәні өзгеретін шама

B) айнымалы

C) оператор

D) символдар

Е) мәні өзгермейтін шама

73. Редакторлеу терезесін өңдеу терезесіне алмастыратын функционалдық перне

А) Ғ4

В) Ғ5

С) Ғ6

D) Ғ7

Е) Ғ8

74. Паскаль тілінде жазылуы

А) abs(x)

В0 sqr(x)

С) sqrt(x)

D) exp(x)

Е) Дұрыс жауап көрсетілмеген


75. Сөйлемді толықтырыңыз

. . . . . . . . . . . – бұл алгоритмді көрсетудің графикалық түрі, алгоритмнің әрбір амалы өзіне сәйкес геометриялық фигурамен жазылады.

А) Алгоритмнің үздіктілігі

В) Блок – схема

С) Алгоритм нәтижелігі

D) Меншіктеу операторы

Е) Алгоритмнің жалпылығы

76. Алгоритм термині негізінде ІХ ғасырдағы шығыстың Ұлы математигінің есімі жатыр?

А) Джон Бенес

В) Әл – Хорезми

С) Блез Паскаль

D) Никлаус Витр

Е) Аристотель

77. Векторлық массив дегеніміз не?

А) екі өлшемді массив

В) бір типті шамалардың реттелген белгілі бір тобы

С) бір өлшемді массив

D) екі типті шамалардың реттелген белгілі бір тобы

Е) бір типті массив

78. Ақиқат не жалған мәнді қабылдайтын шама...

А) символдық

B) байттық

C) өрнектік

D) тұрақты

Е )логикалық

79. JAVA тілін Sun компониясы қай жылы құрған?

А) 1990 ж.

В) 1991 ж.

С) 1992 ж.

D) 1993 ж.

Е) 2000ж

80. Бағдарламалаудың 5 буыны қай жылы пайда болды?

А) ХХ ғ. 60ж.

В) 60 ж. ортасы

С) ХХ ғ. 50 ж.

D) 90 ж. Ортасы

Е) ХХ ғ. 70ж.

81. Турбо Паскальдің Ғ3 пернесі қандай жұмыс атқарады?

А) анықтаманы шақыру

В) Турбо Паскаль ортасына шығу

С) Дискідегі тексті оқу

D) бағдарламаны компиляциялау

Е) барлық жауап дұрыс

82. Айнымалыны сипаттау үшін қолданатын қызметші сөз

А) Var

B) Begin

C) Program

D) Writeln

Е) еnd

83. Есептің берілген шартқа дейін бірнеше рет есептеу қажет болғанда қолданылатын цикл түрі.

А) Әзір

В) Дейін

С) Параметр

D) Есептеу

Е) Параметрлі цикл

84. Қайсы жолда программаның аты дұрыс жазылған?

А) programа Сумма;

B) program Ikurs

C )program Zarplata;

D) programм Summa Nalogov

Е) program Zarplata

85. Әртүрлі мәнді қабылдайтын шаманы....

А) символ

B) байттық

C) өрнект

D) тұрақты

Е) айнымалы

86. х3 Паскаль тілінде жазылуы

А) sqr(x)

B) sqr(x)*x

C) sqr(sin(x))

D) sqr(x)*sqr(x)

Е) sqr(3*x)

87. S=bx программада дұрыс жазылуы

А) S= b*x*sqrt(t+b);

B) S:= b*x*sqrt(t+sqrt(b));

C) S=b*xsqrt(t+sqr(b));

D) S:=b*x*sqrt(t+sqr(b));

Е) S:=b*x*sqr(t+sqr(b));

88. Турбо Паскалдің 4 буын тілдері қай жылы құрылды?

А) 60 ж басы

В) 70 ж басы

С) 80 ж басы

D) 90 ж басы

Е) 90ж соңы

89. Бейсек тілі қандай тіл?

А) 70 ж. соңында Никлаус Витр құрған алғыр тіл.

В) Sun компаниясы 1990ж. С + + тілі негізінде құрған.

С) Бағдарламалық тіл

D) бұл тіл 60 ж. құрылған оқып үйренуге құрылған тіл.

Е) математикалық тіл

90. Fortran тілін кім құрған?

А) Джюн Бенес

В) Никлаус Витр

С) Бьяри Страус

D) Ешқай жауап дұрыс емес

Е) Паскаль

91. Модуль паскаль тілінде қалай жазылады?

А) uses

В) tupe

С) read

D) array

Е) массив

92. a = 2sin2x – 3cos2x Турбо Паскальда дұрыс жазылуын көрсетіңіз.

А) a:=2*sqrt(sin(x))-3*sqrt(cos(x));

B) a=2*sqr(sin(x)) – 3*sqrt(cos(x));

C) a:=2*sqr(sin(x))-3*sqr(cos(x));

D) a:=2sqr(sin(x))-3cos(x));

Е) a=2*sqr(sin(x))-3*sqr(cos(x));

93. . . . . . . . . деректерді өңдеудің функционалды аяқталуы үшін арналған.

А) Массив

В) Модуль

С) Вектор

D) Өрнектер

Е) айнымалы

94. 60 mod 9 операциясының нәтижесі неге тең

А) 609

В) 9

С) 6

D) 0

Е) 4

95. Айнымалылардың символдық белгісі не деп атаймыз?

А) қалдық

В) нақты

С) символдық

D) оператор

Е) идентификатор

96. Тангенсс Паскаль тілінде қалай жазылады?

А) tan(x)

В) tanx

С) tgx

D) tg(x)

Е) (tan(x))

97. Массивтің қанша түрі барс?

А) 2

В) 3

С) 1

D) 5

Е) 6

98. Интерпретаторларды бағдарламадан бөлуге мүмкін ба?

А) ИЯ мүмкін

В) Кейбір жағдайда мүмкін

С) ЖОҚ мүмкін емес

D) Өзі бөлініп қалады

Е) Дұрыс жауап көрсетілмеген

99. Айнымалының символдық белгісін не деп атаймыз?

А) Оператор

В) Логика

С) Идентификатор

D) Шарт

Е) өрнек

100. Алгоритімі сипатталып отырған процестің қадамдарға бөлінуін не деп атаймыз?

А) Алгоритм үздіктілігі

В) Алгоритм нәтижелігі

С) Алгоритмді меншіктеу

D) Алгоритмді сипаттау

Е) Алгоритмнің жалпылығы


«Бағдарламалау» пәні бойынша дұрыс жауаптардың коды1

С

21

В

41

А

61

В

81

С

2

D

22

Е

42

А

62

С

82

А

3

Е

23

С

43

Е

63

В

83

В

4

D

24

D

44

В

64

С

84

С

5

А

25

В

45

D

65

D

85

Е

6

С

26

А

46

D

66

D

86

В

7

А

27

С

47

А

67

D

87

D

8

Е

28

В

48

А

68

А

88

В

9

D

29

А

49

С

69

В

89

D

10

С

30

С

50

В

70

C

90

А

11

D

31

Е

51

D

71

А

91

А

12

D

32

В

52

С

72

Е

92

С

13

В

33

Е

53

А

73

С

93

В

14

C

34

В

54

А

74

A

94

С

15

А

35

А

55

С

75

В

95

Е

16

А

36

D

56

Е

76

В

96

А

17

А

37

А

57

С

77

С

97

А

18

С

38

D

58

А

78

Е

98

С

19

В

39

А

59

А

79

А

99

С

20

В

40

С

60

D

80

D

100

А

Похожие:

Турбо Паскаль бағдарлау тілі неше буынға бөлінеді? iconУчитель информатики маоу сош №35 г. Улан-Удэ учебное пособие улан-Удэ 2010
Бейсику простому, дешевому и легко понимаемому. Паскаль же был аппаратно зависимым, дорогим и сложным в обращении. С появлением Турбо...
Турбо Паскаль бағдарлау тілі неше буынға бөлінеді? iconВ среде турбо-паскаль
Паскаль, наряду с Бейсиком, считается также учебным языком; он принят во многих учебных заведениях как базовый язык для изучения...
Турбо Паскаль бағдарлау тілі неше буынға бөлінеді? icon1.Қазақ тілінде дыбыстар неше түрге бөлінеді?

Турбо Паскаль бағдарлау тілі неше буынға бөлінеді? iconСреда разработчика Turbo Pascal 0
Свое признание Паскаль получил с появлением пакета Турбо Паскаль (Turbo Pascal). Этот язык отличается простотой понимания, стройностью...
Турбо Паскаль бағдарлау тілі неше буынға бөлінеді? iconЗапуск программы 2 Окно среды разработчика 3 Основные команды и горячие клавиши 4
Свое признание Паскаль получил с появлением пакета Турбо Паскаль (Turbo Pascal). Этот язык отличается простотой понимания, стройностью...
Турбо Паскаль бағдарлау тілі неше буынға бөлінеді? iconОписание языка и среды разработчика Turbo Pascal 0
Свое признание язык программирования Паскаль получил с появлением пакета Турбо Паскаль (Turbo Pascal). Этот язык отличается простотой...
Турбо Паскаль бағдарлау тілі неше буынға бөлінеді? icon«представление алгоритмов»
...
Турбо Паскаль бағдарлау тілі неше буынға бөлінеді? iconКонтрольная работа «Организация циклов в языке программирования Турбо Паскаль»
Какое значение будет принимать переменная y после выполнения фрагментов программы?
Турбо Паскаль бағдарлау тілі неше буынға бөлінеді? iconТурбо Паскаль Элективный учебный предмет для профильной подготовки учащихся
Вишневская М. П., учитель информатики и икт высшей категории моу «Гимназия №3» Фрунзенского района г. Саратова
Турбо Паскаль бағдарлау тілі неше буынға бөлінеді? iconМітки та переходи
Це ім'я називається міткою. У авторській версії мови мітками могли бути цілі сталі від 1 до 9999, у мові Турбо Паскаль до них додано...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница