050111-Информатика мамандығы бойынша жеке пәндердiң (курстардың, сабақтардың) сипаттамасы
Название050111-Информатика мамандығы бойынша жеке пәндердiң (курстардың, сабақтардың) сипаттамасы
страница1/6
Дата конвертации08.02.2016
Размер0.66 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://kaznpu.kz/docs/tab08.11.11.doc
  1   2   3   4   5   6
050111-Информатика мамандығы бойынша

жеке пәндердiң (курстардың, сабақтардың) сипаттамасы1

Курстың/пәннің/сабақтың аты

Теориялық информатика негіздері

2

Пәннiң коды

TOI 1203

3

Пәннiң түрi

Міндетті компонент бойынша базалық модуль. (БД ОК)

4

Пәннің/ курстың деңгейi

SF

5

Оқу жылы

2011-12

6

Оқу семестрі

4

7

Кредит саны

3 (3*1,5=4,5 ECTS)

8

Проф./лектордың аты-жөні

Киселева Е.А., Нугманова С.А.

9

Курстың мақсаты


«Теориялық информатика негіздері» пәнінің мақсаты-информатиканың фундаментальды ұғымдарын: ақпараттың теориялық негіздерін, сандық автоматтар теориясын, алгоритмдер теориясын, алгоритмдердің тиімділігін талдау, математикалық модельдеу және информатиканың семантикалық негіздерін оқып үйрену.

10

Пререквизиттері

Жоқ

11

пәннің/курстың мазмұныИнформатика пәні және оның міндеттері: Теориялық информатика. Ақпарат және оның қасиеттері. Автомат ақпараттық жүйелердің негізгі элементі ретінде. Сандық автоматтарда ақпараттарды көрсету. Санау жүйелері. Екілік қосындылауыштарда арифметикалық амалдарды орындау. Логикалық алгебраның негізгі ұғымдары. Алгоритм түсінігі. Алгоритмдер теориясының негізгі түсініктері. Алгоритмдердің тиімділігін және күрделілігін талдау. Рекурсивтік алгоритмдер. Іздеу және таңдау алгоритмдері. Ақпараттық модельдеу.

12

Ұсынылатын әдебиеттер

1. Могилев А.В. и др. Информатика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 816 с.

2. Дж. Макконнелл. Анализ алгоритмов. Вводный курс. – М.: Техносфера, 2002. – 304 с.

3. Савельев А.Я. Основы информатики: Учеб. для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001 – 328 с., ил. (Сер. Информатика в техническом университете)

13

Сабақты өткізу әдісі

Оқу-әдістемелік кешені қағазға шығарылған және электрондық нұсқалары бар. Сабақта ДК, проектор, интерактивті тақта қолданылады. Дәріс өткізуде мультимедиялық презентациялар, электрондық демонстрациялар, электрондық оқыту құралдары қолданылады. Зертханалық сабақты жүргізу үшін ДК-лер қолданбалы және т.б.қажетті бағдарламамен қамтамасыз етілген.

14

Оқу тілі

қазақ, орыс

15

мамандықты оқытуға қойылатын шарттар (талаптар)

жоқ(кіріспе сабақ)

1

Курстың/пәннің/сабақтың аты

Бағдарламалау

2

Пәннiң коды

Pro 1204

3

Пәннiң түрi

Таңдау компоненті бойынша базалық пән (БД ОК)

4

Пәннiң/ курстың деңгейi

SF,

5

Оқу жылы

2011-12

6

Оқу семестрі

1,2,3,4

7

Кредит саны

12 (12*1,5=18 ECTS)

8

Проф./лектордың аты-жөні

Киселева Е.А., Нугманова С.А.

9

Курстың мақсаты


Бағдарламалау пәнінің мақсаты: жобалау мен бағдарламалау технологиясында пайдаланылатын бағдарламаларды құрастыру әдістемесі туралы түсінік қалыптастыру.

10

Пререквизиттері

Информатика және АТ, Теориялық информатика негіздері

11

пәннің/курстың мазмұны


Типтік бағдарламалау жүйесі қызметінің принциптерімен танысу. Базалық бағдарламалау тілдерін үйрену. Бағдарламалау парадигма

лары туралы көзқарасты қалыптастыру. Бағдарламалау ортасының ішкі құрылымын меңгеру. Өздерінің бағдарламалық қосымшаларын құру және орындау

12

Ұсынылатын әдебиеттер

1. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. – М.: «Нолидж», 2005. – 616 с., ил.

2. Иванова Г.С., Ничушина Т.Н., Пугачев Е.К. Объектно-ориентированное программирование: Учеб. для вузов/ Под ред. Г.С. Ивановой. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2001. – 320 с., ил. (Сер. Информатика в техническом университете).

3. Фаронов В. Delphi 7: учебный курс. – СПб: Питер, 2006. – 512 с.:

4. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 7. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2004 г. – 1120 с.: ил.

13

Сабақты өткізу әдісі

Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің электрондық және қағаз нұсқалары бар. Сабақта ДК, проектор, интерактивті тақта қолданылады. Дәрiстер өткiзуде мультимедиялық презентациялар, электрондық демонстрациялар, электрондық оқыту құралдары қолданылады. Зертханалық сабақты жүргізу үшін ДК-лер қолданбалы және т.б.қажетті бағдарламалармен қамтамасыз етілген.

14

Оқыту тілі

қазақ, орыс

15

мамандықты оқытуға қойылатын шарттар (талаптар)

Студент модульды ойдағыдай меңгеруі үшін компьютерде жұмыс істеп дағдыланған және информатикадан базалық білімі болуы қажет.
1

Курстың/пәннің/сабақтың аты

Компьютер архитектурасы

2

Пәннiң коды

AK 2209

3

Пәннiң түрi

Таңдау компоненті бойынша базалық пән (БД ОК)

4

Пәннiң /курстың деңгейi

SF, Орта бiлiм пәндерiнiң модулдары бойынша негiзгi пән.

5

Оқу жылы

2011-12

6

Оқу семестрі

4

7

Кредит саны

2 (2*1,5=3 ECTS)

8

Проф./лектордың аты-жөні

Абдулкаримова Г.А., Мамырбаев О.

9

Курстың мақсаты


Модульдың мақсаты:ДК құрылғылары мен аппараттарына қызмет көрсету, жөндеу жұмыстарына дайындау.Модуль бағдарламалау мен ОЖ пәндерін оқытуға арналған базалық пән болып табылады. Білім мен тәжірибелік дағдылар салалық пәндерді оқып-үйрену кезінде, сондай-ақ курстық және дипломдық жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылады.

10

Пререквизиттері

Информатика және АТ.

11

пәннің/курстың мазмұныКомпьютер техникасының дамуы, ЭЕМ буындарының тарихы және олардың классификациясы. ЭЕМ-нiң орталық және сыртқы құрылғылары, олардың мiнездемесi (характеристикасы). Шиналық, жүйелiк техника. Компьютердiң микропроцессоры және жады. Регистрлер. Көп есептiкті iске асыру құралы процессор . Компьютердiң сыртқы құрылғыларын басқару принциптері. Енгізу –шығару құрылғылары. Ассемблер программалау тiлi. Программалау туралы ұғым. ЭЕМ архитектурасының қазiргi даму деңгейі.

12

Ұсынылатын әдебиеттер

1. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия – СПб: «Издательство «Питер», 1999 г.

2. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ., - СПб.: 2006, 320 с.

3. Максимов Н.В. и др. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем.Форум: 2005, 512 с.

4. Мюллер Скот Модернизация и ремонт ПК. Перевод с англ.: Уч.пособие – М.: «Вильямс», 2001, 1184 с.

5. Абдулкаримова Г.А. Архитектура вычислительных машин и систем. 2007, 165 с.

13

Сабақты өткізу әдісі

Оқу-әдістемелік кешені қағазға шығарылған және электрондық нұсқалары бар. Сабақта ДК, проектор, интерактивті тақта қолданылады. Дәріс өткізуде мультимедиялық презентациялар, электрондық демонстрациялар, электрондық оқыту құралдары қолданылады. Зертханалық сабақты жүргізу үшін ДК-лер қолданбалы және жүйелік бағдарламалармен қамтамасыз етілген.

14

Оқыту тілі

қазақ ,орыс

15

мамандықты оқытуға қойылатын шарттар (талаптар)

Студент математикалық анализ, алгебра және геометрия, дифференциалдық теңдеулер, информатика, ықтималдықтар теориясы және статистикалық математика пәндерінен базалық білімі және жеке шығармашылық ғылыми-зерттеу немесе практикалық педагогикалық және өндірістік қызметтерге дайын болуы, интегралдық формуланы, қолданбалы компьютерлік бағдарламаларды білуі тиіс.
1

Курстың/пәннің/сабақтың аты

Оңтайландыру әдістері

2

Пәннiң коды

MO 3203

3

Пәннiң түрi

Элективті компонент бойынша базалық модуль. (БД КПВ)

4

Пәннің/ курстың деңгейi
5

Оқу жылы

2011-12

6

Оқу семестрі

5

7

Кредит саны

3 (3*1,5=4,5 ECTS)

8

Проф./лектордың аты-жөні

ф.-м.ғ. д., проф. Бердышев А.С., п.ғ д., и.о.доцент Ильясова Р.А.

9

Курстың мақсаты


Пәннің мақсаты: оңтайландыру есептерін шешудің белгілі әдістерін, сызықтық және сызықтық емес бағдарламалауды, вариациялық есептеуді үйрету;

-практикалық экстремалды есептердің математикалық моделін құрастыруды, өзбетінше оларға теориялық анализ жүргізу немесе есептерді шешудің белгілі әдістерін пайдалана білуі тиіс: ;

-оңтайландыру әдістерін жүзеге асыру үшін қолданбалы компьютерлік бағдарламаларды, зерттеу жұмысына қорытынды жасауды игеруі тиіс;

экономикадағы, ғылымдағы және техникадағы оңтайландыру есептерін шешу кезінде алынған білімді қолдана білу керек.

10

Пререквизиттері


Математикалық анализ, Алгебра ,Геометрия, дифференциалдық теңдеулер, информатика, ықтималдықтар теориясы және статистикалық математика.

11

пәннің/курстың мазмұныПәннің негізгі мазмұны мынадай бөлімдерден тұрады: Оңтайландыру әдісінің классификациясы. Шартты оңтайландыру әдісі және сызықтық бағдарламалау. Шартсыз оңтайландыру әдісі (бір айнымалы функция үшін). Шартсыз оңтайландыру әдісі (n айны-малы функция үшін). Шартсыз оңтайландыру әдістері және сызықтық емес бағдарламалау. Вариациялық есептеу. Басқару процестерін оңтайландыру.

12

Ұсынылатын әдебиеттер

1. Струченков В.И. Методы оптимизации. Основы теории, задачи, обучающие компьютерные программы: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. – М., 2007. – 256 с.

2. Зайцев М.Т. Методы оптимизации управления для менеджеров. Компьютерно- ориентированный подход. – М., 2005. – 302 с.

3. Волошин Г.Я. Методы оптимизации в экономике. – М., 2004.–320с.

4. Рахимжанова Л.Б. Решение задач математического моделирования и вычислительного эксперимента методами оптимизации. Учебное пособие. – Алматы:, 2007. – 92 с.

5. Гусманова Ф.Р. Оңтайландыру әдістері. - Алматы, 2007. – 132 б.

6. Гусманова Ф.Р., Беркімбаева С.Б., Сақыпбекова М.Ж.Оңтайлан-дыру әдістерінен жаттығулар мен есептер. Алматы, 2007. – 97 б.

13

Сабақты өткізу әдісі

Компьютер, интерактивті тақта, принтер. Интернет.

14

Оқыту тілі

қазақ,орыс

15

мамандықты оқытуға қойылатын шарттар (талаптар)

Студенттер информатика, бағдарламалау тілі, объектілі-бағдарлы бағдарламалау тілі, математика, геометрия, математикалық анализ, есептеу математикасына кіріспе, ықтималдықтар теориясы пәндерінен базалық білімі және жеке шығармашылық ғылыми-зерттеу немесе педагогикалық практика және өндірістік қызметтерге дайын болуы тиіс.
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

050111-Информатика мамандығы бойынша жеке пәндердiң (курстардың, сабақтардың) сипаттамасы icon«Растрлық графика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 050111 «Информатика»
«Информатика» мамандығы бойынша дайындау бағытының 3 курс студенттеріне арналған кредиттік оқыту технологиясы бойынша
050111-Информатика мамандығы бойынша жеке пәндердiң (курстардың, сабақтардың) сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
050111-Информатика мамандығы бойынша жеке пәндердiң (курстардың, сабақтардың) сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
050111-Информатика мамандығы бойынша жеке пәндердiң (курстардың, сабақтардың) сипаттамасы iconЛекция: 68 сағ
Эем-дегі практикум” пәні бойынша 010510,050111 “Информатика” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
050111-Информатика мамандығы бойынша жеке пәндердiң (курстардың, сабақтардың) сипаттамасы iconМемлекеттік Университеті «Бекітемін»
«Компьютерлік жүйеде ақпаратты қорғау» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен ”Информатика” 050111 мамандығының IV курс студенттері үшін...
050111-Информатика мамандығы бойынша жеке пәндердiң (курстардың, сабақтардың) сипаттамасы icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
050111-Информатика мамандығы бойынша жеке пәндердiң (курстардың, сабақтардың) сипаттамасы icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
050111-Информатика мамандығы бойынша жеке пәндердiң (курстардың, сабақтардың) сипаттамасы icon«Программалау іі»
«Программалау тілдері» пәнінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050111 мамандығы бойынша Информатикадан...
050111-Информатика мамандығы бойынша жеке пәндердiң (курстардың, сабақтардың) сипаттамасы iconКурсының бағдарламасы syllabus
«sql тілі» таңдаулы курсынан кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050111 мамандығы бойынша оқу жұмыс бағдарламасы...
050111-Информатика мамандығы бойынша жеке пәндердiң (курстардың, сабақтардың) сипаттамасы icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница