«компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы
Скачать 340.68 Kb.
Название«компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы
страница1/3
Дата конвертации08.02.2016
Размер340.68 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://kafedra.ucoz.kz/Docs/Sillabus/KAZ/19-050703_kz.doc
  1   2   3


«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ»

коммерциялық емес акционерлік қоғамы


РАДИОТЕХНИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ФАКУЛЬТЕТІ


«КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР» КАФЕДРАСЫ


БЕКІТЕМІН РАДИОТЕХНИКА

ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ФАКУЛЬТЕТІНІҢ ДЕКАНЫ

_______________ Ұ.И.МЕДЕУОВ


“____”___________2009 ж.


АҚПАРТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ НЕГІЗДЕРІ

(Sillabus-Силлабус)


050703 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығының

студенттеріне арналған оқу жоспары


Мамандық: 050703 – Ақпараттық жүйелер

Оқу формасы: күндізгі

2 курс, 2 семестр

Кредиттер саны – 3

Барлық сағат саны – 135, оның ішінде:

аудиториялық сабақтар - 56 с.,

дәрістер – 32 с.,

лабораториялық сабақтар – 16 с.,

практикалық сабақтар – 8 с.,

студенттің өзіндік жұмысы – 79 с.

Есептеу-графикалық жұмыстар- 3

Емтихан – 4 семестрде


Алматы, 2009

Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (ГОСО-2006ж.), 050703 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының оқу жоспарына және «Ақпараттық жүйелерінің негіздері» пәнінің типтік бағдарламасына сәйкес құрастырылған.


Жұмыс бағдарламасын құрастырушы:

ф.-м. ғ.д., профессор З.Қ. Құралбаев


Жұмыс бағдарламасы «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының отырысында талқыланып, ұсынылған (хаттама №_1__ «_28__»_____тамыз______ 2009 ж.)


Кафедра меңгерушісі

ф.-м. ғ.д., профессор З.Қ. Құралбаев


Дәріс беруші-оқытушы:

физика-математика ғылымдарының докторы,

профессор Құралбаев Зауытбек Құралбайұлы,

жұмыс телефоны: 2925095,

Жұмыс орны: А. Байтұрсынов көш., 126, Б331-бөлме


Пәннің пререквизиттері: «Информатика», «Физика», «Алгебра және геометрия», «Математикалық талдау», «Алгоритмдеу және программалау тілдері», «Программалау технологиясы».

Пәннің постреквизиттері: «Ақпараттық жүйелерді жобалау», «Ақпарат қауіпсіздігі мен информацияны қорғау», «Жүйелік программалау», «Визуалды программалау», курстық және дипломдық жұмыстардағы есептеулерді орындау.


1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ


«Ақпараттық жүйелерінің негіздері» пәнінде ақпараттық үрдістердің негізгі модельдерімен танысу, ақпараттық үрдістерді физикалық және арна деңгейінде ұйымдастыру, әртүрлі ақпараттық жүйелерді құрастырудың қазіргі заманғы әдістері мен модельдері қарастырылады.

Пәннің мақсаты: Әртүрлі класты және әртүрлі міндет атқаратын ақпараттық жүйелерді құру бағытында модельдер мен әдістерді құрастырудың арнайы білімдерін қалыптастыру.

«Ақпараттық жүйелерінің негіздері» пәнінен бұрын жоғары оқу орындарының бірінші және екінші курстарында оқытылатын келесі пәндер: «Алгебра және геометрия», «Математикалық талдау», «Информатика», «Программалау технологиялары», «Объектіге бағдарланған программалау», «Ықтималдық теориясы мен математикалық статистика» оқытылуы тиіс. «Ақпараттық жүйелерінің негіздері» пәнін оқудан алынған білімі мен машығы келесі курстарда оқылатын келесі пәндерде пайдаланылады: «Ақпараттық жүйелерді жобалау», «Ақпарат қауіпсіздігі мен информацияны қорғау» және т.б., сонымен қатар, диплом жұмысын орындауда.

Пән бойынша дәрістер оқытылуымен қатар практикалық және зертханалық сабақтар өткізіледі. Теориялық білімді толықтыру және қарапайым ақпараттық жүйелердің элементтерінің құрастырылу әдістерін меңгеру мақсатында студент үш есептеу-графикалық жұмысты өз бетімен орындайды. Зертханалық сабақтар арнайы программалық жабдықпен және қазіргі талапқа сай компьютерлермен қамтамасыз етілген компьютерлік сыныптарда өткізіледі. Кейбір теориялық мәселелерді де студенттер өз бетімен оқып, қажет болғанда оқытушыдан консультация алуы тиіс. Өз бетімен орындаған тапсырмалар бойынша студент оқытушыға есеп беріп отырады.

Осы пәнді оқудың нәтижесінде студент:

- ақпараттық процестердің құрылымын, оларды ұйымдастырудың негізін білуі тиіс;

- ақпараттық процестерді және объектілерді формальді түрде сипаттаудың әдістерін игеруі тиіс;

- жүйелік талдау мен ақпараттық жүйелерді синтездеудің негіздерін білуі тиіс;

- ақпараттық жүйелерді қою мен алгоритмдеу кезінде жүйелік талдаудың әдістерін пайдалана алу, ақпараттық жүйелердің концептулды модельдерін анықтайтын болу.


2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


Кіріспе. «Ақпараттық жүйелердің негіздері» пәнінің мақсаты мен мәселелері. Пәннің мазмұны. Басқару және басқару әсерлері.Ақпараттық жүйелердің ұйымдарды, кәсіпорындарды және басқа объектілерді басқарудағы ролі мен орны.

1 Ақпараттық жүйе басқару жүйесінің негізгі бөлігі ретінде.

1.1 Негізгі анықтамалар. Жүйелер туралы теорияның мәселелері. Қысқаша тарихи анықтама. Жүйелер теориясының терминологиясы. Жүйелік талдау (анализ). Ақпараттық жүйелердің классификациясы. Ақпараттық жүйелерді пайдалану облыстары. Ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптар. Қазіргі заманғы ақпараттық жүйелердің сипаттамалық ерекшеліктері.

1.2 Ақпараттық жүйелердің өмірлік циклы. Жоба туралы түсінік және жобаларды басқару туралы мәліметтер. Жобалардың классификациясы. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың негізгі кезеңдері. Ақпараттық жүйенің өмірлік циклы мен оның құрылымының негізгі процестері. Ақпараттық жүйенің өмірлік циклының моделі. Каскад (сарқырама) және спираль (орама) модельдері.

1.3 Ақпараттық жүйелерді құрастырудың әдістемелері мен технологиясы. Ақпараттық жүйелерді сипаттау әдістері. Сапалық және сандық әдістер. Кибернетикалық тәсіл. Ақпараттық жүйелерді динамикалық сипаттау. RAD әдістемесі. Объектіге бағдарланған тәсіл. Визуальді программалау. Ақпараттық жүйелердің профильдері (пішіндері). Ақпараттық жүйелердің пішіндерінің құрылымы және құрастыру принциптері. Стандарт және әдістемелер.

1.4 Ақпараттық жүйелерді талдау және синтездеу. Жүйелерді зерттеудің нәтижелерін формальді түрге келтіру. Жүйенің функцияларын анықтау. Есептерді макро-және микро-деңгейлерде қою мен алгоритмдеудің әдістемесі. Ақпараттық жүйелердің құрылымдарын синтездеу әдістері. Құрылымды оңтайландыру мәселесі. Ақпараттық жүйелерді интеллектуалдау.

1.5 Модельдеудің әмбебап тілі. Модель туралы түсінік. Ақпараттық жүйелерді жобалаудағы модельдеудің ролі. Жобаланатын ақпараттық жүйелерді сипаттауға қолданылатын графикалық және мәтіндік құралдар. Аббот әдісі. CRC-карточкалар. Буч әдісі. UML тілі және оның құрылымы. Прецеденттер диаграммалары. Диаграммалар құрастыру. Дестелер (пакеттер). Класс диаграммалары. Класс туралы түсінік және оның қасиеттері. Класс әдістері. Класс диаграммаларының арасындағы қатынастар. Тәуелділік, ассоциациялық және қорытындылау қатынастары. Қатынастарды графикалық бейнелеу. Жағдайлар диаграммалары. Құрама жағдай. Тарихи жағдай. Белсенділік, бірізділік, ынтымақтастық және компоненттер диаграммалары. Ақпараттық жүйенің динамикасын модельдеу. Бпсөпру фокусы. Рекурсия. Ынтымақтастық диграммасының объектілері арасындағы байланыс. Өрістету диаграммасы.

2 Деректер базасы – ақпараттық жүйенің информация қоймасы.

2.1 Деректер базасы туралы жалпы түсінік. Реляциялық деректер базасы. Деректер базасын басқару жүйесі (ДББЖ) және оның негізгі функциялары. Сыртқы жадтағы деректерді басқару. Транзакция және хаттамалау. Реляциялық және объектіге бағдарланған ДББЖ. Реляциялық деректер моделі және оның негізгі түсінікері: деректер типтері, домен, кортеж, қатынастар кілттері. Байланысты қатынастар. Деректердің бүтіндік шарттары. Деректерді қалыптау. Деректердің молдығы. Қалыпты формалар.

2.2 Реляциялық деректер базасын басқару. SQL тілі. SQL тілінің командалары мен деректерінің типтері. .Жолдыө және сандық типтер. Дата мен уақытты бейнелейтін типтер. Деректер базасының объектілерін басқару. Кестелерді құрастыру, модификациялау (жаңарту) және жою. Кестелермен жұмыс істеуге арналған операторлар. Шектемелер қою. Индекстер.

2.3 Деректер базасының көрсетулері мен сақталынатын процедуралары. Көрсету деректер базасының объектісі ретінде. Көрсетулерді пайдалану облыстары. Көрсетулерді құрастыру және жою. Сақталынатын процедуралар. Сақталынатын процедураларды құрастыру, орындау және жою. Тригерлер. Тригерлерді құрастыру және жою. Деректер базасында сақталынатын деректермен жұмыс жүргізу. Деректер базасының қауіпсіздігі.

3 Ақпараттық процестер – ақпараттық жүйелердің негізі.

3.1 Ақпараттық процесс туралы түсінік және оның құрылымы. Сигналдар мен бөгеуілдердің математикалық модельдері. Хабарламалар және сигналдар туралы жалпы мәліметтер. Сигнал түрлері. Модуляция және демодуляция процедураларының қызметі мен мазмұны. Модуляцияның әрбір түрлерінің салыстырмалы сипаттамалары. Модуляцияның цифрлық (дискретті) әдістері. Сигнал мен арнаның ақпараттық сипаттамалары. Хабарлама көзі мен байланыс арнасының статистикалық қасиеттерін келістіру. Хабарлама кездейсоқ оқиға ретінде. Сигнал кездейсоқ процесс ретінде. Котельников базисы – санақ функцияларының базисы. Детерминалдаған сигналдарды жиілік формасында бейнелеу. Дискретизация әдістерінің классификациясы. Уақыт бойынша дискреттеу. Котельников теоремасы бойынша санақ дәлдігін таңдау. Деңгей бойынша кванттау.

3.2 Беріліс процесінің моделі. Информаияны өлшеу. Үзіліссіз және дискретті байланыс арналарының моделі. Байланыс арнасының сиымдылығы. Хартли-Шеннон формуласы. Деректер берілісінің сенімділігі. Кабельдік байланыс жолдары. Байланыс жолдарының аппаратурасы. Дискретті және үзіліссіз байланыс арналарының өткізу мүмкіншілігі. Информацияның жоғалуын бағалау. Информацияның артылғандығы туралы түсінік.

3.3 Ақпараттық желілер. Деректер берілісінің желілері. Байланыс желісінің өткізу мүкіншілігі. Статикалық маршруттау есептерін шешу әдістері. Есептеу желілерінің классификациясы. Байланыс арналары арқылы деректер берілісінің әдістері. Деректерді синхронды және асинхронды берілісі.

3.4 Ашық жүйелердің әрекеттестіктерінің моделі және алмасу хаттамалары. Желінің әртүрлі ресурстарының әрекеттестігін келістіру. Хаттама. Ашық желі мен оның деңгейлерінің информация алмасу моделі. OSI моделі. Стек коммуникациялық хаттамалар стегі (ағыны). Хаттамалардың стектерінің түрлері. Деректер берілісінің ортасына қол жеткізу әдістері

3.5 Информация берілісін бақылау. Информация берілісінің сенімділігін арттыру әдістері. Кодтау туралы жалпы түсініктер. Бөгеуілге тұрақты кодтаудың принциптері. Шеннонның кодтау туралы фундаменталды теоремалары. Аналогты - кодты түрлендірушілер. Циклдық кодтар. Циклдық кодтарды техникалық жүзеге асыру.

3.6 Кодтау және деректерді қысу. Алфавиттік кодтау. Аз ғана артықшылықпен кодтау. Тиімді (оңтайлы) кодтау. Информацияны жоғалтумен қысу, жоғалтусыз қысу әдістері. Шифрлау. Криптографиялық кодтау. Кездейсоқ сандардың көмегімен шифрлау. Сызықтық топтық кодтар. Тривиалды (қарапайым) жүйелік кодтау. Топтық кодтар үшін кодтау мен кодты ашудың (декодирование) техникалық құралдары. Ашық кілтті шифрлар. Цифрлық қол қою.


3. ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

3.1 Ақпараттық жүйелердің деректер базасын құрастыру үшін қазіргі кездегі компьютерлік технологияларды пайдалану.

3.2 Ақпараттық жүйенің деректер базасының сұраныстары мен есептерін құрастыру.

3.3 Көрсетімдер мен сақталынатын процедураларды құрастыру.

3.4 Сигналдың математикалық моделін гармоникалық талдау.


4. ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

4.1 Ақпараттық жүйелерді сипаттаудың әдістерімен танысу (UML).

4.2 Прецеденттер мен кластардың диаграммаларын құрастыру.

4.3 Белсенділік пен бірізділік диаграммаларын құрастыру.

4.4 Ынтымақтастық, компоненттер және өрістету диаграммаларын құрастыру.


5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ

Студенттің өзіндік жұмысының құрамы келесі:

  • дәрістік материалдарды талдап оқу;

  • зертханалық жұмыстарға дайындплу мен олар бойынша есепті қорғау;

  • тест тапсыруға дайындық;

  • үш есептеу графикалық жұмысты орындау;

  • қосымша материалдарды оқу (өз бетімен оқуға арналған жұмыстың тақырыптары төменде келтірілген).6. ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

6.1 Жүйелер теориясының негізгі мәселелері. Жүйелік талдау (анализ). Жүйелерді зерттеудің нәтижелерін фомальді түрге келтіру. Ақпараттық жүйелерді құрастыру құралдары. CASE-құралдары.

6.2 Ақпараттық жүйелердің әр түрлерінің сипаттамалары. Жеке, топтық және корпоративтік ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйелерді ұйымдастыруы бойынша және пайдалану саласы бойынша классификациялау. Файл-сервер архитектурасы. Клиент-сервер архитектурасы. Көп деңгейлі архитектура.

6.3 Ақпараттық жүйелерді пайдалану облыстары: бухгалтерлік есеп, қаржы ағымдарын басқару, қоймаларды, ассортименттерді, сатып алуды өндірістік процесті, маркетингті басқару, құжат айналымы, кәсіпорынды жедел (оперативті) басқару және т.б.

6.4 Деректер базасы туралы жалпы түсінік. Реляциялық деректер базасы. Деректер базасын басқару жүйесі (ДББЖ) және оның негізгі функциялары. Сыртқы жадтағы деректерді басқару. Транзакция және хаттамалау. Реляциялық және объектіге бағдарланған ДББЖ. Реляциялық деректер моделі және оның негізгі түсінікері: деректер типтері, домен, кортеж, қатынастар кілттері. Байланысты қатынастар. Деректердің бүтіндік шарттары. Деректерді қалыптау. Деректердің молдығы. Қалыпты формалар.

6.5 Реляциялық деректер базасын басқару. SQL тілі. SQL тілінің командалары мен деректерінің типтері. .Жолдыө және сандық типтер. Дата мен уақытты бейнелейтін типтер. Деректер базасының объектілерін басқару. Кестелерді құрастыру, модификациялау (жаңарту) және жою. Кестелермен жұмыс істеуге арналған операторлар. Шектемелер қою. Индекстер.

6.6 Деректер базасының көрсетулері мен сақталынатын процедуралары. Көрсету деректер базасының объектісі ретінде. Көрсетулерді пайдалану облыстары. Көрсетулерді құрастыру және жою. Сақталынатын процедуралар. Сақталынатын процедураларды құрастыру, орындау және жою. Тригерлер. Тригерлерді құрастыру және жою. Деректер базасында сақталынатын деректермен жұмыс жүргізу. Деректер базасының қауіпсіздігі


7. ДӘРІСТЕРДІ ОҚУДЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ


Дәріс номері

Дәріс тақырыбы мен мазмұны

Сағат көлемі

1

Кіріспе. «Ақпараттық жүйелерінің негіздері» пәнінің мақсаттары мен мәселелері. Пәннің мазмұны. Басқару және басқару әсерлері.Ақпараттық жүйелердің ұйымдарды, кәсіпорындарды және басқа объектілерді басқарудағы ролі мен орны. Жүйелер теориясының негізгі мәселелері. Қысқаша тарихи анықтама. Негізгі түсініктер. Ақпараттық жүйелердің классификациясы. Ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптар. Қазіргі заманғы ақпараттық жүйелердің ерекшеліктері.

2

2

Ақпараттық жүйелердің өмірлік циклы. Жоба туралы түсінік және жобаларды басқару туралы мәліметтер. Жобалардың классификациясы. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың негізгі кезеңдері. Ақпараттық жүйенің өмірлік циклы мен оның құрылымының негізгі процестері. Ақпараттық жүйенің өмірлік циклының моделі. Каскад (сарқырама) және спираль (орама) модельдері.

2

3

Ақпараттық жүйелерді құрастырудың әдістемелері мен технологиясы. Ақпараттық жүйелерді сипаттау әдістері. Сапалық және сандық әдістер. Кибернетикалық тәсіл. Ақпараттық жүйелерді динамикалық сипаттау. RAD әдістемесі. Объектіге бағдарланған тәсіл. Визуальді программалау. Ақпараттық жүйелердің профильдері (пішіндері). Ақпараттық жүйелердің пішіндерінің құрылымы және құрастыру принциптері. Стандарт және әдістемелер.

2

4

Модельдеудің әмбебап тілі. Модель туралы түсінік. Ақпараттық жүйелерді жобалаудағы модельдеудің ролі. Жобаланатын ақпараттық жүйелерді сипаттауға қолданылатын графикалық және мәтіндік құралдар. Аббот әдісі. CRC-карточкалар. Буч әдісі. UML тілі және оның құрылымы. Прецеденттер диаграммалары. Диаграммалар құрастыру. Дестелер (пакеттер).

2

5

Модельдеудің UML әмбебап тілі. Класс диаграммалары. Класс туралы түсінік және оның қасиеттері. Класс әдістері. Класс диаграммаларының арасындағы қатынастар. Тәуелділік, ассоциациялық және қорытындылау қатынастары. Қатынастарды графикалық бейнелеу. Жағдайлар диаграммалары. Құрама жағдай. Тарихи жағдай.

2

6

Модельдеудің UML әмбебап тілі. Белсенділік, бірізділік, ынтымақтастық және компоненттер диаграммалары. Ақпараттық жүйенің динамикасын модельдеу. Бпсөпру фокусы. Рекурсия. Ынтымақтастық диграммасының объектілері арасындағы байланыс. Өрістету диаграммасы.

2

7

Деректер базасы туралы жалпы түсінік. Реляциялық деректер базасы. Деректер базасын басқару жүйесі (ДББЖ) және оның негізгі функциялары. Сыртқы жадтағы деректерді басқару. Транзакция және хаттамалау. Реляциялық және объектіге бағдарланған ДББЖ. Реляциялық деректер моделі және оның негізгі түсінікері: деректер типтері, домен, кортеж, қатынастар кілттері. Байланысты қатынастар. Деректердің бүтіндік шарттары. Деректерді қалыптау. Деректердің молдығы. Қалыпты формалар.

2

8

Реляциялық деректер базасын басқару. SQL тілі. SQL тілінің командалары мен деректерінің типтері. .Жолдыө және сандық типтер. Дата мен уақытты бейнелейтін типтер. Деректер базасының объектілерін басқару. Кестелерді құрастыру, модификациялау (жаңарту) және жою. Кестелермен жұмыс істеуге арналған операторлар. Шектемелер қою. Индекстер.

2

9

Деректер базасының көрсетулері мен сақталынатын процедуралары. Көрсету деректер базасының объектісі ретінде. Көрсетулерді пайдалану облыстары. Көрсетулерді құрастыру және жою. Сақталынатын процедуралар. Сақталынатын процедураларды құрастыру, орындау және жою. Тригерлер. Тригерлерді құрастыру және жою. Деректер базасында сақталынатын деректермен жұмыс жүргізу. Деректер базасының қауіпсіздігі.

2

10

Ақпараттық процестер – ақпараттық жүйелердің негізі. Ақпараттық процесс туралы түсінік және оның құрылымы. Информация, хабарлама және сигналдар. Информация берілісінің жалпы схемасы мен жүйесі. Информация көзі мен алушы. Жіберуші және қабылдаушы құрылғылары. Байланыс жолдары.

2

11

Сигналдар мен бөгеуілдердің математикалық модельдері. Хабарламалар және сигналдар туралы жалпы мәліметтер. Сигнал түрлері. Модуляция және демодуляция процедураларының қызметі мен мазмұны. Модуляцияның әрбір түрлерінің салыстырмалы сипаттамалары. Модуляцияның цифрлық (дискретті) әдістері. Сигнал мен арнаның ақпараттық сипаттамалары. Хабарлама көзі мен байланыс арнасының статистикалық қасиеттерін келістіру. Хабарлама кездейсоқ оқиға ретінде. Сигнал кездейсоқ процесс ретінде. Котельников базисы – санақ функцияларының базисы. Детерминалдаған сигналдарды жиілік формасында бейнелеу. Дискретизация әдістерінің классификациясы. Уақыт бойынша дискреттеу. Котельников теоремасы бойынша санақ дәлдігін таңдау. Деңгей бойынша кванттау.

2

12

Беріліс процесінің моделі. Информаияны өлшеу. Үзіліссіз және дискретті байланыс арналарының моделі. Байланыс арнасының сиымдылығы. Хартли-Шеннон формуласы. Деректер берілісінің сенімділігі. Кабельдік байланыс жолдары. Байланыс жолдарының аппаратурасы. Дискретті және үзіліссіз байланыс арналарының өткізу мүмкіншілігі. Информацияның жоғалуын бағалау. Информацияның артылғандығы туралы түсінік. Байланыс жолдарының аппаратурасы.

2

13

Ақпараттық желілер. Деректер берілісінің желілері. Байланыс желісінің өткізу мүкіншілігі. Статикалық маршруттау есептерін шешу әдістері. Есептеу желілерінің классификациясы. Байланыс арналары арқылы деректер берілісінің әдістері. Деректерді синхронды және асинхронды берілісі.

2

14

Ашық жүйелердің әрекеттестіктерінің моделі және алмасу хаттамалары. Желінің әртүрлі ресурстарының әрекеттестігін келістіру. Хаттама. Ашық желі мен оның деңгейлерінің информация алмасу моделі. OSI моделі. Стек коммуникациялық хаттамалар стегі (ағыны). Хаттамалардың стектерінің түрлері. Деректер берілісінің ортасына қол жеткізу әдістері

2

15

Информация берілісін бақылау. Информация берілісінің сенімділігін арттыру әдістері. Кодтау туралы жалпы түсініктер. Бөгеуілге тұрақты кодтаудың принциптері. Шеннонның кодтау туралы фундаменталды теоремалары. Аналогты - кодты түрлендірушілер. Циклдық кодтар. Циклдық кодтарды техникалық жүзеге асыру.

2

16

Кодтау және деректерді қысу. Алфавиттік кодтау. Аз ғана артықшылықпен кодтау. Тиімді (оңтайлы) кодтау. Информацияны жоғалтумен қысу, жоғалтусыз қысу әдістері. Шифрлау. Криптографиялық кодтау. Кездейсоқ сандардың көмегімен шифрлау. Сызықтық топтық кодтар. Тривиалды (қарапайым) жүйелік кодтау. Топтық кодтар үшін кодтау мен кодты ашудың (декодирование) техникалық құралдары. Ашық кілтті шифрлар. Цифрлық қол қою

2
  1   2   3

Похожие:

«компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы icon«инженерлік кибернетика» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы
Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (госо-2006ж.), 050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының оқу...
«компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы icon«Компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекiтемiн ртжбф деканы
Жұмыс бағдарламасы жұмыстық оқу жоспарына сәйкес құрастырылды, «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының 2009 жылғы тамыздың 28 күнгі...
«компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы icon«компьютерлік технологиялар» кафедра сы бекітемін радиотехника және байланыс
Оқу жоспары мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (госо-2006ж.), 050704 «Есептеу техникасы және программалық қамтама»...
«компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы icon«Компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекiтемiн ртжбф деканы
Жұмыс бағдарламасы «Компьютермен модельдеу негіздері» пәнінің типтік бағдарламасына сәйкес құрастырылған, «Компьютерлік технологиялар»...
«компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы iconРадиотехника және байланыс факультеті
Курс бағдарламасын Қр мжсб және мамандықтың квалификациялық сипатының мазмұнына, типтік бағдарламаға сәйкес Компьютерлік технологиялар...
«компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы iconРадиотехника және байланыс факультеті
Курс бағдарламасын Қр мжсб және мамандықтың квалификациялық сипатының мазмұнына, типтік бағдарламаға сәйкес Компьютерлік технологиялар...
«компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы icon«Бекітемін» Жаратылыстану және математика факультетінің деканы доцент Қарағойшин Ж. М

«компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы icon«Бекітемін» Жаратылыстану -математикалық факультетінің деканы м а. Медешова А. қолы аты-жөні
Жаратылыстану математикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қарастырылды
«компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы icon«Бекітемін» Жаратылыстану –математикалық Факультетінің деканы м о
Курс бағдарламасы типтік бағдарлама Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2006 жылы негізінде құрастырылған
«компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы icon«Бекітемін» Жаратылыстану және математика факультетінің деканы Медешова А. Б
«Астрофизика» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен 09. 262-2006 ҚР мемлекеттік білім стандарты және типтік оқу бағдарламасы негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница