Радиотехника және байланыс факультеті
Скачать 239.53 Kb.
НазваниеРадиотехника және байланыс факультеті
Дата конвертации08.02.2016
Размер239.53 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://kafedra.ucoz.kz/Docs/Sillabus/KAZ/8-050704_kz.doc


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

Радиотехника және байланыс факультеті
Компьютерлік технологиялар кафедрасы

«БЕКІТЕМІН»

РТБФ Деканы

____________Медеуов У. И.

«28 » тамыз 2009 ж.


КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Интернет-технологиялар пәні бойынша

050704 –Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына үшін


Оқу формасы: күндізгі

Барлығы: і кредит

Курс: төртінші

Семестр: төртінші

Барлық дәрісханалық сабақтар: 60

Дәріс: 30

Лабораториялық сабақтар: 30

Барлық дәрісханадан тыс сабақтар: 30

СӨЖ: 30

СОӨЖ : 45

Емтихан: төртінші семестр


Алматы 2009ж.

Курс бағдарламасын ҚР МЖСБ және мамандықтың квалификациялық сипатының мазмұнына, типтік бағдарламаға сәйкес Компьютерлік технологиялар кафедрасының доценты, техника ғылымының кандидаты Жунусов З. А., оқытушы Ельчибаева Р. Б. құрды.


«Компьютерлік технологиялар» кафедрасының мәжілісінде қаралды

«28 » тамыз 2009 ж. № 1 хаттама


Компьютерлік технологиялар кафедрасының меңгерушісі

ф-м.ғ.д., проф. Куралбаев З. К.


Оқытушылар туралы мәліметтер:

Жунусов Зангар Абильхасимұлы – Компьютерлік технологиялар кафедрасының доценты, т.ғ.к, жалпы еңбек стажы 31 жыл, білімі – жоғары, Қазақ политех институтытын энергетика факультетін ЭПП мамандығы бойынша бітірген, берілген пән 1997 жылдан бері оқытылып келе жатқан Программалаудың жаңа технологиялары пәнінің құрамына кіреді.

Ельчибаева Райгуль Балабанқызы Компьютерлік технологиялар кафедрасының оқытушысы, жалпы еңбек стажы 10 жыл, оның ішінде АЭжБИ-да 5 жыл, білімі – жоғары, ҚазҰТУ ЭЕМ мамандығын бітірген.


Офис: Компьютерлік технологиялар кафедрасы, АЭжБИ ауд.Б331.

Адрес: 480013, Алматы, Байтурсынұлы көшесі, 128, каб. Б331

Тел: 2606695

Факс: 926025

Е-mail: kkt.zangar@mail.ru 1. Пәннің мақсаты мен міндеттері

  1. Пәнді оқытудың мақсаты

“Интернет – программалау” пәнінің оқыту мақсаты студенттерге программалаудың жаңа бағытының ерекшеліктері мен қасиеттерін, соның ішінде Интернет – программалаудың, яғни қазіргі заманғы WEB – қосымшаларының аспаптық құралдары мен технологияларын өңдеуді оқып үйрету болып табылады.  1. Пәнді оқытудың міндеттері

 1. Негізгі түсініктерін, программалық қамтамасын, протоколдарды, Интернет қызметін, клиент-сервер технологиясын, Интернет - технологиясының негіздерін үйрету;

 2. WEB-беттерінің логикалық құрылымын, HTML (DHTML) - құжаттарын программалауды, JAVA және VBS-скриптерін, мультимедиялық WEB-беттерін, дизайн өңдеуді үйрету;

 3. Әртүрлі программалық құралдардың көмегімен WEB-беттері мен бұрыштарын құру және қызмет ету қабілетін оқып үйрену.
  1. Пререквизиттер

Берілген пәнді оқып үйрену үшін керек пәндер:

  • ақпараттану;

  • программалау технологиясы мен тілдері.
  1. Постреквизиттер


Берілген пән келесі пәндерді оқып үйренуде қолданылады:

  • интернет - технологиялары;

  • программалаудың жаңа технологиялары;

  • таратылған жүйелер технологиясы;

  • жасанды интеллект жүйелері.
 1. Студенттердің білімін бағалау жүйесі

Кесте 1

Бақылау түрлері бойынша рейтинг балдарын бөлу


Бақылау түрі

Балл

Қорытынды бақылау

40

Аралық бақылау

20

Ағымдық бақылау

40


Кредиттік технология арқылы оқытуда АЭжБИ барлық курстары мен барлық пәндері бойынша студенттердің білімін бірқалыпты және жүйелік бақылауын қамтамасыз ету үшін білімді рейтингілік бақылау қолданылады.

Пәннің қорытынды бақылау рейтингі 100 баллға тең. Сессия кезінде қорытынды бақылау емтитхан (ауызша), ол 40 балмен бағаланады және курстық жоба 20 балмен бағаланады.

Семестр кезінде 8-ші аптада бір аралық бақылау жазбаша түрде жүргізіледі, ол 20 балмен бағаланады.

Студенттің білімін бағалаудағы ағымдық бақылауға 6 лабораториялық жұмысты орындау жатады.

Ағымдық бақылаудың нәтижелерін тапсыру мерзімі пәннің бақылаудың барлық түрін өткізу бойынша күнтізбелік кестесінде (кесте 2) көрсетілген.

Кесте 2

«Интернет – программалау» пәнінде бақылаудың барлық түрін

өткізу бойынша күнтізбелік кестесі


Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бақы-лау түрлері

Л1

Л2

ӨЖ

Л3

Л4

КЖ

ӨЖ


Л5


Л6

ӨЖ

КЖ

Балл

3

3

7

3

3

10

7

3

4

7

10

Бақылау түрлері: Л –Лабораториялық жұмыс, КЖ – курстық жоба, ӨЖ - өзіндік жұмыс, АБ - аралық бақылау


Студент қорытынды бақылауға 30 рейтинг баллды жинаған жағдайда ғана жіберіледі. Ал қорытынды бақылау 20 балл жинаған жағдайда тапсырылады деп есептелінеді. Пәннің қорытынды бағасы шкала бойынша (3-кесте) анықталынады.


Кесте 3

Студенттердің білімінің бағасы

Баға

Әріптік

эквивалент

Процент бойынша %

Балл бойынша

Өте жақсы

А

95-100

4

А-

90-94

3,67

Жақсы

В+

85-89

3,33

В

80-84

3,0

В-

75-79

2,67

Қанағаттандырарлық

С+

70-74

2,33

С

65-69

2,0

С-

60-64

1,67

D+

55-59

1,33

D

50-54

1,0

Қанағаттандырарлықсыз

F

0-49

0


3 Пәннің мазмұны

«Интернет - программалау» пәнін оқып-үйрену міндетті түрдегі дәрістік (1 кредит) және лабораториялық жұмыс (1 кредит), сонымен қатар студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ және СОӨЖ) тұрады.

Тақырыптардың аты көрсетілген пәннің тематикалық жспары және сабақтың барлық түрі бойынша академиялық сағаттары (тақырыптары бойынша) 4-кестеде көрсетілген.


Кесте 4

Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

Тақырып атаулары

Академиялық сағаттар саны

Дәрістер

Лабораториялық жұмыстар

СОӨЖ

СӨЖ

1. WEB - программалауға кіріспе

1.1 Интернеттің даму тарихы.

1.2 WWW жұмысының негізі

2
2

2

2. HTML – базалық технология

2.1 Өлшеуіш тілдері HTML. Синтаксис.

2.2 Негізгі тегтер. Мәтінді енгізу. Font элементі. Гиперсілтемелер. Бейнелер.

2.3 Мультимедиа: аудио- және бейне клиптер және олардың қолданылуы. Фреймдер. Формалар. Форма элементтерінің түрлері.

5

4

10

10

3. Dynamic HTML

3.1 CSS стилінің каскадты кестелері.

3.2 Объектті модель және коллекциялар. Жаңалықтар моделі.

3.3 Фильтрлер.

5

4

10

10

4. JavaScript – клиентті сценарийлар тілі

4.1 JavaScript: сценарийлерді құру, басқару құрылымдары және функциялар.

4.2 JavaScript: массивтер, объектілер

3

7

8

8

Барлық сағат

15

15

30

30
  1. Дәрістік сабақтар және оладың мазмұны


Тақырыптың аталуы

Дәрістік сабақтардың мазмұны және жоспары

Көлемі, сағ

1

2

3

4

1

WEB - программалауға кіріспе


1.1 Интернеттің даму тарихы.

Кіріспе. ARPANET желісі. TCP/IP протоколдарының пайда болуы. Коммуникациялық АҚ мен ПҚ құрылуы.

1.0

1.2 WWW жұмысының негізі

Кіріспе. WWW пайда болу тарихы. Клиент-сервер технологиясы. Қарау программалары (браузерлер). Web – серверлер.

URL. Домендік есім. IP – адрес.

1.0

2

HTML – базалық технология


2.1 Өлшеуіш тілдері HTML. Синтаксис.

Өлшеуіш тілдерінің берілуі. SGML. HTML – өлшемнің негізгі тілі. HTML –құжатының құрылымы. Тегтер (элементтер), атрибуттар, комментарии. Escape – тізбектелуі.

1.0

2.2 Негізгі тегтер. Мәтінді енгізу. Font элементі. Гиперсілтемелер. Бейнелер.

Параграфтар, жолдар, тақырыптар, тақырыпшалар, HTML – құжатындағы, фрагменттер. Тізімдер. Кестелерді пайдалану. Гиперсілтемелер.

Графикалық компоненттердің белгіленуі және оларды құжатқа орналастыру. Карта бейнелеулер. Желілік графикалық форматтар.

2.0

2.3 Мультимедиа: аудио- және бейне клиптер және олардың қолданылуы. Фреймдер. Формалар. Форма элементтерінің түрлері.

Аудио және видеофайлдар форматтары. Құжатқа енгізу тәсілдері.

Беттердің фреймдік берілуі

Форманың белгіленуі
тегі және оның атрибуттары. Форма элементтерінің түрлері және олардың типтері.

2.0

3

Dynamic HTML


3.1 CSS стилінің каскадты кестелері.

Тұрғызылған стильдік безендірулер, style атрибуты. Стильдер кестесі

Похожие:

Радиотехника және байланыс факультеті iconРадиотехника және байланыс факультеті
Курс бағдарламасын Қр мжсб және мамандықтың квалификациялық сипатының мазмұнына, типтік бағдарламаға сәйкес Компьютерлік технологиялар...
Радиотехника және байланыс факультеті icon«инженерлік кибернетика» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы
Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (госо-2006ж.), 050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының оқу...
Радиотехника және байланыс факультеті icon«компьютерлік технологиялар» кафедра сы бекітемін радиотехника және байланыс
Оқу жоспары мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (госо-2006ж.), 050704 «Есептеу техникасы және программалық қамтама»...
Радиотехника және байланыс факультеті icon1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Металлургия, машинажасау және көлік факультеті
Радиотехника және байланыс факультеті icon«компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекітемін радиотехника және байланыс факультетінің деканы
Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (госо-2006ж.), 050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының оқу...
Радиотехника және байланыс факультеті icon«6M060500 ядролық физика» мамандығы бойынша
Ядроның байланыс энергиясы. Меншікті байланыс энергиясы. Ядроның байланыс энергиясының жартылайэмпирикалық Вейцзеккер формуласы....
Радиотехника және байланыс факультеті iconӘл- фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті География және табиғатты пайдалану факультеті Энергоэкология кафедрасы
Экология ғылымының анықтамасы, мақсат, міндеттері, басқа ғылымдармен байланыс. Экологияның табиғатты қорғау функциясы
Радиотехника және байланыс факультеті iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығының (тарының) студенттеріне арналған
Радиотехника және байланыс факультеті icon6M071900- радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Координат жүйелері. Векторлық және координаттық формаларда материялық нүктенің орын ауыстыруын, жылдамдығын және үдеуін сипаттау....
Радиотехника және байланыс факультеті iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Амренова Дана Темирболатовна, «Радиотехника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушысы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы