Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Скачать 115.93 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации08.02.2016
Размер115.93 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/96745.doc

Әдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/41БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректорі

_________Н.Э. Пфейфер

20___ж. «__»__________


Құрастырушы: ______________доцент Ли Р. С., аға оқытушы Амеркулова А.С.

«Есеп және аудит» кафедрасы«Қаржылық есеп I» пәні бойынша


050508, 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған

құрстық жұмысына

әдістемелік құсқаулар


Кафедра отырысында ұсынылды

20___ж. «___»_____________№_____Хаттама


Кафедра меңгерушісі _______А.Ж.20__жылдың «___»________


Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20___ ж. «____»______________ №_____Хаттама


ОӘК төрағасы _______________ Темиргалиева А.Б. «__»____20___ ж.


МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________А. А. Варакута 20__ ж. «___» _______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20___ ж. «__»_________№__ХаттамаӘдістемелік ңұсқаулардың титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/40Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіС.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Есеп және аудит кафедрасы
«Қаржылық есеп I» пәні бойынша

5В050800, 050508 «Есеп және аудит» мамандығының

студенттеріне арналған курстық жұмыстарына

ӘДІСТЕМЕЛІК ҢҰСҚАУЛАР


Павлодар


1 Жалпы нұсқаулықтар


1.1 Курстық жұмыстардың мақсаттары мен міндеттері


Курстық жұмыстың мақсаты – студенттердің пәнді зерттеу барысында алынған теориялық білімдерін бекіту, сонымен қатар теорияның есепті ұйымдастырудағы тәжірибелік қолдануы.

Курстық жұмыстың міндеті – студент өздік түрде қаржылық есептің бір тарауын зерттеу тиіс.

Жұмысты орындау барысында студент таңдаған тақырыптың теориялық негіздерін, негізгі құралдар, материалдық-өндірістік босалқылар, материалдық емес активтер, қаржылық инвестициялар, ақша қаражттар, есеп айрысулар есебі бойынша мәселелерді шешудің шетел тәжірибесін терің зерттеу тиіс.

1.2 Курстық жұмыстың мазмұныКурстық жұмыс студенттер өндірістік тәжірибе өткен кәсіпорындардың бухгалтерлік есеп және есепнама мәліметтері негізінде, сонымен қатар кәсіпорындар мен басқа ұйымдардың есептік саясатын реттейтін іс-әрекет етіп тұрған нормативтік құжаттардың негізінде орындалады.

Курстық жұмыстың мазмұнына кіреді:

1) түсініктеме хат;


2.1) кіріспе;

2.2) тарау 1. Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы, таңдаған тақырып саласындағы есептік саясаты;

2.3) тарау 2 Курстық жұмыстың тақырыбы;

2.4) қортынды;

2.5) пайдаланған әдебиеттер тізімі;

2.6) қосымшалар;

2.7) А3 форматтағы үш суреттен тұратын графикалық бөлім

1.3 Курстық жұмысты рәсімдеу ережелері


Түсініктеме хат МИ ПГУ 4.01.3-09 талаптар бойынша рәсімделеді.


2 Курстық жұмыстардың тақырыптары

1 кәсіпорында бухгалтерлік есептің құрылу негіздері:

  • бухгалтерлік есептің функциялары мен құрылымдары;

  • қаржылық есептің объектілері;

  • бухгалтерлік есептің міндеттері.

2 Негізгі құралдарды келіп түсуу мен шығарудың есебі

   • негізгі құралдардың жіктелуі;

   • негізгі құралдардың бағалануы;

   • негізгі құралдардың талдау есебінің ұйымдастыру;

   • негізгі құралдардың синтетикалық есебі;

   • негізгі құралдардың тозу есебі.

3 Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жалдың есебі:

  • жалға алынған негізгі құралдар жылжуының есебі;

  • жалға алынған негізгі құралдардың баланстан тыс есебі;

  • ұзақмерзімге жалға берілген негізгі құралдардың есебі.

4 Материалдық емес активтердің есебі және амортизация:

  • материалдық емес активтер және олардың сипаттамасы;

  • материалдық емес активтердің бағалануы;

  • материалдық емес активтер есебінің ерекшеліктері;

  • материалдық емес активтер тозуының есебі.

5 Қоймадағы қорлар есебі:

  • қоймадағы есебі;

  • номенклатура-ценник;

  • қорлар сақтаудың ұйымдастыру;

  • материалдық қорлардың қайта бағалауы;

  • қорларды түгендеу

 1. Қорлар бухгалтериядағы есебі.

  • қорлардың жіктелуі;

  • материалдардың өзіндік құны мен құрам элементтер;

  • қорлар бағалау әдістері;

  • қорлардың қайта бағалауы;

  • қорларды келіп түсуі мен дайындау есебі;

  • 6 журнал-ордерді жүргізу тәртібі

7 Еңбек ақы бойынша қызметкерлермен есеп айрысу есебі:

  • тарификация, еңбек ақының түрлері, еңбек ақының нысандары және жүйелері;

  • еңбек ақының құжаттық рәсімделуі;

  • еңбек ақыны есептеу және ұсталымдар;

  • еңбек ақының синтетикалық есебі.

8 Негізгі құралдардың тозу және жөндеу есебі

  • амортизацияны есептеу әдістері;

  • негізгі құралдар тозудың синтетикалық есебі;

  • негізгі құралдардың жөндеу түрлері;

9 Есеп айырысу шот және арнау шоттары бойынша ақша қаражаттарының есебі

 • есеп айырысу шотты ашу;

 • ақшасыз есеп нысандары;

 • банкте арнаулы шоттардың түрлері;

 • есеп айырысу шот және арнау шоттары бойынша ақша қаражаттарының синтетикалық есебі

10 Ақша және ақша баламаларының есебі

 • ақша және ақша баламалары;

 • ақшаның ағымдағы және келешек құндары;

 • ақша қаражаттарының қозғалысының құжаттарынынң рәсімдеу;

 • ақша қаражаттарынынң синтетикалық есебі;

 • ақша қозғалысы бойынша есеп;

11 Шетел валютасындағы ақша қаражатының есебін

 • валюта шотын ашу тәртібі;

 • шетел валютасындағы ақша қаражатының есебін ұйымдастыру ерекшеліктері;

 • шетел валютада жасалатын операциялардың синтетикалық есебі;

 • курстық айырмалардың есебі.

12 Корпорациялық табыс салығының есебі

 • жалпы жыл табысының қалыптасу;

 • жалпы жыл табысының шегерімдердің есебі;

 • салық табысының есебі;

13 Бюджетпен салықтар бойынша есеп айрысу есебі (корпорациялық табыс салықтан басқа)

 • қосылған құн салығы бойынша міндеттемелерді есептеу;

 • әлеуметтік салық бойынша міндеттемелерді есептеу;

 • акциздер бойынша міндеттемелерді есептеу;

 • мүлік салығы бойынша міндеттемелерді есептеу;

 • көлік құралдарына салынатын салық бойынша міндеттемелерді есептеу.

14 Қаржылық есептілік: бухгалтерлік баланс

 • қаржылық есептіліктің құрылымы;

 • қаржылық есептілікті құрастыру бойынша дайындау жұмысы;

 • бухгалтерлік баланс: түрлері, құрылымы, құру тәртібі

15 Қаржылық есептілік: табыстар мен шығындар туралы есеп

 • қаржылық есептіліктің құрылымы;

 • қаржылық есептілікті құрастыру бойынша дайындау жұмысы;

 • табыстар мен шығындар туралы есеп: құру тәртібі

16 Қаржылық есептілік: ақша қозғалысы туралы есеп

 • қаржылық есептіліктің құрылымы;

 • қаржылық есептілікті құрастыру бойынша дайындау жұмысы;

 • ақша қозғалысы туралы есеп: құрылымы, құру әдістері

17 Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айрысу есебі:

 • шаруашылық келісім-шарттардың түрлері;

 • жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айрысу бойынша операциялардың құжаттық рәсімделуі;

 • жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айрысулардың синтетикалық және аналитикалық есебі;

 • берілген авнстардың есебі.

18 Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу бойынша есебі

 • шаруашылық келісім-шарттардың түрлері;

 • сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу бойынша операциялардың құжаттық рәсімделуі;

 • сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу бойынша синтетикалық және аналитикалық есебі;

 • алынған авнстардың есебі.

19 Есеп беруге тиісті тұлғалармен есеп айрысу есебі:

 • есеп беруге тиісті тұлғалар: түсінігі және оларды бекіту тәртібі;

 • есеп беруге тиісті тұлғаларға ақша қаражаттарын беру тәртібі;

 • есеп беруге тиісті сомаларды пайдалану туралы есепті құрастыру тәртібі;

 • есеп беруге тиісті тұлғалармен есеп айрысу есебінің синтетикалық және аналитикалық есебі.

20 Күмәнді дебиторлық берешектің есебі:

 • күмәнді дебиторлық берешектің жіктелуі;

 • пайдалы мерзімі бойынша дебиторлық берешектің топтастыру;

 • күмәнді борыш бойынша рерзертерді кұру;

 • күмәнді дебиторлық берешектің синтетикалық есебі;

21 Негізгі қызмет бойынша қаржылық нәтижелердің есебі

22 Негізгі емес қызмет бойынша қаржылық нәтижелердің есебі

23Төтенше жағдайдан және токтату операциялардан түске табыстар мен кірістердің есебі

24 Қаржылық инвестициялардың және бағалы қағаздардың есебі

25 Меншік капитал есебі

26 Несие және займ бойынша есебі


3 Курстық жұмыстың тарауларын орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар


Кіріспе 1-2 беттен тұрады және курстық жұмысты әзірлегеннен кейін жазуды ұсынылады. Осында таңдаған тақырыптың актуалдығы, таңдаған тақырып бойынша курстық жұмыстың негізгі мақсаттары мен мазмұны ашылып көрсетілу тиіс.

Бірінші тарау.

Бірінші тарау «Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы, таңдаған тақырып саласындағы есептік саясаты» деп аталады және оның көлемі 10-15 беттен тұру қажет, онда келесі мәліметтер көрсетіледі:

 • кәсіпорындағы бухгалтерлік есептің жағдайы мен бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуы туралы, сонымен қатар заңдылық мәртебесі, іс-әрекет түрлері, шығарылатын өнім түрлері (қызметтері), цехтардың құрымы, өндірістің типі, микро ортаның сипаттамасы (жеткізушілер, тұтынушылар, бәсекелестер) болу керек;

 • бухгалтерияның кәсіпорынның ұйымдастыру құрылысындағы орны туралы, бухгалтерияның құрысы және оның негізгі функциялары туралы;

 • есептің таңдаған тарауының жалпы бухгалтерлік есеп жүйесінде және кәсіпорын іс-әрекетінде басқару шешімдерін қабылдау процесіндегі мәні.

Бұл тарау студент тәжірибе өткен нақты кәсіпорынның (ұйымның) материалдары бойынша жазылады.

Бірінші тарау бойынша графикалық бөлім бухгалтерияның суреті түрінде, есептің таңдаған тарауының кәсіпорынды басқарудың басқа функцияларымен өзара байланысы суреті түрінде болуы мүмкін.
Екінші тарау.

Екінші тараудың көлемі 25-30 бет, онда курстық жұмыстың тақырыбы ашып көрсетіледі. Бұл тарауда кәсіпорынның есептік саясатын әзірлеудің теориялық дәлелдемесі, сонымен қатар, есептің таңдаған тарауы бойынша есептік саясаты қарастырылу тиіс. Таңдаған тақырыпқа және зерттелген арнайы мен нормативтік әдебиетке сәйкес, студент өздік түрде екінші тараудың жоспарын әзірлейді және оны жетекшісімен мақұлдайды. Осы тарауды орындау барысында міндетті түрде тәжірибе өткен уақытта жиналған материалдарды пайдалану болып табылады.

Мысал 1 « Негізгі құралдардың есебі және олардың бағалануы» тақырыбы бойынша үлгі жоспар:

- негізгі құралдар есебі саласындағы нормативтік база және есептік саясат;

- негізгі құралдар жылжуы бойынша операциялардың құжаттық рәсімделуі, негізгі құралдардың синтетикалық және аналитикалық есебі;

- негізгі құралдар тозуының және жөндеуінің есебі;

- негізгі құралдарды түгендеу және қайта бағалау

Мысал 2 «Еңбек ақы бойынша қызметкерлермен есеп айрысу есебі» тақырыбы бойынша үлгі жоспар:

- еңбек ақы есебінің нормативтік базасы;

- зерттелген кәсіпорындағы еңбек ақы нысандары және жүйелері;

- еңбек ақы есебінің құжаттық рәсімделуі;

- еңбек ақы есебінің синтетикалық және аналитикалық есебі;

- есептілік

Мысал 3 «Тауарлы-материалдық қорлардың есебі» тақырыбы бойынша үлгі жоспар:

- материалдық қорлар есебі саласындағы есептік саясат;

- материалдық қорлар жылжуының есебі бойынша құжатнама;

- материалдық қорлардың синтетикалық және аналитикалық есебі;

- ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы және материалдық қорлар бойынша есептілік;

- екінші тарау бойынша графикалық бөлім шоттар корреспонденцияларының үлгісі, жіктеу кестелері түрінде; таңдаған тақырып бойынша есептің дәйектілігін және мазмұның сипаттайтын үлгілердің, есептік саясат бойынша суреттер түрінде ұсынылу тиіс.


Әдебиет

Негізгі

 1. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарты. Перевод полного официального текста МСФО, действующих в ЕС по состоянию на 1 января 2007 года М.: Аскери, 2007 г.

 2. Гершун А.М. и др. Учет по Международным стандартам: учеб. Пособие.- изд. М.: - Фонд развития бухгалтерского учета, 2006 г.

 3. Тулешова Г.К. Учет и отчетность по международным стандартам. Алматы, 2005 г.

 4. Палий В.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности. – Москва: ИНФРА-М, 2006 г.

 5. 06.07.2007ж ҚР Қаржы министрлігінің № 184 бұйрығы «Қаржылық есептілікті және депозитарийлерді ұсыну ережелерін бекіту туралы».

 6. Ф.С. Сейдахметова «Қазіргі замандағы бухгалтерлік есеп» Алматы 2008ж.

 7. С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

 8. Қ.К. Кеулімжаев, Н.А. Құдайбергенов «Бухгалтерлік есеп: теориясы және негіздері» Алматы, Экономика, 2006ж.

 9. Қ.К. Кеулімжаев, Н.А. Құдайбергенов «Бухгалтерлік есеп: теориясы және негіздері» Алматы, Экономика, 2006ж.

 10. Ә.Әбдіманапов «Бухгалтерлік және қаржылық есеп беру принциптері» Алматы, Экономика, 2006ж.

 11. С.Т.Миржакыпова, Г.Н. Аппакова и др. Основы бухгалтерского учета по МСФО.-Алматы: Экономика, 2009г.

 12. М.А.Вахрушина, Л.А. Мельникова Международные стандарты финансовой отчетности. Омега-Л, 2009г.


Қосымша

 1. Терехова В.А. Международные и национальные стандарты учета и финансовой отчетности. – Москва: «Питер», 2003г.

 2. Нидлз Б., Андерсон Х. и др. Принципы бухгалтерского учета. М., 2002 г.

 3. В.Л. Назарова «Шаруашылық субьектілердегі бухгалтерлік есеп». Учебник. Алматы,2003ж.

 4. К.К. Кеулимжаев и др. «Финансовый учет» Алматы, 2003г.

 5. Г.К.Тулешова «Финансовый учет в соответствии с международными стандартами» (часть 1,2) Алматы, 2003г., 2005г.

Похожие:

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница