Қабылдау емтиханының СҰРАҚтары мамандықтар: «6М050600-Экономика»
Скачать 288.2 Kb.
НазваниеҚабылдау емтиханының СҰРАҚтары мамандықтар: «6М050600-Экономика»
страница1/3
Дата конвертации06.02.2016
Размер288.2 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.pavlodarlibrary.kz/file/method/azamattik.doc
  1   2   3
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Бекітемін

ҚжЭИ директоры м.а., Абай ат. ҚазҰПУ

_________________ Тилеубергенов Е.М.

«____» ______________________2015 ж.
ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫНЫҢ СҰРАҚТАРЫ


МАМАНДЫҚТАР: «6М050600-Экономика»

«6М050700-Менеджмент»

«6М050800-Есеп және аудит»

«6М050900-Қаржы»

«6М051100-Маркетинг»


Алматы, 2015


Құрастырушылар:


1. «6М050600-Экономика» мамандығы бойынша -э.ғ.к., доцент Азбергенова Р.Б.;

2. «6М050700-Менеджмент» және «6М051100-Маркетинг» мамандықтары бойынша - э.ғ.к., доцент Джубалиева З.У.;

3. «6М050800-Есеп және аудит» мамандығы бойынша -э.ғ.к., доцент Барышева С.К.;

4. «6М050900-Қаржы» мамандығы бойынша -э.ғ.к., доцент Пралиева С.Ж.


Экономика және бизнес кафедрасының мәжілісінде талқыланып, қабылданды, № ___ хаттама, «___» ___________ 2015 ж.


Кафедра меңгерушісі:

___________

Иманбердиев Б.Д.


ҚжЭИ директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары


___________


Канабекова М.А.


Емтиханының сұрақтары Құқық және экономика институтының Ғылыми кеңесінде бекітілді, № ___ хаттама, «___» ___________ 2015 ж.


6М050600 -Экономика Мамандығы бойынша


«Кәсіпорын экономикасы» пәні

 1. Қазақстан Республикасы экономикасының қазіргі кездегі салалық құрылымы.

 2. ҚР 2015 жылға дейінгі индустриалық – инновациялық саясатының мазмұны

 3. Экономиканы мемлекеттік реттеудің экономикалық тетіктері

 4. Кәсіпорын: түсінігі, міндеттері, функциялары және қызмет ету қағидалары

 5. Кәсіпорындардың жіктелуі

 6. Өндіріс тиімділігінің мәні және көрсеткіштері

 7. Кәсіпорынның өтімділік және қаржы тұрақтылық көрсеткіштері

 8. Таза ағымдық құн және табыстың ішкі нормасы көрсеткіштерін сипаттамасы

 9. Кәсіпорынның негізгі қорларының экономикалық мәні, олардың құрамы және құрылымы.

 10. Негізгі қорлардың амортизациясы және тозуы.

 11. Негізгі өндірістік қорларды бағалау әдістері

 12. Амортизацияны есептеу әдістемелер: біркелкі, өндірістік, жеделдетілген

 13. Негізгі капиталды пайдалану көрсеткіштері.

 14. Кәсіпорынның материалдық емес активтер: түсінігі, түрлері.

 15. Шикізат және отын-энергетикалық ресурстар түсінігі және жіктелуі.

 16. Айналым капиталы: оның құрамы және құрылымы.

 17. Айналым капиталын қаржыландыру көздері.

 18. Кәсіпорынның айналым қаржыларды пайдалануды жақсартудың негізгі бағыттары.

 19. Кәсіпорынның еңбек ресурстары, олардың құрамы және құрылымы

 20. Еңбек өнімділік және оны есептеудің әдістері.

 21. Еңбек ақы төлеу нысандары және жүйесі

 22. Еңбек ақының тарифсіз жүйесі.

 23. инвестициялар: мәні мен түрлері.

 24. Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын бағалау әдістемесі.

 25. Шығындар түсінігі, түрлері және құрамы, тұрақты және өзгермелі шығындар.

 26. Өнімнің өзіндік құнына кіретін шығындар

 27. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі: түсінігі және бағалау көрсеткіштері

 28. Өнім сапасы: түсінігі және көрсеткіштері

 29. Кәсіпорын қаржысының түсінігі және функциялары

 30. Кәсіпорынның қаржы жағдайын талдау әдістемесі.


«КӘСІПКЕРЛІК» ПӘНІ

  1. Кәсіпкерліктің мәні, мақсаттары мен міндеттері

  2. Кәсіпкерлік: түрлері мен нысандары

  3. Кәсіпкерліктің ұйымдық – құқықтық және ұйымдық – экономикалық нысандары

  4. Кәсіпкерлік (шаруашылық) тәуекелдің мәні мен көздері.

  5. Тәуекелдер мен жоғалтулардың түрлері, олардың түрлері

  6. Тәуекелді басқару әдістері.

  7. Тәуекелділікті бағалау әдістері: статистикалық, эксперттік, есептеу-аналитикалық.

  8. Тәуекелділікті басқару процесі.

  9. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау процесі

  10. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау түрлері.

  11. Бизнес-жоспарды құру тәртібі және әдістемесі

  12. Бизнес-жоспар: мәні және мазмұны

  13. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көздері.

  14. Кәсіпкердің қаржы ресурстарын жоспарлау.

  15. Кәсіпкерлік мәмілелерді несиелендіру.

  16. Еңбек ұжымының қалыптасуы.

  17. Кәсіпкерлік қызметте еңбек ресурстарын жоспарлау.

  18. Еңбекті нормалау: еңбек нормаларының түрлері

  19. Кәсіпорында еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру

  20. Кәсіпкерлік мәмілелер және олардың түрлері

  21. Келісім-шарттың негізгі түрлері және оның мазмұны.

  22. Сату және сатып алу келісім-шарттарын жасауға қойылатын талаптар.

  23. Келісім-шарттарының негізгі бөлімдері.

  24. Кәсіпкерлік қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесі.

  25. Кәсіпкерлік қызметті экономикалық бағалаудың мақсаттары мен міндеттері

  26. ҚР шағын кәсіпкерлік субъектілеріне салық салу ерекшеліктері

  27. Франчайзингтік жүйе кәсіпкерлік қызметті дамытудың бағыттарының бірі ретінде

  28. ҚР әлеуметтік – кәсіпкерлік корпорациялардың құрылуы мен қызмет етуі

  29. Лизинг, оның мәні және түрлері. Қазақстанда лизингтің даму перспективасы

  30. ҚР бизнес – инкубаторлардың қызмет ету ерекшеліктері


«МИКРОЭКОНОМИКА» ПӘНІ

 1. Микроэкономиканың пәні және объектілері

 2. Позитивті және нормативті микроэкономика

 3. Позитивті микроэкономиканың әдістері

 4. Нормативті микроэкономика бойынша модельдеу

 5. Сұраныс және сұраныс заңы

 6. Сұраныс заңынан ауытқу Гиффен парадоксы және Вебленнің әсері

 7. Ұсыныс және ұсыныс заңы

 8. Ұсыныстың бағадан тыс факторлары

 9. Нарықтық тепе теңдік және оның қозғалысы

 10. Нарықтық тепе теңдіктің тұрақтылығы

 11. Салықтар, дотациялар мен тұрақты бағалардың нарықтық тепе теңдікке әсері

 12. Икемділік түсінігі және баға мен табыс бойынша икемділік

 13. Баға бойынша сұраныс икемділігінің факторлары. Ер коэффициенті

 14. Тұтынушылық іс-әрекет теориясын қолдану және оның негізгі шарттары

 15. Тұтыну түсінігі, ұтымдылық пен пайдалылық

 16. Пайдалылықты анықтаудың сандық және реттілік тәсілдері

 17. Кемімелі шекті пайдалылық заңы

 18. « Табыс-тұтыну » қисығы. Энгель қисығы. «Баға-тұтыну» қисығы .

 19. Жеке және қоғамдық шығындар

 20. Қысқа мерзімді кезеңдегі фирманың шығыстары: жалпы, тұрақты, өзгермелі, орташа, шекті

 21. Ұзақ мерзімді кезеңдегі фирманың шығыстары

 22. Жетілген бәсеке нарығының негізгі сипаттамасы.

 23. Бәсекелес фирма және оның қысқа, ұзақ мерзімді кезеңдегі тепе теңдігі

 24. Пайданы максимизациялау және шығыстарды минимизациялау шарты

 25. Өндіріс факторлары нарығының функциялары мен ерекшеліктері

 26. Шекті табыстылық және шекті шығыстар

 27. Өндіріс факторларының ұсынысы. Ресурстар ұсынысының икемділігі.

 28. Өндіріс факторлары нарығындағы тепе теңдік

 29. Жеке және қоғамдық игілік

 30. Теріс және оң сыртқы әсердегі өндіріс6М050700-МЕНЕДЖМЕНТ Мамандығы бойынша


«МЕНЕДЖМЕНТ» ПӘНІ

 1. Менеджменттің теориялық және әдістемелік негіздері

 2. Басқарушылық қарым - қатынас және менеджмент.

 3. Менеджменттің заманауи концепциясы. Заманауи менеджменттің әлеуметтік экономикалық негіздері.

 4. Шаруашылық жүргізуші ұйымның субьекті ретіндегі түсінігі және ұйымның жалпы мінездемесі.

 5. Ресми және бейресми ұйымдар.

 6. Коммерциялық және комерциялық емес ұйымдарды басқару: салыстырмалы мінездеме, айырмашылығы мен сәйкестілігі

 7. Басқарудың объектісі мен субьектісі.

 8. Ұйым қоршаған орта элементі ретінде.

 9. Ішкі және сыртқы орта бизнесті стратегиялық талдаудың құраушысы ретінде.

 10. Өндірісті басқару жүйесіндегі басқару субьектісінің белсенді рөлі.

 11. Сыртқы талдау.

 12. Сыртқы орта түсінігі.

 13. Сыртқы ортаның маңызы және ұйымның экономикалық өсуі мен қызмет етуіне әсері.

 14. Сыртқы орта сипаттары: факторлардың өзара байланысы, орта күрделілігі, ортаның жылжымалылығы, ортаның анықталмағандығы.

 15. Ұйымға әсер ететін сыртқы күштер: әлеуметтік (демографиялық, мәдениет, этика, дәстүр, дін және т.б.), саяси (федералды, аймақтық және жергілікті заңдар), экономикалық (коньюктура, бәсекелестер, технология нарығының тенденциясы және т.б.).

 16. Коммуникациялық үрдіс компанияның мақсаттары және оларға жетудің арасындағы байланысты қамтамасыз ететін стратегиялық басқарудың негізі ретінде.

 17. Стратегиялық басқару және стратегиялық шешім.

 18. Стратегиялық басқару басқарудің стилі ретінде.

 19. Стратегиялық басқару ақпараттық үдерісте негізделген байланыс үрдісі ретінде және шешім қабылдау мен жоспарлау үрдісі ретінде.

 20. Стратегиялық басқарудың компоненттері: байланыс, ақпарат, шешім қабылдау, микрожоспарлау, жүзеге асыру.

 21. Стратегиялық басқару үрдісінің негізгі мақсаттары.

 22. Динамикалық стратегия тұрақты бәсекелік басымдықтың көзі ретінде.

 23. Бизнес ортаны талдау.

 24. Динамикалық стратегия тұрақты бәсекелік басымдықтың көзі ретінде. Бизнес ортаны талдау.

 25. Стратегияны құрастыру

 26. Бәсекелестік стратегиясы.

 27. Тұрақты бәсекелестік басымдықты қалыптастыру

 28. Лидерліктің нәтижелілігі.

 29. Стратегиялық лидерлік.

 30. Ұйымдастыру қызметі.

 31. Ұйымдастыру қызметінің мағынасы.

 32. Басқару іс әрекетін ұйымдастырудың ерекшеліктері мен түрлері.

 33. Ұйымдастырушылық инновациялар.

 34. Персоналды, білімді басқару, тұтынушы мен серіктестікті ұйымдастыру, өнімді бөлу сияқты жаңа ұйымдастыру әдістері арқылы кәсіпорын жұмысының бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

 35. Ұйымдастырудың тиімділігін және икемділігін қамтамасыз ету.

 36. Жоспарлау қызметі.

 37. Стратегияны жүзеге асыру үрдісін басқару.

 38. Тактикалық жоспарлау.

 39. Тактикалық жоспарлауды әзірлеу мінездемесі мен процедуралары.

 40. Ынталандыру түciнігi, оның маңызы мен эволюциясы.

 41. Ынталандырудың қaзipгi теориялары.

 42. Ынталандыру және белсеңдіру.

 43. Ынталандырудың басты және екінші ретті факторлары.

 44. Ынталандырудың басты және екінші қажеттіліктері.

 45. Қажеттіліктер және ынталандырушы ic-әрекеттер.

 46. Басқару қызметінің этикасы және мәдениеті.

 47. Ұйымдастырудың әлеуметтік мәдени тәсілі.

 48. Ұйымдастырушылық мәдениет ғылымының пайда болуы, эволюциясы және тәжірибесі.

 49. Ұйымдастырушылық мәдениет түсінігі және оның ұйымдастырушылық құбылыспен байланысы.

 50. Еңбек өнімділігі ұйым қызметінің тиімділігін қамтамасыз етудің көрсеткіші ретінде.

 51. Өнімділік мәселелеріне кешенді тәсіл.

 52. Инновация және инновациялық үрдіс.

 53. Инновациялық үрдіс басқару объектісі ретінде. Инноввациялық стратегия.

 54. Дағдарысқа қарсы басқарудың функциялары және факторлары.

 55. Дағдарысқа қарсы басқарудың түрлері.

 56. Дағдарысқа қарсы басқарудың проблемалары.

 57. Тұрақсыздықтың алдын алу.

 58. Дағдарысқа қарсы реттеудің негізгі ескертуші іс-шаралары.

 59. Инновациялық тиімділік.

 60. Инновациялық қызметтегі тәуекел.


«ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ» ПӘНІ

 1. Ұйымның қызметін басқарудағы персоналды басқару және оның рөлі.

 2. Персоналды басқарудың мәні.

 3. Персоналды басқару философиясының түсінігі.

 4. Ұйым философиясының және персоналды басқару философиясының байланысы. Персоналды басқару тұжырымдамасының дамуы.

 5. Персоналды басқарудың қағидалары.

 6. Персоналды басқару қағидаларын анықтаудағы заманауи көзқарас.

 7. Персоналды басқарудың әдістері: әкімшілік, экономикалық, әлеуметтік-психологиялық

 8. Кадрлық қызметті басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы және оның сипаттамасы.

 9. Республикадағы кәсіпорындарда кадр саясатын қалыптастырудағы персонал қызметінің функциялары.

 10. Кадрлық қызметтің қалыптасуы мен дамуындағы ұйымның салалық және де басқа спецификалық ерекшеліктерін есепке алу

 11. Персонал қызметі және оның қызмет етуіне қойылатын негізгі талаптар

 12. Кадрлық саясаттың мәні және бағыттары.

 13. Кадрлық саясат және оның құрамдас элементтері.

 14. Кадрлық саясаттың түрлері.

 15. Ашық және жабық кадрлық саясатты талдау.

 16. Кадрлық саясатты жүргізуге әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар.

 17. Дағдарыс жағдайындағы кадрлық саясат

 18. Персоналды стратегиялық басқарудың мәні.

 19. Персоналды стратегиялық басқарудың мақсаттары мен қағидалары.

 20. Ұйым стратегиясымен персоналды басқару стратегиясының өзара байланысы.

 21. Ұйымда персоналды басқару стратегиясын қалыптастыру.

 22. Ұйымдағы персоналды басқару стратегиясын жүзеге асыру үдерісі

 23. Кәсiпорынның жоспарлау жүйесiндегі персоналды жоспарлаудың орны.

 24. Әртүрлi нышан мен персоналды жоспарлау түрлерiн классификациялау.

 25. Кадрлық жоспарлаудың негізгі кезеңдері: жұмыс күшіне қажеттіліктерді жоспарлау, жұмыс күшін тарту мен босату, кадрлардың біліктілігін арттыру және қолдана білу, кадр құрамының сақталуы

 26. Персонал маркетингінің түсiнiгі. Персонал маркетингiнiң мiндеттерi.

 27. Персонал маркетингiнiң негізгі бағыттары. Персонал маркетингiнiң бағыттарын анықтайтын сыртқы және iшкi факторлар.

 28. Персоналды жинақтау түсінігі.

 29. Персоналды тарту көздері, олардың артықшылықтары мен кемшiлiктерi.

 30. Персоналды тарту әдістері. Кәсіби бағыттаудың түсінігі жене кәсіби бағыттау жұмыстарының негізгі түрлері.

 31. Бейімдеу түсінігі және мәні. Бейімдеудің мақсаттары мен олардың сипаттамалары. Бейімдеудің бағыттары.

 32. Персоналды оқыту үдерісінің мәні.

 33. Персоналды оқыту әдістері және олардың сипаттамалары.

 34. Оқыту үдерісінің жалпы тізбегінің жалғасы

 35. Іскерлік мансап түсінігі.

 36. Персоналды басқару жүйесіндегі мансаптың орны

 37. Кадрлық резервтің мәні мен қажеттілігі.

 38. Кадрлық резервті қалыптастыру тәртібі

 39. Еңбек ақы мотивация формасы ретінде.

 40. Персоналдың біліктілігі мен еңбек ақысы


«БИЗНЕСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ» ПӘНІ

 1. «Бизнес» және «кәсіпкерлік» түсініктері.

 2. Бизнес маңызы. Экономикалық еркіндік бизнестің дамуына керекті талап ретінде.

 3. Бизнес түрлері мен олардың жіктелуі. Жеке және мемлекеттік бизнес.

 4. Шағын, орта, ірі бизнес.

 5. Өндірістік және делдалдық бизнес

 6. Әртүрлі құқықтық нысандарда бизнесті ұйымдастыру ерекшеліктері.

 7. Жеке және заңды тұлғалардың түсінігі мен айырмашылықтары.

 8. Жеке кәсіпкерліктің түсінігі мен түрлері.

 9. Заңды тұлғалар: коммерциялық және коммерциялық емес тұлғалар.

 10. Бизнесті құқықтық реттеудің қажеттілігі мен маңызы.

 11. Жеке кәсіпкерліктің түсінігі мен түрлері.

 12. Шағын бизнес субьектілерін анықтау.

 13. Шағын бизнестің әлеуметтік және экономикалық тұрғыдағы артықшылықтары мен кемшіліктері.

 14. Шағын кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы

 15. Жеке істің пайда болуының негізгі жолдары. (фирма құру; фирманы құруға үлес қосу; қызмет етуші фирманы сатып алу; әріптестің үлесін сатып алу; жалға бері; мұраға қалдыру).

 16. Бизнестің құқықтық-ұйымдық нысанын таңдау

 17. Мемлекеттің ғылыми-техникалық саясаты: маңызы мен негізгі бағыттары. Ұлттық инновациялық жүйе.

 18. Инновациялық жүйені дамытудағы мемлекеттік бағдарламалар.

 19. Бизнестің құқықтық-ұйымдық нысанын таңдау

 20. Ресурспен қамтамасыз ету бизнесті ұйымдастырудың базалық шарты ретінде. Фирманың материалды және материалды емес активтері.

 21. Ресурстың түрлері.

 22. Негізгі және айналым құралдары.

 23. Материалдық активтер және олардың заманауи бизнестегі рөлі

 24. Стратегиялық басқару.

 25. Стратегиялық талдау.

 26. Бизнес жоспар түсінігі.

 27. Бизнес жоспарлаудың мақсаты.

 28. Бизнес жоспарлаудың міндеттері.

 29. Тиімділіктің экономикалық және әлеуметтік аспектілері.

 30. Бизнестің экономикалық тиімділігінің мәні.

 31. Ресурс тұрғысынан қарағандағы экономикалық тиімділік.

 32. Іскерлік өмірдің этикалық мәселелері.

 33. Бизнес этикасының негізгі тұжырымдамалары.

 34. Билік пен бағынушылық.

 35. Бәсекелес туралы ақпарат жинаудағы моральдық аспект.

 36. Корпорация мен қоршаған орта арасындағы қарым қатынас.

 37. Сатып алушыларды жаулау және сақтап қалу

 38. Бизнес ортаны талдау. Сыртқы талдау. Ішкі талдау6М050800 – ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ Мамандығы бойынша


«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІ

 1. Екі жақты жазу жүйесінің пайда болуы.

 2. Қазіргі заманғы бухгалтерлік есептің қалыптасуы мен дамуы.

 3. Қазақстан Республикасындағы меншік нысандары.

 4. Халықаралық есепті ұйымдастырудың ерекшеліктері.

 5. Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есепті нормативтік құқықтық реттеу.

 6. Бухгалтерлік есептің анықтамасы және оның міндеттері.

 7. Есептің түрлері (жедел, статистикалық, салықтық).

 8. Бухгалтерлік ақпараттарды қолданушылар және қаржылық есептіліктің сапалық сипаттамалары .

 9. Бухгалтерлік есептің негізгі бөлімдері (қаржылық есеп, басқару есебі).

 10. Бухгалтерлік есептің пәні.

 11. Бухгалтерлік есептің объектілері.

 12. Ұйымның ресурстарын түрлері мен қолдану уақытына қарай жіктеу.

 13. Ұйымның ресурстарын пайда болу көздері бойынша жіктеу.

 14. Бухгалтерлік есеп әдістерінің элементтері.

 15. Негізгі баланстық теңдеу.

 16. Бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұны.

 17. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтердің құрамы мен сипаттамасы.

 18. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелердің құрамы мен сипаттамасы.

 19. Капиталдың құрамы мен сипаттамасы.

 20. Шаруашылық операцияларының бухгалтерлік балансқа тигізетін әсері.

 21. Құжаттар бастапқы ақпараттың көзі ретінде.

 22. Құжаттардың жіктелуі.

 23. Құжат айналымын басқару жүйесін ұйымдастыру.

 24. Түгендеудің мәні, оның түрлері және жүргізу тәртібі.

 25. Бухгалтерлік шоттардың анықтамасы, арналуы, олардың құрылымы мен мазмұны. Синтетикалық және талдамалық есеп шоттары, олардың арналуы мен өзара байланысы.

 26. Шоттарды экономикалық мазмұны бойынша жіктеу.

 27. Екі жақты жазудың мәні.

 28. Синтетикалық және талдамалық есеп мәліметтерін салыстырып тексеру.

 29. Сынақ балансы, айналым тізімдемесі, шахматтық тізімдеме, маңызы мен құрастыру тәртібі.

 30. Трансформация және түзетуші жазбалар, бухгалтерлік шоттарды жабу үрдісі (трансформациялық кесте).

 31. Бағалау және бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесін қалыптастырудағы оның рөлі.

 32. Калькуляция, оның түрлері мен мазмұны.

 33. Дайындау үрдістерінің есебі.

 34. Өндіріс үрдістерінің есебі.

 35. Сатып өткізу үрдісінің және қаржылық нәтижені қалыптастырудың есебі.

 36. Тіркелімдердегі жазбаларды түзету әдістері.

 37. Бухгалтерлік есептің жеңілдетілген нысаны.

 38. Бухгалтерлік есептің мемориалды-ордерлі нысаны.

 39. Бухгалтерлік есептің журнал-ордерлі нысаны.

 40. Жылдық қаржылық есептілікті құрастырар алдындағы дайындық жұмыстары.

 41. Қаржылық жағдай туралы есеп (бухгалтерлік баланс): активтің мазмұны, оның баптарын бағалау; пассивтің мазмұны, оның көрсеткіштерін қалыптастыру тәртібі.

 42. Жиынтық кіріс туралы есеп (пайда және зиян туралы).

 43. Капиталдағы өзгерістер туралы есеп.

 44. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп.

 45. Есеп саясаты. Түсіндірме жазбалар

 46. Бухгалтердің құқықтары мен этикасы.

 47. Бухгалтердің тарифтік-біліктілік сипаттамалары.

 48. Кассирдің тарифтік-біліктілік сипаттамалары.  1   2   3

Похожие:

Қабылдау емтиханының СҰРАҚтары мамандықтар: «6М050600-Экономика» iconҚазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы
«6М050600 – Экономика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілер үшін кешенді қабылдау емтиханының
Қабылдау емтиханының СҰРАҚтары мамандықтар: «6М050600-Экономика» icon6М050600 «Экономика» мамандығы бойынша оқуға түсушілер үшін арнайы пән бойынша қабылдау емтихандарының бағдарламасы
Академия магистратурасына 2014–2015 оқу жылына 6М050600 «Экономика» мамандығы бойынша түсу үшін кешенді емтиханның
Қабылдау емтиханының СҰРАҚтары мамандықтар: «6М050600-Экономика» icon6М050600- экономика мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған кіріспе емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама Мемлекеттік жалпы білім беретін стандартқа «6М050600 –Экономика» мамандығы бойынша құрастырылған. Бағдарлама э.ғ. д.,...
Қабылдау емтиханының СҰРАҚтары мамандықтар: «6М050600-Экономика» icon6М010700 – Бейнелей өнері және сызу мамандықтарына магистратураға қабылдау емтиханының
Жаңа кезеңде бейнелеу өнерінің мақсат міндеттері меноны жүйелі жоспарлау сұрақтары
Қабылдау емтиханының СҰРАҚтары мамандықтар: «6М050600-Экономика» icon6М050600-Экономика мамандығы бойынша талапкерлерден емтихан қабылдау бағдарламасы
М050600-Экономика мамандығы бойынша талапкерлерден емтихан қабылдау бағдарламасы
Қабылдау емтиханының СҰРАҚтары мамандықтар: «6М050600-Экономика» icon«Организмдер биоалуантүрлілігі» пәні
М011300 – «Биология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге «Биология» пәнінен қабылдау емтиханының сұрақтары (дайындық бағыты:...
Қабылдау емтиханының СҰРАҚтары мамандықтар: «6М050600-Экономика» iconПрограмма вступительного экзамена в магистратуру по специальности 6М050600 экономика направление подготовки: профильное, научно-педагогическое
Содержание вступительного экзамена определяется Программой, которая разработана по специальности 6М050600 «Экономика» в соответствии...
Қабылдау емтиханының СҰРАҚтары мамандықтар: «6М050600-Экономика» icon«Өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі» пәні
М060800 – «Экология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге «Биология» пәнінен қабылдау емтиханының сұрақтары (дайындық бағыты:...
Қабылдау емтиханының СҰРАҚтары мамандықтар: «6М050600-Экономика» icon6М011500 – Құқық және экономика негіздері мамандығына магистратураға қабылдау емтиханының
Хх ғасырдың 20-30 жылдарындағы қоғамдық-саяси, мәдени процестер: тарихы және тарихнамасы
Қабылдау емтиханының СҰРАҚтары мамандықтар: «6М050600-Экономика» icon6М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 Мазмұны
М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница