Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі
НазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі
страница1/35
Дата конвертации06.02.2016
Размер3.64 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://referaty.kz/files/iliyas_zhansugirovtin_zhetisu_suretteri_olenin_okytudagy_erekshelikter.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МинистІрЛІГІ


АлматЫ технологиЯЛЫҚ университетІ


элективТІК ПӘНДЕР КаталогЫ


Алматы, 2011ж.

ӘОЖ 378 (085)


Элективтік пәндер каталогы. Бакалавриат. – Алматы: АТУ, 281 – бет.


Редакциялық кеңес: Құлажанов Т.Қ., Мұхаметқалиев Т.М., Оспанов А.Б., Нурахметов Б.К., Абинова Г.Д., Құрманалиев М.Қ., Абдрахимов О.Т., Қизатова М.Ж., Жангуттина Г.О..


Құрастырушылар: Ізтаев Ә.І., Мырзалиева С.К., Лесова Ж.Т., Уажанова Р.У., Таева А.М., Сарттарова Л.Т., Құтжанова Ә.Ж., Жаунгарова Ә.Ә., Көшеров Т.С., Аухадиева З.Ж., Еркебаев М.Ж., Синчев Б.Қ., Ержанов Н.М., Сағадиев Н.Д., Есайдар У.С., Сауранова М.М., Даулетбақов Б.Д., Молдағалиева А.Е., Кабдрасина Г.Ш., Сапархан М.С.


Бұл каталогта Алматы технологиялық университеті даярлайтын мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарларына сәйкес элективті пәндер каталогы ұсынылған.  • Алматы технологиялық университеті

Алғы сөз


Элективтік пәндер каталогын Алматы технологиялық университетiнiң оқу-әдiстемелiк басқармасы құрастырған.

Мамандықтың жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша типтік оқу жоспарында білім алушыларға пәндердiң екi тобы ұсынылады. Бiрiншi - міндетті пәндер тобы, екiншi - студенттердің таңдауымен оқылатын пәндер тобы кіреді. Каталог болашақ маманның атқаратын қызметін ескере отырып дұрыс таңдау жасау үшін маңызды рөл атқарады.

Типтік оқу жоспарына сәйкес міндетті пәндер каталогына қосымша ретiнде элективті (таңдау) пәндер каталогы өңделіп жасалады. Каталогта таңдау пәндеріне кіретін барлық пәндердің жүйелендірілген аннотациялық тiзiмі мен қысқаша мазмұндары, мақсаттары көрсетілген.

Элективті пәндер каталогы барлық мамандықтар бойынша элективтік (таңдау) пәндердiң тiзiмiнен және олардың қысқаша мазмұнынан тұрады.

Каталогтың түпкiлікті мақсаты студенттерді элективтік (таңдау) пәндердiң қысқаша мазмұнымен таныстырып, жеке білім траекториясын анықтауда таңдау мүмкiндiктерін беру болып табылады.


Каталогтың құрылымына түсiндiрме

Каталогта кесте түрiнде мамандықтар мен кафедралар бойынша элективтік (таңдау) пәндердің жеке тiзiмдері келтірілген.

Әрбiр кестеде пәндердiң атаулары мен кодтары, несиелердің саны, курстары, семестрлері, пререквизиттері, постреквизиттері және кафедрасы, бағдарламаның авторлары мен дәріс жүргізушілер жөнінде қысқаша мәліметтер берілген.

Элективтік пәндер каталогы негізі үш циклдың пәндерінен тұрады:

- жалпы бiлiм беру пәндер циклi (ЖБП);

- базалық пәндер циклi (БП) ;

- кәсiби пәндер циклi (КП).


ТАМАҚ ӨНДІРІСІНІҢ ФАКУЛЬТЕТІ


5В072700 - Азық – түлік өнімдерінің технологиясы

Пәннің аты

Тамақ өндірісіндегі санитария және физиология

Пәннің коды

KV 2202.1

Несие саны

5

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Кафедра аты

Тағам өнімдерінің технологиясы

Дәріс жүргізуші

Абжанова Ш.А. (к/б), Буламбаева А.А. (о/б)

Бағдарлама авторы

Абжанова Ш.А. (к/б), Буламбаева А.А. (о/б)

Пререквизиттер

Химия, органикалық химия, биология

Постреквизиттер

Азық-түлік өнімдерін өндіру салаларының технологиялары, арнайы тағайындау өнімдерінің технологиясы, қоғамдық тамақтану кәсіпорынындағы есеп және есеп тапсыру, қоғамдық тамақтану кәсіпорынын жобалау негіздері, дипломдық жұмыс

Мазмұны

Тағамдық заттардың адам өміріндегі маңызы. Ас қорыту жүйесі. Ас қорыту жүйесінің маңызы. Ас қорыту жүйесінің құрылысы. Адам ағзасының энергия кажетілігі. Ақуыздар. Липидтер. Көмірсулар. Витаминдер. Минералды заттар. Азық-түлік өнімдерінің негізгі топтарының тағамдық құндылық сипаттамалары. Емдік-профилактикалық тамақтану.

Гигиена – адам ағзасына сыртқы орта факторларының әсерін зерттейтін ғылым. Ол кері әсерлі факторлардың жағымсыз әсерін болдырмау үшін және алдын-алу үшін жасалатын іс-шаралардың негізі болып табылады. Санитария – осы іс-шараларды жүзеге асыратын гигиена саласы.

Тағамдық санитария – халықты сапалы және толыққұнды азық-түлікпен қамтамасыз ету іс-шараларын жүзеге асыратын гигиена саласы. Сонымен қатар ол тағам дайындайтын кәсіпорындарда санитарлық бақылауды ұйымдастырады және азық-түліктердің санитарлық экспертизасын қамтамасыз етеді.

Тамақтану гигиенасы физиология, биохимия, витаминологиямен тығыз байланысты.

Оның негізгі шарттарына келесілер жатады: сыртқы орта факторларының кері әсерінен тағамдық азық-түліктерді қорғау іс-шараларын ұйымдастыру; алиментарлы аурулардың пайда болу себебін анықтау және олардың профилактикасын ұйымдастыру; мамандандырылған пәндерді оқып үйрену үшін бастапқы білімді қалыптастыру; мамандандырылған жұмыс кезінде қолдану үшін теориялық және тәжірибелік білімді қалыптастыру.

Пәннің аты

Ет-сүт өнімдерінің анатомиясы және гистологиясы, физико-химиялық қасиеттері

Пәннің коды

KV 3203-5.2

Несие саны

5

Курс, семестр

3 курс, 5 семестр

Кафедра аты

Тағам өнімдерінің технологиясы

Дәріс жүргізуші

Мухтарханова Р.Б. (каз), Тусипжанова А.У. (рус)

Бағдарлама авторы

Мухтарханова Р.Б. (каз), Тусипжанова А.У. (рус)

Пререквизиттер

Органикалық химия, физколлоидты химия, биохимия, микробиология, аналитикалық химия.

Постреквизиттер

Сыр технологиясы, ет консервілері технологиясы, азық түлік өнімдерінің сапасын бақылау және бағалау

Мазмұны

Жануарлардың салыстармалы анатомиясы, ғылым, жануарлардағы әр түрлі жүйелік топтағы құрылымының заңдылығы мен даму органдарын зерттеу. Олардың функцияларына байланысты органдардың құрылымын салыстыру.

Сүт. Оның химиялық құрамы және қасиеттері. Сүттің химиялық құрамы. Сүт полидисперсті жүйе. Физико-химиялық қасиеттері. Сүттің антибактериалды қасиеттері. Сүт өнімдерін өндірудегі физико – химиялық үрдістер.

Пәннің аты

Қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыру, сервис, этикет және мәдениет

Пәннің коды

KV 3203-5.1

Несие саны

5

Курс, семестр

3 курс, 5 семестр

Кафедра аты

Тағам өнімдерінің технологиясы

Дәріс жүргізуші

Смагулова А.К.(каз,), Тахтаева Ф.Х.(рус)

Бағдарлама авторы

Смагулова А.К. (каз,),Тахтаева Ф.Х.(рус)

Пререквизиттер

Тамақтану физиологиясы, органикалық химия, биохимия, қазақстан тарихы, социология, политология, философия.

Постреквизиттер

Тамақтану кәсіпорындарын жобалау негіздері, есеп және есеп беру, диплом жұмыстары, ұлттық және шетел аспаздар технологиясы.

Мазмұны

Қоғамдық тамақтанудағы халық шаруашылық саласының мәні. Жаңа талапатарға сай тамақтандыруды ұйымдастырудың мәні. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының классификациясы мен типтері, олардың сипаттамалары, сатылатын шикізаттар мен жартылай фабрикаттармен жабдықталуы, материалды-техникалық заттармен жабдықталуы. Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын құру үшін бастапқы мәліметтер, мәзірлер мен прейскуранттардың түрлері, олардың безендірілуі. Кәсіпорынның өндірістік жұмысын ұйымдастыру. Даярлау цехының жұмысын ұйымдастыру. Қызмет көрсетудің арнайы формасы. Шетел туристеріне қызмет көрсету ерекшеліктері. Қонақ үйлерде, теміржол вокзалдарында, әуежайларда, порттарда, теплоходтарда тұратын жеке тұлғаларға қызмет көрсету ерекшеліктері.

Қоғамдық тамақтандырудағы эстетика, этика және мәдениет шеңберіндегі негізгі ғылыми жетістіктер. Эстетика мен мәдениеттің даму тарихы. Негізгі эстетикалық категориялар. Эстетика мен мәдениеттің жүргізілу тәртібі. Кәсіби этикет. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары жұмысшыларының еңбек психологиясы. Тамақтану кәсіпорындарындағы сәулет құрылысына қойылатын талаптар. Тағамды безендіруге қойылатын эстетикалық талаптар мен мәдениет. Үстелді сервировкалауға қойылатын эстетикалық талаптар, букеттерді құрастыру. Тамақтану жарнамасындағы эстетика. Тамақтандыру кәсіпорындары жұмысшыларының эстетикалық тәрбиесі.

Пәннің аты

Азық түлік өнімдерін сақтау технологиясы

Пәннің коды

KV 3203-5.3

Несие саны

5

Курс, семестр

3 курс, 5 семестр

Кафедра аты

Тағам өнімдері технологиясы

Дәріс жүргізуші

Акилова Ф.Е.(каз), Зарицкая Н.Е.(рус)

Бағдарлама авторы

Акилова Ф.Е.(каз), Зарицкая Н.Е.(рус)

Пререквизиттер

Азық түлік өнімдерінің тауартануы, санитария және гигиена

Постреквизиттер

Азық түлік өнімдері саласының технологиясы, азық түлік өнімдерінің сапасын бақылау және бағалау, есеп және есеп беру

Мазмұны

Тағамдық өнімдерді – астық, крахмал және оны өңдеу өнімдері, тоқаш өнімдері және макарон өнімдері, балғын көкөністер, саңырауқұлақтар, жемістер және оларды өңдеу өнімдерін сақтауға қойылатын талаптар және сақтау ерекшелігі, әдістері. Бұршақ және астық дақылдары. Балық және балық өнімдері. Ет және ет өнімдері. Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері. Сүт және сүт өнімдері. Тағамдық майлар. Қант, бал және кондитерлік өнімдер. Кондитерлік өнімдер. Какао-ұнтақ. Дәмдік тауарлар. Алкогольді сусындар. Татымдықтар мен дәмдік қоспалар.

Пәннің аты

Ұлттық және шетел аспаздарының технологиясы

Пәннің коды

KV 4303

Несие саны

3

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Кафедра аты

Тағам өнімдерінің технологиясы

Дәріс жүргізуші

Кененбай Ш.Ы. (каз), (рус)

Бағдарлама авторы

Кененбай Ш.Ы. (каз), (рус)

Пререквизиттер

Органикалық химия, аналитикалық химия, физколлоидты химия, биохимия, микробиология, азық – түлік өнімдерінің жалпы технологиясы

Постреквизиттер

Дипломдық жұмыс

Мазмұны

Ұлттық аспаз, оның даму тарихы, технологиясының ерекшеліктері, қолданылатын ыдыстар мен инвентарьлар, тағамдардың безендірілуі мен жіберілуі, ТМД елдерінің тағам дайындау ерекшеліктері, шикізаттарды өңдеу кезіндегі технологиялық қабылдаулардың ерекшеліктері, дәстүрлі және жаңа тағамдар мен бұйымдар.

Безендіру мен жіберілуі, әлем аспазының дәстүрлері, дайындалу ерекшеліктері, тағамдар мен аспаздық өнімдерді жіберу және безендіру ережелері, әр түрлі контингентті тұрғындардың тамақтану ерекшеліктері, көне, дәстүрлі және жаңа дәстүрлер, зерттелетін тағамдар мен өнімдерге НТҚ құрасттыру, ұлттық шикізаттарды тұрғылықты жердің шикізаттарына алмастыру мүмкіндігін зерттеу.

Қырғыз, өзбек, француз, қытай, жапон аспаздарындағы тағамдардың дайындалу технологиясын зерттеу. Ұлттық және шетел аспазындағы тағамдардың сапасын анықтау.

Тәжірибелік сабақтардың мазмұны:

Қырғыздардың ұлттық аспазы, Белорус аспазы, Молдова аспазы, Неміс аспазы, Ағылшын аспазы, Азия халықтарының аспазы, Жапон және Въетнам аспазындағы тағамдарды дайындаудың ерекшеліктері.

Пәннің аты

Балық өнімдерінің технологиясы

Пәннің коды

KV 4301

Несие саны

3

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Кафедра аты

Тағам өнімдерінің технологиясы

Дәріс жүргізуші

Абжанова Ш.А. (каз), Зарицкая Н.Е. (рус)

Бағдарлама авторы

Абжанова Ш.А. (каз), Зарицкая Н.Е. (рус)

Пререквизиттер

Тағам химиясы, азық-түлік өнімдері саласының технологиясы, биохимия.

Постреквизиттер

Дипломдық жұмыс

Мазмұны

Кіріспе.Химиялық құрамы және қасиеті, балық және балық өнімдерін өндіру технологиясы. Балық өнімдерінің технологиясы. Балық денесінің құрылымы, өлшемдік-салмағы және химиялық құрамы. Балықты сойғаннан кейінгі өзгерісі. Теңіз жәндіктерініің өлшемдік салмағы және химиялық құрамы.

Пәннің аты

Сыр технологиясы

Пәннің коды

KV 4303

Несие саны

3

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Кафедра аты

Тағам өнімдерінің технологиясы

Дәріс жүргізуші

Мухтарханова Р.Б. (каз), Диханбаева Ф.Т. (рус),

Бағдарлама авторы

Диханбаева Ф.Т. (рус), Мухтарханова Р.Б. (каз)

Пререквизиттер

Азық-түлік өнімдері саласының технологиясы, ет сүт өнімдерінің физикасы мен химиясы

Постреквизиттер

Дипломдық жұмыс

Мазмұны

Сүт саласының даму тарихы. Сүт саласының дамуындағы ғалымдардың рөлі. Сырдың жалпы технологиясы. Сүт сүт өнімдерінің шикізаты ретінде. Тазалау және салқындату. Сүт және сүт өнімдерін алғашқы және механикалық өңдеу. Гомогендеу және сепарирлеу. Сүт және сүт өнімдерін жылулық өңдеу. Пастерлеу және стерилдеу. Бактериялық препараттар, бактериялық препараттарды дайындау. Сыр технологиясы. Сырлардың тағамдық және биологиялық құндылығы. Советский сырының технологиясы. Швейцарский сырының технологиясы. Балғын сырлардың технологиясы. Мәйекті және сүт қышқылды сырлардың технологиясы.

Пәннің аты

Қоғамдық тамақтану кәсіпорынындағы есеп және есеп тапсыру

Пәннің коды

KV 4302

Несие саны

2

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Кафедра аты

Тағам өнімдерінін технологиясы

Дәріс жүргізуші

Буламбаева А.А. (к/б), Буламбаева А.А. (о/б)

Бағдарлама авторы

Буламбаева А.А. (к/б), Буламбаева А.А. (о/б)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі курстық
Кіріспе
Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі iconДиссертация 2009 жылы
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Бағдарлама «25» 11. 2009 ж. №4 хаттама бекітілген пән бағдарламасы негізінде әзірленген
Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Бағдарлама бұйрығымен бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Бағдарлама 2009ж 24. 08. №4 хаттама бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі iconҚазақстан республикасы ғылым ЖӘне білім министірлігі
Мамандықтарына арналған шығыс тілі (ТҮрік) ПӘні бойынша магистратурағА Қабылдау емтихандарының бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница