Кіріспе
НазваниеКіріспе
страница10/175
Дата конвертации06.02.2016
Размер7.72 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.yesevi.edu.kz/last/dis_sov_ru/ekonomika/avtoreferat/maulenkulova.rtf
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   175

Еңбекті қорғау бойынша аға техникалық басшыЛауазымдық міндеттері. Ұйымда еңбекті қорғаудың басқару жүйесінің әзірленуін және қызмет етуін қамтамасыз етеді. Ұйымның барлық бөлімшелерінің еңбекті қорғау бойынша жұмысын ұйымдастырудың бірыңғай тәртібін қамтамасыз етеді және әдістемелік басшылықты жүзеге асырады. Еңбек туралы, еңбекті қорғау туралы заңнаманың, еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы стандарттардың, ережелер мен нормалардың, жоғары тұрған органдардың қаулылары мен өкімдерінің, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдары ұйғарымдарының сақталуына бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады. Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласында анықталған ережелер мен нормалардың бұзылушылығын жою туралы, сонымен қатар жұмысты ұйымдастыруда кемшіліктер туралы бөлімшелер мен қызметтер басшыларына нұсқау береді. Қызметкердің өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайларда жеке учаскелерде, машиналарда, механизмдерде және станоктарда жұмыс істеуге тыйым салады. Қауіпсіздік ережелері мен шараларының бұзылуына жол берген тұлғаларды жұмыстан шеттетеді (тиісті бөлімшенің басшылары арқылы). Жазатайым жағдайларды тергеуге қатысады, олардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлейді. Осы іс-шаралардың орындалуына бақылауды жүзеге асырады. Еңбек жағдайларын жақсартудың кешенді жоспарларын әзірлейді және олардың орындалуына бақылауды жүзеге асырады. Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласында ұйымның жұмысы туралы жиынтық есептерді, ақпаратты, анықтамаларды дайындайды. Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөнінде нормативтік құжаттардың, ережелердің, стандарттар мен нұсқаулықтардың жобаларын әзірлеуге, жұмыс орындарын аттестаттауға қатысады. Оларды өзгерту мен толықтыру бойынша ұсыныстар әзірлейді. Еңбек жағдайын жақсартатын жабдықтар және механизмдермен, сонымен қатар ұжымдық және жеке қорғау құралдарымен ұйымның жабдықталуына бақылауды жүзеге асырады.

Білуге тиіс: Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі және өзге де нормативтік құқықтық актілер, еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша басқарушы және әдістемелік материалдар; өнім өндірудің негізгі технологиялық процестері; жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын зерттеу әдістері; жұмыс орындарын аттестаттау әдістері; еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі бойынша жұмысты ұйымдастыру; еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесін; жұмыстың ауырлық санатына негізделе отырып, әйелдердің, жасөспірімнің жеңіл жұмысқа ауыстырылған қызметкерлердің еңбегін қолданудағы шектеулерді басшылыққа ала отырып, қызметкерлерге қойылатын психофизиологиялық талаптар; қанағаттанарлықсыз еңбек жағдайлары үшін қызметкерлерге қарастырылған өтемақылар; ұйымда қолданылатын жабдықтарды пайдалану ерекшеліктері; жабдықтардың техникалық жағдайының жұмыстың қауіпсіздік талаптарына сай жүргізілуіне сәйкестігін бақылау ережелері мен құралдары; еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі бойынша отандық және шетелдік озық тәжірибе; еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі бойынша насихаттау пен ақпараттандыру әдістері мен нысандары; еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария мен өртке қарсы қорғау бойынша іс-шаралардың орындалуы туралы есепті құрастыру тәртібі мен мерзімдері; экономика, еңбекті, өндіріс пен басқаруды ғылыми ұйымдастыру негіздері; еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелері, өрт қауіпсіздігінің талаптары.

Біліктілікке қойылатын талаптар. Тиiстi мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейiнгi) бiлiмі және мамандығы бойынша еңбекті қорғау мен еңбек қауіпсіздігі саласындағы лауазымында жұмыс стажы кемінде 5 жыл болуы тиіс.


Бас технологЛауазымдық міндеттері. Тиісті құрылымдық бөлімшелердің (қызметтердің) бөлімше жұмысын бағыттау және үйлестіру жөніндегі қызметіне басшылықты жүзеге асырады, өз құзыреті шегінде әкімшілік мәселелерді шешеді; ұйымның бірінші басшысының және оның орынбасарларының жалпы басшылығымен және басқа бөлімшелер мен қызметтердің өзара байланыста өз міндеттерін орындайды. Ұйым шығаратын өнім өндірісінің прогрессивтік, экономикалық негізделген, ресурстық және табиғат қорғау технологиялық процестерін және режимдерін әзірлеуді және енгізуді, өндірістің технологиялық дайындығы және техникалық қайта жарақтандыру деңгейін, шикізаттардың, материалдардың шығыстарын, еңбек шығынын қысқартуды, өнімнің, жұмыстың (қызметтің) сапасын жақсартуды және еңбек өнімділігін жақсартуды қамтамасыз ететін жұмыстарды (қызметті) орындауды ұйымдастырады. Прогрессивті технологиялық процестерді, жаңа материалдарды өндірісте игеруді жеделдету, ғылыми-техникалық жетістіктерді кеңінен енгізу жөнінде шаралар қабылдайды. Жаңа техника мен технологияны енгізу, өндірістің техникалық-экономикалық тиімділігін арттыру жоспарларын жасауға, технологиялық құжаттаманы әзірлеуге басшылық жасайды, олармен кәсіпорын цехтарының, учаскелерінің және басқа өндірістік бөлімшелерінің қамтамасыз етілуін бақылауды ұйымдастырады. Өндірістің технологиялық процестері мен режимдерін түзетуге байланысты техникалық құжаттамаға енгізілген өзгерістерді қарайды және бекітеді. Өндірістің технологиялық дайындығының перспективалық және ағымдағы жоспарларының орындалуын, белгіленген технологиялық процестердің қатаң сақталуын бақылайды, технологиялық тәртіп бұзуды анықтайды және оларды жою жөнінде шаралар қабылдайды. Жаңа цехтар мен учаскелерді ұйымдастыру және жоспарлау, оларды мамандандыру, жаңа техниканы, жаңа жоғары өнімді технологиялық процестерді игеру, өндірістік күштерді есептеу және жабдықты іске қосу, өндірістің техникалық деңгейін және жабдық жұмысының ауысымдық коэффициентінің техникалық деңгейін арттыру, шикізатқа, негізгі және қосалқы материалдарға, жартылай фабрикаттарға, еңбек шығындарының прогрессивтік нормаларын әзірлеуге және енгізуге, технологиялық отынның және электр энергиясының, шикізат пен материалдардың жұмсалуына қойылатын техникалық шарттар мен талаптарды, ақаудың алдын алу және жою, өнімге материалдың көп жұмсалуын және оны өндіруге кететін еңбекті төмендету жөніндегі іс-шараларды жасау және қайта қарау бойынша жұмысты ұйымдастырады. Бұйымдар дайындау технологиясын жетілдіруді, жұмыстарды (қызметті) орындауды, ғылым мен техниканың жетістіктерін, прогрессивтік базалық технологияларды, жоғары өнімді ресурстық және табиғатты қорғау қалдықсыз технологияларын енгізуді, технологиялық жүйелерді, қоршаған ортаны қорғау құралдарын, өндірістік процестерді, стандартты емес жабдықты, технологиялық жарақты, қосалқы құрылғыларды және құралдарды кешенді механикаландыруды және автоматтандыруды, өндірістік күштерді уақтылы игеруді, жабдықты пайдалану нормативтерін сақтауды қамтамасыз етеді. Жұмыс орындарын аттестациядан өткізу және рационализациялау жөніндегі шараларды жүзеге асырады. Өлшенетін параметрлердің және дәл өлшеудің оңтайлы нормаларының номенклатурасын айқындау бойынша, оларды орындауға арналған қажетті құралдарды таңдау, өнім сапасын бақылау әдістерін жетілдіру бойынша жұмысқа қатысады. Бұйымдар конструкциясының немесе өнім құрамының жобаларын, салалық және мемлекеттік стандарттарды, сондай-ақ өндіріс технологиясына қатысты неғұрлым күрделі рационализаторлық ұсыныстар мен өнертабыстарды қарайды, олардың үнемді және экологиялық өндіріс технологиясының талаптарына сәйкестілігі туралы қорытындылар береді. Өндірісті технологиялық дайындауға қатысты неғұрлым күрделі мәселелерді кәсіпорынның бөлімшелерімен, жобалау, зерттеу ұйымдарымен, тапсырыс берушілердің өкілдерімен келіседі. Автоматтандырылған жобалау жүйелерін, ұйымдық және есептеу техникасын, жабдықты және технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізуді қамтамасыз етеді. Ұйымдарды қайта құру жобаларын, жаңа техника мен технологияны игеру мерзімдерін қысқарту, өндірістік күштерді ұтымды пайдалану, өндірістің энергия мен материалдың көп жұмсалуын төмендету, оның тиімділігін арттыру, өнімнің сапасын жақсарту, еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады. Жаңадан әзірленетін технологиялық процестерді игеру бойынша зерттеу және эксперименттік жұмыстарды жүргізуге басшылық жасайды, машиналар мен механизмдердің жаңа түрлерін, өндірісті механикаландыру және автоматтандыру құралдарын өндірістік сынақтан өткізуге, жабдық жүйелерін пайдалануға қабылдау жөніндегі комиссиялардың жұмысына қатысады. басшылық жасайды. Өндірісті технологиялық дайындауды жүзеге асыратын бөлімше қызметкерлеріне жұмысын үйлестіреді және бағыт береді, қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша жұмысты ұйымдастырады.

Білуге тиіс: Қазақстан Республикасының заңдары және өзге де нормативтік құқықтық актілер, өндірісті технологиялық дайындау жөніндегі нормативтік және әдістемелік материалдар; ұйымның бейіні, мамандануы және ұйымдық-техникалық құрылымы; экономикалық қызмет түрінің және ұйымның техникалық дамуының перспективалары; ұйымның өнім өндіру технологиясы; жобалау жүйелері мен әдістері; экономикалық қызмет түрі мен ұйымда өндірістің технологиялық дайындығын ұйымдастыру; өндірістік қуаттар, жабдықтың конструкциялық ерекшеліктері және жұмыс режимі, оны пайдалану ережелері; өндірісті технологиялық дайындауды жоспарлаудың тәртібі мен әдістері; шикізатқа, материалдарға және дайын өнімге қойылатын техникалық талаптар;техникалық құжаттаманы ресімдеу жөніндегі нұсқаулықтар және басқа да басшылыққа алатын материалдар; өндірістік процестерді механикаландыру және автоматтандыру құралдар; жаңа техника мен технологияны ендірудің, еңбекті ұйымдастырудың, рационализаторлық ұсыныстар мен өнертабыстардың экономикалық тиімділіктерін айқындау әдістері; өнеркәсіптік өнімнің сапасын аттестациялау тәртібі; есептеу техникасының құралдарын қолдану мүмкіндіктерін және оларды пайдалана отырып технологиялық процестерді жобалау әдістері; жабдықты пайдалануға қабылдау тәртібі; технологиялық процестерді жобалау кезінде еңбекті ұтымды ұйымдастыру талаптары; өндірістің тиісті саласындағы ғылым мен техниканың отандық және шетелдік жетістіктері; ұқсас өндіріс саласындағы озық отандық және шетелдік тәжірибе; экономика, өндірісті, еңбекті ұйымдастыру және басқару негіздері; Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамасының негіздері; еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелері; өрт қауіпсіздігінің талаптары.

Біліктілікке қойылатын талаптар. Тиiстi мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейiнгi) бiлiмі экономикалық қызмет түрінде ұйымның бейініне сәйкес келетін мамандығы бойынша лауазымында кемінде 5 жыл жұмыс стажы болуы тиіс.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   175

Похожие:

Кіріспе iconИнфляция: пайда болу себептері, салдары және онымен күресі жолдары Мазмұны Кіріспе
Кіріспе 3
Кіріспе iconМазмұны Кіріспе і-тарау. Америка мен Жапонияның тарихы, саясаты және тарихи-саяси қарым-қатынастары
Кіріспе
Кіріспе iconIi мазмұны Кіріспе
Кіріспе «Геронтология және гериатрия» жас ерекшелігі физиологиясын, қартаю заңдылықтарын, егде және қарттык кезеңдегі ауруларды зерттейтін...
Кіріспе iconПән: «клиникалық медицинаға кіріспе»
Силлабус ішкі аурулары пропедевтикасы кафедрасымен 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша «Медиициналық клиникаға кіріспе»...
Кіріспе icon«Мамандыққа кіріспе» пәнінен барлық мамандық студенттеріне арналған
ПОӘК оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы «Мамандыққа кіріспе» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
Кіріспе iconШетел филологиясы кафедрасы О. Қ. Жармакин тіл біліміне кіріспе гуманитарлық мамандықтар студенттеріне арналған негізгі дәрістердің конспектісі Павлодар
Т93 Тіл біліміне кіріспе: дәрістер конспектісі/құраст. О. Қ. Жармакин. –Павлодар, 2007. – 81б
Кіріспе icon«Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы
«жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе» ПӘні бойынша оқУ-Әдістемелік кешені
Кіріспе iconДәріс кіріспе. Балық шаруашылықтары туралы түсінік Кіріспе. Балық шаруашылығы туралы түсінік
Халық саны жыл сайын 12ж милрядқа өсуде. Африкада мемлекетде азық тапшы. Дүние жүзінің көп бөлігін азық құрайды. Балық шаруашылығы...
Кіріспе iconКіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы
Кіріспе: Экология – ғылым ретінде анықтамасы. Экологияның мақсаты, есептері және әдістері. Экологияның даму тарихы. Экология – табиғатты...
Кіріспе iconКіріспе

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница