«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы
Скачать 259.96 Kb.
Название«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы
Дата конвертации06.02.2016
Размер259.96 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ksu.ru/conf/LENCA-2/279.rtf


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКА, ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА УНИВЕРСИТЕТІ


«ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ»ФАКУЛЬТЕТІ


«ЭКОНОМИКА» КАФЕДРАСЫ


«БЕКІТЕМІН»

ОӘК төрайымы,

академиялықмәселелержөніндегі проректор

____________Сагинтаева С.С.

«_____» ____________ 2014 г.


6М050600 «Экономика» мамандығы бойынша

түсуге арналған емтихан

БАҒДАРЛАМАСЫ


АСТАНА 2014

6М050600 «ЭКОНОМИКА» мамандығы бойынша түсуге арналған емтихан пәндерінің тізімі


р/с

Пән атауы

Сурақтар саны

1

Экономикалық теория

50

2

Кәсіпорын экономикасы

50

3

Кәсіпкерлік

50«ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ»

 1. Экономикалық теорияның пәні мен әдістері. Қоғам дамуындағы экономикалық теорияның орын мен рөлі

Экономикалық теорияның пәнін, әдістерін, қызметтерін қарастыру. Негізгі экономкалық ұғымдар: тұтыну, экономикалық игіліктер, экономикалық ресурстар, өндіріс факторлары, ресурстардың шектеулілігі, альтернативті шығындар, өндіріс мүмкіндігінің қисығы.


 1. Өндірісті процессін бөлу, айырбас және қоғамдық игілікер мен қызметтер арсындағы экономикалық қатнастар

Өндірісті процессін бөлу, айырбас және қоғамдық игілікер мен қызметтер арсындағы экономикалық қатнастар. Адамның экономикалық қызметі. Экономикалық қызығушылық және басқалада мотивациялары.


 1. Экономикалық талдаудың Экономикалық процесстерді ғылыми талдау әдістері.

Экономикалық процесстердің әдістерін үйрену. Экономикалық категориялар мен заңдар. Позитивті және нормативтіэкономикалық әдістер.


 1. Қоғамдық өндірістің жалпы нысандары

Қоғамдық өндірістің түрлері. «Қоғамдық шаруашылықтың түрлері» қоғамдық өндірістегі тауарлы шаруашылық. Натуралды шаруашылық, оның эволюциясы. Туарлы шаруашылық, мәні, оның пайда болу себептері. Қоғамдық шаруашылықтың нысандары.

Тауар: мәні, қасиеттері, формалары. Ақша: мәні, пайда болу тарихы, түрлері, жүйесі, қызметтері.


 1. Ресурстар және оның шектеулілігі

Экономикалықресурстаржәне өндіріс факторлары.Қоғамдықөндірістіңқұрылымы.Өндірісжәнеұдайыөндіріс


 1. Меншік: мәні мен түрлері

Меншік: мәні мен түрлері.Меншіктіңэкономикалықжәнеқұқықтықмазмұны.

Меншікобъектілері мен субьектілері.

Қазақстандағыменшіктімемлекетиелігіненалужәнежекешелендіру: кезеңдері, формалары, әдістері мен мәселелері.


 1. Қоғамдық өндірістің түрлері

Қоғамдық өндірістің түрлері. Қоғамдық өндірістің құрылымы. Материалдық және материалдық емес өндіріс. Қоғамдық өндірістің нәтижесі. Заттар, қызметтер және игіліктер. Өндіріс және ұдайы өндіріс. Экономикалық ресурстар және өндіріс факторлары. Формациялық және цивилизацилық көзқарастар.

 1. Экономикалық жүйенің түрлері және үлгілері

Экономикалық жүйе түрлерінің жіктелуі. Экономикалық жүйенің түрлері және үлгілері


 1. Нарықтық экономиканың элементтері

Нарықтық экономиканың элементтері: сұраныс, ұсыныс және баға, бәсеке. Сұраныс заңы. Сұраныс және оған әсер ететін факторлар. Ұсыныс заңы. Ұсыныс және оған әсер ететін факторлар. Сұраныс және ұсыныстың өзара әрекеттесуі. Икемділік түсінігі және оның мәні. Тұытынушы таңдауы. Тұтынушы пайдалылығын максималдаудың кардиналистік және ординалистстік трактовкалары


 1. Нарықтық экономикадағы жеке шаруашылықтың заңдылықтары және мәні

Нарықтық экономикадағы жеке шаруашылықтың заңдылықтары және мәні. Нарықты экономика туралы жалпы түсінік, оның негізгі құрылымдарын, институттарын қарастыру және құнның (бағалылықтың) еңбектік және шекті пайдалылық теорияларын қарастыру, осы аталған түсініктерді кейінгі тақырыптарды оқығанда қажеттігін түсіндіру.


 1. Экономикадағы кірістер және шығындар, тауардың айналымы

Ашық және жабық экономиканың заңдылықтары. Еңбек нарығы және жалақы.Капитал және процент.Жернарығыжәнежеррентасы.


 1. Ұлттық экономикадағы өндіріс

Ұлттық өндірістің құрылымы. Экономикалық өсу жәнеоның өлшеуі. Ұлттық шаруашылықтың экономикалық көрсеткіштері. Экономикалық циклдер және оның түрлері.Экономикалық өсудіңтүрлері мен факторлары.Экономикалық өсудіңнегізгі фазалары.


 1. Ұлттық есеп жүйесі

Ұлттық экономиканың мәні. Кірістер мен шығындардың ауыспалы айналымы. Ұлттық есеп жүйесінің мәні. ЖҰӨ және ЖІӨ


 1. Қоғамның әлеуметтік және экономикалық дамуы

Қоғамның әлеуметтік және экономикалық дамуы. Нарықтық экономиканың циклдық дамуы. Экономикалық циклдық өзгерісердің пайда болу себептері: ішкі және сытқы факторлар. Экономикалық циклдар және оның әртүрлілігі. Орташа циклдар фазалары. Экономикалық өсу және оның түрлері. Экономикалық өсудің көрсеткіштері және факторлары; Экономикалық өсудің әлемдік тенденциялары, ресусты тиімді пайдаланудың өсу экономикасына көшуі; Адам капиталы- қазіргі экономикалық өсудің маңызды факторы және сыртқы.


 1. Ақша-кредит және қаржы жүйесі

Экономикалық саясатты іске асырудың құралдары және мақсаты. Ақшаға сұраныс және ұсыныс. Ақша ұсынысының мультипликаторы.

Несиенің мәні және түрлері. Несие жүйесінің қызметтері. Қаржы жүйесінің мәні және құрылымы. Экономикалық саясаттың қаржылық механизмі.


 1. Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу

Ұлттық экономиканың субъектісі. Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттілігі. ЭМР: мақсаты, қызметтері, құралдары. Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі құралдары. Өтпелі экономика жағдайындағы мемлекеттік реттеу. ҚР мемлекеттік реттеудің ерекшеліктері. Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу. Жиынтық сұраныс және мемлекеттік шығындар. Мемлекеттік шығынарың мультипликаторы

Салық, салық салу түрлері, принциптері.Салық ставкалары. Лаффер қисығы. Бюджет тапшылығы. Бюдет тапшылығын қаржыландыру. Мемлееттің ішкі және сыртқы қарыздары Нарықтық экономикадағы кірістер. Табыстар теңсіздігінің себептері. Табыстарды бөлудің теңсіздігін өлшеу (Лоренц қисығы, т Джини коэффициенті).


«Экономикалық теория»пәні бойынша емтихан сұрақтары


 1. Экономикалық теория пәні және әдісері.

 2. Қоғам дамуындағы экономикалық теорияның рөлі және орны

 3. Экономикалық қатынастар және экономикалық мінез-құлық, экономикалық қызығушылық

 4. Экономикалық заңдар мен категориялар. Нормативтік және позитивтік экономикалық теория.

 5. Қоғамдық шаруашылықтың түрлері. Натуралды және тауарлы шаруашылық.

 6. Өндірісті процессін бөлу, айырбас және қоғамдық игілікер мен қызметтер арсындағы экономикалық қатнастар.

 7. Игіліктердің шекті пайдалылығы және субъективті бағалау теориясы.

 8. Ақшаның мәні мен функциялары. Ақша айналымының заңдылықтары.

 9. Тауар-ақша қатынасының эволюциясы және нарықтың қалыптасуы. Нарықтың мәні.

 10. Ресурстар шектеулілігі және таңдау проблемасы.

 11. Меншік: мәні мен түрлері. Меншіктің экономикалық және құқықтық мазмұны.

 12. Меншікті мемлекетсіздендіру: мәні, қажеттілігі, тәсілдері.

 13. Меншікобъектілері мен субьектілері.

 14. Қазақстандағыменшіктімемлекетиелігіненалужәнежекешелендіру: кезеңдері, формалары, әдістері мен мәселелері.

 15. Экономикалық жүйе үлгілері және оның түрлері

 16. Қоғамдық өндірістің құрылымы. Материалдық және материалдық емес өндіріс.

 17. Қоғамдық өндірістің нәтижесі. Заттар, қызметтер және игіліктер.

 18. Өндіріс және ұдайы өндіріс. Жай және ұлғаймалы ұдайы өндіріс (экстенсивті және интенсивті)

 19. Қоғам дамуының формациялық және цивилизацилық көзқарастары.

 20. Нарықтық экономиканың элементтері: сұраныс, ұсыныс және баға, бәсеке.

 21. Сұраныс заңы. Сұраныс қисығы. Әсер ететін факторлар.

 22. Ұсыныс заңы. Ұсыныс қисығы. Әсер ететін факторлар.

 23. Сұраныс және ұсыныстың өзара байланысы. Нарықтық тепе-теңдік.

 24. Икемділік түсінігі. Икемділік коэффициенті. Баға бойынша ұсыныс икемділігі.

 25. Тұтынушы тәтібінің теориясы

 26. Кәсіпкерліктің әлеуметтік экономикалық мәні және оған тән қасиеттер.

 27. Өндірістік функция. Жалпы, орташа, шекті өнім факторлық тиімділік көрсеткіші ретінде.

 28. Жалақы - жұмыс күшінің бағасы ретінде

 29. Пайыз - капитал иесінің факторлық табысы ретінде

 30. Жер рентасы – жер иесінің факторлық табысы ретінде.

 31. Қоғамдық өндірістің экономикалық тиімділік көрсеткіштері

 32. Циклдың толқындық себептері: ішкі және сыртқы. Экономикалық цикл және оның түрлері: қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді,

 33. Инвестициялық тұрақсыздық -орта мерзімді циклдың басты факторы ретінде.

 34. Ұлттық есеп жүйесінің мәні. ЖҰӨ және ЖІӨ және ұлттық экономиканың басқа да даму көрсеткіштері.

 35. Қоғамның әлеуметтік және экономикалық дамуы.

 36. Нарықтық экономиканың циклдық дамуы. Экономикалық циклдық өзгерісердің пайда болу себептері: ішкі және сытқы факторлар.

 37. Экономикалық циклдар және оның әртүрлілігі. Орташа циклдар фазалары. Экономикалық өсу және оның түрлері. Экономикалық өсудің көрсеткіштері және факторлары;

 38. Экономикалық өсудің әлемдік тенденциялары, ресусты тиімді пайдаланудың өсу экономикасына көшуі; Адам капиталы- қазіргі экономикалық өсудің маңызды факторы және сыртқы.

 39. Экономикалық өсудің мәні, оны анықтау. Түрлері және экономикалық өсудің факторлары.

 40. Экономикалық өсудің классикалық және неоклассикалық үлгісі

 41. Ақшаға сұраныс және ұсыныс. Ақша ұсынысының мультипликаторы.

 42. Экономикалық саясатты іске асырудың құралдары және мақсаты.

 43. Ақшаға сұраныс және ұсыныс. Ақша ұсынысының мультипликаторы.

 44. Несиенің мәні және түрлері. Несие жүйесінің қызметтері.

 45. Қаржы жүйесінің мәні және құрылымы. Экономикалық саясаттың қаржылық механизмі.

 46. Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу.

 47. Мемлкеттік бюджет:мәні және құрылымы.Мемлекеттік шығынарың мультипликаторы

 48. Салық, салық салу түрлері, принциптері.Салық ставкалары. Лаффер қисығы.

 49. Бюджет тапшылығы. Бюдет тапшылығын қаржыландыру. Мемлееттің ішкі және сыртқы қарыздары

 50. Нарықтық экономикадағы кірістер. Табыстар теңсіздігінің себептері. Табыстарды бөлудің теңсіздігін өлшеу.


Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

 1. Конституция /Основной закон / Республики Казахстан. – Алматы, 1995г.

 2. Гражданский Кодекс Республики Казахстан. – Алматы, 1995г.

 3. Курс экономической теории. Под общ. Ред. Проф. ЧепуринаМ.Н. и проф. Киселевой Е.А. Киров, 1994, 2000.

 4. Политическая экономия: Учебно-методическое пособие для преподавателей. Под ред. А.В.Сидоровича, М.Волкова. М.: Изд-во МГУ, 1993.

 5. Общая экономическая теория (политэкономия). Учебник. Под ред. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой. М.: Высшая школа, 1997.

 6. Теоретическая экономика. Политэкономия. Учебник для вузов. Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

 7. Экономическая теория (политэкономия). Учебник. Под. Ред. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой. М.:ИНФРА, 1999.

 8. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах. Перевод с англ. М.: «Республика», 1992.

 9. Экономика. Учебник. Под ред. Булатова А.С., 2-е изд., Юрист, 2001г.

Қосымша әдебиеттер:

1.Программа правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы / Казахстанская правда от 1 апреля 2006 года

2.Стратегический план основных направлений экономической политики до 2010 года. Казахстанская правда от 04.12.2001 г.

3.Закон «О частном предпринимательстве» от 7 февраля 2006 года.

4.Назарбаев Н.А. «Новое время – новая экономика» / Журнал «Мысль», №1, 2005г.

5.Экономика: Учебник /Под ред. А.С. Булатова. – М.: Экономист, 2005. – 831 с.


«КӘСІПОРЫН ЭКОНОМИКАСЫ»


1. ҚР экономикасы дамуының сипаттамасы. Экономиканы мемекеттік реттеу.

Ұлттық экономика. Нарық мәні. Нарықтық механизм: мәні, құрамдас элементтері. Нарықтық артықшылықтары мен теріс жақтары. Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеудің мәні және әдістері. Мемлекеттің экономикаға араласуын шектеу. Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу әдістері мен нысандары жүйесіндегі Қазақстан республикасының Салық кодексі. Дамыған елдерде экономиканы мемлекеттік реттеу әдістері.


2. Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде. Кәсіпорындардың жіктелуі.

Кәсіпорын – дербес шаруашылық жүргізуші субъект және нарықтық қатынасты негізгі жүргізуші. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексіне сәйкес кәсіпорынның барлық түрлерінің әрекет етуінің негізгі қағидалары. Кәсіпорыннның ұйымдық-құқықтық нысандары, негізгі және қосымша белгілері бойынша кәсіпорындардың жіктелуі. Банкроттықтан қорғау стратегиясын таңдау. Кәсіпорынды банкрот деп жариялау тәртібі. Кәсіпорынды тарату, қайта құру және жақсарту/ санация/.Кәсіпорынның басты міндеттері мен қызметтері.Меншік нысандары бойынша кәсіпорын түрлері.Кәсіпорындардың құрылымы. Банкрот түсінігі және белгілері.


3. Өндірістің экономиалық және әлеуметтік тиімділігінің мәні және оның көрсеткіштер жүйесі.

Өндіріс тиімділігінің мәні және көрсеткіштер жүйесі. Өндіріс тиімділігін арттырудың факторлары. Әлеуметтік экология. Өтімділік көрсеткіштері. Қаржы тұрақтылығы көрсеткіштері. Өндіріс қызметінің тиімділік көрсеткіштері. Салыстыру базасын таңдау.Салыстырылған варианттардың дербес жағдайлары. Күрделі салымдар мен тиімділіктің қатар салалардағы есебі. Күрделі салымдардың экономикалық тиімділігін анықтаудағы уақыт факторын есептеу әдістері / ақша түсімін дисконттау/. HPV мен IRR көрсеткіштерін сипаттау. Варианттарды салыстырудағы сапалық талдау


4. Кәсіпорынның негізгі капиталы, қолданылу және жаңарту көрсеткіштері.

Кәсіпорынның негізгі қорларының экономикалық мәні, олардың құрамы және құрылымы.Негізгі қорлар тозуы және амортизациясы.Негізгі өндірістік қорларды бағалау әдістері. Негізгі қорларды қайта бағалау. Ұдайы даму өндірісіндегі негізгі қорлардың ролі. Негізгі қорлардың ұдайы өндірісі және жетілдіру нысандары. Амортизацияны есептеу әдістемелері: біркелкі, өндірістік, жеделдетілген. Нарықтық қатынастар қалыптасу кезіндегі Қазақстан республикасындағы амортизациялық саясат. Негізгі өндірістік қорларды тиімді пайдаланудың факторлары және жолдары. Өндіріс факторларының бәсекелік қабілеттілігін арттыру бойынша шаралары Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық дамуының басымдықтарының бірі ретінде.


5. Айналым капиталы, оның қалыптасуы және кәсіпорындағы қолданылуы.

Өнеркәсіптіңайналымқорлары, олардыңқұрамыжәнеқұрылымы. Айналымкапиталы: құрамыжәнеқұрылымы.Тазаайналымкапиталыныңтүсінігі. Айналымкапиталыныңқалыптасуыжәнеоныпайдалану. Айналымқорларынпайдаланужолдарынжақсартудыңнегізгібағыттары. Айналымкапиталыныңқаржыландырукөздері. Өнеркәсіптіңәртүрлісалаларындағыайналымқаржыларықұрылымдарыныңерекшеліктері. Айналымқорларыныңайналымдылығы. Кәсіпорынжұмысыныңэкономикалықкөрсеткіштерінжақсартудағыайналымқаржыларықайтымынтездетудіңмәні. Айналымқаржыларынақажеттіктіанықтау. Айналымқаржыларынпайдаланудыбағалау. Кәсіпорындағыайналымқорларынүнемдіпайдалану. Шарттықжәнетөлемдіктәртібіннығайту- айналымқаржылырыныңайналымынтездететін фактор.


6.Шикізаттың материалдық және отын энергетикалық ресурстары.

Шикізат және отын-энергетикалық ресурстар түсінігі және жіктелуі. Материал ресурстарын ұтымды пайдалану жолдары. Материалдық ресурстарды пайдалану көрсеткіштері мен талдау әдістері. Пайдалы қазбалар қорларының жіктелуі және оларды экономикалық бағалау. Қазақстан республикасы өнеркәсібінің шикізат базасы және оның даму бағыттары. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі индустриалды-инновациялық даму жағдайында отын-энергетикалық кешенін дамыту болжамы. ҚР энергетика ресурстарын пайдалану. Ауыл шаруашылық жүйесінің базасын дамыту. Химиялық шикізат түрлерін өндіруді дамыту. Шикізат таңдаудың экономикалық негізделуі, шикізатты алғашқы өңдеу мен байытудың, өндіріс қалдықтарын, шикізатты кешенді пайдаланудың экономикалық тиімділігі.


7. Еңбек ресурстары

Еңбек нарығы: мәні және қызмет ету механизмі. Кәсіпорын кадрларының құрамы мен құрылымы. Еңбек өнімділігі және оны есептеудің /өлшеудің/ әдістері. Еңбек нарығын мемлекеттік реттеу. ҚР-сы халқын әлеуметтік қорғау тұжырымдамасы. Еңбекті қорғау қауіпсіздігі мен міндетті әлеуметтік сақтандыру. Еңбек мүмкіншілігі және еңбек ресурстары, олардың құрамы және құрылымы, қалыптастыру көздері. Кәсіпорынның еңбек ресурстарына қажеттігін анықтау. Кадрларды нарықтық қатынас жағдайында жұмыс істеуге қайта дайындау. Кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуі үшін ұйым мінез-құлқының мәні мен маңызы. Еңбек өнімділігі өсуінің факторлары мен жолдары.


8.Еңбекақы.

Еңбек ақы төлеуінің мәні мен қағидалары. Жұмысшылар жалақысының нысаны және жүйесі. Жалақы көлемін дифференциялаудың экономикалық негізі, еңбекті мотивациялау. Тарифтік жүйе, оның мазмұнын және жалақыны ұйымдастырудағы мәні. Әлеуметтік серіктестің дамуы: бас, салалық және тарифтік келісімдер, ұжымдық келісім. Басшылар, мамандар, қызметкерлер жалақысын ұйымдастыру.Еңбекке ынталандыру. Еңбек ақы төлемін мемлекеттік реттеу. Міндетті әлеуметтік сақтандыру. Жалақыны әлеуметтік-экономикалық реттеу туралы республикалық салық кодексі. Әлеуметтік салықты есептеу әдістемесі. Жалақыны ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі.


9. Кәсіпорянның инвестициялық және инновациялық саясаты.

Инвестицияның мәні мен түрлері. Қазақстан республикасының 2003-2015 жылға дейінгі индустриалды-инновациялық даму стратегиясы: оның мақсаттары, мазмұны, жүзеге асыру шаралары. Инвестицияға талдау жасау бағыттары. Кәсіпорынның инвестициялық қызметінің стратегиясы: мәні және дайындау қағидалары. Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын бағалау әдістемесі. Баламалы инвестициялық ұсыныстарды бағалау көрсеткіштері. Инвестицияның экономикалық тиімділігін анықтау әдістемесі. Қазақстан Республикасының ғылыми- техникалық саясаты. Инновация /жаңалық/: олардың табиғатының циклдығы мен таралуы. Инновациялар мен экономикалық мүдделердің өзара әрекеттестігі. Жаңашылдықтарды инвестициялау. Инновациялық лизинг.


10. Өнімд і өндіру және сату шығындары.

Өнімніңөзіндікқұныныңқұрамыжәнеоныңөнеркәсіптіңәртурлісалаларындағыерекшелігі. Кезеңшығындарынажәнеөнімніңөзіндікқұнынажатқызылатынкәсіпорыншығындары. Калькуляциялаужәнеөнімөндіружәнесатушығындарынесепкеалуәдістері. Калькуляциялаужәнешығындардыесепкеалудыңнақты, нормативтікәдістері. Үстемешығындар, олардыңқұрамы, бөлукритериилері.Үстемешығындардыбөлуәдістемесіжәнебасқарушылықшешімдерқабылдау. Шығынтүсінігі, құрамыжәнетүрлері, тұрақтыжәнеөзгермелі/ құбылмалы/ шығындар.

Калькуляциялаутүсінігіжәнеқағидалары.


11. Кәсіпорынның маркетингтік және өндірістік қызметі.

Маркетингтік шешімдерге арналған ақпараттар. Маркетинг стратегиясын таңдау және іске асыру. Маркетингтің өндірісті ұйымдастыруға және кәсіпорынның негізгі функцияларына әсер етуі. Нарық жағдайында кәсіпорында өнім шығаруды жоспарлауды ұйымдастыру. Өнім өндіру бағдарламасын әзірлеу /зиянсыздық нүктесі/. Өнім өндіруде аумалы көлемді есептеу әдістемесі. Кәсіпорынның жоспарының Өнім өндірі және сату жоспары бөлімінің көрсеткіштері. Тапсырыстар қоржынын /портфелін/ қалыптастыру. Өндірістік бағдарламалар көрсеткіштері есептеу әдістемесі. Кәсіпорынның өндірістік қуаты және оны анықтау әдістері.


12. Өнімнің бәсекелестікке қабілеттілігін қамтамасыз ету.

Ғылыми- техникалықпрогрестіңстратегиясыжәнеоныңөнімніңбәсекелікқабілеттілігінеәсері. Ғылыми-техникалықпотенциалжәнеоныңтиімділігінэкономикалықбағалау. Өнімсапасы: түсінігі, көрсеткішіжәнеоныңдеңгейінөсіружолдары. Кәсіпорындағыөнімсапасынбасқаружүйелері. Өнімсапасынбасқарудыңжаңастратегиясы. Өнімніңбәсекелікқабілеттілігінкөтеружәнебағаның ролі. Өнім, жұмысжәнеқызметкөрсетудегібағатүрлері. Нарықтықэкономикажағдайындағыбағанымемлекеттікреттеу.


13. Кәсіпорынның табысын қалыптастыру және бөлу.

Табыс - кәсіпорынныңшаруашылыққызметініңқаржылықнәтижелерініңжиынтықкөрсеткішіретінде. Кәсіпорынтабыстарынбөлужәнесалық салу Қазақстанреспубликасысалықкодексінесәйкесжылдықжиынтықтабыстыесептеукезіндегітабыстүрлері. Кәсіпорынтабысынқалыптастыружәнебөлутәртібі. Кәсіпорынныңтөлейтінсалықтарыныңжалпысипаттамасы. ҚазақстанРеспубликасыныңсалықжүйесі. Корпоративтітабыссалығынесептеукезіндегісалықсалынатынтабыстыанықтауәдістемесі. Қазқстанреспубликасындағы ҚҚС жәнеакциздіесептеужөніндегіжалпыережелер. Өндірісрентабельділігі – кәсіпорынжұмысыныңтиімділігініңнегізгікөрсеткіші.


14. Кәсіпорында қажылық қызметті ұйымдастыру.

Кәсіпорын қаржысы түсінігі және функциялары.

Қаржы механизмі: құрамдас элементтері,құқықтық, нормативтік және ақпараттық қамтамасыз ету. Кәсіпорын қаржылық ресурстары. Қаржылық жоспарлау. Кәсіпорынның қаржылық қызметін ұйымдастырудың негізгі қағидалары мен бағыттары. Қазақстан республикасы салық кодексіне сәйкес салықтық есептемелер мен есепке алу ережелері. Кәсіпорындағы қаржы ресурстарының қалыптасу көздері. Несие, оларды берудегі негізгі қағидалар. Қарыздыққаражаттаралутәсілдері.


«Кәсіпорын экономикасы» пәні бойынша емтихан сұрақтары


 1. Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде. Кәсіпорындардың жіктелуі.

 2. Кәсіпорыннның ұйымдық-құқықтық нысандары, негізгі және қосымша белгілері бойынша кәсіпорындардың жіктелуі.

 3. Банкроттықтан қорғау стратегиясын таңдау. Кәсіпорынды банкрот деп жариялау тәртібі. Кәсіпорынды тарату, қайта құру және жақсарту. Банкрот түсінігі және белгілері.

 4. Өндіріс тиімділігінің мәні және көрсеткіштер жүйесі. Өндіріс тиімділігін арттырудың факторлары.

 5. Қаржы тұрақтылығы көрсеткіштері. Өндіріс қызметінің тиімділік көрсеткіштері.

 6. Кәсіпорынның негізгі қорларының экономикалық мәні, олардың құрамы және құрылымы.

 7. Негізгі қорлар тозуы және амортизациясы.Негізгі өндірістік қорларды бағалау әдістері. Негізгі қорларды қайта бағалау.

 8. Амортизацияны есептеу әдістемелері: біркелкі, өндірістік, жеделдетілген.

 9. Өнеркәсіптіңайналымқорлары, олардыңқұрамыжәнеқұрылымы.

 10. Айналымкапиталы: құрамыжәнеқұрылымы.Тазаайналымкапиталыныңтүсінігі.

 11. Айналымкапиталыныңқалыптасуыжәнеоныпайдалану. Айналымқорларынпайдаланужолдарынжақсартудыңнегізгібағыттары.

 12. Шикізат және отын-энергетикалық ресурстар түсінігі және жіктелуі.

 13. Материал ресурстарын ұтымды пайдалану жолдары. Материалдық ресурстарды пайдалану көрсеткіштері мен талдау әдістері.

 14. Пайдалы қазбалар қорларының жіктелуі және оларды экономикалық бағалау. Қазақстан республикасы өнеркәсібінің шикізат базасы және оның даму бағыттары.

 15. Еңбек нарығы: мәні және қызмет ету механизмі.

 16. Кәсіпорын кадрларының құрамы мен құрылымы.

 17. Еңбек өнімділігі және оны есептеудің /өлшеудің/ әдістері.

 18. Еңбек нарығын мемлекеттік реттеу. ҚР-сы халқын әлеуметтік қорғау тұжырымдамасы.

 19. Еңбекті қорғау қауіпсіздігі мен міндетті әлеуметтік сақтандыру.

 20. Еңбек өнімділігі өсуінің факторлары мен жолдары.

 21. Еңбек ақы төлеуінің мәні мен қағидалары.

 22. Жұмысшылар жалақысының нысаны және жүйесі.

 23. Тарифтік жүйе, оның мазмұнын және жалақыны ұйымдастырудағы мәні.

 24. Еңбек ақы төлемін мемлекеттік реттеу. Міндетті әлеуметтік сақтандыру.

 25. Инвестицияның мәні мен түрлері.

 26. Қазақстан республикасының 2003-2015 жылға дейінгі индустриалды-инновациялық даму стратегиясы: оның мақсаттары, мазмұны, жүзеге асыру шаралары.

 27. Кәсіпорынның инвестициялық қызметінің стратегиясы: мәні және дайындау қағидалары. Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын бағалау әдістемесі.

 28. Инновациялар мен экономикалық мүдделердің өзара әрекеттестігі. Жаңашылдықтарды инвестициялау. Инновациялық лизинг.

 29. Өнімніңөзіндікқұныныңқұрамыжәнеоныңөнеркәсіптіңәртурлісалаларындағыерекшелігі.

 30. Калькуляциялаужәнеөнімөндіружәнесатушығындарынесепкеалуәдістері.

 31. Калькуляциялаужәнешығындардыесепкеалудыңнақты, нормативтікәдістері.

 32. Шығынтүсінігі, құрамыжәнетүрлері, тұрақтыжәнеөзгермелі/ құбылмалы/ шығындар.

 33. Калькуляциялаутүсінігіжәнеқағидалары.

 34. Маркетингтік шешімдерге арналған ақпараттар.

 35. Маркетинг стратегиясын таңдау және іске асыру.

 36. Маркетингтің өндірісті ұйымдастыруға және кәсіпорынның негізгі функцияларына әсер етуі.

 37. Өнім өндіру бағдарламасын әзірлеу /зиянсыздық нүктесі/.

 38. Кәсіпорынның өндірістік қуаты және оны анықтау әдістері.

 39. Ғылыми- техникалықпрогрестіңстратегиясыжәнеоныңөнімніңбәсекелікқабілеттілігінеәсері.

 40. Өнімсапасы: түсінігі, көрсеткішіжәнеоныңдеңгейінөсіружолдары.

 41. Кәсіпорындағыөнімсапасынбасқаружүйелері. Өнімсапасынбасқарудыңжаңастратегиясы.

 42. Өнімніңбәсекелікқабілеттілігінкөтеружәнебағаның ролі. Өнім, жұмысжәнеқызметкөрсетудегібағатүрлері.

 43. Нарықтықэкономикажағдайындағыбағанымемлекеттікреттеу.

 44. Табыс - кәсіпорынныңшаруашылыққызметініңқаржылықнәтижелерініңжиынтықкөрсеткішіретінде.

 45. Кәсіпорынтабыстарынбөлужәнесалық салу Қазақстанреспубликасысалықкодексінесәйкесжылдықжиынтықтабыстыесептеукезіндегітабыстүрлері.

 46. Кәсіпорынтабысынқалыптастыружәнебөлутәртібі.

 47. Кәсіпорынныңтөлейтінсалықтарыныңжалпысипаттамасы. ҚазақстанРеспубликасыныңсалықжүйесі.

 48. Өндірісрентабельділігі – кәсіпорынжұмысыныңтиімділігініңнегізгікөрсеткіші.

 49. Кәсіпорын қаржысы түсінігі және функциялары.

 50. Кәсіпорын қаржылық ресурстары. Қаржылық жоспарлау.


Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

1. Әбдікерімова Г.И. Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы.-Алматы: Экономика, 2008.-386 б.

2. Ниязбекова Р.К., Рахметов Б.А., Байнеева П.Т. Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы.-Алматы: Экономика, 2008.-792 б.

3. Нарғозиев І.Ж. Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы.-Алматы: Экономика, 2010. -382 б.

4. Үмбеталиев А.Д. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік. Оқулық / -Алматы: Экономика, 2009.-462 б.

5. Оразалин К.Ж. Кәсіпорын экономикасы: Тәжірибе сабағына арналған оқу құралы. –Алматы: «Издательство LEM», 2008.-296 б.

Қосымша әдебиет

 1. Горфинкель В.Я., Швандар В.А. «Экономика предприятия»М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

 2. Грузинов В.П., Грибов В.Д. «Экономика предприятия». Москва.Финансы и статистика.-2006.

 3. Истаева А.А., Вершинина Г.С. «Экономика и планированиекоммерческогопредпринимательства». Алматы. Экономика.2005.

 4. ЖолдасбаеваКәсіпорын экономикасы: Оқу құралы – Алматы: Экономика, 2007

 5. Волков В.И., Девяткин О. В. «Экономика предприятия». М.:ИНФРА-М, 2007.

 6. Жеке кәсіпкерлік туралы Қазақстан Республикасының Заңы, 2004. (2009.30.12 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен). Алматы; «Издательство LEM», 2010.-108 б.

7. Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының Заңы, 2003. (2009.30.12 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен).

8. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік. Заң актілерінің жиынтығы. –Алматы: Юрист,2004.- 53 б. (2009.30.12 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен).

9. Қазақстан Республикасының Салық кодексі (2009.30.12 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен).


«КӘСІПКЕРЛІК»

 1. Кәсіпкерлік: мәні, мазмұны мен қалыптасу шарттары

Кәсіпкерліктің мәні мен мазмұны. Кәсіпкерліктің функциялары. Кәсіпкерлікті ұйымдастыру қағидалары.


 1. Кәсіпкерліктің ұйымдық – құқықтық нысандары

Кәсіпкерліктің ұйымдық – құқықтық нысандары мен олардың ерекшеліктері. Шетелдік капиталдың қатысуымен жүзеге асырылатын кәсіпкерлік. Өзінің жеке кәсіпорнын құру жағдайлары мен шарттары.


 1. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер

Тәуекел түсінігі мен түрлері және олардың жіктелуі. Кәсіпкерлік тәуекелді бағалау әдістері. Тәуекелдерді төмендету тәсілдері мен басқару әдістері.


 1. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес – жоспарлау

Кәсіпкерлік жобалардың бизнес – жоспары. Бизнес – жоспарды жасау мен әзірлеу әдістемесі. Бизнес – жоспардың негізгі тарауларының мазмұны мен сипаттамасы.


 1. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру

Кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру мен қаржыландыру көздері. Кәсіпкерліктегі лизингтік операциялар. Кәсіпкерліктегі факторинг.


 1. Кәсіпкерлік қызметтегі кадрлармен қамтамасыз ету

Кәсіпорын персоналы мен оның құрылымы. Персоналды бағалау мен басқару әдістемесі. Кадр саясаты және кәсіпкерлік қызметте еңбекақы төлеуді ұйымдастыру.


 1. Кәсіпкерлік мәмілелерді ұйымдастыру

Кәсіпкерлік мәмілелер және олардың түрлері. Кәсіпкерлік жүйесіндегі әріптестік.

Келісімшарт тарауларының құрылымы мен мазмұны


 1. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілдері

Кәсіпкерлік құпияның мәні. Кәсіпкерлік құпияны құрайтын мәліметтердің жіктелуі. Құпияны жариялағаны үшін қолданылатын іс – шаралар.


 1. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі

Кәсіпкерлер жауапкершілігінің мәні мен түрлері. Кәсіпкерлердің әкімшілік жауапкершілігі. Кәсіпкерлердің қылмыстық жауапкершілігі.


 1. Кәсіпкерлік мәдениеті мен этикасы

Кәсіпкерлік мәдениеттің мәні мен мағынасы. Іскерлік қатынастар, қарым – қатынас және келіссөздер. Кәсіпкерлік этика.


 1. Кәсіпкерлік аясындағы бәсеке мен бәсекеге қабілеттілік

Бәсеке түсінігі мен түрлері, қазіргі жағдайдағы бәсекенің дамуы. Бәсекелік артықшылық пен кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі.

Кәсіпкерлік қызметтің бәсекеге қабілеттілігіне әсер етуші факторлар.


 1. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау

Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау тәсілдері. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау қағидалары мен әдістері.

Кәсіпорынның өндірістік – шаруашылық және қаржылық – экономикалық қызметін талдау.


 1. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы

Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың мәні және қажеттілігі. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттары мен механизмі.

Кәсіпкерлікті қолдаудың қазіргі заманғы институттарының дамуы: бизнес – инкубаторлар, технополистер, технопарктер және т.б.


 1. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату

Кәсіпкерлік қызметті тоқтату себептері, факторлары және шарттары. Кәсіпкерлік ұйымдарды қайта ұйымдастыру мен сауықтыру.

Кәсіпорындардың тұрақсыздығы (банкроттығы).


«Кәсіпкерлік» пәні бойынша емтихан сұрақтары


 1. Кәсіпкерліктің мәні мен мазмұны.

 2. Кәсіпкерліктің функциялары.

 3. Кәсіпкерлікті ұйымдастыру қағидалары.

 4. Кәсіпкерліктің ұйымдық – құқықтық нысандары мен олардың ерекшеліктері.

 5. Шетелдік капиталдың қатысуымен жүзеге асырылатын кәсіпкерлік.

 6. Өзінің жеке кәсіпорнын құру жағдайлары мен шарттары.

 7. Тәуекел түсінігі мен түрлері

 8. Тәуекелдің жіктелуі.

 9. Кәсіпкерлік тәуекелді бағалау әдістері.

 10. Тәуекелдерді төмендету тәсілдері мен басқару әдістері.

 11. Кәсіпкерлік жобалардың бизнес – жоспары.

 12. Бизнес – жоспарды жасау мен әзірлеу әдістемесі.

 13. Бизнес – жоспардың негізгі тарауларының мазмұны мен сипаттамасы.

 14. Кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру

 15. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көздері.

 16. Кәсіпкерліктегі лизингтік операциялар.

 17. Кәсіпкерліктегі факторинг.

 18. Кәсіпорын персоналы мен оның құрылымы.

 19. Персоналды бағалау мен басқару әдістемесі.

 20. Кадр саясаты

 21. Кәсіпкерлік қызметте еңбекақы төлеуді ұйымдастыру.

 22. Кәсіпкерлік мәмілелерді ұйымдастыру

 23. Кәсіпкерлік мәмілелер және олардың түрлері.

 24. Кәсіпкерлік жүйесіндегі әріптестік.

 25. Келісімшарт тарауларының құрылымы мен мазмұны

 26. Кәсіпкерлік құпияның мәні.

 27. Кәсіпкерлік құпияны құрайтын мәліметтердің жіктелуі.

 28. Кәсіпкерлік құпияны жариялағаны үшін қолданылатын іс – шаралар.

 29. Кәсіпкерлер жауапкершілігінің мәні мен түрлері.

 30. Кәсіпкерлердің әкімшілік жауапкершілігі.

 31. Кәсіпкерлердің қылмыстық жауапкершілігі.

 32. Кәсіпкерлік мәдениеттің мәні мен мағынасы.

 33. Іскерлік қатынастар.

 34. Қарым – қатынас және келіссөздер.

 35. Кәсіпкерлік этика.

 36. Бәсеке түсінігі мен түрлері

 37. Қазіргі жағдайдағы бәсекенің дамуы.

 38. Бәсекелік артықшылық пен кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі.

 39. Кәсіпкерлік қызметтің бәсекеге қабілеттілігіне әсер етуші факторлар.

 40. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау тәсілдері.

 41. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау қағидалары мен әдістері.

 42. Кәсіпорынның өндірістік – шаруашылық қызметін талдау.

 43. Кәсіпорынның қаржылық – экономикалық қызметін талдау.

 44. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың мәні және қажеттілігі.

 45. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттары мен механизмі.

 46. Кәсіпкерлікті қолдаудың қазіргі заманғы институттарының дамуы.

 47. Бизнес – инкубаторлар, технополистер, технопарктер және т.б. дамуы.

 48. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату себептері, факторлары және шарттары.

 49. Кәсіпкерлік ұйымдарды қайта ұйымдастыру мен сауықтыру.

 50. Кәсіпорындардың тұрақсыздығы (банкроттығы).


Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

 1. Атаев М.К., Елоев Ю.Т., Чапек В.Н. Экономика малого предпринимательств: учебное пособие. М: Феникс – 2009г.

 2. Бусыгин А.В. Предпринимательство. ­ М.: Дело, 2005.

 3. Гарина Е.П., Медведева О.В., Шпилевская Е.В. Основы предпринимательской деятельности – М:Феникс, 2010г.

 4. Елшібаев Р.Қ. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру. Оқу құралы. Алматы: Экономика, 2009ж.

 5. Лапуста М.Г., Поршнев А.Г. и др. Предпринимательство. ­ М.: ИНФРА – М, 2006.

 6. Предпринимательство и бизнес /Авторы составители: А.П.Дашков, А.И.Данилов, Е.Б.Тютюкина­ М.: Информационно-внедренческий центр Маркетинг, 2005.

 7. Предпринимательство: учебник./В.Я. Горфинкель, В.Б. Поляк, В.А. Швандар, М: ЮНИТИ – ДАНА, 2009г (Золотой фонд российских учебников).

 8. Пелих А.С. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес: анализ, методика, практикум. – М.: Ось-89, 2008г.

 9. Сейдахметов А.С., Елшибекова К.Ж. «Предпринимательство»: Учебное пособие. Алматы: Экономика 2010 – 304с

 10. Токсанова А.Н. Основы предпринимательской деятельности. Астана: 2007 – 480с.

Қосымша әдебиеттер

 1. «Жеке кәсіпкерлік туралы» ҚР Заңы 2006 жылдың 31 қаңтары, 2009 жылдың 10 қаңтарындағы №124-Ш өзгерістері мен толықтыруларға сәйкес.

 2. ҚР Азаматтық Кодексі. (Жалпы бөлім. Ерекше бөлім.) – Алматы: ЮРИСТ, 2001

 3. ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы. 2003 жылдың 13 мамырдағы №415-П.

 4. ҚР«Өндірістік кооперативтер туралы» заңы. 1995 жылдың 5 қазанындағы № 2486.

 5. ҚР «Шаруашылық серіктестіктер туралы» заңы. 1995 жылдың 2 мамыры № 2255.

 6. ҚР «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» заңы 1998 жылдың 22 сәуірі №220-І.

 7. «Қазақстан Республикасының үдемелі индустриалды – инновациялық дамуының 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама» ҚР Президентінің № 958 жарлығы 19 наурыз 2010 ж.

 8. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің №301 Қаулысы 13 сәуір 2010ж.

 9. ҚР Еңбек Кодексі. ­ Астана, 2007.

 10. Предпринимательство в Республике Казахстан. – Алматы: изд-во «ЮРИСТ», 2009.Похожие:

«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы iconКәсіптік оқыту теориясыжәне әдістемесі кафедрасы
Оқу жұмыс бағдарламасы Қр мжмбс 08. 264-2006 оқу бағдарлама негізінде, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігінің 22....
«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы icon6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға қабылдау емтиханының бағдарламасы Павлодар
Бағдарлама 2012 жылдың 23 тамызындағы №1080 бұйрығына және мбб сәйкес жоғарғы (жоғарғы оқу орнынан кейінгі) білім беру ммбс көрсетілген...
«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Кешенді емтиханның бағдарламасы «Экономика және қаржы» факультетітің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы icon«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор
Инновациялық үрдістерді ұйымдастыру формалары. Параллельді, салдарлы, интегралды
«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы icon«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор
Инновациялық үрдістерді ұйымдастыру формалары. Параллельді, салдарлы, интегралды
«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы iconБекітемін оі жөніндегі проректоры
Жұмыс оқу бағдарламасы Қр мжмбс 08. 253-2006 мемлекеттік жалпыға міндетті мамандық стандарты және 2006 ж. 22. 06 Республикалық жоғарғы...
«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы icon«химия және биология» факультеті «биология» кафедрасы» Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен
Силлабус Әл – Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті әзірлеген және ұсынған. Республикалық оқу әдістемелік жоғары және жоғары...
«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы iconІскерлік, қызмет көрсеті, мәдениет, құқық, медицина, экономика салалар үшін керек мамандық жоғары оқу орнынан кейінгі қызметкерлерді дайындаудың білім беру бағдарламаларын іске асырады. Бейіндік магистратурада топ
Кешенді емтиханның бағдарламасы «Экономика және қаржы» факультетітің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы iconЛекция 15
Р және Ғылым министрлігі жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының 22. 06. 2006 жылғы хаттама шешімімен...
«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы icon«Гуманитарлық білім» факультеті «Тарих және география» кафедрасы
Р. мемлекеті, жалпыға міндетті білім стандарты негізінде және Қ. Р. Білім және Ғылым министрлігінің 22. 06. 2006 ж. Республикалық...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница