Жердегi тiршiлiкiтiң пайда болуы
Скачать 218.34 Kb.
НазваниеЖердегi тiршiлiкiтiң пайда болуы
Дата конвертации08.02.2016
Размер218.34 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://vmo.kst-goo.kz/images/stories/himiya/norm_dok/5.doc
"ЖАЛПЫ БИОЛОГИЯ

НЕГIЗДЕРI"

9 СЫНЫП(жоспар)

сабақтың тақырыбы

1-68Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

Өткiзiлген кунi

Зертхана, топсеруен, сарамандық жұмыс

Үйге тапсырмаКiрiспе (1 сағат)

1

1

Жалпы биология негiздерi пәнi, мiндеттерi. Тiршiлiк анықтамалары. Зерттеу әдiстерi мен жетiстiктерi. Биологияның даму тарихы.

1
Тiрi организмдердiң жалпы кұрылымды принциптерi. (19 сағат)Тiрi ағзалардын негiзгi касиеттерi.

(2 сағат)

2-3

1

2

Тiрi табиғаттың негiзгi кұрылымдық деңгейлерi.Тiрi организмдердiң негiзгi касиеттерi: зат және энергия алмасу, өзiндiк реттелу, тiтiркенгiштiк, козғыштык, козғалыс, өсу және даму, ырғақтылық.

2
41

Жердегi тiршiлiкiтiң пайда болуы


(2 сағат)

Тiршiлiк дамуының бастапқы кезеңдерi.


1


5

2

Тiршiлiктiң пайда болуы туралы қазiргi көз қарастар.

1
61

Тiрi ағзалардың химиялық құрамы

(4 сағат)

Тiрi организмдердiң химиялық құрамы. Бейорганикалык заттар.

1


7

2

Органикалық заттар.

1


8

3

Белок биосинтезi.

1


9

4

Биополимерлер. Нуклеин қышқылы.

1
101Жасушанын құрылысы мен қызметi

(5 сағат)

Жасуша - тiршiлiктiң элементарлық, құрылымдық және функционалдық негiзi. Жасушаның құрылысы қызметi.1
Мембрана және оның құрылысы қызметi.

11-12

2-

3

Жасуша органоидтары.


2


13

4

Ядро. Хромосомдар мен гендер.

Прокариоттар мен эукариоттар.

1


З/ж №1: ­“Өсiмдiк пен жануар жасушаларын салыстыру.Элодея жасушасындагы цитоплазма қозғалысы жылдамдығына сыртқы орта факторларының әсерi.”
14

5

Жасушаның бөлiнуi. Митоздың биологиялык мәнi. Мейоз.

1
Жасушадағы заттың алмасуы мен энергияның түзiлуi. (3 сағат)

15

1

Зат алмасу - тiршiлiктiң негiзгi қасиеттерiнiң бiрi.


1
Пластикалық алмасу- анаболизм.

16

2

Энергетикалық алмасу - катоболизм.

1


17

3

Тiрi ағзадағы заттар алмасу түрлерi. Табиғаттағы заттар алмасуы.

1
Тiрi ағзалардың реттелуi және гомеостаз. (1 сағат)

18

1

Тiрi ағзалардың өздiгiнен реттелуi. Гомеостаз. Тiрi ағзалардың термореттелуi.

1

Тiтiргенгiштiк және қозғалу.

(2 сағат)

19

1

Тiтiргенгiштiк - тiрi ағзалардың жалпы қасиетi.

Тiтiргенгiштiкке тән негiзгi сипаттама.

1
20

2

Қорытынды

1
Тiрi ағзалардың жеке дамуы және көбеюi

(4 сағат)

21

1

Организм көбеюiнiң түрлерi. Өсiмдiк және жануарлардың жыныссыз көбеюi.

1


22

2

Өсiмдiк пен жануарлардың жынысты көбеюi.

1


23

3

Онтогенез туралы түсiнiк.

1


24

4

Организмнiң өсуi мен дамуы.

1
Организмдер тiршiлiгiнiң жалпы заңдылықтары.

(40 сағат)

Эволюция iлiмi. (15 сағат)

Дарвинге дейiнгi биологияның дамуы

(2 сағат)

25


26

1


2

Эволюция туралы түсiнiк органикалық дүние эволюциясы. Оның негiзгi бағыттары.

Дарвингi дейiнгi биологияның дамуы. Эволюция ғылымын зерттеген ғалымдар:

К. Линней, Ж-Б. Ламарк.

1


1
Ч. Дарвиннiң түрлердiң шығуы туралы теориясы. (4 сағат)

27

1

Дарвиннiң эволюциялық iлiмi.

1


28

2

Эволюцияның қозғаушы күштерi: жасанды сұрыптау, тiршiлiк үшiн күрес, өзгергiштiк тұқымқуалаушылық, организмдердiң бейiмделуi.

1


29

3

Бейiмделушiлiк-эволюцияның қозғаушы күшiнiң нәтижесi.

1


30

4

Биологиялық прогреске жету жолдары.

Органикалық дүние эволюциясының дәлелдемелерi.

1


1
Микроэволюция (2 сағат)

31

1

Түр, түрдiң пайда болуы. Түрдiң популяциялық құрылымы.

1
Топсеруен №1 (жеке тапсырма) “Тұрған өлкенiң өсiмдiктерi мен жануарларының көп түрлiлiгiнiң, биологиялық құбылыстарын зерттеу”.
32

2

Популяция түр тiршiлiгiнiң формасы, генетикалық жүйесi. Популяция санының реттелуi, оларды сақтаудың негiздерi.

1
Макроэволюция

(2 сағат)

33

1

Эволюцияның негiзгi бағыттары.

1


34

2

Биологиялық эволюцияның жалпы заңдылықтары.

1
Жердегi тiршiлiктiң дамуы.

(2 сағат)

35

1

Органикалық дүниенiң тарихи дамуы.

Архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой эраларындағы тiршiлiктiң дамуы.

1
36

2

Тiрi организмдердiң көп түрлiлiгi. Сүтқоректiлердiң эволюциясы.

1
Антропосоциогенез

(3 сағат)

37

1

Адамның шығу тегi. Тiрi табиғаттағы адамның алатын орны.

1


38

2

Адам эволюциясының даму кезендерi: ежелгi, ертедегi және қазiргi адамдар.

1


39

3

Антропосоциогенездiң биологиялық және әлеуметтiк факторлары. Ақылды адам. Нәсiлдердiң шығуы және оның бiрлiгi. Адамның биоәлеуметтiк мәнi. Адамдардың бейiмделуi.

1

Генетика және селекция негiздерi.

(13 сағат)

Белгi бойынша тұқымқуалау заңдылықтары (7 сағат)

40

1

Генетика ғылымы мақсаты және мiндетi.

Генетиканың даму тарихы.

Генетика ғылымына үлес қосқан ғалымдар: Г. Мендель, Т. Морган, Н. И. Вавилов.

1


41

2

Ген, тұкымқуалаушылық, өзгергiштiк туралы ұғым.

1


42

3

Тұкымқуалаушылық.Мендельдiң заңдары 1,2,3.

1


43

44

45

4

5

6

Тiркестiк тұкым қуалау.

Тұкымқуалаушылықтың түрлерi

өзгергiштiк,оның түрлерi.

1

1

1
З\ж №2


З/ж № 3

“Өзгергiштiк түрлерiн зерттеу, вариациалық қатар қисығын түзу” (өсiмдiк жапырақтарының мөлшерi және оқушылардың антропометрлiк көрсеткiштерi мысалында.)
46

7

Мутацияның мәнi, себептерi және мысалдары. Мутацияның жiктелуi. Мутагендi факторлар. Генотип және фенотип.

1
Адам генетикасы


(2 сағат)

47

1

Тұқым қуалаушылықтың зерттеу әдiстерi. Генотип және адам денсаулығы. Генотипке зияңды заттардың әсерi.

1


48

2

Адамдағы тұқым қуалайтын аурулар.

Генетиканың әлеуметтiк мәселелерi.

1
Өсiмдiктер, жануарлар және микроорганизмдер селекциясы.

(4 сағат)

49

1

Өсiмдiктер, жануарлар селекциясы, олардың мiндеттерi

1


502Өсiмдiктердiң жаңа сорттарын және жануарлардың жаңа тұқымын шығарудың әдiстерi.

Олардың генетикалық негiздерi.

251

3

Н.И. Вавиловтың мәдени өсiмдiктердiң шығу орталықтары туралы iлiмi. Өсiмiдiк селекциясының жетiстiктерi. Полиплоидия.

1


52

4

Гендiк инженерия. Биотехнология.

1
Қазақстан сұрыптаушыларының жетiстiктерi.Ағзалармен ортаның арақатынасы

(15 сағат)

Экологияға кiрiспе.

(1 сағат)

53

1

Экология пәнi, мақсаты және мiндеттерi. Экологияның даму тарихы.

Экология бөлiмдерi.

Дүние жүзiндегi және Қазақстандағы қазiргi мәселелер.

1


Тiрi ағзалар және орта факторлары

(3 сағат)

54

1

Организмдердiң негiзгi тiршiлiк ортасы.

Экологиялық факторлары (абиотикалық, биотикалық, антропогендiк).

1


55

2

Организмге әсер етушi факторлары (оптимум, минимум, максимум,пессимум).

Шектеушi факторлар. Қоршаған орта факторларының бiр-бiрiне әсерi. Организмге әсер ететiн факторлар.

1
З/ж №4 “Қоршаған ортаның экологиялық жағдайына организмдердiң бейiмделуiн анықтау”.
56

3

Биологиялық ырғақтар. Фотопериодизм.

1
Табиғи бiрлестiктердiң, экожүйелердiң және популяцияның экологиясы

(5 сағат)

57

58

1

2

Популяция.

Экожүйе бiрлестiгi. Бiрлестiктiң дамуы. Тiрi ағзалар тұрақтылығының негiзгi заңдары.

1


59

3

Өнеркәсiптiк ландшафтар және ауыл шаруашылық өндiрiстердiң экожүйелерi. Агроценоздар. Қала экологиясы.


1


60


61

4


5

Топсеруен №2


Табиғатты қорғау мәселелерi. Табиғат ресурстарың үнемдi пайдалану және қорғау. Адамның практикалық iс - әрекетiне экологиялық бiлiмдерiн қолдануы.

1


1

Топсеруен №2 "Коршаган ортанын жай куиiне бага беру".

Топсеруен №3"Саябак жасанды биогеоценоз улгiсi ретiнде."62


63

641


2

3


Биосфера және оның құрылымы мен қызметi.

(3 сағат)

Биосфераның өнiмдiлiгi. Биосфераны қоргау

Биосфераның құрылымы.В.И.Вернадский.

Табиғаттағы зат айналымы және энергия ағыны.1


1

1
Биосфера және адам.

(1 сағат)65

1

Адамның iс әрекетiмен болатын биосферадағы ауқымды өзгерiстер.(озондық тесiктердiң кеңеюi, булану эффектiлерi, қышқыл жаңбырлар және т.с.с).

Биосфераны қоргау.


1
Қазақстанда табиғатты қорғау және үнемдi пайдалану

(2 сағат)

66

1

Қазақстандағы табиғат ресурстары және оларды пайдалану.

1


67

2

Антропогендiк iс әрекеттердiң Қазақстан табиғатына әсерi.

Қазақстандағы табиғатты қорғау.

Қазақстанның Қызыл Кiтабi.

1


68

1

Қорытынды қайталау.

1


Похожие:

Жердегi тiршiлiкiтiң пайда болуы iconИслам дінінің пайда болуы және таралуы
Мақсаты: Оқушыларды әлемдік діндер мен оның ішіндегі ислам дінінің пайда болуы, таралуы және осы ілімнің қазіргі қоғамдағы рөлімен...
Жердегi тiршiлiкiтiң пайда болуы iconІІ. Биосфераның пайда болуы Биосферадағы тіршіліктің пайда болуы туралы қазіргі көзқарастар ІІІ
Биосфера – ерекше биос өмір және тіршілік, «Sphaira» (сфера) шар, қоршаған орта деген сөздерінен алынған, яғни жер шарындағы адамзаттың...
Жердегi тiршiлiкiтiң пайда болуы iconҚмму ф 4/3-07/02
Мақсаты: Мутацияның пайда болуы және оның репарация механизмдерін, мутацияның пайда болу себептерінәі негізгі түрлерін оқыту
Жердегi тiршiлiкiтiң пайда болуы iconЕ. А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік
А,В,с егер а оқиғасы әр сынақта сөзсіз пайда болса, онда ол ақиқат оқиға деп аталады. Сынақ кезінде пайда болмайтын оқиға мүмкін...
Жердегi тiршiлiкiтiң пайда болуы iconСабақтың тақырыбы: Ислам дінінің пайда болуы және оның әдет-ғұрыптары мен дәстүрлері. Сабақтың мақсаты: Білімділік
Білімділік: Оқушыларға Ислам дінінің пайда болуы және оның әдет-ғұрыптары мен дәстүрлері туралы мағлұмат беру
Жердегi тiршiлiкiтiң пайда болуы iconТілдің қоғамдық-әлеуметтік мәні мен қызметі
Тілдің пайда болуы туралы әртүрлі теориялар бар, олар тілдің қалай шыққанын, қалай пайда болғанын өзінше дәлелдейді. Тіл білімінде...
Жердегi тiршiлiкiтiң пайда болуы icon1 Лизингтің шығу тегі, пайда болуы
Кіріспе
Жердегi тiршiлiкiтiң пайда болуы iconБөлім Ақшаның пайда болуы мен мәні
Кіріспе
Жердегi тiршiлiкiтiң пайда болуы iconРеферат Тақырыбы: Кәсіпкерлік құқықтың пайда болуы және функциялары
Кіріспе
Жердегi тiршiлiкiтiң пайда болуы iconҚазақстан Республикасында бағалы қағаздар нарығының пайда болуы және дамуы
Негіздері
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница