Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары
НазваниеОблыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары
страница1/9
Дата конвертации06.02.2016
Размер1.8 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://193.193.225.78/docs/animal/12k.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі

есеп комитетінің

2015 жылғы 30 қарашадағы

№ 17-НҚ нормативтік қаулысына

2-қосымша


Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары


1-бөлім. Жалпы ережелер


1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік аудит туралы заң) 12-бабы 4-тармағының 9) тармақшасына сәйкес, сондай-ақ Халықаралық жоғары аудит органдары ұйымының (ИНТОСАИ) ISSAI 100 – 400 халықаралық стандарттарының қолайлы ережелері ескеріле отырып әзірленді.

2. Қағидалар облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының (бұдан әрі – Тексеру комиссиялары) мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру, сыртқы мемлекеттік аудитті жоспарлау, жүргізу, оның қорытындылары бойынша құжаттарды ресімдеу, қаржылық бақылауды жүзеге асыру, сапа бақылауын жүргізу, сыртқы мемлекеттік аудиттің нәтижелері бойынша Тексеру комиссияларының аудиторлық қорытындысында берілген ұсынымдардың және Нұсқамалардың орындалуын мониторингтеуді ұйымдастыру тәртібін айқындайды.

3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) аудиторлық рәсімдер – аудиторлық іс-шара барысында оны жүргізу бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылатын, аудиторлық іс-шара мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті іс-қимылдар;

2) аудиторлық іс-шара – мемлекеттік аудиттің қорытындысы бойынша аудиторлық есептер мен аудиторлық қорытындыларды дайындауға, жүргізуге, ресімдеуге бағытталған іс-қимылдар кешені;

3) қаулы – Тексеру комиссиясының аудиторлық қорытындыны бекітетін құжаты;

4) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдары – мемлекеттік аудитті жүргізу үшін қажетті құжаттар, сондай-ақ оның нәтижелері бойынша жасалған құжаттар және қоса беріліп отырған аудиторлық дәлелдемелер;

5) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілері – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, квазимемлекеттік сектор субъектілері, сондай-ақ бюджет қаражатын алушылар (бұдан әрі – мемлекеттік аудит объектілері);

6) мемлекеттік аудитор – мемлекеттік аудитті және (немесе) қаржылық бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік әкімшілік қызметші;

7) мемлекеттік аудиттің сапа бақылауы – мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік аудитті жүзеге асыру кезінде Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарының талаптарын сақтауын тексеру;

8) нұсқама – Қазақстан Республикасы заңнамасының анықталған бұзушылықтарын және (немесе) оларға итермелейтін себептерді, жағдайларды жою, сондай-ақ осы бұзушылықтарға жол берген адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылық шараларын қолдану үшін мемлекеттік аудит объектілеріне жіберілетін, орындау үшін міндетті Тексеру комиссиясының актісі;

9) сыртқы мемлекеттік аудит – Тексеру комиссиясы жүзеге асыратын:

бюджет қаражатының, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерінің, байланысты гранттардың, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздардың, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен, оның ішінде бюджетті атқаруға байланысты тәуекелдерді басқару жүйесіне негізделген басқа да қызмет кезінде тартылатын қарыздардың басқарылу және пайдаланылу тиімділігін;

халықтың тұрмыс жағдайлары сапасының қарқынды өсуін және елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұлттық ресурстардың (қаржылық, табиғи, өндірістік, кадрлық, ақпараттық) тиімді және заңды басқарылуын талдау, бағалау және тексеру (бұдан әрі – мемлекеттік аудит).

4. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау мемлекеттік басқару жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады және бюджет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін пайдаланудың айқындығын, тиімділігін, жауаптылығын арттыруға бағытталған.

5. Мемлекеттік аудит Тексеру комиссияларының мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесінің негізінде жүргізіледі.

6. Мемлекеттік аудит туралы заңның 50-бабының 3-тармағына сәйкес, Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесінде көзделмеген тексерулерді жүргізу үшін мемлекеттік органдардың сұратулары бойынша Тексеру комиссияларының мемлекеттік аудиторлары мен өзге де лауазымды адамдарын тартуға жол берілмейді.

7. Аудиторлық іс-шараны жүргізуге тікелей басшылықты Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты мүшесі өзіне бекітілген жұмыс бағыттары бойынша жүзеге асырады.

8. Мемлекеттік аудит тобының құрамы аудиторлық іс-шараны жүргізуге қатысатын Тексеру комиссиясының қызметкерлерін – мемлекеттік аудит тобының жетекшісі мен аудиторлық іс-шараны жүргізуге қатысатын мемлекеттік аудиторларды, сондай-ақ қажет болған жағдайда, мемлекеттік органдардың мамандарын, сарапшыларды, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдарды (бұдан әрі – сарапшы) қамтиды.

9. Тексеру комиссиясының Регламентінде көзделген жағдайда, мемлекеттік аудит тобына заң қызметінің қызметкері (заңгер) бекітіледі, ол мемлекеттік аудит объектісіне шықпай (қажет болған жағдайда шығу арқылы) аудиторлық іс-шараны сүйемелдейді, сондай-ақ мемлекеттік аудит тобы басшысының жүргізіліп жатқан мемлекеттік аудит мәселелері бойынша қажетті құжаттары қоса берілген жазбаша сұрау салуларына бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталған кезде заңнаманы қолдануға қатысты жазбаша консультация береді.

10. Құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше қызметкерлерінің жазбаша консультациялары тек қойылған мәселелер шеңберінде және ұсынылған құжаттар көлемдері шегінде көрсетіледі.

11. Аудиторлық іс-шараларды жүргізу кезінде Тексеру комиссиясының қызметкерлері, сондай-ақ тартылатын сарапшылар Мемлекеттік аудит туралы заңда белгіленген құзыреттеріне сүйене отырып, осы Мемлекеттік аудит туралы заңның 8-бабын және осы Қағидаларды басшылыққа алады.

12. Тексеру комиссиясы мемлекеттік аудиттің мынадай типтерін жүзеге асырады:

1) тиімділік аудиті – мемлекеттік аудит объектісінің қызметін тиімділік, үнемділік, өнімділік және нәтижелілік тұрғысынан бағалау және талдау;

2) сәйкестік аудиті – мемлекеттік аудит объектісінің Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, сондай-ақ оларды іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актілерін сақтауын бағалау, тексеру;

3) қаржылық есептілік аудиті – мемлекеттік аудит объектісі қаржылық есептілігінің, бухгалтерлік есебінің және қаржылық жай-күйінің анықтығын, негізділігін бағалау.

13. Мемлекеттік аудиттің типтері бойынша аудиторлық іс-шараларды жүргізудің ерекшеліктері Мемлекеттік аудит туралы заңның 8-бабына сәйкес белгіленеді.

14. Тексеру комиссиялары мемлекеттік аудит шеңберінде Мемлекеттік аудит туралы заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген үстеме, бірлескен, қатар тексерулерді жүргізеді.

15. Мемлекеттік аудит:

жергілікті бюджетті жоспарлау, қалыптастыру, бөлу, пайдалану және мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін пайдаланудың;

аумақтарды дамыту бағдарламаларын және бюджеттік бағдарламаларды іске асырудың;

бюджет процесіне қатысушылардың, соның ішінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің, сондай-ақ басқа да бюджет қаражатын алушылардың, байланысты гранттарды, мемлекет кепілгерліктері мен активтерін, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, бюджеттік инвестицияларды пайдаланатын жеке және заңды тұлғалардың бюджет және өзге де заңнама нормаларын, оларды іске асыру үшін квазимемлекеттік сектор субъектілері қабылдаған актілерді сақтауының тәуекелдерін бағалау, оларды мониторингтеу, салыстыру, тексеру, бағалау және талдау арқылы жүргізіледі.

16. Тексеру комиссиялары мемлекеттік аудиттің нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді талдауды, жинақтап қорытуды және жүйелеуді жүзеге асырады.


2-бөлім. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру


17. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру Мемлекеттік аудит туралы заңның 8, 18-баптарына сәйкес жүзеге асырылады.

18. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру мемлекеттік аудит объектілерінің заңнама нормаларының, квазимемлекеттік сектор субъектілері актілерінің, соның ішінде бюджет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін (бұдан әрі – актив) жоспарлауға, қалыптастыруға, бөлуге, пайдалануға байланысты нормаларының бұзушылықтарын анықтау, жою және оларға жол бермеу мақсатында, Тексеру комиссиясының Мемлекеттік аудит туралы заңда көзделген өкілеттіктерін іске асыру үшін жүргізіледі.

19. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі мемлекеттік аудит объектілерінің қайталануын жою мақсатында, Тексеру комиссиясының перспективалық жұмыс жоспары, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының өзара іс-қимылы, мемлекеттік аудит нәтижелерін тануы ескеріле отырып, кезекті жылға арналған аудиторлық іс-шараларды сапалы және тиімді жүзеге асыру үшін қалыптастырылады.

20. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесі осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша облыстар, республикалық маңызы бар қалалар бойынша мемлекеттік аудит объектілерінің бірыңғай дерекқорының (бұдан әрі – Бірыңғай дерекқор) негізінде жасалады.

21. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесі Тексеру комиссиясының ведомстволық ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – ТК ВАЖ) қалыптастырылады.

22. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру үшін Тексеру комиссиясының мүшелері жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімшенің жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 1 қыркүйегінен кешіктірмей ұсынатын мемлекеттік аудит объектілерінің тәуекелдерін бағалауды және басқа мемлекеттік аудит органдарының мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін ескере отырып, Бірыңғай дерекқор және қосымша көздерден алынған деректер негізінде жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 1 қазанынан кешіктірмей, Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесінің жобасына ұсыныстарын осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша аудиторлық іс-шараны жүргізуге өтінім (бұдан әрі – Өтінім) түрінде дайындайды.

23. Тексеру комиссияларының мүшелері Өтінімді жасау кезінде мемлекеттік аудит объектілерін және мемлекеттік аудитпен қамтылатын бюджет қаражаты мен активтердің көлемін, аудиторлық іс-шараның атауын, өз бағыттары бойынша мемлекеттік аудиттің типтері мен тексеру түрлерін, сондай-ақ мемлекеттік аудиторлардың қажетті санын ескере отырып, сарапшыларды тартудың қажеттілігін айқындайды.

24. Тексеру комиссиясы жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімшемен бірлесіп, жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 20 қарашасына дейін Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетімен (бұдан әрі – Есеп комитеті) және басқа да мемлекеттік органдармен жүзеге асыратын бірлескен, қатар тексерулерді Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің жобасына енгізу үшін оларды жүргізу мәселелерін келіседі.

25. Жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесінің алдын ала жобасын, сондай-ақ осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, кезекті жылға арналған мемлекеттік аудит жүргізу көзделген мемлекеттік аудит объектілерінің және бюджеттік бағдарламалардың нақтыланған тізбесін (бұдан әрі – мемлекеттік аудит объектілерінің нақтыланған тізбесі) жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 5 желтоқсанына дейін Есеп комитетіне және Ішкі аудит жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – Уәкілетті орган) жібереді.

26. Мемлекеттік аудит объектілері тиісті жылға арналған тізбесінің келісілген жобасы жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 25 желтоқсанына дейін Тексеру комиссиясының отырысында қаралады және мақұлданады.

27. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін Тексеру комиссиясының Интернет-ресурсына орналастыруды жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше ол бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

28. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін бекіту туралы бұйрық тіркелген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бекітілген мемлекеттік аудит объектілерінің жылдық тізбесін Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі (бұдан әрі – ЭҚАБЖ) және (немесе) жазбаша түрде почта арқылы Уәкілетті органға, Есеп комитетіне, құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға жіберу жүзеге асырылады.

29. Бекітілген Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы бұйрық тіркелген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өзгертілген (толықтырылған) Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған нақтыланған тізбесін ЭҚАБЖ және (немесе) жазбаша түрде почта арқылы осы Қағидалардың 28-тармағында көзделген адресаттарға жіберу жүзеге асырылады.

30. Жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше бекітілген Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесінің орындалуына тұрақты негізде мониторинг жүргізеді.

31. Аудиторлық іс-шаралардың қайталануын болдырмау мақсатында, жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше Есеп комитетінің және Уәкілетті органның мемлекеттік аудит объектілері тізбелерінің өзгерістеріне ай сайынғы негізде мониторинг жүргізеді.

32. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесі бекітілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшемен бірге тоқсан сайын нақтыланатын аудиторлық іс-шаралардың аяқталуын ескере отырып, отырыстар өткізудің жылдық кестесін қалыптастырады.

33. Есепті кезеңнің қорытындылары бойынша Тексеру комиссиясының Төрағасына Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесінің іске асырылуы туралы ақпарат ұсынылады.

34. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмаларына негізделген Есеп комитетінің сұрау салулары, тиісті мәслихаттардың шешімдері және (немесе) өзекті етілген Өтінім мен өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізудің негізділігін растайтын құжаттар (материалдар) қоса берілген, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты мүшесінің қызметтік жазбасының негізінде Тексеру комиссиясы Төрағасының бастамасы бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіледі.


3-бөлім. Жеке мемлекеттік аудитті жоспарлау және оны жүргізу


1-кіші бөлім. Жеке мемлекеттік аудитті жоспарлау


35. Жеке мемлекеттік аудит жүргізуге дайындық аудиторлық іс-шараның бастапқы кезеңі болып табылады, онда:

1) мемлекеттік аудит объектілерін алдын-ала зерделеу;

2) тексеру тағайындауға актілер болып табылатын мемлекеттік аудит жүргізу жоспарын (бұдан әрі – Аудит жоспары), мемлекеттік аудит жүргізу бағдарламасын (бұдан әрі – Аудит бағдарламасы), мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеуге, аудиторлық іс-шараны, бірлескен және қатар тексерулерді жүргізуге тапсырманы (бұдан әрі – Тапсырма), аудиторлық іс-шараны жүргізуге арналған аудиторлық тапсырманы (бұдан әрі – Аудиторлық тапсырма) және өзге де құжаттаманы жасау жүзеге асырылады.

36. Жеке мемлекеттік аудит жүргізуге дайындық Мемлекеттік аудит туралы заңның 8-бабына, осы Қағидаларға және сыртқы мемлекеттік аудитті жүргізуді регламенттейтін өзге де құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.


1-параграф. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу


37. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу мемлекеттік аудит объектісіне бармай, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын қорғау жөніндегі заңнамаға сәйкес жүзеге асырылатын аудиторлық іс-шараларды қоспағанда, олардың қызметі туралы мемлекеттік аудиттін типін, тексеру түрі мен мемлекеттік аудит объектілерін, аудиторлық іс-шарамен қамтылатын қаражат және активтер көлемін, мемлекеттік аудит жүргізу мерзімдерін нақтылауға, мемлекеттік аудит мәселелерін айқындауға, соның ішінде қаражаттың жұмсалуы туралы мәліметтерде көзделген деректерді өзекті етуге қажетті ақпаратты жинау және талдау жолымен жүргізіледі.

38. Мемлекеттік аудиттің типіне қарай мынадай көрсеткіштер айқындалады:

1) тиімділік – жоспарланған және алынған нәтижелердің оларға қол жеткізу үшін пайдаланылған ресурстар ескерілгендегі арақатынасы;

2) үнемділік – қызметтің бағаланатын нәтижелерінің тиісті сапасын сақтай отырып, осы нәтижелерге қол жеткізу үшін бөлінген ресурстардың құнын барынша азайту;

3) өнімділік – санын, сапасын және мерзімдерін ескере отырып бөлінген ресурстарды пайдалана отырып, экономика немесе жекелеген басқару саласы үшін барынша пайдалы нәтиже алу;

4) нәтижелілік – әрбір қызмет бойынша белгіленген міндеттердің іске асырылу деңгейі және тиісті қызметтің жоспарлы (тікелей, түпкілікті) және нақты нәтижелерінің арақатынасы;

5) мәнділік – мемлекеттік аудит объектісі қаржылық және шаруашылық операцияларын жасауы кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасы нормаларының, оларды іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілері актілерінің талаптарынан ауытқу, сондай-ақ ең жоғары жол берілетін мөлшері мемлекеттік аудит объектісі қызметінің ерекшелігіне және көрсеткіштер санатына қарай Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасына сәйкес айқындалатын, қабылданатын шешімдерге ықпал ететін өзге де қателер;

6) перспективалық – жүргізілген шығыстардың белгіленген күтілетін кезеңге қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкестігі.

39. Мемлекеттік аудит объектісі туралы ақпаратты талдау негізінде алдын ала зерделеу барысында мемлекеттік аудиттің типіне және аудиторлық іс-шараның мақсатына қарай, осы Қағидалардың 38-тармағында көзделген мемлекеттік аудит көрсеткіштерін қоспағанда, мынадай көрсеткіштер айқындалады:

1) тәуекелдердің болуы мен дәрежесі тексерілетін саладағы бюджет қаражаты мен активтерінің қалыптастырылуына және пайдаланылуына немесе мемлекеттік аудит объектісінің қаржылық-шаруашылық қызметіне теріс әсер ететін, салдарынан бұзушылықтар мен кемшіліктер болуы мүмкін қандай да бір факторлардың (іс-қимыл немесе оқиғалардың) болуын айқындау;

2) ішкі аудиттің болуы мен жай-күйі – осы мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық рәсімдердің көлемін жоспарлау және оларды жүргізу мақсатында, мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі ол жүзеге асыратын ішкі бақылаудың тиімділігі дәрежесіне алдын ала бағалау жүргізу.

40. Осы Қағидалардың 38 және 39-тармақтарында санамаланған мемлекеттік аудит объектісінің бюджет қаражаты мен активтерін қалыптастыруы және пайдаланылуын сипаттайтын көрсеткіштердің жинақталған талдауы мен бағалауының нәтижелері бойынша аудиторлық іс-шараның мақсаты мен мәселелері қалыптастырылады, оны жүргізу әдістері (талдау, салғастыру, бағалау, тексеру, зерттеп-қарау, аудиторлық іріктеу, қаржылық есептілік аудит кезінде мәнділік мөлшері және басқалар) айқындалады, сондай-ақ қажетті аудиторлық рәсімдердің көлемі жоспарланады.

41. Мәнділіктің шекті мөлшерін, мемлекеттік аудит үшін анағұрлым маңызды болатын салалар, мемлекеттік аудит объектілерінің тәуекелдерін және ішкі аудитінің жай-күйі мен ішкі бақылау жүйесін бағалау, аудиторлық іріктеуді қолдану әдістерін айқындаудың тәртібі Мемлекеттік аудит туралы заңның 8-бабына сәйкес, мемлекеттік аудиттің типіне қарай белгіленеді.

42. Мемлекеттік аудит тобы мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін алдын ала зерделеуді аудиторлық іс-шараның негізгі кезеңін жүргізуді бастағанға дейін кемінде бес жұмыс күні немесе Тексеру комиссиясының Регламентінде белгіленген мерзім ішінде аяқтай отырып, Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінде көзделген мерзімдерде жүргізеді.

43. Осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес ресімделіп, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қойған Алдын ала зерделеуге тапсырманың болуы алдын ала зерделеу жүргізуге негіз болып табылады.

44. Осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес ресімделетін Алдын ала зерделеу жүргізу туралы хабарлама «Тексерудiң тағайындалғаны туралы актiлердi, тексеруді тоқтата тұру, қайта бастау, оның мерзімдерін ұзарту туралы, қатысушылар құрамын өзгерту және тексеру мен оның нәтижелерi туралы ақпараттық есептiк құжаттарды ұсыну туралы хабарламаларды тіркеу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2015 жылғы 29 мамырдағы № 67 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11564 тіркелді) (бұдан әрі – № 67 бұйрық) сәйкес, құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға жіберіледі.

45. Алдын ала зерделеудің нәтижелері бойынша хабарлама талоны толтырылады, онда осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтер, құжаттама, ақпарат және материалдар (дәлелдемелер) ұсыну туралы мемлекеттік аудит объектілеріне жіберілген талаптардың (бұдан әрі – Құжаттар ұсыну туралы талап) саны көрсетіледі.

46. Мемлекеттік аудит тобы Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің басшылығымен:

1) осы Қағидаларға 8-қосымшада ұсынылған мемлекеттік аудит объектісінің қызметін алдын ала зерделеу барысында зерделенетін Мәселелердің үлгі тізбесіне сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін алдын ала зерделеу үшін ақпарат көздж6еріне талдау жүргізеді;

2) қолжетімді көздерден, Бірыңғай дерекқордан ақпарат жинауды және Мемлекеттік аудит туралы заңның 21-бабына сәйкес, мемлекеттік аудит объектілеріне Құжаттар ұсыну туралы талапты жіберуді жүзеге асырады.

47. Мемлекеттік аудит объектісін алдын ала зерделеу кезінде Тексеру комиссиясының жоспарлаған мемлекеттік аудитімен сәйкес келетін мемлекеттік аудитпен қамтылатын мақсат, мән, кезең бойынша басқа мемлекеттік аудит органдарының аудиторлық іс-шаралар (тексеру немесе бақылау) жүргізу мәселелері міндетті түрде қаралады.

48. Мемлекеттік аудит нәтижелерін тану Мемлекеттік аудит туралы заңның 8, 19-баптарға сәйкес жүзеге асырылады.

49. Басқа мемлекеттік аудит органы жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелері танылмаған жағдайда, осы мемлекеттік аудит объектілеріндегі аудиторлық іс-шара Аудит бағдарламасына және Мемлекеттік аудиторлардың аудиторлық тапсырмаларына сәйкес жүргізіледі, мойындаған жағдайда – аудиторлық іс-шара жүргізілмейді немесе Тексеру комиссиясының Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне, Аудит жоспарына, Аудит бағдарламасына, Мемлекеттік аудиторлардың аудиторлық тапсырмасына тиісті өзгерістер енгізіле отырып жүргізіледі.

50. Қолдағы бар және мемлекеттік аудит объектісін алдын ала зерделеу барысында алынған деректерге жүргізілген зерделеу мен талдауға сәйкес:

  1. мемлекеттік аудит нәтижелерін тану (танымау) ескеріле отырып, мемлекеттік аудиттің типіне, тексерудің түріне және мемлекеттік аудит объектілеріне нақтылау жүргізіледі;

  2. мемлекеттік аудит объектілері – мемлекеттік аудиторлардың арасында, бірлескен және қатар тексеру жүргізілген кезде мемлекеттік органдар мен мемлекеттік аудит органдары арасында бөлінеді;

  3. үстеме тексеру объектілері айқындалады;

  4. мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылатын сарапшылар және мемлекеттік аудиттің соларға тапсырылуы жоспарланатын нақты мәселелері айқындалады;

  5. режимдік объектілерде мемлекеттік аудит жүргізілген жағдайларда, рұқсат алу мәселелері пысықталады;

  6. Мемлекеттік аудит объектісі басшысының (келісімімен аудиторлық іс-шара жүзеге асырылатын лауазымды адам) міндеттерін атқару жөніндегі талапқа қосу мақсатында, аудиторлық іс-шараны жүзеге асыру үшін құжаттардың және басқа да ақпараттың тізбесі жасалады;

  7. жоспарланған мемлекеттік аудитті жүргізуге қажетті ақпарат көздері айқындалады;

  8. мемлекеттік аудит тобының жетекшісі мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеудің нәтижелері туралы ақпаратты осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасайды.

51. Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі:

1) мемлекеттік аудит объектілерінде аудиторлық іс-шараны жүзеге асырудың орынсыздығы (елеулі тәуекелдердің болмауы, аудиторлық іріктеудің қорытындылары бойынша) анықталған;

2) мемлекеттік аудиттің типтері мен тексерулердің түрлері бойынша Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне өзгерістер енгізудің қажеттілігі болған;

3) басқа мемлекеттік аудит органдары мемлекеттік аудит (тексеру немесе бақылау) жүргізген және олардың нәтижелерін Тексеру комиссиясы таныған;

4) құқық қорғау органдары құқық белгілеуші және өзге де бастапқы құжаттарды алып қойған кездерде тиісінше негіздей отырып, Тексеру комиссиясының Төрағасына мемлекеттік аудит мерзімдерінің ауыстырылғаны не осы аудиторлық іс-шараның Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінен алынып тасталғаны туралы қызметтік жазба енгізеді.

52. Осы Қағидалардың 51-тармағында көзделген қызметтік жазбаны қараудың қорытындысы бойынша Тексеру комиссиясының Төрағасы өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу және (немесе) Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінен аудиторлық іс-шараны алып тастау туралы шешім қабылдайды.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары iconОблыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссияларының қызметі туралы 2012 жылғы 1-жартыжылдықтағы жұмысы ақпарат
Жылдың I жартыжылдығында облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиялары (бұдан әрі – тексеру комиссиялары)...
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары iconСыртқы мемлекеттік қаржылық бақылаудың нәтижелері бойынша Қорытынды
Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау жүргізу бағдарламасына сәйкес қойылған міндеттерге қарай
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары iconСыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының үйлестіру кеңесінің қызметін қалыптастыру және ұйымдастыру ережесі
Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының үйлестіру кеңесі (бұдан әрі – Кеңес) Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау...
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары iconБекітемін: Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мүшесі
...
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары iconПерсоналды басқару тиімділігін бағалау әдістемесі
«Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің...
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары iconОблыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таралатын шетелдiк мерзiмдi баспасөз басылымдарын есепке алу
Маңызы бар қаланың, астананың аумағында таралатын шетелдiк мерзiмдi баспасөз басылымдарын есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызметін...
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары iconҚазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери жарғыларын бекіту туралы
Және «Республикалық, облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) терроризмге қарсы...
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары iconҚазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің актілері мен тапсырмаларын орындау сапасын бағалау
Ме) «Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің...
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары iconЕң төмен күнкөріс деңгейінің шамасын есептеу қағидалары
Заңының 17-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және жалпы Қазақстан Республикасы бойынша, сондай-ақ облыстар, республикалық маңызы...
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары iconСыртқы мемлекеттік қаржылық бақылауды жоспарлау және жүргізу кезінде қолданылатын тәуекелдерді басқарудың үлгі жүйесі
Лгі ереженің негізгі мақсаты бақылаумен барынша қамту мақсатында тәуекелі жоғары, сондай-ақ тәуекелге аса бейім бақылау объектілерін...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница