Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Скачать 157.58 Kb.
НазваниеЖоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Дата конвертации06.02.2016
Размер157.58 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.iie.kz/userfiles/avtoref_beknazarov.doc


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті


Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы


«Есеп және аудит» кафедрасы«Бекітемін»

ҒЖ ж ХБ жөніндегі проректор


_________________ Бахов Ж.К.


« » ______________ 2011 ж.6М050800 – «Есеп және аудит»

мамандығының магистратураға қабылдау емтиханның


БАҒДАРЛАМАСЫ


Шымкент, 2011 ж.


Қабылдау емтиханының бағдарламасы 5В050600 «Экономика», 5В050700 «Менеджмент», , 5В050900 «Қаржы», 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В051100 «Маркетинг» бакалавр мамандықтары студенттеріне оқылатын «Бухгалтерлік есеп және аудит» және 5В050800 «Есеп және аудит» бакалавр мамандығы студенттеріне оқылатын «Басқару есебі-1» пәндерінің типтік бағдарламалары негізінде құрылған


Қабылдау емтиханының бағдарламасы «Есеп және аудит» кафедрасының мәжілісінде талқыланған « » 2011, № ___ хаттамасы


Кафедра меңгерушісі _________________э.ғ.к.. Иманова Г.А.


Қабылдау емтиханының бағдарламасы «Экономика және қаржы» факультетінің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған « « 2011 ж., № ___ хаттамасы

Төрайымы _______________________ И.К. Сулейменова


Қабылдау емтиханының бағдарламасы Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығымен келісілген


ЖООКББО бастығы________________________ Ж.Д. Изтаев


Кіріспе

Магистратурада 6М050800 - «Есеп және аудит» мамандығы бойынша дайындау терең ғылыми және педагогикалық дайындығы бар жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім жүйесі және ғылыми зерттеу секторы үшін мамандарды жоғары оқу орнынан кейінгі дайындаудың білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын ғылыми педагогикалық бағыты бойынша жүргізіледі

Магистратурада 6М050800- «Есеп және аудит» мамандығы бойынша дайындау терең кәсіби дайындығы бар экономика саласындағы мамандарды жоғары оқу орнынан кейінгі дайындаудың білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруды білдіретін бейіндік бағыт бойынша жүргізіледі. Бейіндік магситарураның білім беру бағдарламалары оқытудың қолданбалы сипатында болады, басқарушылық дағдыларды сіңіруге және кәсіби менеджерлерді (Басқару қызметінің барлық аспектілері бойынша жалпы профильдегі басшыларды) дайындауды қамтамасыз етуге бағытталған.

Есеп және аудит магистрі түрлі ұйымдық-қүқықтық кәсіпорындар мен экономика салаларында шаруашылық операциялар есебін жүзеге асырады, қаржылық есеп беруді құрастыру машықтығын және оны талдай білуді көрсетеді, ақпараттарды өңдеудің қазіргі әдістері мен құралдарын, бухгалтерлік есеп жүргізу және аудитті ұйымдастырудың түрлі бағдарламаларын қолданады, қаржылық есеп беруді құрудың Халықаралық стандарттары мен аудиттің Халықаралық

стандарттарын тәжірибелі жағдайларда қолданады.

Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша есеп және аудит магистрі педагогикалық қызметпен шұғылданады: есеп және аудит пәндері бойынша оқу бағдарламаларын құрастырады, пәндер бойынша лекциялар жасайды, семинар және практикалық сабақтардың материалдарын нақты шаруашылық жағдайлар, есеп, ойындар, пікірталас түрінде дайындайды, курстық және дипломдық жұмыстардың, СӨЖ, ОБСӨЖ тақырыптарын құрастырады, студенттердің ғылыми зерттеулерін және сол салалар бойынша бекітілген пәндер бойынша осы бағыттармен жұмыс істейді.

Магистратура түлектерінің кәсіби қызмет обьектілері болып: кәсіптендіру даярлауда: әртүрлі ұйымдық құқықтық нысандағы ұйымдар, фирмалар, корпорациялар, қаржылық құрылымдар, мемлекеттік басқару органдары, сыртқы экономикалық қызмет бөлімшелері; ғылыми-педагогикалық даярлауда: жоғары оқу орындары, ғылыми-зертеуші мекемелер.

Есеп және аудит мамандығы бойынша магистрі бухгалтер, қаржылық
директор, аудитор, қаржылық талдаушы, есеп менеджері, әкімшілік органдардың кеңесші маманы, институттардың, зерттеу бағдарламаларының, халықаралық іскерліктің, халықаралық бағдарламаларының ғылыми қызметкерлері; оқу-әдістемелік мекемелердің эксперті, кеңесшісі ретінде жұмыс істей алады.

6М050800 - Есеп және аудит мамандығы бойынша магистратура түлектері келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: өндірістік-басқарушылық; есептік-экономикалық; бизнес-жоспарлау, экономикалық-ұйымдастырушылық, қаржы-лық-экономикалық, әкімшілік, ғылыми-зерттеу,ғылыми-педагогикалық.

Білім берудің магистрлік бағдарламасын табысты игерген түлектер докторантурада оқуға даярланғандар және т.б.

1. «Бухгалтерлік есеп және аудит» пәні және оның негізі бөлімдері


1.1 Бухгалтерлік есеп негіздері

Ақпарат жүйесі ретіндегі бухгалтерлік есеп. Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары (принциптері). Қаржылық есеп берудің элементтері және бухгалтерлік есеп объектісі. Бухгалтерлік баланс. Бухгалтерлік шоттар және екі жақты жазу. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. Есептік кезең (цикл) және қаржылық есеп беруді дайындау. Ақша қаражаттары және олардың эквиваленттерінің есебі Дебиторлық борыштардың есебі. Тауарлы-материалдар қорлардың есебі. Ұзақ мерзімді активтердің есебі. Ағымдағы және ұзақ мерзімді міндеттемелердің есебі. Табыстар мен шығындардың есебі. Меншікті капиталдың есебі. Қаржылық есеп берудің ұсынылуы.


1.2. Аудит негіздері

Аудиттің мәні, пәні мен әдістері. Аудиттің стандартгары және аудиторлардың мамандық этикасы. Аудит жүргізудің дәйектілігі және сапасын бақылау. Аудиттегі мәнділік және аудиторлық тәуелділік. Аудиторлық қорытынды есеп беру.Қаржылық есеп беру және оның аудитінің дәйектілігі.


2. «Басқару есебі-1» пәні және оның негізі сұрақтары

Басқару есебі туралы негізгі түсінік. Шығындардың жіктелуі. Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру. Өндірістегі шығындар есебінің әдістері мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау. Бюджеттеу және негізгі бюджетті құру. Бақылау мен қызмет нәтижесін бағалау. Басқару шешімдерін қабылдау 1. 6М050800 – Есеп және аудит мамандығының магистратураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі
 1. Ғылым ретіндегі бухгалтерлік есептің пайда болуының және қалыптасуы тарихи аспектісі

 2. Басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есеп.

 3. Бухгалтерлік ақпарат және басқару шешімдерін қабылдау.

 4. Бухгалтерлік есептің пәні, әдісі және міндеті

 5. Экономиканың ақпараттық көздері және оны пайдаланушы ретіндегі қаржылық есеп беруі.

 6. Бухгалтерлік есептің концептуалдық негізі

 7. Ақпараттықт есеп қағидаларының негізін құрушы:есептеу, үздіксіз әрекет

 8. Қаржылық есеп берудің сапалық сипаттамасы: түсініктілік, сенімділік, сақтық, сәйкестілік

 9. Бухгалтерлік есеп объектілерінің түсінігі

 10. Қаржылық есеп берудің элементтері (ұйымдардың активтері, міндеттемелері және меншікті капиталы, табыс және шығыстары)

 11. Ұзақ мерзімді активтер негізгі құралдар, материалдық емес активтер, инвестициялар. (ереже, тәуелді, бірмесін бақыланатын заңды тұлғалар) олардың сипаттамасы және бағалануы

 12. Ағымдағы активтер: ақша қаражаттары және олардың эквиваленттері, қаржылық инвестициялар, тауарлы-материалдық қорлар және олардың бағалануы, дебиторлық борыштар

 13. Меншікті капмтал, ұзақ мерзімді және ағымдағы міндеттемелер сипаттамасы.

 14. Табыс және шығыстар, оларды тану әдістері

 15. Қаржылық нәтижесін аңықтау

 16. Қаржылық және шаруашылық процестері

 17. «Шруашылық операциялары» түсінігі

 18. Бухгалтерлік баланс: құрылымы мен мазмұны

 19. Негізгі бухгалтерлік теңдеу

 20. Бухгалтерліе балансқа шаруашылық операцияларының әсері

 21. Бухгалтерлік есеп шоттардың құрылымы мен мазмұны және жіктелуі

 22. Екі жақты жазу жүйесі

 23. Жай және күрделі шоттар корреспонденциясы

 24. Топтамалық (синтетикалық) және талдамалық (аналитикалық) шоттар мен олардың өзара байланысы

 25. Сынама баланс (айналым ведомосі), оның мәні мен құрастыру тәртібі

 26. Ұйымдардың бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспары және оның негізгі бөлімдерінің қысқаша сипаттамасы

 27. Қазақстан республикасындағы бухгалтерлік есептің заңды түрде реттелуі

 28. Есеп саясаты

 29. Бухгалтерлік құжаттар, олардың атқаратын қызметі мен жіктелуі

 30. Түгендеу

 31. Есеп регистірлері

 32. Бухгалтерлік есепті жүргізу формалары

 33. Бухгалтерлік жазулардағы қателерді түзету тәсілдері

 34. Есеп цикл

 35. Бухгалтерлік есеп шоттарының ашылуы

 36. Шаруашылық операцияларының тіркелуі мен олардың бухгалтерлік есеп шоттарында көрсетілуі (шаруашьшық операцияларын тіркеу журналы)

 37. Бухгалтерлік есеп шоттарының жабылуы (соңғы калдықты анықтау)

 38. Сынамалы баланс (айналым ведомсі) - бухгалтерлік іс-әрекеттердің бақылаушы құралы

 39. Уақытша шоттардың жабылуы

 40. Қорытынды баланс

 41. Кассадағы қолма-қол ақшаның есебі

 42. Қолма-қолсыз есеп айырысудың нысандары мен олардың сипаттамасы

 43. Банктердегі ағымдағы, корреспонденттік шоттар, аккредивтердегі, чектердегі, карт-шоттардағы және басқада шоттардағы ақша қаражаттарының есебі

 44. Шетелдік валюта мен жүргізілетін операциялардың есебі

 45. Ақша қаражаттарын, құнды қағаздарды ақшалық құжаттар және қатаң есеп берілетін бланклердің түгендеуін жүргізудің тәртібі және олардың нәтижесін бухгалтерлік есеп шоттарында тіркеу

 46. Дебиторлық борыштар, олардың түрлері және жіктелуі

 47. Алынуға тиісті шоттар. Күдікті дебиторлық борыштардың есебі

 48. Еншілес (туынды) және тәуелді серіктестіктердің, бірлесіп бақыланатын заңды түлғалардын дебиторлық борыштарының есебі

 49. Басқадай дебиторлық борыштар есебі

 50. Жұмысшылар және өзге тұлғалардың дебиторлық борыштар есебі

 51. Алынуга тиісті қосылған құн салығының есебі

 52. Есептелген сыйақылар есебі

 53. Алдағы кезең шығыстарының есебі

 54. Берілген аванстар есебі

 55. Тауарлы-материалдық қорлар жайлы түсінік

 56. Тауарлы-материалдык қорлардың жіктелуі

 57. Тауарлы-материалдық қорларды бағалау әдістері (орташа есептік құны бойынша, ФИФО, ЛИФО және арнайы сәйкестендіру)

 58. Әдістердің салыстырмалы сипаттамасы

 59. Тауарлы-материалдык қорлардың қабылдануы және есептен шығарылуын құжаттық рәсімдеу

 60. Тауарлы-материалдық қорлардың қоймадағы және бухгалтериядағы есебі

 61. Қаржылық есеп беруде ашылуы

 62. Материалдық емес активтер жайлы түсінік, олардың бағалануы және қозғалысының есебі

 63. Материалдық емес активтердің амортизациясының есебі

 64. Негізгі құралдары бағалау: бастапқы, ағымдағы, баланстық құны, сату құны және жойылу құны

 65. Негізгі құралдардың қозғалысының есебі

 66. Негізгі құралдардың тозуының есебі

 67. Негізгі құралдарды жалға беру есебі

 68. Негізгі қүралдарды қайта бағалаудың есебі: қосымша бағалануы және құнының төмендеуі

 69. Қаржылық есеп беруде ақпараттарды ашып көрсету

 70. Ұйымдардың міндеттемелері бойынша әртүрлі заңды және жеке тұлғалармег есеп айырысудың түрлері

 71. Несиелер есебі

 72. Алдағы кезең табыстарының есебі

 73. Дивидендтер бойынша есеп айырысудың есебі

 74. Бюджетпен есеп айырысу операцияларының есебі

 75. Корпоративтік табыс салығының есебі

 76. Еншілес (тәуелді) серіктестіктердің кредиторлык борыштары есебі

 77. Алынған аванстардың есебі

 78. Жабдықтаушылар мен мердігерлермен есеп айырысудың есебі

 79. Еңбек ақы төлеу бойынша жұмысшы қызметкерлер мен есеп айырысу есебі

 80. Басқадай кредиторлық қарыздардың есебі

 81. Негізгі қызметтен түскен табыстар есебі

 82. Негізгі емес қызметтен түскен табыстардың есебі

 83. Сатылған тауарлардың қайтарылуының, сату және баға шегерімдерінің есебі

 84. Сатылған тауарлардың жұмыс пен қызметтін өзіндік қүнының есебі

 85. Сатылған өнімнің нақтылы өзіндік құның есептеу

 86. Сатылған тауарлар (жұмыс, қызмет) бойынша шығыстарының есебі

 87. Жалпы және әкімшілік шығыстарының есебі

 88. Сыйақылар шығыстардың есебі

 89. Негізгі емес қызметтердің шығыстарының есебі

 90. Корпоративтік табыс салығының шығыстарыныц есебі

 91. Төтенше жағдайлар нөтижесінде алынған табыстар мен зияндар есебі

 92. Үлестік катысудан алынатьн табыстар мен зияндар есебі

 93. Шоттардың жабылуы

 94. Жарғылық капиталдың есебі: олардың өзгеруі мен калыптасуының тәртібі

 95. Төленбеген капитал, резевтік капиталдың есебі

 96. Қосымша төленген және төленбеген капиталдың есебі

 97. Жиынтық табыс (зиян) есебі

 98. Есепті кезеңнің және алдыңғы кезеңдердің бөлінбеген табысы (жабылмаған зияны) есебі

 99. Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің нәтижесін, оның қаржылық және мүліктік жағдайының көрсеткіштер жүйесі ретіндегі есеп беру

 100. Қаржылық есеп берудің негізгі нысандары

 101. Бухгалтерлік баланс

 102. Табыстар мен шығыстар жөнінде есептеменің құрылымы мен мазмұны

 103. Ақша қаражаттары қозғалысы жөнінде есептеме: тікелей және жанама әдіспен даярлау

 104. Меншікті капиталдық өзгерісі жөнінде есеп беру

 105. Түсіндірме жазбахат

 106. Аудиттің мәні, мақсаты және маңыздылығы, оның пайда болуы және
  дамуы

 107. Аудиттің даму кезеңдері: растаушы аудит, жүйелі бағытталған аудит,
  төуелдікке негізделген аудит

 108. Қазақстанда аудиттің қалыптасуы және дамуы.
  ҚР-да аудитті реттейтін нормативтер жүйесі

 109. Аудиттің негізгі принциптері. Аудиттің функциялары

 110. Аудиттің пәні мен объектісінің түсінігі

 111. Аудиттің, мақсаты мен міндеттері

 112. Аудиттің әдісі мен әдістемелік тәсілдері: құжаттық,
  есептік-талдамалық, жинақтау.

 113. Аудиттің стандарттарының түсінігі

 114. Жалпы стандарттар, жүмыс стандарттары, есеп беру стандарттары. ҚР-дағы аудиттің стандарттары

 115. Аудиторлардың мамандық этикасыны Кодексі

 116. Ұйыммен танысу және аудиторлық тексеру жүргізуге келісім-шарт жасау

 117. Аудитті жоспарлау және бағдарламасын жасау

 118. Ақпараттарды жинау

 119. Аудиторлық дәлелдеулер, олардың түрлері

 120. Аудиторлық әдістемелері және олардың жіктелуі

 121. Аудиторлық әдістемелерді орындау

 122. Аудиторлық қорытындыны дайындау

 123. Құжаттамалар және аудит сапасын бақьлау

 124. Жұмыс қүжаттарының мағынасымен ролі

 125. Аудиторлар жұмысының сапасын бақылау жүйесінің әдістемелері және негізгі қағидалары (принциптері)

 126. Мәнділік түсінігі

 127. Қателіктер және заңсыз әрекеттер

 128. Бұрмалауларды анықтағандағы аудитордың әрекеттері

 129. Аудиторлық тәуелділіктің түсінігі және оның құрамы: ажыратылмас тәуелділік, бақылау құралдарының тәуелділігі, аңықталмаудың тәуекелділігі.

 130. Аудиторлық қорытынды есеп және оны дайындау тәртібі

 131. Аудиторлық қорытынды есеп құрылымы мен түрлері

 132. Ескертпесіз пікір - аудиторлық қорытынды есеп

 133. Әртүрлі ескертудің түрлері, мағынасы

 134. Шартты ескертпесіз аудиторлық пікір (ескертпелі қорытынды есеп)

 135. Теріс пікір білдіру аудиторлық қорытынды есеп

 136. Қаржылық есептің дұрыстығы жөнінде өз пікірін білдіруден бас тарту туралы аудиторлық қорытынды есеп

 137. Қаржылық есеп берудің түсінігі, оның экономикадағы маңыздылығы мен ролі

 138. Қаржылық есеп берудің нысандары

 139. Бухгалтерлік баланс, дұрыс құрылуын тексеру

 140. Табыстар мен шығыстар туралы есеп беру, оның мазмұны

 141. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру

 142. Меншікті капиталдың өзгеруі туралы есеп беру

 143. Қаржылық есеп беруді тексерудің дәйектілігі

 144. Қаржылық есеп беруді аудиторлық сараптаудың нетижесін рәсімдеу.

 145. Басқару есебі бухгалтерлік есеп жүйесінің элементі ретінде.

 146. Басқару есебінің қағидалары

 147. Басқару есебі мен өндірістік есеп арасындағы байланыс.

 148. «Шығынның пайда болу орыны», «шығынды тасымалдаушы», «жауапкершілік орталығы» туралы түсінік.

 149. Қорды бағалау үшін шығындардың жіктелуі.

 150. Шешімдер қабылдау үшін шығындардың жіктелуі

 151. Бақылау және жоспарлау үшін шығындардың жіктелуі

 152. Шығындарды бөлу және топтастыру.

 153. Негізгі өндіріс есебі.

 154. Көмекші өндіріс есебі.

 155. Өз өндірісіндегі жартылай фабрикаттар есебі.

 156. Өндірістік шығындар есебі:

 157. Қорлардың өзіндік құнын бағалау.

 158. Калькуляция баптары бойынша өнім өндіруге кеткен шығындар есебі

 159. Процестік калькуляциялау сатылары: өндірістің шартты көлемін есептеу; өнім бірлігінің өзіндік құнды есептеу.

 160. Контракт, тапсырыс бойынша өзіндік құнды калькуляциялау.

 161. Калькуляциялау әдістері: нақты және нормативті шығындар есебі.

 162. «Стандарт-кост» жүйесі.

 163. «Директ-костинг» және толық үлестірілетін есеп жүйесіндегі есептік жазулар.

 164. Шығындарды жоспарлау мен бақылау – басқарудың негізгі функциясы.

 165. Пайда мен зиян бюджетін, ақша қаражаттары бюджетін, бюджеттік бухгалтерлік баланстың құрамы мен дайындау тәртібі.

 166. Қатаң және икемді бюджет түсінігі, оның құру тәртібі.

 167. Шешімдер қабылдау үрдісіндегі есептік ақпарат.

 168. Қысқа мерзімді басқару шешімдерін қабылдау

 169. Ұзақ мерзімді басқару шешімдерін қабылдау.

 170. Қаржы салымы жобасын енгізуден күтілетін табыстылықты анықтау.

Ұсынылған әдебиеттердің тізімі


 1. 28.02.2007 ж. № 234-III Қазақстан Республикасының "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру" туралы Заң

 2. «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2007 ж. 22 маусымдағы № 221 бұйрығы

 3. «Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2007 ж. 23 мамырдағы № 185 бұйрығы

 4. «Қаржылық есептіліктің формаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2005 ж. 12 желтоқсандағы № 427 бұйрығы

 5. 2008 ж. 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Салық Кодексі

 6. 20.11.1998 ж. Қазақстан Республикасының "Аудиторлық қызмет туралы" туралы Заң (өзгерістер мен қосымшалар).

 7. Абленов Д.О. Аудит: теория и пратика. Учебник. Алматы: Экономика, 2005

 8. Абленов Д.О. Основы аудита. Алматы: Экономика, 2003.

 9. Ә. Әбдіманапов. Бухгалтерлік есеп. Теориясы жөне принциптері. Алматы, 2001.

 10. Байдаулетов М.Б., Байдаулетов С.М. Аудит. Алматы. Қазақ университеті, 2001.

 11. Гершун А.М. и др. Учет по Международным стандартам: учебное пособие.- 3 изд.. М.: Фонд развития бухгалтерского учета,2006 г.

 12. Дюсембаев K.Ш. Теория аудита: Учебник. Алматы. Экономика, 1995г.

 13. Дюсембаев K.Ш. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. Учеб. пособие. Алматы. Каржы-Каражат. 1998г.

 14. Ержанов М.С. Учетная политика на казахстанском предприятии. Алматы. Изд. «Бико». 1997г.

 15. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. Алматы. Гылым. 1994г.

 16. Ержанов М.С. Аудит-1 .Алматы. Бастау. 2005г.

 17. Каренова Г.С., Бердиходжаева М.С. Принципы бухгалтерского учета – 1. – Алматы: Экономика, 2000.

 18. Кеулімжаев Қ.К., Әжібаева З.Н. Қүдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есеп принциптері. Алматы: Экономика, 2003

 19. Кеулімжаев Қ.К., Әжібаева З.Н., Қүдайбергенов Н.А., Жантаева А.А. Қаржылық есеп. Алматы: Экономика, 2001

 20. Международные стандарты финансовой отчетности. Перевод полного официального текста МСФО, действующих в ЕС по состоянию на 1 января 2005 г.,- М.: Аскери,2006 г.

 21. Назарова В.Л. /жалпы ред. Н.Қ. проф. Мамыровтікі/ Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп. Алматы: Экономика, 2005.

 22. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет хозяйствующих субъектов. – Алматы, 2004.

 23. Осадчая В.И. Основы аудита. Караганда, 2002.

 24. Радостовец В.В., Шмидт О.И., Радостовец В.К. Бухгалтерский учет на предприятии. – Алматы, 2000.

 25. Рахимбекова Р.М. «Финансовый учет» Алматы. Экономика. 2004г.

 26. Табалина С.А., Ремизов Н.А. Аудит: современная методика. М., 2003.

 27. Толпаков Ж.С. Бухгалтерский учет. - Караганда, 2004.

 28. Торшаева Ш.М. Аудит. Караганды, 2002.

 29. Тулешева Г.К. «Финансовый учет и отчетность в соответствии с международными стандартами» часть 1, 2. учебное пособие Алматы, Бизнес информация, 2005г.

 30. Би Вандер Вил. Управленческий учет (с элементами финансового учета) М.Инфра-1997

 31. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет (Перевод англ.Под ред Н.Д. Эрнашвили) М. Аудит, Юнити, 1989

 32. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет М.Аудит, 1994

 33. Карпова Т.П. Управленческий учет М.Аудит Юнити, 1998

 34. Ластовецкий В.Е. Учет и затрат по фактором производства и центром ответственности. М. Финансы и статистика, 1992.

 35. Нидлз Б. И др. Принципы бухгалтерского учета М. Фин. и статистка, 1996

 36. Николаева С.А. Особенности уета и затрат в условиях рынка: система «Директ-костинг». Финансы и статистика, 1992

 37. Радостовец В.К., Шмидт О.И. Учет и затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг. Алматы, Издательский дом «Бико», 1998.

 38. Радостовец В.В., Шмидт О.И. «Теория и отраслевые особенности бухгалтерского учета» Алматы, «Центраудит», 2000.

 39. Сатубалдин С.С. Учет и затрат на производство в промышленности США. М.Фин и статистика, 1980

 40. Тулегенов Э.Т., Олохтоново Э.А. Нормативный метод учета и затрат на производство. М Фин. и статистика, 1989

 41. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности М.Фин и стат. 1994

 42. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет: Международный опыт, М:Финансы и стат., 1994.

 43. Управленческий учет – пособие, разработанные на основе стандартов бухгалтерского учета.Алматы, ЮСАИД КАРАНА, 1999.

 44. Хорнгрен Ч.Т., Фостер ДЖ. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект М.Фин. и статистика 2000

 45. Яругова А. Управленчесий учет: опыт экономически развитых стран. М: Финансы и статистика, 1991.Похожие:

Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы icon6М020100 «Философия» мамандығы бойынша оқуға қабылдау емтиханының бағдарламасы Павлодар
Бағдарлама 2012 жылдың 23 тамызындағы №1080 бұйрығына және мбб сәйкес жоғарғы (жоғарғы оқу орнынан кейінгі) білім беру ммбс көрсетілген...
Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығЫ
«Геоэкология және табиғатты пайдалану» кафедрасының мәжілісінде талқыланып, бекітілген
Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтихандарының
Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Кешенді емтиханның бағдарламасы «Экономика және қаржы» факультетітің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconКәсіптік оқыту теориясыжәне әдістемесі кафедрасы
Оқу жұмыс бағдарламасы Қр мжмбс 08. 264-2006 оқу бағдарлама негізінде, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігінің 22....
Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы icon«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы
М050600 «экономика» мамандығы бойынша түсуге арналған емтихан пәндерінің тізімі
Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығЫ
В020800 – «Археология және этнология» мамандығының Археология, Этнология пәндерінің типтік бағдарламалары негізінде құрылған
Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
...
Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Информатика мамандығының пәндері: Информатика, сандық әдістер, деректер қорының теориясы, тілдер және бағдарламалау технологиясы,...
Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
М051100 -маркетинг мамандығының пәндердің «Маркетинг», «Маркетингтік зерттеулер», «Маркетингтік коммуникациялар», «Қызметтер маркетингісі»,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница