050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Название050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
страница9/73
Дата конвертации06.02.2016
Размер7.81 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ksu.kz/files/OMKO/Baza_testovyh_zadanii/Экология.каз..doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   73

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.


Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.


Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (РЖООЭК- Республикалық ЖОО аралық электронды кітапханалар).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экология және тұрақты даму

Пәннің коды: Etd 1104

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 2 KZ кредиті

Дәріс беруші: Балықбаева Г.Т., х.ғ.к, аға оқытушы

Курстың мақсаты: -биосфераның құрылымы мен қасиеттерiн зерттеу және қоршаған ортадағы өзгерiстер мен олардың экожүйеге әсерiн экологиялық тұрғыда талдау;

-ғаламдық экологиялық проблемаларға алып келетiн тепе-теңдiктiң бұзылуының нақты себептерiн анықтау жергiлiктi жердiң экологиялық хал-ахуалын бағалау;

-негативтi әлеуметтiк-экологиялық зардаптардың алдын-алу үшiн тез арада алдын-алу шараларын қолдану;

-талдау, зерттеу мәлiметтерi негiзiнде жергiлiктi жердiң экологиялық жағдайына мониторинг жасау;

-табиғатты қорғау мен табиғи ресурстарды тиiмдi пайдалану және табиғатты экономика негiзiнде пайдаланудың принциптерiнiң орындалуына ықпал жасау;

-ауа, су, топырақ және биотикалық бiрлестiктердi экологиялық қорғаудың техникасы мен технологиясын жүйелi түрде қолдану;

-қоршаған ортаны қорғау туралы заңдар бұзүшыларды жауапкершiлiкке тарту, жергiлiктi жердiң экологиялық картасын, шаруашылық субъектiлерiнiң табиғат қорғау құжаттарын /кәсiпорынның экологиялық паспорты, зиянды заттардың шектiк нормалары, экологиялық iс-шаралардың жоспарлары т.б./ жасай бiлу;

-қоршаған орта аумағында болып жатқан халықаралық қатынастардың iс-жоспарлары мен бағдарламаларынан хабардар болу.


Деректемелері/Пререквизиттері: Химия, экология негіздері

Курстың/пәннің мазмұны: Экологияның мақсат-міндеттері және әдістері. Экологияның басқа ғылымдармен байланысы. Экология бөлімдері. Даралар экологиясы: ағзалар және олардың қоректенуі, экологиялық факторлар және оның классификациясы. Либихтың минимум заңы және Шелфордтың толеранттылық заңы. Толеранттылық шегі. Популяциялар экологиясы: статикалық және динамикалық сипаттамалары. Қауымдастықтар экологиясы: биоценоз, экожүйе және биогеоценоз туралы түсінік; экожүйедегі түраралық байланыстардың негізгі формалары; экожүйедегі энергия ағыны және химиялық элементтердің айналымы; биоценоздың трофикалық құрылымы; экожүйе өнімділігі. Экожүйенің тұрақтылығы және тұрақтылық механизмдері (гомеостаз және экологиялық сукцессия). Биосфера және оның тұрақтылығы. Биосфераның эволюциясы. Биосфера және ноосфера туралы В.И. Вернадскийдің ілімі. Тірі зат концепциясы. Ғаламдық биогеохимиялық айналымдар. Биосфераның қазіргі күйі. Тұрақты даму концепциясы. Тұрақты даму факторлары: экологиялық, экономикалық, әлеуметтік. Тұрақты даму принциптері мен стратегиялары. Тұрақты дамудың бірден - бір аспектілерінің бірі табиғи ресурстар және оларды тиімді пайдалану. Табиғи ресурстардың жіктелуі. Табиғатты тиімді пайдалану. Экологиялық таза альтернативті энергия көздерін пайдалану. Биосфераның тұрақсыздығының туындауына антропогендік факторлардың әсері. Тұрақты даму және қазіргі таңдағы әлеуметтік-экологиялық мәселелер. Тұрақты даму және табиғатты қорғау. Қоршаған ортаны қорғаудың әдістері мен принциптері. Қоршаған ортаны қорғаудың бір формасы қорғалатын территориялар. Қазақстан Республикасының тұрақты дамуындағы экологиялық өзекті мәселелер.

Ұсынылатын әдебиет: 1. Бейсенова Ә.С., Шiлдебаев Ж.Б., Экология. Оқу құралы. Алматы, 1999ж.

 2. Экология негiздерi. Оқулық/ Баешов А., Дәрiбаев Ж.Е. Шакиров Б.С. және т.б. –Түркiстан. 2000. –196 бет.

 3. Байдiлдаев Д.Л. Қазақстан Республикасыныњ экологиялық қҒқыѓы. – Алматы,2005

 4. Бродски А.К. Жалпы экологияныњ қысқаша курсы. – Алматы, 1998

 5. Жатқанбаев Ж. Экология терминдерінің түсіндірме сөздігі. – Алматы, 2000

 6. Қосанов О. Қызылорда облысы жан-жануарларыныњ экологиялық ахуалы. Қызылорда, 2002

 7. Нұрғызарнов А. Аралдыњ экологиялық тынысы. Қызылорда, 2006

 8. Сыдықов К.С. Экологиялық аймақтаѓы нарықтық экономика. – Алматы, 1996

 9. Оразбаев Р.С. Экология негіздері. Астана, 2001

 10. Сағымбаев Г. Экология негiздерi. Оқу құралы. Ғылым, 1996ж


Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (РЖООЭК- Республикалық ЖОО аралық электронды кітапханалар).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Орыс тілі

Пәннің коды: OT 1105

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1-2

Кредит саны: 6 KZ кредиті

Дәріс беруші: аға оқытушы-Тайбекова Л.С., оқытушы-Сеилханова А.

Курстың мақсаты: өзіндік және кәсіби мүмкіндіктерді толық көрсете білуі үшін әртүрлі салаларда тілдесудің тәжірибелік технологияларын үйрету

Деректемелері/Пререквизиттері: -

Курстың/пәннің мазмұны: Жалпы қолданыстағы сөздер мен сөз тіркестерінің лексикалық минимумын кеңейту, грамматикалық формалар мен құрылымдарды, сөз қолданыстағы деңгейлік дәрежесіне байланысты меңгерту. Лексикалық және терминологиялық минимумдарды мамандығы бойынша меңгерту. Әңгімелеу, сипаттау, хабарлау сынды түрлі сөйлесім әрекетін құру. Грамматикалық формалар мен құрылымдарды функционалды аспектіде дұрыс қолдана білу.

Сөйлеу әрекетінің қағидатына (тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым) негізделген әлеуметтік-тұрмыстық және кәсіби саладағы өзекті, бейімделген және өңделген аса күрделі емес ауызша және жазбаша түрдегі прагматикалық мәтіндерді, диалог пен монологты белгілі бір тақырып аясында сұрыптау.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Имангалиева Г.С. Русский язык. Астана, 2006 г.

2. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Русский язык. Алматы, 2005 г.

3. Городилова Г.Г. Русский язык. Основной курс. М., 1990 г.

4. Абдыкулова К.Е., Ким Г.В. Русский язык. Алматы, 1995 г.

5. Благочиннова Т. и другие. Русский язык. Корректировочный курс.

Алматы 1997 год.

6. Городилова Г.Г., Хмара А.Г. Практикум по развитию речи. (Ч.1), Л.,1988г.

7. Метса А.А. и др. «Русский язык. Аудиовизуальный курс», М., 1991г.


Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.


Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.


Оқу тілі: қазақ, орыс;

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (РЖООЭК- Республикалық ЖОО аралық электронды кітапханалар).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мамандыққа кіріспе

Пәннің коды: MK1101

Пәннің типі: Жалпы білім беру, таңдау компоненті

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 2 KZ кредиті

Дәріс беруші: Абдрахманов С.Т., т.ғ.к, профессор

Курстың мақсаты: Мамандықтың мәнін ашу, мамандық курсына кіріспе. Бұл курсты оқу тіршілік әрекеті қауіпсіздігі негіздері бойынша студенттердің білімін қалыптастыруға бағытталған, экологиялық, өрт және қауіпсіздіктің басқа да түрлері, әрі қарай кәсіпкерлік дайындықтар үшін қажет. Студенттерді негізгі бөлімдер бойынша және тіршілік әрекеті қауіпсіздігі салаларын бағыттау мен қоршаған ортаны қорғауға, талдау дағдыларын дамытуға, қоршаған ортаны қорғау мен тіршілік әрекеті қауіпсіздіктеріне қатысты шараларды жүзеге асыруға және болжауға дайындау; қоршаған ортаны қоргау мен тіршілік әрекеті қауіпсіздігі салаларында периодтық түрде шығып тұратын басылымдармен жұмыс дағдыларын оқу және ғылыми әдебиеттерді дамыту

Деректемелері/Пререквизиттері: Тіршілік қауіпсіздігі, экология

Курстың/пәннің мазмұны:. Қазақстан Республикасындағы жоғары білім-жоғарғы мектеп және мамандарды даярлау, жоғарғы оқу орындарының Уставы, оқу үрдісін ұйымдастыру. Ақпараттама мен библиография негіздері. Мамандық бойынша қысқаша мағлұматтар, еңбек қорғаудың құқықтық және мөлшерлік негіздері, өндірістік санитария мен еңбек гигиенасы, өндірістік үрдістер мен жабдық қауіпсіздігі техникасының жалпы мәселелері, өнеркәсіптік өртжарылыс қауіптілігі туралы жалпы мағлұматтар. Тіршілік әрекетін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық негіздері. Қоршаған ортаны қорғау мәселелері.


Ұсынылатын әдебиет:

1. ГОСО РК 3.08.-106 – 2004. Қазақстан Республикасының 5В073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты. – Астана, 2004.

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы (30 тамыз 1995 ж).

3. Пеншин Е.В. Ғылыми жұмыстағы библиографиялық ізденіс: Анықтамалық пособие. – Москва: Книга, 1992. – 246 б.

4. Пошаев Д.Қ. Мамандыққа кіріспе. Шымкент – 2004. – 109 б.

5. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі./ С.В.Белов, А.В.Ильницкий және т.б. – Москва: Высшая школа, 1999. – 448 б.

6. Техникалық библиографияның негіздері: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық./ М.П.Гастфер. – Москва: Высшая школа, 1991. – 126 б.

7. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. – Москва: Высшая школа, 1995. – 319 с.

8. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях./ Под ред. В.П.Журавлева и др. – Москва: Издательство АСВ, 1999. – 376 с.


Сабақ беру әдістері: интерактивті оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Математика І-ІІ

Пәннің коды: Mat1201

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1-2

Кредит саны: 6 KZ кредиті

Дәріс беруші: Әбжанов Е. -ф-м.ғ.к, аға оқытушы;

Курстың мақсаты: Математика пәнін жаңа әдіспен оқыту процесінің негізгі мақсаты:

- инженерлік салада математикалық аппараттарды жүйелі түрде пайдаланып, студенттердің мамандығына деген қызығушылығын арттырып, өз бетімен білім алу дағдыларын дамыту;

- математикалық білім берудің мақсаты мен міндеттерін іске асыруға бағытталған математиканы пайдалану арқылы шешілетін есептерді кең қолдану;

- білім бере отырып, студенттерді тәрбиелеу, оларды әр түрлі ақпаратттар ағынына өзіндік талдау жасауға үйрету;

- математикалық білім деңгейлерін көтеріп, қажетті ой сапаларын қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Математика, алгебра, геометрия

Курстың/пәннің мазмұны: Сызықтық алгебра мен аналитикалық геометрияның элементтері. Анализге кіріспе. Бір айнымалы функцияларының дифференциалдық есетеулері және олардың қолданылулары. Бір айнымалы функцияларының интегралдық есептеулері және олардың қолданылулары.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Әубәкір С.Б. Жоғары математика. Алматы, 2000. 1,2-бөлім.

 1. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике.М.: Наука, 1978.

 2. Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч. 1 и 2, М.:ВШ, 1974.

 3. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. М.: Наука, 1978.

 4. Шипачев В.С. Высшая математика. М.: ВШ, 1985.

 5. Қазешев А.Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. А.: Ғылым, 2005.

 6. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Алматы, 1991.


Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ,орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (РЖООЭК- Республикалық ЖОО аралық электронды кітапханалар).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Физика 1

Пәннің коды: Fiz1202

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Сапарходжаев П.-ф-м.ғ.к.,доцент

Курстың мақсаты: Негiзгi физикалық құбылыстармен идеяларды оқып-үйрену; қазiргi және классикалық физика теориясы мен заңдарын, қалыптасқан түсiнiктердi, сондай-ақ физикалық зерттеу әдiстерiн бiлу; ғылыми көзқарас пен қазiргi физикалық ойлауды қалыптастыру; физиканың әртүрлi облыстары бойынша нақты есептердi шығару әдiстерi мен жолдарын үйрену; қазiргi ғылыми аппаратуралармен танысу, физикалық эксперименттер жүргiзуге iскерлiктi қалыптастыр; болашақ мамандығы бойынша қолданбалы есептердi физикалық моделдеуге қалыптасу.

Деректемелері/Пререквизиттері: физика, математика

Курстың/пәннің мазмұны: Механика. Кинематика. Материалық нүктенің және қатты дененің динамикасы. Сақталу заңдары. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтері. Тербелістер мен толқындар. Молекулалық физика және термодинамика. Статистикалық физика және термодинамика. Статистикалық үлестірілу. Термодинамика негіздері. Тасымалдау құбылысы. Реал газдар. Электр және магнетизм. Электрстатика. Тұрақты электр тогы. Магниттік өріс. Заттағы магниттік өріс. Электрмагниттік индукция құбылысы. Максвелл теңдеулері. Электрмагниттік индукция құбылысы. Максвелл теңдеулері. Электрмагниттік тербелістер.


Ұсынылатын әдебиет:

1. Қожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы. 1 том. Механика. Молекулалық физика. Термодинамика. Алматы, 2001.-173 бет.

 1. Қожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы. 2 том. Электр және магнетизм. Оптика. Атом және ядролық физика. Алматы, 2003.-197 бет.

 2. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. І том. Механиканың физикалық негiздерi. Молекулалық физика. Тербелiстер және толқындар.-Орыс тiлiнде 10-басылуына сәйкес қазақша 2-басылуы.-“Мектеп“ баспасы, Алматы, 1971.-500 бет

 3. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. І І том. Электрлiк және электромагниттiк құбылыстар.-Орыс тiлiнде 9-басылуынан аударылды.-“Мектеп“ баспасы, Алматы.-1970.-500 бет.

 4. Полатбеков П. Оптика. Педагогикалық институттардың физика-математика факультеттерiне арналған оқулық.-“Мектеп“ баспасы, Алматы, 1967.-275 бет.Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   73

Похожие:

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы мысалы негізінде 6D010300 Педагогика және психология Түйін
Ақпараттық жүйелер дамуы деңгейінің әлемдік логикасы ақпараттық технологиялар саласында кәсіби кадрларды даярлау міндеттерін жаңадан...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница