050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Название050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
страница7/73
Дата конвертации06.02.2016
Размер7.81 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ksu.kz/files/OMKO/Baza_testovyh_zadanii/Экология.каз..doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   73

Курстың/пәннің мазмұны: Ақпаратты кодтау. Шифратор. Дешифратор. Сумматорлар. Компьютерлік ақпараттың түрлері. Компьютерлік жүйелерді жасаудың технологиясы. RAD әдістемелігі-Rapid Application Development. RAD әдістемелігінің негізігі ерекшеліктері. RAD әдістемелігінің шектеулері. Стандарттар мен әдістемелер, стандарттардың түрлері. Oracle СDМ әдістемесі. Oracle СDМ әдістемесінің ерекшеліктері мен жалпы құрылымы.


Ұсынылатын әдебиеттер:

  1. Бидайбеков Е.Ы. Информатизация образования в Казахстане. // Алматы: АГУ им. Абая, - 1998. 27 с.

  2. Үсенов С.С. Разработка, оценка качества и применение электронных ресурсов по информатике для студентов вузов. // Монография. Кызылорда 2008г.

  3. Досжанов Б.А. Білім берудегі мультимедиалық технологиялар. Оқу құралы. – Camelot International, 2008.-100б.

  4. Досжанов Б.А. Мультимедиа және оның техникалық құрамы. Оқу құралы. Қызылорда: ҚМУ, 2004-81б.

  5. Норенков И.П., Трудоношин В.А. Телекоммуникационные технологии и сети. М:Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2000.-248с.

  6. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Использование мультимедиа технологии в общем среднем образовании./ Интернет издание, 2008.-98с.

  7. Колесниченко О., Шишигин И. Аппаратные средства РС/ Киев, Москва, С.Петербург 1997 г.

  8. Бэрри Нанс. Компьтерные сети Бипом Москва 1996 г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары


5В073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы


Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавриат

Бағдарламаға қабылдау жөніндегі талаптар: Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығы бойынша бакалавр ЖБП циклінің пәндерінің: Қазақстан тарихының, философияның, информатиканың, экологияның, басқа да әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің негізгі ережелерін білуі керек. Үнемі өзгеріп отыратын әлеуметтік, экономикалық жағдайларға бейімделе білуі керек, техника мен технологияның жетілуіне, ғылыми-техникалық прогресс жетістіктеріне ұтқыр болу және оларды қабылдау білуі қажет. өз ЖОО-да бір академиялық кезеңді аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, сонымен қатар, оның мамандыққа көзқарасы, сабаққа икемділігі болуы қажет және тәртібі қажетті деңгейде болуы шарт.

Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: Бітіруші қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігінің негізгі ережелерін, шарттарын және .дағдыларын біліп шығады. Сонымен қатар, қоршаған ортаны қорғау, еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігі бойынша нұсқауларды бере алады.

5В073100-«Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығын бітіруші білімін әрі қарай аталған мамандық бойынша магистратурада (ғылыми-педагогикалық даярлық және бейінді даярлық) жалғастыруына болады.

Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы- 129 кредит + 6 кредит (іс-тәжірибе) + 8 кредит (дене шынықтыру) + 3 кредит (қорытынды аттестаттау) - (ECTS-219 кредит)


Пәннің коды, шифры

Пән атауы

Қазақстандық кредит саны

ECTS бойынша
Жалпы білім пәндері

33

50
Міндетті компонент

31

50

КТ 1101

Қазақстан тарихы

3
Inf1102

Информатика

3
Ale1103

Әлеуметтану

2
Etd1104

Экология және тұрақты даму

2
K(O)t1105

Орыс тілі

6
ETN2106

Экономикалық теория негіздері

2
Sht2107

Шетел тілі

6
KN2109

Құқық негіздері

2
Saya2109

Саясаттану

2
Fil2110

Философия

3Таңдау компоненті

2
MK1101

1. Мамандыққа кіріспе

2
GT1101

2. Ғылыми терминология
Базалық пәндер

64

96
Міндетті компонент

20

30

KK (O) 2201

Кәсіби орыс тілі

2
K-bsht 3202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2
Mat 1201

Математика

3
Mat 1201

Математика

3
Fiz 1202

Физика

3
Fiz 2202

Физика

2
IG1204

Инженерлік графика

2
GDZhA 2209

Гидрогаз динамикасы және жылу-масса алмасу

2
MMN 3212

Маркетинг және менеджмент негіздері

1Таңдау компоненті

44

66

Him1201

1. Химия

3
KH1201

2.Қолданбалы химия

MSS3202

1. Метрология, стандарттау және сертификаттау

3
OOT3202

2. Өнеркәсіптік өндіріс технологиясы

OZh2203

1. Өнеркәсіптік желдету

3
ZhZhZhN2203

2. Жылыту, желдету жүйелерінің негіздері

OS2204

1. Өндірістік санитария

3
OZhKA2204

2. Өндірістік жарақаттану және кәсіби аурулар

Geo2205

1. Геоэкология

3
EM2205

2. Экологиялық менеджмент

TAK2206

1. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

3
AMedK2206

2. Алғашқы медициналық көмек

HT1207

1. Химиялық талдау

2
OSEGT1207

2. Өнеркәсіптік санитария, еңбек гигиенасы және токсикология

KOM4208

1. Қоршаған орта мониторингі

3
KOKTN4208

2. Қоршаған ортаны қорғаудың теориялық негіздері

ES3209

1. Экологиялық сараптама

3
OZhBU3209

2. Өндірістік жоспарлау және басқаруды ұйымдастыру

AKn2210

1.AUTOCAD және CREDO негіздері

3
KZhN2210

2. Компьютерлік жобалау негіздері

RE3211

1. Радиациялық экология

3
ETKKBK3211

2. Еңбек және тіршілік қауіпсіздігіндегі қорғау жән бақылау құралдары

AZhKK2212

1. Адамның жеке қорғаныс құралдары

3
AAFN2212

2. Адам анатомиясы және физиологиясы негіздері

MGOK3215

1. Мұнай-газ өндіру қауіпсіздігі

3
AKI3215

2. Апаттық-құтқару ісі

TZhKKAZh3214

1. Төтенше жағдайлар кезінде қорғау және апатты жою

3
EKM3214

2. Еңбекті қорғау мәселелері

GZN3215

1. Ғылыми зерттеу негіздері

3
OЕ3215

2. Өндіріс экономикасы
Кәсіби пәндер

32

48
Міндетті компонент

5

8

IZhZhZh 3304

Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

2
BOAK 3305

Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары

3Таңдау компоненті

27

41

EK4301

1. Еңбек қорғау

3
TKAKCZh4301

2. Табиғат қорғаудың аймақтық-кешенді схемаларын жобалау

HBKN3302

1. Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері

3
OKKP3302

2. Өнеркәсіптік қалдықтарды кешенді пайдалану

RKN3303

1. Радиациялық қауіпсіздік негіздері

3
ZhZhT3303

2. Жану және жарылыс теориясы

TTK3304

1. Техника және технология қауіпсіздігі

3
OK3304

2. Өрт қауіпсіздігі

OKUKMN4305

1. Өнеркәсіптік қалдықтарды утилизациялау және көму негіздері

3
KMOKST4305

2. Құрылыс материалдар өндірісіндегі қор сақтаушы технологиялар

ShGK3306

1.Шаңгазтазартқыш қондырғылар

3
ElK3306

2. Электр қауіпсіздігі

OANZhK4307

1. Өнеркәсіптік-азаматтық нысандардағы өрт жарылыстан қорғау

3
ONEK4308

2. Өнеркәсіптік нысандардың электр қауіпсіздігі

OUE4308

1. Өндірістік үрдістердегі эргономика

3
EFP4308

2. Еңбек физиологиясы және психологиясы

EKKUS4309

1. Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастыру сұрақтары

3
ETKIShB4309

2. Еңбек және тіршілік қаупсіздігі бойынша іс-шараларды экономикалық бағалау129

194
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   73

Похожие:

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы мысалы негізінде 6D010300 Педагогика және психология Түйін
Ақпараттық жүйелер дамуы деңгейінің әлемдік логикасы ақпараттық технологиялар саласында кәсіби кадрларды даярлау міндеттерін жаңадан...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница